Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Odpisy recept

---

Farmaceuta ma możliwość wystawienia odpisu recepty, jeżeli została ona wystawiona na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” i „Rpz” (z wyłączeniem substancji należących do wykazu A, czyli substancji bardzo silnie działających, określonych w Farmakopei Polskiej, które zawierają w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P, oraz leków zawierających środki odurzające z grupy II-N). Odpis recepty daje pacjentowi możliwość wykupienia części leków zapisanych na recepcie w innym terminie. Odpis recepty jest realizowany za pełną odpłatnością.

Pamiętaj!

 • Odpis recepty jest realizowany za pełną odpłatnością wyłącznie w aptece, w której został sporządzony.
 • Odpis recepty realizuje się w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty.

Odpis recepty powinien zawierać:

 • co najmniej adres apteki w formie nadruku lub pieczęci;
 • dane pacjenta:
 • imię i nazwisko,
 • adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu – jeżeli nadano, miejsca zamieszkania albo miejsca pełnienia służby wojskowej – jeżeli dotyczy albo miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej),
 • wiek (w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL znajdującego się na recepcie);
 • nazwę leku, który ma być wydany;
 • postać farmaceutyczną;
 • dawkę;
 • ilość leku, która jest różnicą między ilością przepisaną na recepcie i wydaną w aptece;
 • sposób użycia, jeżeli na oryginale recepty widniała taka informacja;
 • imię i nazwisko osoby uprawnionej;
 • termin realizacji;
 • datę wystawienia i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis nadany przez aptekę;
 • imię i nazwisko farmaceuty sporządzającego odpis recepty, w formie nadruku lub pieczęci;
 • podpis farmaceuty sporządzającego odpis recepty.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry