Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Nieplanowane leczenie za granicą – system koordynacji

---

Jeśli masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, możesz korzystać z uprawnień wynikających z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

To oznacza, że możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych, które nie były planowane, a okazały się konieczne podczas pobytu za granicą – w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) (zobacz listę państw członkowskich Unii Europejskiej)  lub EFTA (w Norwegii, Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinie).

W takich przypadkach świadczenia są udzielane na takich samych zasadach, jak pacjentom ubezpieczonym w danym kraju. Z reguły nie ponosisz kosztów udzielonych świadczeń lub ponosisz opłatę zgodną z przepisami państwa, do którego wyjechałeś.

Aby w pełni korzystać z uprawnień wynikających z przepisów o koordynacji, potrzebna jest ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ musisz mieć ze sobą podczas wyjazdów do innych państw UE/EFTA. Wyrobisz ją w oddziałach wojewódzkich NFZ.

 

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jeżeli przebywasz czasowo w państwie UE/EFTA i nagle zachorujesz lub będziesz miał wypadek, z EKUZ masz prawo skorzystać ze wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, które będą niezbędne ze względu na stan Twojego zdrowia. Nie ma znaczenia, czy dane świadczenie jest wymienione w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody w przypadku ich udzielania w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej. Wykaz ten nie ma zastosowania do leczenia w ramach systemu koordynacji.

 

Kilka kroków do uzyskania Karty EKUZ

Planujesz wyjazd do innego kraju? Obawiasz się, że w czasie wyjazdu będziesz potrzebował opieki medycznej? Wyrób bezpłatnie Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, dzięki której będziesz mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych za granicą. W portalu OBYWATEL.GOV.PL znajdziesz m.in. listę krajów, w których karta jest honorowana, a także informację o ewentualnych kosztach leczenia. Sprawdź, jak łatwo możesz złożyć wniosek, także za pomocą poczty elektronicznej – bez konieczności czekania w kolejce.

Zasady korzystania z opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry