Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Utylizacja leków

---

Odpadów lekowych nie wolno traktować tak samo, jak innych odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Obowiązek ich selektywnej zbiórki poprzez tzw. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych spoczywa na wszystkich gminach.

Do zbierania odpadów lekowych służą specjalne kontenery wystawiane w części aptek lub obiektów użyteczności publicznej (urzędach, niektórych podmiotach leczniczych).

Apteki i punkty apteczne uczestniczą w zbiórkach przeterminowanych leków dobrowolnie. Mogą zgłosić taką wolę do odpowiedniego urzędu gminy, który zapewnia regularny wywóz i utylizację leków zgodnie z ustawą o odpadach.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry