Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zwrot kosztów leczenia za granicą

---

Koszty transgranicznej opieki zdrowotnej są rozliczane następująco:

  1. najpierw płacisz za uzyskane świadczenie zagranicznej placówce medycznej,
  2. następnie Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca Ci poniesione koszty.

Jeśli skorzystałeś ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie UE, możesz ubiegać się o zwrot kosztów leczenia od Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ zwróci Ci taką kwotę, jaką wydałby, refundując konkretne świadczenia w kraju.

Jeżeli koszt udzielonego Ci świadczenia będzie:

  • wyższy niż koszt tego świadczenia według wyceny NFZ, która obowiązuje w kraju – będziesz musiał pokryć różnicę z własnej kieszeni (Twoje wydatki w tym przypadku będą wyższe niż zwrot, który otrzymasz),
  • taki sam lub niższy niż koszt tego świadczenia według wyceny NFZ, która obowiązuje w kraju – otrzymasz zwrot faktycznie poniesionych kosztów.

 

Wymagane dokumenty

1. Rachunek – podstawa zwrotu kosztów leczenia

Jeżeli ubiegasz się o zwrot kosztów, musisz przedstawić:

  • rachunek za udzielone świadczenia wystawiony przez zagraniczną placówkę medyczną,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za udzielone usługi medyczne – na rachunku lub w formie innego dokumentu (paragonu).

Zwróć uwagę, czy rachunek zawiera dokładne informacje o rodzaju przeprowadzonych zabiegów lub badań diagnostycznych – jeśli na rachunku nie ma opisu udzielonych świadczeń, zwróć się do placówki, z której usług korzystałeś, o wydanie dodatkowego dokumentu/zaświadczenia, który będzie zawierał te informacje.

2. Wniosek o zwrot kosztów leczenia

3. Inne dokumenty

W Polsce, aby leczyć się w ramach publicznej opieki zdrowotnej u większości specjalistów,  musisz mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (zwykle jest to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej). Skierowania – ale niekoniecznie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – wymaga także leczenie szpitalne.

Jeśli, korzystając z transgranicznej opieki zdrowotnej, nie będziesz miał skierowania do specjalisty lub do szpitala (wystawionego w kraju lub za granicą), nie otrzymasz zwrotu kosztów leczenia w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.

W związku z tym – w zależności od sytuacji – musisz dołączyć do wniosku także oryginały lub kopie:

  • skierowań;
  • zleceń na wyroby medyczne;
  • recept;
  • zleceń na transport sanitarny.

Załączenie skierowania nie jest  wymagane w przypadku  wniosku o zwrot kosztów leczenia, na które pacjent uzyskał wcześniej zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry