Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

06.12.2017

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

---

5 grudnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji udostępniliśmy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Konsultacje potrwają do 12 grudnia 2017 r.

Projektowana regulacja jest wypełnieniem deklaracji Ministra Zdrowia z 30 maja 2017 r. o objęciu refundacją Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) i tym samym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów cierpiących na cukrzycę. Rozszerza ona wykaz wyrobów medycznych o następujące produkty:

  • zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej,
  • wyroby medyczne do CGM-RT – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.

W związku z licznymi prośbami pacjentów o umożliwienie, w uzasadnionych medycznie przypadkach, skrócenia okresu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych, wprowadziliśmy stosowną zmianę. Ponadto projekt rozporządzenia zwiększa limity ilościowe na środki absorpcyjne z 60 sztuk do 90 sztuk na miesiąc oraz rozszerza kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Rozwiązania te mają poprawić pacjentom dostępność do wyrobów medycznych i niewątpliwie przełożą się na poprawę jakości ich życia.

Projektowana regulacja nie obejmuje finansowaniem ze środków publicznych Flash Glucose Monitoring (FGM), ponieważ system ten nie jest tożsamy z systemem CGM-RT.

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynął również wniosek o uwzględnienie w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nowej grupy wyrobów medycznych będących systemami ciągłego monitorowania glikemii wymagającymi aktywnego działania pacjenta bez pomocy i współudziału osób fachowych, w tym FGM.

Z uwagi na złożoność systemów do monitorowania glikemii, istotny wpływ na wydatki płatnika publicznego wprowadzania nowych pozycji do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zwróciliśmy się o opinię w tej sprawie do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Rady Przejrzystości. Wydana opinia posłuży do podjęcia decyzji w zakresie zasadności ewentualnego rozszerzenia wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, przy kolejnych nowelizacjach rozporządzenia.

Resort zdrowia nieustannie pracuje nad rozwiązaniami, których celem jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych, a tym samym poprawienie standardu życia pacjentów.

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny - zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry