Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Dla mediów

---

Konferencje i briefingi

Zapraszamy na konferencję prasową ministra Konstantego Radziwiłła – jutro (15 listopada 2017) o godz. 14.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala kasetonowa). Temat: Dobre dwa lata dla zdrowia – podsumowanie działań MZ Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia wydanego przez redakcję. Wjazd wozów transmisyjnych – od godz. 13.30.

Ludzkość versus bakterie - kto wygra? Konferencja z okazji Trzeciej Edycji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach 13 listopada 2017, godz. 10:00 Aula im. L. Rajchmana, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, Warszawa  

Powitanie

 • Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
 • Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny
 • Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Ewa Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wprowadzenie

 • dr Paulina Karwowska, Dyrektor Polskiego Biura WHO
 • dr Katarzyna Floryanowicz-Czekalska, Kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA w Głównym Inspektoracie Sanitarnym

Wystąpienia ekspertów

 • Oparta na faktach komunikacja społeczna jako nowoczesne narzędzie w ograniczaniu zachowań sprzyjających narastaniu lekooporności i chorobom zakaźnym
dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. NIZP-PZH, Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii – 20 min.
 • Problem antybiotykooporności w Polsce na tle innych krajów europejskich – ocena na podstawie danych z nadzoru epidemiologicznego
dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Krajowy Konsultant w dziedzinie Epidemiologii – 20 min.
 • Zasady antybiotykoterapii podstawą zapobiegania antybiotykoodporności
prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Chorób Zakaźnych - 20 min.
 • Narodowy Program Ochrony Antybiotyków – cele i osiągnięcia
dr Beata Mazińska, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków – 20 min. Przerwa kawowa ok. godz. 11.30 (pytania mediów)
 • Lekooporność drobnoustrojów izolowanych z żywności dostępnej w handlu detalicznym
dr Elżbieta Maćkiw, Pracownia Mikrobiologii Żywności, NIZP-PZH– 20 min.
 • Urzędowy monitoring oporności: oporność Salmonella i Escherichia coli jako konsekwencja stosowania antybiotyków w weterynarii
dr hab. Dariusz Wasyl, Zakład Mikrobiologii, Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Antybiotykooporności, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy – 20 min.
 • Walka z opornością antybakteryjną w działaniach Inspekcji Weterynaryjnej
lek. wet. Marta Koncewicz , Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, Główny Inspektorat Weterynarii – 20 min.

Panel ekspertów – podsumowanie

   

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na konferencję prasową "Grypa - zapobieganie i leczenie".

 • Kiedy: 17 października 2017 r. (wtorek) o godz 11.00
 • Gdzie: siedziba URPL, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (sala konferencyjna nr 528; V piętro; wejście: bud. C)
 • Więcej informacji: Ewelina Polańczyk, tel. 22 49 21 421, e-mail: ewelina.polanczyk@urpl.gov.pl
 

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 • Czym różni się grypa od przeziębienia?
 • Czy nowe szczepionki przeciwko grypie są bezpieczne?
 • Powikłania grypy: a może jesteśmy niepotrzebnie straszeni?
 • Czy należy się szczepić i czy zapobieganie grypie przy pomocy szczepień jest skuteczne i bezpieczne?
 • Czy można i należy szczepić dzieci?
 • Dlaczego Polacy szczepią się tak niechętnie przeciwko grypie?
 • Leki stosowane w leczeniu grypy – obecnie i najbliższe perspektywy

Czytaj więcej: Zaproszenie na konferencję prasową Grypa - zapobieganie i leczenie, która odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 11:00

Zainteresowanych przedstawicieli mediów zapraszamy na podsumowanie akcji informacyjnej dotyczącej sieci szpitali – 30 czerwca (piątek) w Łodzi. W godzinach 10.00 – 13.30 w Auli Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pomorskiej 251, bud. A2-3 odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem ministra zdrowia: Sieć szpitali i co dalej? Wizja systemu szpitalnego w perspektywie najbliższych lat. O godz. 12.15 odbędzie się briefing prasowy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.  Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia wydanego przez redakcję.

"Patent na bezpieczne wakacje" 

 • 22 czerwca 2017 r. (czwartek)
 • siedziba GIS ul. Targowa 65
 • godz. 11.00
Więcej informacji: www.gis.gov.pl

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce, Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii zapraszają na konferencję prasową dotyczącą depresji. Jest to druga najczęstsza przyczyna niepełnosprawności i utraty zdrowia, a także główna przyczyna ponad 128 tys. samobójstw, do których co roku dochodzi w Europejskim regionie WHO. Liczba mieszkańców tego regionu, którzy cierpią na zaburzenia depresyjne, sięga 40 mln, a wskaźniki rozpowszechnienia choroby w poszczególnych krajach wahają się od 3,8% do 6,3%. Mimo powszechnego występowania depresji w wielu przypadkach jest ona nadal nierozpoznawana i nieleczona. W związku z potrzebą rozpoczęcia dialogu i walki ze stygmatyzacją osób, które na nią cierpią, Światowy Dzień Zdrowia 2017 został poświęcony tej chorobie. Konferencja odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie, na dużej sali konferencyjnej (Budynek A, 1 piętro).

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na konferencję prasową:

Współczesne leki przeciwdepresyjne

związaną ze Światowym Dniem Zdrowia WHO, który przypada 7 kwietnia 2017 r. i jest obchodzony pod hasłem:

Depresja – porozmawiajmy o niej

Konferencja organizowana jest w ramach Ogólnopolskiej Kampanii

Konferencja odbędzie się

 • 30 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie 11.00
 • w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie
 • Centrum Konferencyjne Adgar sala nr 7 na poziomie (+2); wejście: bud. B

Co szósta osoba zachoruje na depresję

Depresja – to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, towarzyszących ludzkości od niepamiętnych czasów - już przed ponad dwoma tysiącami lat określana była mianem „melancholii” (gr. „czarna żółć”). Badania epidemiologiczne prowadzone współcześnie na świecie wskazują, że w ciągu całego życia na depresję choruje 17% ludzi, czyli co szósty obywatel naszego globu. Aż do 25% chorych zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu cierpi z powodu depresji o różnym stopniu nasilenia.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Dlatego też tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia WHO 2017 jest depresja.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL,WM i PB) postanowił włączyć się do tej ogólnoświatowej akcji. Specyfika działalności Urzędu zobowiązuje nas do przedstawienia tematu współczesnych leków przeciwdepresyjnych i możliwości stosowania odtwórczych produktów leczniczych, należących do tej grupy leków.

Fakty dotyczące leków przeciwdepresyjnych

 • 15% przypadków depresji nie jest diagnozowane i leczone;
 • Pacjent, u którego przez powyżej dwa tygodnie występuje obniżenie nastroju, utrata zainteresowań, męczliwość, zaburzenia koncentracji lub zaburzenia snu powinien zgłosić się do lekarza psychiatry;
 • Leki przeciwdepresyjne działają przyczynowo;
 • Leki przeciwdepresyjne powodują poprawę m.in. nastroju, koncentracji, snu;
 • Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne rzadko powodują występowanie działań niepożądanych;
 • Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają;
 • Lek przeciwdepresyjne należy zażywać codziennie, zgodnie z zaleceniami;
 • Działanie terapeutyczne leków przeciwdepresyjnych może być widoczne dopiero po 2-4 tygodniach - nie należy bez konsultacji z lekarzem odstawiać leku pomimo braku zauważalnej poprawy;
 • Nie należy samodzielnie odstawiać leków przeciwdepresyjnych nawet przy dobrym samopoczuciu;
 • Działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych pojawiające się na początku leczenia zazwyczaj mijają, nie należy odstawiać leku, tylko poinformować lekarza;
 • Przerwanie stosowania niektórych leków przeciwdepresyjnych może powodować objawy odstawienia;
 • Istotnym aspektem leczenia depresji jest możliwość stosowania odpowiedników referencyjnych produktów leczniczych,  które charakteryzują się taką samą skutecznością i bezpieczeństwem, jak produkty referencyjne.

Zapraszamy na briefing prasowy, który poprzedzi debatę dotyczącą problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Briefing odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz. 10.30 w Sali 102 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. ks. Trojdena 2A. Wezmą w nim udział:

 • minister zdrowia Konstanty Radziwiłł
 • wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin
 • przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz
 • prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas

Debata

Po briefingu odbędzie się debata, którą organizujemy razem z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Debata odbędzie się w godz. 11.00 – 16.00 w Auli B. Spotkanie jest otwarte dla mediów.

Uczestnicy debaty

W debacie wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji, środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych (m.in. samorządu zawodowego, związku zawodowego pielęgniarek i położnych oraz stowarzyszeń pielęgniarskich), uczelni kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej, pracodawców, pielęgniarskiej kadry kierowniczej w podmiotach leczniczych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa.

Zagadnienia

Podczas debaty zostaną poruszone następujące zagadnienia:
 • problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – diagnoza i propozycje rozwiązań,
 • kształcenie – określenie kierunków działań – stan obecny a model idealny,
 • normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych „rozporządzenia koszykowe” – projektowane zmiany,
 • prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej – mechanizmy motywujące do kształcenia i pracy w zawodach w Polsce,
 • cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia częścią rozwiązań systemowych i wsparciem opieki pielęgniarskiej.

Zapraszamy na briefing dotyczący szczepień przeciw pneumokokom połączony ze szczepieniem dziecka. Odbędzie się on dziś (6 marca 2017 r). o godz. 12.00 w Przychodni Lekarskiej ORLIK w Warszawie (ul. Ostrobramska 101, wjazd od ul. Poligonowej). W briefingu wezmą udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz kierownik przychodni dr Anna Boguradzka.

Dzisiaj (27 lutego 2017 r.) o godz. 12.00 w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing prasowy dotyczący nowej listy leków refundowanych z udziałem wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 11.30.

Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła dotyczącą rozwiązań zawartych w projekcie ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali. Konferencja odbędzie się 23 lutego 2017 r. (w czwartek) o godz. 13.00 na sali kasetonowej w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 12.30.

Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której zostaną przedstawione najistotniejsze ustalenia nowego raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego. Podczas konferencji zostaną także przedstawione zasady działania portalu Serwis Zdrowie realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez Polską Agencję Prasową.

Czas i miejsce

Konferencja odbędzie się 16 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa.

Uczestnicy

 • minister zdrowia Konstanty Radziwiłł
 • dyrektor NIZP–PZH prof. Mirosław Wysocki
 • zastępca dyrektora NIZP–PZH prof. Bogdan Wojtyniak
 • krajowy konsultant w dziedzinie hematologii prof. Wiesław Jędrzejczak
Na pytania dotyczące szczegółowych zagadnień raportu będą odpowiadać jego współautorzy:
 • Magdalena Bielska-Lasota (tematyka wskaźników przeżyć chorych na nowotwory),
 • dr Małgorzata Sadkowska-Todys (tematyka chorób zakaźnych),
 • Rafał Halik (tematyka wypadków),
 • Krzysztof Skotak (tematyka zagrożeń środowiskowych),
 • dr Anna Poznańska (tematyka czynników ryzyka zdrowotnego związanego ze stylem życia).
Konferencję poprowadzi Justyna Wojteczek, redaktor prowadząca portal Serwis Zdrowie. Spotkanie będzie transmitowane na stronie www.zdrowie.pap.pl.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową pn.:  Bezpieczeństwo i działania niepożądane leków przeciwlękowych i nasennych organizowaną w ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek Bezpieczny”.

Konferencja odbędzie się 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (Centrum Konferencyjne Adgar sala nr 7 na poziomie (+2); wejście: bud. B)

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Zapraszamy na briefing prasowy "Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia - System IOWISZ", podczas którego zostaną poruszone następujące kwestie:

 • cele systemu,
 • instrument oceny wniosków a priorytety polityki zdrowotnej,
 • wnioski opiniowane na Mazowszu.
Kiedy: 27 stycznia 2017 r. (piątek) Gdzie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, sala 131 pl. Bankowy 3/5, Warszawa Godzina: 12.40 W spotkaniu wezmą udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceminister Krzysztof Łanda oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Uwaga

Przedstawicieli mediów prosimy o potwierdzenie obecności do piątku 27 stycznia do godz. 11.00. e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl tel.: 22 695 60 63   Czytaj więcej w komunikacie: Rozpoczęły się spotkania dotyczące IOWISZ-a

Zapraszamy na konferencję z okazji II Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, która odbędzie się jutro – 18 listopada 2016 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (aula im. Ludwika Rajchmana). Wezmą w niej udział między innymi przedstawiciele Instytutu, Ministerstwa Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia, Narodowego Instytutu Leków oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.   Plan konferencji znajduje się w plikach do pobrania. Informacje na temat Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach 2016 znajdują się w plikach do pobrania. Informacje na temat antybiotykoodporności znajdują się w plikach do pobrania. Czytaj więcej o Narodowym programie ochrony antybiotyków na lata 2016-2020.  

W związku z głosowaniami w Senacie, na których musi być obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, konferencja prasowa podsumowująca  rok pracy Ministerstwa Zdrowia jest przesunięta na godzinę 10.00. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 9.30.

Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła podsumowującą  rok pracy Ministerstwa Zdrowia.

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2016 r. (w czwartek) o godz. 09.30 na sali kolumnowej w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15.

Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 09.00.

8 listopada 2016 r. o godz. 9.45 w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 (sala kolumnowa) w obecności Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem  Diabetologicznym a Stowarzyszeniem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Środowiska lekarzy rodzinnych i diabetologów postanowiły zawrzeć porozumienie, wyrażające intencję współpracy w zakresie:

 • szerzenia zdobyczy współczesnej nauki wśród lekarzy,
 • współdziałania w organizowaniu społecznej ochrony zdrowia i w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności,
 • współdziałania w doskonaleniu zawodowym lekarzy oraz
 • reprezentowania interesów zdrowotnych i opiekuńczych chorych na cukrzycę typu 1 i 2.
W uroczystym podpisaniu porozumienia wezmą udział m.in:
 • dr hab. n. med.  Maciej Małecki – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
 • dr hab. n. med. Tomasz Tomasik – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • dr hab. n. med. Adam Windak – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii.
Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli mediów. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia z redakcji.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł weźmie udział w jubileuszu 20-lecia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”. W ramach obchodów – w dniach 3-4 listopada 2016 r. – odbędą się spotkanie kierowników ośrodków transplantacyjnych oraz XXXI konferencja koordynatorów transplantacyjnych. Czytaj więcej o jubileuszu na stronie internetowej Poltransplantu. 3 listopada o godz. 18.15 odbędzie się konferencja prasowa, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Adres

Airport Hotel Okęcie 17 stycznia 24 Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub ważnego upoważnienia od redakcji.  

Konferencja prasowa

Szczepienia przeciw grypie

połączona ze szczepieniem

ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

 i komisarza KE Vytenisa Andriukaitisa

 

27 października 2016 (czwartek), godz. 14:45

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW)

Dobra 56/66, 00-920 Warszawa

  27 października 2016 r. o godzinie 14:45 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja prasowa na temat szczepień przeciwko grypie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz komisarza do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa. Podczas konferencji minister wraz z komisarzem zaszczepią się przeciwko grypie. W konferencji wezmą również udział kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego prof. Lidia Brydak oraz dr Paulina Karwowska, Dyrektor Biura WHO w Polsce. Po konferencji, o godz. 16:00, na parterze budynku odbędzie się Dialog Obywatelski „Inwestowanie w zdrowy rozwój – Polska w UE” z udziałem komisarza Vytenisa Andriukaitisa. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji e-mailem na adres: biuro-bp@mz.gov.pl.

24 października 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 (sala kinowa) o godz. 10.30 rozpocznie się inauguracja programu „Bezpieczeństwo Pacjenta” na studiach medycznych w Polsce. Organizatorem spotkania jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Podczas dwudniowej sesji odbędą się także warsztaty na temat bezpieczeństwa pacjenta – przewodnik i wskazówki dla kadry dydaktycznej. W spotkaniach wezmą udział m.in. eksperci WHO, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawiciele MZ, Centrum Monitorowania Jakości, uniwersytetów medycznych, instytutów medycznych, towarzystw naukowych, samorządów lekarskiego, pielęgniarskiego i aptekarskiego. Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli mediów. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia z redakcji.

Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła dotyczącą programu bezpłatnych leków dla seniorów. Spotkanie odbędzie się dzisiaj (2 września 2016 r.) o godz. 10.30 w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 10.00.

Zapraszamy na konferencję prasową inaugurującą współpracę Ministerstwa Zdrowia z Telewizją Polską w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, która przypieczętowana zostanie oficjalnym podpisaniem listu intencyjnego przez obie strony. Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2016 r. o godz. 12.30 w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 (sala kasetonowa). Wezmą w nim udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz prezes zarządu TVP Jacek Kurski. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 12.00

Święto Krwiodawstwa już 11 czerwca na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Zapraszamy na imprezę plenerową! „Trasa Czerwonej Nitki” inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną „Twoja krew, moje życie”. Koncerty gwiazd, strefy aktywności dla dzieci i młodzieży, warsztaty i pokazy sportowe oraz mobilne punkty pobierania krwi. Te i wiele innych atrakcji czekają na wszystkich, którzy 11 czerwca odwiedzą błonia PGE Narodowego w Warszawie. Wszystko po to, aby lepiej zrozumieć ideę krwiodawstwa i promować honorowe oddawanie krwi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. KIEDY: 11 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 GDZIE: błonia PGE Narodowego w Warszawie Krew, krwiodawstwo, krwiolecznictwo, pomoc i dobra zabawa – te słowa będą tam odmieniane przez wszystkie przypadki! Na uczestników czeka wiele atrakcji:

 • koncerty De Mono i Loka
 • strefy aktywności i animacji dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty i pokazy sportowe
 • symulatory bezpiecznej jazdy
 • mobilne punkty pobierania krwi
 • strefa gastronomiczna przyjazna dbającym o zdrowie i sylwetkę
 • na koniec dnia: iluminacja świetlna na fasadzie PGE Narodowego.
O oddawaniu krwi trzeba mówić jak najwięcej i jak najczęściej. Czerwcowe wydarzenie, odbywające się na błoniach PGE Narodowego, to doskonała okazja do przybliżenia tematyki krwiodawstwa i skonfrontowania posiadanej wiedzy z rzeczywistością. To także niezwykła możliwość bliższego poznania Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie ofiarowują najcenniejszy dar - swoją krew, ratując ludzkie zdrowie i życie. Jestem im ogromnie wdzięczny za tę szlachetność i nadzieję, jaką dają potrzebującym. Zachęcam wszystkich do oddawania krwi i zasilenia zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi - zostańcie najlepszą inspiracją dla innych! - Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł

Trasa Czerwonej Nitki

To kluczowy element ogólnopolskiej kampanii „Twoja krew, moje życie” promującej honorowe krwiodawstwo i zwiększającej świadomość społeczną w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki. To również dobra okazja do rozpoczęcia obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy, który przypada 14 czerwca. Krew to jeden z najcenniejszych darów, jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi. Liczba krwiodawców w Polsce i społeczna świadomość w tym zakresie stale rosną, jednak wciąż nie do końca zaspokajają potrzeby kraju w tym obszarze. Wydarzeniami takimi jak inauguracja Trasy Czerwonej Nitki chcemy przybliżać tematykę krwiodawstwa i zachęcać do przyłączenia się do Grona Honorowych Dawców Krwi. To szczególnie ważne w kontekście zbliżającego się okresu wakacyjnego, a także ważnych, międzynarodowych wydarzeń odbywających się w Polsce – Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO. - p.o. dyrektora Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek Organizatorzy: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi oraz PGE Narodowy w Warszawie. Serdecznie zapraszamy! *** Ogólnopolska kampania promująca honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie” jest realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowanego przez ministra zdrowia. Realizatorami ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. „Twoja krew, moje życie” jest Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Kontakt dla mediów: Marta Grabowska ECevent tel. +48 728 988 769 e-mail: czerwonanitka@ecevent.pl

Dzisiaj (6 czerwca 2016 r.) o godz. 14.00 na dziedzińcu w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing prasowy w sprawie sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka z udziałem ministra Konstantego Radziwiłła. Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

Dzisiaj (30 maja 2016 r.) o godz. 10.30 na sali kasetonowej w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się konferencja prasowa w sprawie sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka z udziałem ministra Konstantego Radziwiłła. Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję. Wjazd wozów transmisyjnych: od godz. 10.00.

Zapraszamy na konferencję prasową organizowaną z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem, która odbędzie się 19 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w nowo otwartym centrum edukacyjno-konferencyjnym w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, (ul. Roentgena 5 w Warszawie). W spotkaniu weźmie udział m.in. wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala. Kontakt dla dziennikarzy: canepid@coi.pl, 22 57 09 427   Czytaj więcej na temat konferencji prasowej w zaproszeniu, które znajduje się w plikach do pobrania. Czytaj więcej na temat Białej Soboty organizowanej w Centrum Onkologii w programie wydarzenia, który znajduje się w plikach do pobrania.

12 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w sali kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się konferencja prasowa na temat dekomercjalizacji szpitali. Wezmą w niej udział minister Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Piotr Warczyński. Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

5 maja 2016 roku (w czwartek) o godzinie 11.30 w sali kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem:

 • Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła
 • Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
 • Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza
  /-/ Milena Kruszewska rzecznik prasowy Ministra Zdrowia   Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH zaprasza na konferencję w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień 2016 – European Immunization Week 2016 Eliminacja odry i różyczki. 19 kwietnia 2016, godz.11.00 – 13.00, Aula im. Ludwika Rajchmana, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa.  

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH zaprasza na konferencję z okazji Światowego Dnia Zdrowia  - Cukrzyca 2016. 13 kwietnia 2016, godz. 11.00 – 13.00, Aula im. Ludwika Rajchmana, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa.

plakat konf.cukrzyca.2016

Czytaj więcej na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH

Ministerstwo Zdrowia, Biuro WHO w Polsce oraz Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie zapraszają na briefing z okazji  Światowego Dnia Zdrowia, który odbędzie się 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.30 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63A. Wjazd wozów transmisyjnych od godziny 13.00 do 13.15 – wjazd od ul. Księcia Trojdena. Dziennikarzy z ważną legitymacją prasową zapraszamy od 13.20. Akredytacje w Biurze Prasy i Promocji: do 7 kwietnia do godziny 10.00 (prosimy o e-mail na adres biuro-bp@mz.gov.pl lub telefon pod numer: 22 831 30 71).

8 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odbędzie się konferencja prasowa Błędy medyczne w farmakoterapii. Czy umiemy i możemy im zapobiegać?

Czytaj więcej na temat konferencji w serwisie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ministerstwo Zdrowia i Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie zapraszają na briefing prasowy organizowany z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji oraz 50. rocznicy pierwszego udanego przeszczepu nerki. Briefing odbędzie się 26 stycznia 2016 r. o godzinie 10:30 w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie (wjazd od ulicy Nowogrodzkiej 59).

Wjazd wozów transmisyjnych: od 10.00 do 10.15.

Dziennikarzy z ważną legitymacją prasową zapraszamy od 10.15.

Akredytacje w Biurze Prasy i Promocji: do godziny 9.00 26 stycznia (prosimy o e-mail na adres biuro-bp@mz.gov.pl lub telefon pod numer: 22 831 30 71).

29 grudnia 2015 r. o godzinie 15.30 w sali kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing prasowy z udziałem ministra Konstantego Radziwiłła, wiceministra Krzysztofa Łanda i prof. Magdaleny Durlik.

Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

3 grudnia 2015 roku (w czwartek) o godzinie 13.00 w sali kinowej Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz członków kierownictwa resortu.

Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

Milena Kruszewska
rzecznik prasowy
Ministra Zdrowia

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na konferencję prasową w przededniu rozpoczęcia Pierwszego Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO organizowaną w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Lek Bezpieczny" pod tytułem "Stosowanie antybiotyków u dzieci".

Konferencja odbędzie się 3 listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (wejście: bud. B; Centrum Konferencyjne Adgar -Event Room).

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W środę, tj. 7 października br. o godz. 12.00, w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami placówek prowadzących leczenie metodą in vitro z udziałem prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz. Spotkanie poświęcone będzie wdrażaniu przepisów ustawy o leczeniu bezpłodności.

 • po zakończeniu spotkania ok. godz. 14.00 przewidziano briefing prasowy szefowej rządu

Warszawa, ul. Miodowa 15, siedziba Ministerstwa Zdrowia

Foto na początku spotkania

Więcej informacji na stronie premier.gov.pl

Ze strony CIR wydarzeniem zajmują się Piotr Przybysz, tel. 609 038 733 i Urszula Sawińska, tel. 607 490 875.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową pn.: „Zapobieganie i leczenie grypy" organizowaną w ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek Bezpieczny".

Konferencja odbędzie się 22 września 2015 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (sala konferencyjna nr 622; VI piętro; wejście: bud. C)

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dzisiaj o godzinie 12.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala kasetonowa) odbędzie się briefing prasowy z udziałem podsekretarza stanu Cezarego Cieślukowskiego i dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beaty Cholewki – w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej.

Dzisiaj o godzinie 14.30 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala kasetonowa) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową Badania kliniczne, fakty i mity – nowe otwarcie w Unii Europejskiej z okazji X Międzynarodowego Dnia Badań klinicznych (WHO 2015 r.) w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Lek Bezpieczny.

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2015 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (wejście: bud. C, sala nr 622, PIĘTRO VI).

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa wszystkie kraje do współpracy na rzecz Zatrzymania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. Podczas konferencji prasowej, na którą zapraszamy, eksperci zaprezentują m.in. skalę zjawiska w Polsce.


Konferencja jest także inauguracją kolejnego roku realizacji zadania Prewencja pierwotna nowotworów, które promuje wśród Polaków pozytywne zmiany w stylu życia. Palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn zachorowań na nowotwory złośliwe, dlatego też eksperci podpowiedzą m.in. gdzie szukać motywacji do rzucenia palenia i jak zrobić pierwszy krok.

29 maja 2015 r. (piątek), godz. 11.00
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15 w Warszawie (sala kinowa)

W spotkaniu udział wezmą:

 • Dr Marta Mańczuk, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii‐Instytut
 • Dr Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
 • Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny
 • Marcin Bombrych, Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz,
  Główny Inspektorat Sanitarny
 • Jakub Łobaszewski, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii‐Instytut
 • Krzysztof Przewoźniak, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii‐Instytut
 • Irena Przepiórka, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii‐Instytut

15 maja 2015, o godzinie 10.00, w auli im. dr L. Rajchmana, w gmachu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (ul. Chocimska 24, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 2015 pn.: „Czym ryzykujemy, nie szczepiąc dzieci?".

Konferencja została objęta patronatem honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej.

Czytaj więcej o konferencji w serwisie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na konferencję prasową „Bezpieczeństwo, skuteczność i jakość szczepionek" organizowaną z okazji X Europejskiego Tygodnia Szczepień (20-25.04.2015 r.).

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (Centrum konferencyjne Adgar; wejście: bud. B, sala nr 5, poziom -1)

Czytaj więcej o konferencji w serwisie URPL.

20 kwietnia 2015, o godzinie 11.00, w auli im. dr L. Rajchmana, w gmachu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (ul. Chocimska 24, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 2015 pn.: „Czym ryzykujemy nie szczepiąc dzieci?"

AGENDA

Powitanie uczestników:

 • dr hab. Rafał Gierczyński, prof. nadzw. NIZP-PZH, p.o. Dyrektor NIZP-PZH
 • dr Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura WHO w Polsce
 • Marek Posobkiewicz, p.o. Główny Inspektor Sanitarny

Wystąpienia ekspertów:

 • Co dają nam szczepienia? - dr Iwona Paradowska - Stankiewicz, Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, NIZP-PZH
 • Czy potrzebujemy nowych szczepionek? - prof. dr hab. Ewa Bernatowska, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Czym ryzykujemy nie szczepiąc dzieci? - prof. dr hab. Włodzimierz Gut, NIZP-PZH
 • Prawne aspekty uchylania się od szczepień - Izabela Kucharska, GIS

Dzisiaj (15 kwietnia 2015 r.) o godzinie 15.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala kinowa) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza poświęcona podsumowaniu funkcjonowania pakietu onkologicznego

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce oraz Ministerstwo Zdrowia serdecznie zapraszają na konferencję prasową z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia, która odbędzie się 7 kwietnia 2015 r.

Tematem Światowego Dnia Zdrowia w 2015 roku jest bezpieczeństwo żywności. Europejski oddział Światowej Organizacji Zdrowia szacuje, że choroby przenoszone drogą pokarmową występują znacznie częściej niż to wynika z liczby zgłaszanych przypadków. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla potrzebę lepszej współpracy międzysektorowej na rzecz zmniejszania zagrożeń zdrowotnych związanych ze spożyciem niebezpiecznej żywności.

„Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności występujące w dowolnym ogniwie łańcucha – od środowiska poprzez produkcję podstawową, przetwórstwo, transport, handel do gastronomii lub domu konsumenta – mogą mieć znaczące konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne" – podkreśla dr Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę.

Przykładem takiej sytuacji był wybuch ogniska zakaźnego wywołanego przez szczep pałeczki okrężnicy EHEC (Enterohaemorrhagic Escherichia coli) w Niemczech i we Francji w 2011 r. Importowane skażone kiełki fasoli spowodowały 4000 przypadków zakażenia EHEC w 16 krajach, w tym ponad 900 przypadków zespołu HUS (mocznicy hemolitycznej) i 55 zgonów.

Łańcuch żywnościowy jest obecnie znacznie dłuższy i bardziej złożony niż kiedyś, a zmiany demograficzne, kulturowe, ekonomiczne i środowiskowe zwiększają zagrożenia związane z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na konferencję prasową Nanocząstki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia? organizowaną w ramach Ogólnopolskiej Kampanii.

Konferencja odbędzie się 26 marca 2015 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (Centrum konferencyjne Adgar; wejście: bud. B, sala nr 5, poziom -1)

Czytaj więcej w serwisie URPL.

10 marca 2015 r. po posiedzeniu Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa premier Ewy Kopacz i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Premier Kopacz poinformowała, że rząd przyjął projekt ustawy o leczeniu niepłodności. Określa on zasady stosowania metod leczenia niepłodności, gwarantuje bezpieczeństwo komórek rozrodczych i zarodków, chroni prawa osób borykających się z niepłodnością i dzieci urodzonych w wyniku zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji.

Ewa Kopacz zaznaczyła, że projekt ustawy nie dotyczy tylko procedury in vitro, lecz wszystkich sposobów walki z bezpłodnością. „W ustawie opisaliśmy sposoby walki z niepłodnością, opisaliśmy, w jaki sposób należy niepłodność diagnozować, w jaki sposób należy niepłodność leczyć – wszystkimi dostępnymi metodami: hormonalnie, chirurgicznie, ale także metodą in vitro" – dodał Bartosz Arłukowicz. Przepisy pozwalają skorzystać z możliwości zapłodnienia pozaustrojowego parom, które udokumentują co najmniej 12-miesięczne nieskuteczne leczenie niepłodności innymi sposobami.

Obecnie w Polsce nie ma prawnych regulacji zasad postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Minister zdrowia wyjaśnił, że projekt ustawy o leczeniu niepłodności zawiera przepisy, „które opierają się na kluczowej zasadzie bezpieczeństwa procedury leczenia niepłodności w każdym wymiarze i każdą dostępną procedurą medyczną".

Arłukowicz przedstawił główne założenia projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Projekt reguluje:

 • zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych;
 • kwestię leczenia niepłodności;
 • działania władz publicznych dotyczące ochrony i promocji zdrowia rozrodczego;
 • warunki dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków w związku z procedurą medycznie wspomaganej prokreacji;
 • zasady funkcjonowania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków.

Zarówno premier Kopacz, jak i minister Arłukowicz podkreślali, że obecnie niepłodność stała się chorobą cywilizacyjną. Projekt ustawy o leczeniu niepłodności daje bezpłodnym parom szansę na stworzenie pełnej rodziny.

We wtorek (10 marca) o godzinie 14.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja prasowa premier Ewy Kopacz oraz ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza po posiedzeniu Rady Ministrów. Konferencja poświęcona będzie rządowemu projektowi ustawy o leczeniu niepłodności.

 • KPRM, sala konferencyjna na IV p.
 • Otwarte dla mediów

Akredytacje można uzyskać przez system akredytacji online do godz. 13.00.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 13.00. Dziennikarzy prosimy o przybycie na wejście A do godz. 13.30.

W środę 4 marca 2015 r. o godz. 11.00 w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH (ul. Chocimska 24, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa pt. „Czy musimy chorować na odrę?". Wezmą w niej udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

Kliknij, aby powiększyć

Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie rezydentur. Konferencja odbędzie się dzisiaj (9 lutego 2015 r.) o godz. 14.30. w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15, sala kasetonowa).

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

3 lutego 2015 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15, sala kasetonowa) odbędzie się briefing z udziałem ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. dr hab. Stanisława Radowickiego w sprawie in vitro w Szczecinie.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

Krzysztof Bąk
Rzecznik prasowy
ministra zdrowia

Dzisiaj (6 stycznia 2015 r.) o godzinie 11.45 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Dzisiaj (5 stycznia 2015 r.) o godzinie 16.30 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

2 stycznia 2015 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz wiceministra Sławomira Neumanna.

1 stycznia 2015 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

31 grudnia 2014 r. (środa) o godzinie 15.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza oraz ministra Sławomira Neumanna.

29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 18.15 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13.15 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13.15 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

23 grudnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie rozmów z przedstawicielami organizacji zrzeszających lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Minister zdrowia przedstawił propozycje finansowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) podczas konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia.

Minister zapowiedział znaczne zwiększenie nakładów na podstawową opiekę zdrowotną oraz wprowadzenie motywacyjnego systemu finansowania świadczeń udzielanych przez lekarzy POZ. Minister poinformował, że od 2015 r. nakłady na podstawową opiekę zdrowotną wzrosną o 800 mln zł (czyli do poziomu 6 mld zł). Wyjaśnił, że stawka kapitacyjna, która nie zmieniła się od 2008 r., w przyszłym roku zostanie podwyższona o ok. 40 zł (do kwoty 136,20 zł). Dla lekarzy wykonujących badania diagnostyczne stawka będzie jeszcze wyższa (jej wysokość jest przedmiotem rozmów z przedstawicielami organizacji zrzeszających lekarzy POZ).

Zwiększenie finansowania jest związane z wprowadzeniem pakietu onkologicznego, w ramach którego lekarze rodzinni będą mogli zlecać większą liczbę badań diagnostycznych. „Bardzo zależy nam na tym, żeby lekarze wykonywali badania" – podkreślał minister Arłukowicz.

Minister poinformował również, że od dzisiaj (tj. od 11 grudnia 2014 r.) NFZ umożliwia lekarzom POZ oraz lekarzom specjalistom testowanie wystawiania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przypomniał, że do 11 grudnia trwają konsultacje projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015 i lata następne.

11 grudnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 11.30 w Ministerstwie Zdrowia na sali kasetonowej (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza pt. „Zmiany w finansowaniu lekarzy rodzinnych POZ".

Wejście za okazaniem legitymacji prasowej.

Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 11.00.

10 października 2014 roku (piątek) o godzinie 15.30, na dziedzińcu Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza poświęcony sytuacji epidemiologicznej w Polsce.


8 października 2014 roku (środa), o godzinie 13.00 w gmachu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (ul. Chocimska 24) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona „Sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie".

W konferencji udział wezmą:

 • Prof. dr hab. Mirosław Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny
 • Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny
 • Prof. dr hab. Andrzej Horban konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych
 • Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny

Kontakt dla mediów:

Monika Wróbel-Harmas

Rzecznik Prasowy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH)

Chocimska 24/ 00-791 Warszawa

tel. +48 22 542 12 88, tel. kom. +48 696 498 578

mwrobel-harmas@pzh.gov.pl / www.pzh.gov.pl / @nizp_pzh

11 września 2014 r. o godzinie 10:00 w Szkole Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SP ZOZ w Warszawie (ul. Brzeska 12) odbędzie się konferencja prasowa podczas której dyrektor WSPRiTS oficjalne przekarze dwa ambulanse dla iwano-frankowskiego Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof.

W Szkole Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SP ZOZ od 8 września 2014 r. szkoli się 13 lekarzy i felczerów z Ukrainy. Kurs dotyczy zaawansowanych zabiegów ratujących życie u dorosłych, które są oparte na standardach Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to trzecia grupa, która zostanie przeszkolona zgodnie z ubiegłorocznym porozumieniem o współpracy, zawartym między Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ a Wojewódzkim Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

Organizatorami szkolenia są Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Transport Sanitarnego „Meditrans" SP ZOZ w Warszawie oraz SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kurs prowadzą instruktorzy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował, że zakończyły się prace parlamentarne nad pakietami kolejkowym i onkologicznym. Na konferencji zorganizowanej 24 lipca 2014 r. w Sejmie podziękował posłom i senatorom, którzy pracowali nad wprowadzaniem zmian, za ich pomoc i zaangażowanie w to, aby ustawy zostały przyjęte jak najszybciej.

Minister podkreślił, że zakończenie prac w wyznaczonym terminie było bardzo ważne, ponieważ są to duże zmiany ustawowe i wymagają przygotowania – m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia.

Główne założenia nowych przepisów to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych. Bartosz Arłukowicz zaznaczył, że limity finansowe w leczeniu onkologicznym zostaną zniesione, ale szpitale będą musiały dotrzymywać terminów szybkiej diagnozy i szybkiego leczenia. Omówił także krótko inne zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r.

Obecnie ustawy z pakietów kolejkowego i onkologicznego czekają na podpis prezydenta.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podziękował posłom i senatorom zaangażowanym w prace nad pakietami kolejkowym i onkologicznym. Od lewej prelegenci: minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, senator Alicja Chybicka, senator Rafał Muchacki.

Zapraszamy na briefing w Ministerstwie Zdrowia

3 lipca 2014 r. (czwartek) o godzinie 16.30

(ul. Miodowa 15, Warszawa)

wstęp za okazaniem legitymacji prasowej

17 czerwca 2014 r. (w wtorek) o godzinie 10.35 w Hotelu JM przy ul. Grzybowskiej 45 w Warszawie w Sali Kryształowej odbędzie się konferencja prasowa dotycząca projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podczas której Beata Cholewka – dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych przedstawi informacje o celach projektu, efektach jego realizacji i możliwościach, które stwarza polskim pielęgniarkom i położnym.

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy zainteresowanych tematem nieodpłatnego podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i położne.

To już ostatni nabór w ramach projektu!

Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub potwierdzenia wystawionego przez redakcję.

12 czerwca 2014 r. w sali kolumnowej Ministerstwa Zdrowia w godzinach 11:00 – 15:00 odbędzie się Dzień Informacyjny Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014 – 2020). Przedstawiciele Komisji Europejskiej (Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności) zaprezentują główne założenia programu i Planu pracy na 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowej procedury składania propozycji oraz zarządzania finansowego.

Program zdrowia jest kontynuacją poprzednich dwóch programów realizowanych od 2003 r. Jest to główny instrument finansowy Komisji Europejskiej, który służy wdrażaniu strategii UE w dziedzinie zdrowia. Program, poprzez współfinansowanie projektów i innych działań, ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli UE. Ma także przyczynić się do zmniejszenia nierówności w tym zakresie między państwami członkowskimi Unii.

Priorytety trzeciego programu zdrowia:

 • promocja zdrowia;
 • profilaktyka chorób z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach";
 • ochrona obywateli UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
 • zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej;
 • ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Spotkanie będzie prowadzone w językach polskim i angielskim (bez tłumaczenia).

Pytania na temat Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014 – 2020), a także zgłoszenia do udziału w Dniu Informacyjnym prosimy wysyłać na adres k.drogon@mz.gov.pl lub dzwonić pod nr: (22) 53 00 187.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań w dziedzinie zdrowia (2014 – 2020) jest dostępne w Dzienniku Urzędowym UE.

Czytaj więcej na temat programów finansowych UE w dziedzinie zdrowia.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień uprzejmie zapraszamy na konferencję pt. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia", która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r., w siedzibie NIZP-PZH.

Pobierz zaproszenie i plan konferencji

Europejski Tydzień Szczepień http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/european-immunization-week w Polsce obchodzony będzie po raz dziewiąty w dniach od 22 do 26 kwietnia. Tak jak w latach ubiegłych jest to inicjatywa kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia a realizowana przez państwa członkowskie na krajowym i lokalnym poziomie oraz inne pokrewne sektory i partnerów. Celem Tygodnia w 2014 r. jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych.

Więcej informacji o akcji na stronie http://szczepienia.gis.gov.pl

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Ministerstwo Zdrowia pragną bardzo serdecznie zaprosić Państwa na konferencję prasową z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2014.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2014 są choroby przenoszone przez wektory. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

Problem ten dotyczy także Polski, zwłaszcza chorób przenoszonych przez kleszcze. Borelioza z Lyme jest najczęściej występującą w Polsce – tak jak na całej półkuli północnej - chorobą przenoszoną przez kleszcze. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyne zakażenie przenoszone przez te pajęczaki. Kleszcze mogą przenosić zarówno wirusy jak i bakterie czy pierwotniaki. Wraz z rozwojem metod diagnostycznych, szczególnie metod biologii molekularnej zidentyfikowano obecność w kleszczach dotychczas nieznanych (również na terenie Polski ) drobnoustrojów chorobotwórczych. W ostatnich latach opisano między innymi pierwsze przypadki riketsjoz z grupy gorączek plamistych, kojarzonych dotychczas z południową Europą, z basenem Morza Śródziemnego.

W załączeniu program konferencji:

Dzisiaj (21 marca) o godz. 17.30 odbędzie się konferencja prasowa prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

 • KPRM, sala konferencyjna na IV p.
 • Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej.
 • Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych do godz. 16.15.
 • Dziennikarzy prosimy o przybycie do godz. 17.10.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową - BEZPIECZEŃSTWO LEKÓW ROŚLINNYCH organizowaną w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Bezpieczny Lek.

Konferencja odbędzie się:

11 marca 2014 r. (wtorek) o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu, przy ul. Ząbkowskiej 41 w Warszawie

sala konferencyjna (parter)

Od kilkunastu lat zauważamy rosnące zainteresowanie lekiem pochodzenia roślinnego. Jak to się stało? Przecież jeszcze w połowie XX wieku lek roślinny był lekiem zepchniętym na margines medycyny. Jednak postęp naukowy, który pozwolił poznać zawarte w roślinach leczniczych składniki biologicznie aktywne, warunkujące ich właściwości lecznicze, przywrócił lekom roślinnym należne im miejsce. Paradoks: postęp naukowy, który miał wyeliminować leki pochodzenia roślinnego z nowoczesnego lecznictwa, stał się przyczyną ich rosnącego znaczenia.

Mimo, że wiele nowoczesnych leków roślinnych posiada swoje korzenie w medycynie minionych wieków, to jednak dzięki badaniom naukowym, które zweryfikowały ich przydatność we współczesnym lecznictwie, są one ważnymi środkami współczesnej medycyny. Prowadzone w coraz szerszym zakresie badania fitochemiczne i fitofarmakologiczne nowych roślin, pozwoliły też na wprowadzenie do lecznictwa wielu nowych roślinnych produktów leczniczych. Medycyna XXI wieku nie jest wcale medycyną bez „archaicznych ziół", jak wcześniej przewidywano. Jest medycyną, w której nowoczesny lek pochodzenia roślinnego stosowany jest równolegle z lekiem syntetycznym.

Lek roślinny ze względu na swoją specyfikę wynikającą z naturalnej złożoności i zmienności składu surowców roślinnych, z których jest wytwarzany wymaga szczególnego podejścia w procesie dopuszczenia go do obrotu. Jakość, skuteczność i bezpieczeństwo każdego produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego roślinnego musi być udokumentowana przez wytwórcę, a dokumentacja ta podlega ocenie przez nasz Urząd Rejestracji. Jakość leku roślinnego, a w szczególności pochodzenie surowców roślinnych, powtarzalność procesu wytwarzania opartego na zasadach Dobrej Praktyki Uprawy i Zbioru i Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz kontrola każdej serii leku wprowadzanego do obrotu jest podstawą bezpieczeństwa jego stosowania.

Konferencja przybliży Uczestnikom problematykę leku roślinnego, w tym:

 • Zagrożenia związane ze stosowaniem produktów pochodzenia roślinnego
 • Ocena bezpieczeństwa stosowania u dzieci
 • Czy celowe jest stosowanie preparatów złożonych zawierających witaminy i minerały?
 • Działania niepożądane produktów stosowanych w celu redukcji masy ciała
 • Interakcje i zafałszowania produktów roślinnych

Konferencję poprowadzi Wojciech Łuszczyna, rzecznik URPL,WMi PB

Bliższe informacje: Anna Plich, tel. (022) 492-12-40, fax (0 22) 492-12-49, lub anna.plich@urpl.gov.pl

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

26 lutego 2014 r. (środa) o godzinie 14.00 w Sali Kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing Sławomira Neumanna - sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wstęp wyłącznie za okazaniem legitymacji prasowej.

28 stycznia 2014 r. (wtorek) o godzinie 17.00, w Sali Kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat kontroli szpitala we Włocławku.

17 grudnia 2013 r. (we wtorek) o godzinie 10.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Długa 38/40, sala 17) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem sekretarza stanu Sławomira Neumanna podsumowująca projekt systemowy pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W konferencji wezmą udział również:

 • prof. dr hab. Marek Gruszczyński – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą w SGH,
 • prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska – koordynator merytoryczny projektu, SGH,
 • Tomasz Pawlęga – zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia, kierownik projektu,
 • dr Adam Kozierkiewicz – ekspert.

27 stycznia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Gostyninie (Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem:

 • Sławomira Neumanna, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • dr. n. med. Ryszarda Wardeńskiego, dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Wstęp wyłącznie za okazaniem legitymacji prasowej

Dziennikarze zainteresowani transportem Ministerstwa Zdrowia
są proszeni o kontakt z Biurem Prasy i Promocji MZ:
tel. 22-831-30-71 lub 533 449 264
(ilość miejsc ograniczona)

20 stycznia 2014 r. (poniedziałek), o godzinie 13.30 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala Kasetonowa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w związku ze śmiercią bliźniąt we Włocławku.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej

18 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza - „Podsumowanie ustawy refundacyjnej".

10 grudnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 10:10 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala Kasetonowa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

5 grudnia 2013 roku, godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Czytaj więcej

7 listopada 2013 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przy ul. Ząbkowskiej 41 w Warszawie sala konferencyjna (parter)

Czytaj więcej

Kontakt dla dziennikarzy

Tel: (22) 831 30 71
Fax: (22) 826 27 91
E-mail: biuro-bp@mz.gov.pl

Sekretariat:

Tel: (22) 634 93 03
Fax: (22) 634 92 10

Adres:

ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Informacje prasowe

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Konstanty Radziwiłł podsumował dwa lata działań Ministerstwa Zdrowia. Na początku podkreślił, że „zdrowie Polaków to sprawa publiczna, jeden z podstawowych obowiązków odpowiedzialności zarówno władzy centralnej – rządu, jak i szerzej – całej władzy publicznej.” „Polacy mają prawo oczekiwać od państwa i samorządów nowoczesnej, bezpiecznej i – przede wszystkim – dostępnej opieki zdrowotnej” – dodał.  

Nasze osiągnięcia

Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia

W ostatnich tygodniach rząd podjął historyczną decyzję o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia do 6% Produktu Krajowego Brutto. Minister wyjaśnił, że stopniowe zwiększenie nakładów będzie kosztowało ponad 500 miliardów złotych w ciągu najbliższej dekady. Zapowiedział, że zostanie to zrealizowane bez podnoszenia obciążeń podatkowych obywateli. Minister zaznaczył, że dzięki tej decyzji rządu Beaty Szydło marzenie środowisk i uczestników systemu służby zdrowia staje się ugruntowanym w ustawie planem. Jest to plan, który wskazuje na zdrowie jako priorytet rządu, bo dodatkowe wydatki z tego tytułu będą dwukrotnie większe niż te na projekt Rodzina 500+. „Gdybym miał wymienić największe osiągnięcie ostatnich lat dwóch, nie mam żadnych wątpliwości, że to jest właśnie ta historyczna ustawa kierująca ogromny strumień pieniędzy na zdrowie. (…) Śmiało można powiedzieć, że to projekt Zdrowie+”.  

Dekomercjalizacja, dostęp do POZ i Leki 75+

Minister Radziwiłł wskazał, że zwiększenie nakładów jest następstwem realizowanej zmiany strukturalnej, którą prowadzimy w obszarze ochrony zdrowia od listopada 2015 roku. W zeszłorocznym podsumowaniu wskazywaliśmy na ważne zmiany strukturalne, między innymi:
 • zakaz prywatyzacji szpitali i uniemożliwienie ich komercjalizacji poprzez przekształcenie w spółkę,
 • upowszechnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej.
Minister przypomniał, że ogromnym osiągnięciem jest program bezpłatnych leków dla seniorów 75+: „do dziś dzięki tej inicjatywie osoby starsze otrzymały bezpłatnie w aptekach prawie 50 milionów opakowań leków, które były wystawione na ponad 18 milionach recept. Z tego programu korzysta ponad 2 miliony polskich seniorów, a lista leków ciągle się wydłuża”.  

Sieć szpitali

1 października 2017 roku wprowadziliśmy funkcjonalną sieć szpitali. „Sieć to prawie 600 szpitali w całej Polsce, które zapewniają pacjentom kompleksową opiekę od leczenia szpitalnego przez rehabilitację aż po wizytę kontrolną w przyszpitalnej opiece specjalistycznej. W ten sposób kończymy z bezsensownymi hospitalizacjami, pogonią za wykonywaniem procedur i zagubieniem pacjenta po wypisaniu ze szpitala” – tłumaczył minister. – „Pacjenci otrzymali też ponad 100 nowych przychodni nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, dzięki którym znacząco skrócił się czas ich oczekiwania na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i w Izbach Przyjęć. Dzięki sieci, szpitale uzyskały gwarancję stabilnego funkcjonowania przez 4 lata z zachowaniem systemu kontroli wykonanych świadczeń. Sieć w połączeniu z dodatkowymi środkami finansowymi już teraz wpływa na skrócenie czasu oczekiwania. Takie wyniki mieliśmy w ostatnim czasie w badaniach obrazowych, a już niebawem pojawią się także w leczeniu zaćmy i endoprotezoplastyce stawów.”  

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Kompleksowość i koordynacja to podwaliny uchwalonej niedawno przez Sejm ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Minister tłumaczył, że wyróżniamy ten element systemu służby zdrowia dedykowaną ustawą, ale wprowadzamy tam również nowe zasady, m.in. budżet powierzony na porady u innych specjalistów i badania diagnostyczne, oparte na indywidualnym planie leczenia pacjenta. W POZ pojawia się także profilaktyka i promocja zdrowia, a także szczególne finansowanie leczenia części chorób przewlekłych i premia wynikowa. „Zaraz po podpisaniu ustawy przez Pana Prezydenta, ruszamy z bezprecedensowym dla polskiej ochrony programem pilotażowym, gdzie szczegóły tych rozwiązań będziemy wypracowywać w związku z oczekiwaniami pacjentów” – zapowiedział.  

Zwiększenie wynagrodzeń pracowników medycznych

Novum w systemie ochrony zdrowia jest także ustawa o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych pracowników medycznych. To 16 miliardów złotych, które w ciągu 4 lat trafią do ich kieszeni, wyrównując niesprawiedliwość systemową. „Pozostajemy w dialogu i pracujemy nad ewentualnymi zmianami w tej ustawie” – mówił minister. – „Jako pierwsze takie uregulowanie systemowe, ustawa musi podlegać pewnej ocenie, którą wraz z partnerami społecznymi podejmujemy.”  

Kształcenie kadr medycznych

Minister wskazał, że zdajemy sobie sprawę z rosnącego zapotrzebowania społeczeństwa na świadczenia zdrowotne: „po latach zastoju i zaniedbań udało się zwiększyć w 2017 roku o blisko 1500 miejsc liczbę studentów na kierunku lekarskim. W tym samym czasie zwiększyliśmy o 350 milionów złotych wydatki na rezydentury. To wielokrotnie więcej niż nasi poprzednicy w latach 2011-2015. W tej chwili rozdajemy najwięcej rezydentur w historii”.  

Kompleksowe leczenie

 • W lipcu tego roku weszła w życie nowelizacja pakietu onkologicznego. Naprawiliśmy to, co od dawna zgłaszali eksperci w dziedzinie onkologii, zlikwidowaliśmy bariery biurokratyczne, które często utrudniały dostęp do kompleksowego leczenia onkologicznego.
 • Wprowadziliśmy kompleksowe leczenie w innych dziedzinach: kardiologii i opiece nad kobietą w ciąży. W najbliższym czasie ten sposób organizowania opieki pojawi się także w ortopedii.
 • Wprowadziliśmy w życie nowelizację ustawy o prawach pacjenta w obszarze prawa do leczenia bólu. Podmiot leczniczy ma dziś obowiązek leczyć ból i monitorować skuteczność tego leczenia.
 • Wprowadziliśmy prawie 40 nowych cząsteczek na listę leków refundowanych i ustanowiliśmy 15 programów lekowych,in. w obszarze leczenia raka jelita grubego, reumatologii czy leczenia stwardnienia rozsianego.
 • Uruchomiliśmy Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych. Jest to system wsparcia dla osób, które często były do tej pory bez wyjścia w dostępie do potrzebnych opcji terapeutycznych.
 

Specustawa

Minister wskazał, że ważnym elementem tego dwulecia były dodatkowe pieniądze w ochronie zdrowia, które pochodzą ze specustawy. Dzięki tym środkom:
 • zrealizowaliśmy program zakupu sprzętu dla polskich szpitali za ponad 120 milionów złotych. Lista tych zakupów to ponad 500 zrealizowanych projektów inwestycyjnych w całej Polsce,
 • do końca tego roku w kilku tysiącach polskich szkół powstaną szkolne gabinety zdrowotne. Ponadto niedługo na polskie drogi wyjadą zabiegowe dentobusy, które będą wsparciem dla systemu opieki stomatologicznej dla dzieci,
 • uruchomiliśmy ponad 750 milionów złotych z rezerwy Funduszu między innymi na świadczenia, do których są długie kolejki,
 • jeszcze w tym roku szpitale poczują kolejny zastrzyk finansowy, bo otrzymają znaczące środki za nadwykonania.
„To wszystko spowoduje największy wzrost wydatków w ochronie zdrowia od wielu lat, do poziomu ponad 4,7% PKB” – podsumował minister Radziwiłł.  

Nasze plany

Minister podkreślił, że najważniejsze jest przygotowanie systemu na zwiększone środki – wybór priorytetów, które w sumie złożą się na ponad 500 miliardów złotych dla sektora ochrony zdrowia. „Nasz plan na drugą część kadencji obejmuje ponad 20 projektów legislacyjnych” – powiedział. Będą one dotyczyły m.in.:
 • upaństwowienia ratownictwa medycznego,
 • ustawy o medycynie szkolnej,
 • ustawy o jakości w ochronie zdrowia,
 • budowy agencji restrukturyzującej szpitale,
 • stworzenia systemu rekompensat za szkody medyczne,
 • przepisów dotyczących refundacji i prawa farmaceutycznego.
Prowadzimy też działania pozalegislacyjne, które dotyczą:
 • informatyzacji (już w najbliższych tygodniach rozpoczniemy pilotaż wdrożenia eRecepty),
 • budowy całego systemu rekomendacji, standardów i wytycznych w leczeniu pacjentów – odpowiednika NGC czy NICE.
Podsumowując te DOBRE DWA LATA, minister Radziwiłł zapowiedział, że „wraz z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia rozpoczniemy proces konsultacji w całej Polsce. Chcemy rozmawiać bezpośrednio o zmianach, które już zrealizowaliśmy albo realizujemy, a także o dalszych oczekiwaniach pacjentów związanych głównie z programem zwiększania nakładów na ochronę zdrowia”.

Tegoroczne hasło obchodów brzmi: „Przed rozpoczęciem stosowania antybiotyków należy poradzić się wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia”. Chcemy zwrócić uwagę, że antybiotykoterapia jest bardzo cenną metodą leczenia, dlatego przed jej rozpoczęciem niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej porady lekarskiej. Konsultacja zapewni Tobie i Twoim bliskim najlepszy sposób leczenia. Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków zmniejsza ryzyko rozwoju oporności na ich działanie.  

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków stwarza ryzyko dla wszystkich

Antybiotyki są wykorzystywane w zapobieganiu i leczeniu infekcji bakteryjnych. Jeśli przyjmujesz antybiotyki, chociaż nie jest to konieczne, rozwija się oporność na ich działanie. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia, gdy antybiotyk nie zabija lub nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie jest skuteczne. Dzieje się tak dlatego, że to bakteria –  a nie organizm – zmienia się wskutek reakcji na obecność antybiotyku i staje się antybiotykooporna. Oporne bakterie wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i utrudniają proces leczenia. Zakażenia wywołane przez drobnoustroje oporne na antybiotyki są trudniejsze do leczenia. Mogą się one rozwinąć u każdej osoby – niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

Główne przyczyny antybiotykooporności

 • Nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków.
 • Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania, przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji.
 • Nadużywanie antybiotyków podczas produkcji żywności.
 • Nieprzestrzeganie zasad higieny.
Stosuj antybiotyki z rozwagą - tak, aby mogły pozostać skuteczne jak najdłużej!  

Działania na rzecz antybiotykooporności jednym z priorytetów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła globalną kampanię zdrowotną pod hasłem: „Antybiotyki – stosuj rozważnie!” (Antibiotics – Handle with care). Rozpoczęła się ona podczas I Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach w 2015 roku. W tym roku chcemy poszerzyć obszar działań uświadamiających społeczeństwo o problemie antybiotykooporności. Zachęcamy do zainteresowania się tym tematem i wspierania działań przeciwko antybiotykooporności!

Co chcemy osiągnąć

 • Zwiększyć świadomość dotyczą potrzeby zachowania skuteczności antybiotyków poprzez ich prawidłowe stosowanie.
 • Zwiększyć przekonanie, że do walki z antybiotykoopornością muszą włączyć się wszyscy: społeczeństwo, pracownicy służby zdrowia, specjaliści w zakresie rolnictwa oraz instytucje rządowe.
 • Zachęcić do zmiany postawy i przekazać przesłanie, że proste działania mogą mieć wielkie efekty.
 

Pliki do pobrania

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego leków immunosupresyjnych opublikowanego dzisiaj w dzienniku „Fakt”, informujemy, że pacjenci mają dostęp do tanich leków refundowanych. Zmiana dopłat pacjentów do leków immunosupresyjnych wynika z mechanizmu zawartego w ustawie refundacyjnej. Urzędowe ceny zbytu leków nie zostały podwyższone. Od 1 listopada obniżyły się urzędowe ceny niektórych leków dla pacjentów po przeszczepach. W związku z tym zmieniła się także podstawa limitu finansowania w grupach limitowych:

 • 134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne
 • 116.0 Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego
Leki z wyższą dopłatą mają tańsze odpowiedniki (odpowiednikiem leku Myfortic jest lek o nazwie handlowej Marelim, a odpowiednikami leku Valcyte są: Valganciclovir Teva, Valhit, Ceglar, Sperart i Valcyclox). Poniżej przestawiamy tabele z cenami leków w obu grupach limitowych. Informujemy też, że termin obowiązywania decyzji o objęciu refundacją leku Valcyte (w tabletkach) został skrócony przez firmę farmaceutyczną. Przypominamy, że firma Roche zgodziła się dostarczać bezpłatne w ciągu 6 miesięcy lek Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego do szpitali. Informowaliśmy o tym w komunikacie z 22 czerwca.

Tabele

134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne

Lek UCZ 11.2017 Zmiana UCZ w stosunku do 09.2017 Limit 11.2017 Cena detaliczna 11.2017 Zapłata pacjenta 11.2017 Zmiana zapłaty pacjenta w stosunku do 09.2017
Mycophenolate mofetil Apotex, Mycophenolas mofetil, kaps. Twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 86,4 -46,44 103,76 103,76 3,20 -26,08
Mycophenolate mofetil Apotex, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.)* 86,4 -46,44 103,76 103,76 3,20 -26,08
Mycophenolate Mofetil Accord, Mycophenolas mofetil, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. 99,36 -8,64 103,76 117,37 16,81 13,61
Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. 99,36 -8,64 103,76 117,37 16,81 13,61
Myfenax, Mycophenolas mofetil, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps. 102,06 0 103,76 120,2 19,64 16,44
Myfenax, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl. 102,06 0 103,76 120,2 19,64 16,44
Marelim, Acidum mycophenolicum, tabletki dojelitowe, 180 mg, 120 tabl. 123,99 -32,61 124,51 144,13 22,82 -7,03
Marelim, Acidum mycophenolicum, tabletki dojelitowe, 360 mg, 120 tabl. 258 -66 249,02 288,84 43,02 -13,51
Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. 108 0 103,76 126,44 25,88 22,68
Mycophenolate mofetil Stada, Mycophenolas mofetil, kaps., 250 mg, 100 szt. 137,16 0 103,76 157,06 56,50 22,68
Mycophenolate mofetil Stada, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. 137,16 0 103,76 157,06 56,50 22,68
CellCept, Mycophenolas mofetil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml) 209,24 0 145,26 234,55 92,49 31,75
CellCept, Mycophenolas mofetil, tabl., 500 mg, 50 szt. 156,6 0 103,76 177,47 76,91 22,68
CellCept, Mycophenolas mofetil, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. 156,6 0 103,76 177,47 76,91 22,68
Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, Acidum mycophenolicum, tabl. dojel., 180 mg, 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 309,73 0 124,51 339,16 217,85 27,21
Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, Acidum mycophenolicum, tabl. dojel., 360 mg, 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 619,48 0 249,02 668,39 422,57 55,79
*podstawa limitu  

116.0 Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego

Lek UCZ 11.2017 zmiana UCZ w stosunku do 09.2017 Limit 11.2017 Cena detaliczna 11.2017 Zapłata pacjenta 11.2017 zmiana zapłaty pacjenta w stosunku do 09.2017
Valganciclovir Teva, Valganciclovirum, tabl. powl., 450 mg, 60 szt.* 1188 -571,32 1291,09 1291,09 3,2 -146,29
Valhit, Valganciclovirum, tabl. powl., 450 mg, 60 szt. 1404 -432 1291,09 1517,89 230 0
Ceglar, Valganciclovirum, tabl. powl., 450 mg, 60 szt. 1458 -162 1291,09 1574,59 286,7 283,5
Sperart, Valganciclovirum, tabletki powlekane, 450 mg, 60 tabl. 1458 -594 1291,09 1574,59 286,7 -170,1
Valcyclox, Valganciclovirum, tabletki powlekane, 450 mg, 60 tabl. 1458 -486 1291,09 1574,59 286,7 -56,7
Valcyte, Valganciclovirum, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml, 1 but.po 12 g 955,8 0 239,09 1021,87 785,98 83,03
*podstawa limitu  

Na czym polega mechanizm refundacji leków

Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji. Określa ona sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Tą podstawą jest najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD (dobową definiowaną dawkę) leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego, liczonego według DDD zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia refundacyjnego.

Co się dzieje, gdy pojawia się pierwszy odpowiednik leku

Gdy pierwszy odpowiednik leku zostaje objęty refundacją w danym wskazaniu, podstawą limitu w grupie limitowej jest cena hurtowa za DDD tego odpowiednika. Jeżeli na listę leków refundowanych wchodzą też inne odpowiedniki – podstawa limitu nie może być wyższa niż cena hurtowa za DDD pierwszego odpowiednika. Wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania zazwyczaj ma charakter przejściowy. Wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) mogą składać wnioski o obniżenie urzędowych cen zbytu. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Czytaj więcej o zmianach dopłat pacjentów do leków immunosupresyjnych w 2017 r.  

Leki generyczne są bezpieczne!

Podstawą dopuszczenia do obrotu leków generycznych były badania biorównoważności. Ich wyniki dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że leki generyczne dostarczają do organizmu tę samą substancję czynną w takiej samej ilości i czasie, jak leki referencyjne. Stanowisko to jest zgodne z wiedzą naukową oraz regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej, wynikającymi z  Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w  sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. L 311 z 28.11.2001). Szerzenie nieuzasadnionych zastrzeżeń wobec skuteczności czy bezpieczeństwa jakichkolwiek leków może skutkować rosnącym brakiem zaufania pacjentów i lekarzy, a tym samym obniżyć zapotrzebowanie na stosowanie leków, które w przypadku leków generycznych może zmniejszyć koszty terapii w systemie opieki zdrowotnej. Systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych technologii lekowych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, jest priorytetem Ministra Zdrowia, natomiast sztywne stanowisko niektórych producentów leków w zakresie utrzymywania cen na bardzo wysokim poziomie nie może ograniczać czy wręcz uniemożliwiać działań Ministra Zdrowia w zakresie refundacji nowych, tańszych, równie skutecznych i bezpiecznych produktów, co pozwala zachować stabilność budżetu płatnika publicznego oraz rozszerzać katalog leków refundowanych o nowe technologie, które dotychczas nie były finansowane ze środków publicznych.

Zgodnie z zapowiedziami minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. To oznacza, że wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną. Rozporządzenie weszło w życie 31 października 2017 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r.  

Wynagrodzenia dla lekarzy, którzy odbywają rezydenturę

Dla lekarzy, którzy są obecnie w trakcie specjalizacji w ramach rezydentury, stawki kształtują się następująco:
 • dziedzina zwykła do 2 lat odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 3570 zł (podwyżka 400 zł),
 • dziedzina zwykła po 2 latach odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 3891 zł (podwyżka 433 zł),
 • dziedzina priorytetowa (15 dziedzin) do 2 lat odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 4070 zł (podwyżka 468 zł),
 • dziedzina priorytetowa (15 dziedzin) po 2 latach odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 4391 zł (podwyżka 501 zł).
Zachowaliśmy zróżnicowanie wysokości zasadniczego wynagrodzenia ze względu na rok i  rodzaj dziedziny medycyny, w której odbywana jest specjalizacja.  

Wynagrodzenia dla lekarzy, którzy dopiero rozpoczną rezydenturę

Dla lekarzy, którzy  dopiero przystąpią do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury, stawki kształtują się następująco:
 • dziedzina zwykła do 2 lat odbywania specjalizacji w trybie rezydentur – 3570 zł (podwyżka 400 zł),
 • dziedzina zwykła po 2 latach odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – w latach 2017-2018 nie będzie jeszcze takich osób, a w 2019 roku – 4097 zł,
 • dziedzina priorytetowa (20 dziedzin) do 2 lat odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 4770 zł (podwyżka od 1168 zł w dotychczasowych 15 dziedzinach uznanych za priorytetowe  oraz  1600 zł w dodanych 5 dziedzinach medycyny: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, psychiatria, kardiologia dziecięca, ortodoncja),
 • dziedzina priorytetowa (20 dziedzin) po 2 latach odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – w latach 2017-2018 nie będzie jeszcze takich osób, w 2019 roku – 5297 zł.
 

Tabele

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia w latach 2017-2019 dla wymienionych grup lekarzy przedstawiają tabele w załączniku.  

Podstawy prawne

W nawiązaniu do artykułu "Pieniędzy na zdrowie też będzie mniej!", który ukazał się dzisiaj w „Fakcie”, wyjaśniamy, że zawiera on informacje, które wprowadzają pacjentów w błąd. Nie jest prawdą, że w przyszłym roku zaplanowano mniej środków z budżetu państwa na ochronę zdrowia niż w obecnym.  

Co wliczamy do nakładów na ochronę zdrowia

Do nakładów z budżetu państwa wliczamy nie tylko wydatki z działu 851 – Ochrona zdrowia, lecz także wszystkie środki, którymi dysponuje minister zdrowia w innych działach, jak również:
 • rezerwy celowe przeznaczone na ochronę zdrowia,
 • środki ujęte w Funduszu Pracy przeznaczone na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
 • środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieubezpieczone, które są ujęte w działach innych niż ochrona zdrowia.
 

Większe nakłady na ochronę zdrowia

Uwzględniając wymienione środki, nakłady z budżetu państwa na ochronę zdrowia na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 13,5 mld zł, czyli o prawie 400 mln zł więcej niż w ustawie budżetowej na 2017 r. Spadek wydatków w dziale ochrona zdrowia o 114 mln wynika tylko i wyłącznie z zaplanowania mniejszych środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby nieubezpieczone, co wynika ze znacznego zmniejszenia bezrobocia. Środki na ten cel zostały zaplanowane w wysokości 988 mln zł, czyli o 164 mln zł mniej niż w roku obecnym.

27 października 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Jest to kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie odczują pacjenci, i o którą apelowało wiele środowisk od lat. W czasie ostatnich dwóch lat zrealizowaliśmy już wiele istotnych zapowiedzi m.in.:

 • Dekomercjalizację
 • Program Leki 75plus
 • Sieć szpitali
 • Wyższe wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia
  W trakcie realizacji są m.in.:
 • Gabinety lekarskie i dentystyczne w szkole
 • Ustawa o PRM
 • Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia
  Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej zakłada:
 1. oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);
 2. objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Praca zespołu koordynowana będzie przez lekarza, rozstrzygającego o sposobie i realizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nad pacjentem. Zespół będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków;
 3. zapewnienie w ramach koordynacji:
  1. opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki,
  2. „koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentominformacji o tym procesie; Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej (1 października 2020 r.) zostanie poprzedzone programem pilotażowym, realizowanym do dnia 31 grudnia 2019 r., na podstawie przepisów tzw. „ustawy pilotażowej”;
 4. współpracę POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia);
 5. wprowadzenie motywacyjnego systemu finasowania POZ, w którym oprócz stawki kapitacyjnej pojawią się:
  1. budżet powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej,
  2. opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  3. dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.
Efektem proponowanych rozwiązań będzie poprawa organizacji opieki nad pacjentem przy jednoczesnym skoordynowaniu działań z innymi częściami opieki zdrowotnej. Stawiamy na koordynację zarówno na poziomie POZ, jak i lecznictwa szpitalnego. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej można jest uzupełnieniem obowiązującej od października ustawy wprowadzającej sieć szpitali.

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dokonał rozstrzygnięcia 4 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 16 dentobusów – pojazdów medycznych, w których są udzielane świadczenia stomatologiczne. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ZESZUTA SP. Z O. O. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami, które mają poprawić dostęp dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych. Uzupełnieniem naszych działań jest zakup 16 dentobusów, po jednym na każde województwo. Z dentobusów będą korzystać uczniowie małych szkół w tych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu lekarza dentysty. Środki na zakup dentobusów pochodzą z budżetu państwa i są przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Wyniki postępowań są dostępne na stronie BIP MZ:

Zakończyliśmy konsultacje zasygnalizowane w komunikacie z 23 października 2017 roku. W trakcie prac:

 • przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 23 października 2017 r.,
 • sprawdziliśmy limity finansowania w grupach limitowych.
Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2017 r. w stosunku do projektu obwieszczenia mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych osoby pracujące na stanowiskach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzi lub bezpieczeństwu państwa, nie mogą przestać pracować w wyniku akcji strajkowych. Protesty tych osób nie mogą przybrać formy, która zagrażałaby bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli. W związku z tym lekarze mają prawo do strajku, ale nie może on zagrażać życiu lub zdrowiu pacjentów. Dotyczy to nie tylko lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lecz także osób, które kierują protestem. W obronie swoich praw i interesów pracownicy – również ci, którzy nie mają prawa do strajku – mogą stosować inne formy protestu. Takie, które:

 • nie zagrażają życiu ani zdrowiu ludzi,
 • nie wymagają przerywania pracy,
 • są zgodne z prawem.
 

Urlop na żądanie

Istotą urlopu na żądanie jest jego wyjątkowy i niezaplanowany charakter. Pracownik nie może nadużywać tego urlopu (np. korzystać z niego, aby nie wywiązać się z obowiązków służbowych). Nie może też stwarzać w ten sposób zagrożenia dla istotnych interesów pracodawcy. Jeśli w wyniku zorganizowanej akcji cała załoga (lub jej część) korzysta z tego urlopu, można uznać, że robią to wbrew prawu. W konsekwencji pracodawca może odmówić pracownikowi (pracownikom) udzielenia urlopu na żądanie w sytuacji, gdy korzystanie z tego urlopu miałoby służyć wywieraniu presji na pracodawcę w sporze istniejącym między stronami stosunku pracy (K. W. Baran, Kodeks pracy. Komentarz, WK 2016).  

Protest w służbie zdrowia

Zgodnie z Kodeksem etyki lekarskiej lekarz, który uczestniczy w zorganizowanej formie protestu, nadal ma obowiązek udzielania pomocy lekarskiej (jeśli nieudzielenie tej pomocy może narazić pacjenta na utratę życia lub pogorszenie stanu zdrowia). Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy medycznej:
 • zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
 • dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
 • zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
Uczestnictwo lekarza w strajku lub w innej formie protestu nie zwalnia go z obowiązku udzielenia pomocy ani nie usprawiedliwia – jeśli nie udzieli pomocy medycznej w sytuacji, gdy jest to konieczne.  

Obowiązki podmiotów leczniczych

Placówki ochrony zdrowia nie mogą naruszać prawa pacjentów do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych. Takie naruszenia to:
 • bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
 • stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora
– które mają na celu pozbawienie pacjentów ich praw lub ograniczenie tych praw – w szczególności podejmowane, aby osiągnąć korzyści majątkowe. Jeśli personel składa wnioski o urlop na żądanie, kierownik placówki musi zapewnić ciągłość funkcjonowania i prawidłową organizację pracy. Zmiany w harmonogramie dotyczącym dostępności miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej wraz z czasem jego pracy oraz sprzętu i aparatury medycznej w zakresie osób muszą być zgłaszane dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo (w przypadkach losowych) niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.  

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 295, z późn. zm.),
 2. Kodeks etyki lekarskiej,
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524),
 5. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).

W nawiązaniu do doniesień medialnych, które pojawiły się w ostatnich dniach nt. Projektu P1, w tym jego zakresu i finansowania, wyjaśniamy, że Projekt P1 nie obejmuje usługi e-zwolnienia. Lekarze mają możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) od 1 stycznia 2016 r. E-ZLA zostały wdrożone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W aktualnej koncepcji Projekt P1 nie będzie również obsługiwał e-zleceń.  

Funkcjonalności  P1

W ramach Projektu P1 planuje się uruchomienie funkcjonalności takich, jak:
 • e-Recepta – I kwartał 2018 r.,
 • e-Skierowanie – IV kwartał 2018 r.,
 • zdarzenia medyczne oraz wymiana dokumentacji medycznej – IV kwartał 2019 r.
Wraz z udostępnieniem poszczególnych funkcjonalności pacjent będzie mógł uzyskać do nich dostęp przez Internetowe Konto Pacjenta. Centralny system P1, udostępniony w ramach projektu, będzie gromadził indeksy o zdarzeniach medycznych, a także o dokumentacji medycznej wytworzonej w ramach tych zdarzeń. Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie gromadzona lokalnie – w podmiotach, w których została wytworzona.  

Finansowanie projektu

W 2016 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na realizację Projektu P1 w kilku etapach. Pierwsza faza obejmuje lata 2007-2015. Kwota wydatków poniesionych na realizację projektu w tej fazie wynosi 485 698 tys. zł, z czego 407 385 tys. zł pochodzi z budżetu środków europejskich. Druga faza Projektu P1 jest planowana do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się dziś pierwsze posiedzenie Zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.  

Uczestnicy

Obradom przewodniczyła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. Wzięli w nich udział przedstawiciele: Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz organizacji pacjentów działających w ramach inicjatyw: Dialog dla Zdrowia, Obywatele dla Zdrowia i Razem dla Zdrowia. Ze strony rządowej obecni byli przedstawiciele KPRM, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, a także NFZ oraz GIS.  

Ustalenia

Minister Konstanty Radziwiłł wskazał dwie podstawowe kwestie, które będą przedmiotem prac Zespołu. Pierwszy – to opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących wzrostu nakładów na ochronę zdrowia (m.in. wskazanie obszarów, do których w sposób szczególny powinny być kierowane dodatkowe środki finansowe zasilające system w ramach zwiększania nakładów do docelowego poziomu 6% PKB). Minister zdrowia przypomniał, że zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło wciąż aktualne pozostaje rozważenie możliwości skrócenia czasu dochodzenia do założonego pułapu publicznych nakładów na zdrowie. Ustalono, że partnerzy społeczni przekażą zestawienia swoich postulatów i propozycji zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia z wyodrębnieniem obszarów, które powinny zostać potraktowane w sposób priorytetowy. Już w ramach wstępnej dyskusji przedstawiciele samorządów zawodowych i organizacji pacjentów wskazywali m. in. na konieczność rozwijania profilaktyki zdrowotnej czy wprowadzenia zmian w zakresie kompetencji poszczególnych zawodów medycznych.   Drugi – to analiza możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia (m.in. wynagrodzeń lekarzy rezydentów) połączona z przeglądem funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jak podkreślił minister Radziwiłł, sensowna debata w tym zakresie wymaga udziału reprezentacji pracodawców i pracowników ochrony zdrowia, także w ramach Rady Dialogu Społecznego. Konstanty Radziwiłł ponowił zaproszenie do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL.  

Kolejne spotkanie

Kolejne posiedzenie Zespołu jest zaplanowane na 3 listopada 2017 r. Zgodnie z zarządzeniem Zespół ma zakończyć prace do 15 grudnia. Termin został wybrany z uwzględnieniem harmonogramu prac w parlamencie nad ustawą budżetową na 2018 r. Ma to umożliwić ewentualne odzwierciedlenie efektów prac Zespołu już w przyszłorocznym budżecie państwa.

W nawiązaniu do artykułu "Likari, łaskawo prosymo! Lekarze, zapraszamy!", który ukazał się dzisiaj w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, wyjaśniamy, że Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi rozmów ze stroną ukraińską w sprawie "ściągania do Polski medyków ze Wchodu". Obecnie analizujemy rozwiązania prawne innych państw, które dotyczą dopuszczania cudzoziemców do wykonywania zawodu lekarza. Te prace trwają już od dłuższego czasu i nie są związane z ostatnimi wydarzeniami w służbie zdrowia. Nie chcemy w ten sposób "osłabić presji płacowej w służbie zdrowia" – jak sugeruje artykuł. Rozważane zmiany w przepisach byłyby odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, które – w ocenie młodych lekarzy – są zlokalizowane w nieatrakcyjnych rejonach Polski, lub dana specjalizacja jest – w ich ocenie – nieatrakcyjna, co powoduje braki kadrowe.

W nawiązaniu do artykułu „2 miliony pacjentów stracą lekarza rodzinnego”, opublikowanego dziś w „Super Expressie”, wyjaśniamy, że zawiera on informacje, które wprowadzają pacjentów w błąd.  

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej i został on przekazany do prac parlamentarnych. Pierwsze czytanie odbyło się 27 września br. Podstawowa opieka zdrowotna będzie oparta na medycynie rodzinnej. Docelowo lekarzem POZ będą mogli być lekarze:
 • z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • którzy posiadają specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
 • ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii (I lub II stopnia lub tytuł specjalisty).
Z względu na niedobór kadry lekarskiej ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej przyjęliśmy, że lekarzem POZ będzie również lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub w dziedzinie chorób wewnętrznych (I lub II stopnia lub tytuł specjalisty), który rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ przed 31 grudnia 2024 r.  

Zasada poszanowania praw nabytych – uwzględniona

Projekt uwzględnia również zasadę poszanowania praw nabytych – na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172). To oznacza, że wszyscy lekarze, którzy nabyli prawo do udzielania świadczeń w POZ w 2007 roku, będą mogli ich udzielać na zasadach określonych w ww. przepisach, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 14 ust. 3, którzy tracą z mocy wskazanej ustawy możliwość udzielania świadczeń z dniem 31 grudnia 2017 roku. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej nie wprowadza zmian w tym zakresie.  

Dyrektywa unijna a system ochrony zdrowia w Polsce

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za organizację krajowych systemów opieki zdrowotnej oraz za świadczenie usług zdrowotnych. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ustanawia zasady uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Dyrektywa ta nie zawiera żadnych postanowień, które wpływałyby na organizację systemu ochrony zdrowia w państwach członkowskich. Nie istnieje żaden przepis unijny, który nakazywałby posiadanie konkretnych kwalifikacji przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Dyrektywa, o której mowa, harmonizuje kwalifikacje lekarza specjalisty (między innymi lekarza ogólnego – General Practitioner, czyli lekarza posiadającego konkretną, zharmonizowaną w ramach całej UE specjalizację, którego  odpowiednikiem w Polsce jest lekarz z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, a nie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (stanowisko pracy).  

Podstawa prawna

 • Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172)

W poniedziałek 16 października minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, gościł ambasadorów Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Słowenii i Węgier akredytowanych w Polsce. Minister Radziwiłł zaprezentował ambasadorom zalety Warszawy jako przyszłego miasta goszczącego Europejską Agencję Leków (EMA) po Brexicie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach promowania kandydatury Warszawy jako nowej siedziby EMA. Ostateczna decyzja państw członkowskich UE w sprawie wyboru przyszłej lokalizacji siedziby EMA zapadnie na marginesie Rady do spraw Ogólnych w Brukseli 20 listopada 2017 r.

Do końca tygodnia w Ministerstwie Zdrowia powstanie zespół, którego powołanie zapowiedziała Prezes Rady Ministrów Beata Szydło po spotkaniu z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Głównym celem prac zespołu będzie przygotowanie rozwiązań i analiz dotyczących wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB, przyszłości kadr medycznych w Polsce i sposobu ich wynagradzania. Trwają prace nad powołaniem zespołu Ministra Zdrowia, który będzie wypracowywał rozwiązania w trzech obszarach zgłaszanych przez lekarzy-rezydentów:

 • wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB,
 • zmian w obszarze kształcenia kadr medycznych,
 • regulacji dotyczących wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym wynagrodzeń lekarzy-rezydentów.
W środę 11 października Prezes Rady Ministrów Beata Szydło zaprosiła do pracy w zespole lekarzy z Porozumienia Rezydentów OZZL. Jutro Minister Zdrowia wystąpi do właściwych ministerstw, samorządów zawodów medycznych, przedstawicieli strony społecznej: związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także podmiotów kształcących lekarzy i lekarzy-dentystów o wskazanie przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach zespołu. Mamy nadzieję, że do prac zespołu włączą się także przedstawiciele lekarzy-rezydentów. Założono, że prace zespołu zakończą się do 15 grudnia 2017 roku.

W nawiązaniu do artykułu „Szczepionka nie chroni dzieci!”, który został opublikowany dzisiaj w „Super Expressie”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Wprowadzenie szczepień populacyjnych przeciwko pneumokokom u dzieci to bardzo ważny krok w udoskonalaniu Programu Szczepień Ochronnych.  

Eksperci o szczepionkach przeciwko pneumokokom

Dyskusja, która toczy się między ekspertami i środowiskami naukowymi na temat stosowania w szczepieniach populacyjnych odpowiednich preparatów, była i będzie  podejmowana wielokrotnie. Ocena merytoryczna poszczególnych ekspertów może się różnić w zależności od czynników, które warunkują podejmowanie decyzji – również w indywidulanej sytuacji każdego pacjenta. Tutaj prezentujemy stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii z 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru szczepionki do powszechnego, bezpłatnego szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom w Polsce w ramach Programu Szczepień Ochronnych.  

Szczepionka PCV-10 jest skuteczna i bezpieczna

Szczepienia populacyjne przeciwko pneumokokom, w oparciu o obecnie stosowaną szczepionkę PCV-10 (Synflorix), pierwszy raz dają bezdyskusyjną możliwość uodpornienia dzieci przeciwko 10 groźnym serotypom bakterii Streptoccocus pneumoniae. Zakup szczepionki uzasadnia potrzeba ochrony zdrowia i życia tych dzieci. Szczepienia populacyjne są realizowane od 1 stycznia 2017 r. Zakup szczepionki odbywa się w ramach przetargów publicznych. Takie rozwiązanie sprzyja konkurencyjności i spełnia zasadę prawidłowego gospodarowania oraz wydatkowania środków publicznych.  

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 1815).

Rezydentura to uprzywilejowany tryb odbywania specjalizacji. Zapewnia rezydentom szczególne prawa, które określa ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenie specjalizacyjne. Koszty rezydentur są pokrywane ze środków publicznych. Przypominamy, że na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2017 r.) minister zdrowia przyznał 4097 rezydentur, w tym 1644 rezydentury w dziedzinach priorytetowych.   Rezydentury zostały przyznane według następujących kryteriów:

 1. W dziedzinach, na które jest największe zapotrzebowanie zgłaszane przez wojewodów tj.:
 • choroby wewnętrzne,
 • chirurgia ogólna,
 • psychiatria
– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.  
 1. W dziedzinach medycyny objętych projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”, tj.:
 • onkologia kliniczna,
 • radioterapia onkologiczna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • patomorfologia,
 • hematologia,
 • geriatria,
 • ortopedia i traumatologia,
 • rehabilitacja medyczna,
 • reumatologia,
 • medycyna rodzinna
– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.  
 1. W dziedzinach priorytetowych nieuwzględnionych w pkt. 2, tj.:
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • medycyna ratunkowa,
 • neonatologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • pediatria,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • stomatologia dziecięca,
– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.  
 1. We wszystkich dziedzinach stomatologicznych, tj.:
 • chirurgia stomatologiczna,
 • ortodoncja,
 • periodontologia,
 • protetyka stomatologiczna,
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją,
 • chirurgia szczękowo-twarzowa
– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.  
 1. W dziedzinach, w których zgodnie ze Szpitalnymi Mapami Potrzeb są największe braki kadrowe, tj.:
 • gastroenterologia dziecięca,
 • neuropatologia,
 • kardiologia dziecięca,
 • medycyna morska i tropikalna
 • medycyna lotnicza,
 • immunologia kliniczna,
 • farmakologia kliniczna,
 • toksykologia kliniczna,
 • genetyka kliniczna,
 • mikrobiologia lekarska,
 • otorynolaryngologia,
 • medycyna sądowa.
– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.  
 1. W pozostałych dziedzinach medycyny przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 40% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.
Liczba miejsc rezydenckich przyznanych przez ministra zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycyny dla lekarzy i lekarzy-dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne po postępowaniu kwalifikacyjnym 1-31 października 2017 r., została ogłoszona również za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Liczba miejsc dla specjalizacji: epidemiologia, zdrowie publiczne i chirurgia szczękowo-twarzowa jest łączna dla lekarzy i lekarzy dentystów.   Wykaz dziedzin priorytetowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1489). Ponadto, zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 i 767) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

Oświadczenie Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds.  Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w sprawie dyskusji medialnej wokół samobójczej śmierci nastolatka. W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele publikacji obszernie opisujących samobójczą śmierć nastolatka, w których wskazuje się tylko jedną tego przyczynę i nie informuje, gdzie i jak można w sytuacjach kryzysowych uzyskać pomoc. Taki sposób nagłaśniania problemu wiąże się z dużą szkodliwością nie tylko dla osób z grupy LGBT, ale także dla młodych osób w innych stygmatyzowanych grupach i środowiskach. Szczególnie narażone są osoby w kryzysie psychicznym i/lub cierpiące na zaburzenia psychiczne. Wielokrotnie dowiedziono, że emocjonalne portretowanie i gloryfikowanie samobójstw w mediach przyczynia się do ich naśladownictwa i pociąga za sobą kolejne niepotrzebne śmierci (efekt Wertera). To także dodatkowa trauma dla osieroconej utratą i będącej w żałobie rodziny i bliskich. Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, wyrażają głębokie zaniepokojenie brakiem przestrzegania zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących informowania na temat samobójstw w mediach. Osoby doświadczające napiętnowania borykają się często z bólem, cierpieniem, smutkiem i poczuciem beznadziejności. Z emocjami, także tymi najtrudniejszymi, można sobie poradzić bez niszczenia własnego życia i zadawania cierpienia najbliższym. Specjaliści podkreślają, że media mogą wspomagać profilaktykę samobójstw poprzez dawanie nadziei i pokazywanie, że można uzyskać pomoc i pokonać trudne sytuacje (efekt Papageno). Uczmy się komunikować ze sobą bez napiętnowania i bez narażania innych na utratę zdrowia i życia. Informujmy, gdzie można uzyskać pomoc w sytuacji utraty nadziei i pojawienia się myśli lub/i planów samobójczych. Apelujemy do polityków, ludzi odpowiedzialnych za media publiczne i niepubliczne, administratorów mediów społecznościowych w Polsce i wszystkich osób mających na względzie dobro publiczne, aby niezależnie od wyznawanej ideologii i opcji politycznej, przestrzegali podstawowych zasad dotyczących informowania i odpowiedzialnych sposobów przedstawienia samobójstw w środkach masowego przekazu. Nie przestrzegając ich szkodzimy sobie i innym.   Poniżej podajemy fragment najnowszych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (2017):

 • Podaj aktualne informacje o miejscach, gdzie można szukać pomocy
 • Edukuj opinię publiczną na temat faktów odnośnie samobójstw i prewencji, bez szerzenia mitów
 • Upowszechniaj historie, jak radzić sobie ze stresem życia codziennego i/lub z myślami samobójczymi i o tym, jak uzyskać pomoc
 • Zachowaj ostrożność w opisywaniu samobójstw osób sławnych
 • Zachowaj ostrożność przeprowadzając wywiad z osobami z rodziny i przyjaciółmi osieroconymi przez samobójstwo
 • Historie o samobójstwie mogą mieć wpływ na pracowników mediów
 • Nie umieszczaj historii o samobójstwie na dobrze widocznych miejscach i unikaj ich powielania
 • Nie używaj dramatycznych określeń, nie przedstawiaj samobójstwa jako racjonalnego rozwiązania problemu
 • Nie opisuj szczegółowo metody
 • Nie podawaj szczegółów dotyczących miejsca i lokalizacji
 • Nie używaj sensacyjnych nagłówków
 • Nie używaj zdjęć, materiałów video ani linków społecznościowych.
Jeśli potrzebujesz pomocy porozmawiaj o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl. W sytuacji zagrażającej życiu zadzwoń pod numer 112.
 • Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz Przewodnicząca Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego Ministerstwa Zdrowia, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
 • Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Kontakt: Dr Anna Baran Przewodnicząca Grupy ds. mediów Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego Ministerstwa Zdrowia E-mail: annabaran00@gmail.com

1. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego nie niższego niż 6,8 PKB w przeciągu trzech lat

Łącznie wydamy w tym roku 87 miliardów złotych na służbę zdrowia. Oznacza to wzrost o ponad 8 miliardów w porównaniu do 2016 roku. W roku przyszłym będzie to wzrost o kolejnych co najmniej 5 mld zł. Są to wzrosty nienotowane nigdy w przeszłości. Jeśli chodzi o odsetek względem produktu krajowego brutto, to jest on również w tym roku rekordowy. Prawdopodobnie w odniesieniu do PKB z roku ubiegłego będzie to 4,73 proc. To sytuacja absolutnie niespotykana w przeszłości. Czytaj więcej: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/dodatkowe-naklady-na-ochrone-zdrowia-w-2017-r/  

2. Likwidacja kolejek

Każde działanie MZ jest na to nakierowane. Czytaj więcej: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/reformujemy-system-zeby-zmniejszyc-kolejki/  

3. Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego

W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że jest to proces długoletni. Limity przyjęć na studia lekarskie wciąż rosną: W obecnym roku limity przyjęć na stacjonarnych studiach lekarskich (bezpłatnych) zwiększyły się o ponad 850 miejsc w stosunku do roku 2015 (3529 w 2015; 4368 w 2017). Razem z niestacjonarnymi – łącznie uruchomiliśmy prawie 1400 miejsc więcej (6188 w 2015; 7587 w 2017). W 2017 roku Minister Zdrowia przyznał 5953 rezydentury, w przyszłości planuje się zwiększanie liczby miejsc rezydenckich adekwatne do zwiększenia liczby absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.  

4. Likwidacja biurokracji w ochronie zdrowia

Robimy to tam, gdzie jest to możliwe i najpilniejsze – przykład: zmiany w pakiecie onkologicznym:
 • uproszczona sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO),
 • uprawnienie lekarzy udzielających ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych do wystawiania karty DiLO (w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego),
 • uproszczenie zawartości danych w karcie DiLO.
 

5. Poprawa warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia

 1 lipca weszła w życie ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Czytaj więcej: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-radziwill-przedstawil-propozycje-systemowych-rozwiazan-gwarantujacych-minimalne-wynagrodzenie-pracownikom-medycznym-sluzby-zdrowia/   Na jej podstawie pracownicy medyczni otrzymają podwyżki, które będą kosztowały 17 miliardów złotych w perspektywie najbliższych pięciu lat. To pierwsze od wielu lat systemowe rozwiązanie wspierające pracowników medycznych.   Ponadto w 6 dziedzinach medycyny: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa i psychiatria (uznane za niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom) rezydenci otrzymają dodatkowo wyższe wynagrodzenie, tzw. dodatek motywacyjny, w wysokości 1200 zł brutto. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy rezydentów Minister Zdrowia zdecydował się poszerzyć grupę tych 6 dziedzin o onkologię kliniczną, hematologię i patomorfologię. Oznacza to, że w tych dziewięciu specjalizacjach już w 2017 roku rezydenci otrzymają od ok. 1 300 zł podwyżki, a w 2018 r. od 1 450 zł. W najbliższych 4 latach wśród rezydentów tych specjalizacji do 2 roku wynagrodzenie wzrośnie o 2 155 zł do ponad 2 300 zł. Natomiast po drugim roku specjalizacji otrzymają oni od 2 238 zł do 2 384 zł podwyżki.   Wynagrodzenia pozostałych rezydentów w tym czasie będą stopniowo wzrastać i w ciągu tych 4 lat wyniosą łącznie: - od 950 do ponad 1 100 zł podwyżki (rezydenci do końca drugiego roku specjalizacji) - od 1 038 do prawie 1 200 zł podwyżki (rezydenci po drugim roku specjalizacji).   Łącznie, po podwyżkach, rezydenci będą zarabiali minimalną pensję zasadniczą w wysokości od 4 125 zł do 5 903 zł w ciągu pierwszych dwóch lat specjalizacji i od 4 496 do 6 274 po drugim roku.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się dzisiaj z przedstawicielami mediów. Konferencja prasowa była poświęcona sprawom bieżącym.

Sieć szpitali

Wczoraj weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. sieć szpitali. Minister po raz kolejny zapewnił, że jest to rozwiązanie korzystne – zarówno dla szpitali, jak i pacjentów.  „Dzisiaj jest ważny dzień na drodze reformowania systemu służby zdrowia w Polsce” – podkreślił. Wskazał, że zmiany umożliwią wprowadzenie kompleksowej opieki nad pacjentami: „chodzi o to, żeby opieka nad pacjentem była kontynuowana przez jakiś czas – tak aby doprowadzić go do pełni zdrowia”. Minister poruszył także kwestię nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Wyjaśnił, że od wejścia w życie nowych przepisów udziela jej 498 świadczeniodawców, czyli o 79 więcej niż dotąd. Zmieniły się tylko niektóre miejsca udzielania tych świadczeń.

Protest rezydentów

Minister odniósł się także do protestu lekarzy rezydentów. Poinformował, że przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia odbyli 18 spotkań z przedstawicielami rezydentów. W 5 z nich uczestniczył osobiście. Ostatnie odbyło się 28 września – wówczas przedstawiliśmy projekt zmian wynagrodzeń młodych lekarzy. Czytaj więcej o spotkaniu w komunikacie z 29 września. „Rozmowa była bardzo merytoryczna i w większości przypadków wymienialiśmy nie tylko poglądy na temat rozwiązań, które są potrzebne, ale także w zasadzie zgadzaliśmy się co do tego, w jakim kierunku to powinno pójść. A jeśli były jakieś wątpliwości, to miały one charakter szczegółów i zdecydowanie były to różnice, które można pokonać, wyjaśnić (...). W czwartek umówiliśmy się, że przedstawiciele rezydentów przeanalizują tę sprawę i dadzą nam znać, jak sprawa ta wygląda" – powiedział. Minister podkreślił, że cały czas prowadzimy dialog z rezydentami. Obecnie czekamy na ich stanowisko wobec projektu rozporządzenia, który zakłada podwyżki dla tej grupy. Jesteśmy otwarci na spotkanie. Minister zapewnił, że Ministerstwo konsekwentnie wspiera młodych lekarzy. Jedną z jego pierwszych decyzji jako ministra zdrowia było przywrócenie stażu podyplomowego. Od 2015 r. o ponad 40% wzrosły także nakłady na wynagrodzenia rezydentów i stażystów – z 812 milionów złotych do planowanego ponad 1 miliarda 179 milionów w 2018 roku.

Co oferujemy

Chcemy, aby podwyżki dostali wszyscy rezydenci i stażyści, niezależnie od specjalizacji – wpisuje się w to szerokie zmiany w zakresie finansowania służby zdrowia w Polsce. Co roku rezydenci będą otrzymywali dodatkowe pieniądze, związane z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Oprócz tego przewidzieliśmy także podwyżki – 1200 złotych dla wybranych specjalizacji – tych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów (pediatria, chirurgia ogólna, psychiatria, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa, choroby wewnętrzne). Ma to być zachęta do wybierania tych specjalizacji, których potrzebują Polacy.

Co już zrobiliśmy

 • 1 lipca weszła w życie ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Na jej podstawie pracownicy medyczni otrzymają podwyżki, które będą kosztowały 17 miliardów złotych w perspektywie najbliższych pięciu lat. To pierwsze od wielu lat systemowe rozwiązanie wspierające pracowników medycznych.
 • Dbamy o przyszłość kadr medycznych dla Polaków. W obecnym roku limity przyjęć na bezpłatnych studiach lekarskich zwiększyły się o ponad 850 miejsc w stosunku do roku 2015 (3529 w 2015; 4368 w 2017). Razem z niestacjonarnymi – łącznie uruchomiliśmy prawie 1400 miejsc więcej (6188 w 2015; 7587 w 2017).
 • Rosną też nakłady na całą ochronę zdrowia. Dzięki dobrej sytuacji budżetu priorytetowo potraktowano potrzeby ochrony zdrowia, co zaowocowało 3 miliardami dodatkowych środków na służbę zdrowia w 2017 roku z budżetu państwa.
 • Łącznie wydamy w tym roku 87 miliardów złotych na służbę zdrowia. Oznacz to wzrost o ponad 8 miliardów w porównaniu do 2016 roku.

28 września w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego odbyło się spotkanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL.  

O czym rozmawiano na spotkaniu

Uczestnicy spotkania omówili sytuację lekarzy rezydentów w Polsce oraz przedyskutowali propozycje zmian w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie:
 • stażu podyplomowego przygotowującego do zawodu i planowanej specjalizacji,
 • akredytacji jednostek organizujących szkolenie specjalizacyjne,
 • modelu odbywania specjalizacji w Polsce,
 • schematu przebiegu szkolenia specjalizacyjnego,
 • programu specjalizacji,
 • sposobu naboru na specjalizacje i przyznawania miejsc szkoleniowych,
 • dokumentowania przebiegu specjalizacji,
 • umów o pracę zawieranych z lekarzami rezydentami,
 • nadzoru sprawowanego przez kierownika specjalizacji,
 • kursów specjalizacyjnych,
 • Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,
 • dyżurów medycznych.
 

Propozycje ministra zdrowia

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Po uzgodnieniu części kwestii związanych z kształceniem specjalizacyjnym uczestnicy spotkali wspólnie wyrazili gotowość kontynuowania rozmów.  

Merytoryczny charakter rozmów

Zarówno minister Konstanty Radziwiłł, jak i przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL podkreślili merytoryczny charakter rozmów. Wysokość nowych wynagrodzeń zasadniczych ustalanych regulacją obrazują zamieszczone poniżej tabele.

Samorządowy program polityki zdrowotnej, jeżeli uzyska pozytywną opinię Prezesa AOTMiT, będzie mógł być realizowany i finansowany. Program będzie mógł być realizowany i finansowany również w przypadku, kiedy opinia Prezesa będzie warunkowo pozytywna, lecz wówczas – przed wdrożeniem do realizacji i finansowania – będzie istniał obowiązek usunięcia „warunku” wskazanego w opinii Prezesa. Należy jasno powiedzieć, że czym innym jest wdrożenie do realizacji programu, a czym innym jest finansowanie programu. Projekt przepisów dotyczących programów polityki zdrowotnej  obecnie procedowany  w Sejmie zakłada jedynie, że za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będzie uważane zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją programu w dwóch przypadkach:

 1. kiedy nie pozyskano opinii Prezesa AOTMIT co do projektu tego programu (przyp. w ogóle wymaganej opinii nie zasięgnięto);
 2. gdy projekt  programu uzyskał negatywną opinię.
W projektowanych przepisach jest mowa o doprecyzowaniu, w jakiej sytuacji mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a nie – o kontrolowaniu wydatków samorządów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek uzyskiwania opinii Prezesa AOTMiT dotyczących projektów programów polityki zdrowotnej, jednak zdarza się, że takie opinie nie są uzyskiwane i tym samym programy są uruchamiane, realizowane i finansowane, mimo braku np. dowodów naukowych na skuteczność działań.  

Porównanie obecnego stanu prawnego z zaproponowanymi zmianami

Aktualnie

Art. 48a ustawy o świadczeniach (…) wskazuje na konieczność uzyskania opinii Agencji przed rozpoczęciem realizacji programu polityki zdrowotnej (ppz), przy czym proces ten nie jest dokładnie opisany. Brakuje określenia:
 • jak powinien być zbudowany program, jakie elementy należy uwzględnić w projekcie, co powodowało, że do oceny wpływały projekty różnej jakości
 • jak przebiega proces oceny i jakie jest postępowanie w przypadku, gdy opis w projekcie nie spełnia wymogów konstrukcji programu i nie może zostać właściwie oceniony
 • (w sposób precyzyjny) kiedy opinia Agencji nie jest wymagana
 • roli opinii Agencji, która nie jest wiążąca - nawet w przypadku oceny negatywnej
Ponadto nie ma obowiązku sprawozdawania realizacji i wyników programu, tym samym nie wiadomo jakie działania są podejmowane na terenie kraju, a co za tym idzie, czy finanse publiczne są wydatkowane w sposób właściwy.  

Proponowane zmiany

Korekta zidentyfikowanych braków:
 • Wskazano dobrą praktykę w zakresie budowania programu poprzez określenie jego elementów oraz narzucenie obowiązku na Agencję w zakresie wydawania rekomendacji dla problemów zdrowotnych przedstawiających modelowe rozwiązania - to wszystko ułatwi przygotowywanie ppz
 • Opisano proces wewnętrzny oceny i opiniowania projektu (tak, jak ma to miejsce przy innych zadaniach Agencji), w celu umożliwienia właściwej oceny, zwiększenia transparentności decyzji
 • Wprowadzono obowiązek utworzenia repozytorium z dokumentami dostępnymi do informacji publicznej w celu zwiększenia transparentności i umożliwienia zdobywania wiedzy na przykładach projektów już ocenionych
 • Wprowadzono zapis, że opinia Agencji jest wiążąca dla samorządów, co pozwoli na realizację tylko uzasadnionych działań i umożliwi również kontrolę finansową
 • Wprowadzono konieczność raportowania realizacji ppz do Agencji, co pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu działań na terenie kraju. Agencja będzie odpowiedzialna za analizy w tym zakresie (dotychczas takie dane nie były zbierane i nie było wiadomo, jakie działania w zakresie zdrowia publicznego są w rzeczywistości prowadzone)
 • Wskazano okoliczności wymagające zaprzestania prowadzenia pzz przez samorządy (np. kiedy działania nie są uzasadnione w świetle dowodów naukowych), co pozwoli na racjonalną gospodarkę finansową.
W obecnej konstrukcji prawnej, obowiązującej od sierpnia 2009 roku, czego nie zmieniamy, AOTMiT w zakresie opiniowania programów pzz jest niezależny od Ministerstwa Zdrowia.   Zachęcamy także do zapoznania się ze stanowiskiem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

26 września 2017 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.  

Do kiedy złożyć wniosek do wojewody

Jednostki samorządu terytorialnego muszą teraz przekazać wojewodom wnioski o dotacje na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Mają na to 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy, a zatem termin upływa 1 października 2017. Jest to jednak dzień wolny od pracy, dlatego samorządy mogą składać wnioski do 2 października.  

Oświadczenie

Każdy samorząd musi również złożyć oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Oświadczenie pozwoli uniknąć sytuacji, w której środki publiczne na wyposażenie gabinetu, służyłyby udzielaniu świadczeń ze środków prywatnych.  

Kto może prowadzić gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który udziela świadczeń zdrowotnych:
 • na podstawie umowy z NFZ lub
 • finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, która prowadzi szkołę.
Wszystkie podmioty odpowiedzialne za zapewnienie uczniom dostępu do takich świadczeń, w tym również NFZ, powinny dołożyć starań, aby w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej świadczeń udzielała pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna (zgodnie z obowiązującymi przepisami - koszyk POZ).  

Klasyfikacja budżetowa

Wnioskowane środki z budżetu państwa, które są przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, należy sklasyfikować jako dotację dla jednostek samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie.  

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. poz. 1774).
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

W czwartek 21 września minister zdrowia Konstanty Radziwiłł weźmie udział w wydarzeniu promocyjnym "Warsaw for EMA", które odbędzie się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli. Natomiast w piątek 22 września spotka się z minister zdrowia Luksemburga Lydią Mutsch. Ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi towarzyszył będzie Zbigniew J. Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Spotkania mają na celu promowanie kandydatury Warszawy jako nowej siedziby Europejskiej Agencji Leków (EMA). Ostateczna decyzja państw członkowskich UE w sprawie wyboru przyszłej lokalizacji siedziby EMA zapadnie w listopadzie 2017 r.

Projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o którym mowa w artykule "Ogród zamiast grobu", opublikowanym w "Rzeczpospolitej", nie jest obecnie stanowiskiem rządu ani Ministerstwa Zdrowia. Jest to projekt ustawy, który – zgodnie z zasadami prowadzenia procesu legislacyjnego – będzie musiał przejść przez etap opiniowania przez poszczególne resorty oraz przez konsultacje społeczne. W toku prac legislacyjnych, w tym konsultacji społecznych, projekt może się istotnie zmienić. Ministerstwo Zdrowia nie popiera zmian, które mogłyby dopuszczać funkcjonowanie tzw. ogrodów pamięci czy rozsypywanie prochów nad morzem.

W nawiązaniu do doniesień medialnych o ewentualnych problemach z zakupem dentobusów do końca 2017 r. wyjaśniamy, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają intensywne prace dotyczące przetargu na ich zakup. Środki budżetowe na zakup dentobusów są przewidziane w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Obecnie jest ona procedowana w Senacie. Gdy tylko wejdzie w życie, uruchomimy odpowiednie procedury. Zadanie jest ambitne, ale bardzo zły stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży uzasadnia podjęcie pilnych działań na rzecz poprawy jakości i dostępu do świadczeń stomatologicznych dla dzieci. Stąd nasza determinacja w tej sprawie. Dentobusy uzupełnią planowane rozwiązania, które mają poprawić dostęp dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych. Będą z nich korzystać uczniowie małych szkół w tych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu lekarza dentysty.

Zakończyła się akcja "Kolej na Ciebie". Na dworcach w całej Polsce można było oddać krew lub zarejestrować się, jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Akcja toczyła się od 12 czerwca, a zakończyła się 11 września na dworcu Gdynia Główna. Łącznie zebrano niemal 69 litrów krwi, a 95 osób zapisało się do oddania szpiku. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Zdrowia. Wydarzenia zorganizowano na dworcach: Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny, Szczecin Główny, Kraków Główny, Gdańsk Główny, Bydgoszcz Główna, Opole Główne, Rzeszów Główny, Łódź Fabryczna i Gdynia Główna. Przed każdym z budynków pojawiły się specjalne mobilne punkty pobierania krwi, w których można było oddać krew. Przy odrębnych stanowiskach wolontariusze DKMS rejestrowali natomiast potencjalnych dawców szpiku. W ramach akcji na dworcach oraz w pociągach były wyświetlane filmiki promujące krwiodawstwo oraz zbliżające się wydarzenia. - „Kolej na Ciebie – uratuj życie” to przykład inicjatywy, która bardzo dobrze wpisuje się w prospołeczną działalność Grupy PKP. Nasze dworce kolejowe, ze względu na duże potoki pasażerskie, stanowią doskonałą przestrzeń pod organizację tego typu akcji – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A. – Kolejarze po raz kolejny udowodnili, że potrafią pomagać potrzebującym – dodaje. „Kolej na Ciebie” to wynik współpracy Fundacji Grupy PKP, spółek Grupy PKP, Fundacji DKMS, Narodowego Centrum Krwi, Centrum Poltransplant, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Spółki PKS Polonus i Kolejarskiej Służby Krwi. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Zdrowia.  

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił dziś szczegóły dotyczące dodatkowych środków, które zasilą ochronę zdrowia jeszcze w tym roku. "Spodziewamy się większej ilości pieniędzy w zdrowiu, a to jest coś niezwykle istotnego. Służba zdrowia w Polsce od bardzo dawna jest niedofinansowana i każde dodatkowe środki, które są do naszej dyspozycji, są potrzebne" – powiedział minister w kontekście specustawy. – "Jednak to tylko część środków, które w tym roku zostaną dodatkowo przeznaczone na służbę zdrowia". Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wysokości i przeznaczenia tych środków.  

Specustawa

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. specustawa) zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia o 281,8 mln zł.

Na co przeznaczymy te środki

 • 63,8 mln zł – na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla oddziałów klinicznych w szpitalach na bazie obcej oraz centrów onkologii,
 • 60 mln zł – na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego,
 • od 12 do 24 mln zł – na zakup 16 dentobusów (po jednym dla każdego województwa w zależności od ceny dentobusu),
 • 134 mln zł – na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Skąd pochodzą dodatkowe środki

Z budżetu państwa (w tym z rezerw celowych).

Etap legislacyjny

12 września 2017 r. projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.  

Pozostałe dofinansowania

 • Dofinansowanie aparatury i sprzętu medycznego I
Niezależnie od specustawy 5 września 2017 r. minister zdrowia wystąpił do ministra rozwoju i finansów o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 323,7 mln zł. Chcemy przeznaczyć tę kwotę na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra zdrowia (szpitali klinicznych, szpitali ogólnych, instytutów badawczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa).
 • Dofinansowanie aparatury i sprzętu medycznego II
W najbliższych dniach minister zdrowia wystąpi do ministra rozwoju i finansów z wnioskiem o zwiększenie środków w części 46 – Zdrowie na zakup sprzętu i aparatury medycznej z dziedzin:
 • pediatrii, onkologii i chirurgii dziecięcej,
 • neonatologii dla oddziałów III poziomu referencyjnego.
Chcemy dofinansować w ten sposób szpitale kliniczne i instytuty badawcze (środki dla pozostałych szpitali w tym zakresie są przewidziane w specustawie). Obecnie wnioski z tych dziedzin są weryfikowane. Przewidywana kwota dotacji to ok. 100 mln zł.
 • Dofinansowanie szczepionek
Zwiększymy środki na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych – o kwotę 96 mln zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom.

Skąd pochodzą dodatkowe środki

Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 r.
 • Dofinansowanie czynników krzepnięcia
Chcemy dofinansować zakup czynników krzepnięcia w ramach realizacji Narodowego programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018 – o kwotę 20 mln zł. W Ministerstwie Finansów jest procedowany wniosek o zwiększenie budżetu ministra zdrowia o te środki.

Skąd pochodzą dodatkowe środki

Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 r.
 • Dodatkowe środki na nadwykonania
Trwają uzgodnienia dotyczące przekazania – jeszcze w 2017 r. – dodatkowych środków z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej (ok. 1–1,5 mld zł).
 • Fundusz zapasowy NFZ
Minister Radziwiłł poinformował również, że wczoraj ruszyła procedura uruchomienia funduszu zapasowego NFZ. "Chcemy uruchomić ponad 760 mln zł jeszcze w tym roku" – zapowiedział minister.

Na co przeznaczymy te środki

Zakupimy dodatkowo świadczenia – przede wszystkim w tych obszarach, w których kolejki są najdłuższe (np. operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego). Przyczyni się to do skrócenia tych kolejek.

Przedstawiamy kalendarz udziału przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w VIII Forum Ochrony Zdrowia.

Dzień I – 5 września

 • 15.15–16.15 INAUGURACYJNA SESJA: Forum Ochrony Zdrowia 2010-2016: wpływ na zmiany w ochronie zdrowia
Sesja będzie poprzedzona prezentacją podsumowującą najważniejsze tematy, wyzwania i postulaty dyskutowane w trakcie poprzednich sesji FOZ. Zadaniem panelistów będzie odniesienie się do tego, co zostało zrobione, jakie zmiany są w toku, a jakie są niezbędne w kontekście dyskusji z poprzednich lat. Wśród panelistów: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • 16.25–17.25 E-zdrowie – projekty na poziomie centralnym, platformy regionalne, rejestry medyczne, wykorzystanie danych medycznych dla dobra pacjenta i systemu
Sesja będzie poświęcona m.in. zmianom systemowym, które należy wprowadzić, aby zwiększyć rolę rozwiązań telemedycznych, sposobom finansowania świadczeń telemetdycznych oraz rejestrom medycznym, które mogą służyć jako narzędzia realizacji polityk zdrowotnych. Wśród panelistów: Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
 • 18.50–19.50 Telemedycyna – opieka medyczna dalej, czy bliżej Pacjenta?
Podczas panelu zostanie omówiona kwestia korzystania z potencjału nowych technologii w procesach leczenia i obsługi pacjentów. Wśród panelistów: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia oraz Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-zdrowia, Ministerstwo Zdrowia  

Dzień II – 6 września

 • 10.40–11.55 Blok Tematyczny. Efektywność w ochronie zdrowia – dokąd zmierza legislacja?
Dyskusja będzie dotyczyła systemu szpitali publicznych – czy za pomocą jednej ustawy może stać się tak efektywny, jak system świadczeniodawców prywatnych. Wśród panelistów: Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • 12.05–13.05 Polityka lekowa Państwa
Sesja będzie poświęcona rządowej strategia rozwoju dla branży farmaceutycznej, jako znaczącej części polityki lekowej państwa. Wśród panelistów: Marcin Czech, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • 13.15–14.15 Jak systemowo poprawić model opieki nad pacjentem onkologicznym na przykładzie raka jelita grubego?
Paneliści omówią kwestie polepszenia opieki onkologicznej – m.in. jak zorganizować system ochrony zdrowia, aby znaleźć optymalną drogę do walki z rakiem oraz jak zapewnić koordynowaną opiekę dla pacjentów onkologicznych w Polsce. Wśród panelistów: Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • 14.25–15.25 Strategia rozwoju przemysłu farmaceutycznego
Tematem panelu będą czynniki istotne dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego. Wśród panelistów: Marcin Czech, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • 15.35–16.50 Sieć szpitali - czyli wizja systemu w perspektywie najbliższych lat
Paneliści podsumują dotychczasowe prace. Sieć szpitali zostanie wpisana w szerokie zmiany systemowe na każdym poziomie polskiej służby zdrowia. Wśród panelistów: Piotr Gryza, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • 18.40–19.55 Czy system jest gotowy na przełomowe terapie w leczeniu rzadkich chorób genetycznych?
Paneliści omówią, jakie konsekwencje i wyzwania stawia przed systemami opieki zdrowotnej dostęp do innowacyjnych terapii. Wśród panelistów: Marcin Czech, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia  

Dzień III – 7 września

 • 9:00 – 10:30 Sesja Plenarna Ministrów Zdrowia: Polska, Dania, Litwa, Ukraina.
Sesja będzie poświęcona m.in. potrzebom i wyzwaniom ekonomicznym, które determinują system ochrony zdrowia oraz inwestycjom w zdrowie. Wśród panelistów: Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia   10.40–11.55 Po pierwsze. Zdrowie Publiczne Tematem sesji będzie  właściwe kształtowanie i rozwój mechanizmów społecznych, które będą prowadziły do zapewnienia każdemu obywatelowi standardu życia właściwego dla utrzymania zdrowia. Wśród panelistów: Zbigniew Król, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • 12.05–13.05 Pierwszy rok funkcjonowania programu 75+ i co dalej?
Podczas panelu zostaną podsumowane dotychczasowe działania. Paneliści określą także priorytety dalszego funkcjonowania programu. Wśród panelistów: Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia   Ponadto wiceminister Marcin Czech weźmie udział w panelach „Przyszłość zdrowotna obywateli Państw Grupy Wyszehradzkiej – z perspektywy chorób hematologicznych” oraz „Przewidywalność kluczem do rozwoju gospodarki i  inwestycji w ochronie zdrowia”, a wiceminister Marek Tombarkiewicz – w panelach: „Innowacyjne partnerstwo publiczno-prywatne – czy biznes może współpracować z  administracją?” i „Szpital Przyszłości”. Panele te nie wchodzące w program FOZ, ale odbędą się w trakcie jego trwania.

Państwowa Agencja Atomistyki wydała poniższy komunikat dotyczący sytuacji elektrowni jądrowej w Belgii. "W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa belgijskiej elektrowni jądrowej Tihange, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że na terenie elektrowni nie doszło do awarii, a w związku z tym nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne. Dystrybucja tabletek ze stabilnym jodem na terenie okolic elektrowni jest działaniem wynikającym z polityki bezpieczeństwa i nie wynika z jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Dzięki temu mieszkańcy są wyposażeni w środki bezpieczeństwa, gdyby do awarii doszło w przyszłości. Uwzględniając powyższe, nie należy podejmować żadnych działań, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem na własną rękę.  Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego)." Czytaj również na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podsumował dziś pierwszy rok programu 75+.  Była to jedna z najważniejszych obietnic wyborczych zapowiadana w czasie kampanii. Spełniliśmy złożone obietnice i nadzieje milionów pacjentów. "Dzisiaj chcemy się pochwalić – powiedział minister – program Leki 75+ to sukces. To coś, co było bardzo dawno zapowiadane, wielu się do tego przymierzało przed nami, a nam się to udało". Ideą programu było wsparcie seniorów, którzy – często ze względów ekonomicznych – mieli utrudniony dostęp do leczenia. Wdrażając program, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom osób starszych, dla których kwota wydawana na leki stanowi znaczącą pozycję w budżecie domowym. Osoby chore w podeszłym wieku zyskały dostęp do leków ważnych z punktu widzenia ich zdrowia. Minister Radziwiłł podkreślił, że "było rzeczą absolutnie skandaliczną i wstydliwą", że wielu schorowanych, starszych ludzi dotychczas nie było stać na wykupienie leków, które przepisali im lekarze. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i musieliśmy rozwiązać ten problem. Dzisiaj sytuacja tych pacjentów się zmieniła. Minister wskazał, że jest to przede wszystkim  kwestia bezpieczeństwa starszych osób. Obecnie mogą oni w pełni korzystać z konstytucyjnej zasady rzeczywistego dostępu do opieki zdrowotnej. "Wbrew wątpliwościom, jakie się pojawiały, program Leki 75+ rzeczywiście pozwala leczyć część pacjentów bezpłatnie – zapewnił minister zdrowia – w praktyce większość chorób, które są charakterystyczne dla wieku starszego, może być leczona zestawem leków, które znajdują się na liście".  

Lista bezpłatnych leków dla seniorów

Początkowo na liście znalazły się leki najbardziej potrzebne – stosowane w chorobach, które najczęściej dotykają pacjentów w grupie 75+. Były to leki stosowane w nadciśnieniu, chorobach serca, astmie i cukrzycy. Od tego czasu sukcesywnie poszerzamy tę listę – jest aktualizowana co 2 miesiące. Obecnie zawiera 1530 pozycji, które obejmują 113 substancji aktywnych.

Jakie leki znajdują się na liście

 • Dla chorych na cukrzycę – insuliny i analogi insulinowe.
 • Dla pacjentów ze zmianami neurologicznymi – leki na chorobę Parkinsona, depresję i otępienie.
 • Leki stosowane w powszechnych chorobach takich jak: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, jaskra, choroba zakrzepowo-zatorowa, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc.
 

Finansowanie

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu państwa. "W tym roku mamy do wykorzystania 564 mln zł. W następnym jest to ponad 640 mln – poinformował minister zdrowia – to nie jest symboliczna pomoc, ale naprawdę potężna ulga. W kieszeniach pacjentów zostały setki milionów złotych". To są realne środki zabezpieczone tylko na ten cel – nie wydajemy ich na nic innego. W kolejnych latach ta kwota będzie wzrastać. Szacujemy, że w 2025 r. będzie to 1 miliard 203 miliony złotych. Więcej pieniędzy to więcej specjalistycznych leków, więcej wykupionych opakowań, więcej zrealizowanych recept. Wszystko po to, aby każdy senior mógł korzystać w jak najszerszym zakresie z programu.  

Statystyki

15 000 000 – tyle recept z kodem "S" zostało zrealizowanych w ciągu pierwszego roku realizacji programu. 2 200 000 – tyle pacjentów skorzystało z programu. Większość z nich cyklicznie wykupuje potrzebne leki po niskich cenach. To nasz największy sukces – to jest konkretna grupa osób, którzy – realizując recepty – nie muszą się martwić, czy stać ich na leczenie. 40 milionów – tyle opakowań leków wydano w ciągu roku realizacji programu. 1530 – tyle pozycji znajduje się na liście leków 75+ (113 substancje czynne).

Podczas dzisiejszego briefingu wiceminister Marcin Czech przedstawił najważniejsze zmiany, jakie zajdą na liście leków refundowanych od 1 września. Refundacją zostało objętych kilka nowych, ważnych leków. Zmieniły się także istniejące programy lekowe. „Przy tej liście udało się nam wprowadzić nowe cząsteczki, powiększając spektrum terapeutyczne dla naszych pacjentów. Na rynku aptecznym dodano 68 produktów. Wydatki pacjentów w tej grupie zmniejszyły się o 65%. Patrząc globalnie, pacjenci będą płacić mniej za 366 produktów, a cena detaliczna zmaleje w przypadku 516 produktów” – powiedział wiceminister. Wskazał, że zmiany dotyczą zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Wyjaśnił także, na czym polega mechanizm refundacyjny.

 • Pacjenci pediatryczni leczeni adalimumabem lub infliksymabem po zakończeniu leczenia w programie lekowym „Leczenie Choroby Leśniowskiego Crohna” będą mogli powrócić do terapii w przypadku nagłego zaostrzenia choroby już po zakończeniu leczenia (nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaźnik aktywności PCDAI jest większy od 10-ciu punktów).
Do tej pory gdy stan pacjenta pogarszał się po odstawieniu leku, nie mógł on powrócić do terapii. Mógł tylko ponownie przystąpić do programu – w tym celu musiał jeszcze raz zakwalifikować się na podstawie restrykcyjnych kryteriów. Zmiana, którą wprowadzamy, jest odpowiedzią na postulaty stowarzyszenia J-elita oraz gastroenterologów. Obecnie procedujemy także wnioski, które uwzględniają dwuletni okres leczenia dla leku adalimumab w leczeniu dzieci i osób dorosłych.
 • W ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego” umożliwiliśmy leczenie substancjami czynnymi: fumaran dimetylu, peginterferon beta 1a oraz teryflunomidem już od 12. roku życia w ramach tzw. wskazania off-label.
Od 1 września leki te będą wykorzystywane w leczeniu dzieci. To wypełni lukę systemową, ponieważ dotychczas pacjenci w wieku 17 lat nie mieli do nich dostępu – musieli czekać do osiągnięcia pełnoletności. Aby lekarzom było łatwiej prowadzić terapie, zmieniły się też niektóre kryteria wykluczenia z programu, które bardziej odpowiadają realiom terapeutycznym. Jest to wyraz ciągłego aktualizowania zapisów programów, tak aby nie odstawały ani od aktualnej wiedzy medycznej, ani od praktyki szpitalnej. Zmiany zostały wprowadzone we współpracy specjalistów w dziedzinie neurologii.
 • W programie lekowym „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego” dodaliśmy kryterium ponownego włączenia dla pacjentek wyłączonych z leczenia z powodu ciąży.
Dzięki temu te pacjentki powrócą do leczenia po zakończeniu ciąży bez zbędnej procedury ponownej kwalifikacji. Zmienialiśmy także okres wykonywania MRI (z 30 dni na 60 dni). Rozwiązanie problemu napiętych terminów wykonywania niektórych badań zwiększy wygodę realizacji programu – zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy.
 • Od 1 września refundowane będą leki Imbruvica i Pixuvri – w ramach dwóch nowych programów lekowych w precyzyjnie zdefiniowanych populacjach pacjentów, dla których w opinii ekspertów są one niezbędne.
 • Pixuvri – będzie refundowany dla pacjentów, u których w razie uzyskania odpowiedzi na leczenie piksantronem będzie możliwe zastosowanie procedury przeszczepienia.
 • Imbruvica – będzie refundowany dla pacjentów z rozpoznaniem opornej lub nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z obecnością delacji 17p lub mutacji w genie TP53.
 • Desmopresyna będzie refundowana w nowym wskazaniu off-label, lepiej wyprofilowanym dla pacjentów, które umożliwi jej stosowanie już po pierwszym miesiącu nieskutecznego postępowania wspomagającego i motywującego zamiast (jak wcześniej) oczekiwania na jej włączenie aż 3 miesiące (mimo stwierdzonej nieskuteczności leczenia).
Ta zmiana jest nie tylko odpowiedzią na głosy pacjentów, lecz także realizuje nasze zapowiedzi dotyczące polityki lekowej. Stawiamy na długofalowe działania – lepiej szybciej włączyć skuteczne leczenie, niż niepotrzebnie długo czekać. Jest to rozwiązanie bardziej efektywne dla każdej ze stron.
 • Z powodzeniem zakończyliśmy negocjacje cenowe z podmiotem odpowiedzialnym za lek Lantus i przedłużyliśmy jego refundację na kolejny okres.
Chorzy na cukrzycę nadal będą mogli korzystać z tej opcji terapeutycznej w ramach refundacji. Ciągłość ich leczenia nie zostanie przerwana i nie będą zmuszeni do zmiany na inny wstrzykiwacz, do którego nie byli przyzwyczajeni. Każdy kolejny wykaz leków refundowanych to krok w realizacji zadań, które wynikają z ustawy refundacyjnej. Dzięki naszej pracy na listę wchodzą kolejne leki, za które pacjenci płacą mniej, oraz produkty lecznicze, dla których maleje cena detaliczna. Dokładamy wszelkich starań, aby należycie zabezpieczyć budżet państwa oraz odciążyć portfel polskiego pacjenta. Pole do działań jest olbrzymie. Cały czas pracujemy nad tym, aby obniżać koszty ponoszone przez chorych i aby ceny leków systematycznie malały.  

Leki immunosupresyjne

Odnosząc się do kwestii leków immunosupresyjnych, wiceminister podkreślił, że wszystkie leki, do których zwiększyła się dopłata pacjenta, mają – w myśl zapisów ustawy refundacyjnej – swoje tańsze odpowiedniki: „leki generyczne są bezpiecznymi, sprawdzonymi i skutecznymi odpowiednikami leków oryginalnych”. O tym, że leki generyczne są bezpieczne pisaliśmy wielokrotnie w naszych komunikatach. Zmiany na liście leków refundowanych – wyjaśnienia. Zmiany na liście leków refundowanych – leki immunosupresyjne.

Zakończyliśmy konsultacje, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 18 sierpnia 2017 roku. W trakcie prac:

 • przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 18 sierpnia 2017 r.,
 • sprawdziliśmy limity finansowania w grupach limitowych.
Dla grupy pacjentów pediatrycznych dodane zostało wskazanie pozarejestracyjne (off-label) produktu leczniczego CortimenMMX w brzmieniu:
 1. indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające,
 2. indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające.

Dodatkowo:

 • zmniejszyła się cena produktu Xgeva stosowanego w leczeniu szpitalnym,
 • dodano kolejną prezentację produktu leczniczego, który zawiera entekawir.
Pozostałe zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia  w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2017 r. – w stosunku do projektu obwieszczenia – mają charakter porządkujący i redakcyjny. Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze.  

Czytaj również:

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Cele projektu

 • Lepsza opieka skoncentrowana na pacjencie.
 • Zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
 • Optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ.
 • Zwiększenie efektywności POZ i skoordynowanie działań na różnych poziomach opieki zdrowotnej.
 • Zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jakością świadczeń w POZ.
 

Jakie zmiany wprowadza projekt

1. Model POZ oparty o Zespół, jego skład wejdą:
 • lekarz POZ,
 • pielęgniarka POZ,
 • położna POZ.
Lekarz POZ – jako koordynator zespołu – będzie decydował o postepowaniu terapeutycznym  pacjenta. Zespół POZ (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków. Nadal będzie można prowadzić działalność w ramach:
 • POZ różnych podmiotów leczniczych (przedsiębiorcy: osoby fizyczne lub prawne, organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
 • praktyk zawodowych (indywidualne i grupowe; lekarskie, pielęgniarskie lub położnych).
  2. Koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia Chcemy wprowadzić model opieki koordynowanej. Koordynatorem w całym systemie ochrony zdrowia będzie lekarz POZ, we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ. Będzie on:
 • przewodnikiem pacjenta w systemie,
 • zapewniał ciągłość i kompleksowość opieki nad nim
Świadczeniodawcy zostaną zobowiązani m. in. do:
 • zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej adekwatnej do wieku i płci pacjenta,
 • badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.
Projekt ustawy wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora administracyjnego. Do jego zadań będzie należała organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. udzielanie pacjentowi informacji o tym procesie). Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej zostanie poprzedzone programem pilotażowym, który potrwa do 31 grudnia 2019 r.   3. Jakość w POZ Projekt ustawy wprowadza obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu POZ (m. in. dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzania i organizacji procesu udzielania świadczeń). Umożliwia także świadczeniodawcom udział w programach poprawy jakości opieki z zakresu POZ opracowanych przez odpowiedni instytut.   4. Finansowanie POZ POZ będzie finansowana na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Źródłem tego finansowania będą środki ujęte w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej pojawią się:
 • budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej),
 • opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej),
 • dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.
Obowiązujący system finansowania POZ nie zachęca do przyjmowania proaktywnej postawy udzielających świadczeń w POZ i koordynowania profilaktyki ani leczenia pacjentów. Chcemy wprowadzić system motywacyjny, który zagwarantuje optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne.  

Etap prac

W najbliższym czasie projekt ustawy trafi do Sejmu.  

W związku z artykułem "Karmienie niemowląt – dlaczego butelka wygrywa z piersią", który ukazał się 18 sierpnia 2017 r. w "Gazecie Wyborczej", przedstawiamy poniższe informacje.

Karmienie piersią – najlepsze dla dzieci

Najlepszym sposobem żywienia noworodków i małych dzieci jest karmienie piersią. Dążymy do tego, aby jak największa liczba kobiet karmiła swoje dzieci piersią, w tym wyłącznie przez pierwsze 6 miesięcy życia. Żaden preparat zastępujący mleko kobiece nie ma tak dobrego wpływu na rozwój dziecka jak pokarm kobiecy. Jest on najlepiej dostosowany do potrzeb dziecka. W związku z tym podejmujemy wiele działań – legislacyjnych, promocyjnych i informacyjnych – dotyczących "złotego standardu żywienia niemowląt".

Statystyki

W dniu wypisu ze szpitala prawie 98% noworodków jest karmionych piersią lub odciągniętym mlekiem matki. Jak wynika z danych zbieranych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) z 2016 r. (bez danych z województwa wielkopolskiego), w okresie 1-4 tygodnia życia wyłącznie piersią karmionych jest 70% dzieci, natomiast w okresie 2-6 miesiąca – 49% dzieci.

Wsparcie personelu medycznego

Aby zapewnić prawidłową laktację i prawidłowe odżywianie noworodka personel medyczny udziela wsparcia i informacji na temat:
 • korzyści karmienia piersią,
 • metod karmienia piersią,
 • postępowania w czasie całego karmienia.
Każda matka, która wraca do domu z nowo narodzonym dzieckiem, ma zapewnione co najmniej 4 wizyty patronażowe położnej podstawowej opieki zdrowotnej (sprawuje ona profilaktyczną opiekę nad noworodkiem oraz nad kobietą w okresie połogu). Pierwsza wizyta powinna odbyć się w ciągu 48 godzin od otrzymania przez nią zgłoszenia o urodzeniu dziecka. Cele wizyt patronażowych to m.in.:
 • wsparcie matki w naturalnym karmieniu dziecka,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją.
Jeśli występują trudności w karmieniu, kobieta może zwrócić się o pomoc do położnej zarówno w okresie połogu, jak i później.

Działania Ministerstwa Zdrowia

Promujemy karmienie piersią i zwiększenie dostępu do wysokiej jakości poradnictwa w tym zakresie. 1. W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w roku 2017:
 • co najmniej 442 położne przejdą bezpłatny kurs specjalistyczny pn. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji". Kurs (62 godziny) aktualizuje wiedzę oraz rozwija kompetencje położnych w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych. Podniesienie kompetencji położnych podstawowej opieki zdrowotnej wpłynie na jakość udzielanych przez nie porad w trakcie wizyt patronażowych oraz na edukację kobiet w ciąży. Szkolenie zwiększy dostęp do profesjonalnej opieki laktacyjnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Program kursu obejmuje między innymi:
 1. aktualizację wiedzy dotyczącej karmienia piersią i zaleceń w tym zakresie,
 2. najczęstsze problemy laktacyjne oraz sposób ich rozwiązywania,
 3. promocję karmienia piersią,
 4. zasady skutecznej komunikacji,
 • trwają szkolenia dla osób, które zakładają grupy wsparcia dla matek karmiących piersią,
 • prowadzone są działania promujące żywienie mlekiem kobiecym dzieci przedwcześnie urodzonych,
 • prowadzone są działania upowszechniające aktualną wiedzę w zakresie karmienia piersią.
  2. Trwają prace zespołu ds. opracowania nowego standardu opieki okołoporodowej. Chcemy, aby tematyka karmienia piersią została tam wskazana jako obowiązkowy element edukacji przedporodowej w ramach tzw. „szkoły rodzenia”. 3. We współpracy z WHO powstaje „Strategia karmienia piersią”, w której znajdą się najważniejsze działania w zakresie promocji, wspierania i ochrony karmienia piersią. 4. Działania podejmowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
 • wprowadzono nowy zakres świadczeń: Koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży (KOC, KOC II/III) –  pacjentki mogą ocenić opiekę położnej w zakresie pielęgnacji noworodka i karmienia piersią (tzw. ankieta satysfakcji),
 • na stronie internetowej NFZ są udostępnione dwa szkolenia e-learningowe:
  • „O karmieniu piersią – dla mam” – dzięki niemu można się dowiedzieć wielu ważnych rzeczy na temat karmienia piersią swojego dziecka. Między innymi:
   • jak się do tego przygotować,
   • jak prawidłowo karmić,
   • gdzie szukać pomocy w razie ewentualnych trudności.
  • „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” – dzięki niemu personel medyczny może odświeżyć wiedzę dotyczącą karmienia piersią i uzyskać cenne wskazówki. Między innymi:
   • jak przygotować przyszłe mamy do karmienia piersią,
   • jak wspierać je w trakcie pierwszych dni karmienia,
   • jak skutecznie pomagać im w przypadku problemów z laktacją.
Wzrosła wycena świadczeń położnych POZ (m.in. wycena wizyt patronażowych). Wiąże się to z obowiązkiem edukacji młodych mam w zakresie laktacji i rozszerzoną sprawozdawczością w tym zakresie.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2016 r. poz. 1132).

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego zmian cen leków refundowanych, który został dziś opublikowany w „Super Expressie”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Na czym polega mechanizm refundacji leków

Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji. Określa ona sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Tą podstawą jest najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD (dobową definiowaną dawkę) leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego, liczonego według DDD zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia refundacyjnego.

Co się dzieje, gdy pojawia się pierwszy odpowiednik leku

Gdy pierwszy odpowiednik leku zostaje objęty refundacją w danym wskazaniu, podstawą limitu w grupie limitowej jest cena hurtowa za DDD tego odpowiednika. Jeżeli na listę leków refundowanych wchodzą też inne odpowiedniki – podstawa limitu nie może być wyższa niż cena hurtowa za DDD pierwszego odpowiednika.

Dlaczego leki podrożały?

Przyczyny zmian cen leków są następujące:
 • zmieniła się cena leku, który był podstawą limitu finansowania, lub
 • inny (tańszy) odpowiednik stał się podstawą tego limitu.

Leki mają swoje odpowiedniki

Wszystkie leki, które podrożały, mają – w myśl zapisów ustawy refundacyjnej – swoje tańsze odpowiedniki.

Ceny tych leków mogą spaść

Wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania zazwyczaj ma charakter przejściowy. Wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji mogą składać wnioski o obniżenie urzędowych cen zbytu. To zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski tego rodzaju są rozpatrywane w ustawowym terminie do 30 dni.

Leki generyczne są bezpieczne!

Realizując szeroko pojętą politykę lekową, przykładamy bardzo dużo uwagi do kwestii skuteczności i bezpieczeństwa refundowanych leków. Każda pozycja w wykazie jest technologią medyczną, której jakość została potwierdzona przez wyczerpujące dowody naukowe. Rozwiązania, które oferujemy pacjentom, spełniają szereg rygorystycznych wymagań oraz standardów – w duchu najnowszych wytycznych światowych HTA i EBM. Te produkty lecznicze są dopuszczane do stosowania jako odpowiedniki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w toku badań biorównoważności zostanie wykazane ich tożsame działanie oraz gwarancja uwalniania substancji czynnej w tym samym czasie i w takim samym stężeniu. W Polsce te leki są dopuszczane do obrotu przez prezesa URPL, który wydaje stosowną decyzję w oparciu o szczegółowe raporty na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa. Obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników to działanie systemowe. Celem jest nie tylko zwiększanie ilości dostępnych opcji terapeutycznych, lecz także tworzenie szerokiego pola naturalnej konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja przełamuje nienaturalne monopole oraz przyczynia się do stymulowania branży farmaceutycznej w kierunku jej szybszego rozwoju. Najważniejsze jest jednak to, że pozwala obejmować refundacją coraz tańsze nowe leki, które działają tak samo jak te, które już są w wykazie. Za określeniami „odpowiednik” i „zamiennik”  kryje się pełna gwarancja (poparta dowodami naukowymi), że pacjent otrzymuje ten sam lek, tylko w innym opakowaniu.  I choć lek jest ten sam, to cena jest inna – mniejsza. Dzięki wprowadzaniu odpowiedników maleją wydatki ponoszone przez płatnika publicznego. Każda zaoszczędzona w ten sposób złotówka umożliwia objęcie refundacją nowej technologii medycznej. Budżet NFZ przeznaczony na finansowanie technologii lekowych jest ograniczony, stąd istotne jest racjonalnie gospodarowanie środkami finansowymi i ciągłe ich uwalnianie, które pozwala na objęcie refundacją nowych leków na kolejnych wykazach. Zapewniamy, że zmiany, które zajdą w refundacji leków (m.in. immunosupresyjnych) od 1 września br., nie spowodują zagrożenia dla pacjentów.  Zaistniała sytuacja to naturalny mechanizm refundacyjny, który stwarza szeroką przestrzeń negocjacyjną w kwestii cen pozostałych leków.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536, z późn. zm.)

W związku z artykułem "Skazana za korupcję urzędniczką w NFZ", który został dziś opublikowany w dzienniku "Fakt", minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zwrócił się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny z prośbą o pilne wyjaśnienia.

W nawiązaniu do artykułu pt. "Rząd zdecyduje o podstawowej opiece, lekarze mają sporo zastrzeżeń do ustawy", który został dzisiaj opublikowany w "Dzienniku Gazecie Prawnej", przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) został przygotowany z udziałem przedstawicieli środowisk działających w obszarze medycyny rodzinnej w Polsce – m.in. środowiska lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarek i położnych. Projekt poddano szerokim uzgodnieniom i konsultacjom publicznym. Był on wielokrotnie dyskutowany w gronie eksperckim – dzięki temu wypracowano kompromisowe rozwiązania systemowe.

Obligatoryjna opieka koordynowana

Jednym z zasadniczych elementów reformy POZ jest skoordynowanie i zintegrowanie różnych poziomów opieki medycznej – m.in. zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jego jakością. Chcemy, aby lekarz POZ, który współpracuje z pielęgniarką POZ i położną POZ, był przewodnikiem (koordynatorem) pacjenta w systemie. Dlatego zostanie on wyposażony w niezbędne narzędzia umożliwiające zapewnienie ciągłości i kompleksowości sprawowanej opieki oraz efektywnej współpracy m.in. z osobami udzielającymi specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (np. w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego). Sugerowane przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie „odstąpienie od obligatoryjności opieki koordynowanej” na rzecz „zachęt oraz pozostawienia dowolności lekarzom i pacjentom” naruszałoby konstytucyjną zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rozumiemy obawy środowiska lekarskiego i zapewniamy, że opieka koordynowana będzie wdrażana stopniowo, w sposób, który zagwarantuje pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a świadczeniodawcom POZ – niezakłócone funkcjonowanie.

Finansowanie

Po przeprowadzeniu pilotażu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r., warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań POZ będzie finansowana na dotychczasowych zasadach (stawka kapitacyjna).

Zespoły POZ

Obawy środowiska co do „zbyt sztywnych” zapisów dotyczących zespołów POZ  są nieuzasadnione. Tym bardziej, że – jak wskazuje prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie – „obecnie ponad 70% POZ funkcjonuje jako zespoły”. Proponowane rozwiązanie jest kluczowym elementem w procesie integracji opieki nad pacjentem. Gwarantuje wysoką jakość udzielanych świadczeń. W przypadku zespołów POZ przewidziano także czas na dostosowanie się świadczeniodawców POZ do nowych wymagań (do 31 grudnia 2024 r.). To oznacza długi – ponad siedmioletni – okres dostosowania do nowych przepisów, nawiązania współpracy oraz wdrożenia dobrych praktyk.

Jakość

Przepisy projektowanej ustawy jednoznacznie wskazują, że świadczeniodawcy będą mieli obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń. Zostanie to skorelowane z nowym, motywacyjnym, systemem finansowania POZ. Przewiduje on m.in. komponent motywacyjny za jakość opieki i jest formą ogólnosystemowego wspierania poprawy jakości oraz efektywności świadczeń udzielanych w POZ.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie określa zasady obliczania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). W celu ułatwienia analiz rozwiązań zaproponowanych we wprowadzanych rozporządzeniem wzorach, służących do ustalania wysokości ryczałtu PSZ, poniżej został zmieszczony plik .xlsx zawierający „Symulator obliczania ryczałtu PSZ w danym OW NFZ – na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”.

Marcin Czech został powołany 1 sierpnia 2017 r. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nowy wiceminister jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (posiada 2 specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego), Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania. Wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT. Autor ponad 200 prac i doniesień naukowych z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia.

Kompetencje nowego wiceministra

Minister Konstanty Radziwiłł powierzył wiceministrowi Marcinowi Czechowi inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, a także nadzorowanie działalności Narodowego Instytutu Leków w Warszawie oraz Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich.

W środę 2 sierpnia odbędzie się wizyta ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w Europejskiej Agencji Leków (EMA) w Londynie. Minister spotka się z szefem EMA Guido Rasi, żeby przedstawić ofertę Polski jako przyszłej siedziby EMA. Konstanty Radziwiłł zapozna się też z oczekiwaniami agencji dotyczącymi procesu przeniesienia siedziby z Londynu do Warszawy. Ostateczna decyzja państw członkowskich UE w sprawie wyboru przyszłej lokalizacji siedziby EMA zapadnie w listopadzie 2017 r. Czytaj więcej: Polska oficjalnym kandydatem do nowej siedziby EBA i EMA

Polska złożyła ofertę dotyczącą przeniesienia do Warszawy siedzib Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA).  Te dwie unijne agencje będą musiały  opuścić Londyn po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w 2019 r. Proces oficjalnego zgłaszania kandydatur na przyszłe siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA) trwał do 31 lipca br. Polska zdecydowała się kandydować o siedziby obu unijnych agencji. Wniosek o lokalizację w naszym kraju siedziby EBA i EMA został zatwierdzony przez Radę Ministrów w lipcu 2017 r. Zawierał on szczegółowe oferty, wypełnione zgodnymi z przyjętymi przez Radę Europejską specyfikacjami. Główne atuty polskich kandydatur:

 • doskonała lokalizacja Warszawy oraz jej świetne skomunikowanie z innymi europejskimi i światowymi stolicami,
 • atrakcyjne i nowoczesne biurowce, w których dana agencja mogłaby rozpocząć prace w dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE,
 • rozbudowane możliwości edukacyjne dla dzieci pracowników agencji,
 • atrakcyjny rynek pracy dla współmałżonków,
 • jakość życia równie wysoka jak w innych europejskich krajach przy relatywnie niższych kosztach utrzymania,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w Warszawie,
 • zagwarantowanie ciągłości działania EBA i EMA w nowych lokalizacjach.
Przeniesienie siedziby EBA lub EMA do Warszawy, miasta w sercu Europy Środkowo-Wschodniej, sprzyja również równowadze geograficznej pomiędzy państwami członkowskimi, a dodatkowo lokalizacja EBA poza strefą euro daje jasny sygnał, że w dziedzinie usług finansowych, UE dąży do integracji nie tylko w strefie euro, ale w całej Unii Europejskiej. Kolejnym formalnym krokiem w procesie wyboru nowej lokalizacji dla EMA i EBA jest publikacja wszystkich ofert złożonych przez państwa członkowskie na stronach Komisji Europejskiej oraz ich ocena. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Komisja Europejska dokona analizy ofert oraz przedstawi swoją ocenę do końca września br. Ostatecznie, tylko dwa państwa członkowskie UE okażą się zwycięzcami starań o ustanowienie unijnych agencji – kraj, który pozyska siedzibę EMA oraz kraj, który pozyska siedzibę EBA. Decyzja w sprawie lokalizacji obu agencji zostanie podjęta w drodze głosowania 20 listopada na marginesie Rady ds. Ogólnych. Procedura przewiduje maksymalnie trzy etapy głosowania. Czytaj więcej: Move 2 Warsaw

Od 1 do 7 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią. Karmienie piersią to jedyny sposób żywienia noworodków i niemowląt, który zapewnia im właściwy rozwój i optymalny stan zdrowia. Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości – zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia, a jego skład dostosowuje się do potrzeb rosnącego malucha. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku i dłużej przy równoległym podawaniu żywności uzupełniającej.  

Wcześniaki

Dla wcześniaków pokarm kobiecy ma wartość terapeutyczną – wspiera rozwój i chroni przed groźnymi powikłaniami takimi jak martwicze zapalenie jelit (NEC) czy posocznica (SEPSA). W tym zakresie wiele się w ostatnim roku zmieniło. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje żywienie dojelitowe wcześniaków i chorych noworodków mlekiem z banków mleka kobiecego, jeśli dziecko nie może być karmione mlekiem biologicznej matki.  

Promocja karmienia piersią

W ramach Narodowego Programu Zdrowia realizujemy zadania, które mają wspierać kobiety karmiące piersią. W 2017 rok zwiększyliśmy środki na ten cel do ok. 1,1 mln złotych.
 • Szkolenia dla położnych
W ramach tych środków prowadzone są bezpłatne kursy specjalistyczne dla położnych pn. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Łącznie przeszkolone zostaną 442 osoby. Kurs pozwala położnym podnieść kompetencje oraz zaktualizować wiedzę o karmieniu piersią. Dzięki temu matki małych dzieci będą miały zapewniony dostęp do profesjonalnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów laktacyjnych.
 • Szkolenia dla szpitali
Prowadzony jest również cykl bezpłatnych szkoleń dla pracowników szpitali. Szkolenia zostały przygotowane w oparciu o kurs Światowej Organizacji Zdrowia z myślą o placówkach, które chcą działać zgodnie z kryteriami Szpitala Przyjaznego Dziecku i wspierać matki w karmieniu piersią.
 • Banki mleka
Planowane jest również wydanie specjalistycznej publikacji na temat działania banków mleka. Publikacja jest efektem pracy zespołu ekspertów powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego i ma promować inicjatywy dotyczące prawidłowego żywienia noworodka. W związku z wejściem w życie kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” prowadzone są również prace, mające:
 1. zwiększyć liczbę banków mleka kobiecego w Polsce do 13,
 2. zapewnić dostęp do mleka dla jak największej liczby wcześniaków i chorych noworodków.
Planujemy także działania w zakresie m.in.:
 • sprzyjania powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią,
 • upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią,
 • prowadzenia kampanii szerzących aktualną wiedzę na temat karmienia piersią,
 • upowszechniania wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.
 

Zalety karmienia piersią dla dziecka

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko m.in.:
 • rozwoju otyłości u dziecka (każdy miesiąc o 4%),
 • wystąpienia cukrzycy o około 1/3,
 • infekcji u dziecka – głównie układu pokarmowego, oddechowego i moczowego, a także zapalenia ucha i innych ogólnych zakażeń,
 • wystąpienia martwiczego zapalenia jelit u dzieci urodzonych przedwcześnie,
 • rozwoju posocznicy (SEPSA) u dzieci urodzonych przedwcześnie,
 • rozwoju wielu chorób przewlekłych i niezakaźnych takich jak nadwaga i otyłość, cukrzyca, alergia, astma, nadciśnienie,
 • rozwoju niektórych nowotworów;
 • nagłej śmierci łóżeczkowej;
 • hospitalizacji w pierwszym roku życia dziecka i związanego z nim stresu.
Podczas karmienia piersią dziecko ćwiczy mięśnie twarzy i jamy ustnej, co pozytywnie wpływa na rozwój mowy. Karmienie piersią pomaga także nawiązać więź między matką i dzieckiem.  

Zalety karmienia piersią dla matki

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko:
 • zachorowania kobiety na raka sutka oraz raka jajników,
 • rozwoju osteoporozy w starszym wieku,
 • krwotoku poporodowego i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.
Czytaj więcej o karmieniu piersią w zakładce Zdrowie matki i dziecka

W związku z artykułem, który został dziś opublikowany w "Super Expressie", wyjaśniamy, że zawarte w nim informacje o braku finansowania geriatrii w ramach sieci szpitali są nieprawdziwe. W ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) świadczenia szpitalne w zakresie geriatrii będą mogły być realizowane przez szpitale zakwalifikowane do poziomów szpitali III stopnia oraz szpitali ogólnopolskich. Dotyczy to 18 szpitali poziomu III i ogólnopolskiego, które dotychczas realizowały świadczenia w tym profilu. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu zabezpieczenia, szpital zakwalifikowany do poziomu szpitali I albo II stopnia, który będzie udzielał świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, w tym świadczeń realizowanych również w ramach profilu geriatria, otrzyma środki finansowe na świadczenia geriatryczne w  ramach PSZ. Dotyczy to 28 szpitali poziomu I i II, które dotychczas realizowały świadczenia w tych profilach. Równolegle do PSZ zachowany będzie także obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. NFZ  w dalszym ciągu, w miarę istnienia takich potrzeb na danym terenie, będzie mógł kontraktować świadczenia szpitalne poza PSZ – na zasadzie konkursów ofert. Nie ma zatem żadnego zagrożenia dla finansowania świadczeń geriatrycznych w ramach PSZ.

W trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi Ministerstwo Zdrowia wprowadziło szereg zmian w pakiecie onkologicznym. Raport NIK, o którym informują media, dotyczył okresu jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian. Zgodnie ustawą z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 759):

 1. Minister zdrowia jest upoważniony do publikowania (w drodze obwieszczenia) zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych w poszczególnych dziedzinach medycyny. Będą one opracowywane przez odpowiednie krajowe towarzystwa naukowe i opiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na podstawie przyjętych zaleceń minister zdrowia przyjmie też mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, służące świadczeniodawcom do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Dzięki raportowaniu i analizie tych wskaźników możliwe będzie zwiększenie dostępności do kompleksowego leczenia onkologicznego;
 2. Uprościliśmy sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Dotychczas świadczeniodawca przekazywał takie dane (w szpitalach i AOS) co miesiąc właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ;
 3. Lekarze udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych są uprawnieni do wystawiania kart DiLO w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego;
 4. Zrezygnowaliśmy z przepisów dotyczących wskaźnika rozpoznawania nowotworów przypisanego lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Dotychczas po przekroczeniu minimalnej wartości wskaźnika lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tracił możliwość wydawania karty DILO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów;
 5. Zrezygnowaliśmy z obowiązku zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) przez lekarza, który stwierdził nowotwór złośliwy. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że obowiązek ten nie przyczynił się ani do wzrostu zgłaszalności, ani poprawy jakości danych zgłaszanych do Krajowego Rejestru Nowotworów. Świadczeniodawcy nadal są zobowiązani do dokonywania odpowiednich zgłoszeń;
 6. Uprościliśmy zawartość danych w karcie DILO – rezygnacja z pól dotyczących danych związanych z Krajowym Rejestrem Nowotworów. Pozwoliło to na istotne zmniejszenie objętości dokumentu;
 7. Rozszerzyliśmy zakres diagnostyki i leczenia w ramach pakietu (z „nowotwór złośliwy” na „nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy”), co umożliwiło objęcie pakietem m.in. łagodnych nowotworów centralnego układu nerwowego.
Minister zdrowia podejmuje również działania w innych obszarach, które mają na celu zwiększenie dostępności świadczeń dla pacjentów z chorobami nowotworowymi:
 1. Minister zdrowia zaakceptował plan taryfikacji na rok 2018, obejmujący m.in. świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  w leczeniu chorób nowotworowych.
 2. W celu zapewnienia pacjentom wysokiej jakości świadczeń onkologicznych minister zdrowia zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wypracowanie założeń do modelu opieki kompleksowej w onkologii – aktualnie trwają prace nad kompleksową diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami piersi. Prace analityczne obejmują analizę rozwiązań systemowych w innych krajach, przegląd literatury w tym zakresie oraz konsultacje robocze ze środowiskiem medycznym przy jednoczesnym uznaniu głosu przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów. Przygotowywany model składa się z dziewięciu podstawowych modułów:
 • skryning (profilaktyka i edukacja),
 • diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenie chirurgiczne (oszczędzające/ radykalne/ paliatywne),
 • leczenie chirurgiczne z zakresu rekonstrukcji piersi,
 • leczenie radioterapią (preferowane warunki wykonania: tryb ambulatoryjny),
 • leczenie systemowe (preferowane warunki wykonania: tryb ambulatoryjny),
 • rehabilitacja onkologiczna – psychofizyczna (w tym edukacja zdrowotna, wsparcie psychologiczne),
 • specjalistyczna opieka onkologiczna (monitorowanie stanu pacjenta po ukończeniu terapii),
 • opieka paliatywna/ hospicyjna.

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ma stanowić dominującą formę zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w szpitalach w trybie ostrym. Nie oznacza to jednak całkowitego zastąpienia przez ten system obecnego modelu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej – na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ lub zakwalifikowanie w niepełnym zakresie nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w  dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń sporządzony na dany rok. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia –  na podstawie porównania planu zakupu świadczeń zdrowotnych ze świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi przez świadczeniodawców w ramach systemu PSZ –  przeprowadzi konkursy ofert na świadczenia zdrowotne, w zakresie których potrzeby zdrowotne na terenie danego województwa nie będą właściwie zaspokojone.

 24 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego dotyczące postulatów środowiska ratowników medycznych. W spotkaniu wzięli udział m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz reprezentanci środowiska ratowników medycznych. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, oraz Dariusz Mądraszewski, przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” przybliżyli informacje dotyczące porozumienia podpisanego 18 lipca 2017 r. oraz zauważyli, że porozumienie jest efektem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami środowiska ratowników medycznych a stanowiskiem prezentowanym przez rząd. Minister i wiceminister zdrowia potwierdzili zobowiązania zawarte w podpisanym porozumieniu.

Zabezpieczone środki finansowe na wzrost wynagrodzeń

W spotkaniu uczestniczył wiceminister finansów Paweł Gruza, który zapewnił, że środki finansowe na realizację wzrostów wynagrodzeń na 2017 rok zostały już zabezpieczone. Złożył również deklarację zapewnienia środków finansowych na realizację wzrostów wynagrodzeń na 2018 rok. Wysokość środków finansowych zostanie zaplanowana przy konstruowaniu budżetu państwa na 2018 rok. Na posiedzeniu zaproponowano, aby za monitorowanie realizacji ustaleń wynikających z porozumienia odpowiadał podzespół ds. ratownictwa medycznego branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

19 lipca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy dotyczące ochrony zdrowia:

 • ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
 • ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ustawa reguluje kwestię płac minimalnych w ochronie zdrowia. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r. Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone będzie jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. W ciągu 5 lat do pracowników służby zdrowia trafi dodatkowe 16,8 mld złotych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ustawa reguluje  kwestię wykorzystywania marihuany w celach medycznych. Po jej wejściu w życie ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste będą mogły stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych (po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Leki recepturowe przygotowane z tych surowców będą wydawane z przepisu lekarza. Minister zdrowia w drodze rozporządzenia określi wzór wniosku oraz szczegółowy zakres danych i wykaz dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych, mając na względzie specjalne wymagania dotyczące właściwego stosowania, bezpieczeństwa pacjenta oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia minister Marek Tombarkiewicz podpisał porozumienie z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. Skan z ustaleniami znajduje się w plikach do pobrania.

Ministerstwo Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, wspiera lokalne inicjatywy dotyczące walki z otyłością. Urząd Miasta Torunia  wygrał konkurs na dofinansowanie zadania, polegającego na organizowaniu grup wsparcia dla tych mieszkańców, którzy borykają się z nadwagą. Już po raz drugi miasto otrzymało ministerialny grant przeznaczony na ten cel. Koordynatorem akcji, która potrwa do końca października jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta. W ramach projektu utworzono dwie grupy chętnych składające się z 15 osób w wieku od 26 do 39 lat. Przez najbliższe miesiące będą one uczestniczyć w specjalnym programie, który ma im pomóc przywrócić właściwą masę ciała. Organizowane są dla nich specjalne „Warsztaty Dobrego” jedzenia z dietetykiem, spotkania z  psychologiem oraz dwa razy w tygodniu zajęcia z trenerem fitness. Plan zajęć sportowych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego z osobna. Uczestnicy programu poznają zasady zdrowej, ale i skutecznej diety, nauczą się odróżniać apetyt od głodu, a także poznają sposoby na wyeliminowanie cukru z codziennego menu. Ważnym elementem szkolenia jest poznanie norm, nauka czytania etykiet na produktach i poznanie składników żywności szkodliwych dla zdrowia. W ramach kursu przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia, polegające na wspólnym gotowaniu niskokalorycznych potraw. „Quchnia zdrowia” to nauka szybkiego, taniego i smacznego przyrządzania potraw z produktów i przypraw, które przyspieszają metabolizm i przyczyniają się do utraty wagi.  

Cel działań

Celem tych działań jest wyrobienie oraz utrwalenie poprawnych nawyków żywieniowych, które zapobiegną efektowi jo-jo, zwiększenie aktywności fizycznej i wymiana informacji, ale także wspieranie w skutecznym zmaganiu się z problemem otyłości.  Warunkiem zakwalifikowania się do programu były badania lekarskie i BMI (Body Mass Index) powyżej 30 kg/m2. Według obowiązujących norm wskaźnik na poziomie między 30 a 34,99 kg/m2 oznacza I stopień otyłości. To najczęściej występująca choroba cywilizacyjna, której przyczyną są przede wszystkim złe nawyki żywieniowe i słaba aktywność fizyczna. W konsekwencji prowadzi do chorób układu krążenia, zmian zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego, cukrzycy typu 2, niepełnosprawności i nowotworów. Zaniedbana doprowadza do przedwczesnej śmierci.  

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020, stanowiący jedno z głównych założeń ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym wspomaga różne inicjatywy prowadzące do  zwiększenie świadomości Polaków na temat indywidualnych zachowań  prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych działań wydłuży się średnia długość życia mężczyzn (do 78 lat) i kobiet (do 84 lat), oraz zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia, a także poprawi się ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Zobacz: Narodowy Program Zdrowia 2016 – 2020

W związku z zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa Zdrowia przez ratowników medycznych publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.  

 1. Dlaczego dodatek dla pielęgniarek (tzw. zembalowe) może być wypłacany z rezerw budżetu NFZ), a dla ratowników musi być wypłacany z budżetu PRM? Czy dodatek dla pielęgniarek, które były zatrudnione u podwykonawców, będzie wypłacany z rezerw budżetu NFZ czy z budżetu PRM?
  Ratownictwo medyczne nie jest finansowane ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 8 września 2008 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym zadania zespołów ratownictwa medycznego są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie. Środki na finansowanie tych zadań w myśl art. 49 ww. ustawy, wojewoda przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia w formie dotacji celowej. Dlatego nakłady na wynagrodzenia pracowników, w tym na podwyżki, są ponoszone z budżetu państwa jako jeden ze składników kosztów funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto minister rozwoju i finansów, sprawując ogólną kontrolę realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa (art. 174 pkt 1 ustawy o finansach publicznych), dostrzegł w budżetach wojewodów w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – niższe wykonanie tych wydatków w związku ze zmniejszająca się liczbą osób bezrobotnych. Środki na podwyżki wynagrodzeń w systemie PRM mają być w pierwszej kolejności pozyskiwane w wyniku przeniesienia wydatków z rozdz. 85156 do rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne. Pielęgniarki zatrudnione u podwykonawców wykonują zadania finansowane ze środków na zadania zespołów ratownictwa medycznego. W przypadku objęcia podwyżkami tej grupy zawodowej (obecnie trwają prace w tym zakresie) środki na podwyżki będą przekazywane zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przez wojewodów w formie dotacji dla NFZ.  
 1. Dlaczego w ustawie o ustalaniu minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia ratownicy medyczni (najliczniejsza grupa zawodowa systemu PRM) są ujęci w grupie „Inne zawody medyczne”?
  Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druki senackie nr 529 i 529 A) przyporządkowują pracowników wykonujących zawód medyczny do 10 grup zawodowych. Niewymienienie ratowników jako osobnej grupy w katalogu wszystkich zawodów medycznych nie oznacza, że osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie zostaną objęte zakresem ustawy. Zgodnie z wykładnią definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej osobą wykonującą zawód medyczny jest również osoba wykonująca zawód ratownika medycznego, dlatego zostanie ona objęta zakresem ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z ustawą wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w podmiocie leczniczym jest uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na konkretnym stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie wyższe, średnie, w części przypadków również posiadanie specjalizacji). Określenie w ustawie docelowej wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych oraz wzajemnych relacji pomiędzy wynagrodzeniami dla poszczególnych kategorii zawodowych pracowników medycznych nie wyłącza ogólnych przepisów prawa pracy normujących zasady ustalania wynagrodzenia za pracę.  
 1. Jak mają się działania MZ do zapisanego w Kodeksie Pracy prawa do jednakowego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi jego składnikami (bez względu na ich nazwę czy charakter) za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości?
  Minister zdrowia nie jest pracodawcą dla personelu medycznego zatrudnionego w jednostkach systemu PRM. Dlatego w pierwszej kolejności postulaty płacowe powinny być kierowane do dyrektorów podmiotów leczniczych będących dysponentami jednostek systemu PRM (posiadających w swoich strukturach zespoły ratownictwa medycznego lub szpitalne oddziały ratunkowe). Średnio miesięcznie na jeden zespół ratownictwa medycznego, liczący od dwóch do trzech osób personelu medycznego, przeznacza się z budżetu państwa kwotę 105 tys. zł. W opinii MZ suma ta pozwala na podjęcie rozmów z pracodawcami co do wygenerowania środków na podniesienie wynagrodzeń dla ratowników medycznych. Zwiększenie nakładów na ratownictwo medyczne w wysokości zaproponowanej przez stronę rządową, pozwalającej na przyznanie dodatku do wynagrodzenia w docelowej wysokości 800 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń przez pracodawców, umożliwiłoby wypełnienie postulatów środowiska ratowniczego.  
 1. Kiedy zostanie rozwiązany problem ochrony prawnej funkcjonariusza państwowego?
  Już obecnie na mocy art. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym osoby, które udzielają pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy też podejmujące medyczne czynności ratunkowe podlegają ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Art. 222 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138) mówi: „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. Ochroną objęta jest nietykalność cielesna funkcjonariusza. Jeśli więc w związku lub podczas udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podczas udzielania medycznych czynności ratunkowych, w stosunku do osób wykonujących te czynności, dojdzie do naruszenia nietykalności cielesnej, wówczas osoba, która była sprawcą tego czynu, podlegać powinna sankcji przewidzianej w tym przepisie. Innym przykładem jest art. 223 § 1 k.k. mówiący: „Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Ochroną objęte jest tutaj życie i zdrowie funkcjonariusza, a w pierwszej kolejności prawidłowość prowadzonych przez niego czynności oraz powaga urzędu[1]. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD 149) rozszerza katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana w k.k. dla funkcjonariuszy publicznych o:
 • osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 • dyspozytorów medycznych,
 • wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.
Będzie to zapobiegało sytuacjom, w których osoby wzywające zespół ratownictwa medycznego, osoby obecne na miejscu zdarzenia, pacjenci szpitalnych oddziałów ratunkowych i osoby im towarzyszące bezkarnie znieważają, grożą lub fizycznie atakują personel medyczny.  
 1. Kiedy można spodziewać się ujednolicenia sprzętu w karetkach? Czy MZ bierze pod uwagę ujednolicenie zabudowy przedziałów medycznych i środków transportu medycznego?
  Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Norma PN:EN 1789 - Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe określa wymagania dla specjalistycznego środka transportu sanitarnego, jakim dysponuje zespół ratownictwa medycznego oraz jego wyposażenia. Wymagania zawarte w normie znalazły odzwierciedlenie w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Tym samym w odniesieniu do wszystkich zespołów ratownictwa medycznego oraz ich wyposażenia już teraz obowiązują jednakowe wymagania. Ponadto projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD 29) wprowadza w projektowanym art. 36 ust. 9 delegację do wydania rozporządzenia, w którym zostanie określone wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w wyroby medyczne oraz produkty lecznicze, uwzględniając rodzaje zespołów ratownictwa medycznego oraz kierując się zakresem medycznych czynności ratunkowych, do których uprawniony jest ratownik medyczny oraz pielęgniarka systemu.  
 1. Kto będzie finansował obowiązkowy staż dla absolwentów ratownictwa medycznego? Czy opiekun stażu będzie dodatkowo wynagradzany?
  Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, po 30 września 2016 r. kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego mogą uzyskać osoby, które ukończą studia na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskają tytuł zawodowy licencjata oraz odbędą sześciomiesięczną praktykę w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, będących dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz złożą z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego. Do praktyki może przystąpić osoba, która rozpoczęła studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i złożyła ostatni wymagany planem studiów egzamin. Praktyka jest elementem procesu kształcenia i to uczelnia, która jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym, opracowując program kształcenia oraz sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, jest zobowiązana zorganizować swoim studentom praktykę. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Projektowane zmiany obejmują między innymi zmianę przepisów zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o PRM oraz w części dotyczącej wykreślenia obowiązku realizowania sześciomiesięcznej praktyki w ramach studiów. Zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenie według nowych przepisów miałoby się rozpocząć po 30 września 2018 r. Jednak do czasu wejścia w życie projektowanych przepisów uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego są zobowiązane w programie kształcenia uwzględniać przewidzianą planem studiów praktykę. Praktyka jest częścią studiów, dlatego to uczelnia wydaje skierowanie na praktykę i zabezpiecza jej organizację,  w tym ustala opiekuna praktyki. Osoba odbywająca praktykę wykonuje czynności wynikające z ramowego programu praktyki pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Opiekunem może być lekarz systemu lub pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, wykonujący zawód w podmiocie leczniczym będącym dysponentem jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie. Praktyka odbywa się w podmiotach leczniczych, będących dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Są to podmioty lecznicze utworzone lub prowadzone przez uczelnię medyczną lub podmioty lecznicze, mające umowy z uczelniami medycznymi. Mając na uwadze to,  że praktyka jest elementem procesu kształcenia, a opiekuna wskazuje uczelnia, która jest autonomiczna w zakresie swojej działalności, kwestia dotycząca wynagrodzenia dla opiekuna pozostaje w gestii uczelni.  
 1. Czy jest możliwość wprowadzenia ścieżki kariery dla ratownika medycznego, stopniowania kariery, np. młodszy ratownik, starszy ratownik? 
Stanowiska pracy oraz kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. W rozporządzeniu wskazane są stanowiska - starszy asystent ratownik medyczny, asystent ratownik medyczny, młodszy asystent ratownik medyczny, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny. Wymagane kwalifikacje wraz ze wskazaniem liczby lat pracy w zawodzie lub innych dodatkowych kwalifikacji dla tych stanowisk są następujące:
 • Starszy asystent-ratownik medyczny: tytuł zawodowy licencjata na kierunku ratownictwo medyczne lub tytuł licencjata uzyskany po ukończeniu studiów wyższych pierwszego stopnia, które rozpoczęły się przed 1 października 2008 r., na innym kierunku niż ratownictwo medyczne w specjalności ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu oraz 5 lat pracy w zawodzie ratownik medyczny.
 • Asystent-ratownik medyczny: tytuł zawodowy licencjata na kierunku ratownictwo medyczne lub tytuł licencjata uzyskany po ukończeniu studiów wyższych pierwszego stopnia, które rozpoczęły się przed 1 października 2008 r., na innym kierunku niż ratownictwo medyczne w specjalności ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa oraz 5 lat pracy w zawodzie ratownik medyczny lub 3 lata pracy w zawodzie ratownik medyczny oraz tytuł magistra na kierunku zdrowie publiczne.
 • Młodszy asystent-ratownik medyczny: tytuł zawodowy licencjata na kierunku ratownictwo medyczne lub tytuł licencjata uzyskany po ukończeniu studiów wyższych pierwszego stopnia, które rozpoczęły się przed  1 października 2008 r., na innym kierunku niż ratownictwo medyczne w specjalności ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i 3 lata pracy w zawodzie ratownik medyczny.
 • Starszy ratownik medyczny: kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 3 lata pracy w zawodzie.
 •  Ratownik medyczny: kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 
 1. Czy Ministerstwo Zdrowia wyraża zgodę na to, aby powstał samorząd ratowników?
  Zgodnie z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
 • W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
 • W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.
W polskim ustawodawstwie nie został ustanowiony obowiązek tworzenia samorządów zawodowych i chociaż w samej ochronie zdrowia funkcjonuje ponad dwadzieścia zawodów medycznych, to jednak tylko kilka spośród nich ma samorząd zawodowy. Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, w odniesieniu do osób wykonujących zawód ratownika medycznego, jest realizowane przez szereg podmiotów, w tym pracodawców i konsultantów: krajowego i wojewódzkich w dziedzinie medycyny ratunkowej. Ponadto, aktualnie funkcjonuje wiele organizacji powołanych do reprezentowania i obrony praw oraz interesów zawodowych ratowników medycznych, które działają w formie związków zawodowych, ale także innych dobrowolnych zrzeszeń. Ratownicy medyczni podlegają już obecnie co najmniej trzem reżimom odpowiedzialności: dyscyplinarnej (odpowiedzialność porządkowa za naruszenie obowiązków pracowniczych), cywilnej (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w przypadku osób udzielających świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych oraz w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody majątkowej albo krzywdy) i karnej. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - tzw. dużej nowelizacji (UD 29) , zawartych zostało wiele regulacji dotyczących monitorowania i nadzorowania wykonywania zawodu ratownika medycznego m.in. co do:
 • utworzenia rejestru ratowników medycznych, pozwalającego na monitorowanie ich liczby, miejsca zatrudnienia, zachowania ciągłości w wykonywaniu zawodu, realizacji prawa i obowiązku rozwoju zawodowego;
 • wydawania przez wojewodów prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 • utraty albo wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.
Tym samym na obecnym etapie wprowadzenie samorządu ratowników medycznych nie znajduje uzasadnienia. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o PRM wiele spośród czynności realizowanych zwykle przez samorządy zawodowe, będzie wykonywanych na poziomie wojewodów, Ministra zdrowia oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez MZ.  
 1. Jeżeli wejdzie w życie zapis z projektu ustawy o PRM, dotyczący możliwości pełnienia dyżurów medycznych, to czy zostanie zmieniony zapis dotyczący możliwości pełnienia tych dyżurów przez osoby ze średnim wykształceniem (ratownicy po studium)?
  Obecnie zapis w kodeksie pracy zakłada, że taką możliwość mają tylko osoby z wyższym wykształceniem. Możliwość pełnienia dyżurów medycznych, rozumianych jako wykonywanie czynności zawodowych poza normalnymi godzinami pracy, została unormowana w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.). Zgodnie z art. 95 ust. 1 tej ustawy, pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, mogą być zobowiązani do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego. Aby zatem można było mówić o dyżurze medycznym w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, spełnione muszą być jednocześnie wszystkie następujące przesłanki:
 • osoba wykonująca zawód medyczny posiada wyższe wykształcenie,
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
 • podmiot leczniczy, w którym zatrudniona jest dana osoba wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do nowelizacji powyższych przepisów. Propozycji w zakresie rozszerzenia kręgu pracowników, którzy mogą być zobowiązani do pełnienia dyżurów medycznych, o osoby ze średnim wykształceniem nie zawiera również zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. W projektowanej ustawie proponuje się natomiast dodanie w art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ustępu 1a przewidującego, że osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, będące ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu, mogą być zatrudnione u dysponenta jednostki wyłącznie na podstawie stosunku pracy. Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzona zostanie do projektu zmiana przepisów ustawy o działalności leczniczej, która umożliwi pełnienie dyżurów medycznych również członkom ZRM posiadającym wykształcenie średnie.  
 1. Czy istnieje możliwość, aby zespoły ratownictwa medycznego obligatoryjnie posiadały na wyposażeniu mierniki czadu i gazów niebezpiecznych?
  Norma PN:EN 1789 dotycząca ambulansów nie przewiduje wyposażania karetek w czujniki CO2. Jednak biorąc pod uwagę zagrożenia, z jakimi stykają się zespoły ratownictwa medycznego w codziennej pracy, oraz przepis art. 207 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i technik. Minister zdrowia 11 grudnia 2014 r. wystosował pismo do wojewodów, z zaleceniami dotyczącymi wyposażania zespołów ratownictwa medycznego w urządzenia przeznaczone do ostrzegania przed niebezpiecznymi stężeniami tlenku węgla na miejscu zdarzenia.  
 1. Czy tylko ratowników medycznych ma objąć etatyzacja, a lekarze i pielęgniarki będą mieć zachowane kontrakty?
  Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD – 29 – tzw. duża nowelizacja) zawarto rozwiązanie polegające na powierzeniu realizacji umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne wyłącznie:
 • samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
 • spółkom kapitałowym, w których co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub uczelni medycznych.
Nastąpi także odejście od wyłaniania dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w trybie konkursowym na rzecz zawierania umów z dysponentami wskazanymi przez wojewodów w wojewódzkim planie działania systemu, po zasięgnięciu opinii właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Elementem upublicznienia ma być również wprowadzenie umów o pracę, co przyniesie stabilizację zatrudnienia, zwiększenie udziału pracodawców w kosztach szkolenia i umundurowania członków ZRM oraz przestrzeganie dyscypliny czasu pracy. Umowy o pracę mają dotyczyć wszystkich członków zespołów ratownictwa – niezależnie od kwalifikacji i stanowiska.  
 1. Czy ratownicy medyczni po studium otrzymają szansę na studia pomostowe – tak jak to miało miejsce w przypadku pielęgniarek?
  Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która między innymi ukończyła publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy ratownika medycznego oraz osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata. Ustawa nadaje takie same uprawnienia zawodowe osobom, które ukończyły szkołę policealną i studia wyższe. Tzw. studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej zostały wprowadzone między innymi w związku z koniecznością dostosowania systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w Polsce do systemu obowiązującego w przepisach wspólnotowych. Wprowadzenie takich rozwiązań w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych poprzedzone było długoletnimi pracami i konsultacjami prowadzonymi między innymi  z Komisją Europejską. W przypadku ratowników medycznych nie istnieją dyrektywy sektorowe, które nakazywałyby ujednolicenie kształcenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji odbywa się w oparciu o system ogólny, czyli poprzez porównanie programu kształcenia realizowanego przez ratownika medycznego w kraju, w którym zdobył kwalifikacje, z programem kształcenia w państwie przyjmującym. W związku z tym wprowadzenie studiów pomostowych dla ratowników medycznych nie znajduje uzasadnienia w prawie wspólnotowym.  
 1. Dlaczego podczas przyznawania dodatku 2×400 dla ratowników medycznych Ministerstwo Zdrowia przyznało go tylko ratownikom pracującym w ZRM i SDM, pomijając ratowników pracujących w SOR, IP i oddziałach szpitalnych ?
Przyznanie podwyżek dla ratowników medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców ma sprzyjać zachęceniu ratowników medycznych do pracy w pozaszpitalnym systemie PRM. Istotne jest też to, że jedynie w zespołach ratownictwa medycznego i na stanowiskach dyspozytorów medycznych świadczenia i czynności wykonywane przez ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu są identyczne, co wynika z:
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2017 poz. 497);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 587);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 66).
Celem przyznania podwyżek było zminimalizowanie różnic płacowych pomiędzy pracownikami wykonującymi te same zadania.
[1] Komentarz do art. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – J. Kycia.

10 lipca 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko z konsultantami krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa. Podczas spotkania konsultanci krajowi poruszyli kwestie dotyczące realizacji ustawowych działań konsultanta oraz temat współpracy z konsultantami wojewódzkimi, m.in. w zakresie sposobów skutecznego pozyskiwania informacji o sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych. Podczas dyskusji omówiono przede wszystkim problematykę dotyczącą:

 • zabezpieczenia potrzeb kadrowych, w tym roli kształcenia przed- i podyplomowego,
 • dostępności i jakości sprawowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – w aspekcie organizacji pracy oraz przestrzegania standardów opieki,
 • roli i miejsca pielęgniarek i położnych w kontekście projektowanych zmian przepisów w aktach prawnych i wykonawczych oraz wynikających z nich nowych zadań dla pielęgniarek i położnych.
Do ustawowych zadań konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa do realizacji w II półroczu 2017 r. należałoby m.in.:
 • doskonalenie metod pozyskiwania danych na temat sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem szczegółowych dziedzin pielęgniarstwa,
 • podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości opieki pielęgniarskiej i zwiększenie jej dostępności oraz dokumentowanie wykonywanych czynności.
Kolejne spotykania będą organizowane cyklicznie.

W związku z fragmentem artykułu „Masz kasę, masz dziecko”, który został opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita”, po raz kolejny wyjaśniamy, że nie zlikwidowaliśmy standardów opieki okołoporodowej. Pracujemy nad polepszeniem tej opieki. Wielokrotnie zapewnialiśmy, że nowe standardy organizacyjne w opiece okołoporodowej nie pogorszą sytuacji rodzących kobiet. Wręcz przeciwnie – chcemy, aby nowe przepisy były jeszcze bardziej satysfakcjonujące.   

Na czym polega zmiana

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej w żaden sposób nie zagraża jakości opieki na oddziałach położniczych. Wprowadza jedynie rozróżnienie między standardami organizacyjnymi a wytycznymi i zaleceniami postępowania medycznego – są to dwa różne obszary (zapis „standardy postępowania medycznego” został zmieniony na „standardy organizacyjne opieki zdrowotnej”). Dzięki temu uporządkujemy kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania, które dotyczą diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej.  

Nowe rozporządzenie i zalecenia

Do końca 2018 r. powstanie nowe rozporządzenie, które określi standardy organizacyjne opieki zdrowotnej (w tym np. sposób organizacji pracy, relacje personel-kobieta rodząca, prawa kobiet rodzących). Zalecenia postępowania medycznego będą przygotowywane przez towarzystwa naukowe. Minister zdrowia będzie je ogłaszał w obwieszczeniu. Ustawa, która to umożliwi (ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;Dz. U., poz. 759), wejdzie w życie 1 lipca br.  

Standardy opieki zdrowotnej będą nadal obowiązywały

Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone. Idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Nie zamierzamy likwidować tego, co jest osiągnięciem ostatnich lat, czyli poprawy opieki okołoporodowej. Chcemy natomiast ulepszyć ją tam, gdzie jest to możliwe. Minister Radziwiłł wielokrotnie tłumaczył intencje, jakie przyświecają wprowadzonym zmianom – m.in. podczas styczniowego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową. Podczas tego spotkania wyjaśnił, na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej oraz w jakim celu są wprowadzane. W trakcie dyskusji wyjaśniał wątpliwości zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia aktywność organizacji pozarządowych i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej.  

Etap prac nad nowym rozporządzeniem – prace zespołu

Minister zdrowia powołał zespół, który ma opracować projekt nowego rozporządzenia. W jego pracach uczestniczą eksperci z zakresu ginekologii, perinatologii, neonatologii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się prawami kobiet i opieką okołoporodową. Nowe regulacje będą w dużej mierze uzależnione od wyników jego prac i ostatecznych ustaleń. Nie ulega wątpliwości, że celem działań ministra zdrowia jest zapewnienie wysokiej jakości opieki okołoporodowej, w tym zagwarantowanie właściwej organizacji tej opieki.  

Akty prawne

29 czerwca br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r. Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone będzie jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. W ciągu 5 lat do pracowników służby zdrowia trafi dodatkowe 16,8 mld złotych.

W związku z artykułem „Lekarze stracą pracę, pacjenci kolejkę”, który został opublikowany w „Rzeczpospolitej”, wyjaśniamy, że zawarte w nim informacje dotyczące wydłużenia kolejek i utraty pracy przez lekarzy nie mają uzasadnienia.  

Pacjenci zachowają miejsca w kolejkach

Teza o tym, że jeśli szpital nie wejdzie do sieci, to jego pacjenci stracą miejsca w kolejkach oczekujących, jest nieprawdziwa – wyjaśnialiśmy to już wiele razy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy traci umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. w wyniku przegranego konkursu ofert lub niezakwalifikowania do sieci szpitali), prawa pacjenta zabezpieczają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Gwarantują one, że pacjenci nie utracą miejsc na listach oczekujących. Osoby czekające na uzyskanie świadczenia w podmiocie, który nie znalazł się w sieci i nie uzyska kontraktu w konkursie, mogą zapisać się na listę oczekujących u innego, wybranego przez siebie świadczeniodawcy. Świadczeniodawca, do którego zgłosi się pacjent przy wyznaczaniu terminu udzielenia świadczenia ma obowiązek uwzględnienia daty zgłoszenia pacjenta u poprzedniego świadczeniodawcy, co oznacza, że nie w każdym przypadku zaproponowany termin będzie identyczny z terminem wyznaczonym przez poprzedniego świadczeniodawcę. W sieci znalazło się ok. 145 tysięcy łóżek ze wszystkich 153 tysięcy obecnie zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Zatem znakomita większość pacjentów znajdujących się aktualnie na listach oczekujących czeka na przyjęcie w szpitalu objętym siecią.  

Sieć szpitali nie zmienia podstaw systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Wprowadzenie sieci szpitali nie zwiększa – w porównaniu ze stanem obecnym – prawdopodobieństwa, że dana placówka ochrony zdrowia będzie musiała zaprzestać działalności z powodu utraty kontraktu z NFZ. W Polsce od 1999 r. obowiązuje system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (PUZ). Od początku polega na zakupie świadczeń zdrowotnych w konkursach ofert (ogłaszanych z reguły co 3 lata). Przedmiotem tych konkursów były poszczególne zakresy świadczeń (np. kardiologia czy CHOROBY wewnętrzne), dlatego konkurencja dotyczyła nie tyle szpitali, ile poszczególnych oddziałów. W związku z tym system PUZ nigdy nie gwarantował, że placówki będą miały zapewnione ciągłe finansowanie. Zakładał okresowe zmiany wynikające z rozstrzygnięć postępowań konkursowych (podmioty mogły stracić kontrakty, jeśli przegrały w konkursie). Rozpatrując wprowadzenie sieci szpitali wyłącznie od strony dotychczasowych zasad funkcjonowania systemu PUZ, zmiany dotyczące podmiotów leczniczych nie są nowe i wpisują się w tryb funkcjonowania dotychczasowego systemu (dotyczy to m.in. struktury  organizacyjnej – zarówno funkcjonowania oddziałów szpitalnych, jak i zatrudnienia personelu medycznego).  

Sieć szpitali zapewni stabilizację

Szpitale zakwalifikowane do sieci, które wykonują większość świadczeń szpitalnych oraz znaczną część świadczeń ambulatoryjnych, uzyskają kontrakty na 4 lata. To ustabilizuje ich sytuację.  

Nie rezygnujemy z kontraktowania

Szpitale, które nie wejdą do sieci, również będą mogły udzielać świadczeń w ramach kontraktu z NFZ – zachowujemy obecny konkursowy tryb kontraktowania świadczeń. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ będą ogłaszali postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze. Pula środków NFZ przeznaczanych na zakup świadczeń szpitalnych od podmiotów, które nie spełnią warunków wejścia do sieci, nie zmniejszy się. 7% ogólnej puli na leczenie szpitalne przeznaczonej na kontrakty odpowiada udziałowi środków NFZ (na leczenie szpitalne), które przypadają obecnie na te podmioty, które znalazłyby się poza siecią.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś w szkole podstawowej w Boguchwale, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko zaprezentowali pierwsze efekty prac nad systemem medycyny szkolnej. „Szukamy najlepszych praktyk i wzorów do naśladowania. Stworzenie nowego modelu wymaga szerszego zaangażowania – nie tylko resortu zdrowia. Dlatego za owocną współpracę już teraz chcę podziękować Ministerstwu Edukacji Narodowej” – zaznaczył minister. Minister zapowiedział wprowadzenie trzech elementów nowego systemu medycyny szkolnej:

 • szkolnych gabinetów zdrowotnych – będą prowadzone przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną,
 • szkolnych gabinetów dentystycznych – będą zlokalizowane na terenie szkół,
 • dentobusów – będą świadczyły pomoc i wsparcie w leczeniu stomatologicznym w tych szkołach, które są zbyt małe, żeby umieścić w nich gabinet stomatologiczny.
 

Nowa ustawa o medycynie szkolnej

„Niebawem do konsultacji publicznych skierujemy projekt założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w  wieku szkolnym” – poinformowała na dzisiejszej konferencji wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. Zaznaczyła, że projekcie założeń znalazły się m.in.
 • zasady współpracy szkolnych gabinetów z właściwym lekarzem POZ,
 • tworzenie schematów systemu medycyny szkolnej w oparciu o doświadczenia Instytutu Matki i Dziecka,
 • podział odpowiedzialności w sposobie finansowania między budżet państwa, budżet samorządów i płatnika publicznego.
Planowany jest pięcioletni program, który pozwoli na utworzenie gabinetów dentystycznych w szkołach i ich wyposażenie. Program przewiduje także zakup  dentobusów – początkowo po jednym na województwo. Wiceminister podkreśliła, że trzeba na nowo zdefiniować rolę oraz zadania pielęgniarki, higienistki szkolnej i lekarza dentysty opiekującego się dziećmi. Ważnym elementem nowej ustawy będzie wprowadzenie koordynacji opieki nad dzieckiem w szkole z zespołem POZ, pod którego opieką jest dziecko. Jest to najlepszy sposób, aby zwiększyć efektywność działania medycyny szkolnej. Dzięki temu pielęgniarka środowiska nauczania lub higienistka szkolna będą miały informacje od POZ na temat chorób przewlekłych małego pacjenta i sposobów leczenia. Jest to ważne np. w przypadku dzieci z cukrzycą.

Edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkole

Zadania szkolnych gabinetów zdrowotnych i gabinetów stomatologicznych zostaną rozszerzone o realizację całego profilu edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia. Za wypracowanie modelu edukacji i wsparcie szkół w jego realizacji będzie odpowiedzialny Instytut Matki i Dziecka. Finansowanie opieki zdrowotnej w szkołach obejmie także część profilaktyczną, która również jest realizowana we współpracy z POZ.

W nawiązaniu do artykułu „Radziwiłła pociąg do Budapesztu”, który został opublikowany w tygodniku „Wprost,” wyjaśniamy, że Ministerstwo Zdrowia nie korzystało z usług pana Miklósa Szócski, szefa Institute of Digital Health Sciences na Uniwersytecie Semmelweis i byłego ministra zdrowia Węgier. Zapewniamy, że resort nie zlecał mu przygotowania analiz, ani żadnych innych usług. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, ani nikt inny z obecnego kierownictwa resortu, nie otrzymał i nie zapoznawał się z jakimikolwiek analizami czy raportami na temat aktywności pielęgniarek w mediach społecznościowych.

Szanowni Pacjenci! W związku z publikacją projektu  XXXIV obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2017 r., poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zmian w dopłatach za leki.  

Grupa limitowa 116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir

Podmioty odpowiedzialne złożyły wnioski o obniżenie cen urzędowych dla leków Ceglar, Valganciclovir Teva, Valhit. W związku z tym w grupie limitowej 116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego po raz kolejny zmienił się limit finansowania oraz dopłata pacjenta – zarówno do tych leków, jak i pozostałych, które są objęte refundacją w jej ramach. Zmiany wysokości dopłat prezentuje poniższe zestawienie:
Nazwa międzynarodowa  substancji czynnej Nazwa  postać i dawka leku Zawartość opakowania Wysokość zapłaty na 01.05.2017 r. Wysokość zapłaty na 01.07.2017 r. Podwyżka
Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 558,95 666,79 107,84
Valganciclovirum Valganciclovir Teva, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 3,20 130,21 127,01
Valganciclovirum Valcyte, tabl. powl., 450 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 1327,15 1916,83 589,68
  Za leki z tej grupy pacjenci zapłacą 3,20 zł za lek Valhit oraz 25,88 zł – za lek Ceglar.

Ceny tych leków mogą spaść

Wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania ma charakter przejściowy. Wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji mają możliwość składania wniosków o obniżenie urzędowych cen zbytu. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski są rozpatrywane do 30 dni.  

Grupa 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne

W tej grupie od 1 maja br. wszedł pierwszy odpowiednik – lek Marelim, który był dostępny dla pacjentów za dopłatą 9,44 zł (dawka 180 mg) oraz 3,20 zł (dawka 360 mg). Wprowadzenie pierwszego odpowiednika spowodowało obniżenie limitu finansowania w grupie limitowej, a co za tym idzie – wzrosła dopłata pacjenta do leku Myfortic. Obecnie – w związku ze złożeniem wniosków o obniżenie cen urzędowych – dla większości leków dostępnych w ramach tej grupy spadła dopłata pacjenta. Dzięki temu od 1 lipca 8 leków będzie dostępnych za 3,20 zł. Zmiany wysokości dopłat prezentuje poniższe zestawienie:
Nazwa międzynarodowa  substancji czynnej Nazwa  postać i dawka leku Zawartość opakowania Wysokość zapłaty na 01.05.2017 r. Wysokość zapłaty na 01.07.2017 r. Obniżka
Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 89,90 3,20 -86,70
Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 89,90 3,20 -86,70
Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 89,34 3,20 -86,14
Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 kaps. 89,34 3,20 -86,14
Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 89,07 23,05 -66,02
Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 67,79 28,10 -39,69
Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 67,79 28,10 -39,69
Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 11,09 3,20 -7,89
 

Valhit, Valgancyclovir i Valcyte

Rozwiewając wątpliwości dotyczące wskazań dla leków Valhit i Valgancyclovir, jakie były zgłaszane przez część środowisk pacjenckich, wyjaśniamy, że – zgodnie z aktualnymi charakterystykami tych produktów leczniczych – mogą je stosować zarówno dzieci, jak i dorośli. Odnosząc się natomiast do leku Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, który może być przepisywany przez lekarzy w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej, informujemy, że firma Roche po ustaleniach z resortem zdrowia zgodziła się na bezpłatne dostarczanie tego produktu lekowego do szpitali. Wszystkie szpitale zostały poinformowane przez firmę o możliwości darmowego otrzymania leku. Oficjalna informacja od firmy Roche na ten temat znajduje się w plikach do pobrania.  

Leki generyczne są bezpieczne!

Realizując szeroko pojętą politykę lekową, przykładamy bardzo dużo uwagi do kwestii skuteczności i bezpieczeństwa refundowanych leków. Każda pozycja na wykazie jest technologią medyczną, której jakość została potwierdzona przez wyczerpujące dowody naukowe. Rozwiązania, które oferujemy pacjentom, spełniają szereg rygorystycznych wymagań oraz standardów – w duchu najnowszych wytycznych światowych HTA i EBM. Te produkty lecznicze są dopuszczane do stosowania jako odpowiedniki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w toku badań biorównoważności zostanie wykazane ich tożsame działanie oraz gwarancja uwalniania substancji czynnej w tym samym czasie i w takim samym stężeniu. W Polsce te leki są dopuszczane do obrotu przez prezesa URPL, który wydaje stosowną decyzję w oparciu o szczegółowe raporty na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa. Obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników to działanie systemowe. Celem jest nie tylko zwiększanie ilości dostępnych opcji terapeutycznych, lecz także tworzenie szerokiego pola naturalnej konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja przełamuje nienaturalne monopole oraz przyczynia się do stymulowania branży farmaceutycznej w kierunku jej szybszego rozwoju. Najważniejsze jest jednak to, że pozwala obejmować refundacją coraz tańsze nowe leki, które działają tak samo jak te, które już są w wykazie. Za określeniami „odpowiednik” i „zamiennik”  kryje się pełna gwarancja (poparta dowodami naukowymi), że pacjent otrzymuje ten sam lek, tylko w innym opakowaniu.  I choć lek jest ten sam, to cena jest inna – mniejsza. Dzięki wprowadzaniu odpowiedników maleją wydatki ponoszone przez płatnika publicznego. Każda zaoszczędzona w ten sposób złotówka umożliwia objęcie refundacją nowej technologii medycznej. Budżet NFZ przeznaczony na finansowanie technologii lekowych jest ograniczony, stąd istotne jest racjonalnie gospodarowanie środkami finansowymi i ciągłe ich uwalnianie, które pozwala na objęcie refundacją nowych leków na kolejnych wykazach. Zapewniamy, że zmiany, które zajdą w refundacji leków immunologicznych od 1 lipca br., nie spowodują zagrożenia dla pacjentów.  Zaistniała sytuacja to naturalny mechanizm refundacyjny, który stwarza szeroką przestrzeń negocjacyjną w kwestii cen pozostałych leków.

W dniu 20 czerwca odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z Premier Beatą Szydło. Podczas rozmowy poruszone zostały kwestie związane z postępującymi zmianami w systemie służby zdrowia, w tym między innymi etap przygotowań do wprowadzania tzw. ustawy o sieci szpitali. Jednym z tematów był także projekt ustawy o działalności leczniczej, który został skierowany do konsultacji 13 czerwca br. W ramach uzgodnień z Panią Premier podjęta została decyzja o ponownej analizie projektu w Ministerstwie Zdrowia. Tym samym uprzejmie informujemy, że konsultacje projektu - do czasu zakończenia ponownej analizy w Ministerstwie Zdrowia - zostaną wstrzymane. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zdecydowanie podkreśla, że nie ma mowy o wprowadzaniu jakiegokolwiek podziału wśród pacjentów, a priorytetem wszelkich projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia zapisów jest zabezpieczenie wszystkim obywatelom dostępu do najwyższej jakości świadczeń w ramach NFZ. Celem Ministra Zdrowia jest zagwarantowanie większej odpowiedzialności państwa za zdrowie Polaków. W tym celu rząd wprowadził już zakaz komercjalizacji szpitali publicznych oraz wprowadza w życie ustawę o tzw. sieci szpitali.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które dotyczą projektu ustawy o działalności leczniczej, przedstawiamy poniższe informacje.

Świadczenia w publicznych placówkach ochrony zdrowia

Przekazy, które sugerują, że pacjenci zapłacą za świadczenia szpitalne (dotąd bezpłatne), są niezgodne z prawdą. W myśl proponowanych przepisów pacjenci będą mogli korzystać z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w publicznej placówce ochrony zdrowia, o ile ta będzie świadczyła takie usługi, a pacjent będzie chciał skorzystać z odpłatnych świadczeń. Jednak to rozwiązanie w żaden sposób nie ograniczy uprawnień pacjentów do nieodpłatnych świadczeń – będą one udzielane na dotychczasowych zasadach. Publiczne placówki ochrony zdrowia, które się na to zdecydują, będą musiały:
 • zorganizować przebieg udzielania świadczeń w taki sposób, aby nie ograniczyć pacjentom dostępu do leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • zapewnić warunki udzielania świadczeń komercyjnych, które nie będą miały wpływu na leczenie pacjentów w ramach środków publicznych (odrębne: personel, sprzęt, pomieszczenia, źródła finansowania);
 • dopilnować, aby prawa pacjentów zapisanych na listach oczekujących nie zostały naruszone.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany

Propozycja zawarta w nowelizacji ustawy o działalności leczniczej porządkuje status quo. Placówki, które są spółkami (również spółkami publicznymi), już dziś mogą udzielać świadczeń odpłatnie. Chcemy dać taką możliwość również samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, które są jej pozbawione. W ten sposób wyrównamy szanse placówek publicznych względem spółek – jest to najważniejszy cel proponowanego rozwiązania. Jeszcze raz podkreślamy, że nasza propozycja nie ograniczy pacjentom dostępu do świadczeń w ramach NFZ. Już dziś zasady udzielania odpłatnych świadczeń są obudowane rygorystycznymi przepisami, które uniemożliwiają jakikolwiek wpływ udzielenia świadczeń komercyjnych na przyjmowanie pacjentów, którzy leczą się w ramach publicznego systemu służby zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia może weryfikować, czy placówka – z którą ma kontrakt – nie pobiera od pacjentów nienależnych opłat. Jeśli chodzi o fundusze europejskie – pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne od pacjentów nie może naruszać umów, na podstawie których placówka otrzymała dofinansowanie.

Dzierżawa pomieszczeń w publicznych placówkach ochrony zdrowia

SPZOZ nadal będzie mógł wynajmować swoje (zbędne) pomieszczenia, ale nie swoim podwykonawcom. Obecna sytuacja rodzi wiele patologii (wiele podmiotów leczniczych działa w jednym szpitalu; zdarza się, że szpitale oddają najlepiej wycenione świadczenia tym właśnie podmiotom). Zaproponowaliśmy, aby dotychczasowe umowy w tym zakresie obowiązywały w okresie, na jaki zostały zawarte – jednak nie dłużej niż 3 lata od wejścia w życie projektowanej ustawy.

Inne ważne zmiany zawarte w projekcie nowelizacji

 • Publiczne placówki służby zdrowia, które nie dostosowały się do warunków sanitarnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (termin mija z końcem 2017 r.), będą mogły dalej funkcjonować pod warunkiem, że pacjenci będą bezpieczni. Opinię w tej sprawie będzie wydawała Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 • Nowelizacja precyzuje przepisy Kodeksu wykroczeń – sankcje za wykonywanie działalności leczniczej bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą będą obejmowały wszystkich lekarzy, którzy pracują w zawodzie, a nie tylko podmioty lecznicze prowadzące zakłady lecznicze (jak dotychczas).
Uwagi do projektu można zgłaszać do 13 lipca. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych, uzgadniania i opiniowania będę podlegać szczegółowej analizie i mogą mieć wpływ na ostateczny kształt proponowanych regulacji.

10 czerwca 2017 r. Szczecinianie bawili się na imprezie plenerowej zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi. Były koncerty Mroza i zespołu Bubliczki, dmuchańce, gry, konkursy i wiele innych atrakcji. Wszystko po to, żeby zachęcić do honorowego oddawania krwi. W sobotę 10 czerwca 2017 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie wszyscy chętni mogli wziąć udział w imprezie plenerowej, której głównym przesłaniem było promowanie honorowego krwiodawstwa. Tysiące osób spotkało się po to, żeby popularyzować ideę krwiodawstwa i przypomnieć społeczeństwu, jak ważne jest regularne oddawanie krwi. Wydarzenie było także doskonałą okazją, aby podziękować za bezinteresowność i szlachetność Honorowych Dawców Krwi, którzy tego dnia przybyli do Szczecina z całej Polski, aby wspólnie celebrować Światowy Dzień Krwiodawcy, obchodzony corocznie 14 czerwca. Zaczęliśmy o godzinie 14. Wtedy wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala oficjalnie otworzyli imprezę. Gospodarze podziękowali za przybycie i podkreślali jak ważne jest to, żeby możliwie najszerzej rozsiewać ideę krwiodawstwa. Następnie minister zdrowia odznaczył 65 osób tytułem Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaczenia co roku dostają osoby, które oddały co najmniej 20 litrów krwi i aktywnie działają w ruchu honorowego krwiodawstwa. Po uroczystym otwarciu imprezy i wręczeniu odznaczeń odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział: minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala, dyrektor Narodowego Centrum Krwi, Beata Rozbicka, konsultant krajowy ds. Transfuzjologii Klinicznej, prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon oraz starszy chorąży sztabowy Jacek Schmidt. Prelegenci za pośrednictwem przedstawicieli mediów zachęcali do oddawania krwi i promowania honorowego krwiodawstwa. Na uczestników imprezy czekał cały wachlarz przeróżnych atrakcji. Na głównej scenie odbyły się m.in. występ Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, pokazy fitness i taneczne. Chętne osoby brały udział w konkursach śpiewania, sprawnościowych, a także z wiedzy o krwiodawstwie. Do wygrania były cenne nagrody: akryl/płótno „Błękitne serce” – autor Olga Wolniak, akwarel pt. „Miłość”– autorstwa Marty Konieczny, litografia „Graduał Cysterski” – autor Tomasza Dominik, płyta Stanisława Soyki wraz z dedykacją, fotografia z rajdu DAKAR 2017 z autografem Kuby Przygońskiego,  płyta Kabaretu OTTO  wraz z autografami wykonawców , książka pt. „Przyjęcia u Kręglickich”, autorzy: Agnieszka Kręglicka i Marcin Kręglicki, kalendarze autorstwa Rafała Sonika, 2 fotografie Ireny Jarockiej – z autografem Renaty Pajchel, piłki i koszulka z podpisami piłkarzy Pogoni Szczecin i wiele innych. W strefie animacji dorośli mieli okazję sprawdzić się m.in. w symulatorach dachowania i zderzeń, pojeździe przeciwwskrętnym, a także założyć alkogogle i gogle VR. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia bawili się na dmuchańcach, robili zdjęcia w fotobudkach, malowali buźki oraz brali udział w licznych grach i konkursach. Czas umilali im szczudlarze i mim. Zwieńczeniem imprezy były koncerty. Najpierw publiczność rozgrzał zespół Bubliczki. Uczestnicy bawili się przy folkowych dźwiękach. Gwiazdą wieczoru był Mrozu, który rozbujał wszystkich popowymi piosenkami. Przez cały czas trwania imprezy każdy – bez względu na to, czy jest regularnym krwiodawcą, czy dopiero zdecydował się rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem – mógł oddać krew w mobilnym punkcie poboru. Na ten wspaniały czyn zdecydowały się aż 144 osoby dzięki czemu pozyskano ok. 65 litrów krwi. Wszystkim serdecznie dziękujemy! W 2016 roku podczas inauguracji „Trasy Czerwonej Nitki” w Warszawie na Błoniach PGE Narodowego, wspólnie bawiło się 3 600 osób Do oddania krwi zgłosiło się blisko 90 dawców dzięki czemu zebrano ok. 40 litrów krwi. [video width="1920" height="1080" mp4="http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/trasa-czerwonej-nitki-_logotypy_przekonwertowane.mp4"][/video]

W nawiązaniu do publikacji pt. „Być może odeślemy podwyżkę do ministerstwa”, który został dziś opublikowany w „Rzeczpospolitej”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. 8 czerwca Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ma ona na celu podniesienie wynagrodzeń tych pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych. Ustawa wprowadza minimalne poziomy płac zasadniczych, poniżej których nie będzie można ustanowić wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny. Docelowe kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych zostały ustalone na poziomie zbliżonym do obecnych średnich wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych grup zwodów medycznych. Ustawa nie wprowadza siatki płac regulującej wysokość wynagrodzeń pracowników medycznych, czyli określającej, ile będą zarabiać pracownicy przynależni do poszczególnych grup zawodowych. Tabeli* zawartej w uzasadnieniu do nowej regulacji nie należy zatem czytać w sposób, z którego wynikałoby, że każdy pracownik w danej grupie zawodowej w określonym w ustawie przedziale czasowym będzie otrzymywał płacę zasadniczą w wysokości wskazanej w tej tabeli. Podane kwoty oznaczają najniższe wynagrodzenie zasadnicze, czyli wskazują, że pracownik nie może otrzymywać niższej płacy zasadniczej niż kwota wyszczególniona w tabeli.   *

  Lp Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku Współczynnik pracy Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r.
1 2 3 4 5
1. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny 1,27 4 953 6 351
2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny 1,17 4 563 5 851
3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,05 4 095 5 251
4. Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 0,73 2 847 3 651
5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inni pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji 1,05 4 095 5 251
6. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inni pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji 0,73 2 847 3 651
7. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją 1,05 4 095 5 251
8. Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją 0,73 2 847 3 651
9. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji 0,64 2 496 3 201
10 Fizjoterapeuta albo inni pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp.1-9, wymagający średniego wykształcenia. 0,64 2 496 3 201
 

Cel ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

Ustanowienie najniższych wynagrodzeń zasadniczych pozwoli podnieść wynagrodzenia pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych. Zastosowany mechanizm zwiększania wynagrodzeń różnicujący poziom ich wzrostu w zależności od wysokości dotychczasowej pensji zasadniczej danego pracownika będzie powodował, że w okresie dochodzenia do docelowych najniższych wynagrodzeń (nastąpi to na koniec grudnia 2021 r.) pracownicy, którzy zarabiają najmniej będą otrzymywać najwyższe podwyżki. Ustawa, inaczej niż w przypadku powszechnej ponadsektorowej płacy minimalnej, ustanawia najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Takie rozwiązanie jest korzystne dla pracowników medycznych ze względu na dodatkowy skutek w postaci wzrostu pozostałych składników wynagrodzenia wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatków (np. stażowego, z tytułu dyżuru medycznego, za pracę w nocy, w niedzielę i święta) jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego refundacji leku Zavesca (Miglustat), który został opublikowany w „Super Expressie”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Refundacja leku Zavesca

Zasady dotyczące refundacji leków określa ustawa o refundacji. W Ministerstwie Zdrowia toczyło się postępowanie dotyczące objęcia refundacją leku Zavesca. Jednak – ze względu na negatywną rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  nr 120/2012 z dnia 26 listopada 2012 oraz niesatysfakcjonujący wynik negocjacji z Komisją Ekonomiczną – nie został on objęty refundacją. Procedurę dotyczącą objęcia leku refundacją rozpoczynamy na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, jego przedstawiciela lub podmiotu uprawnionego do importu równoległego. Jak dotąd do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynął nowy wniosek w sprawie refundacji leku Zavesca.

Jak wygląda leczenie chorób rzadkich

Podejmujemy wszelkie możliwe działania, które mogą zwiększyć dostęp pacjentów do skutecznego i bezpiecznego leczenia w ramach dostępnych środków publicznych. Obecnie stosuje się głównie leczenie wspomagające. Jest to walka z symptomami choroby związanymi z jej przebiegiem. Zajmują się tym lekarze specjaliści z różnych dziedzin (np. pulmonologia, kardiologia, dietetyka, gastroenterologia itp.), którzy – w oparciu o najlepszą wiedzę medyczną i doświadczenie kliniczne – decydują o postępowaniu w każdym indywidualnym przypadku.

Narodowy plan dla chorób rzadkich

Choroba Niemanna-Picka należy do grupy chorób rzadkich. W związku ze szczególnie trudną sytuacją pacjentów dotkniętych tymi schorzeniami w ubiegłym roku minister zdrowia powołał zespół, który opracował projekt Narodowego planu dla chorób rzadkich. Obecnie przygotowujemy ostateczną wersję tego dokumentu (wymaga to współpracy międzyresortowej). Projekt dotyczy wszystkich chorób rzadkich. Narodowy plan dla chorób rzadkich będzie miał charakter strategiczny – wyznaczy kierunki rozwoju i zmiany organizacji opieki, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby pacjentów, którzy cierpią na choroby rzadkie. Położy nacisk na tworzenie sieci referencyjnych dla poszczególnych chorób lub grup chorób. Jednym z głównych celów planu jest skrócenie czasu do postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia.

Podstawa prawna

W związku z artykułem red. Sylwii Sałwackiej dotyczącym funkcjonowania rządowego programu prokreacyjnego, który został opublikowany 31 maja na portalu wyborcza.pl POZNAŃ, przedstawiamy poniższe wyjaśniania. Artykuł pt. „Prokreacja narodowa według PiS tylko na papierze. Szpital przy Polnej nie przyjął żadnej pary” zawiera tylko część informacji, które przesłaliśmy jego autorce 30 maja.  Przede wszystkim brakuje tam informacji o podstawowych zasadach realizacji Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego. Artykuł sugeruje, że minister zdrowia nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec ośrodków referencyjnych i zalega ze sfinansowaniem zrealizowanych zadań. Jest to nieprawda. Wszystkie faktury i pozostała dokumentacja finansowo-księgowa przekazywana do Ministerstwa Zdrowia za zadania wykonane w ramach programu jest rozliczana, a wynagrodzenie jest przekazywane realizatorom.

Etap realizacji programu

Obecnie – jak wskazaliśmy w odpowiedzi dla Pani Redaktor – ośrodki referencyjne są na etapie modernizacji i zakupu sprzętu. Harmonogram realizowanych inwestycji budowlanych i dotyczących zakupionego sprzętu zaproponowali oferenci (w postępowaniu konkursowym). Minister zdrowia nie zmusza realizatorów do zakupów i modernizacji wbrew ich woli, wbrew planom inwestycyjnym oraz wbrew terminom związanym np. z koniecznością uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Aby zakupić sprzęt medyczny i zrealizować prace budowlane, placówki muszą przeprowadzić przetargi nieograniczone. Jest to czasochłonne.

Realizujemy program zgodnie z harmonogramem

W naszej odpowiedzi wskazaliśmy, że program działa i przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakłada, że pacjenci będą przyjmowani, kiedy ośrodki referencyjne uzupełnią wyposażenie o niezbędny sprzęt zakupiony w ramach programu i zakończą prace budowlane. Inne programy polityki zdrowotnej ministra zdrowia, które dotyczą inwestycji, też zakładają, że sprzęt może być wykorzystywany do udzielania świadczeń, ale najpierw trzeba go zakupić, zainstalować i oddać do użytku.

Program wieloletni (2016-2020)

Wydźwięk artykułu może wynikać z niezrozumienia zasad realizacji programu. Zaplanowaliśmy go na wiele lat. Zatem oczekiwania, że wszystkie zadania zostaną zrealizowane w czasie krótszym niż rok jego trwania, są całkowicie bezzasadne.

Czego dotyczy program prokreacyjny

Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego jest, zgodnie ze swoją nazwą, ukierunkowany na ochronę zdrowia prokreacyjnego – poprzez zapewnienie kompleksowej diagnostyki dla par, a nie finansowanie określonej metody. W ramach programu powstaną ośrodki referencyjne, które zapewnią dostęp do kompleksowej diagnostyki i leczenia niepłodności. Jest skierowany do par, które mają problem z płodnością. Realizowane inwestycje pozwolą stworzyć fundament systemu ochrony zdrowia prokreacyjnego. Również po zakończeniu realizacji programu nowy sprzęt oraz zmodernizowane pomieszczenia będą dostępne dla pacjentów, którzy mają problem z płodnością, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawy prawne

W dniach 4-24 czerwca obchodzimy Dni Walki z Rakiem. W związku z tym po raz kolejny przypominamy, że chorobie nowotworowej mogą zapobiec przede wszystkim zdrowy tryb życia i profilaktyka. Wykonywanie badań profilaktycznych to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie raka. Dzięki temu pacjenci mają szanse na całkowite wyleczenie. Skuteczne leczenie zależy przede wszystkim od tego, jak wcześnie uda się wykryć nowotwór złośliwy i rozpocząć terapię. Dzisiaj głównym powodem dużej liczby chorych, którzy umierają na raka, jest zbyt późne wykrycie choroby. Dlatego apelujemy do Państwa o wykonywanie badań profilaktycznych. Nie lekceważmy nawet najbardziej subiektywnych objawów pogorszenia stanu zdrowia i konsultujmy to z lekarzem!

Epidemiologia

W 2014 r. zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów odnotowano w Polsce 159,2 tys. nowych przypadków zachorowań na nowotwory oraz ponad 95,6 tys. zgonów spowodowanych tymi schorzeniami. Tym samym nowotwory stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, przyczynę zgonów w Polsce – odpowiadającą za 27% zgonów wśród mężczyzn i 24% zgonów u kobiet. Przyczyny wzrostu liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce to przede wszystkim:
 • starzenie się społeczeństwa,
 • niezdrowy styl życia (duże narażenie na czynniki rakotwórcze – np. dym tytoniowy, zanieczyszczenia środowiska).

Profilaktyka

Nie istnieje żaden pewny, sprawdzony sposób na uniknięcie zachorowania na nowotwór. To czy zachorujemy na raka, zależy od naszych genów, wieku i stylu życia. Jednak wbrew powszechnej opinii tylko niewielka część z chorób nowotworowych rozwija się w wyniku dziedziczenia. Większość z nich to efekt długotrwałego gromadzenia uszkodzeń DNA. Zdrowy tryb życia może redukować ilość tych uszkodzeń. Naukowcy stale badają, które z naszych codziennych zachowań (w jaki sposób i do jakiego stopnia) przyczyniają się do rozwoju choroby lub chronią przed nią. Jest kilkanaście kategorii czynników ryzyka. Wszystkie (poza promieniowaniem jonizującym) można kontrolować. Można więc zapobiegać wielu powszechnie występującym nowotworom (np. rak płuca, przełyku, okrężnicy, rak jamy ustnej i czerniak).

Czego należy unikać

 • Picia alkoholu – od 2 do 4% wszystkich nowotworów ma związek (pośredni lub bezpośredni) z alkoholem. Zwiększa on ryzyko wystąpienia raka: jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet.
 • Palenia tytoniu – rak płuca występuje niemal wyłącznie u palaczy i osób narażonych na bierne palenie. Im bardziej intensywny nałóg, tym większe problemy ze zdrowiem.
Jednoczesne picie i palenie powoduje wielokrotne zwiększenie ryzyka zachorowania (np. rak krtani występuje ponad 300 razy częściej u osób nadużywających obu substancji).
 • Promieniowania UV – jest niebezpieczne ze względu na ryzyko powstania nowotworów skóry. Należy unikać długiej ekspozycji, stosować kremy z filtrem i nie korzystać z solariów.
 • Czynników o udowodnionym charakterze kancerogennym (np. azbest).

Zalecamy

 • Aktywność fizyczną – badania potwierdzają, że szczupła sylwetka pozwala uniknąć do 20% nowotworów związanych z nadmiarem tkanki tłuszczowej.
 • Zbilansowaną dietę – powinna dostarczać prawidłowej ilości energii i poszczególnych składników pokarmowych (utrzymanie stałej masy ciała, spożywanie świeżych warzyw i owoców, ograniczenie czerwonego mięsa).
 • Szczepienia przeciwko wirusom, które mogą powodować pewne nowotwory np.:
  • przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy,
  • przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, który może prowadzić do rozwoju raka wątrobowokomórkowego.
 • Przesiewowe badania mammograficzne, cytologiczne oraz kolonoskopowe – pozwalają wcześnie wykryć nowotwór.
Odwiedź Serwis Zdrowie!

Bezpłatne badania profilaktyczne

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat profilaktyki nowotworów i możliwości skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych.

Kolonoskopia – w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego

Badania kolonoskopowe wykonywane są w 2 systemach:
 • Bez zaproszeń – są skierowane do osób, które nie mają objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego, oraz tych, które nie miały rozpoznanego raka jelita grubego w przeszłości:
w wieku 50-65 lat – niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały wykonanej kolonoskopii przez ostatnie 10 lat, w wieku 40-49 lat – które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, w wieku 25-49 lat – z rodzin, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie należy potwierdzić przynależność do rodziny HNPCC w poradni genetycznej. Członkowie takiej rodziny powinni wykonywać kolonoskopię co 2-3 lata. Chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i może być zwolniona z wykonywania kontrolnych kolonoskopii.
 • Z zaproszeniami – są skierowane do osób w wieku 55-64 lat, które otrzymały imienne zaproszenie na udział w badaniu (niezależnie od występowania lub braku objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego).
Zaproszenie na profilaktyczną kolonoskopię jest imienne i ważne do końca roku kalendarzowego, w którym wypadają 64. urodziny pacjenta.

Badania przesiewowe płuc w ramach Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca

Badania przesiewowe płuc mogą wykonać osoby, które kwalifikują się do grupy ryzyka, czyli:
 • osoby w wieku od 50 do 70 lat,
 • osoby, które od ponad 20 lat palą papierosy lub inne produkty tytoniowe,
 • osoby narażone na ekspozycję czynników rakotwórczych (azbest, radon, uran, arszenik, beryl, produkty przemiany węgla kamiennego).
Badania są wykonywane w tych częściach kraju, gdzie wykrywalność nowotworu płuca w stosunku do nowych zachorowań jest najniższa. Są to następujące województwa:
 • lubelskie (powiaty: m. Biała Podlaska, m. Zamość, świdnicki, janowski, hrubieszowski, krasnostawski),
 • mazowieckie (powiaty: m. Ostrołęka m. Siedlce, węgrowski, makowski, przysuski, białobrzeski, łosicki, pułtuski, mławski, ciechanowski, żuromiński, gostyniński, szydłowiecki, wołomiński, ostrołęcki. m. Płock, garwoliński),
 • opolskie (powiaty: krapkowicki, strzelecki, kluczborski, namysłowski, kędzierzyńsko-kozielski, brzeski, opolski),
 • podlaskie (powiaty: kolneński, zambrowski, hajnowski, siemiatycki, łomżyński, bielski),
 • śląskie (powiaty: raciborski, m. Częstochowa, m. Żory, m. Chorzów, wodzisławski, m. Świętochłowice),
 • warmińsko-mazurskie (powiaty: lidzbarski, gołdapski, olecko-gołdapski, nowomiejski, ostródzki, węgorzewski, ełcki, elbląski, giżycki, m. Elbląg).

Mammografia i cytologia

Panie zachęcamy szczególnie, aby skorzystały z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi (mammografia) oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia).

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., został wprowadzony z myślą o pacjentach z chorobami nowotworowymi. W trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej dla tej szczególnej grupy chorych wprowadziliśmy zmiany, które poprawią jego funkcjonowanie.

Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie 1 lipca

 • Lekarz specjalista będzie mógł wystawić kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (tzw. karta DILO) w przypadku podejrzenia nowotworu. Dotychczas mógł ją wystawić jedynie przy rozpoznaniu nowotworu, natomiast przy podejrzeniu raka mógł to zrobić tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
 • W ramach pakietu onkologicznego będą leczone także nowotwory miejscowo złośliwe (czyli nowotwory, które w klasyfikacji histopatologicznej i onkologicznej są niezłośliwe, ale są złośliwe klinicznie, w związku z tym wymagają postępowania diagnostyczno-terapeutycznego charakterystycznego dla nowotworów złośliwych).
 • Karta DILO będzie krótsza (zmniejszy się zakres danych, który zawiera). Dzięki temu obsługa karty będzie bardziej efektywnym.
 • Sprawozdawczość dotycząca prowadzenia list oczekujących będzie prostsza.

Fundusze Europejskie dla profilaktyki nowotworowej

Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój prowadzimy działania, które wspierają profilaktykę chorób nowotworowych. Są to przede wszystkim programy pilotażowe. Od listopada 2015 r. realizujemy projekt dotyczący opracowania 15 programów polityki zdrowotnej, z których 4 dotyczą bezpośrednio profilaktyki nowotworowej. Programy te będą realizowane przez podmioty wyłonione w konkursie. Na profilaktykę w ramach PO WER przeznaczono ok. 200 mln zł, z czego około 60 mln zł – na profilaktykę nowotworową.

Programy profilaktyczne w zakresie onkologii

 • Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi – 20 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektu (w związku z dużą ilością dobrych wniosków zwiększono kwotę przeznaczoną na konkurs – z 15 mln zł do 20 mln zł). Szczegółowe informacje o naborze.
 • Program nowotworów skóry – konkurs zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 r. (przeznaczono na niego 15 mln zł).
 • Profilaktyka nowotworów płuc – konkurs zostanie ogłoszony w IV kwartale 2017 r. (przeznaczono na niego 20 mln zł).
 • Program w zakresie nowotworów uwarunkowanych dziedzicznie – termin i szczegóły naboru jeszcze nie zostały ustalone.

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi

Epidemiologia

Nowotwory głowy i szyi to coraz większy problem zdrowotny. W ostatnich latach zachorowalność na nie wzrosła o 25%, a umieralność – o ponad 18%. Nowotwory głowy i szyi rozpoznaje się u ok. 11 tys. osób rocznie, a umiera na nie ok. 6 tys. osób. Przyczyną tak niekorzystnych wskaźników jest zbyt późna diagnoza (w 3. lub 4. stadium zaawansowania). W początkowym stadium choroby – gdy szansa na wyleczenie wynosi 95% – do ośrodków onkologicznych zgłasza się jedynie 20% pacjentów. W grupie ryzyka są osoby, które:
 • mają 40-65 lat,
 • palą papierosy,
 • nadużywają alkoholu,
 • są zagrożone wirusem brodawczaka ludzkiego.
Do nowotworów głowy i szyi zaliczamy te, które rozwijają się w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych i przełyku – w jamie ustnej, gardle, krtani, jamie nosowej i zatokach. Mogą one też powstać w śliniankach, tarczycy i gruczołach przytarczycowych, tkance miękkiej, kościach i skórze. Najważniejsze objawy to:
 • niedrożność nosa,
 • krwawienie z nosa,
 • owrzodzenie i/lub nalot na języku,
 • pieczenie języka,
 • ból i/lub problemy z przełykaniem,
 • przewlekła chrypka,
 • guz na szyi.
Jednak eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich latach wzrasta liczba zachorowań wśród tzw. młodych dorosłych, czyli osób przed 45. rokiem życia, aktywnych zawodowo. W tej grupie główną przyczyną rozwoju choroby są m.in. ryzykowne zachowania seksualne.

Profilaktyka

Na projekty profilaktyki nowotworów głowy i szyi przeznaczyliśmy ponad 20 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu do 2023 r. zostanie przebadanych 70 tys. osób z grupy ryzyka. Realizatorami projektów będą uczelnie medyczne, medyczne instytuty badawcze oraz szpitale kliniczne i podmioty lecznicze, które posiadają umowę z NFZ. Pierwsze umowy z beneficjentami podpisaliśmy 15 maja 2017 r. W ramach programu lekarze będą mogli nauczyć się, jak rozpoznać tego typu schorzenia oraz poznać metody ich leczenia i rehabilitacji. Pacjenci – po zdiagnozowaniu choroby – będą kierowani na badania do wyspecjalizowanych ośrodków onkologicznych.  

Program Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych umożliwia wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, które są ukierunkowane na leczenie chorób wpływających na dezaktywizację zawodową (m.in. choroby nowotworowe). W czerwcu 2016  r. ogłoszono 2 konkursy. Termin składania wniosków o dofinansowanie upłynął 30 listopada 2016 r. Obecnie oceniamy złożone wnioski. Na konkursy przeznaczono ze środków unijnych 121 mln zł.

Fundusze norweskie i EOG

Onkologia jest także wspierana ze środków europejskich innych niż unijne:
 • Program PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych
  • 5 projektów (badania, akcje promujące zdrowy styl życia, doposażenie i modernizacja podmiotów leczniczych).
 • Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu
  • 26 projektów z czego 7 dotyczących profilaktyki nowotworowej (dofinansowanie programów profilaktycznych, działania edukacyjne i promocyjne).
Oba programy zakończą się w grudniu 2017 r.

Regionalne Programy Operacyjne

Na poziomie regionalnym wdrażane są następujące działania:
 • wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób, które stanowią istotny problem zdrowotny regionu (w tym choroby nowotworowe),
 • rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi,
 • wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych, które są ukierunkowane na leczenie chorób wpływających na dezaktywizację zawodową (m.in. choroby nowotworowe).

Pragniemy po raz kolejny podkreślić, że szczepienia ochronne to jedna z najskuteczniejszych, a czasem – JEDYNA forma zapobiegania chorobom zakaźnym. Powszechny obowiązek szczepień zapewnia ochronę zarówno osobom zaszczepionym, jak i niezaszczepionym (tzw. odporność środowiskowa). W Polsce prawie 100% dzieci i młodzieży jest uodpornionych dzięki szczepieniom.

Szczepionki są bezpieczne

Trudno znaleźć drugą grupę preparatów stosowanych w medycynie, która byłaby tak dobrze przebadana i tak bezpieczna, jak szczepionki. To najlepiej sprawdzone preparaty farmaceutyczne w Europie. Ich jakość podlega rygorystycznym badaniom, które gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Trudno więc zrozumieć, dlaczego – w czasach kiedy mamy bardzo dużą szansę na to, aby całkowicie wyeliminować wiele niebezpiecznych chorób zakaźnych – trwają dyskusje o tym, czy w ogóle warto to robić! Szczepienia ochronne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego w społeczeństwie. Dzięki temu, że są obowiązkowe, udało się znacząco ograniczyć – a w niektórych przypadkach nawet całkowicie wyeliminować – zachorowania na groźne i potencjalnie śmiertelne choroby.

Do czego może doprowadzić nieszczepienie dzieci

Rodzice, którzy nie szczepią swoich dzieci, muszą mieć świadomość, że im większa grupa niezaszczepionych osób w społeczeństwie, tym większe ryzyko wystąpienia epidemii chorób zakaźnych. Konsekwencje ich decyzji mogą się pojawić w dalekiej lub niedalekiej przyszłości. Mogą być one dramatyczne szczególnie dla osób niezaszczepionych, które są bardziej narażone na choroby zakaźne i związane z nimi powikłania. Przeciwnicy szczepionek biorą odpowiedzialność nie tylko za swoje dzieci, lecz także za te, które nie mogą być szczepione ze względów medycznych. Apelujemy do środowisk przeciwnych szczepieniom – o zdrowy rozsądek. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub niesprawdzonych  informacji, budzi strach rodziców – w rzeczywistości jest on całkowicie nieuzasadniony. Przeciwnicy szczepień wskazują, że dzieci nieszczepione nie chorują na choroby zakaźne. Dzieje się tak dlatego, że korzystają z tzw. odporności środowiskowej budowanej przez większość zaszczepionej populacji. Twierdzą też, że w Polsce nie występują groźne epidemie i dzieciom nieszczepionym nie grozi zachorowanie. Przykłady zachorowań na choroby zakaźne (np. na odrę), jakie notowano w ostatnim czasie w krajach europejskich, zaprzecza tej tezie. Dobra sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju utrzymuje się ze względu na bardzo wysoki procent osób uodpornionych w wyniku szczepień.

Nie zrezygnujemy ze szczepień

Szczepienia to najskuteczniejszy sposób ochrony społeczeństwa przed epidemiami groźnych chorób zakaźnych. Dzięki nim zwiększa się odporność całej populacji, więc nie możemy z nich zrezygnować.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje propozycje zaleceń dotyczące  standardu rachunku kosztów (art. 31 n pkt. 1b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)). Wspiera ją w tym zespół ekspertów. W związku z koniecznością dokładnego zbadania tematu, przeprowadzenia szerokich dyskusji i konsultacji prace zespołu ekspertów, które miały potrwać do końca 2016 r., są kontynuowane także w 2017 r.

Prace zespołu

Podczas prac eksperci przedyskutowali zagadnienia dotyczące standardu rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz obecnego brzmienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Prace zespołu koncentrują się na sposobie gromadzenia danych do wyceny oraz sposobach kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej. Agencja widzi konieczność:
 • odejścia od obligatoryjnego prowadzenia rachunku kosztów planowanych bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym,
 • modyfikacji podejścia zasobowego do grupowania kosztów,
 • modyfikacji definicji niewykorzystanego potencjału i gotowości.
Jednak koncepcja obowiązującego rozporządzenia nie zmieni się. Świadczeniodawcy, którzy podjęli już prace lub planują wdrażać rozporządzenie w obowiązującej formie, mogą je kontynuować bez obaw. Korzyści w takim przypadku będą o tyle istotne, że wszystkie informacje – szczególnie wielkości planowane i odchylenia – będą pochodzić bezpośrednio z ksiąg rachunkowych.

W odpowiedzi na postulaty związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych przygotowaliśmy m.in. propozycje podwyżek. Bez względu na działania podjęte przez ratowników nasza propozycja jest aktualna. Przygotowujemy się do jej realizacji.

Postulaty środowiska ratowników medycznych

 • Wzrost wynagrodzeń.
 • Upaństwowienie systemu  Państwowe Ratownictwo Medyczne od 1 stycznia 2018 r.
 • Przyspieszenie prac nad projektem tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o PRM i pozostawienie w projekcie m. in. zapisów dotyczących etatyzacji oraz trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego, a także wzrost nakładów finansowych.
 

Nasze działania

 

Podwyżki wynagrodzeń

Chcemy zwiększyć wynagrodzenia ratowników medycznych o 800 zł miesięcznie na tzw. etat przeliczeniowy – niezależnie od formy zatrudnienia – z czego:
 • 400 zł zostanie przyznane od 1 lipca 2017 r.,
 • kolejne 400 zł (do łącznej kwoty 800 zł na etat przeliczeniowy w postaci dodatku do wynagrodzenia) zostanie przyznane od 1 lipca 2018 r.
Podwyżki otrzymają też pielęgniarki zatrudnione u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, będących podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie PRM, które nie zostały objęte podwyżkami dla pielęgniarek i położnych w systemie 4×400 zł. Nakłady budżetu państwa z tytułu podwyżek w zaproponowanej wysokości wyniosą około 37 mln zł w roku 2017 oraz około 111 mln zł w roku 2018. Obecnie pracujemy nad kwestiami formalnymi, które umożliwią skuteczne przekazanie podmiotom leczniczym środków na wzrost wynagrodzeń.  

Pracodawcy również mogą podnieść wynagrodzenia ratowników

Od kiedy budżet państwa przejął finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego od Narodowego Funduszu Zdrowia, nakłady na ten cel wzrosły o 65%: z 1 145 844 000 zł w 2007 r. do 1 890 210 000 zł w bieżącym roku. Obecnie zakontraktowanych jest około 1,5 tys. zespołów ratownictwa medycznego, więc daje to kwotę średnio 105 tys. zł na jeden zespół miesięcznie. Oprócz kosztów osobowych (wynagrodzenie ratowników) z tych środków dysponenci (wojewodowie) pokrywają:
 • koszty eksploatacyjne,
 • koszty pośrednie działalności zespołów ratownictwa medycznego (w szczególności koszty administracyjno-gospodarcze),
 • koszty funkcjonowania stanowisk dyspozytorów medycznych.
Środki, jakie już dzisiaj są przeznaczane na zadania zespołów ratownictwa medycznego, pozwalają podnieść wynagrodzenia członkom ZRM.   Jeśli pracodawcy podniosą wynagrodzenia ratowników medycznych, to razem z podwyżką, którą wprowadzamy, postulaty środowiska ratowników medycznych zostaną wypełnione.   Aby to osiągnąć niezbędne są zaangażowanie i dobra wola wszystkich uczestników tego procesu. Dysponentami środków budżetowych przeznaczonych na zadania zespołów ratownictwa medycznego są wojewodowie, więc ich rola jest tu bardzo istotna. Minister zdrowia wystąpił już do nich w tej sprawie.  

 „Duża” nowelizacja ustawy o PRM

Zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło – trwają prace nad upaństwowieniem systemu PRM. Nie wycofujemy się z zapowiedzi dotyczących etatyzacji ani trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego. Projekt zakłada, że umowy  na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne będą realizowane przez:
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • spółki kapitałowe, w których co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub uczelni medycznych.
Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego nie będą już wybierani w konkursach. Umowy będą zawierane z dysponentami wskazanymi przez wojewodów w wojewódzkim planie działania systemu (po zasięgnięciu opinii właściwych jednostek samorządu terytorialnego). Dzięki upublicznieniu systemu PRM państwo będzie miało większy wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a organy administracji rządowej będą miały realny wpływu na funkcjonowanie systemu PRM. Odpowiednie regulacje znajdą się w tzw. dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Planowana konferencja uzgodnieniowa będzie miejscem do dalszej dyskusji nad zagadnieniami zawartymi w projekcie w celu wypracowania najlepszego rozwiązania.  

„Mała” nowelizacja ustawy o PRM

Trwają zaawansowane prace nad tzw. małą nowelizacją ustawy o PRM. Dotyczy ona  dyspozytorni medycznych, dyspozytorów medycznych oraz przejęcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia zadania utrzymania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego od ministra właściwego do spraw administracji. Projekt nowelizacji jest na końcowym etapie uzgodnień pomiędzy ministrem zdrowia i ministrem rozwoju i finansów przed przekazaniem go na Stały Komitet Rady Ministrów.  

Poprawa warunków pracy ratowników medycznych

Od początku kadencji obecnego rządku pracujemy nad poprawą sytuacji ratowników medycznych na rynku pracy. 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która pozwoliła ratownikom medycznym pracować poza systemem PRM, w różnych podmiotach leczniczych i poza nimi (szpitale, służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, izby wytrzeźwień, zabezpieczenie medyczne imprez masowych i inne). Oprócz wprowadzenia zapowiedzianych podwyżek chcemy:
 • aby ratownicy medyczni byli zatrudniani na umowę o pracę (ten postulat jest zgłaszany przez środowisko od wielu lat),
 • utworzyć minimum trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego (zamiast dotychczasowych dwuosobowych) – to poprawi komfort pracy i ułatwi niesienie pomocy osobom w stanie nagłym,
 • podnieść poziom kształcenia ratowników medycznych poprzez:
  • wprowadzenie prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  • poszerzenie możliwości doskonalenia i awansu zawodowego.

W dniach 22–31 maja 2017 r. w Genewie odbywa się 70. Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Polskiej delegacji przewodniczy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Minister Radziwiłł zabierze głos w debacie generalnej. Poruszy tematy związane z reformami polskiego systemu ochrony zdrowia. Spotka się także z ministrami zdrowia: Ukrainy, Hiszpanii, Kataru, Białorusi i wiceministrem zdrowia Słowacji. Rozmowy będą dotyczyły bieżącej współpracy na forach dwustronnych i wielostronnych (m.in. kwestii etycznych, przeniesienia Europejskiej Agencji Leków, polskich doświadczeń transformacyjnych w służbie zdrowia).

Światowe Zgromadzenia Zdrowia odbywa się cyklicznie. Zapadają na nim najważniejsze decyzje w obszarze międzynarodowych strategii dotyczących zdrowia oraz decyzje dotyczące finansowania i zarządzania Światową Organizacją Zdrowia.

Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie poświęcone opiece stomatologicznej nad uczniami. Wzięli w nim udział wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia Zbigniew Król, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Zdrowie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – projekt założeń do ustawy

Obecnie pracujemy nad projektem założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Gromadzimy i analizujemy dane dotyczące skutków finansowych różnych koncepcji rozwiązań. Jest to bardzo wczesny etap prac.

Opieka stomatologiczna uczniów

Jednym z najważniejszych obszarów naszych prac jest opieka stomatologiczna dzieci i młodzieży. Aby wypracować najlepsze rozwiązania, rozpoczęliśmy szerokie konsultacje. Podczas dzisiejszego spotkania roboczego eksperci omówili projekt założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pod kątem opieki stomatologicznej. Uczestnicy zgodzili się, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym muszą mieć lepszy dostęp do świadczeń dentystycznych.

Ustalenia

Ustalono, że konieczne jest wypracowanie programu zapobiegania próchnicy u dzieci jeszcze zanim trafią one do szkoły. Podkreślono też wagę i znaczenie edukacji w tym zakresie. Eksperci zawrócili uwagę na potrzebę zmian w zakresie organizacji i finansowania systemu opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Poruszono również kwestię opieki stomatologicznej dla dzieci niepełnosprawnych. Dostrzegając potrzebę dalszej współpracy ustalono termin kolejnego spotkania na 6 czerwca.

16 maja w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko. Wzięły w nim udział pielęgniarki posłanki RP i przedstawiciele: samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Położnych, konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2016” oraz konkursu „Położna na medal”.  

Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa

Minister zdrowia złożył najserdeczniejsze życzenia i podziękował za wszystkie działania dotychczas podejmowane na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w naszym kraju. W swoim wystąpieniu zauważył, że wyzwania dla służby zdrowia, w tym także dla pielęgniarstwa, są coraz większe. W ocenie ministra Radziwiłła najpoważniejszym wyzwaniem jest niedobór pielęgniarek i położnych. Minister zwrócił uwagę, że należy na nowo zdefiniować kompetencje w systemie służby zdrowia, w tym kompetencje pielęgniarek i  położnych z wykształceniem wyższym. W ten sposób odniósł się do pomysłu utworzenia nowego zawodu medycznego, będącego zawodem pomocniczym dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wyraziła radość z okazji powołania Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. „Mam nadzieję, że uda nam się wyznaczyć strategię, która będzie odpowiadać potrzebom społeczeństwa” – mówiła. Wiceminister nakreśliła najważniejsze cele pracy zespołu, którym ma kierować. Priorytetem jest wprowadzenie takich zmian, które poprawią sytuację zawodową pielęgniarek, stworzą warunki do rozwoju i zagwarantują wysoką jakość usług pielęgniarskich i położniczych.  

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania strategii pielęgniarstwa

Po spotkaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. „Mam nadzieję, że dzisiejsze rozpoczęcie prac nad Strategią na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce będzie rzeczywiście historycznym krokiem w kierunku rozwiązania różnych problemów, które towarzyszą wykonywaniu tych zawodów” – mówił minister zdrowia. Zespół ma opracować Strategię działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, która będzie wskazywała konkretne kroki, jak należy podjąć, aby poprawić kondycję polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.

W nawiązaniu do artykułu „Dentyści wrócą do szkół. Ale nie do wszystkich!”, który został dziś opublikowany w dzienniku „Fakt”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Prace na projektem założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są w fazie wstępnej. Z tego względu kwestie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach, w tym również opieki stomatologicznej, nie zostały jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięte. Nie planujemy jednak nakładać na samorządy obowiązku finansowania tworzenia gabinetów dentystycznych w szkołach.   W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z lekarzami dentystami. Decyzja dotycząca działań, które będą miały zwiększyć dostęp do świadczeń dentystycznych dla dzieci w wieku szkolnym, zapadanie po wysłuchaniu opinii zainteresowanych stron.

W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie rzekomych „fatalnych skutków kadrowych propozycji zawartych w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)” przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Etap prac

Projekt ustawy o POZ przewiduje zmianę modelu organizacyjnego podstawowej opieki zdrowotnej. 1 lutego 2017 r.  zakończyły się opiniowanie, uzgodnienia i konsultacje publiczne dotyczące tego projektu. W wyniku zgłoszonych uwag oraz po konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 30 marca 2017 r., dokument uległ znacznym zmianom. Obecnie trwają ponowne uzgodnienia międzyresortowe tego projektu.

Definicja lekarza POZ

W kwestii dotyczącej definicji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uwzględniliśmy m.in. uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Oprócz lekarzy ze specjalizacjami:
 • w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
 • w dziedzinie pediatrii (I / II stopnia / tytuł specjalisty)
ustawa uwzględnia prawa nabyte na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172). To oznacza, że przepisy projektowanej ustawy w żaden sposób nie wyłączają z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy, którzy dotychczas udzielali świadczeń zdrowotnych w POZ. Dodatkowo lekarze ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych (I / II stopnia / tytuł specjalisty) lub I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej będą mogli udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, jeśli będą udzielać tych świadczeń przed 31 grudnia 2024 r. W odniesieniu do przytaczanej w mediach kwestii tzw. list aktywnych, wyjaśniamy, że lekarze, którzy rozpoczną udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 r. – niezależnie od posiadania listy aktywnej – nadal będą mogli udzielać świadczeń w POZ.

Zmiany w AOS

Obecnie pracujemy także nad alternatywnymi rozwiązaniami, które umocują porady specjalistyczne w pediatrii i chorobach wewnętrznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Dzięki temu potencjał lekarzy ze specjalizacją w tych dziedzinach medycyny zostanie maksymalnie wykorzystany.

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie informujemy, że wskazywane odwołanie przez szpital planowych operacji należy uznać za działanie niedopuszczalne, które może stanowić rażące naruszenie warunków umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do zachodniopomorskiego OW NFZ z prośbą o pilne wyjaśnienie tej sprawy. Niezależnie od tego, należy wskazać, że:

 • 6 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 844), która wprowadza tzw. sieć szpitali, przewidział aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - m.in. w zakresie leczenia szpitalnego – do 30 września 2017 r.;
 • mając na uwadze przepisy tej ustawy oraz projektów rozporządzeń wykonawczych, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie kwalifikuje się do III poziomu tzw. sieci szpitali. To oznacza możliwość realizacji świadczeń we wszystkich – obecnie realizowanych – zakresach leczenia szpitalnego i  gwarancję kontraktu z NFZ na kolejne 4 lata.

Porady specjalistów oraz mammobus i krwiobus czekać będą na mieszkańców Warszawy, którzy we wtorek 16 maja przyjdą przed siedzibę Telewizji Polskiej. W ramach akcji będzie można skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz oddać krew. Akcja to jeden z efektów współpracy Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi i Telewizji Polskiej m.in. w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz szerzenia idei krwiodawstwa

 • Co: Porady specjalistów, badanie mammograficzne oraz akcja krwiodawstwa
 • Gdzie: przed budynkiem B Telewizji Polskiej w Zakładzie Głównym (Warszawa, ul. Woronicza 17)
 • Kiedy: wtorek 16 maja, od godz. 8.00 do 16.00 (badanie mammograficzne), 9.00 – 14.00 (akcja krwiodawstwa)
 

Porady specjalistów dla wszystkich mieszkańców

W holu budynku B na wszystkich chętnych czekać będzie zespół specjalistów, którzy opowiedzą o tym, jak zapobiegać chorobom nowotworowym, w jaki sposób kontrolować stan zdrowia, a także jakie objawy powinny zwrócić naszą uwagę oraz czy wymagają one konsultacji z lekarzem. Z porad specjalistów mogą skorzystać zarówno Panowie, jak i Panie.  

Jak się zarejestrować na badanie mammograficzne

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Należy się jednak zarejestrować:
 • pod nr tel. 58 666 24 44 (w godz. 8.00-20.00)
 • on-line www.mammo.pl.
Badanie jest bezpieczne i trwa zaledwie kilka minut. Konieczny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Niezbędne będzie także podanie adresu zamieszkania. W przypadku posiadania wyników i zdjęć z wykonanych wcześniej badań mammograficznych, prosimy przynieść je ze sobą.  

Honorowe dawstwo krwi

W tym dniu można będzie też honorowo oddać krew w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, który będzie czekać przed budynkiem B w Zakładzie Głównym w godzinach 9.00 – 14.00.  

Jak przygotować się do oddania krwi

 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypij ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
 • wyśpij się
 • zjedz lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem)
 • wyłącz z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe.
 • ogranicz palenie papierosów
 • nie zgłaszaj się do oddania krwi, jeśli jesteś przeziębiony (katar) lub bierzesz leki
 • nie oddawaj krwi po spożyciu alkoholu!
Po przybyciu do punktu poboru krwi należy wypełnić kwestionariusz. Konieczny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Niezbędne będzie także podanie adresu zamieszkania. Warunkiem zakwalifikowania do oddania krwi jest dobry stan zdrowia. Przed pobraniem krwi konieczne jest badanie lekarskie.  

Krwiobusy i mammobusy 16 maja 2017 roku staną również

 • w województwie kujawsko – pomorskim w Mogilnie na parkingu przy amfiteatrze,
 • w województwie lubelskim w Krasnymstawie przy Urzędzie Gminy.
  Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w kampanii profilaktyki chorób nowotworowych oraz udziału w akcji honorowego krwiodawstwa.

12 maja w Ministerstwie Zdrowia odbyła się pierwsza część VIII uroczystości wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uhonorował w ten sposób osoby, które zdecydowały się oddać do przeszczepienia swoje narządy, komórki lub tkanki. Założonych Dawców Przeszczepu nazwał bohaterami, a dzisiejszą uroczystość – próbą ukazania tego bohaterstwa. „Nie ma dobrych słów do tego, aby Państwa determinację, odwagę i poświęcenie oddać i wystarczająco podziękować” – podkreślił – „jest wiele osób, które dzięki Państwu żyją”.

Goście honorowi

Gośćmi honorowymi byli prof. Wiesław Jędrzejczak – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, prof. Sławomir Nazarewski – konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, dr Artur Kamiński – dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Anna Łęczycka – koordynator transplantacyjny.

Transplantologia w świadomości Polaków

Kwestia transplantacji jest coraz bardziej znana w społeczeństwie. Media coraz bardziej rozpowszechniają ideę transplantacji, a ludzie mają coraz większą wiedzę o przeszczepianiu narządów. Rozwój medycyny spowodował, że transplantologia jest od wielu lat bezpieczną i skuteczną metodą leczenia. Największym problemem transplantologów i ich podopiecznych jest obecnie zbyt mała – w stosunku do potrzeb – liczba narządów do przeszczepiania. Minister przypomniał, że w historii polskiej transplantologii jest już ogromna rzesza dawców, ale są też tacy, którzy czekają w kolejkach do przeszczepów. „To święto dzisiejsze jest też okazją do tego, żeby pokazać, że ci ludzie po prostu nas potrzebują” – dodał.

Odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

Uroczystości nadania odznaczeń, które odbywają się od 2010 r., to ważny element działań na rzecz rozwoju polskiej transplantologii. Z wnioskiem o nadanie odznaczeń występuje dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”. W latach 2009 – 2016 odznakę „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wraz z legitymacją odebrało 1066 dawców. Dawstwo komórek, tkanek i narządów lub fragmentu wątroby jest niezwykle szlachetne. To dar, który może uratować życie drugiej osobie. Odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją przyznawane są dawcom zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Druga cześć uroczystości odbędzie się 8 września 2017 r. o godz. 11:00 w Ministerstwie Zdrowia w sali kolumnowej.

1. Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • leczenia szpitalnego,
 • świadczeń wysokospecjalistycznych,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • programów lekowych,
 • leków stosowanych w chemioterapii,
 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 września 2017 r.   2. Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w zakresie świadczeń, które nie zostaną objęte umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – tzw. sieci szpitali),
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • ratownictwa medycznego,
na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2018 r.   3. W związku z powyższymi rozwiązaniami oddziały wojewódzkie Funduszu, w oparciu o przygotowane plany zakupu świadczeń, będą przeprowadzały postępowania konkursowe: a) od czerwca/lipca 2017 r. (po publikacji wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali); graniczny termin publikacji wykazu to 27 czerwca 2017 r.)
 • na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w pkt 1 (z wyjątkiem świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),
b) od kwietnia 2018 r.
 • na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w pkt 2.

W odpowiedzi na postulaty związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych, przygotowaliśmy m.in. propozycje podwyżek. Bez względu na działania podjęte przez ratowników nasza propozycja jest aktualna. Przygotowujemy się do jej realizacji.  

Postulaty środowiska ratowników medycznych

 • Wzrost wynagrodzeń.
 • Upaństwowienie systemu  Państwowe Ratownictwo Medyczne od 1 stycznia 2018 r.
 • Przyspieszenie prac nad projektem tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o PRM i pozostawienie w projekcie m. in. zapisów dotyczących etatyzacji oraz trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego oraz wzrost nakładów finansowych.
 

Nasze działania

Podwyżki wynagrodzeń

Chcemy zwiększyć wynagrodzenia ratowników medycznych o 800 zł miesięcznie na tzw. etat przeliczeniowy – niezależnie od formy zatrudnienia – z czego:
 • 400 zł zostanie przyznane od 1 lipca 2017 r.,
 • kolejne 400 zł (do łącznej kwoty 800 zł na etat przeliczeniowy w postaci dodatku do wynagrodzenia) zostanie przyznane od 1 lipca 2018 r.
Podwyżki otrzymają też pielęgniarki zatrudnione u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, będących podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie PRM, które nie zostały objęte podwyżkami dla pielęgniarek i położnych w systemie 4x400 zł. Nakłady budżetu państwa z tytułu podwyżek w zaproponowanej wysokości wyniosą około 41 mln zł w skali roku 2017 oraz około 123 mln zł w skali roku 2018.  

„Duża” nowelizacja ustawy o PRM

Zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło – trwają prace nad upaństwowieniem systemu PRM. Nie wycofujemy się z zapowiedzi dotyczących etatyzacji ani trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego. Odpowiednie regulacje znajdą się w tzw. dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Etap: Planowana konferencja uzgodnieniowa będzie miejscem do dalszej dyskusji nad zagadnieniami zawartymi w projekcie w celu wypracowania najlepszego rozwiązania.  

„Mała” nowelizacja ustawy o PRM

Trwają zaawansowane prace nad tzw. małą nowelizacją ustawy o PRM. Dotyczy ona  dyspozytorni medycznych, dyspozytorów medycznych oraz przejęcia przez ministra zdrowia zadania utrzymania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego od ministra właściwego do spraw administracji. Etap: Projekt nowelizacji jest na końcowym etapie uzgodnień pomiędzy Ministrem Zdrowia i Ministrem Rozwoju i Finansów przed przekazaniem projektu na Komitet Stały Rady Ministrów.

5 maja 2017 r. z wizytą w Polsce gościł Emir Państwa Katar Tamim bin Hamad Al Thani wraz z przedstawicielami rządu katarskiego. Z tej okazji w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z Jego Wysokością Emirem. Wzięli w nim udział m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz minister zdrowia publicznego Państwa Katar Hanan Mohamed Al Kuwari. Po rozmowach plenarnych ze stroną katarską minister Radziwiłł uczestniczył w ceremonii zawarcia umów międzynarodowych pomiędzy Polską a Państwem Katar. Razem z katarską minister zdrowia publicznego podpisał Porozumienie o współpracy w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar. Zdjęcia: Pan Andrzej Hrechorowicz / KPRP

Już 11 maja w Warszawie odbędzie się konferencja Ministerstwa Zdrowia prezentująca sprawdzone rozwiązania w profilaktyce. Podczas wydarzenia prelegentami będą specjaliści do spraw polityki zdrowotnej centralnego oraz lokalnego szczebla, a także przedstawiciele Ambasady Szwajcarii. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki wpracowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (projekty Celu 1 obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”) oraz innowacyjne rozwiązania dotyczące tego zagadnienia. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na dedykowanej konferencji stronie. Także tam, będzie można obejrzeć całą relację na żywo z wydarzenia. Źródło: www.zdrowie.gov.pl

8 maja 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieściliśmy projekty trzech rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 844). Jest to ustawa wprowadzająca system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali):

Termin zgłaszania uwag oraz opinii do wspomnianych projektów upływa 29 maja 2017 roku.

W odniesieniu do doniesień medialnych dotyczących psychiatrii przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad poprawą sytuacji w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i zmianami w lecznictwie psychiatrycznym.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

3 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022. Powstało ono we współpracy z środowiskiem ekspertów. Realizacja zadań, które zawiera program, ma:
 • zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechnie dostępną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy, które są niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
 • kształtować wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwe postawy społeczne – zwłaszcza zrozumienie, tolerancję, życzliwość – i przeciwdziałać ich dyskryminacji,
 • upowszechnić środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Jest to szczególnie ważny element programu. Środowiskowy model opieki będzie wdrażany stopniowo. Najpierw zostaną utworzone warunki do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego. Następnie model „azylowy", który opiera się na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach, będzie zastępowany modelem środowiskowym – zgodne z kierunkami reform psychiatrii w państwach rozwiniętych.

Pilotaż

Zespół powołany przez ministra zdrowia opracowuje obecnie zasady realizacji pilotażu dotyczącego wdrożenia programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego pozwoli przetestować i wdrożyć nowe rozwiązania organizacyjne i finansowe w sposób bezpieczny dla pacjentów. Wnioski, które zostaną wyciągnięte, pozwolą udoskonalić program.

Ustawa pilotażowa

Obecnie pracujemy nad tzw. ustawą pilotażową. Przepisy, które umożliwią przeprowadzanie programów pilotażowych, znajdą się w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 20 kwietnia projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Finansowanie psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego będziemy dążyć do systematycznego zwiększania publicznych nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. W czasie pierwszej edycji programu (tj. w latach 2011 – 2015) środki te wzrosły o 18,48%.

Narodowy Program Zdrowia

Dzięki ustawie o zdrowiu publicznym nie tylko zwiększyły się środki na realizację obecnie realizowanych zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, lecz także powstały nowe inicjatywy w tym zakresie. Nowe zadania znalazły się w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020.
 • Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
 • Prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, zapobieganie mobbingowi i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 • Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, in. w zakresie wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych.
 • Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku.

Przeciwdziałanie samobójstwom

Tej kwestii poświęcamy szczególną uwagę. Przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego pracuje specjalna grupa robocza, w której skład wchodzą eksperci z wielu dziedzin. Ich praca ma na celu m.in.:
 • zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy dla osób w kryzysie psychicznym,
 • analiza uwarunkowań samobójstw w Polsce,
 • wypracowanie rekomendacji zmian systemowych.
Konkursy w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Akty prawne

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych organizujemy szkolenia dla personelu świadczeniodawców, którzy realizują „Program profilaktyki raka piersi”. Będą to szkolenia dla techników elektroradiologii dotyczące:

 • prawidłowego ułożenia mammograficznego,
 • kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej.
Szkolenia odbędą się w Warszawie.  

Szkolenie dla techników elektroradiologii z prawidłowego ułożenia mammograficznego

Terminy szkoleń

 • czerwiec: 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29
 • lipiec: 4, 11, 13, 18, 25, 27
 • sierpień: 1, 3, 8, 21, 22, 29
 • wrzesień: 5, 7, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 26, 28
 • październik: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 24, 26

Termin rekrutacji

Zgłoszenia można składać od 22 maja do 20 października – na adres: konferencje@coi.pl lub faksem: 22 546 30 21. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

Szkolenie dla techników elektroradiologii z kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej

Terminy szkoleń

 • maj: 30 – 31
 • lipiec: 21 – 22
 • październik: 6 – 7
 • listopad: 17 – 18

Termin rekrutacji

Zgłoszenia można składać od 10 maja do 10 listopada – na adres: konferencje@coi.pl lub faksem: 22 546 30 21. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

Rekrutacja

Rekrutację prowadzi Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączeniu. Oryginały dokumentów, które są niezbędne do przystąpienia do konkursu, należy przesyłać na adres: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Roentgena 5 02-781 Warszawa z dopiskiem: „Zakład Profilaktyki Nowotworów – Szkolenia”.   Więcej informacji uzyskasz pod numerem: 22 546 31 02.

W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r. informujemy, że w wyniku błędnego działania edytora tekstu w części A.1. Leki refundowane dostępne w aptece w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, w wierszach 612, 614 i 615, zostały wpisane złe wartości w kolumnie 14. i 15. w zakresie dotyczącym poziomu odpłatności i wartości wysokości dopłaty świadczeniobiorcy. Poprawne ich brzmienie jest określone w załączniku do obwieszczenia. Zobacz: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.52)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne.
Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2016) niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych. Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 28 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).
   

W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Anety Sieradzkiej, dotyczącej zmian w refundacji leków immunosupresyjnych, która została opublikowana na portalu Termedia, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Zmiany, które zajdą od maja w refundacji leków immunologicznych, nie powodują zagrożenia dla pacjentów, a mechanizm obejmowania refundacją kolejnych odpowiedników sprzyja stałemu obniżaniu cen leków. Dzięki temu NFZ ponosi coraz mniejsze koszty za refundację tak samo skutecznych preparatów. Każda zaoszczędzona złotówka przyczynia się do rozszerzania obecnego wachlarza opcji terapeutycznych o kolejne, nowoczesne i obiecujące technologie medyczne oraz umożliwia jak najlepsze gospodarowanie środkami budżetowymi, które są ograniczone. Nowe leki, które weszły na listę jako pierwsze odpowiedniki, są tak samo skuteczne i bezpieczne. Co do pozostałych leków – to od firm farmaceutycznych zależy, czy zdecydują się złożyć wnioski o obniżenie ich ceny do poziomu ceny wprowadzonych odpowiedników. Wprowadzenie pierwszych odpowiedników obniżyło poziom finansowania w tzw. grupie limitowej. To spowodowało wzrost dopłat pacjenta do niektórych pozycji na liście. Jednak -- wbrew opinii autorki wypowiedzi - leki te nie zostały usunięte z refundacji. Są one nadal refundowane i dostępne dla pacjentów. Zaistniała sytuacja to naturalny mechanizm refundacyjny, który stwarza szeroką przestrzeń negocjacyjną w kwestii cen tych leków.  Stwierdzenie, że „niektóre znane i często zalecane od lat leki przestają być objęte refundacją”, wprowadza pacjentów w błąd i może sugerować pewne braki w zrozumieniu fundamentalnych podstaw funkcjonowania ustawy o refundacji.

Szanowni Pacjenci! W związku z publikacją XXXIII obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującego od 1 maja 2017 roku uprzejmie informujemy, że dwa leki zawierające walganycklowir w stałej postaci doustnej (Valhit oraz Valganciclovir Teva) zostaną  objęte refundacją w kolejnym wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie. Jedynym lekiem zawierającym walgancyklowir w postaci tabletek, który był refundowany w ww. wskazaniu, był dotąd lek Ceglar. Objęcie refundacją kolejnych leków zawierających walgancyklowir w ww. wskazaniu oznaczać będzie, że od 1 maja br. dopłata pacjenta będzie wynosić w przypadku obu ww. leków 3,20 zł (odpłatność ryczałtowa). Objęcie refundacją leków ze statusem pierwszego odpowiednika (co ma miejsce w tej sytuacji), spowoduje obniżenie limitu finansowania w tzw. grupie limitowej, pociągając za sobą wzrost dopłat do leków, których cena detaliczna przekracza limit finansowania. Oznacza to, iż dopłata pacjenta do pozostałych leków zawierających walgancyklowir wyniesie od 1 maja br.: dla leku Ceglar 1057,82 zł (odpłatność ryczałtowa), a dla leku Valcyte 558,95 zł (proszek do sporządzania roztworu, odpłatność ryczałtowa) oraz 1327,15 zł (tabletki, odpłatność ryczałtowa). Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce także w przypadku substancji czynnej kwas mykofenolowy, gdzie od 1 maja br. wejdzie pierwszy odpowiednik – lek Marelim będzie dostępny dla pacjentów za dopłatą 9,44 zł (dawka 180 mg) oraz 3,20 zł (dawka 360 mg). Wprowadzenie pierwszego odpowiednika będzie oznaczać obniżenie limitu finansowania w grupie limitowej, a co za tym idzie wzrost dopłat pacjenta do leku Myfortic. Dopłata pacjenta do leku Myfortic (dawka 180 mg) wyniesie 158,89 zł oraz (dawka 360 mg) 302,11 zł. Powyższe zmiany wynikają ze stałego mechanizmu, który pozwala na refundację coraz większej liczby skutecznych i bezpiecznych leków. Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji wnioskodawca (firma farmaceutyczna) może złożyć wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku objętego refundacją. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski złożone w tej sprawie są rozpatrywane w ustawowym terminie 30 dni. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.51 )

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 24 kwietnia 2017 roku. W trakcie prac:

 • przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 24 kwietnia 2017 r.,
 • sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.
Do obwieszczenia obowiązującego od 1 maja 2017 r., w stosunku do projektu opublikowanego 24 kwietnia 2017 r., wprowadzono następujące zmiany:
 • rozszerzono opcje terapeutyczne w leczeniu choroby Parkinsona, dodając produkt leczniczy z substancją złożoną zawierającą lewodopę  i karbidopę w programie lekowym: LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA (ICD-10 G.20);
 • ponadto dodano następujące odpowiedniki leków już refundowanych z substancjami czynnymi:
- pemetreksedum – dwa kody EAN w programie lekowym oraz chemioterapii;
 • przywrócono lek zawierający substancję leczniczą karboplatynę (5 kodów EAN) w ramach chemioterapii.
Po ponownym przeliczeniu limitów, w grupie limitowej 214.4 zmianie uległa podstawa limitu. Pozostałe zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r., w stosunku do projektu obwieszczenia, mają charakter porządkujący i redakcyjny. Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.51 )

W nawiązaniu do artykułu pt. „Studenci mogą nie zdążyć z egzaminami”, który został opublikowany w „Rzeczpospolitej”, wyjaśniamy, że przepisy przejściowe, w których ustalono termin aplikowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) w sesji jesiennej 2017, zostały wprowadzone w 2015 r. nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, czyli prawie dwa lata temu. Zatem to nie prawda, że ktokolwiek, a w szczególności studenci/absolwenci kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego, zostali zaskoczeni tą zmianą. Informacja o terminie wnioskowania do LEK i LDEK była również – a przynajmniej powinna być – znana od dwóch lat zarówno Naczelnej Izbie Lekarskiej, jak i izbom okręgowym. Termin wnioskowania o przystąpienie do tych egzaminów wynika z ustawy a nie – jak zostało to przedstawione w artykule – z rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Aby zmienić ten termin, należy znowelizować ustawę – a proces legislacyjny trwa. Taka zmiana nie jest więc kwestią interwencji ministra zdrowia.

Przepisy mają charakter przejściowy

Zgodnie ze wspomnianą ustawą (art. 26 ust. 2) wnioski o przystąpienie do LEK lub LDEK można składać w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) od 1 maja do 30 czerwca 2017 r. Jest to przepis przejściowy i jednorazowy – dotyczy tylko zgłoszeń do sesji jesiennej LEK i LDEK, która odbędzie się w 2017 r. Wprowadziliśmy go w związku z uruchomieniem systemu SMK. W kolejnych latach zgłoszenia do LEK albo LDEK będą przyjmowane w następujących terminach:
 • do 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów zaplanowanych od 1 do 30 września;
 • do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów zaplanowanych od 1 do 28 lutego.

Wcześniejszy termin zgłoszeń do LEK i LDEK nie będzie miał konsekwencji

Wcześniejszy termin zgłoszeń do LEK i LDEK w sesji jesiennej w 2017 r.  nie przysporzy problemów absolwentom kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Do rozpoczęcia następnego etapu rozwoju zawodowego (czyli obowiązkowego stażu podyplomowego) nie muszą oni zdawać LEK lub LDEK. Absolwent kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego bezpośrednio po ukończeniu studiów może rozpocząć staż podyplomowy. W trakcie jego realizacji będzie mógł przystąpić do LEK i LDEK co najmniej dwukrotnie – jeszcze przed postępowaniem kwalifikacyjnym do specjalizacji. Aby tegoroczni absolwenci uczelni medycznych mogli przystąpić do LEK lub LDEK w sesji jesiennej 2017 r., poprosiliśmy rektorów uczelni medycznych o przygotowanie wiosennej sesji egzaminacyjnej dla ostatniego roku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego tak, żeby mogli oni złożyć wnioski do 30 czerwca.

Akty prawne

W związku ze zmianami personalnymi w Kierownictwie Ministerstwa Zdrowia zmienił się także podział kompetencji. 12 kwietnia minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.  Nowe zarządzenie poszerzyło kompetencje:

 • wiceministra Marka Tombarkiewicza – będzie nadzorował wszystkie zadania realizowane przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
 • wiceministra Zbigniewa Króla – o nadzór nad Departamentem Analiz i Strategii oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Zapoznaj się z pełnym zakresem kompetencji ministrów.

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego programu Leki 75+, który został opublikowany w dzienniku „Fakt”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Wykaz bezpłatnych leków

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów powstał w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące ilości zrealizowanych recept na leki w okresie poprzedzającym utworzenie tej listy. Obecnie liczy 1333 pozycje (1333 preparaty). Na liście znajdują się leki stosowane w leczeniu osób starszych (głównie chorób przewlekłych, np. chorób serca i układu krążenia, choroby Parkinsona, osteoporozy). Wykaz jest aktualizowany co dwa miesiące, razem z obwieszczeniem refundacyjnym.

W 2017 r. więcej bezpłatnych leków dla seniorów

Zgodnie z zapowiedziami ministra Konstantego Radziwiłła na wykazie sukcesywnie pojawiają się nowe leki. Od 1 stycznia poszerzyliśmy listę między innymi o:
 • wszystkie preparaty insulin ludzkich i szybkodziałających analogów oraz
 • niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
Od 1 marca seniorzy mają również bezpłatny dostęp do:
 • leków stosowanych w jaskrze,
 • leków z selegiliną i lewodopą stosowanych w chorobie Parkinsona,
 • leku złożonego z dwóch substancji czynnych: ezetinibu i atorwastatyny, który hamuje wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego.
Od 1 maja planujemy rozszerzyć wykaz o kolejne grupy leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca.

Finansowanie

Projekt jest finansowany z budżetu państwa – minister zdrowia pokrywa koszty, które ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia, w części gwarantującej pacjentom bezpłatny dostęp do leków. Od początku trwania programu (czyli od 1 września 2016 r.) do 31 grudnia 2016 r. na jego realizację przekazaliśmy 94 955 314,26 zł (dane sporządzone na podstawie sprawozdań i prognoz). W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – na finansowanie projektu przeznaczyliśmy 564 mln zł. W kolejnych latach ta kwota będzie wzrastać.

Statystyki

Dzięki programowi Leki 75+ od 1 września 2016 r. do końca lutego 2017 r.:
 • 16,6 mln opakowań bezpłatnych leków trafiło do seniorów,
 • 1,85 mln seniorów skorzystało z bezpłatnych leków (dot. niepowtarzających się numerów PESEL);
 • ponad 7 mln 129 tys. recept zrealizowano,
 • ponad 167 mln 988 tys. zł zostało w kieszeni rencistów i emerytów.

Wypisywanie recept

Regulacje, według których recepty na bezpłatne leki dla seniorów mogą wypisywać tylko lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, powstały w trosce o pacjenta, – we współpracy ze środowiskiem geriatrów. W ten sposób chcemy ograniczyć ryzyko polipragmazji, czyli przyjmowania leków w niewłaściwym połączeniu, dawce czy większej ilości niż jest to wskazane. Przyjmowanie kilku leków jednocześnie może wywołać działania niepożądane, często groźne dla zdrowia lub nawet życia. Ryzyko pojawienia się skutków ubocznych zwiększa się wraz z liczbą przyjmowanych leków. Polipragmazja jest niebezpieczna dla każdego, jednak szczególnie dla osób w starszym wieku, ponieważ to właśnie seniorzy są głównymi konsumentami leków. Lekarze POZ najlepiej znają swoich pacjentów i powinni mieć pełną wiedzę o ich terapiach. Jeżeli recepty wypisuje jeden lekarz, ryzyko wielolekowości u pacjentów jest ograniczone. Przypominamy, że duży odsetek hospitalizacji osób starszych to wynik występowania niezamierzonych interakcji lek–lek lub lek–pożywienie.

Możliwe zmiany w przyszłości

Obecnie powstaje system informatyczny, który pozwoli zebrać wszystkie dane na temat pacjenta w jednym miejscu. W przyszłości umożliwi on lekarzom pełną kontrolę nad farmakoterapią pacjentów. Wówczas każdy lekarz, wystawiając receptę, będzie wiedział o lekach, które zlecili pacjentowi lekarze innych specjalności. Ewentualne rozszerzenie uprawnień do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów będzie możliwe po uruchomieniu tego systemu.

W związku z artykułem „Radziwiłł podniesie ceny leków”, który został opublikowany w „Super Expressie”, wyjaśniamy, że nowelizacja prawa farmaceutycznego (tzw. „apteka dla aptekarza”), którą Sejm przyjął 10 kwietnia, to projekt poselski, a nie rządowy. Nie był on przygotowywany w Ministerstwie Zdrowia.

Leki nie podrożeją

Nowelizacja dotyczy tylko nowych aptek. Projekt nie zmienia aktualnej sytuacji rynkowej w tym sektorze. W związku z tym nie przewidujemy istotnego ruchu cenowego leków. Podobne uregulowania dotyczą już 70% aptek w Europie. Tam nie odnotowano znaczących zmian cen leków.

Zmiany korzystne dla pacjentów

Nowelizacja ma wesprzeć niezależne (często rodzinne), małe apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych. Takie działanie jest tylko pozornie korzystne dla pacjentów. Przez jakiś czas mogą kupić leki taniej, jednak w dłuższej perspektywie doprowadzi to do upadku aptek indywidualnych na danym terenie. Wówczas apteki sieciowe, które uzyskały dominującą pozycję, mogą podnieść ceny leków nierefundowanych (również tych bez recepty) znacznie powyżej poprzednich cen i cen w aptekach indywidualnych. Nowe przepisy mają ochronić pacjentów przed niekontrolowanym wzrostem cen leków w przyszłości.

Po raz kolejny zapewniamy, że nie planujemy (i nie planowaliśmy) obniżki wycen świadczeń neonatologicznych ani pediatrycznych. Doniesienia medialne na ten temat były i są nieprawdziwe. Wprowadzają jedynie niepotrzebny niepokój. „Stanowcze protesty”, o których pisze dzisiaj „Super Express”, nie miały wpływu na rzekome „wycofanie się resortu” z takich planów, ponieważ takich planów nie było i nie ma. Głosy sprzeciwu pojawiły się po artykułach, które przedstawiły tę sprawę w nierzetelny sposób.

AOTMiT ustala faktyczne koszty świadczeń

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad ustaleniem faktycznych kosztów świadczeń, które ponoszą świadczeniodawcy w zakresie świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych. Agencja zwróciła się więc do świadczeniodawców z prośbą o udostępnienie pełnych danych medyczno-kosztowych w tym zakresie. Wyjaśniliśmy tę sprawę w komunikacie z 1 marca 2017 r.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju:
 • rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach stacjonarnych oraz
 • rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii realizowana w ośrodku/oddziale dziennym
Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2015) niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych. Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 7 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)
 

3 na 4 osoby cierpiące z powodu najcięższych objawów depresji nie otrzymują odpowiedniego leczenia. Światowy Dzień Zdrowia 2017 poświęcony jest depresji - drugiej najczęściej występującej przyczynie niepełnosprawności i utraty zdrowia oraz głównej przyczynie ponad 128 tys. samobójstw, do których corocznie dochodzi w Europejskim Regionie WHO. Liczba mieszkańców Europejskiego Regionu WHO cierpiących na zaburzenia depresyjne sięga 40 mln., a wskaźniki rozpowszechnienia choroby w poszczególnych krajach wahają się w przedziale od 3.8% do 6.3% ogółu ludności, wynika z najnowszych szacunkowych danych zdrowotnych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za 2015 r. Pomimo powszechnego występowania depresji, która dotyka różne osoby na różnych etapach życia, w bardzo wielu przypadkach jest ona nadal nierozpoznawana i nieleczona. Stąd potrzeba rozpoczęcia dialogu i stawienia czoła stygmatyzacji osób cierpiących na depresję - chorobę tak dotkliwie zaburzającą normalne funkcjonowanie człowieka. „Mimo, iż depresję można leczyć i można jej zapobiegać, co najmniej 75% wszystkich osób dotkniętych ciężką depresją nie otrzymuje odpowiedniego leczenia. Jednak w tym przypadku nie wystarczy zwiększenie ilości świadczeń zdrowotnych - równie ważne jest zwiększenie poziomu wiedzy o chorobie, dążenie do większego zrozumienia jej specyfiki i zmniejszenia stygmatyzacji." - stwierdziła dr. Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę. „Celem przygotowanej przez WHO kampanii informacyjnej ‘Depresja - porozmawiajmy' jest uświadomienie nam wszystkim konsekwencji depresji, wskazanie możliwości leczenia i pokazanie, w jaki sposób możemy zapewnić wsparcie osobom cierpiącym na depresję. Sama rozmowa może nie wyleczy z depresji, ale mówienie o depresji stanowi pierwszy ważny krok." Nawet, jeżeli pomoc jest dostępna, to wiele osób cierpiących na depresję unika lub zwleka z podjęciem leczenia, obawiając się negatywnej reakcji otoczenia i dyskryminacji. To, w połączeniu z niewielkimi nakładami na leczenie doprowadziło do powstania ogromnej luki zarówno w diagnozowaniu, jak i leczeniu depresji, w konsekwencji jedynie niewielki odsetek chorych otrzymuje potrzebną pomoc.

Depresja często współwystępuje z innymi chorobami i może prowadzić do samobójstwa

W najgorszym przypadku depresja prowadzi do samobójstwa, które jest drugą po wypadkach drogowych, najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie wieku 15 - 29 lat. W należących do Europejskiego Regionu WHO państwach o niskich i średnich dochodach odnotowuje się najwyższe wskaźniki samobójstw na świecie. Pomimo że depresja dwukrotnie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn, to samobójstwa częściej występują wśród mężczyzn. W państwach o niskich i średnich dochodach Europejskiego Regionu WHO w 2015 r. na cztery samobójstwa popełnione przez mężczyzn przypadało jedno samobójstwo kobiety. Depresja zwiększa ryzyko występowania zaburzeń lękowych, nadużywania substancji psychoaktywnych, a także innych chorób niezakaźnych, takich jak cukrzyca i choroby serca. Występuje również odwrotna zależność, co oznacza, że osoby cierpiące na inne schorzenia są w większym stopniu narażone na zachorowanie na depresję. Częściowo również dlatego leczenie depresji może i powinno być prowadzone przez niewyspecjalizowane placówki zdrowotne i zintegrowane w ramach istniejących systemów realizacji świadczeń dedykowanych innym chorobom niezakaźnym oraz innych priorytetowych programów zdrowotnych, takich jak opieka nad matką i dzieckiem oraz młodzieżą. „Z badania EHIS wiadomo, że częstość występowania zaburzeń depresyjnych w Polsce na tle danych europejskich jest przeciętna (...). Istotne czynniki ryzyka to wiek, poziom wykształcenia i płeć. Częstość występowania depresji wraz z jej najcięższymi objawami wielokrotnie przekracza średni poziom wśród osób o najniższym poziomie wykształcenia. Dane z badania dowodzą, że kobiety są bardziej narażone na depresję niż mężczyźni. Występowanie poważnych objawów depresji w ciągu ostatnich dwóch tygodni, których częstość oszacowana została przez GUS na podstawie wyników badania stanu zdrowia ludności Polski w 2014 roku[1], w Polsce dotyczy 1 miliona 536 tysięcy osób w wieku 15 lat i więcej (5,3 % populacji), w tym ponad miliona kobiet (6,4%)".[2]

Efektywność kosztowa leczenia

W przeprowadzonym w ostatnim okresie przez WHO badaniu wykazano, że wysokość szacunkowych kosztów ekonomicznych depresji i zaburzeń lękowych w skali całego świata przekracza 1 bilion USD rocznie. „Koszty ekonomiczne depresji i innych powszechnie występujących zaburzeń zdrowia psychicznego są ogromne i związane głównie z utratą produktywności spowodowaną absencją i niższą wydajnością pracy. Ponadto duży odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub renty inwalidzkiej cierpi na zaburzenia zdrowia psychicznego będące w ich przypadku głównym schorzeniem i najczęściej jest to depresja" - zauważył dr. Dan Chisholm, Kierownik Programu Zdrowia Psychicznego w Europejskim Regionalnym Biurze WHO. Leczenie depresji za pomocą terapii lub leków antydepresyjnych lub poprzez połączenie obu rodzajów leczenia jest rozwiązaniem efektywnym kosztowo, a nawet generującym oszczędności - 1 USD wydany na leczenie depresji przynosi zysk w wysokości 4 USD w postaci lepszych wyników zdrowotnych i możliwości podjęcia pracy przez osoby dotknięte chorobą. Pomimo ogromnego obciążenia kosztami chorób psychicznych, wydatki opieki zdrowotnej na świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego są skrajnie niskie. Według przeprowadzonego przez WHO badania nad stanem zdrowia psychicznego „Mental Health Atlas 2011", średnio zaledwie 3% budżetu opieki zdrowotnej przeznacza się na świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego, przy czym wysokość nakładów waha się od 1% w państwach o niskich dochodach do 5% w państwach o wysokich dochodach. W ciągu ostatnich 15 lat nastąpił bardzo duży rozwój wiedzy umożliwiający lepsze identyfikowanie grup docelowych, do których należy kierować pomoc oraz pierwotnych czynników ryzyka wystąpienia choroby, a także dokładniejsze oszacowanie efektów profilaktyki i leczenia depresji. Udowodniono, że podejmowane interwencje mogą nie tylko zmniejszyć rozpowszechnienie depresji, ale również zapobiegać występowaniu nowych przypadków i nawrotom choroby. Większość osób cierpiących na depresję doświadczyła wcześniej, co najmniej jednokrotnie epizodu depresyjnego, więc zmniejszenie liczby nawrotów choroby może przynieść wiele znaczących korzyści. Skuteczniejsza profilaktyka i leczenie depresji w połączeniu z większą świadomością i wiedzą o chorobie będą stanowiły istotną część działań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających w kierunku wprowadzenia systemu powszechnej opieki zdrowotnej i zwiększenia inkluzji społecznej. Działania te pozwolą osiągnąć państwom do 2030 r. Cel 3.4 Zrównoważonego Rozwoju, czyli zmniejszenie o jedną trzecią przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych poprzez profilaktykę, leczenie i promocję zdrowia psychicznego i dobrostanu.  

Więcej informacji

Na stronie WHO poświęconej kampanii: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/world-health-day-2017-depression-lets-talk Link do danych zdrowotnych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/ W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: Dr Paulina Karwowska, Dyrektor Biura WHO w Polsce Tel.: +48 22 635 94 96 e-mail: eurowhopol@who.int
[1] Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2016. [2] Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej został przekazany do konsultacji publicznych. Projekt rozporządzenia wprowadza modyfikację wymagań dotyczących personelu w zakresie świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa. Zmiana ta polega na rozszerzeniu możliwości udzielania obydwu świadczeń zdrowotnych przez magistrów fizjoterapii, a nie jedynie przez osoby, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych opinii i uwag do 10 kwietnia 2017.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w ramach:
 • JGP G31: Kompleksowe zabiegi trzustki
Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych. Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 31 marca 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)
 

27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty był minister zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Konferencja prasowa przed debatą

Debatę poprzedziła konferencja prasowa, podczas której minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wskazał na najważniejsze problemy związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położonej oraz zapewnił, że „musimy pracować nad prestiżem zawodów pielęgniarki i położnej, bo ten prestiż jest tym, co będzie przyciągać nowe kadry”. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wyraził nadzieję, że „debata będzie ważnym krokiem w poszukiwaniu harmonijnej współpracy między Ministerstwem Zdrowia, całym rządem a środowiskiem pielęgniarek”. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz wymieniła podstawowe problemy pielęgniarstwa, takie jak: zbyt mała liczba pielęgniarek i wysoka średnia wieku osób wykonujących ten zawód. Zaznaczyła, że ogromną wagę powinno przywiązywać się do kształcenia pielęgniarek, tłumacząc, że: „kształcenie wyższe jest kształceniem właściwym dla tego zawodu”. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas przytoczyła statystki, z których wynika, że 42 tysiące pielęgniarek ma uprawnienie emerytalne i pracuje, a kolejne 40 tysięcy nabędzie te uprawnienie w przeciągu 2 lat, co stanowi ¼ stanu pracujących pielęgniarek i położnych. Jednocześnie Zofia Małas zauważyła, że zwiększyło się zainteresowania studiami pielęgniarskimi, i podkreśliła, że: „Musimy debatować, jaką dobrą ofertę dać dla młodych pielęgniarek, aby chciały zostać w kraju, w zawodzie.”

Program debaty

Debatę prowadziła Beata Cholewka, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Program uwzględniał następujące zagadnienia:
 1. Problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – diagnoza i propozycje rozwiązań.
 2. Kształcenie – określenie kierunków działań – stan obecny a model idealny.
 3. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych „rozporządzenia koszykowe” –  projektowane zmiany.
 4. Prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej – mechanizmy motywujące do kształcenia i pracy w zawodach w Polsce.
 5. Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia częścią rozwiązań systemowych i wsparciem opieki pielęgniarskiej.

Zapowiedź powstania zespołu ds. pielęgniarstwa

Podczas debaty minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że powstanie zespół ds. pielęgniarstwa, który opracuje rozwiązania, dzięki którym pielęgniarstwo będzie mogło się rozwijać. W skład zespołu wejdą przedstawiciele środowiska i organizacji pielęgniarek i położnych, przedstawiciele rządu, eksperci, prawnicy. Na czele zespołu stanie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Kształcenie pielęgniarek i położnych

Ważną częścią dyskusji były kwestie związane z kształceniem pielęgniarek i położonych. Minister zdrowia zapewnił, że zostanie utrzymane kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie wyższym. Jednocześnie zapowiedział, że jest rozważane wprowadzanie profesji pomocniczych, np. asystentek, które nie miałyby wykształcenia wyższego, a pomagałyby pielęgniarkom w bezpośredniej opiece nad pacjentem. W tej części debaty zostały poruszone następujące zagadnienia:
 • powrót do limitowania miejsc na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w celu zapewnia środków finansowych na kształcenie dla uczelni publicznych,
 • konieczność dostosowania systemu kształcenia pielęgniarek i położnych do  realnych potrzeb ochrony systemu zdrowia w różnych rodzajach świadczeń, w których niezbędne jest posiadanie określonych kwalifikacji.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Kolejna część debaty była poświęcona normom zatrudnienia pielęgniarek i położonych. W zgodnej opinii uczestników dyskusji, pielęgniarka i położna są ważnymi partnerami w zespole terapeutycznym, od których wymaga się samodzielności i odpowiedzialności. Uczestnicy debaty zauważają konieczność wypracowania nowych, bardziej optymalnych, rozwiązań. Obecnie obowiązujące normy wpisane w rozporządzenia koszykowe nakładają na świadczeniodawców wymogi, które mogą być trudne do zrealizowania w sytuacji braku pielęgniarek i położnych.

Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia

Ostatnim punktem debaty były kwestie związane z cyfryzacją w systemie ochrony zdrowia, która wpływa na jakość opieki pielęgniarskiej, poprawia bezpieczeństwo pacjenta oraz zapewnia lepszą organizację pracy całego zespołu. Uczestnicy dyskusji podkreślali zalety elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ministerstwo Zdrowia otwarte na dialog

Debatę zakończyło wystąpienie wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, która zapewniła, że Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na dialog i szukanie rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich stron. Wiceminister podkreśliła, że pielęgniarki i położne współodpowiadają za dobro najwyższe, jakim jest życie i zdrowie człowieka. Sposób zaopiekowania się chorym przez pielęgniarkę lub położną wpływa znacząco na społeczną opinię o jakości opieki medycznej. W debacie uczestniczyło ponad 300 osób, m. in. przedstawiciel ministra edukacji narodowej, przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, w tym samorządu zawodowego, przedstawiciele związku zawodowego pielęgniarek i położnych oraz stowarzyszeń pielęgniarskich, konsultanci krajowi i wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, przedstawiciele uczelni kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej, pracodawcy, przedstawiciele pielęgniarskiej kadry kierowniczej w podmiotach leczniczych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za udział w spotkaniu oraz zainteresowanie problemami współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Wczoraj (23 marca) posłowie przyjęli ustawę, która wprowadza tzw. sieć szpitali. „Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów" - zapewnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Dlaczego tworzymy sieć szpitali

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wielokrotnie podkreślał, że „w ramach sieci szpitali chcemy, żeby pacjent mógł się czuć zaopiekowany w całości, a nie miał oferowane pojedyncze procedury medyczne, które są od siebie oderwane (…) Dzięki sieci wkraczamy na drogę porządkowania całego systemu opieki zdrowotnej. (...) To koniec z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych. Zjawiskiem bardzo wstydliwym dla systemu, ale często spotykanym, było poszukiwanie lepszych pacjentów, bardziej atrakcyjnych, na których można zarobić i unikanie takich, którzy byli mniej atrakcyjni, których choroby, czy procedury niezbędne do wykonania, nie przynosiły zysku. To jest zjawisko, które nie może być kontynuowane. Dzięki tej nowelizacji:
 • poprawią się relacje między płatnikiem a wykonawcami świadczeń szpitalnych,
 • placówki, które są istotne z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, będą miały zagwarantowane stabilność i ciągłość finansowania. Pozostałe jednostki również będą miały możliwość dostępu do środków publicznych,
 • zarządzanie szpitalami będzie bardziej elastyczne, a struktury kosztów leczenia będą bardziej optymalne,
 • świadczenia szpitalne i ambulatoryjne będą skoordynowane.

Korzyści

Pacjenci odczują następujące korzyści z wprowadzenia sieci szpitali:
 • leczenie będzie skoordynowane,
 • szpital zapewni pacjentowi kompleksową opiekę – począwszy od ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poprzez opiekę szpitalną aż po rehabilitację,
 • poprawi się dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
Ustawa niebawem zostanie przekazana do Senatu RP. Czytaj więcej w serwisie internetowym poświęconym sieci szpitali.

22 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie polsko-amerykańskiej wspólnej komisji ds. wykonania umowy o statusie sił zbrojnych USA na terytorium RP. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceminister Marek Tombarkiewicz i przedstawiciel dowództwa sił zbrojnych USA w Europie (EUCOM) gen. dyw. David W. Allvin. Podpisali oni porozumienie wykonawcze dotyczące wsparcia medycznego. Porozumienie doprecyzowuje przepisy:

 • umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, która została podpisana 19 czerwca 1951 r. w Londynie (NATO SOFA),
 • umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która została podpisana 11 grudnia 2009 r. w Warszawie (SOFA Supplemental).
Dokument uszczegóławia te przepisy w zakresie:
 • odpowiedzialności za zapewnienie niezbędnej opieki medycznej członkom sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ich personelowi cywilnemu oraz członkom ich rodzin,
 • postępowania z odpadami medycznymi i materiałami niebezpiecznymi,
 • postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej,
 • korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez polskie podmioty lecznicze oraz pokrywania kosztów tych świadczeń.
Porozumienie przygotowało Ministerstwo Zdrowia. W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wspólna Komisja została powołana na podstawie art. 35 ust. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej 11 grudnia 2009 r. w Warszawie. Autorem zdjęć jest ppor. Robert Suchy z Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przygotowaliśmy wojewódzkie podsumowania analiz dla opublikowanych 31 grudnia 2016 r. map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób, które zostały opracowane w związku z realizacją projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Mapy potrzeb zdrowotnych to narzędzie, które ma wpłynąć na polepszenie opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Mapy pozwalają  monitorować efektywność systemu ochrony zdrowia – wskazują pożądane i niepożądane zjawiska. Analizy zawarte w mapach to obiektywne i porównywalne źródło informacji dla wojewodów. Dzięki nim mogą zapoznać się z sytuacją w regionie i podejmować działania, które poprawią wskaźniki jakościowe placówek leczniczych. Każdy z 16 opublikowanych dokumentów zawiera podsumowanie najważniejszych dla danego województwa informacji zawartych w mapach dla każdej z 30 grup chorób. Zapoznaj się z podsumowaniami dla każdego z województw.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Dłuższe kolejki po zdrowie”, który został dzisiaj opublikowany w „Gazecie Wyborczej”, wyjaśniamy, że zawiera on niepełne informacje, które pragniemy uzupełnić.

Kolejki się zmniejszyły

Analiza list oczekujących z 2015 r. i 2016 r. (porównanie danych za grudzień 2015 i grudzień 2016) dowodzi, że w przypadku 35% poradni i oddziałów zmniejszyła się liczba osób oczekujących na udzielnie świadczenia.  Tak  jest między innymi w przypadku poradni: stomatologicznej (o ponad 15 tys. osób), położniczo-ginekologicznej (o ponad 8 tys. osób) oraz rehabilitacyjnej (ok. 7 tys. oczekujących). Kolejki zmniejszyły się również w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu onkologii oraz świadczeń udzielnych na podstawie karty DILO. Z raportu  Informacja dotycząca list oczekujących – porównanie danych za I półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r., który został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wynika, że liczba osób oczekujących zmniejszyła się w większości rodzajów poradni specjalistycznych.

Sieć szpitali wpłynie na zmniejszenie kolejek

Koordynacja opieki zdrowotnej

Wbrew tezie postawionej w artykule zapewniamy, że jednym z głównych celów ustawy o sieci szpitali jest zmniejszenie kolejek. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu koordynacji opieki zdrowotnej. Znikną listy oczekujących, które wynikają z odrębnego oczekiwania na każde świadczenie wchodzące w proces leczenia – pacjent po leczeniu szpitalnym natychmiast otrzyma rehabilitację lub świadczenia lekarza specjalisty).

Nowy sposób finansowania

Dzięki wprowadzeniu finansowania szpitali i przychodni przyszpitalnych w ramach jednego ryczałtu świadczeniodawcy będą mogli bardziej elastycznie dostosowywać działalność do rzeczywistych potrzeb pacjentów. Sieć szpitali zapobiega także rozdrabnianiu kontraktów. To oznacza, że  wielkość kontraktów pozwoli jednemu świadczeniodawcy udzielać danego rodzaju świadczeń w pełnym wymiarze czasowym (codziennie, a  nie jak obecnie np. tylko dwa razy w tygodniu po dwie – trzy godziny).

Co jeszcze wpłynie na skrócenie kolejek

Mamy świadomość problemów występujących w obecnym systemie ochrony zdrowia. Tuż po objęciu rządów przeprowadziliśmy analizę niewydolności systemu. Minister Konstanty Radziwiłł przedstawiał ją w Sejmie 11 maja 2016 r. Aby poprawić jakość opieki medycznej w Polsce  pracujemy nad  kompleksową reformą systemu. Prace te rozpoczęliśmy pod koniec 2015 r.  Wszystkie nasze działania mają na celu usprawnienie systemu, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Zmiany są wdrażane stopniowo, w sposób gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie. Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które bezpośrednio przełożą się na skrócenie kolejek.

Operacje zaćmy

Na wniosek ministra zdrowia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zwiększył środki przeznaczone na operacje zaćmy w 2017 r. Oddziały wojewódzkie NFZ otrzymały łącznie ponad 57 mln zł. Dodatkowe środki pochodzą z funduszu zapasowego NFZ. Pozwolą one przyjąć ponad 24 tys. pacjentów więcej. Artykuł w „GW” całkowicie przemilczał tę informację, jednocześnie informując, że kolejki w tej dziedzinie się wydłużają. Czytaj więcej w komunikacie: „Krótsze kolejki dla pacjentów oczekujących na operację zaćmy”.

Opieka kompleksowa

Obecnie wprowadzamy świadczenia kompleksowej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego – minister zdrowia podpisał już rozporządzenia w tej sprawie. Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw (AOS poz. 2164, L. Szp.  poz. 2163, Rl poz. 2162). Kompleksową opieką zostaną także otoczeni pacjenci po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia. Nowe rozwiązania poprawią jakość i efektywność leczenia. Dzięki  kompleksowej i skoordynowanej opiece pacjenci będą mieli zapewnione zabiegi, rehabilitację, a w razie potrzeby – wizyty kontrolne. Nowe podejście do leczenia pacjentów będzie dla nich nie tylko wygodniejsze – powinno także skutkować lepszymi efektami zdrowotnymi. Jeśli modele opieki kompleksowej przyniosą oczekiwane rezultaty, rozszerzymy je na inne dziedziny. W przypadku obu tych rodzajów kompleksowej opieki wycena świadczeń powiększyła się o premię dla świadczeniodawców. Dla opieki kompleksowej taryfy będą mogły stanowić 120% - 130% dotychczasowego finansowania tych świadczeń.

Opieka koordynowana

Na skrócenie kolejek ma wpłynąć także wprowadzenie opieki koordynowanej. Głównym założeniem jest tu optymalizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Bankiem Światowym realizuje projekt pn: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski.  Projekt ma na celu opracowanie trzech modeli opieki koordynowanej:
 1. Model POZ tzw. POZ+ - przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy POZ dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.
 2. Model AOS (Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej - KAOZ) – daleko idąca integracja POZ i AOS w oparciu o sprecyzowane standardy medyczne i organizacyjne określające sposób postępowania z pacjentami chorymi przewlekle w różnym stadium zaawansowania choroby.
 3. Model SZP (Kompleksowej Opieki Zdrowotnej - KOZ) – obejmujący zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną oraz domową.
Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad pierwszym z tych modeli – modelem POZ+. Prace nad nim zostaną ostatecznie ukończone w I kwartale 2017 r. Przewidywany termin zakończenia prac nad pozostałymi modelami to lipiec 2017.

Dzisiaj w Sejmie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i wicepremier Jarosław Gowin poinformowali o zmianach w projekcie przepisów wprowadzających sieć szpitali. W wyniku wspólnych prac zaproponowano dwa nowe rozwiązania.

Ryczałt zależny od aktywności szpitala

Aby zachęcić szpitale do aktywnego leczenia pacjentów, zaproponowane zostało dodatkowe kryterium przy ustalaniu ryczałtu. Będzie on uzależniony od rzeczywistej liczby świadczeń wykonanych przez szpital. „Jeśli szpital wykona mniej świadczeń niż zaplanowano, wówczas jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone, a jeśli będzie pracował bardziej intensywnie – będzie powiększone” – zapowiedział minister zdrowia. W związku z tym szpitale będą mogły otrzymać wynagrodzenie za ewentualne nadwykonania.

Więcej świadczeń rozliczanych poza ryczałtem

Minister Radziwiłł przypomniał, że część świadczeń będzie finansowana odrębnie i rozliczana na dotychczasowych zasadach. Będą to m.in.: porody, endoprotezoplastyka kolana i biodra, tzw. świadczenia kompleksowe w kardiologii i ortopedii oraz świadczenia wykonywane w ramach pakietu onkologicznego. W wyniku wspólnych prac do tej – obszernej już – listy zostaną dodane:
 • kosztochłonne świadczenia diagnostyki obrazowej (np. tomografia komputerowa, PET i rezonans magnetyczny),
 • świadczenia z zakresu transplantologii,
 • wszczepianie implantów ślimakowych.

Zmiany z korzyścią dla pacjentów

"Chodzi o to by z jednej strony, zapewniając bezpieczeństwo szpitalom, które wchodzą do sieci, nie zdjąć z nich pewnego rodzaju zachęty (czy wręcz przymuszenia) by nie pozostały bierne, nie redukowały liczby świadczeń" – wyjaśnił minister Radziwiłł. Zaproponowane zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów i szpitali. Minister dodał, że „to wszystko jest obrazem ciężkiej pracy ostatnich dni (…) razem wypracowaliśmy rozwiązanie, które jest najlepsze na tym etapie”. „Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że udzielamy kredytu zaufania tym rozwiązaniom, które proponuje minister Konstanty Radziwiłł. Myślę, że współpraca przy powstawaniu tej ustawy (…) to przykład dobrych standardów w polskiej polityce” – podsumował wicepremier Jarosław Gowin.

W trakcie godzinnego spaceru zaproszeni goście, pan Jacek Gleba i pani Marta Tomczak-Koziupa, wysłuchali historii Pałacu Paca. Minister Radziwiłł osobiście oprowadził zwycięzców po siedzibie ministerstwa. Spacer rozpoczął się od zewnętrznej części budynku, przebudowanej na styl klasycystyczny przez generała Ludwika Michała Paca. Minister zdrowia opowiedział o początkach wybudowanego przez Radziwiłłów w 1681 roku pałacu oraz o jego losach w kolejnych latach. Zwycięzcy licytacji zwiedzili najciekawsze pomieszczenia w barokowym budynku, między innymi Salę Kasetonową, Kolumnową, Mauretańską i Gotycką. Otrzymali też upominki od Ministra Zdrowia. Godzinny spacer z ministrem zdrowia został wylicytowany w ramach 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wziął dziś udział w briefingu dotyczącym szczepień przeciw pneumokokom. Rozszerzenie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) o obowiązkowe szczepienie dzieci przeciwko Streptococcus pneumoniae było jednym z priorytetów ministra. Wprowadzenie tych szczepień dla wszystkich nowo narodzonych dzieci pozwoli zmniejszyć zachorowalność wśród najmłodszych. Poprawi również odporność środowiskową oraz zmniejszy ryzyko występowania antybiotykooporności. Dzieci, które jako pierwsze będą obejmowane powszechnymi bezpłatnymi szczepieniami, kończą obecnie drugi miesiąc życia i mogą już być szczepione.  Z tej okazji minister spotkał się z dziennikarzami w przychodni lekarzy rodzinnych. W spotkaniu brała udział również dr n. med. Anna Boguradzka – pracownik  naukowo-dydaktyczny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik przychodni. „Robimy duży krok naprzód” – podkreślił Konstanty Radziwiłł. Przypomniał, że dotychczas rodzice dużej części dzieci podejmowali indywidualne decyzje dotyczące tych szczepień i ponosili w związku z tym duże wydatki. „Udało się sfinansować te szczepienia z budżetu państwa. I od 2017 będą one finansowane ze środków budżetu państwa. To oznacza, że Polska wydaje na zdrowie, na bardzo ważny element jakim są szczepienia przeciwko pneumokokom, dodatkowe pieniądze. Nie są to środki wygospodarowane z NFZ, tylko środki pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa, ponieważ rząd zdecydował o tym, że od tego roku będziemy finansować szczepienia z budżetu” – zaznaczył minister. „Mogę zapewnić, że szczepionki, które są do naszej dyspozycji, to szczepionki nie tylko skuteczne, ale również o najwyższym wskaźniku bezpieczeństwa, pochodzące – wbrew zgiełkowi, który powstawał – z krajów UE i zarejestrowane w procedurze centralnej w Europejskiej Agencji Leków. To szczepionki, co do których nie trzeba mieć żadnych wątpliwości, że są skuteczne i bezpieczne. Są skuteczne przeciwko wszystkim tym szczepom Streptococcus pneumoniae, które występują w Polsce” – mówił minister zdrowia.  

Pneumokoki są groźne dla zdrowia

O tym, dlaczego zachorowania, które lekarze nazywają ogólnie inwazyjną chorobą pneumokokową, są tak groźne dla zdrowia i życia dzieci, opowiedziała doktor Anna Boguradzka. „Najczęściej są to zapalenia płuc, ale także zapalenia ucha środkowego, albo sepsa. Pneumokoki to bakterie otoczkowe, a to powoduje, że układ odpornościowy dziecka do 2. roku życia nie rozpoznaje tej bakterii” – wyjaśniła. „Jedyną profilaktyką są szczepienia” – podkreśliła dr Boguradzka. Przypomniała także, że seniorzy, dla których choroby wywołane przez pneumokoki są również  bardzo groźne,  często zarażają się nimi od wnuków. Bezpłatne szczepienia dla najmłodszych pozwolą więc także chronić zdrowie osób starszych.  

Epidemiologia

Pneumokoki najczęściej atakują nowo narodzone dzieci. Ponieważ układ odpornościowy małego dziecka nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, jego organizm nie jest w stanie walczyć z chorobami wywoływanymi przez te bakterie (np. z zapaleniem płuc). Szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae skutecznie zapobiegają chorobom pneumokokowym. Dowodzą tego badania prowadzone na całym świecie. Wykazują one nie tylko zwiększenie odporności we wszystkich grupach wiekowych po wprowadzeniu szczepienia populacyjnego, lecz także jego efektywność dla grup niezaszczepionych (w ramach tzw. odporności środowiskowej). Pozytywne skutki szczepień potwierdzają również badania prowadzone w Polsce. W 2006 r. szczepienia populacyjne wprowadzono w Kielcach. Dzięki temu w latach 2005 – 2012 spadła tam liczba zachorowań na zapalenie płuc wywołane przez pneumokoki u dzieci poniżej 2. roku życia. Natomiast efektem wytworzenia odporności środowiskowej był spadek zachorowań na schorzenia pneumokokowe u osób po 50. roku życia.  

Zmiany w kalendarzu szczepień

Na mocy przepisów wprowadzonych w 2016 r. wszystkie dzieci, które urodziły się po 31 grudnia 2016 r. są szczepione przeciw pneumokokom (o ile lekarz nie stwierdzi przeciwskazań do szczepienia).  

Szczepienia dla dzieci z grup ryzyka

Obowiązkowymi szczepieniami przeciwko pneumokokom są nadal objęte dzieci z określonych grup ryzyka, w tym: urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, z chorobami przewlekłymi serca, ośrodkowego układu nerwowego, układu immunologicznego, z zaburzeniami odporności, cukrzycą, zakażone HIV. Dzieci z tych grup, które były już szczepione, dokończą planowany cykl szczepień.  

Koszt szczepionek

Od 2017 r. koszt szczepionek do realizacji obowiązkowych szczepień pokrywa minister zdrowia. Szczepionki, które zostały dostarczone w grudniu do Centralnej Bazy Rezerw w Porębach, umożliwiają płynną realizację szczepień od początku 2017 r.

3 marca 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się nieformalne spotkanie ministrów zdrowia  państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Chorwacji i Litwy. W trakcie rozmów podsumowano 8 miesięcy polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Głównym punktem było podpisanie Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych. Dokument ma charakter deklaracji politycznej i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac. Inicjatywa zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych (tzw. fair pricing), jako jeden z trzech priorytetów polskiego przewodnictwa w V4 w obszarze zdrowia, była już omawiana podczas kilku spotkań eksperckich, które odbyły się w Ministerstwie Zdrowia. Podpisanie Memorandum będzie podstawą rozpoczęcia prac Komitetu Koordynacyjnego – specjalnie powołanego gremium ekspertów z państw, które podpisały dokument. Na spotkaniu poruszono również kwestię migracji kadr medycznych z państw Europy Środkowowschodniej. Będzie to również jeden z tematów nieformalnego spotkania ministrów zdrowia Unii Europejskiej na Malcie w dniach 19 – 20 marca 2017 r.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powtórnie zaprasza do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu:
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu mięśniowo-szkieletowego,
 • położnictwa i opieki nad noworodkami.
Zaproszenie kierowane jest do podmiotów, które nie przystąpiły do postępowania ogłoszonego 16 lutego 2017 r. Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych. Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących obniżki wycen świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych przez Ministerstwo Zdrowia przedstawiamy następujące wyjaśnienia: Komunikat, który pojawił się 27 stycznia 2017 roku na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie jest informacją o dokonanej bądź planowanej obniżce wycen. Jego celem był apel do świadczeniodawców o przystąpienie do współpracy z Agencją i przekazanie rzetelnych i pełnych danych medyczno-kosztowych, gdyż te, które dotąd Agencja zdołała pozyskać, prowadzą do niepokojących wyników. Do tej pory dane kosztowe przekazało tylko 5-8% świadczeniodawców wezwanych do przekazania tych danych. Intencją ministra zdrowia i Agencji nie jest obniżanie wycen świadczeń, ale rzetelne ustalenie faktycznych kosztów ich realizacji. Pozyskana dotychczas próba danych dla tych świadczeń budzi jednak wątpliwości AOTMiT co do reprezentatywności, kompletności oraz prawidłowości w kodowaniu i grupowaniu świadczeń i w związku z tym może nie do końca odzwierciedlać rzeczywiście ponoszone przez świadczeniodawców koszty. Dlatego w ślad za komunikatem ogłoszone zostało postępowanie mające na celu zebranie informacji o kosztach realizacji świadczeń, w którym Agencja dała możliwość wyboru zakresu przekazywanych danych a także umożliwiła przekazanie danych o wylosowanej indywidualnie liczbie pacjentów, jeśli świadczeniodawca nie jest w stanie objąć analizą wszystkich leczonych. Z uwagi na niewielką liczbę podmiotów, które zgłosiły chęć współpracy, Agencja ponowiła zaproszenie do współpracy. Taki sposób postępowania,  polegający na przedstawieniu wyników analiz jeszcze przed fazą konsultacji społecznych czyli przed projektami taryf, był także odpowiedzią Agencji na wielokrotnie zgłaszane przez świadczeniodawców prośby. Same podmioty mówiły o potrzebie konsultacji na wcześniejszym etapie. Komunikat miał być jedynie apelem o wsparcie i zachętą do współpracy. Agencja chce tym samym zwrócić uwagę świadczeniodawców, ekspertów klinicznych, konsultantów, że brak odpowiedniej liczby danych może spowodować poważne konsekwencję czyli pokazać, jak ich bierność może wpłynąć na późniejszą wycenę. Komunikat AOTMiT jest dostępny na stronie internetowej Agencji od ponad miesiąca i mamy nadzieję, że przez ten czas świadczeniodawcy, którzy dotychczas nie przesłali danych niezbędnych Agencji do ustalania nowych propozycji, już to zrobili.

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich

Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy udziale wielu ekspertów podjęło działania, które pozwolą na wypracowanie właściwych skoordynowanych rozwiązań i wpłyną na poprawę sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi. Utworzenie Narodowego planu dla chorób rzadkich jest początkiem tych działań. Narodowy plan dla chorób rzadkich jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów cierpiących na choroby rzadkie. Projekt planu nie jest ograniczony do kilku wybranych chorób. Dotyczy wszystkich chorób, które spełniają kryteria chorób rzadkich. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad finalną wersją dokumentu. Po opracowaniu ostatecznej wersji projektu zostanie on przedstawiony do akceptacji Kierownictwu Ministerstwa Zdrowia i poddany dalszej procedurze, zgodnie z którą zostanie przekazany  Ministrowi Rozwoju i Finansów w celu wydania opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Następnie dokument będzie procedowany w formie dokumentu rządowego, który będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2017 r.

Projektowane zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ponadto prowadzone są obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Jednym z podstawowych założeń projektu jest wprowadzenie podejścia egalitarnego w stosunku do leków stosowanych we wskazaniach ultrarzadkich, a zatem stosowanych w stanie klinicznym występującym nie częściej niż u jednej osoby na 50 000 mieszkańców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Przyjęte rozróżnienie wpisuje się w europejskie trendy, które wskazują na konieczność wprowadzenia innego podejścia do leków stosowanych w małych populacjach chorych. Sposób określenia populacji może być jednak różny w zależności od polityki lekowej przyjętej w danym kraju. Wprowadzenie odmiennego podejścia do leków stosowanych we wskazaniach ultrarzadkich związane jest z faktem, że w stanach chorobowych, które występują tak rzadko, koszt opracowania i wprowadzenia na rynek leku mającego służyć diagnozowaniu, zapobieganiu lub leczeniu takiego stanu chorobowego nie zostałby zwrócony z przewidywanej jego sprzedaży. Z tego też powodu, leki te, z uwagi na specyfikę chorób i stosowane w nich technologie medyczne, nie są w stanie spełnić warunku efektywności kosztowej – m.in. ze względu na małą populację pacjentów. Dlatego w ich przypadku należy wdrożyć inne rozwiązanie niż dla leków stosowanych przez duże populacje pacjentów. W decyzjach o objęciu refundacją leków ze wskazań ultrarzadkich, które nie mają refundowanego odpowiednika w danym wskazaniu, kluczowe będzie uzasadnienie ceny, a nie – jak obecnie – analiza ekonomiczna.

Zmiana art. 39 ustawy o refundacji

Projektowana zmiana w art. 39 ustawy o refundacji przewiduje możliwość wydania przez ministra zdrowia decyzji o refundacji leku niedostępnego w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzanego z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003). Dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczają wydanie takiej decyzji wyłącznie w przypadku leków, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski, co często skutkuje ograniczeniem dostępu do terapii finansowanej ze środków publicznych, w przypadku gdy lek, mimo posiadania dopuszczenia do obrotu na terytorium naszego kraju, nie jest w rzeczywistości dostępny. Taka sytuacja często ma miejsce w przypadku leków rejestrowanych w procedurze centralnej, kiedy podmiot odpowiedzialny nie decyduje się na rozpoczęcie obrotu tym lekiem na terytorium Polski. Rozwiązanie to pozwoli sfinansować terapię pacjentom w sytuacji, gdy lek jest niedostępny w Polsce, mimo posiadania ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych

W praktyce klinicznej często dochodzi do sytuacji, w których do ratowania zdrowia i życia konieczne jest zastosowanie konkretnego leku lub innej technologii medycznej, które nie znajdują się jednak w wykazie świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych. Przepisy takie uniemożliwiają skuteczne leczenie nietypowych rzadkich chorób. Aby to zmienić, wprowadziliśmy procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W ramach tej procedury minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę  na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych – jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta oraz uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w Polsce oraz jest dostępny na rynku. Zastosowanie tej procedury będzie możliwe, gdy zostaną już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w danym przypadku dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a zastosowanie będzie uzasadnione i będzie wynikało ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Wnioski do ministra zdrowia o zastosowanie tej procedury będą mogli składać świadczeniodawcy. Oznacza to, że minister zdrowia będzie prowadzić postępowanie administracyjne dotyczące wydania zgody na pokrycie kosztów leku ze środków NFZ.

Nieprawdą jest, że decyzja o powołaniu Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem została podjęta w ostatnim czasie. Decyzja ta została podjęta na początku tego roku, a nie jak sugeruje RMF FM „po szeregu publikacji artykułów poświęconych opiece okołoporodowej na antenie RMF FM, RMF24 i Interii opublikowanych w ostatnich dniach”. 4 stycznia 2017 r. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową. Podczas tego spotkania minister wyjaśnił na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej i w jakim celu są wprowadzane (można o tym przeczytać w komunikacie „Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały”). W trakcie dyskusji rozwiał wątpliwości zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia ich aktywność i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej. Minister wyjaśnił, że w czasie utrzymania w mocy obowiązujących standardów postępowania medycznego, podjęte zostaną działania mające na celu określenie w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia nowych standardów organizacyjnych. Minister zdrowia zaprosił do aktywnej współpracy w ich opracowywaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką opieki okołoporodowej. Na podstawie decyzji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z 18 stycznia 2017 r., podjęto decyzję o powołaniu w trybie zarządzenia Ministra Zdrowia Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. W dniu 23 lutego zarządzenie zostało podpisane przez Ministra Zdrowia i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia

Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia odbył się briefing prasowy wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza. Wiceminister przekazał informacje o XXXII liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 marca 2017 r. Listy leków refundowanych publikowane są co 2 miesiące. W okresie poprzedzającym publikację Ministerstwo Zdrowia prowadzi rozmowy i  negocjacje z firmami farmaceutycznymi, aby obniżyć ceny leków. „Wszystkie środki zaoszczędzone na obniżkach cen są przeznaczane na włączenie nowych terapii, nowych leków dla pacjentów” – zaznaczył  wiceminister. Marcowa lista leków refundowanych przynosi wiele pozytywnym zmian dla pacjentów. Od 1 marca 2017 r. wykaz został rozszerzony m.in. o 3 preparaty we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc. Są to tzw. preparaty combo –  łączą w sobie dwa leki.  Taka forma podania jest wygodna i bardzo korzystna dla pacjentów.

Zmiany w programach lekowych

Nowa lista leków wprowadziła również zmiany w 4 programach stosowanych w leczeniu chorób reumatologicznych:
 • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym  (ICD-10  M 05, M 06, M 08);
 • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3);
 • Leczenie inhibitorami TNF ALFA świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)  (ICD-10  M 45);
 • Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią  spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M 46.8).
Lista przyniosła również ważne zmiany w leczeniu pierwotnych niedoborów odporności u dzieci. Mając na uwadze stanowisko konsultanta krajowego ds. immunologii klinicznej prof. dr. hab. med. Macieja Siedlara oraz dobro małych pacjentów, wprowadziliśmy zmiany w opisie programu. Ważne zmiany zaszły również w programach lekowych dot. leczenia czerniaka – wprowadziliśmy 2 terapie skojarzone, które są bardziej skuteczne niż monoterapia. Minister zdrowia podjął również decyzję o zmianach w programie Leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych. Kryteria kwalifikacji do programu zostały rozszerzone o wskazanie off-label. Były to zmiany postulowane przez pacjentów i ekspertów.

Więcej bezpłatnych leków dla seniorów

Od 1 marca 2017 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów będzie rozszerzona o 6 preparatów przeciwjaskrowych. Jak zapowiedział wiceminister większe zmiany na tym wykazie w zakresie poszerzenia go o nowe opcje terapeutyczne nastąpią w maju br. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.17)  

Wyjaśnienia w związku z nieprawdziwymi informacjami o braku finansowania geriatrii po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali. Zgodnie z aktualną wersją projektowanych przepisów regulujących funkcjonowanie  systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej  (PSZ) świadczenia z zakresu geriatrii będą mogły być realizowane w ramach PSZ, przez szpitale zakwalifikowane do poziomów:

 • szpitali III stopnia,
 • szpitali ogólnopolskich
które będą mogły udzielać świadczeń w ramach wszystkich posiadanych profili z zakresu leczenia szpitalnego. Ponadto szpitale zakwalifikowane do poziomu szpitali I lub II stopnia, udzielające świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, będą mogły w ramach PSZ udzielać również świadczeń  z zakresu geriatrii. Należy przy tym podkreślić, że nie będzie to uwarunkowane zmianami organizacyjnymi, polegającymi na włączaniu dotychczas samodzielnie funkcjonujących oddziałów geriatrycznych do oddziałów interny. Przy kalkulacji wysokości ryczałtu PSZ dla szpitali realizujących profil choroby wewnętrzne, będą brane pod uwagę również świadczenia należące do profilu geriatria, rozliczone uprzednio w ramach kwoty zobowiązania przeznaczonej na zakres świadczeń - geriatria. Projekt ustawy przewiduje również możliwość zastosowania w niektórych sytuacjach nadzwyczajnego trybu kwalifikacji do PSZ. W przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia, będzie mógł dokonać jego kwalifikacji do PSZ, pomimo niespełniania wszystkich kryteriów. Równolegle do PSZ zachowany będzie także obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie oznacza więc, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania  świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń sporządzony na dany rok. Nie ma zatem żadnego zagrożenia dla finansowania świadczeń geriatrycznych po wprowadzeniu PSZ.

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 20 lutego 2017 roku. W trakcie prac:

 • przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 20 lutego 2017 r.,
 • sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.
Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2017 r., w stosunku do projektu obwieszczenia, mają charakter porządkujący i redakcyjny. Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.17)

Dzisiejsza konferencja w Ministerstwie Zdrowia była poświęcona planom wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali). Minister Konstanty Radziwiłł wyjaśnił wątpliwości, które pojawiają się najczęściej w związku z przygotowywaną reformą, a o szczegółach mówił wiceminister Piotr Gryza – bezpośrednio odpowiedzialny za ten projekt.

Ryczałt w sieci

"Przy ustalaniu wysokości ryczałtu, w pierwszym okresie – prawdopodobnie będą to okresy kwartalne - za podstawę będzie służyć aktywność tego szpitala w poprzednim okresie, czyli takie elementy, jak liczba wykonanych i sprawozdanych świadczeń" – wyjaśnił minister Radziwiłł. Dodał, że będzie on też (w niewielkim stopniu) zależny od aktywności i jakości świadczeń w danym szpitalu (na bonusy mogą liczyć m.in. szpitale, które posiadają certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości i udzielają świadczeń ambulatoryjnych w poradniach przyszpitalnych). Do największych zalet tego rozwiązania minister zaliczył to, że lekarze nie będą musieli skupiać się na rozliczaniu każdej procedury. Dzięki temu będą mieli więcej czasu dla pacjentów. Wyjaśnił także, że część szpitali będzie otrzymywała wynagrodzenie na obecnych zasadach – za wykonane świadczenie (np. w przypadku świadczeń z zakresu opieki kompleksowej, chemioterapii, radioterapii, operacji zaćmy).

Opieka koordynowana

Minister podkreślił, że należy usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, aby pacjent nie miał problemu z dostępem do opieki poszpitalnej (np. rehabilitacji). „W ramach ryczałtu szpital otrzyma pieniądze nie tylko na hospitalizację, ale także na opiekę poszpitalną w poradniach specjalistycznych przyszpitalnych i – jeśli trzeba – także na rehabilitację pacjenta poszpitalnego” – zapewnił. Dzięki temu pacjenci uzyskają realny dostęp do tych świadczeń w odpowiednim czasie.

Kontrakty poza siecią

Procentowe szacunki dotyczące środków, które trafią do szpitali w sieci (91%) oraz poza nią (9% na kontrakty), wynikają z obliczeń dotyczących środków przekazanych do szpitali w 2015 r. "Szpitale, które według zaplanowanych kryteriów znajdą się w sieci, jeśli spojrzeć na ich finansowanie w roku 2015, konsumowały właśnie 91% tych świadczeń, które wypłacał na szpitalnictwo Narodowy Fundusz Zdrowia, a 9% trafiało do pozostałych szpitali, które oczywiście nie będą likwidowane, tylko na zasadach, których nie zmieniamy, będą konkurowały o kontrakt w konkursach" – wyjaśnił minister Radziwiłł.

Własność szpitala a sieć

Minister przypomniał, że zasady dostępu do sieci będą równe dla szpitali publicznych i prywatnych: „Bardzo mocno podkreślam, że nie ma (…) takiego kryterium, jak własność. Wszystkie szpitale mają prawo być zaliczone do sieci na takich samych zasadach, niezależnie od tego, czy są szpitalami publicznymi, dawnymi szpitalami publicznymi, czy prywatnymi.”

Miejsce w kolejce

Dotychczasowe reguły dotyczące tej kwestii się nie zmienią. Już teraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje że jeśli pacjent wypada z kolejki, ponieważ placówka traci kontrakt, jest przenoszony do innej placówki – zgodnie z datą zapisu. „Na wszelki wypadek planujemy, aby zorganizować to w sposób systemowy, aby oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia dokonały takiej zmiany za pacjentów i informowały ich o tym” – zapowiedział minister. Wprowadzenie sieci nie będzie miało negatywnego wpływu na listy oczekujących pacjentów, ponieważ udział środków NFZ przeznaczanych na świadczenia objęte tym systemem się nie zmniejszy.

Finansowanie, kryteria i kontrakty

Minister Piotr Gryza przybliżył m.in. szczegóły dotyczące zasad finasowania w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PSZ) – na przykładzie szpitala II stopnia. Opowiedział o kryteriach, które szpital musi spełnić, aby znaleźć się w sieci. Lista szpitali „sieciowych” będzie ustalana na 4 lata. Placówka będzie mogła z niej wypaść, jeśli nie będzie spełniał kryteriów. Poinformował, że wykaz szpitali, które znajdą się w sieci zostanie opublikowany do 27 czerwca 2017 r. Ustawa, która wprowadza sieć szpitali, będzie obowiązywać od 1 października. W związku z tym wszystkie umowy, które wygasają  30 czerwca, zostaną aneksowane. „Żeby ten proces zmiany systemowej przebiegał łagodnie, zdecydowaliśmy, ze w dwóch zakresach świadczeń – tzn. w zakresie opieki psychiatrycznej i ambulatoryjnej, ale tej która nie wchodzi do PSZ – dotychczasowe umowy zostaną aneksowane do poły przyszłego roku” – powiedział. Konkursy na te świadczenia zostaną przeprowadzone po kilku miesiącach funkcjonowania sieci.

Strona internetowa poświęcona sieci szpitali

Aby przybliżyć ideę zmian związanych z wprowadzeniem tzw. sieci szpitali, uruchomiliśmy oficjalną stronę internetową dotyczącą tego projektu. Znajdują się tam podstawowe informacje o planowanych zmianach. Można się z niej dowiedzieć m.in.:

 • czym będzie sieć szpitali,
 • dlaczego tworzymy sieć szpitali,
 • jakie świadczenia obejmie sieć szpitali,
 • jakie będą zasady finansowania.
W serwisie znajdują się także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planowanej reformy.

Oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule „Ministerstwo Zdrowia wyśle seksedukatorów do szkół”  wyjaśniamy, że realizacja zadania Narodowego Programu Zdrowia pn. „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach” nie służy seksualizacji młodzieży, lecz zwiększeniu ich prozdrowotnej świadomości. Celem zadania jest przekazanie młodzieży informacji jak na wczesnym etapie dbać o przyszłe zdrowie prokreacyjne (unikanie używek, promowanie zdrowego trybu życia), aby w przyszłości zminimalizować ryzyko niepłodności. W treści zajęć znajdzie się zarówno wiedza medyczna (recenzowana przez autorytety z dziedziny ginekologii i położnictwa z co najmniej tytułem doktora habilitowanego) jak i zagadnienia związane z planowaniem rodziny obejmujące:

 • definicję niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia;
 • czynniki ryzyka wpływające na niepłodność (wiek, palenie tytoniu, alkohol, używki, otyłość, zła kondycja psychiczna, choroby lub nieprawidłowości układu rozrodczego);
 • planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne i ekonomiczne);
 • edukacja zdrowotna w kontekście ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową obejmująca:
 • temat chorób i infekcji przenoszonych droga płciową (m.in. HIV, WZW C, chlamydia), sposobów ich przenoszenia, objawów, metod diagnostycznych oraz metod leczenia,
 • temat profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych m.in. w zakresie onkologii),
 • aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).
Ministerstwo Zdrowia szanując prawo rodziców do podejmowania decyzji związanych z wychowywaniem swoich dzieci przewiduje, ze udział w zajęciach będzie możliwy jedynie po uzyskaniu zgody rodziców na uczestnictwo.

Czym jest zdrowie prokreacyjne?

Zdrowie prokreacyjne stanowi ważny element definicji zdrowia jako całości dobrostanu fizycznego, psychicznego oraz społecznego, a nie tylko braku choroby czy zaburzeń w obszarze zagadnień związanych z układem rozrodczym i prokreacją u obu płci we wszystkich fazach życia. Obejmuje ono zagadnienia pokwitania i przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu, nowotworów narządów płciowych i piersi. Wiedza z zakresu zdrowia prokreacyjnego wpłynie na stan zdrowia Polaków i dobre zdrowie następnych pokoleń, a  także przyczyni się do poprawy wskaźników demograficznych.

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wprowadzający rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali (PSZ). „To ważny dzień w drodze reformowania systemu służby zdrowia,  systemu, który dzisiaj nie zadowala w zasadzie nikogo" – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia. Projekt wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w tych postępowaniach

Korzyści dla pacjentów

Celem wprowadzenia sieci szpitali jest poprawa opieki nad pacjentami. Szpital, który znajdzie się w sieci, będzie musiał zapewnić pacjentowi nie tylko leczenie szpitalne, lecz także rehabilitację i wizytę u specjalisty po leczeniu szpitalnym. Dzięki temu pacjenci, którzy najbardziej potrzebują konsultacji specjalisty, będą mieli zapewnioną poradę bezpośrednio po zabiegu lub operacji – bez konieczności zapisywania się do kolejki. Szpital należący do sieci oprócz izby przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w swojej strukturze będzie posiadał także przychodnię nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ten sposób skróci się czas oczekiwania na wielu SOR-ach i izbach przyjęć. "Ludzie chorzy często przeżywają w systemie gehennę i trzeba już z tym skończyć, a żeby skończyć trzeba dokonać zmiany i ta zmiana musi być istotna, dlatego że to co teraz dzieje się z pacjentami jest nie do zaakceptowania" - zaznaczył minister Radziwiłł. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, PSZ będzie funkcjonować od 1 października  2017 r. – termin ten pozwoli na sprawne wdrożenie zapowiadanych zmian. Czytaj więcej na stronie internetowej poświęconej Sieci Szpitali.

W związku ze zmianami personalnymi w Kierownictwie Ministerstwa Zdrowia zmienił się także podział kompetencji. 21 lutego minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wiceminister Zbigniew Król będzie nadzorował prace departamentów: Współpracy Międzynarodowej i Zdrowia Publicznego. Zapoznaj się z pełnym zakresem kompetencji ministrów.

W porównaniu do XXXI obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2017 r., projekt XXXII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. Statystyki projektu XXXII obwieszczenia

 1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 69 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:
  • 59 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 1 wyrób medyczny (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 6 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  • 3 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.
 2. Dla 64 produktów (unikalnych kodów EAN) obniżono urzędowe ceny zbytu
  • w tym dla 64 produktów w ramach listy aptecznej (od 130,68 zł do 0,02 zł).
 3. Dla 5 produktów (unikalnych kodów EAN) podwyższono urzędowe ceny zbytu.
 4. Dla 266 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 76,84 zł do 1 gr).
 5. Dla 341 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 33,90 zł).
 6. Dla 476 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 138,93 zł do 1 gr).
 7. Dla 82 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 364,28 zł).
 8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdzie się 30 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
 

II. Zmiany na liście aptecznej

 
 1. Spiolto Respimat (olodaterolum + tiotropium) we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia.
 2. Ultibro Breezhaler (indakaterol + glikopironium) we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia.
 3. Anoro (umeclidinowy bromek + wilanterol) we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia.
 

III. Zmiany w programach lekowych

 
 1. LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH (ICD-10: G61.8, G62.8,G63.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2) – w opisie programu wprowadzono zmiany, które postulowała konsultant krajowy ds. neurologii prof. dr hab. Danuta Ryglewicz oraz środowisko neurologów: doprecyzowano kryteria kwalifikacji w przypadku dwóch jednostek chorobowych – zapalenia mózgu z przeciwciałami przeciw antygenom neuronalnym oraz choroby Devica, a także w schemacie dawkowania immunoglobulin i badań, które są wykonywane w trakcie kwalifikacji pacjenta do leczenia w programie oraz w celu monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa terapii.
 2. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI (ICD-10 D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM:D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89) – mając na uwadze stanowisko konsultanta krajowego ds. immunologii klinicznej prof. dr. hab. med. Macieja Siedlara oraz dobro małych pacjentów, wprowadzono zmiany w opisie programu. Zgodnie z nowym opisem kryteria kwalifikacji do programu obejmują:
  • rozpoznanie pierwotnych zaburzeń odporności – według definicji WHO (World Health Organization na podstawie klasyfikacji IUIS: Frontiers in Immunology, 2011; 2: 54),
  • wykluczenie innych przyczyn zaburzeń odporności,
  • stężenie IgG poniżej dolnej granicy normy dla wieku (z wyjątkiem D80.3 i D80.6) jest wskazaniem do rozpoczęcia terapii substytucyjnej.
 3. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) – główne zmiany w programie:
 • kwalifikacja pacjentów z RZS do terapii inhibitorem TNF alfa lub tocilizumabem po niepowodzeniu terapii co najmniej dwoma LMPCh/lekami immunosupresyjnymi zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EULAR, z których każdy zastosowany był przez co najmniej 4 miesiące w monoterapii lub terapii łączonej (w tym niepowodzenie terapii metotreksatem),
 • do leczenia (w części dotyczącej MIZS) będą mogli być kwalifikowani pacjenci w wieku 18 lat i powyżej, jeżeli spełnią kryteria włączenia do programu leczenia MIZS w przypadku, w którym obraz choroby nie odpowiada RZS lub ŁZS, lub ZZSK,
 • zmienią się kryteria poprawy po 12 pierwszych miesiącach terapii – na opisane w programie w części dotyczącej MIZS kryteria ACR Pediatric 50
4. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – główne zmiany w programie:
 • wykreślono kryteria rozpoznania ŁZS wg Bennetta i oparto się na kryteriach CASPAR,
 • zmieniły się kryteria aktywnej i ciężkiej postaci choroby – zarówno u pacjentów z postacią obwodową ŁZS (opisanie 4 alternatywnych kryteriów, jakie musi spełnić pacjent przy kwalifikacji), jak i z postacią osiową (dodano wartość ASDAS, która może zostać określona zamiast wartości BASDAI) i co z tym związane – zmieniły się kryteria adekwatnej odpowiedzi na leczenie po 3 i 6 miesiącach terapii,
 • uwzględniono zapalenie przyczepów ścięgnistych przy ocenie stopnia aktywności i ciężkości choroby u pacjentów z postacią obwodową ŁZS,
 • pacjenci z postacią osiową ŁZS muszą stosować co najmniej dwa NLPZ, z których każdy był zastosowany w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce przez co najmniej 4 tygodnie w monoterapii,
 • określono czas leczenia daną substancją czynną w ramach programu przy pierwszym podawaniu leku biologicznego – maksymalnie 18 miesięcy.
5. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M 46.8) – zmieniono treść programu, aby dostosować go względem programów lekowych B.33., B.35., B.36. Zmiany mają charakter porządkujący i organizacyjny. Ponadto we wszystkich reumatologicznych programach lekowych wprowadzono zmiany:
 • pacjenci, którym grozi kalectwo lub zagrożone jest ich życie, mogą być kwalifikowani do leczenia biologicznego w ramach programu, nawet jeśli nie spełniają części kryteriów. Warunek: leczenie musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną (do decyzji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych);
 • zmieniły się przeciwwskazania do udziału w programie. Teraz będą wynikały z przeciwwskazań do stosowania, które są określone w ChPL poszczególnych leków ujętych w programie lekowym, z uwzględnieniem rekomendacji towarzystw reumatologicznych;
 • pacjenci z RZS, ŁZS lub ZZSK będą mogli zastosować jeden inhibitor TNF alfa więcej, jeśli przyczyną odstawienia przynajmniej jednego z nich była nietolerancja lub działania niepożądane;
 • lekarz prowadzący będzie decydował o długości leczenia, dawkowaniu oraz częstości podawania leku biologicznego, jeśli u chorego zaprzestano podawania leku z powodu uzyskania konkretnych kryteriów poprawy (w zależności od jednostki chorobowej) i doszło u niego do nawrotu aktywnej choroby w okresie poniżej 12 tygodni, a następnie ponownie nastąpiła poprawa;
 • leczenie daną substancją czynną będzie kontunuowanie w uzasadnionych sytuacjach klinicznych, jeśli chory nie uzyska konkretnych kryteriów poprawy (w zależności od jednostki chorobowej), szczególnie u pacjentów z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i/lub występowaniem czynników złej prognozy (do decyzji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych);
 • przy dawkowaniu leków biologicznych zostały uwzględnione rekomendacje towarzystw reumatologicznych.
6. LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY (ICD-10 C43) – dostępna do tej pory monoterapia wemurafenibem została zastąpiona terapią skojarzoną z zastosowaniem wemurafenib z kobimetynibem. 7. LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ  DABRAFENIBEM  i TRAMETYNIBEM  (ICD-10 C43)  – dostępna do tej pory monoterapia dabrafenibem została zastąpiona terapią skojarzoną z zastosowaniem dabrafenibu i trametynibu. 8. LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9) – kryteria kwalifikacji do programu zostały rozszerzone o wskazanie off-label: inne wrodzone zespoły autozapalne: (TRAPS, FMF, po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny), poligenowe zespoły autozapalne mediowane przez IL1 (zespól Schnizler) oraz amyloidoza wtórna, zależna od zmian autozapalnych. Zobacz: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione do korzystania poza kolejnością:

 • ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Uprawnienia te wprowadziła ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Oznacza to, że:
 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Bez skierowania realizowane są świadczenia udzielane przez:
 • ginekologa i położnika;
 • dentystę;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatrę.
Skierowanie nie jest również wymagane do świadczeń dla osób chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest:
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.
Pamiętaj, kobiety w okresie ciąży i połogu (okres trwający do 6 tygodni po porodzie) - mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno jako osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone, jeśli mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.   Jeżeli posiadasz szczególne uprawnienia do świadczeń, a nie są one respektowane, powinnaś zwrócić się do kierownictwa placówki lub oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Zbigniew Król został powołany w dniu 16 lutego br. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nowy wiceminister posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych, jest specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego, pediatrii i medycyny rodzinnej.  Posiada szerokie doświadczenie zdobyte zarówno w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia jak i w sektorze prywatnym. Był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Współpracował z samorządami w zakresie oceny jednostek, analizy priorytetów zdrowotnych oraz w budowaniu strategii. Autor i współautor wielu publikacji z dziedziny ochrony zdrowia.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Konstanty Radziwiłł oficjalnie zaprezentował Serwis Zdrowie. Portal powstał w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ). Prowadzą go dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej. "Serwis to duży krok do przodu, jeśli chodzi o zdrowie Polaków – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł – to nie będzie rewolucja z dnia na dzień, ale pozwoli konsekwentnie zmieniać sposób, w jaki żyjemy".

Serwis Zdrowie

Minister Radziwiłł opowiedział o serwisie i celu jego powstania. Podkreślił jego znaczenie jako kompleksowego, rzetelnego i ogólnodostępnego portalu poświęconego tematyce zdrowia publicznego. Zachęcił do systematycznej lektury publikowanych tam artykułów: „zdrowie człowieka zależy w dużej mierze od tego jak żyje, a nie od tego jak się leczy. Diagnozowanie chorób i ich leczenie jest niezmiernie ważne, ale musimy zwracać uwagę przede wszystkim na profilaktykę. Celem służby zdrowia jest nie tylko ratowanie czy wydłużanie życia, ale też poprawa jego jakości”. Minister wyraził nadzieję, że portal pomoże w promocji zdrowego stylu życia, aktywności, dobrego odżywiania się, szczepień. Zaapelował do mediów o promocję serwisu, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o nim i miało dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących zdrowego stylu życia.

Nowa jakość komunikacji

Jest to portal, gdzie internauci znajdą rzetelne i podane w przystępny sposób informacje związane z edukacją zdrowotną i profilaktyką chorób zależnych od stylu życia. Materiały, które są tam publikowane, dotyczą zdrowia w różnych jego aspektach i pochodzą z pewnego źródła. Artykuły są tworzone w oparciu o dowody naukowe. Są także konsultowane z ekspertami. Minister zdrowia podkreślił, że działania edukacyjne i informacyjne są bardzo istotne w drugiej dekadzie XXI wieku. Nowa forma komunikacji poświęcona zdrowemu stylowi życia upowszechni wiedzę o czynnikach sprzyjających zdrowiu oraz tych powodujących ryzyko rozwoju chorób. Portal – oprócz nieocenionej funkcji edukacyjno-informacyjnej – wspiera koordynację działań podejmowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Jako ważny element serwisu minister wskazał obalanie mitów medycznych (np. mówiących o tym, że szczepienia są szkodliwe): „w portalu znajdą się sprawdzone treści, co pozwoli też walczyć z mitami wokół zdrowia i medycyny. Jak nigdy mamy dostęp do solidnej wiedzy, natomiast wielu ludzi wciąż ulega iluzjom, jeśli chodzi o zdrowie”. Doświadczenia europejskie (np. projekt północnokarelski z Finlandii) dowodzą, że docieranie z istotnymi i rzetelnymi informacjami, które są związane z profilaktyką pierwotną i wtórną, do możliwie największej grupy odbiorców wpływa na poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

Co znajdziesz na portalu

Publikowane artykuły dotyczą tematów związanych z wszystkimi sześcioma celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia. Są to m.in.:
 • zasady zdrowego odżywania,
 • zdrowie seniorów,
 • oddziaływanie środowiska na społeczeństwo,
 • uzależnienia,
 • zdrowie psychiczne,
 • zdrowie prokreacyjne.

Do kogo kierujemy nasze działania

Portal jest prowadzony z myślą o wszystkich zainteresowanych zdrowiem – od specjalistów i praktyków służby zdrowia do odbiorców, którzy poszukują informacji o zdrowiu własnym i najbliższych. Informacja prasowa dotycząca Serwisu Zdrowie znajduje się w plikach do pobrania.

Raport „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”

Podczas konferencji przedstawiono także raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, który szczegółowo opisuje sytuację zdrowotną polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowania. Jest to już 17. edycja raportu. Najważniejsze ustalenia dokumentu prezentowali dyrektor NIZP–PZH prof. Mirosław Wysocki, zastępca dyrektora NIZP–PZH i prof. Bogdan Wojtyniak. Dotyczą one:
 • sytuacji demograficzno-społecznej,
 • onkologicznych nierówności w Polsce,
 • umieralności niemowląt,
 • zaburzeń psychicznych,
 • samobójstw,
 • chorób zakaźnych (kiła),
 • zanieczyszczenia powietrza,
 • nadwagi i otyłości.
W konferencji wzięli udział także prof. Wiesław Jędrzejczak krajowy konsultant w dziedzinie hematologii, dr Paulina Karwowska dyrektor Biura WHO w Polsce i Artur Dmochowski prezes PAP. Informacja prasowa dotycząca raportu znajduje się w plikach do pobrania.

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przestawiamy najważniejsze rozwiązania systemowe, które zawiera projekt.

Weryfikacja wykazu świadczeń gwarantowanych

Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie wykazu świadczeń gwarantowanych. Chcemy dobrze określić uprawnienia pacjentów do świadczeń gwarantowanych. Chcemy też zweryfikować skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo świadczeń – przede wszystkim tych, które są najbardziej kosztowne. Cel: optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na świadczenia gwarantowane. Uwolnione środki będą mogły być przeznaczone na nowe świadczenia zdrowotne oraz te, które obecnie są niedofinansowane. Prowadzimy kolejne działania mające na celu zmniejszenie kolejek.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL)

RDTL umożliwi pacjentom dostęp do leków, które nie są refundowane w danym wskazaniu. Minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztów takich leków, jeśli:
 • będą one niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjentów,
 • ich użycie będzie uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz
 • u pacjenta zostały wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania dostępne technologie medyczne.
Te zmiany są konieczne, ponieważ – ze względu na obowiązujące przepisy – obecnie pacjenci nie mogą otrzymać nieodpłatnie leku ratującego życie, jeśli nie jest on refundowany.

Tabletki ellaOne

Projekt wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Dotyczą one doregulowania dostępu do tabletek ellaOne. W ich efekcie tabletki te będą wydawane na receptę. Tabletki ellaOne powrócą do grupy leków, których wydawanie będzie się wiązało ze ściślejszą kontrolą lekarską. Uzasadniają to względy medyczne. Wydawanie leku na receptę to procedura, która ma na celu zapewnienie pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa farmakoterapii. Tymczasem obecnie już bardzo młode osoby (nawet po 15. roku życia) mogą bez kontroli lekarskiej kupić i stosować ten środek.

W nawiązaniu do dzisiejszych doniesień medialnych przypominamy, że projektowane przepisy  wprowadzające tzw. sieć szpitali nie rozróżniają szpitali publicznych i prywatnych. Kryteria kwalifikacji podmiotów leczniczych do jednego z poziomów sieci szpitali są oparte wyłącznie na przesłankach merytorycznych, takich jak zakres działalności prowadzonej przez szpitale i charakter udzielanych świadczeń. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Odnosząc się do stwierdzenia, że „połączenie to jedyna szansa na przetrwanie dla szpitali jednoprofilowych lub jednodniowych” informujemy, że  jest ona nieprawdziwa. Placówki realizujące świadczenia w ramach umów dot. „leczenia jednego dnia” lub „hospitalizacji planowej” nie zyskują niczego przez połączenie, ponieważ udzielanie świadczeń w tych trybach nie będzie objęte finansowaniem w ramach PSZ. Będzie ono tak jak dotychczas kontraktowane na zasadach konkursowych. Szpitale zakwalifikowane do PSZ również powinny udzielać świadczeń w trybie jednodniowym, w sytuacjach uzasadnionych stanem pacjenta (umowa z NFZ obejmująca pełną hospitalizację nie wyklucza wykonywania takich świadczeń, a jedynie określa konieczność spełniania bardziej wymagających warunków, dzięki czemu szpital może udzielać świadczeń również pacjentom przyjmowanym w stanach nagłych lub trudniejszych przypadkach klinicznych). Jednocześnie wprowadzenie PSZ nie oznacza, że podmioty specjalizujące się w procedurach jednodniowych nie będą kontraktowane na ogólnych zasadach (konkursowych). Ponadto informujemy, że doprecyzowanie niektórych warunków kwalifikacji podmiotów leczniczych do sieci nastąpi na poziomie rozporządzenia Ministra Zdrowia - zgodnie z art. 95m ust. 12 projektowanej ustawy. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych zostanie przeznaczone 9% środków Narodowego Funduszu Zdrowia – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które nie spełniają kryteriów włączenia do PSZ. Zapewniamy, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma wystarczające narzędzia do tego, aby monitorować realizację umów przez szpitale objęte ryczałtem. Będzie się to odbywało podobnie jak dotychczas – głównie z wykorzystaniem systemu JGP.

Jeśli dotychczas nie zaszczepiłeś się przeciwko grypie – zrób to niezwłocznie! W ten sposób unikniesz groźnych powikłań, takich jak np. zapalenie płuc lub nawet zapalenie mięśnia sercowego. Nie zarazisz również swoich bliskich, współpracowników i unikniesz długiej przerwy w pracy lub nauce. Przechorowanie grypy nie chroni przed ponownym zachorowaniem wywołanym innym szczepem grypy – jedynie szczepionka chroni równocześnie przed 4 szczepami grypy. Kobiety, które są w ciąży, również powinny się zaszczepić.

Epidemiologia

Grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych wywoływane przez wirusy grypy. Szacuje się, że na całym świecie co roku jest ona przyczyną od 3 do 5 milionów przypadków ciężkich powikłań pogrypowych, a od 250 000 do 500 000 – zgonów. Dostępne są jednak skuteczne szczepienia ochronne przeciw grypie. W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku – przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. W obecnym sezonie grypowym 2016/2017, od 1 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. zanotowano łącznie 2 390 458 zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę. Liczba zachorowań nadal rośnie i nie ma pewności, że osiągnęła już swój szczyt.

Jeśli masz:

 • objawy ogólne – wysoką gorączkę, dreszcze, bóle mięśni, bóle głowy (najczęściej okolicy czołowej i zagałkowy), uczucie rozbicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia,
 • objawy dotyczące układu oddechowego – suchy kaszel, ból gardła i katar (zwykle o niedużym nasileniu),
Uwaga: U małych dzieci obraz kliniczny może być całkowicie niecharakterystyczny! Obejmuje on zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu, wymioty,

Zalecamy:

 • zostań w domu i odpoczywaj,
 • pij dużo płynów,
 • stosuj niesterydowe środki przeciwzapalne.
Jeśli objawy się nasilą – zwłaszcza jeśli wystąpią duszności – niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem! Uwaga: u dzieci poniżej 16. roku życia nie należy stosować salicylanów. U małych dzieci bardzo ważne jest nawadnianie i obniżanie gorączki, która może doprowadzić do wystąpienia drgawek gorączkowych. U osób, które należą do grup ryzyka, lekarz może zdecydować o zastosowaniu leków antywirusowych (oseltamivir, zanamivir) – jako jedynych skutecznych przeciwko wirusowi grypy.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych

 • Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie!
 • Zaszczep się, jeszcze nie jest za późno!
 • Zarówno Ty, jak i Twoi bliscy możecie zaszczepić się w każdym momencie sezonu grypowego!
 • Najskuteczniejszą i najtańszą metodą zapobiegania grypie jest szczepienie. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaszczepić się powinni wszyscy chętni, a zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka bez względu na wiek, członkowie ich rodzin, dzieci od 6. m.ż do 18. r.ż oraz osoby opiekujące się dziećmi poniżej 6. m.ż.
 • Wytworzenie przeciwciał ochronnych przez układ odpornościowy trwa około dwóch tygodni od momentu zaszczepienia. Ponawiaj więc coroczne szczepienia jak najwcześniej – jeszcze przed nadejściem wzmożonych zachorowań. Szczepionka na nowy sezon jest dostępna już od września.
 • Jeżeli nie zaszczepiłeś się jesienią, nadal powinieneś to zrobić! Szczepionka może być przyjęta również w późniejszym okresie – przez cały okres trwania zachorowań. Nawet jeśli już przechorowałeś grypę, uchroni Cię przed kolejnym zachorowaniem wywołanym innymi szczepami grypy niż ten, który spowodował zachorowanie u Ciebie.
 • Szczepienie jest bezpieczne podczas całej ciąży.
 • Po szczepieniu kobieta przekazuje swoją odporność dziecku w trakcie trwania ciąży. Dzięki temu jest ono chronione przez pierwsze pół roku życia po urodzeniu.

Ważne

 • Przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową.
 • Poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk.
 • Jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – Twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem.
 • W środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia.
 • Unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi.
 • Unikaj masowych zgromadzeń.
 • Zadbaj, aby również Twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych!

Odnosząc się do zarzutów zawartych w artykule „Nie płacisz podatku, zapłacisz lekarzowi”, przedstawiamy następujące wyjaśnienia: Teza: „bezpłatne leczenie będzie tylko dla tych, którzy płacą w kraju podatki” nie jest prawdziwa. Zgodnie z projektem ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będzie przysługiwało m.in. osobom posiadającym:

 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Do ustalenia czy dana osoba zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stosowana dyspozycja zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawie o PIT). To oznacza, że co do zasady ww. prawo będzie przysługiwało każdej osobie posiadającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku – o ile nie będzie ono przysługiwało takiej osobie na podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego UE/EFTA zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji koszt świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w Polsce będzie pokrywany przez inne niż RP państwo członkowskie UE/EFTA (na przykład w przypadku polskiego obywatela pobierającego emeryturę wyłącznie z niemieckiego systemu emerytalno-rentowego). Celem projektowanej regulacji jest objęcie jak najszerszej grupy osób prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obecnie projektowana definicja miejsca zamieszkania prowadzi bowiem do objęcia prawem do ww. świadczeń większej ilości osób niż przy regulacji definiującej miejsce zamieszkania na podstawie art. 25 Kodeksu cywilnego. Odnosząc się do kwestii potwierdzania prawa do świadczeń, wyjaśniamy, że zgodnie z projektem w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą dokumentu potwierdzającego tożsamość osoba uprawniona (lub jej opiekun prawny) będzie zobowiązana okazać inny dokument potwierdzający to prawo. Jeżeli nie będzie ona posiadała takiego dokumentu, będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i miejscu zamieszkania . Odnosząc się zarzutu: „osoby nieuprawnione będą musiały płacić także za leczenie ratujące życie”, wyjaśniamy, że:
 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w stanie nagłym przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w warunkach pozaszpitalnych oraz
 • prawo do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
będzie przysługiwało każdej osobie przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia nie zmienia innych, obowiązujących dotychczas zasad dotyczących leczenia ratującego życie.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Lipiec: miesiąc, w którym w szpitalach zapanuje bałagan” opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej” informujemy, że wprowadzenie tzw. sieci szpitali nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w zakresie dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej. Przypominamy, że obok wprowadzanej sieci szpitali nadal będzie funkcjonował obecny model kontraktowania świadczeń na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych zostanie przeznaczone 9% środków Narodowego Funduszu Zdrowia – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które znalazłyby się poza siecią. Oznacza to, że pula środków NFZ przeznaczanych na świadczenia szpitalne dla podmiotów niespełniających warunków wejścia do sieci szpitali nie zmniejszy się. Przypominamy, że w obecnym stanie prawnym żaden świadczeniodawca, którego umowa z NFZ wygasa, nie ma zagwarantowanego podpisania nowego kontraktu, lecz musi przystąpić do konkursu ofert. Zapewnimy, że wprowadzenie sieci szpitali nie wpłynie negatywnie na sytuację podmiotów konkurujących o 9% środków przeznaczonych na leczenie szpitalne. Wprowadzenie sieci szpitali pozwoli natomiast na ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitali, które zakwalifikują się do sieci – jest to niezbędne, aby zapewnić pacjentom  właściwy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Zapewniamy, że wprowadzenie sieci szpitali nie będzie prowadziło do zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń ani nie będzie skutkowało utratą przez pacjentów miejsc na listach oczekujących.

Jeden z pierwszych gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej już otwarty!

Dzisiaj we Wrocławiu oficjalnie otwarto Referencyjny Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej  w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. Jest to jeden z 8 gabinetów leczenia ZSC, które powstały w roku 2016 dzięki dofinansowaniu zakupu sprzętu w ramach ministerialnego programu pn. Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016 – 2018. Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej

Problem

W Polsce przeprowadza się rocznie ponad 4500 pierwszych amputacji powyżej kostki u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej oraz dziesiątki tysięcy mniejszych obszarowo amputacji, które również powodują niepełnosprawność. Tymczasem wczesne rozpoczęcie specjalistycznego leczenia zapobiega aż 75 – 90% przypadkom amputacji i zmniejsza liczbę hospitalizacji.

Rozwiązanie

Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016 – 2018 to pierwszy kompleksowy i skoordynowany plan działań na rzecz pacjentów chorych na cukrzycę. Ma on rozwiązać problem z dostępem do specjalistycznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) i wynikającej z tego nadmiernej liczby amputacji. Program zakłada realizację następujących zadań:
 • wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej, które będą pełniły funkcje: - referencyjną (działając przy klinice bądź oddziale diabetologicznym w roli koordynatora na terenie województwa), - podstawową,
 • szkolenia dla ponad 150 lekarzy i pielęgniarek dotyczące prewencji, diagnostyki i terapii ZSC, które podniosą kwalifikacje zespołów medycznych pracujących z pacjentami z ZSC,
 • platforma e-learningowa do kształcenia ok. 1000 lekarzy i pielęgniarek POZ w celu zaznajomienia z problematyką ZSC (m.in. diagnostyka i multidyscyplinarne leczenie), aby problem związany z ZSC był dostrzegany już u lekarza pierwszego kontaktu, co pozwoli zminimalizować powikłania cukrzycy
 • ogólnokrajowa kampania edukacyjna skierowana do pacjentów z cukrzycą, która będzie ukierunkowana na profilaktykę i leczenie ZSC.

Co zrobiliśmy

Program obowiązuje od 5 września 2016 r. Do końca ubiegłego roku sfinansowaliśmy wyposażenie/doposażenie 8 referencyjnych gabinetów leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej (ZSC) w 8 województwach. Gabinety te znajdują się przy dużych ośrodkach diabetologicznych, które prowadzą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i mają zaplecze w postaci oddziałów szpitalnych (kliniki/oddziały diabetologii). Taka lokalizacja zwiększa możliwość kompleksowego podejścia do problemów zdrowotnych chorego z cukrzycą i ZSC. Oddziały stacjonarne będą zapleczem dla potrzeb hospitalizacji chorych, którzy będą tego potrzebować. To zwiększy gwarancję ciągłości specjalistycznego leczenia. Wybraliśmy także realizatorów, którzy przeprowadzą kompleksowe szkolenia dla lekarzy.

Co planujemy

 • W 2017 r. powstaną kolejne gabinety – tak aby docelowo w każdym województwie znajdował się jeden gabinet referencyjny.
 • Wyposażymy/doposażymy ponad 50 gabinetów leczenia ZSC. Będą one służyły diagnostyce, leczeniu i profilaktyce owrzodzeń, infekcji w przebiegu ZSC. Pacjenci  z cięższym przebiegiem klinicznym będą konsultowani i ewentualnie przekazywani pod opiekę gabinetów pełniących funkcję referencyjną.
 • W przygotowaniu jest kampania edukacyjnej dla pacjentów chorych na cukrzycę:
  • edukacyjne spoty reklamowe oraz materiały informacyjne na temat profilaktyki i postępowania przy ZSC zostaną rozesłane do przychodni na terenie całego kraju,
  • w czasie trwania kampanii w 16 miastach w Polsce odbędą się m.in. bezpłatne konsultacje z diabetologiem.

Korzyści

Realizacja programu umożliwi powstanie sieci współpracujących ze sobą gabinetów na terenie całego kraju. Dzięki temu pacjenci będą mieli nie tylko łatwiejszy dostęp do fachowej opieki medycznej – często już na poziomie swojej macierzystej poradni diabetologicznej, lecz także do nowoczesnych metod terapii w ośrodku referencyjnym – jeśli będzie to wskazane. W gabinetach będzie można skorzystać z wysokospecjalistycznych metod terapeutycznych. W uzasadnionych przypadkach pacjenci z ciężkimi przypadkami ZSC będą kierowani do szpitala. Oczekiwane efekty programu to:
 • ograniczenie liczby amputacji w przebiegu ZSC – to zmniejszy niepełnosprawność i inwalidztwo wśród osób z cukrzycą,
 • ograniczenie liczby pacjentów z tym powikłaniem,
 • poprawa jakości i wydłużenie życia pacjentów z cukrzycą,
 • skrócenie czasu leczenia owrzodzeń w obrębie stopy u osób z cukrzycą,
 • ograniczenie kosztów związanych z leczeniem ZSC.
Jeśli program przyniesie oczekiwane efekty, będzie kontynuowany.

Finansowanie

Na rozwój leczenia zespołu stopy cukrzycowej w czasie 3 lat obowiązywania programu planujemy rozdysponować ponad 3 mln zł.

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem (który przypada 4 lutego) chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, jak ważna w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest profilaktyka. Wykonywanie badań profilaktycznych to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie raka. Dzięki temu pacjenci mają szanse na wyleczenie. Skuteczne leczenie zależy przede wszystkim od tego, jak wcześnie uda się wykryć nowotwór złośliwy i rozpocząć leczenie. Dzisiaj głównym powodem dużej liczby chorych, którzy umierają na raka, jest zbyt późne wykrycie. Dlatego apelujemy do Państwa o wykonywanie badań profilaktycznych. Nie lekceważmy nawet najbardziej subiektywnych objawów pogorszenia stanu zdrowia i konsultujmy to z lekarzem! Szczególnie zachęcamy Panie, aby zapoznawały się z informacjami na temat profilaktyki nowotworów i możliwości skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) zapraszają do specjalnych stanowisk w wybranych ośrodkach onkologicznych w całym kraju oraz w siedzibach OW.

W związku ze zmianami personalnymi w Kierownictwie Ministerstwa Zdrowia zmienił się także podział kompetencji. Dzisiaj (2 lutego) minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko będzie nadzorowała prace departamentów: Dialogu Społecznego, Matki i Dziecka, Nadzoru, Kontroli i Skarg oraz Pielęgniarek i Położnych. Nowe zarządzenie poszerzyło kompetencje:

 • wiceministra Krzysztofa Łandy – o nadzór nad departamentami Zdrowia Publicznego oraz Współpracy Międzynarodowej,
 • wiceministra Marka Tombarkiewicza – o nadzór nas departamentami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Organizacji Ochrony Zdrowia.
Zapoznaj się z pełnym zakresem kompetencji ministrów.

W nawiązaniu do doniesień medialnych przekazujemy poniższe informacje. Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje między innymi:

 • tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych,
 • utworzenie Agencji do spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, która powstanie na bazie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Rejestry medyczne będą tworzone według zasad prowadzenia dobrej praktyki, w celu monitorowania jakości realizowanych świadczeń oraz stymulowania do jej poprawy. Umożliwią one wyliczanie klinicznych wskaźników jakości w odniesieniu do podmiotów sprawujących opiekę zdrowotną. Przewidujemy, że rocznie będzie powstawało około pięciu takich rejestrów (w pierwszych latach: 2 – 4). Docelowo ma ich być ok. 60 – 80.

Po co powstaną nowe rejestry

Rejestry umożliwią:
 • ocenę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty w warunkach rzeczywistych lub
 • ocenę sposobów postępowania / technologii medycznych / produktów leczniczych / wyrobów medycznych w warunkach rzeczywistych,
 • poprawę bezpieczeństwa i skuteczności opieki sprawowanej nad pacjentami.

Kogo obejmą

Rejestry medyczne będą obejmowały pacjentów:
 • z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym,
 • poddawanych określonej terapii, określonemu postępowaniu – np. rejestr zabiegów lub operacji,
 • u których zastosowano określony produkt leczniczy (badania kliniczne IV fazy),
 • u których zastosowano określony wyrób medyczny – np. rejestr wszczepionych endoprotez stawu biodrowego.

Finansowanie

Zakładamy, że rejestry medyczne do celów oceny jakości będą finansowane lub współfinansowane przez ministra zdrowia. Nie  wykluczamy też finansowania ich z innych źródeł.

Etap prac legislacyjnych

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta został przekazany do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 19 lutego 2017 r.

Akty prawne

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Alternatywny pomysł na sieć szpitali”, który został opublikowany w „Rzeczpospolitej”, przekazujemy poniższe wyjaśnienia. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy wykaz szpitali zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) zostanie ogłoszony dla każdego województwa do 27 marca 2017 r. PSZ będzie funkcjonować od 1 lipca 2017 r. Podstawą stworzenia wykazów będą przepisy procedowanej obecnie ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego, określającego szczegółowe kryteria kwalifikacji do PSZ. Projekt tego rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych po przyjęciu ustawy przez Sejm. Na obecnym etapie prac nie jest możliwe wskazanie, ani ile podmiotów leczniczych będzie miało zagwarantowane finansowanie w ramach sieci szpitali, ani które szpitale nie wejdą do tzw. sieci szpitali.

W sieci PSZ znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych

Po raz kolejny podkreślamy, że projekt przewiduje szczególny tryb włączania do sieci podmiotów, które powinny być nią objęte ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze, które nie spełnią kryteriów określonych w rozporządzeniu będą mogły zostać zakwalifikowane do sieci szpitali na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia. Takie placówki jak Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich czy Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach zostaną włączone do sieci szpitali. W sieci znajdą się również inne szpitale, które są szczególnie istotne dla zapewnienia leczenia pacjentom. Funkcjonowanie i stabilność finansowania takich placówek muszą być zapewnione właśnie ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Odnosząc się do stwierdzenia, że w sieci powinny znaleźć się „szpitale wysokospecjalistyczne, które leczą pacjentów z rzadkimi i skomplikowanymi schorzeniami” wyjaśniamy, że taki rodzaj leczenia zapewniany jest przede wszystkim przez instytuty oraz szpitale kliniczne. Zostaną one wszystkie zakwalifikowane do PSZ (do poziomu szóstego).

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe

Przypominamy także, że  świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość kontraktu będzie zależała od świadczeń wykonanych w danym roku

Ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą przyjmować mniej chorych czy wykonywać mniej procedur, ponieważ wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie ściśle powiązana z liczbą i strukturą świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez placówkę w okresie poprzedzającym.  Umowa pomiędzy szpitalem a płatnikiem będzie zawierała zapisy, które uzależnią wypłatę środków finansowych od realizacji umowy w danym roku.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Krzysztof Łanda wzięli dzisiaj udział w briefingu „Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia – System IOWISZ”, zorganizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Podczas spotkania wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera przekazał informacje dotyczące oceny wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji w służbie zdrowia, złożonych po uruchomieniu systemu IOWISZ. O opinię wojewody może wnioskować podmiot leczniczy lub podmiot, który zamierza prowadzić działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej. Czytaj więcej na www.mazowieckie.pl: System IOWISZ - Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia

Dlaczego IOWISZ jest potrzebny

Przypominając, czym jest i jakim celom służy IOWISZ, minister Radziwiłł zaznaczył, że jest on jednym z fundamentów dalszych zmian w służbie zdrowia: „IOWISZ to pozytywna rewolucja, chcemy efektywnie zarządzać służbą zdrowia”. Jest to narzędzie do opiniowania celowości inwestycji przez wojewodów oraz ministra. Zostało wprowadzone, by nowe inwestycje były realizowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne i gdzie przyniosą największe korzyści pacjentom. „IOWISZ pozwoli wskazać inwestycje, które nie są racjonalne i niosą ze sobą duże ryzyko” – zapewnił minister. Podkreślił, że „w tej perspektywie otrzymamy ogromne środki z Unii Europejskiej. Mogą one podnieść jakość służby zdrowia w Polsce, ale trzeba je wydać sensownie”.

Do czego służy

IOWISZ służy racjonalizacji inwestycji w służbie zdrowia poprzez dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych. Gwarantuje racjonalne i przejrzyste wydatkowanie środków publicznych na inwestycje (budowlane lub zakupowe) związane z:
 • utworzeniem nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 • utworzeniem nowych jednostek zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
 • utworzeniem nowych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Wnioski i opinie

Warunkiem ubiegania się o środki europejskie na infrastrukturę w ochronie zdrowia jest uzyskanie pozytywnej opinii wojewody lub – w szczególnych przypadkach – ministra zdrowia. Wiceminister Krzysztof Łanda zachęcał osoby, które mają pomysły na inwestycje, aby zmierzyły się z IOWISZEM: „niech sprawdzą, jaką punktację uzyskają ich wnioski. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje 15-20 minut”. Podpowiedział również, że największą szansę na realizacje mają te inwestycje, które spełniają priorytety Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju: „to podstawowe kryteria oceny w IOWISZU”. Do tej pory do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 69 wniosków. Wydaliśmy 39 opinii, z czego 31 – pozytywnych.

Opublikowaliśmy już większość ogłoszeń konkursowych na realizację zadań z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ), które powinniśmy ogłosić w 2017 roku. Poszukujemy realizatorów wielu inicjatyw prozdrowotnych, które polegają m.in. na:

 • edukacji zdrowotnej,
 • działaniach profilaktycznych,
 • wsparciu osób w kryzysie psychicznym,
 • podnoszeniu świadomości zdrowotnej zanieczyszczeń powietrza i promieniowania ultrafioletowego,
 • promocji zdrowia osób starszych.
Zachęcamy podmioty zaangażowane w działalność na rzecz zdrowia publicznego do zapoznawania się z treścią ogłoszeń konkursowych: W najbliższym czasie pojawią się pozostałe ogłoszenia, dotyczące przede wszystkim promocji karmienia piersią oraz poprawy zdrowia prokreacyjnego. Po ogłoszeniu tych konkursów NPZ będzie realizowany w pełni – we wszystkich celach operacyjnych, z wykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków finansowych. Na stronie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii znajduje się informacja o ogłoszonych konkursach dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi ujętych w Narodowym Programie Zdrowia. Na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wkrótce pojawią się ogłoszenia na konkursy wynikające z NPZ, związanie z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

W nawiązaniu do artykułu pt. „Konsylia rzadziej, wskaźniki w dół, bez rejestrów. Czy o taki pakiet chodzi?”, który został opublikowany 25 stycznia 2017 r. na portalu Rynek Zdrowia, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Konsylia lekarskie

Projekt, który był rozpatrywany 25 stycznia 2017 r. przez Komisję Zdrowia, nie wprowadza żadnych przepisów dotyczących konsyliów, ani nie modyfikuje dotychczas obowiązujących. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie reguluje, ani w żadnym miejscu nie odnosi się do przepisów dotyczących konsyliów. Tę kwestię reguluje tzw. rozporządzenie koszykowe z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt nowelizacji tego rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji publicznych w ramach odrębnego procesu legislacyjnego, po uchwaleniu ustawy Uwagi zgłoszone na Komisji Zdrowia nie odnosiły się więc do rozpatrywanego projektu ustawy. Dotyczyły one materiałów roboczych zawierających jedynie zarys zmian, które mogłyby ewentualnie zostać zaproponowane w projektach rozporządzeń. Obok utrzymania zasady organizacji konsyliów zaproponowano w nich wprowadzenie możliwości odstąpienia od ich zwoływania w  uzasadnionych medycznie przypadkach, co powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Wstępne propozycje zasygnalizowane w tych materiałach nie są jednak przedmiotem jakichkolwiek prowadzonych obecnie  prac legislacyjnych.

Przekazywanie informacji  do Krajowego Rejestru Nowotworów

Nowelizowana ustawa nie znosi obowiązku przekazywania do Krajowego Rejestru Nowotworów informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe. Zaproponowane zmiany uchylają przepis, który nakłada obowiązki:
 • bezpośredniego przekazywania informacji do KRN przez lekarza stwierdzającego nowotwór,
 • umieszczania informacji o numerze Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego na karcie DiLO.
Proponujemy zniesienie tych obowiązków, ponieważ nie poprawiły one zgłaszalności i jakości danych, które są przekazywane do Krajowego Rejestru Nowotworów. Niezmiennie podstawę do przekazywania informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe stanowi wydawane co roku rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zgłoszeń do Krajowego Rejestru Nowotworów dokonuje się według karty MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego.

Wskaźniki jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach znosi wskaźniki jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej, jednak projakościowe podejście do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jest przedmiotem prac legislacyjnych w ramach dwóch innych projektów ustaw. Zmiany dotyczące klinicznych wskaźników jakości to element szerszych prac, które są prowadzone w odniesieniu do jakości w ochronie zdrowia. W ostatnim czasie do konsultacji publicznych przekazano: Pierwszy z tych projektów zobowiązuje świadczeniodawców do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Drugi z tych projektów wprowadza wewnętrzny system monitorowania jakości i bezpieczeństwa pacjenta oraz system monitorowania klinicznych wskaźników jakości w oparciu o rejestry medyczne. Będą one ukierunkowane na monitorowanie i ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

27 stycznia 2017 r. w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie odbyła się konferencja „Wygraj z rakiem szyjki macicy! Cytologia bez kolejki”. Głównym celem spotkania było zachęcenie kobiet do przeprowadzania profilaktycznych badań cytologicznych. W konferencji wzięli udział Katarzyna Głowala podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, dr Monika Kalinowska, dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz oraz dr hab. n. med. Paweł Derlatka. Rak szyjki macicy jest jedną z najważniejszych przyczyn zgonów kobiet w naszym kraju, a przecież tak nie musi być – zaznaczyła wiceminister Głowala. Zgłaszalność na badania cytologiczne wzrosła z 12,7% w 2006 r. do 42,11% w 2015 r.  Jest lepiej, ale nie jest to wynik, który powinien nas uspokoić. W 2016 r. ruszła kolejna edycja programu profilaktyki raka szyjki macicy. Dążymy do tego, aby przełamać opór kobiet, żeby każda z nas zgłaszała się regularnie na badania do ginekologa – dodała minister Głowala.

Badanie cytologiczne jest bezbolesne

Eksperci podkreślali, że rozwój raka szyjki macicy związany jest z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV. Obecnie znanych jest ponad 200 typów wirusa HPV, a 14 z nich to typy wysokoonkogenne. Badanie cytologiczne pozwala nie tylko na wykrycie istniejących ognisk raka szyjki macicy, lecz także na wstępne wydzielenie grupy kobiet, u których zmiany nie są jeszcze nowotworem złośliwym, ale jeśli zostaną zaniedbane, mogą nimi być. Badanie cytologiczne jest bezbolesne i szybkie. Polega na pobraniu specjalną szczoteczką wymazu z tarczy szyki macicy i przeniesieniu materiału na szkiełko. Po zabezpieczeniu badany materiał jest wysyłany do odpowiedniej pracowni.  Jeżeli zostaną wykryte niepokojące zmiany, pacjentka jest zapraszana na badanie kolposkopowe.

Badania cytologiczne bez kolejki

Od 30 stycznia do 3 lutego 2017 r.  w Specjalistycznej Poliklinice Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej będzie można wykonać badania cytologiczne bez czekania w kolejce. Akcja, w której mogą wziąć udział wszystkie kobiety, łączy się z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia programem profilaktyki raka szyjki macicy.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) nakłada na użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do dnia 1 lutego 2017 r. Karty SIM typu prepaid, inaczej zwane jako „karty przedpłacone”, to karty, które użytkownicy samodzielnie doładowują wybraną przez siebie kwotą. Oprócz zastosowania w telekomunikacji (rozmowy telefoniczne, smsy, mmsy, internet), kart tych używa się również w urządzeniach medycznych, a w szczególności telemedycznych - zainstalowana w nich karta SIM pozwala na transmisję danych drogą telefonii komórkowej. Przykład: w zakresie teleopieki nad pacjentami kardiologicznymi, przy zastosowaniu urządzeń telemedycznych przekazanych do użytkowania pacjentom w warunkach domowych, rejestrowany jest zapis EKG, a jego odczyt przez specjalistę na podstawie danych przekazanych za pośrednictwem kart SIM - bez konieczności wizyty pacjenta w poradni - pozwala na bieżąco monitorować stan jego zdrowia. Analogiczne rozwiązania stosowane są również w innych obszarach medycyny, na przykład w rehabilitacji medycznej, opiece nad kobietą w ciąży, etc. Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, karty SIM typu prepaid nie wymagały rejestracji. Ta sytuacja ulegnie zmianie, bowiem ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych wprowadziła dla użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do 1 lutego 2017 r. Na podstawie przepisów tej ustawy, w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.) wprowadzono regulacje zobowiązujące abonentów do podania dostawcy usług telekomunikacyjnych danych umożliwiających ich identyfikację (co najmniej imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwę firmy oraz REGON). W związku z wejściem w życie ww. przepisów zwracamy się do Państwa – użytkowników, dostawców oraz producentów urządzeń telemedycznych – o upewnienie się, że wykorzystywane przez Państwa karty SIM zostały poprawnie zarejestrowane w systemie dostawcy danej usługi telekomunikacyjnej.

Akty prawne

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

W związku z informacją, która pojawiła się dzisiaj na łamach „Rzeczpospolitej”, wyjaśniamy, że podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala nie złożyła dymisji. O aktualnych zmianach personalnych w Ministerstwie Zdrowia poinformowaliśmy wczoraj: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zmiany-personalne-w-ministerstwie-zdrowia/ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika rządu Rafała Bochenka wiceministrowi Jarosławowi Pinkasowi zostaną przydzielone inne zadania. Wiceminister Piotr Warczyński zrezygnował z pełnionej funkcji z powodów osobistych.

Premier Beata Szydło przyjęła dymisje wiceministrów zdrowia: Sekretarza Stanu Jarosława Pinkasa i Podsekretarza Stanu Piotra Warczyńskiego. Z dniem 1 lutego 2017 r. na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia zostanie powołana Józefa Szczurek-Żelazko.

