Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Apteki

---

Apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego, w której uprawnione osoby świadczą usługi farmaceutyczne.

Obowiązki farmaceuty

  • wydawanie leków i wyrobów medycznych;
  • sporządzanie i wydawanie leków recepturowych i aptecznych;
  • udzielanie informacji o lekach i wyrobach medycznych.

Kierownik apteki

Prowadzący aptekę mają obowiązek zatrudnić farmaceutę, który będzie pełnił funkcję kierownika apteki (chyba że aptekę prowadzi farmaceuta spełniający wymagania niezbędne do pełnienia funkcji kierownika apteki).

Kierownikiem apteki może być farmaceuta:

  • posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w aptece;
  • mający specjalizację z zakresu farmacji aptecznej i posiadający co najmniej 3-letni staż pracy w aptece.

Rodzaje aptek

  • ogólnodostępne;
  • szpitalne;
  • zakładowe.

Reklama aptek

Zgodnie z obowiązującym prawem nie można reklamować aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności (nie dotyczy to informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego). W przypadku placówek obrotu pozaaptecznego zabroniona jest reklama, która odnosi się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny, właściwy ze względu na lokalizację apteki.

Zezwolenie na prowadzenie apteki

Apteka może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia uzyskanego od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Mogą się o nie ubiegać: osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółki prawa handlowego (niemające osobowości prawnej).

Rejestr aptek

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry