Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Units subordinate to or supervised by the Minister of Health

---

ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
telephone:
+ 48 85 748 54 15
+ 48 748 54 00
fax: + 48 748 54 16
e-mail: rektor@umb.edu.pl
www.umb.edu.pl/en/

ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
telephone:
+ 48 52 585 33 82/83
+ 48 52 585 33 00
fax: + 48 52 585 33 84
e-mail: prorektor@cm.umk.pl
www.cm.umk.pl/en/

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3a
80-210 Gdańsk
telephone: +48 58 349 11 11
fax: +48 58 520 40 38
e-mail: rektor@gumed.edu.pl
www.mug.edu.pl/

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
telephone:
+ 48 32 208 35 55
+ 48 32 208 36 00
fax: + 48 32 208 35 61
e-mial: rektor@sum.edu.pl
www.sum.edu.pl/en

ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
telephone:
+ 48 12 422 69 22
+ 48 12 421 04 11
fax: + 48 12 422 25 78
e-mail: prorektor@cm-uj.krakow.pl
www.cm-uj.krakow.pl/indexen.php

Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
telephone: + 48 81 742 37 59
fax: + 48 81 528 89 33
e-mail: biuro.rektora@umlub.pl
www.umlub.pl/en/

ul. Kościuszki 4
90-419 Łódź
telephone: + 48 42 272 58 03
fax: + 48 42 272 58 06
e-mail: rektor@umed.lodz.pl
www.umed.pl/eng/

ul. Fredry 10
61-701 Poznań
telephone:
+ 48 61 854 62 28
+ 48 61 854 60 00
fax: + 48 61 852 03 42
e-mail: rektor@ump.edu.pl
http://www.usoms.poznan.pl

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
telephone:
+ 48 91 480 08 01
+ 48 91 480 07 00
fax: + 48 91 480 07 05
e-mail: rektor@pum.edu.pl
www.pum.edu.pl

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telephone:
+ 48 22 572 01 01
+ 48 22 572 00 00
fax: + 48 22 572 01 61
e-mail: rektor@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl/en

ul. Pasteura 1
50-367 Wrocław
telephone: + 48 71 784 10 01
fax: + 48 71 784 01 09
e-mail: rektor@umed.wroc.pl
www.en.umed.wroc.pl/

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
telephone: + 48 22 572 60 00
fax: + 48 22 572 63 33
http://www.nfz.gov.pl

ul.Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
telephone: + 48 85 744 70 02
fax: + 48 85 744 71 33
e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
www.rckik.bialystok.pl

ul. Markwarta 8
85-015 Bydgoszcz
telephone:
+ 48 52 322 18 71
+ 48 52 322 18 72
+ 48 52 322 18 73
+ 48 52 322 18 74
fax:
+ 48 52 322 81 09
+ 48 52 322 86 36
www.rckik-bydgoszcz.com.pl

ul. Hoene-Wrońskiego 4
80-210 Gdańsk
telephone:
+ 48 58 767 94 00
+ 48 58 767 94 33
fax: + 48 58 767 94 00
e-mail: info@krew.gda.pl
http://www.krew.gda.pl/

ul.Kaszubska 9
62-800 Kalisz
telephone: + 48 62 767 66 63
fax: + 48 62 767 38 89
e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl
www.krwiodawstwo.kalisz.pl

ul.Raciborska 15
40-074 Katowice
telephone: + 48 32 208 73 00
fax: + 48 32 251 61 44
e-mail: rckik@rckik-katowice.com.pl
www.rckik-katowice.com.pl

ul.Jagiellońska 66
25-734 Kielce
telephone: + 48 41 335 94 00
fax: + 48 41 345 21 13
e-mail: sekretariat@rckik-kielce.com.pl
www.rckik-kielce.com.pl

ul. Rzeźnicza 11
31-540 Kraków
telephone: + 48 12 261 88 20
fax: + 48 12 261 88 22
e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl
www.rckik.krakow.pl

ul. I Armii Wojska Polskiego 8
20-078 Lublin
telephone:
+ 48 81 532 62 75
+ 48 81 532 53 18
fax: + 48 81 532 53 18
e-mail: sekretariat@rckik.lublin.pl
www.rckik.lublin.pl

ul. Franciszkańska 17/25
91-433 Łódź
telephone: + 48 42 616 14 00
fax: + 48 42 616 14 99
e-mail: sekretariat@lodz.krwiodawstwo.pl
www.krwiodawstwo.pl

ul. Hanki Sawickiej 27
10-247 Olsztyn
telephone: + 48 89 526 63 02
fax: + 48 89 526 57 55
e-mail: sekretariat@rckikol.pl
www.rckikol.pl

ul. Kośnego 55
45-327 Opole
telephone: + 48 77 441 08 20
fax: + 48 77 441 08 21
e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl
www.rckik-opole.com.pl

ul. Marcelińska 44
60-354 Poznań
telephone: + 48 61 886 33 32
fax: + 48 61 867 25 21
e-mail: sekretariat@rckik.poznan.pl
www.rckik.poznan.pl

ul. Sienkiewicza 3
47-400 Racibórz
telephone: + 48 32 418 15 92
fax: + 48 32 415 33 81
e-mail: sekretariat@rckik.pl
www.rckik.pl

ul. Limanowskiego 42
26-600 Radom
telephone:
+ 48 48 362 62 76
+ 48 48 362 11 27
+ 48 48 362 11 28
+ 48 48 362 11 29
fax: + 48 48 362 62 76
e-mail: rckik@rckik.radom.pl
www.rckik.radom.pl

ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
telephone: + 48 17 867 20 30
fax: + 48 17 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl

ul. Szarych Szeregów 21
76-200 Słupsk
telephone:
+ 48 59 842 20 21
+ 48 59 842 20 22
+ 48 59 842 20 23
fax: + 48 59 842 74 49
e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl
www.krwiodawstwo.slupsk.pl

al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin
telephone:
+ 48 91 422 34 35
+ 48 91 424 36 30
fax: + 48 91 422 18 98
e-mail: rckikszn@radunix.com.pl
www.krwiodawstwo.szczecin.pl

ul. Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych
telephone: + 48 74 664 63 19
fax: + 48 74 842 59 16
e-mail: sekretariat@rckik.walbrzych.pl
www.rckik.walbrzych.pl

ul. Saska 63/75
03-948 Warsaw
telephone: + 48 22 514 60 00
fax: + 48 22 514 60 60
e-mail: rckik@rckik-warszawa.com.pl
www.rckik-warszawa.com.pl

ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
telephone:
+ 48 71 371 58 12
+ 48 71 371 58 10
fax: + 48 71 328 17 13
e-mail: centrum@rckik.wroclaw.pl
www.rckik.wroclaw.pl

ul. Zyty 21
65-046 Zielona Góra
telephone: + 48 68 329 83 60
fax: + 48 68 329 83 99
e-mail: dyrekcja@rckik.zgora.pl
www.rckik.zgora.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warsaw
telephone: +48 22 356 03 66
fax: + 48 22 356 03 67
e-mial: sekretariat@ifps.org.pl
http://whc.ifps.org.pl/en/

ul. Płocka 26
01-138 Warsaw
telephone: + 48 22 431 24 28
fax: + 48 22 431 24 52
e-mail: instytut@igichp.edu.pl
www.igichp.edu.pl

ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warsaw
telephone: + 48 22 349 61 00
fax: + 48 22 349 61 78
e-mail: sekihit@ihit.waw.pl
www.ihit.waw.pl

ul. Alpejska 42
04-628 Warsaw
telephone:
+ 48 22 815 30 11
+ 48 22 343 46 00
fax: + 48 22 343 45 25
e-mail: dyrektor@ikard.pl
www.ikard.pl

ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warsaw
telephone: + 48 22 327 70 00
fax: + 48 22 327 73 24
e-mial: dyr@imid.med.pl
www.imid.med.pl

ul. Jaczewskiego 2
20-950 Lublin
telephone: + 48 81 718 44 00
fax: + 48 81 747 86 46
e-mial: imw@galen.imw.lublin.pl
www.imw.lublin.pl

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
telephone: + 48 42 631 45 02
fax: + 48 42 656 83 31
e-mial: impx@imp.lodz.pl
www.imp.lodz.pl

ul. Kościelna 13
41-200 Sosnowiec
telephone: + 48 32 266 08 85
fax: + 48 32 266 11 24
e-mail: sekretariat@imp.sosnowiec.pl
www.imp.sosnowiec.pl

ul. W.K.Roentgena 5
02-781 Warsaw
telephone: + 48 22 546 20 00
fax: + 48 22 648 02 19
e-mail: dyrektor@coi.waw.pl
www.coi.waw.pl

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warsaw
telephone: + 48 22 458 28 00
fax: + 48 22 651 93 01
e-mial: ipin@ipin.edu.pl
www.ipin.edu.pl

ul. Spartańska 1
02-637 Warsaw
telephone: + 48 22 844 42 41
fax: + 48 22 844 77 97
e-mail: kancelaria@ir.ids.pl
www.instytutreumatologii.pl

ul. Powsińska 61/63
02-903 Warsaw
telephone: + 48 22 550 97 71
fax: + 48 22 842 11 03
e-mial: jarosz@izz.waw.pl
www.izz.waw.pl

ul. Chocimska 24
00-791 Warsaw
telephone: + 48 22 542 14 00
fax: + 48 22 849 74 84
e-mail: pzh@pzh.gov.pl
www.pzh.gov.pl

Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warsaw
telephone: + 48 22 815 16 00
fax: + 48 22 815 40 15
e-mail: dyrektor@czd.pl
www.czd.pl

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
telephone:
+ 48 42 271 10 00
+ 48 42 271 20 00
+ 48 42 271 11 24
fax: + 48 42 646 66 53
e-mial: iczmp@iczmp.edu.pl
www.iczmp.edu.pl

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warsaw
telephone: + 48 22 851 43 69
fax: + 48 22 841 06 52
e-mail: sekretariat@nil.gov.pl
http://www.nil.gov.pl

Al. Krasickiego 26/28
02-611 Warsaw
telephone: + 48 22 566 72 00
fax: + 48 22 566 72 02
e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl
www.aotm.gov.pl

Al. Solidarności 67
03-401 Warsaw
telephone: + 48 22 670 17 68
fax: + 48 22 670 13 88
e-mail: bto@post.pl
www.banktkanekoka.waw.pl

ul. Poręby 26a
98-220 Zduńska Wola
Poręby k/Zduńskiej Woli
telephone: + 48 43 823 57 70
fax: + 48 43 823 57 62
e-mail: cbr@cbr-poreby.com.pl
www.cbr-poreby.com.pl

ul. Gdańska 80
90-613 Łódź
telephone:
+ 48 42 230 25 78
+ 48 42 230 25 79
e-mail: osrodek@cobjwdl.lodz.pl
www.cobjwdl.lodz.pl

ul. Rydygiera 8 / 20A
01-739 Warsaw
telephone / fax: + 48 22 841 58 34
e-mail: polmicro@cls.edu.pl
www.polmikro.edu.pl

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
telephone: + 48 42 272 20 30
fax: + 48 42 272 20 31
e-mail: sekretariat@cem.edu.pl
www.cem.edu.pl

ul. Pawińskiego 5a
02 -106 Warsaw
telephone: + 48 22 592 34 50
fax: + 48 22 658 47 33
e-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl
www.ckppip.edu.pl

ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warsaw
telephone: + 48 22 569 37 00
fax: + 48 22 569 37 12
www.cmkp.edu.pl

ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
telephone / fax:
+ 48 12 423 20 88
+ 48 12 427 81 70
+ 48 12 427 81 71
+ 48 12 427 82 40
+ 48 12 427 82 41
+ 48 12 427 82 50
+ 48 12 427 82 51
e-mail: sekretariat@cmj.org.pl
www.cmj.org.pl

ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warsaw
telephone: + 48 22 597 09 27
fax: + 48 22 597 09 47
e-mail: biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warsaw
telephone: + 48 22 622 58 06
fax: + 48 22 622 32 43
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl
www.poltransplant.org.pl

ul. Wołoska 139
02-507 Warsaw
telephone: + 48 22 845 12 31
fax: + 48 22 845 19 35
e-mail: sekretariat@dls.org.pl
www.dls.org.pl

ul. Elekcyjna 37
01-119 Warsaw
telephone / fax: + 48 22 836 18 62
e-mail: dpszzol@wp.pl

ul. Chocimska 22
00-791 Warsaw
telephone:
+ 48 22 849 78 51
+ 48 22 849 78 52
+ 48 22 849 78 53
fax: + 48 22 849 78 02
e-mail: gbl@gbl.waw.pl
www.gbl.waw.pl

Al. Legionów 11
08-400 Garwolin
telephone / fax: + 48 25 682 22 55
e-mail: sekretariat@kopsn.pl
www.kopsn.pl

ul. Samsonowska 1
02-829 Warsaw
telephone: + 48 22 331 77 77
fax: + 48 22 331 77 76
e-mail: aids@aids.gov.pl
www.aids.gov.pl

ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warsaw
telephone: + 48 22 696 13 36
telephone / fax: + 48 22 621 75 43
e-mail: sekretariat@kcbtik.pl
www.kcbtik.pl

ul. Smugowa 6
91-433 Łódź
telephone: + 48 42 298 52 09
fax: + 48 42 655 04 89
e-mail: kcor@kcor.gov.pl
www.kcor.gov.pl

ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warsaw
telephone: + 48 22 641 15 01
fax: + 48 22 641 15 65
e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl
www.narkomania.gov.pl

ul. Św. Rocha 3
15-879 Białystok
telephone: + 48 85 744 52 71
telephone / fax: + 48 85 742 36 30
e-mail: centstd@poczta.onet.pl
www.std.bialystok.pl

ul. Anielin 2
05-480 Karczew
telephone: + 48 22 779 10 43
fax: + 48 22 788 13 07
e-mail: recepcja@anielin.pl
www.anielin.pl

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warsaw
telephone: + 48 22 250 63 25
fax: + 48 22 250 63 60
e-mail: parpa@parpa.pl
www.parpa.pl

ul. Wojska Polskiego 8
84 -141 Jurata
telephone: + 48 58 675 28 88
telephone / fax: + 48 58 675 21 31
www.wielkopolanka.tp1.pl

ul. Szpitalna 19
48-140 Branice
telephone: + 48 77 486 09 92
fax: + 48 77 486 09 95

Zalesie 1A
skr. poczt.139
09-500 Gostynin
telephone:
+ 48 24 235 71 54
+ 48 24 235 71 56
fax: + 48 24 235 71 55
e-mail: administracja@rops-gostynin.pl
www.rops-gostynin.pl

St.Gd.1
skr. poczt.69
83-200 Starogard Gdański
telephone: + 48 58 563 07 36
fax: + 48 58 563 07 37
e-mail: rops.dyrekcja@wp.pl

ul. Pory 78
02-757 Warsaw
telephone: + 48 22 355 86 00
fax: + 48 22 355 86 01
e-mail: sekretariat@coms.pl
www.coms.pl

ul. Księżycowa 5
01-934 Warsaw
telephone:
+ 48 22 229 99 31
+ 48 22 229 99 32
fax: + 48 22 229 99 33
e-mail: sekretariat@lpr.com.pl
http://www.lpr.com.pl/en/start.html

National dispatcher
telephone:
+ 48 22 229 99 98
+ 48 22 229 99 99
fax: + 48 22 229 99 93

Press spokesman:
telephone: + 48 22 229 99 35

ul. M.C. Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
telephone: + 48 32 373 36 00
fax: + 48 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl
www.sccs.pl/en/

ul. 28 czerwca 1956 roku nr 135
61-544 Poznań
telephone: + 48 61 833 34 78
fax: + 48 61 831 03 01
e-mail: info@zaopatrzenieortopedyczne.poznan.pl
www.zaopatrzenieortopedyczne.poznan.pl

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warsaw
telephone: + 48 22 883 35 12
fax: + 48 22 883 35 13
e-mail: sekretariat@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl

ul. Miodowa 1
00-080 Warsaw
telephone: + 48 22 55 64 900
fax: + 48 22 55 64 930
e-mail: nck@nck.gov.pl
www.nck.gov.pl


Announcement of the Minister of Health of 15 March 2013 on the list of organisational units subordinate to or supervised by the Minister of Health.

Ministry of Health

The Ministry of Health is an office of government administration serving the Minister of Health.

---
read more
Top of the page