Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Obrót pozaapteczny

---

Prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi (z wyłączeniem leków aptecznych i recepturowych) na podstawie zezwolenia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Opłata za wydanie takiego pozwolenia wynosi 1800 zł. Punkty apteczne są tworzone jedynie na terenach wiejskich, gdzie nie ma apteki ogólnodostępnej. Mogą być zakładane przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółki prawa handlowego (które nie mają osobowości prawnej). Aby w punkcie aptecznym można było sprzedawać leki refundowane, musi on (tak jak apteka ogólnodostępna) zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz nawiązać kontakty z hurtowniami farmaceutycznymi.

Kierownikiem punktu aptecznego może zostać:

  • farmaceuta z rocznym stażem pracy w zawodzie,
  • technik farmaceutyczny z trzyletnim stażem pracy w aptekach ogólnodostępnych.

Leki sprzedawane w punkcie aptecznym

W punktach aptecznych mogą być sprzedawane wszystkie leki wydawane bez recepty. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta przy stosowaniu produktów leczniczych do sprzedaży dopuszczono leki, które spełniają ściśle określone kryteria – są to m.in. produkty lecznicze roślinne, których skład zawiera substancje czynne dopuszczone do obrotu w Polsce w lekach wydawanych bez recepty przez okres co najmniej 5 lat.


Placówki obrotu pozaaptecznego prowadzą sprzedaż leków wydawanych bez recepty. Zaliczają się do nich: sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego oraz sklepy ogólnodostępne, czyli np. sklepy spożywcze, kioski ruchu, stacje benzynowe, które są zakładane na zasadach określonych ustawą o działalności gospodarczej.

Sklepy zielarsko-medyczne, jako jedyne wśród placówek obrotu pozaaptecznego, muszą być prowadzone przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego – absolwenta kursu II stopnia z zakresu towaroznawstwa zielarskiego.

Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta przy stosowaniu produktów leczniczych do sprzedaży zostały dopuszczone jedynie leki, które spełniają ściśle określone kryteria – są to m.in. produkty lecznicze roślinne, których skład zawiera substancje czynne dopuszczone do obrotu w Polsce w lekach wydawanych w aptekach bez recepty przez okres co najmniej 5 lat.Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry