Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Lecznictwo uzdrowiskowe

---

Lecznictwo uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, która ma pomóc pacjentowi odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Wykorzystuje lecznicze właściwości:

  • naturalnych surowców leczniczych,
  • klimatu oraz mikroklimatu.

Leczeniu towarzyszą także zabiegi fizjoterapeutyczne.

Pacjent, który przebywa na leczeniu uzdrowiskowym, może bezpłatnie korzystać z badań diagnostycznych, leków i wyrobów medycznych, które są konieczne do tego leczenia.

 

Gdzie można prowadzić lecznictwo uzdrowiskowe

Lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone jest:

  • w uzdrowiskach przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego,
  • poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach w podziemnych wyrobiskach górniczych (np. Kopalnia Soli „Wieliczka”).

 

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to podmioty lecznicze, które działają na terenie uzdrowiska. Pacjenci mogą się w nich leczyć bądź odbywać rehabilitację. Zakłady wykorzystują wyjątkowe warunki naturalne uzdrowiska, na terenie którego działają.

Do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zaliczają się m.in.:

  • szpitale uzdrowiskowe,
  • sanatoria uzdrowiskowe,
  • szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
  • przychodnie uzdrowiskowe,
  • zakłady przyrodolecznicze,
  • szpitale w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry