Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Program badań prenatalnych

---

Dla kogo

Badania prenatalne wykonuje się u kobiet w ciąży, które spełniają jeden z następujących warunków:

  • ukończyły 35 lat,
  • w poprzedniej ciąży wystąpiła u nich aberracja chromosomowa  płodu lub dziecka,
  • lekarz stwierdził strukturalne aberracje chromosomowe u ciężarnej lub u ojca dziecka,
  • lekarz stwierdził znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikowo,
  • w czasie ciąży wynik badania USG lub badań biochemicznych jest nieprawidłowy – wskazuje na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Co obejmuje program

  • poradnictwo i badania biochemiczne – musisz mieć skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę,
  • poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych,
  • poradnictwo i badania genetyczne,
  • pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry