Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Naczelni lekarze uzdrowisk

---

Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawują minister zdrowia i wojewoda.

Wojewoda nadzoruje lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowiska.

Naczelny lekarz uzdrowiska prowadzi dokumentację związaną z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz listę zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego znajdujących się na terenie uzdrowiska.

Do jego zadań należy również m.in.:

  • współpraca z samorządami, podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładami górniczymi,
  • prowadzenie kontroli urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
  • zgłaszanie wniosków dotyczących:
    • działania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
    • warunków naturalnych i właściwego kształtowania czynników środowiskowych w uzdrowisku lub na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry