Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rehabilitacja lecznicza

---

Rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia.

Świadczenia gwarantowane w ramach rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach:

 • ambulatoryjnych– świadczenia udzielane pacjentom poruszającym się samodzielnie, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii;
 • domowych – świadczenia udzielane pacjentom, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii, ale nie poruszają się samodzielnie;
 • ośrodka lub oddziału dziennego– świadczenia udzielane pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, lecz wymagają całodobowego nadzoru medycznego;
 • stacjonarnych– świadczenia udzielane pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Rehabilitacyjna porada lekarska dla dorosłych i dzieci może obejmować m.in.:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia – badanie lekarskie;
 • skierowanie na konsultację i badania dodatkowe,
 • testy czynnościowe;
 • ocenę aktywności ruchowej;
 • ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych;
 • pomiar długości kończyn i obwodów;
 • ocenę chodu i lokomocji;
 • punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe;
 • zlecenie na wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) oraz inne zlecenia i wnioski;
 • skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe;
 • końcową ocenę procesu usprawniania.

Rehabilitacyjna porada lekarska dla noworodków i niemowląt obejmuje m.in.: ocenę rozwoju psychoruchowego, ocenę rozwoju neurofizjologicznego oraz pomiary antropometryczne.

Wizyta fizjoterapeutyczna obejmuje:

 1. ułożenie planu zabiegów fizjoterapeutycznych, które są zgodne ze skierowaniem na rehabilitację;
 2. ocenę i opis stanu funkcjonalnego pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji lub fizjoterapii;
 3. badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu rehabilitacji;
 4. końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego pacjenta (po zakończeniu rehabilitacji lub fizjoterapii);
 5. udzielenie pacjentowi zaleceń dotyczących dalszej rehabilitacji.

W ramach świadczeń gwarantowanych (nieodpłatnie) świadczeniodawca zapewnia pacjentowi:

 • badania diagnostyczne;
 • leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry