Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Opieka paliatywna hospicyjna w warunkach ambulatoryjnych

---

Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych obejmują:

  1. porady lekarskie, porady lekarsko-pielęgniarskie w domu chorego, porady psychologiczne;
  2. konsultacje lekarskie (także dla pacjenta, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego);
  3. wsparcie rodziny chorego.

Pod opieką poradni medycyny paliatywnej znajdują się osoby które:

  • są stabilne;
  • mają możliwość udania się do poradni sami
  • ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu.

Choremu przysługują w jego domu porady lub wizyty (nie więcej niż 2 w tygodniu).

Pacjentom korzystającym ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dorosłych albo hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18. roku życia nie przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1347)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry