Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

---

Na czym polega program

Jest to leczenie ortodontyczne osób z wrodzonymi wadami rozwojowymi (rozszczep podniebienia pierwotnego lub wtórnego oraz anomalie twarzy w zakresie zależnym od rozwoju I i II łuku skrzelowego) i ograniczenie u nich znieksztalceń morfologiczno-czynnościowych.

Dla kogo

Leczenie w ramach programu przysługuje dzieciom:

 • z całkowitym jedno- lub obustronnym rozszczepem podniebienia (zgodnie z kryteriami określonymi w programie),
 • z rozszczepem podniebienia pierwotnego (zgodnie z kryteriami określonymi w programie):
  • obustronnym Q36.0,
  • pośrodkowym Q36.1,
  • jednostronnym Q36.9,
 • z innymi wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki, które są wymienione w programie.

Pacjenci, którzy ukończyli 18 lat, mogą kontynuować leczenie, jeśli udokumentują leczenie podjęte w ramach programów:

 • wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego lub wtórnego, realizowanego w latach 2000–2002 przez ministra zdrowia,
 • ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego lub wtórnego,
 • ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, który realizuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry