Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Leczenie cudzoziemców w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

---

Pacjenci z innych państw członkowskich UE, którzy korzystają w Polsce z transgranicznej opieki zdrowotnej, są traktowani jak osoby leczące się komercyjnie. To oznacza, że krajowi świadczeniodawcy (czyli placówki medyczne – m.in. szpitale i przychodnie) mogą pobierać od nich opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne. Nie są jednak zobowiązani do udzielania im świadczeń według kolejności zgłoszenia. Odpłatne przyjęcie pacjenta z zagranicy w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej przez polskiego świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ jest możliwe, jeżeli nie utrudni to dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej polskim pacjentom.

Inaczej jest w przypadku zagranicznych pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to między innymi posiadaczy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na Islandii, w Lichtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii. Są oni traktowani tak samo jak polscy pacjenci, posiadający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej o opiece zdrowotnej na podstawie EKUZ w zakładce leczenie w ramach systemu koordynacji.

Czytaj więcej na temat finansowania leczenia cudzoziemców w Polsce w dziale dotyczącym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj więcej o opiece zdrowotnej w poszczególnych krajach UE/EFTA w serwisie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry