Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Akty prawne

---

Korzystanie ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej umożliwia ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wdrożyła do przepisów prawa krajowego dyrektywę UE nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Na podstawie przepisów ustawy wdrażającej dyrektywę zostały wydane 3 rozporządzenia, które określają:

  • wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą;
  • wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które wymagają wcześniejszego wydania zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • tryb wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej za granicą.

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry