Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Recepta transgraniczna

---

Jeżeli chcesz zrealizować receptę w innym kraju Unii Europejskiej, poproś lekarza o wystawienie recepty transgranicznej. Dzięki niej będziesz mógł kupić lek w aptece na terenie dowolnego państwa należącego do UE.

Uwaga: Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw”, czyli taki, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.

 

Co musi się znaleźć na recepcie transgranicznej

Aby recepta mogła być należycie zrealizowana za granicą musi zawierać poniższe dane:

 • imię lub imiona i nazwisko pacjenta,
 • data urodzenia pacjenta,
 • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
 • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy),
 • kontakt do osoby wystawiającej receptę (adres e-mail lub numer telefonu lub faksu wraz z prefiksem międzynarodowym),
 • adres udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu),
  • w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej (lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej) wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej oraz oznaczenie „Polska” albo skrót „PL”;
 • nazwa międzynarodowa lub handlowa jeżeli:
  • przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub
  • osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych – należy podać na recepcie zwięzły powód użycia nazwy handlowej;
 • postać;
 • dawkę (moc);
 • ilość;
 • sposób dawkowania;
 • data wystawienia recepty;
 • złożony na awersie recepty podpis osoby wystawiającej receptę.

 

Ile zapłacisz za leki z recepty transgranicznej

Możesz zrealizować receptę transgraniczną wyłącznie za pełną odpłatnością – niezależnie od uprawnień, które przysługują ci w Polsce.

Jeżeli nie zrealizowałeś recepty transgranicznej w innym kraju UE, możesz to zrobić w Polsce – również za pełną odpłatnością.

Uwaga: jeśli twoja recepta transgraniczna zawiera również dane wymagane do refundacji przez NZF (m.in. pesel, nr oddziału NZF) możesz wykupić lek w Polsce z uwzględnieniem dopłaty. Czytaj więcej na temat recepty lekarskiej na leki refundowane.

 

Podstawa prawna:

 1. Dyrektywa wykonawcza Komisji Europejskiej 2012/52/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiająca środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim (Dz.Urz. UE L 356 z 22.12.2012, str. 68)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016 r., poz. 62 z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry