Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Apteki szpitalne

---

Apteki szpitalne powstają w szpitalach lub innych podmiotach leczniczych, które wykonują stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Apteki te powinny znajdować się na terenie szpitala tak, aby zapewnić prawidłowe zaopatrzenie oddziałów w leki i wyroby medyczne. Apteka szpitalna powinna odpowiadać tym samym wymaganiom, co lokal apteki ogólnodostępnej.

Aby uruchomić aptekę szpitalną, kierownik podmiotu leczniczego musi uzyskać zgodę właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry