Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Reklama leków

---

Reklama leków polega na informowaniu o nich lub zachęcaniu do ich stosowania. Ma na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Reklamę leków może prowadzić jedynie podmiot odpowiedzialny lub inny podmiot – na jego zlecenie.

Nadzór nad reklamą leków

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych sprawuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny. GIF na podstawie przekazywanych informacji oraz własnych obserwacji ocenia reklamy prowadzone przez podmioty odpowiedzialne lub podmioty przez nie upoważnione.

Dane prezentowane w reklamie muszą być zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego lub Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego. Jeśli produkt leczniczy nie ma takiej charakterystyki – dane muszą się zgadzać z dokumentacją zatwierdzoną w procesie dopuszczenia go do obrotu. Zawiera ona informacje dotyczące składu, stosowania i działaniach niepożądanych.

Wytyczne dotyczące reklamy leków

Reklama powinna obiektywnie prezentować produkt leczniczy oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu. Poza jego nazwą własną i nazwą powszechnie stosowaną reklama może zawierać tylko znak towarowy, który nie ma odniesień do wskazań leczniczych, postaci farmaceutycznej, dawki, haseł reklamowych lub innych treści reklamowych.

Reklama leku nie może wprowadzać w błąd, nie może oferować lub obiecywać jakichkolwiek korzyści w zamian za jego nabycie. Nie może także być skierowana do dzieci.

Zakazana jest reklama leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, które pochodzą z importu docelowego oraz reklama zawierająca informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego albo z Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego.

Reklama produktów leczniczych skierowana do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej, wizualnej oraz dźwiękowej musi zawierać następujące ostrzeżenie:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Reklamy leków wydawanych bez recepty mogą być skierowane zarówno do publicznej wiadomości, jaki i do profesjonalistów (reklama musi się różnić w zależności od adresata).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry