Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Planowe leczenie za granicą – transgraniczna opieka zdrowotna

---

Leczenie w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej polega na tym, że możesz korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach Unii Europejskiej.

Kto może korzystać z transgranicznej opieki zdrowotnej

Z transgranicznej opieki zdrowotnej możesz korzystać, jeśli masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce. Nie musisz informować Narodowego Funduszu Zdrowia (ani innej polskiej instytucji) o tym, że wybierasz się za granicę w celu planowego leczenia. W przypadku niektórych świadczeń musisz uzyskać uprzednią zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia – ich wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jakie świadczenia w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej możesz korzystać z tych świadczeń, które przysługują Ci w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci Ci koszty tych świadczeń opieki zdrowotnej, które znajdują się w tzw. koszykach świadczeń gwarantowanych (czyli są wymienione w rozporządzeniach ministra zdrowia).

Dowiedz się, które świadczenia opieki zdrowotnej znajdują się w koszykach świadczeń gwarantowanych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry