Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

---

Świadczenia gwarantowane w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień są skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie jest prowadzone w warunkach stacjonarnych, dziennych lub ambulatoryjnych.

Świadczenia w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień są udzielane w warunkach:

 • stacjonarnych – psychiatrycznych, leczenia uzależnień oraz w izbie przyjęć;
 • dziennych – psychiatrycznych i leczenia uzależnień;
 • ambulatoryjnych – psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz leczenia uzależnień.

Pacjentowi w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przysługują w warunkach:

 • stacjonarnych (załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia):
  • świadczenia terapeutyczne,
  • programy terapeutyczne,
  • niezbędne badania diagnostyczne,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • leki,
  • wyroby medyczne (w tym przedmioty ortopedyczne),
  • wyżywienie (z zastrzeżeniem art. 18 ustawy),
  • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin;
 • dziennych (załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia):
  • świadczenia terapeutyczne,
  • programy terapeutyczne,
  • niezbędne badania diagnostyczne,
  • leki,
  • wyżywienie,
  • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin;
 • ambulatoryjnych (załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia):
  • świadczenia terapeutyczne,
  • niezbędne badania diagnostyczne,
  • leki niezbędne w stanach nagłych,
  • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby uzależnione raz w roku mogą wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Turnus może być zorganizowany w ramach:

 1. świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych oraz dzieci i młodzieży udzielanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych;
 2. świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, udzielanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień;
 3. świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach dziennych psychiatrycznych;
 4. świadczeń gwarantowanych terapii uzależnienia udzielanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień, terapii uzależnienia od alkoholu, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 5. świadczeń gwarantowanych psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, leczenia nerwic oraz świadczeń gwarantowanych dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju udzielanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego);
 6. świadczeń gwarantowanych terapii uzależnienia udzielanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień, terapii uzależnienia od alkoholu, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, programu substytucyjnego.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 206 r. poz. 224, z późn. zm.) osoba uzależniona może być leczona przy zastosowaniu leczenia substytucyjnego. Leczenie substytucyjne to forma opieki medycznej, w której stosowana jest podobna lub identyczna substancja, o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania substancji, która spowodowała uzależnienie, w celu osiągniecia bardziej kontrolowanej formy uzależnienia. Podanie agonisty zapobiega występowaniu objawów zespołu abstynencyjnego oraz redukuje skutki zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem.

Czytaj więcej na temat leczenia substytucyjnego Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry