Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Recepta lekarska

---

Recepta to pisemne polecenie skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono przede wszystkim leków, które będą użyte podczas twojego leczenia (tzw. farmakoterapii).

 

Od kogo możesz otrzymać receptę

Receptę wystawić może uprawniona do tego osoba, czyli:

 • lekarz,
 • lekarz dentysta,
 • felczer,
 • starszy felczer.

A w przypadku niektórych, z góry określonych leków i wyrobów medycznych (z wyłączeniem środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego), również

 • pielęgniarka,
 • położna.

Szczególnym rodzajem recepty lekarskiej jest recepta lekarska na leki refundowane.

 

Ile masz czasu na realizację recepty

Musisz zrealizować receptę:

 • w ciągu 30 dni od jej wystawienia lub od wyznaczonej przez lekarza daty realizacji „od dnia”, jeśli została określona na recepcie,
 • w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej przez lekarza daty realizacji „od dnia”, jeśli została określona na recepcie w przypadku antybiotyków w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i pozajelitowego (tzw. parenteralnego),
 • w ciągu 120 dni od daty jej wystawienia w przypadku:
 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych sprowadzanych z zagranicy oraz
 • leków immunologicznych wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta.

Pamiętaj, że jeśli masz na recepcie więcej niż jeden lek, termin realizacji recepty jest liczony oddzielnie dla każdego z nich.

 

Ile leków możesz mieć przepisanych na jednej recepcie

Na jednej recepcie możesz mieć do 5 różnych produktów, takich jak:

 • gotowe leki,
 • środki spożywcze,
 • wyroby medyczne,

lub podwójną ilość leku recepturowego.

Uwaga: Jeśli lek zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe, możesz mieć na jednej recepcie tylko jeden taki produkt.

 

Ile recept możesz otrzymać podczas jednej wizyty

 • U lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera:

  • do 12 recept (na leki zapewniające ciągłość leczenia na maksymalnie 360 dni).
   Pamiętaj: Na jednej recepcie lekarz może przepisać lek lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego na leczenie nie dłuższe niż 120 dni.
  • do 6 recept na środki antykoncepcyjne (na leki zapewniające ciągłość leczenia do 180 dni).
  • do 16 recept na lek recepturowy (na lek zapewniający ciągłość leczenia do 120 dni)

Pamiętaj: W przypadku leków, które są maścią, kremem, mazidłem, pastą albo żelem do stosowania na skórę, lekarz może przepisać ci dziesięciokrotną ilość leku recepturowego.

 • U pielęgniarki lub położnej:

  • do 4 recept (na leki zapewniające ciągłość leczenia na maksymalnie 120 dni).
  • do 4 recept na środki antykoncepcyjne (zapewniające ciągłość leczenia na 60 dni) – wyłącznie w ramach kontynuacji leczenia zleconego przez lekarza.

Sposób dawkowania – co musisz wiedzieć

Sposób dawkowania na recepcie jest niezbędny, żeby farmaceuta w aptece mógł obliczyć ilość leku, którego potrzebujesz. Jeśli lekarz nie wskaże na recepcie sposobu dawkowania, możesz otrzymać maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku, który widnieje na recepcie. Jest to podyktowane twoim bezpieczeństwem.

Pamiętaj! Jednorazowo, na podstawie jednej recepty możesz otrzymać maksymalnie taką ilość leku refundowanego, który zapewni ci ciągłość leczenia na 120 dni.

 

Czy możesz wymienić lek z recepty na tańszy zamiennik

Możesz otrzymać inny lek niż przepisany na recepcie. Farmaceuta ma obowiązek zaproponować ci tańszy zamiennik, pod warunkiem, że ma on taką samą:

 • substancję czynną,
 • dawkę i postać farmaceutyczną,
 • wskazanie terapeutyczne,

co lek przepisany na recepcie.

Uwaga: osoba wydająca receptę może na niej zastrzec, że możesz otrzymać wyłącznie określony produkt leczniczy.  Na twojej recepcie przy wskazanym leku pojawi się wtedy adnotacja „nie zamieniać” lub „NZ”.

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich  (Dz.U. z 2014 r. poz. 319, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. Nr 169, poz. 1216, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry