Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Skorzystaj z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej

---

Lekarz stwierdził, że powinieneś skorzystać z leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej? Sprawdź, jak to zrobić.

Przeglądarka skierowań

Jeżeli twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe trafiło do Narodowego Funduszu Zdrowia, możesz na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest jego realizacja.

Sprawdź swoje skierowanie w serwisie internetowym NFZ.

 

Kto może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego

Możesz skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, jeśli trzymasz skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarz, który kwalifikuje cię do leczenia uzdrowiskowego lub na rehabilitację uzdrowiskową, bierze pod uwagę:

 • twój stan zdrowia,
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych,
 • przebieg choroby, która jest wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk,
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej (jeżeli korzystałeś z tej formy leczenia lub rehabilitacji),
 • twoją zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

 

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej

 • stan, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie twojego stanu zdrowia;
 • choroba zakaźna w fazie ostrej;
 • ciąża i połóg;
 • czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
  • 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
  • 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii – z wyłączeniem leczenia hormonalnego.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Złóż wniosek w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest właściwy dla twojego miejsca zamieszkania (możesz je wysłać lub złożyć osobiście).

Twoje skierowanie może tam wysłać również lekarz, który ci je wystawił.

Wzór skierowania.

 

Co zrobić

 1. Zgłoś się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Lekarz – na podstawie wywiadu i wyników badań – może wystawić skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
 3. Złóż skierowanie w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest właściwy dla twojego miejsca zamieszkania.
 • Skierowanie jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. Jeśli są braki formalne (np. nie ma pieczątki przychodni), NFZ prosi o ich uzupełnienie.
 • Skierowanie trafia do lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość. Wskazuje też miejsce, rodzaj i czas trwania leczenia uzdrowiskowego.
  • Jeśli twoje skierowanie zostało potwierdzone – trafiasz na listę oczekujących.
  • Jeżeli specjalista stwierdza przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia – nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a ty otrzymujesz pisemną informację. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 1. Gdy termin twojego leczenia zostanie ustalony, oddział NFZ doręczy ci potwierdzone skierowanie (najpóźniej 14 dni przez datą rozpoczęcia leczenia).

 

Ile zapłacisz

We własnym zakresie pokryjesz:

 • koszty przejazdu do zakładu, w którym odbywa się leczenie;
 • częściowe koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym;
 • opłatę uzdrowiskową – maksymalnie 4,24 zł za dzień (wysokość opłaty jest zmienna);
 • koszty pobytu opiekuna.

 

Kosztów wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:

 • dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat;
 • dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku;
 • dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Sprawdź koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszone przez pacjenta w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.

 

Warunki zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, różnią się w zależności od standardu pokoju.

POZIOM I:

 • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
 • pokój jednoosobowy w studiu;

POZIOM II:

 • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

POZIOM III:

 • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
 • pokój dwuosobowy w studiu;

POZIOM IV:

 • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

POZIOM V:

 • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
 • pokój wieloosobowy w studiu;

POZIOM VI:

 • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

 

Ile będziesz czekać

 • NFZ ma 30 dni na rozpatrzenie twojego skierowania – od jego wpłynięcia do oddziału. Ten termin może się przedłużyć o 14 dni ze względów proceduralnych.
 • Jeśli NFZ nie potwierdzi skierowania, zwraca je lekarzowi, który wystawił skierowanie. Dołącza do niego uzasadnienie odmowy. Oddział wojewódzki NFZ zawiadomi cię o tym, że skierowanie nie zostało potwierdzone.
 • Jeśli NFZ nie potwierdzi skierowania ze względu na brak miejsc w uzdrowiskach, umieści je w dokumentacji, a ty zostaniesz wpisany na listę oczekujących.

Jeśli jesteś dorosłym pacjentem, możesz skorzystać z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

 

Jak możesz się odwołać

Od negatywnej decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia nie możesz się odwołać.

 

Warto wiedzieć

Jeśli przebywasz na leczeniu uzdrowiskowym, masz dostęp do bezpłatnych badań diagnostycznych oraz leków i wyrobów medycznych, które są konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Na terenie uzdrowiska znajdują się:

 • pijalnie uzdrowiskowe,
 • tężnie,
 • parki,
 • ścieżki ruchowe,
 • urządzone odcinki wybrzeża morskiego,
 • lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe,
 • urządzone podziemne wyrobiska górnicze.

 

Ile czasu trwa leczenie uzdrowiskowe

 • 27 dni trwa uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
 • 21 dni trwa:
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat,
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych,
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych,
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych;
 • 28 dni trwa uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym i sanatorium uzdrowiskowym;
 • od 6 do 18 dni trwa uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci i dorosłych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry