Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Apteki ogólnodostępne

---

W aptece ogólnodostępnej możesz kupić:

  • leki gotowe (w tym leki dostępne na receptę i bez recepty);
  • leki recepturowe;
  • leki apteczne;
  • wyroby medyczne;
  • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Apteka ogólnodostępna powinna zapewnić tyle produktów leczniczych, aby zaspokoić potrzeby zdrowotne miejscowej ludności. Jeśli apteka w sposób uporczywy nie zaspakaja potrzeb miejscowej ludności, wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na jej prowadzenie.

W aptekach ogólnodostępnych, które zawarły umowę na realizację recept z Narodowym Funduszem Zdrowia, muszą być dostępne produkty lecznicze objęte refundacją. Apteki te mają tablicę informującą o umowie z NFZ.

Jeśli w aptece nie ma poszukiwanego przez ciebie leku – w tym również leku recepturowego – kierownik apteki powinien go dla ciebie sprowadzić w uzgodnionym z tobą terminie.

Apteki mogą też prowadzić sprzedaż wysyłkową leków wydawanych bez recepty. Najpierw muszą jednak zgłosić to właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu – nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tego rodzaju sprzedaży oraz spełnić warunki określone dla takiej formy działalności.

 

Godziny pracy aptek

Apteki ogólnodostępne powinny zapewniać dostęp do produktów leczniczych miejscowej ludności, również w nocy, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Godziny pracy aptek na danym terenie określa rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin i samorządu aptekarskiego.

 

Jak założyć aptekę ogólnodostępną

  1. Znajdź lokal, który spełnia wszystkie kryteria techniczne i sanitarne wymagane przepisami prawa. Sprawdź, jakie są wymagania lokalowe apteki oraz opis techniczny lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.
  2. Złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki.

 

Co jest potrzebne do prowadzenia apteki

  1. Zatrudnij kierownika apteki.
  2. Jeżeli po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie apteki chcesz mieć możliwość sprzedaży leków refundowanych, zawrzyj umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  3. Nawiąż kontakty z hurtowniami farmaceutycznymi.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry