Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Apteki ogólnodostępne

---

Leki sprzedawane w aptekach ogólnodostępnych

  • leki gotowe (w tym leki dostępne na receptę i bez recepty);
  • leki recepturowe;
  • leki apteczne.

Apteki mają także możliwość prowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków wydawanych bez recepty. Najpierw muszą jednak zgłosić to właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu – nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tego rodzaju sprzedaży.

W aptece ogólnodostępnej powinny być dostępne leki i wyroby medyczne w ilości i asortymencie niezbędnych do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. W aptekach ogólnodostępnych, które zawarły umowę na realizację recept z Narodowym Funduszem Zdrowia, muszą być dostępne leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na które ustalono limit finansowania (apteki te są oznakowywane tablicą informującą o umowie zawartej z NFZ). Obowiązki z tym związane spoczywają na kierowniku apteki, ponieważ to on jest odpowiedzialny za organizację pracy apteki. W przypadku braku poszukiwanego produktu leczniczego (w tym również leku recepturowego) kierownik apteki powinien zapewnić dostęp do niego w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Jeśli apteka nie zaspokaja potrzeb ludności w zakresie wydawania leków, wojewódzki inspektor farmaceutyczny – na podstawie m.in. skarg pacjentów lub jednostek samorządu terytorialnego – może cofnąć zezwolenie na jej prowadzenie. W przypadku braku leku, pacjent powinien skontaktować się z właściwym wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym.

Godziny pracy aptek

Godziny pracy aptek ogólnodostępnych powinny być dostosowane do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w nocy, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Godziny pracy aptek na danym terenie określa – w drodze uchwały – rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Jak założyć aptekę ogólnodostępną?

  • Znajdź lokal, który spełnia wszystkie kryteria techniczne i sanitarne wymagane przepisami prawa. Sprawdź, jakie są wymagania lokalowe apteki oraz opis techniczny lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.
  • Złóż wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wynosi 8400,00 zł.
  • Zatrudnij kierownika apteki.
  • Jeżeli po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie apteki chcesz mieć możliwość sprzedaży leków refundowanych, zawrzyj umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Nawiąż kontakty z hurtowniami farmaceutycznymi.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry