Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Nieplanowane leczenie za granicą – system koordynacji

---

Pacjenci uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą korzystać z uprawnień wynikających z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To oznacza, że polscy ubezpieczeni mogą korzystać w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub EFTA (w Norwegii, Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinie) ze świadczeń zdrowotnych, które nie były planowane, a okazały się konieczne podczas pobytu za granicą. W takich przypadkach świadczenia są udzielane na identycznych zasadach, jak pacjentom ubezpieczonym w danym kraju. Z reguły pacjent nie ponosi wówczas kosztów udzielonych mu świadczeń (lub ponosi niewielką odpłatność, zgodną z przepisami państwa, do którego wyjechał).

Aby w pełni korzystać z uprawnień wynikających w przepisów o koordynacji, pacjenci powinni okazać ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ należy mieć ze sobą podczas wyjazdów do innych państw UE/EFTA. Można ją wyrobić w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Lista państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czytaj więcej o tym, jak wyrobić EKUZ w serwisie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W razie nieprzewidzianych zachorowań i/lub wypadków pacjenci przebywający czasowo w innych państwach UE na podstawie EKUZ korzystają ze wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, które są niezbędne ze względu na stan ich zdrowia. Nie ma znaczenia, czy dane świadczenie jest wymienione w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody w przypadku ich udzielania w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, ponieważ wykaz ten nie ma zastosowania do leczenia w ramach systemu koordynacji.

Kilka kroków do uzyskania Karty EKUZ

Dzięki serwisowi OBYWATEL.GOV.PL teraz możesz jeszcze łatwiej odszukać wszystkie informacje niezbędne do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ. Odwiedź nowy serwis i przekonaj się jakie to proste!

Planujesz wyjazd do innego kraju? Obawiasz się, że w czasie wyjazdu będziesz potrzebował opieki medycznej? Wyrób bezpłatnie Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, dzięki której będziesz mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych za granicą. W portalu OBYWATEL.GOV.PL znajdziesz m.in. listę krajów, w których karta jest honorowana, a także informację o ewentualnych kosztach leczenia. Sprawdź, jak łatwo możesz złożyć wniosek, także za pomocą poczty elektronicznej – bez konieczności czekania w kolejce. Odwiedzając portal, możesz także sprawdzić, jak wyrobić paszport tymczasowy, paszport dla osoby dorosłej oraz dziecka.

Serwis OBYWATEL.GOV.PL jest inicjatywą, która powstała z myślą o Tobie. Aby zaoszczędzić Twój czas w prosty i przystępny sposób opisano usługi, które możesz załatwić w urzędzie – także bez wychodzenia z domu.

Zasady korzystania z opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry