Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Apteki zakładowe

---

Są to apteki odpowiedzialne za zaopatrzenie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą (głównie gabinetów, pracowni, izb chorych i oddziałów terapeutycznych), a także innych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które zostały utworzone przez ministra obrony narodowej albo ministra sprawiedliwości.

Apteki tworzone przez ministra obrony narodowej są przeznaczone do zaopatrywania wojskowych zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych wojskowej służby zdrowia, natomiast apteki tworzone przez ministra sprawiedliwości zaopatrują areszty śledcze oraz zakłady karne.

Apteki zakładowe powinny znajdować się na terenie zakładu opieki zdrowotnej, aby zapewniać prawidłowe zaopatrzenie oddziałów w leki i wyroby medyczne.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry