Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Leczenie dzieci ze śpiączką

---

Na czym polega program

Jest to kompleksowy sposób postępowania z pacjentem, który jest w śpiączce, zgodnie z zaleceniami zespołu terapeutycznego. Są to m.in. następujące świadczenia:

 • opieka lekarska i pielęgniarska,
 • badania zlecone przez lekarza,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie bólu,
 • leczenie spastyczności przy zastosowaniu toksyny botulinowej,
 • leczenie innych objawów somatycznych,
 • opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną,
 • rehabilitacja,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne i konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego.

Dla kogo

Do programu kwalifikują się pacjenci, którzy spełniają następujące kryteria:

 • mają od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC),
 • pozostają w stanie śpiączki nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu urazu lub nie dłużej niż 6 miesięcy – od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej,
 • podstawowe parametry życiowe są stabilne,
 • oddech jest stabilny – pacjent oddycha bez wspomagania mechanicznego,
 • pacjent ma od 2 do 18 lat (w momencie przyjęcia nie może mieć ukończonych 18 lat).

Aby pacjent mógł zostać włączony do programu bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego), musi mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na tej podstawie zespół terapeutyczny kwalifikuje go do leczenia w ramach programu.

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry