Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Apteki zakładowe

---

Apteki zakładowe odpowiadają za zaopatrzenie:

  • podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą – głównie gabinetów, pracowni, izb chorych i oddziałów terapeutycznych,
  • innych zakładów leczniczych podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które zostały utworzone przez:
    • ministra obrony narodowej – wojskowe zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia,
    • ministra sprawiedliwości – areszty śledcze oraz zakłady karne.

Apteki zakładowe powinny znajdować się na terenie zakładu opieki zdrowotnej, aby zapewniać prawidłowe zaopatrzenie oddziałów w leki i wyroby medyczne.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry