Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

---

Procedura dopuszczenia do obrotu umożliwia pacjentom dostęp do takich produktów leczniczych, które spełniają naukowo potwierdzone standardy bezpieczeństwa stosowania, skuteczności terapeutycznej i jakości.

Na mocy obowiązujących przepisów stosuje się cztery procedury rejestracji leków:

  1. procedurę narodową;
  2. procedurę wzajemnego uznania – MRP (Mutual Recognition Procedure);
  3. procedurę zdecentralizowaną – DCP;
  4. procedurę centralną.

Wyróżnia się także tzw. uproszczoną procedurę dopuszczenia do obrotu. Podlegają jej:

  • tradycyjne produkty lecznicze roślinne;
  • produkty lecznicze homeopatyczne;
  • produkty lecznicze homeopatyczne weterynaryjne.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry