Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Recepta farmaceutyczna

---

W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia kierownik apteki może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu (z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R).

Recepta farmaceutyczna powinna zawierać:

  • nazwę wydanego leku;
  • dawkę;
  • przyczynę wydania leku;
  • tożsamość i adres osoby, dla której został wydany lek;
  • datę wydania leku;
  • podpis i pieczątkę kierownika apteki.

Tego typu recepta jest realizowana za 100% odpłatnością, nawet jeśli lek wydawany na jej podstawie podlega refundacji.


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry