Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Przechowywanie leków

---

Każda placówka uprawniona do obrotu detalicznego i hurtowego produktami leczniczymi musi je przechowywać w taki sposób, aby zachowały właściwą jakość (określoną przez podmiot odpowiedzialny lub farmakopeę), i mieć wyznaczone miejsce (np. magazyn), gdzie będą one przechowywane. Pomieszczenia muszą być czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty lecznicze i wyroby medyczne – zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Apteka powinna zabezpieczyć produkty przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem, a także dopilnować, by w miejscu ich składowania nie dotykały bezpośrednio ścian i podłóg. Ponadto w wyposażeniu lokalu powinny się znaleźć szafy chłodnicze lub lodówki przeznaczone wyłącznie do przechowywania produktów leczniczych (w przypadku gdy asortyment wymaga przechowywania w temperaturze niższej niż pokojowa).

Pacjencie pamiętaj:

 • zawsze trzymaj leki w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach;
 • nie pozbywaj się tej części opakowania, która zawiera datę ważności leku;
 • zabezpieczaj leki przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem;
 • trzymaj leki tak, aby nie dostały się w ręce dzieci oraz aby nie miały do niego dostępu zwierzęta;
 • trzymaj leki z dala od okna, światła słonecznego i wilgoci;
 • informacje dotyczące warunków przechowywania leku (m.in. temperatury) znajdziesz na jego opakowaniu. Jeżeli nie podano takiej informacji, należy przechowywać lek w temperaturze pokojowej, czyli od 15°C do 25°C;
 • nie wyrzucaj przeterminowanych leków do śmieci – wrzuć je do specjalnego pojemnika
  w aptece w celu ich utylizacji.

Czytaj więcej o utylizacji leków.

Szczepionka to lek pochodzenia biologicznego, dlatego jest szczególnie wrażliwa na warunki przechowywania i transportu – głównie na zmiany temperatury. Od momentu wyprodukowania do momentu użycia szczepionka powinna być przechowywana w warunkach tzw. zimnego łańcucha, czyli w temperaturze między +2°C a +8°C. Dla większości szczepionek zamrożenie jest równie niekorzystne, jak przegrzanie. Nie powinno się zamrażać szczególnie szczepionek w płynnej postaci. Podanie szczepionki, która była nieprawidłowo przechowywana lub transportowana, może spowodować poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia.

Farmaceuta sprzedający szczepionkę powinien poinformować Cię o szczególnych warunkach przechowywania i transportu szczepionek oraz – jeśli to konieczne – wydać odpowiednie termoizolacyjne opakowanie transportowe.

 • Nie należy zamrażać szczepionek – najlepiej umieścić je na środkowej półce lodówki i zabezpieczyć, aby nie zetknęły się z tylną ścianą lodówki.
 • Nie należy umieszczać szczepionek na drzwiach lodówki, ponieważ są tam narażone na największe wahania temperatury.
 • Nie należy umieszczać szczepionek w zamrażalniku lub zamrażarce.

Transport szczepionek

Pamiętaj, szczepionki mogą być transportowanie bez specjalnych opakowań tylko wtedy, gdy temperatura powietrza nie przekracza 25°C i tylko do 60 minut. Jeśli transport jest dłuższy lub temperatura wynosi powyżej 25°C, koniecznie zastosuj opakowania termoizolacyjne (np. termotorby, pudełka ze styropianu z wkładem chłodzącym lub termos).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry