Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Apteki szpitalne

---

Tworzy się je w szpitalach lub innych podmiotach leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu ich zaopatrzenia. Apteki te powinny być usytuowana na terenie szpitala tak, aby zapewnić prawidłowe zaopatrzenie oddziałów w leki i wyroby medyczne. Mogą być one uruchomiane po uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – wnioskuje o nią kierownik podmiotu leczniczego wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Usługi farmaceutyczne świadczone przez apteki szpitalne

 • wydawanie leków i wyrobów medycznych;
 • sporządzanie leków recepturowych (w tym do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego), produktów radiofarmaceutycznych, leków aptecznych;
 • przygotowanie leków w dawkach dziennych (w tym leków cytostatycznych);
 • wytwarzanie płynów infuzyjnych;
 • organizowanie zaopatrzenia szpitala w leki i wyroby medyczne;
 • udzielanie informacji o lekach i wyrobach medycznych;
 • przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej;
 • uczestnictwo w monitorowaniu działań niepożądanych leków, badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala oraz w racjonalizacji farmakoterapii.

Pozostałe obowiązki aptek szpitalnych

 • prowadzenie ewidencji badanych leków oraz leków i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny;
 • współuczestnictwo w gospodarowaniu lekami i wyrobami medycznymi;
 • ustalanie procedury wydawania leków lub wyrobów medycznych na odziały szpitalne, które zaopatrują, oraz dla pacjentów.

Lokal apteki szpitalnej powinien odpowiadać tym samym wymaganiom, co lokal apteki ogólnodostępnej.

Czytaj więcej na temat aptek ogólnodostępnych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry