Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Opieka paliatywna i hospicyjna

---

Świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi oraz leczenie objawowe pacjentów z chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Warunkiem realizacji świadczenia jest:

  • przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
  • wskazanie medyczne, w szczególności choroba pacjenta (np. nowotwór, uraz lub wrodzona wada rozwojowa), która nie rokuje nadziei na wyleczenie.

Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej są udzielane w warunkach:

  • stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej;
  • domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18 roku życia;
  • ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry