Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Dyrektor Generalny
Anna Pankowska-Gałaj ---

Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu i jego gotowość do realizacji zadań ustalonych przez ministra zdrowia. Stanowisko to należy do grupy wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Dyrektor generalny podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.

Podstawowe obszary działania dyrektora generalnego obejmują:

  • zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa poprzez nadzór nad komórkami organizacyjnymi,
  • bezpośredni nadzór nad Biurem Dyrektora Generalnego i Biurem Kadr,
  • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,
  • realizację polityki personalnej,
  • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa,
  • wykonywanie zadań kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
numer pokoju: 036 – parter skrzydło C
telefon: (22) 634 92 33, (22) 831 21 44
fax: (22) 634 94 71

powrót do góry