W związku z listą zarzutów „Faktu”, odnoszących się do działań resortu zdrowia, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia:

Opatrunki stosowane w Epidermolysis bullosa

Zmiany wysokości dopłat do opatrunków stosowanych w Epidermolysis bullosa (EB) wynikają z mechanizmów ustawy refundacyjnej, uchwalonej za rządów koalicji PO-PSL. Wzrost dopłat spowodowany zmianą podstawy limitu finansowania miał miejsce już w 2015 r. Przypisywanie ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi odpowiedzialności za skutki wprowadzenia mechanizmów utrudniających pacjentom dotkniętym EB dostęp do środków łagodzących objawy choroby, jest oczywistym nieporozumieniem. Wyjaśnialiśmy to już w komunikacie 5 stycznia. Czytaj „Komunikat w sprawie zwiększenia dopłaty pacjentów do opatrunków stosowanych w Epidermolysis bullosa” Aby jak najszybciej udzielić pomocy pacjentom, w drugim tygodniu stycznia minister zdrowia zorganizował spotkania z przedstawicielami firmy Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. (która odpowiada za opatrunki Mepilex), a także z przedstawicielami Fundacji EB Polska, Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk, Biura Rzecznika Praw Dziecka, prof. Cezarym Kowalewskim oraz dr. Marcinem Malką. W efekcie prowadzonych rozmów firma zadeklarowała złożenie wniosku o obniżenie urzędowej ceny zbytu dla jednego z opatrunków oraz nieodpłatne przekazanie pacjentom 2000 sztuk opatrunków Mepilex Transfer 15x20cm. Jest to rozwiązanie doraźne, ale pomocne pacjentom. Obecnie Ministerstwo analizuje możliwość wprowadzenia długofalowych rozwiązań, które pozwolą rozwiązać problem zmiany wysokości dopłat do opatrunków stosowanych przez pacjentów z EB. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji reprezentujących pacjentów oraz ekspertami z dziedziny dermatologii.  

Przywrócenie publicznego charakteru ratownictwu medycznemu

Niezrozumiały jest także zarzut, że przywrócenie publicznego charakteru ratownictwu medycznemu utrudni udzielanie pomocy pacjentom w stanach nagłych. Podczas wczorajszej konferencji prasowej związanej z przeglądem resortów, minister Konstanty Radziwiłł jasno wyjaśnił cel wprowadzanych zmian. „Chcemy przywrócić państwowemu ratownictwu medycznemu, zgodnie z jego nazwą, charakter publiczny, tak aby karetki nie tylko były przygotowane każdego dnia, na bieżąco, do wyjazdu do każdego, kto tego potrzebuje, ale także, żeby ten system był gotowy do tego, aby szybko i w sposób absolutnie skoordynowany odpowiadać na zagrożenia, które mogą się pojawić” – powiedział minister. Upublicznienie ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów zmian w ochronie zdrowia. Zostało zapowiedziane w expose premier Beaty Szydło, a wcześniej – w programie Prawa i Sprawiedliwości. Przywrócenie ratownictwu medycznemu jego publicznego charakteru wyeliminuje ryzyko związane z mechanizmami kontraktowania w warunkach wolnej konkurencji  i zmiennością realizatorów świadczeń. Pozwoli uniknąć sytuacji, w której jakikolwiek podmiot realizujący świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego odmówi zawarcia umowy. Rejony, w których obecnie funkcjonują podmioty niepubliczne, zostaną w przyszłości zabezpieczone przez zespoły ratownictwa medycznego publicznych podmiotów. Obecnie – poza umową z NFZ – podmioty niepubliczne nie są związane żadnym zobowiązaniem do realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych. To oznacza, że w każdej chwili mogą zrezygnować z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody. Założenia i cele przygotowywanych zmian wyjaśnialiśmy na stronie internetowej resortu 9 stycznia. Czytaj więcej w  „Informacji na temat zmian w ratownictwie medycznym”  

Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe nie zostaną wycofane z ogólnodostępnych sklepów

Kwestie związane ze zmianami w obrocie pozaaptecznym również były już wyjaśniane na stronie internetowej resortu. W związku z tym przypominamy, że leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe nie zostaną wycofane z ogólnodostępnych sklepów. Nadal będzie można tam kupić leki, które zawierają kwas acetylosalicylowy, paracetamol i ibuprofen. Proponowane zmiany dotyczą ich dawek i wielkości opakowań, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych. Zakładają także, że do obrotu w sklepach ogólnodostępnych nie mogą być dopuszczone produkty lecznicze, których niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania. Projekt jest obecnie konsultowany, a uwagi, które są do niego zgłaszane, będą uważnie analizowane. Zostanie także wprowadzony okres przejściowy, który umożliwi dostosowanie się firm do nowych przepisów. Czytaj więcej w komunikacie: Planowane zmiany w obrocie pozaaptecznym  

Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

Nie jest też prawdą, że szpitale „zostaną same z problemem” sfinansowania podwyżek dla najmniej zarabiających pracowników. Płace pracowników są uwzględniane w kosztach świadczeń, a reforma przygotowana przez ministra Konstantego Radziwiłła zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na zdrowie. Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zawiera systemowe rozwiązania, gwarantujące minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia. Przepisy dotyczące zwiększenia finansowania zostaną zawarte w ustawie o Narodowej Służbie Zdrowia, której projekt minister Radziwiłł przedstawił wczoraj premier Beacie Szydło. Projekt zakłada, że środki na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018 – 2024 nie mogą być niższe niż:
 • 4,74% PKB z roku poprzedniego w 2018 r.;
 • 4,92% PKB z roku poprzedniego w 2019 r.;
 • 5,10% PKB z roku poprzedniego w 2020 r.;
 • 5,28% PKB z roku poprzedniego w 2021 r.;
 • 5,46% PKB z roku poprzedniego w 2022 r.;
 • 5,64% PKB z roku poprzedniego w 2023 r.;
 • 5,82% PKB z roku poprzedniego w 2024 r.
Budżet polskiej ochrony zdrowia rośnie już teraz - w  2016 r. nakłady na zdrowie w budżecie państwa były większe o 0,4 mld zł niż w 2015 r. (3,5%), natomiast w 2017 r. zagwarantowano 0,6 mld zł więcej niż w 2016 r. (4,8%). Reforma ministra Radziwiłła zakłada dalszy, sukcesywny wzrost finansowania służby zdrowia. Do 2025 roku nakłady na ochronę zdrowia w Polsce mają osiągnąć poziom 6% PKB.  

Ministerstwo Zdrowia nie zamierza pozbawić dzieci opieki lekarzy pediatrów

Odnosząc się do publikacji „Faktu”, chcemy ponownie zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia nie zamierza pozbawić dzieci opieki lekarzy pediatrów. Jak wyjaśnialiśmy w komunikacie z 5 stycznia, projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zakłada, że będzie ona oparta na medycynie rodzinnej. Proponujemy w nim, aby za lekarza POZ uznać również lekarza ze specjalizacją I stopnia albo specjalizacją inną niż medycyna rodzinna albo II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej – w tym lekarza pediatrę – jeżeli:
 • udzielał on świadczeń zdrowotnych w POZ przez co najmniej 3 lata i
 • ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ oraz
 • listę aktywną pacjentów.
Projekt zakłada, że do 31 grudnia 2025 roku za lekarzy POZ byliby uznawani również lekarze, którzy – choć nie spełniają kryterium stażu – udzielają świadczeń w POZ i posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ oraz aktywną listę pacjentów. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej jest obecnie szeroko konsultowany. Przeanalizujemy zaproponowane w nim przepisy pod kątem zgłoszonych uwag, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania. Czytaj komunikat „Dzieci nie zostaną pozbawione opieki lekarzy pediatrów”  

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

O tym, jak ważną kwestią jest dla ministra Radziwiłła zdrowie dzieci, świadczy wprowadzenie – po wielu latach apeli kierowanych w tej sprawie do kolejnych ministrów – bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Przetarg na szczepionki został przeprowadzony zgodnie z prawem, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza oddalając odwołanie jednego z oferentów. Aby zapewnić możliwość szczepienia dzieci od początku 2017 r., minister wydał zgodę na dostarczenie szczepionek w opakowaniach obcojęzycznych, zawierających ulotki w języku polskim. Zakupiona szczepionka jest skuteczna, bezpieczna i wbrew informacjom „Faktu” nie jest sprowadzana z Azji – szczepionki pochodzą z Francji i Belgii. Wprowadzenie powszechnych i bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci pozwoli zmniejszyć liczbę groźnych zachorowań wywoływanych przez pneumokoki. Niczym nieuzasadnione podważanie zaufania czytelników do jakości szczepionki, która będzie chroniła zdrowie dzieci, jest działaniem na szkodę najmłodszych. Jak już wyjaśnialiśmy, wiceminister Krzysztof Łanda nie jest w żaden sposób związany ze sprawą wyboru szczepionki. Medialne insynuacje na temat rzekomych powiązań wiceministra, które rozpowszechnia tzw. prasa brukowa, nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach.

W ramach trwającego przeglądu resortów Prezes Rady Ministrów spotkała się dziś z ministrami rodziny, pracy i  polityki społecznej oraz zdrowia. Wspólnie omówili oni najważniejsze zamierzenia, które będą realizowane w tym roku i podsumowali ubiegłoroczne dokonania.

Reforma służby zdrowia największym wyzwaniem roku

Podczas konferencji premier Beata Szydło oceniła, że reforma służby zdrowia przygotowana przez ministra Konstantego Radziwiłła będzie największym wyzwaniem tego roku. Podkreśliła, że reforma, choć niełatwa, jest niezbędna i została przez ministra kompleksowo i dobrze przygotowana. „Zdaję sobie sprawę z tego, że oczekują na nią wszyscy, ale podchodzimy do tej reformy racjonalnie i pragmatycznie. Naszym celem jest zmiana systemu tak, aby przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby pacjentów.” – zaznaczyła premier. Przypomniała, że zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia mają na celu zagwarantowanie Polakom dostępności lekarza i opieki medycznej, a także skrócenie kolejek. Zapewniła także, że ważnym celem rządu jest stworzenie godnych warunków pracy i płacy pracownikom służby zdrowia, a konsekwentne wprowadzanie reformy spowoduje, że system opieki zdrowotnej w Polsce będzie lepszy.

Plany Ministerstwa Zdrowia na 2017 rok

Odnosząc się do planów na bieżący rok, premier Beata Szydło  poinformowała m.in., że minister Radziwiłł przedstawił jej projekt dotyczący likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. „Projekt jest, można powiedzieć, w pierwszym czytaniu. Musimy przyjąć go na prezydium rządu, porozmawiać z panem ministrem Radziwiłłem. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, to w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji i do prac rządowych i parlamentarnych" – oświadczyła Prezes Rady Ministrów. Przypomniała, że jeszcze dziś Komitet Stały Rady Ministrów będzie zajmował się projektem dotyczącym wprowadzenia tzw. sieci szpitali. „Jeżeli komitet stały przyjmie ten projekt, to najbliższym posiedzeniu rządu we wtorek będzie omówiony przez rząd" – zapowiedziała.

Sukcesy: bezpłatne leki dla seniorów i więcej leków refundowanych

Przedstawiając dokonania Ministerstwa Zdrowia, Konstanty Radziwiłł wskazał w pierwszej kolejności na wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów i poszerzenie listy leków refundowanych. Podkreślił, jak istotne znaczenie będzie miało dla zdrowia publicznego  wprowadzenie od tego roku bezpłatnych, obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci. Szczepienia będą chroniły nie tylko najmłodszych, lecz także – poprzez zmniejszenie ryzyka zarażenia – osoby starsze. Przypomniał, że zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku, pacjenci nie mieli przed 1 stycznia powodu do obaw o dalsze leczenie u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ani w szpitalach.

Zwiększenie dostępności i jakości opieki medycznej

Minister Radziwiłł mówił także o działaniach, których celem jest rozwiązanie jednego z najpoważniejszych, wieloletnich problemów służby zdrowia – zbyt długiego czasu oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną. „Kolejki do lekarza to jeden z podstawowych problemów polskiej służby zdrowia” – przyznał minister. Tłumaczył, że poprawa sytuacji wymaga czasu, a rozwiązaniu problemu sprzyjają mechanizmy będące elementem wprowadzanych zmian: zwiększanie naboru na studia medyczne, lepsze warunki kształcenia podyplomowego, wprowadzenie sieci szpitali i związana z tym zmiana modelu opieki nad pacjentem po hospitalizacji, a także zmiany w POZ. Minister omówił zmiany, które wprowadził, by zwiększyć dostępność opieki medycznej, podnieść jej jakość i zaradzić negatywnym procesom zachodzącym w systemie opieki zdrowotnej. Wśród najważniejszych wymienił zatrzymanie procesu komercjalizacji szpitali, zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich i przywrócenie stażu podyplomowego.

Zmiany w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zapowiedział także zwiększanie nakładów na zdrowie, wprowadzenie w połowie roku tzw. sieci szpitali oraz zmiany w ratownictwie medycznym. „Chcemy przywrócić państwowemu ratownictwu medycznemu, zgodnie z jego nazwą, charakter publiczny, tak aby karetki nie tylko były przygotowane każdego dnia, na bieżąco, do wyjazdu do każdego, kto tego potrzebuje, ale także, żeby ten system był gotowy do tego, aby szybko i w sposób absolutnie skoordynowany odpowiadać na zagrożenia, które mogą się pojawić" – powiedział minister. Odnosząc się do planowanych zmian systemowych, których elementami są likwidacja NFZ i utworzenie państwowego funduszu celowego, minister wyjaśnił, że mechanizmy tych zmian będą w zasadzie niedostrzegalne dla obywateli. Zaznaczył, że regulujący te kwestie projekt, który przedstawił dzisiaj premier Beacie Szydło, ma roboczy charakter i jednocześnie zapowiedział, że zostanie on niedługo zaprezentowany. Czytaj więcej o dokonaniach i planach ministra zdrowia w komunikacie  „Reforma systemowa w służbie zdrowia – stan prac i nowe zadania”

Budowa sprawnie działającego systemu zarządzania służbą zdrowia oraz zagwarantowanie obywatelom powszechnego dostępu do pomocy medycznej to jedne z najważniejszych założeń programu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Obejmując resort zdrowia, minister Konstanty Radziwiłł zapowiadał, że planowane zmiany będą szeroko konsultowane i wprowadzane w ewolucyjny, bezpieczny dla pacjentów sposób. Ta obietnica jest realizowana - reformy systemowe są starannie przygotowywane i będą wdrażane tak, by uniknąć chaosu w służbie zdrowia i dezorientacji pacjentów.

Dobre zmiany w 2016 r.

Wiele rozwiązań zapowiadanych przez ministra zostało już opracowanych i wdrożonych.

Dekomercjalizacja

Reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r. Zatrzymała ona komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych. Dzięki dekomercjalizacji służba zdrowia zachowa publiczny charakter. Zmiana, którą Konstanty Radziwiłł zapowiedział, obejmując stanowisko ministra, przywróciła najważniejszą zasadę w służbie zdrowia – gwarancję i odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo i zdrowie obywatela. Czytaj więcej w komunikacie „Dekomercjalizacja szpitali”

IOWISZ

Jednym z istotnych warunków efektywnego rozwoju ochrony zdrowia w Polsce jest podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących inwestycji. Umożliwia to  IOWISZ  – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. To nowe rozwiązanie wprowadziła ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ocena celowości inwestycji pozwoli dobrze je dostosować do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Jest to szczególnie ważne, gdyż w aktualnej perspektywie finansowej (czyli na lata 2014 – 2020) na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości około 12 mld zł. Pozytywna opinia wojewody (lub  – w szczególnych przypadkach –  ministra zdrowia) jest warunkiem ubiegania się o środki, które umożliwią podniesienie jakości opieki medycznej w poszczególnych regionach kraju.

Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Do opiniowania celowości inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz rozdziału środków unijnych wykorzystywane będą też mapy potrzeb zdrowotnych. Zawierają one  najważniejsze dane i analizy dotyczące obecnego systemu opieki zdrowotnej. Mapy umożliwiają tworzenie prognoz dotyczących zjawisk epidemiologicznych oraz zapotrzebowania na dane świadczenia. Takie dane ułatwią racjonalne kreowanie lokalnych polityk zdrowotnych. Wnioski z map potrzeb zdrowotnych będą również miały duże znaczenie dla kontraktowania świadczeń. Pod koniec 2016 r. zostały opublikowane mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób (dla wszystkich 30 w zakresie  lecznictwa zamkniętego, a dla 15 z nich również POZ i AOS – łącznie 481 dokumentów dla wszystkich województw). Uzupełniają one wcześniej opublikowane dokumenty dla leczenia szpitalnego (w kwietniu 2016 r.) oraz kardiologii i onkologii (w grudniu 2015 r.). Czytaj więcej w komunikacie „Opublikowaliśmy kolejne mapy potrzeb zdrowotnych”

Więcej miejsc na studiach lekarskich

Aby rozwiązać problem niewystarczającej dostępności opieki medycznej i zaradzić negatywnym efektom zmniejszania się liczby pracowników służby zdrowia, minister Radziwiłł zwiększył limit miejsc na kierunku lekarskim. Jest to rozwiązanie długofalowe, z którego efektów Polacy będą mogli korzystać w przyszłości, gdy wysoko wykwalifikowani absolwenci studiów medycznych zapewnią lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Kierując się troską o jakość leczenia, minister Konstanty Radziwiłł przywrócił także staż podyplomowy. Czytaj więcej w komunikacie „Dobry Rok w Ministerstwie Zdrowia”

Bezpłatne leki dla seniorów

Zgodnie z zapowiedzią złożoną przez premier Beatę Szydło, minister zdrowia przygotował i wprowadził tzw. projekt 75+. Od 1 września 2016 r. seniorzy powyżej 75. roku życia mogą korzystać z bezpłatnych leków, których wykaz jest co dwa miesiące aktualizowany i systematycznie poszerzany. Czytaj więcej w komunikacie „Finansujemy leki dla seniorów”

Lista leków refundowanych

W 2016 roku minister Konstanty Radziwiłł podjął wiele decyzji, których efektem jest rozszerzenie pacjentom dostępu do bezpiecznej, skutecznej i refundowanej farmakoterapii. Uruchomione zostały 4 nowe programy lekowe, a na liście refundacyjnej znalazły się 23 nowe substancje czynne. Ten pozytywny trend został utrzymany również w najnowszym obwieszczeniu. Od 1  stycznia 2017 r. pacjenci mają dostęp do 6 kolejnych nowych substancji czynnych. Zmiany na liście refundacyjnej w znaczący sposób poszerzyły wachlarz możliwości terapeutycznych między innymi w leczeniu chorób nowotworowych, psychicznych, endokrynologicznych, gastrologicznych, w stwardnieniu rozsianym i chorobie Parkinsona. Minister zdecydował także o rozpoczęciu refundacji kannabinoidów w ramach importu docelowego w padaczce lekoopornej dzieci i dorosłych. Czytaj więcej w komunikacie „Lista leków refundowanych w 2016 – podsumowanie”

Szczepienia przeciwko pneumokokom

Minister Radziwiłł podjął także działania, które w najbliższym czasie będą miały istotne znaczenie dla zdrowia publicznego. Wprowadził bezpłatne, powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Czytaj więcej w komunikacie  „Zdrowie najmłodszych jest kluczowe dla zdrowia społeczeństwa” Istotną zmianę dotyczącą szczepień wprowadziła ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy jej przepisów przywrócono finansowanie przez ministra zdrowia szczepionek do obowiązkowych szczepień ochronnych. Dzięki temu za  prowadzenie działań profilaktycznych, które są ważną częścią polityki zdrowotnej, znów odpowiada państwo.

Program Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego

1 września 2016 r. ruszył Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce. Dzięki temu powstaje sieć publicznych, referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności. Już od połowy bieżącego roku niepłodne pary będą mogły w nich uzyskać specjalistyczną i kompleksową diagnostykę oraz pomoc medyczną. Czytaj więcej w komunikacie  „Wspieramy rodziny: Program Zdrowia Prokreacyjnego” 

Dyrektywa antytytoniowa

Poprawę zdrowia Polaków mają na celu rozwiązania wprowadzone tzw. ustawą antytytoniową. Uregulowała ona kwestie związane z e-papierosami. Aby przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z popularyzacji elektronicznych papierosów, wprowadzono zakaz ich sprzedaży dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. Ograniczono także miejsca, w których palenie jest dopuszczalne. Minister Konstanty Radziwiłł wielokrotnie w wystąpieniach publicznych zwracał uwagę rodaków na to, jak groźne następstwa dla ich zdrowia ma palenie papierosów. Co roku kilkadziesiąt tysięcy osób traci życie w wyniku chorób spowodowanych paleniem. Aby temu przeciwdziałać, minister dąży do zmniejszenia dostępności papierosów i lepszej kontroli obrotu – zarówno zwykłymi papierosami, jak i e-papierosami. Czytaj więcej w komunikacie „Dobry Rok w Ministerstwie Zdrowia”

Narodowy Program Zdrowia

Wydłużenie życia Polaków, poprawa zdrowia i jakości życia oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu to cele Narodowego Programu Zdrowia.  Został on ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. NPZ łączy różne programy profilaktyczne (m.in. z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub alkoholizmowi), które dotychczas były realizowane na podstawie kilku ustaw  i w związku z tym miały różne terminy realizacji oraz różne źródła i poziomy finansowania. Działania ministerstw realizujących NPZ koordynuje Komitet Sterujący. W jego skład wchodzą wiceministrowie z zaangażowanych instytucji. Działania w ramach NPZ są również wstępem do budowy nowej instytucji odpowiedzialnej za zdrowie publiczne – Urzędu Zdrowia Publicznego.

Uporządkowanie wyceny świadczeń

W Ministerstwie Zdrowia trwa również porządkowanie wycen świadczeń w koszyku świadczeń gwarantowanych (obecnie prowadzone są prace dotyczące ortopedii, położnictwa i neonatologii). Nowe taryfy zostały już wyliczone w kardiologii. Aby umożliwić prawidłową alokację środków wyliczono je na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. W efekcie część finansowania zostanie przeniesiona z generującej ogromne zyski kardiologii inwazyjnej (często prowadzonej przez prywatnych przedsiębiorców) do zaniedbanej dotychczas i niedoszacowanej kardiologii zachowawczej. Wprowadzenie nowych taryf nie wpłynie na obniżenie łącznej kwoty na leczenie chorób serca – pacjenci będą mieli łatwy i szybki dostęp do niezbędnych, lecz trudno dostępnych obecnie świadczeń, w tym badań kontrolnych i rehabilitacji kardiologicznej. Równolegle z projektami nowych wycen został przygotowany projekt programu kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego.

Opieka kompleksowa

Kompleksowym modelem opieki zostaną objęci nie tylko chorzy po zawale mięśnia sercowego, lecz także poddani endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy jakości i efektywności leczenia. Dzięki  kompleksowej i skoordynowanej opiece pacjenci będą mieli zapewnione zabiegi, rehabilitację, a w razie potrzeby – wizyty kontrolne. Nowe podejście do leczenia pacjentów będzie nie tylko dla nich wygodniejsze, ale przede wszystkim powinno skutkować lepszymi efektami zdrowotnymi. Jeśli modele opieki kompleksowej przyniosą oczekiwane rezultaty, minister zdrowia rozszerzy je na inne dziedziny.

Łatwiejszy dostęp do POZ

Minister wprowadził również zmiany w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dzięki ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw pacjenci mogą łatwiej korzystać z POZ. Ci, którzy mają – choćby potencjalnie  – prawo do świadczeń, nie muszą już się obawiać, że poniosą ich koszty, jeśli eWUŚ nie potwierdzi ich uprawnień. Jest to rozwiązanie przejściowe. Planowane zmiany systemowe spowodują odejście od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu od 2018 roku wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymają ją na równych zasadach. Czytaj więcej w komunikacie: Od 12 stycznia zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej Czytaj więcej o innych działaniach ważnych dla zdrowia Polaków w komunikacie „Dobry Rok w Ministerstwie Zdrowia”  

#RokNowychZadań

2017 rok to czas na realizację najtrudniejszego zadania, jakim jest wprowadzenie dobrze przygotowanej reformy systemowej. Priorytety reformy ministra Konstantego Radziwiłła to:

Sprawne zarządzanie w służbie zdrowia

Zbudowanie sprawnego systemu zarządzania służbą zdrowia oraz zagwarantowanie jej powszechności to cele, które wymagają dużych zmian organizacyjnych. W miejsce Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie utworzony państwowy fundusz celowy – wyodrębniony rachunek bankowy w ramach budżetu, którym będzie dysponował minister zdrowia. Środki w funduszu będą gwarantowane ustawą i nie będą mogły być przesuwane na inne cele budżetu państwa. Wprowadzanym zmianom będzie towarzyszył wzrost nakładów finansowych na służbę zdrowia. Począwszy od  2018 r. publiczne wydatki na służbę zdrowia będą stopniowo zwiększane do poziomu 6% PKB. Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektami ustaw wprowadzających te rozwiązania –planuje się, że wejdą one w życie 1 stycznia 2018 roku.

Urząd Zdrowia Publicznego

Nowo powołany Urząd Zdrowia Publicznego będzie odpowiedzialny za cały obszar promocji i profilaktyki zdrowia, w tym za zadania realizowane obecnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Głównym zadaniem Urzędu będzie realizacja przepisów ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916). Nowy urząd rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2018. Urząd zostanie utworzony i wkomponowany w system administracji publicznej na mocy ustawy o Urzędzie Zdrowia Publicznego. Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad regulacjami przejściowymi i dostosowującymi, które pozwolą wprowadzić w życie te nowe rozwiązania.

Finansowanie służby zdrowia

Z roku na rok budżet polskiej ochrony zdrowia rośnie. W  2016 r. nakłady na zdrowie w budżecie państwa były większe o 0,4 mld zł niż w 2015 r. (3,5%). Natomiast w 2017 r. zagwarantowano 0,6 mld zł więcej niż w 2016 r. (4,8%). Wraz z kosztami, które poniósł Narodowy Fundusz Zdrowia, te statystyki kształtują się następująco:
 • w 2016 r. nakłady były większe o 2,4 mld zł niż w 2015 r. (3,1%)
 • w 2017 r. nakłady będą większe o 3,4 mld zł niż w 2016 r. (4,2%).
Reforma ministra Radziwiłła zakłada sukcesywny wzrost środków publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB. Ta propozycja znajduje się w projekcie ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, która zakłada także, że środki na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018 – 2024 nie mogą być niższe niż:
 • 4,74% PKB z roku poprzedniego w 2018 r.;
 • 4,92% PKB z roku poprzedniego w 2019 r.;
 • 5,10% PKB z roku poprzedniego w 2020 r.;
 • 5,28% PKB z roku poprzedniego w 2021 r.;
 • 5,46% PKB z roku poprzedniego w 2022 r.;
 • 5,64% PKB z roku poprzedniego w 2023 r.;
 • 5,82% PKB z roku poprzedniego w 2024 r.
 

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali)

Reforma systemowa zakłada utworzenie tzw. sieci szpitali (PSZ). W ramach tego priorytetu realizowane będą trzy kluczowe cele:
 • nowy system kontraktowania szpitali,
 • połącznie działalności szpitala z ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS) oraz
 • budowa stopniowej struktury działalności szpitali.
Obecnie projektem ustawy o  zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zajmuje się Rada Ministrów.

Podstawowa opieka zdrowotna

Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) obejmą: budowę zespołu POZ, koordynację opieki nad pacjentem i nowy system finansowania (m.in. wprowadzenie budżetu powierzonego). Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do konsultacji publicznych, które będą trwały do 1 lutego 2017 r. Planuje się, by część przewidzianych w nim rozwiązań weszła w życie 1 lipca 2017 r.

Państwowe Ratownictwo Medyczne

W Ministerstwie Zdrowia toczą się prace nad dwiema nowelizacjami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pierwszy projekt (tzw. mała nowelizacja) obejmuje przeniesienie utrzymania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego z ministra spraw wewnętrznych i administracji na ministra zdrowia oraz uporządkowanie obszaru funkcjonowania dyspozytorni medycznych oraz dyspozytorów medycznych. Drugi projekt (tzw. duża nowelizacja) za główny cel stawia upublicznienie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dzięki temu rynek podmiotów udzielających świadczeń ratowniczych ustabilizuje się i uniezależni od prywatnych firm, których działalność wynika z aktualnej sytuacji na rynku usług zdrowotnych. Minister Radziwiłł chce również poprawić warunki pracy  personelu medycznego – m.in. poprzez wprowadzenie umów o pracę w ratownictwie pozaszpitalnym. Ustawa jest po konsultacjach. Trwa analiza zgłoszonych uwag.

Regulacja wynagrodzeń w służbie zdrowia

Propozycje systemowych rozwiązań, gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia, zawiera projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na zbyt niskim poziomie, a w perspektywie długofalowej – zapewnienie pacjentom właściwej opieki medycznej. Zakładany w projekcie poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego ma zostać osiągnięty do 31 grudnia 2021 r. (wcześniej co roku wynagrodzenia mają rosnąć na podstawie  algorytmu określonego w ustawie). Łączna kwota wydatków publicznych, które zostaną  przeznaczone na ten cel w latach 2017-2021, wyniesie około 5,6 mld zł. Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia znajduje się na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji publicznych. Celem proponowanych zmian jest zawieszenie (do 30 czerwca 2017 r.) obowiązków  polegających na przekazywaniu danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi przez podmioty odpowiedzialne, hurtownie farmaceutyczne, apteki, punkty apteczne oraz działy farmacji szpitalnej, przy równoległym odstąpieniu od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w przypadku braku możliwości przekazywania ww. danych i informacji. Dzięki proponowanym zmianom podmioty uczestniczące w obrocie lekami będą miały więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do obowiązku sprawozdawania danych. Wprowadzane zmiany pozwolą także na odstąpienie od kar pieniężnych nakładanych na podmioty w przypadku braku możliwości przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych opinii i uwag do 31 stycznia 2017 r.

W nawiązaniu do niezgodnych z prawdą doniesień medialnych na temat ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Celem projektowanej ustawy, która wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), nie jest likwidacja szpitali ani oddziałów szpitalnych. Po raz kolejny podkreślamy, że obok kontraktowania świadczeń w ramach tworzonego PSZ zachowany zostanie również dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na zasadzie konkursów ofert lub rokowań). W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nieobjętym PSZ. Liczba podmiotów, które podpiszą kontrakty z NFZ – tak jak dotychczas – będzie zależała od zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zabezpieczenia dostępności świadczeń w danym województwie (uwzględniając wysokość środków finansowych, które znajdują się w dyspozycji danego OW NFZ).

Nie tylko szpitale kliniczne i instytuty będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego

To nieprawda, że tylko szpitale kliniczne i instytuty będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego. Zgodnie z projektem rozporządzenia, które określa szczegółowe zasady kwalifikacji do PSZ, jak również dodatkowe profile i rodzaje świadczeń realizowane w ramach PSZ i objęte kwotą ryczałtu, nie tylko szpitale poziomu ogólnopolskiego, lecz także szpitale zakwalifikowane do poziomu 3. (wieloprofilowe szpitale specjalistyczne) będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego. Jednocześnie szpitale zakwalifikowane do poziomu onkologicznego lub pulmonologicznego będą mogły udzielać świadczeń należących do poziomów 1-3, czyli w zdecydowanej większości zakresów szpitalnych. Świadczenia z zakresu ortopedii, kardiologii i neurologii zostaną zaliczone do poziomu 2. Oznacza to, że szpitale funkcjonujące na wszystkich poziomach PSZ (poza szpitalami poziomu 1. i poziomu pediatrycznego – z wyjątkiem odpowiadających profili dziecięcych) będą mogły je realizować bez żadnych dodatkowych warunków. Szpitale zaliczone do poziomu 1. będą mogły realizować te zakresy pod pewnymi warunkami (tj.: w przypadku kardiologii - jeżeli spełniają wymagania formalne leczenia inwazyjnych ostrych zespołów wieńcowych; w przypadku neurologii - jeżeli spełniają wymagania formalne leczenia udaru mózgu; w przypadku ortopedii i traumatologii - z wyłączeniem świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego) Udzielanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii jest warunkiem kwalifikacji do poziomów 2. i 3. Jednak zakres ten może być realizowany w ramach ryczałtu również przez szpitale wszystkich pozostałych poziomów.

PSZ obejmie wszystkie szpitale o podstawowym znaczeniu dla zabezpieczenia dostępu do  świadczeń opieki zdrowotnej

Ponadto zapewniamy, że PSZ obejmie wszystkie szpitale o podstawowym znaczeniu dla zabezpieczenia dostępu do  świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności udzielanych w trybie ostrym. Projekt ustawy przewiduje, że w przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu lub podmiotów o znaczeniu ogólnokrajowym dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia, będzie mógł zakwalifikować taki szpital do PSZ, mimo że nie będzie on spełniał ogólnych kryteriów kwalifikacji. Możliwość  udzielania  i rozliczania przez świadczeniodawcę (w przypadku umowy z NFZ, która obejmuje zakres chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych) również niektórych świadczeń należących do innych profili, nie jest rozwiązaniem nowym. Takie świadczenia są szczegółowo określone w odpowiednim zarządzeniu prezesa NFZ dotyczącym zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.

Akty prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów  

W nawiązaniu do artykułu „Na wsi nie kupisz aspiryny”, który został opublikowany w „Super Expressie”, zapewniamy, że leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe nie zostaną wycofane z ogólnodostępnych sklepów. Nadal będzie można tam kupić leki, które zawierają kwas acetylosalicylowy, paracetamol i ibuprofen.

Proponowane zmiany

Chcemy zmienić jedynie kryteria  kwalifikacji leków, które będzie można sprzedawać w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego oraz w sklepach ogólnodostępnych. To oznacza, że pacjenci kupią tam leki, które spełnią warunki wymienione w rozporządzeniu. Są one następujące:
 • lek ma szeroki indeks terapeutyczny i nie powoduje uzależnień,
 • lek – w mocy, postaci farmaceutycznej i wskazaniach proponowanych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych – był dostępny bez recepty w aptekach przez co najmniej 5 lat, a jego dopuszczenie do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych nie zwiększy zagrożenia związanego z jego stosowaniem,
 • działania niepożądane leku i sposób postępowania w razie ich wystąpienia wymagają nadzoru lekarza w wyjątkowych przypadkach,
 • działania niepożądane, które mogą towarzyszyć stosowaniu leku, nie są ciężkie, a częstość ich występowania nie wzrosła wyraźnie w okresie, gdy lek był dostępny na receptę,
 • potencjalne interakcje leku ze składnikami żywności, alkoholem i innymi produktami leczniczymi tylko w wyjątkowych przypadkach prowadzą do wystąpienia istotnego zagrożenia dla pacjenta.
Bez zmian pozostają kryteria kwalifikacji leków, które mogą być sprzedawane w punktach aptecznych i sklepach zielarsko-medycznych.

Jakie leki kupisz w sklepie ogólnodostępnym

W wyniku planowanych zmian w sklepach pozostaną:
 • jednoskładnikowe leki przeciwbólowe,
 • jednoskładnikowe niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • leki z nikotyną,
 • środki antyseptyczne i dezynfekujące oraz stosowane w przypadku stłuczeń.
Nadal będzie można tam kupić leki, które zawierają kwas acetylosalicylowy, paracetamol i ibuprofen. Dodatkowo w sklepach będzie można kupić produkty lecznicze, które dotychczas nie były tam dostępne. Będą to leki:
 • stosowane w przypadku biegunek,
 • stosowane do leczenia objawów alergii,
 • stosowane do niwelowania objawów z przewodu pokarmowego takich jak zgaga,
 • obecne w najnowszych rekomendacjach dotyczących leczenia ran płynem do dezynfekcji, który zawiera octenidynę.

Etap prac

Projekt rozporządzenia w sprawie obrotu pozaaptecznego został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 24 stycznia. Wszystkie uwagi, które wpłyną, zostaną przeanalizowane. Weźmiemy je pod uwagę podczas przygotowywania ostatecznego kształtu rozporządzenia.

Akty prawne

 

Reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r. Zatrzymała ona komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych. Dzięki temu służba zdrowia zachowa publiczny charakter, a za zdrowie obywateli znów jest odpowiedzialne państwo. „To jest ustawa, która ma coś zmienić; coś, co w ostatnich kilku latach działało źle. Powszechność dostępu to jedna z najbardziej istotnych cech współczesnego systemu ochrony zdrowia. Najważniejszy jest interes i prawo obywateli, a w tym przypadku przede wszystkim pacjentów. To oni są celem tej nowelizacji i ich prawo do dostępu do bezpiecznej i przyzwoitej opieki zdrowotnej”  – minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Co zmieniła nowelizacja

 • Podmioty publiczne mogą zbywać część udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa lub w spółkach jednostek samorządu terytorialnego – pod warunkiem, że zachowają pakiet większościowy (czyli zachowają kontrolę nad placówką).
 • SPZOZ (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) nie mogą być przekształcane w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty netto.
 • W istniejących spółkach kapitałowych, w których podmioty publiczne mają ponad 50% udziałów, nie będą wypłacane dywidendy.
 • Szpitale nie mają już obowiązku posiadania kosztownego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
 • Jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować dodatkowe świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w SPZOZ.
 • Podmiot tworzący może przekazać swój SPZOZ innemu podmiotowi tworzącemu, m.in. jednostce samorządu terytorialnego lub publicznej uczelni medycznej (np. władze powiatu mogą przekazać szpital marszałkowi województwa).
 • Podmiot tworzący ma większy nadzór nad SPZOZ (kierownik podmiotu leczniczego ma obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który będzie przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku).

Zdrowie najmłodszych jest bardzo ważne dla zdrowia społeczeństwa. Dlatego od 1 stycznia 2017 r. wprowadziliśmy powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom. Obejmą one wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r.

Szczepienia przeciwko pneumokokom w kalendarzu szczepień ochronnych

Szczepienia przeciwko pneumokokom znalazły się w kalendarzu szczepień ochronnych na 2017 r. To oznacza, że:
 • są one obowiązkowe,
 • rodzice dzieci nie będą za nie płacić.
Wprowadzenie tego szczepienia do Programu Szczepień Ochronnych (PSO) było od lat postulowane przez ekspertów i rekomendowane przez Radę Sanitarno-Epidemiologiczną przy Głównym Inspektorze Sanitarnym oraz Pediatryczny Zespół Ekspertów do spraw Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia.

Korzyści

Dzięki tym szczepieniom mali pacjenci będą rzadziej chorować, a to wpłynie na odporność środowiskową – zmniejszy się liczba zakażeń dzieci starszych i dorosłych a w szczególności – seniorów. Szczepionka na pneumokoki będzie także silną bronią w walce z antybiotykoopornością.

Realizacja

Szczepionki przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae znajdują się już w Centralnej Bazie Rezerw Przeciwepidemicznych i są gotowe do wykorzystania przez placówki, w których odbywają się szczepienia ochronne. Pierwszą dawkę szczepionki podaje się dzieciom w 8. tygodniu życia.

Akty prawne

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami zapewniamy, że stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardów okołoporodowych się nie zmieniło. Zmiany, które wprowadziliśmy, uporządkują kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej. Dotyczą wszystkich standardów medycznych, nie tylko standardów opieki okołoporodowej.

Co się zmieni

Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone. Ich idea zostanie zachowana. Czytaj więcej w komunikacie: Standardy opieki medycznej będą nadal obowiązywały.

Nowe rozporządzenie w sprawie standardów

Do końca 2018 r. powstanie nowe rozporządzenie, które określi standardy organizacyjne opieki zdrowotnej. 4 stycznia minister Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową i zaprosił je do współpracy przy opracowaniu tych standardów. Czytaj więcej w komunikacie: Minister zaprosił organizacje pozarządowe do współpracy przy opracowaniu standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w opiece okołoporodowej.

Zalecenia postępowania medycznego

Planujemy także, aby minister zdrowia ogłaszał w formie obwieszczenia zalecenia dotyczące postępowania medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia w poszczególnych dziedzinach medycyny przygotowane przez towarzystwa naukowe. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu (druk nr 1098). Stosowanie się do rekomendacji zawartych w obwieszczeniach będzie mogło stanowić jeden z warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

Na czym polegają zmiany w przepisach dotyczących POZ

Wprowadzane zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):
 • pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz
 • pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni.
W obu sytuacjach pacjenci (lub ich opiekunowie prawni) będę mogli złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską (w tym podstawowe badania laboratoryjne związane z realizacją świadczeń z zakresu POZ). Koszty tych świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz będzie mógł tym pacjentom wystawić recepty, jakie otrzymują osoby posiadające prawo do świadczeń. Jednak jeśli osoba, której wystawiono receptę, pomimo złożenia przez nią oświadczenia okaże się nieubezpieczona, będzie musiała ponieść koszty refundacji. Nowe przepisy wprowadzają również możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Komu pomogą wprowadzane zmiany

Nowe przepisy w istotny sposób poprawią sytuację obu wymienionych grup pacjentów. Wyeliminują sytuacje, gdy pacjenci, którzy mieli prawo do świadczeń, nie korzystali ze świadczeń POZ z obawy przed poniesieniem kosztów. Na tych zmianach skorzystają przede wszystkim osoby, które potencjalnie miały w chwili uzyskiwania świadczenia status członka rodziny  lub mogły być objęte ubezpieczeniem z tytułu pobierania nauki (uczniowie i studenci). Dotychczasowe problemy dotyczyły m.in. dzieci niezgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, które po przekroczeniu 18. roku życia traciły prawo do świadczeń, jeżeli rodzice nie dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Problemy mieli także studenci, którzy podejmując pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy konieczne jest ponowne zgłoszenie ich do ubezpieczenia jako członków rodziny. Z powodu niedopełnienia tego obowiązku byli traktowani jako osoby, które nie mają prawa do świadczeń – mimo że spełniali przesłanki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Gdy osoba w tej sytuacji potrzebowała pomocy lekarskiej, dowiadywała się, że system eWUŚ nie potwierdza jej prawa do świadczeń. Aby otrzymać nieodpłatnie pomoc, musiała podpisać oświadczenie, że jest ubezpieczona. Jednak jeśli NFZ ustalił, że taka osoba nie była zgłoszona do ubezpieczenia, musiała potem zapłacić za leczenie. Nowelizacja ustawy powoduje, że w takich przypadkach osoba nieubezpieczona (np. uczeń powyżej 18. roku, student) może zgłosić się do ubezpieczenia wstecz, jeśli wcześniej spełniała przesłanki do objęcia ubezpieczeniem jako członek rodziny. Dzięki temu tacy pacjenci będą mogli otrzymać pomoc lekarską, której kosztami nie będą już obarczani.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie

Przepisy, które zapewnią obu grupom pacjentów dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, zawiera ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2173). W zakresie zasad dochodzenia roszczeń świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 12 stycznia 2017 r. Jest to rozwiązanie przejściowe. Od stycznia 2018 roku zamierzamy odejść od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany systemowe spowodują, że wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymają ją na równych zasadach.

Kto będzie płacił za wizyty lekarskie

Narodowy Fundusz Zdrowia poniesie koszty wizyty u lekarza POZ osoby, która nie ma prawa do świadczeń, jeżeli złożyła ona oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (lub system eWUŚ potwierdził jej prawo do świadczeń). Wprowadzone zmiany nie zmieniają sposobu rozliczania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje te wizyty na dotychczasowych zasadach.

Czy pacjenci nadal będą potwierdzali prawo do świadczeń

Wprowadzane zmiany nie znoszą obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń i nie przewidują żadnych zmian dotyczących sposobów jego potwierdzania. Od 1 stycznia 2013 r. pacjenci potwierdzają prawo do świadczeń przez:
 • elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ,
 • złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.
Zgodnie z dotychczasowymi zasadami pacjenci przed uzyskaniem świadczenia muszą potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w jeden z wymienionych  sposobów, przewidzianych przez ustawę o świadczeniach. Dotychczas, gdy system eWUŚ nie potwierdził prawa do świadczeń, pacjent także mógł złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Uzyskanie oświadczenia od pacjenta gwarantowało lekarzowi POZ rozliczenie udzielonego świadczenia (w tym zakresie nie nastąpiły zmiany).

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia

Znacząca większość pacjentów, którym system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, to osoby, które mają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia, lecz nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to przede wszystkim osób posiadających status członka rodziny oraz studentów, którzy podejmując pracę, uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a po rozwiązaniu umowy o pracę nie byli świadomi, że konieczne jest ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia. Dlatego ustawa wprowadza rozwiązanie, które będzie stosowane w przypadku korzystania ze wszystkich rodzajów świadczeń (nie tylko z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej) – czyli możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby nieubezpieczone bez ubezpieczenia (albo bez prawa do świadczeń opieki zdrowotnej)

Osoby, które zadeklarują, że nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych, gdyż wprowadzane obecnie rozwiązania nie zmieniają tytułów, jakie uprawniają do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzane regulacje dotyczą jedynie niedochodzenia przez Fundusz kosztów udzielonego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od osoby, której prawo do świadczeń nie zostało potwierdzone. W efekcie przyjętych rozwiązań może się natomiast zdarzyć, że pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uzyska także osoba, która świadomie potwierdzi nieprawdę, składając oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem są wydatki poniesione w związku z świadczeniami z zakresu POZ udzielonymi osobie nieuprawnionej niż koszty dochodzenia tych roszczeń oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dochodzenie kosztów świadczeń innych niż POZ od osób nieposiadających prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Jeżeli weryfikacja wykaże, że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo że nie posiadał takiego prawa (i nie dokonał wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego) będzie musiał zwrócić Funduszowi koszty świadczeń, które nie wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Wprowadzone regulacje skutkują niedochodzeniem od takich osób wyłącznie kosztów świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wizyty i badań finansowanych przez lekarza POZ). Kosztów świadczeń innych niż POZ, czyli m.in. kosztów:
 • leków,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także kosztów
 • świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w tym wizyt u lekarzy specjalistów i specjalistycznych badań) oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w pozostałych zakresach
Fundusz będzie dochodził na dotychczasowych zasadach. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich udzielania świadczenia był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, a pacjent dokona wstecznego zgłoszenia. Wsteczne ubezpieczenie gwarantuje, że Fundusz nie będzie dochodził należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – niezależnie od ich rodzaju.

Lekarze POZ nie będą obarczani kosztami zrealizowanych recept

Lekarze POZ nie poniosą żadnych konsekwencji finansowych związanych z wypisywaniem recept pacjentom, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia.

Dalsze przewidywane zmiany w zakresie POZ

Dalsze zmiany dotyczące zasad dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej będą wynikały z dwóch przygotowanych projektów:
 • projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (projekt skierowany do uzgodnień zewnętrznych oraz konsultacji publicznych w dniu 30 grudnia 2016r.);
 • projektu wprowadzającego zasadę powszechnego zabezpieczenia prawa do świadczeń dla wszystkich po­trzebujących rezydentów (polskich obywateli  stale zamieszkałych w Polsce i innych mających legalne prawo poby­tu w Polsce). Zgodnie z przyjętym harmonogramem zmiany te mają wejść w życie w styczniu 2018 r.
Jednym z celów reform wprowadzanych przez ministra zdrowia jest zagwarantowanie wszystkim polskim obywatelom mieszkającym legalnie w kraju dostępu do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z expose Pani Premier Beaty Szydło jednym z działań zapowiedzianych do realizacji w obecnej kadencji Rządu jest upublicznienie ratownictwa medycznego. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły w systemie ochrony zdrowia od roku 1999 na obecnym etapie nie ma możliwości przeprowadzenia zgodnego  z prawem przejęcia przez jakąkolwiek instytucję państwową infrastruktury należącej do podmiotów leczniczych – niezależnie od ich statusu prawnego. W związku  z powyższym, dla osiągnięcia celu, jakim jest realizacja zadań z zakresu ratownictwa medycznego wyłącznie przez podmioty publiczne, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw zawarto rozwiązanie polegające na powierzeniu realizacji umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne wyłącznie:

 • samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
 • spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkom cywilnym z większościowym udziałem kapitału skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Kompleks rozwiązań mających na celu upublicznienie ratownictwa medycznego przewiduje następujące działania:
 1. Dysponentem zespołów ratownictwa medycznego będzie wyłącznie podmiot leczniczy o statusie:
 • publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub
 • spółki, w której co najmniej 51% własności należy do jednostek samorządu terytorialnego tj. marszałków województw, starostów lub prezydentów miast.
 1. W celu wyeliminowania zjawiska podwykonawstwa planuje się odejście od modelu zawierania umów na rejony operacyjne na rzecz zawierania umów bezpośrednio z każdym dysponentem ZRM, z możliwością tworzenia konsorcjów podmiotów leczniczych.
 2. Umowy będą zawierane przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) bez postępowania konkursowego z podmiotami, o których mowa wyżej, ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu (WPDS).
 3. WPDS będzie podlegał zaopiniowaniu przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi lub udziałowcami podmiotów tworzących dla poszczególnych dysponentów, a następnie akceptacji przez Ministra Zdrowia.
 4. Dotychczasowe rejony operacyjne działania zespołów ratownictwa medycznego będą zamienione na rejony operacyjne dyspozytorni medycznej. W WPDS określone będą granice rejonów operacyjnych DM. Dysponent ZRM posiadający dyspozytornię medyczną będzie zobowiązany w umowie z OW NFZ do zapewnienia obsługi rejonu operacyjnego DM zgodnie z WPDS. Z kolei dysponent ZRM nieposiadający dyspozytorni medycznej będzie zobligowany do zawarcia porozumienia w tym zakresie z innym dysponentem, zgodnie z WPDS.
 5. Finansowanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego będzie się odbywało w formie dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowi na realizacją zadania zleconego w postaci zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego.
 6. Zadania NFZ co do zawierania umów i kontroli ich realizacji pozostaną bez zmian, z zastrzeżeniem zniesienia procedury konkursowej i rokowań.
 7. W rozporządzeniach wykonawczych określone zostaną:
 • Kryteria, jakie muszą spełniać dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, w tym kryteria w zakresie dyspozytorni medycznej;
 • Ogólne warunki umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego.
Celem zmian jest realizacja zadania państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Realizacja tego zadania nie może być związana z ryzykiem braku zabezpieczenia świadczeń, jakie niesie ze sobą mechanizm ich kontraktowania w warunkach wolnej konkurencji. Niekorzystnym zjawiskiem jest też zmienność realizatorów tych świadczeń, co w sytuacji zapewnienia dostępu do infrastruktury związanej z powiadamianiem ratunkowym nie może mieć miejsca. Odnosząc się do ew. roszczeń podmiotów niepublicznych, z którymi nie będą zawierane umowy na ratownictwo medyczne finansowane ze środków publicznych, należy wskazać, że w obecnie stosowanej procedurze postępowania w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, żaden z podmiotów leczniczych (bez względu na jego status) nie ma gwarancji co do zawarcia umowy z NFZ na kolejny okres. Nie skutkuje to jednak żadnymi odszkodowaniami w stosunku do Funduszu. Zaskarżeniu może podlegać jedynie sam sposób przeprowadzenia konkursu ofert. Powierzenie realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego podmiotom z większościowym udziałem kapitału publicznego sprawia, że można uniknąć sytuacji, w której jakikolwiek podmiot leczniczy realizujący te świadczenia odmówi zawarcia umowy z płatnikiem. Gwarantem tego stanu rzeczy jest fakt, że samorządy terytorialne będące w większości organami założycielskimi dla publicznych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego są jednocześnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne osób zamieszkujących podległy im teren. Rezygnacja podmiotu leczniczego z udzielania jakichkolwiek świadczeń wymaga zgody jego organu założycielskiego. Natomiast podmioty niepubliczne nie są związane żadnym zobowiązaniem do realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych - oczywiście poza umową z NFZ – i w każdej chwili mogą zrezygnować z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody. Obecnie większość spośród 245 dysponentów działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W przypadku wejścia w życie projektowanej zmiany (po upływie okresu przejściowego) 20 podmiotów utraciłoby status dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. Podmioty te posiadają obecnie w swoich strukturach 85 ZRM podstawowych i 53 ZRM specjalistyczne – razem 138 ZRM (9,2 % ogółu ZRM w kraju). Udział firmy Falck w rynku prywatnych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego obejmuje około 54 % zakontraktowanych zespołów. Przewiduje się, że osoby zatrudnione obecnie w podmiotach niepublicznych, po wejściu w życie proponowanych zmian znajdą zatrudnienie w podmiotach z większościowym udziałem kapitału publicznego. Utrzyma się bowiem zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny, który mógłby zasilić nowo powstałe zespoły ratownictwa medycznego. Nie przewiduje się natomiast wypłaty z budżetu państwa jakichkolwiek rekompensat z tytułu utraty zatrudnienia w podmiocie niepublicznym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych.

W związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami, które dotyczą projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zapewniamy, że dzieci nie zostaną pozbawione opieki lekarzy pediatrów. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania – z terminem zgłaszania uwag do 1 lutego 2017 roku. Przeanalizujemy zaproponowane w nim przepisy pod kątem zgłoszonych uwag, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania. Projekt przekazany do konsultacji zakłada, że podstawowa opieka zdrowotna będzie oparta na medycynie rodzinnej. Proponujemy w nim, aby za lekarza POZ uznać również lekarza ze specjalizacją I stopnia albo specjalizacją inną niż medycyna rodzinna albo II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej – w tym lekarza pediatrę – jeżeli:

 • udzielał on świadczeń zdrowotnych w POZ przez co najmniej 3 lata i
 • ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ oraz
 • listę aktywną pacjentów.
Proponujemy także, aby do 31 grudnia 2025 roku za lekarzy POZ uznawać również lekarzy, którzy – choć nie spełniają kryterium stażu – udzielają świadczeń w POZ i posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ oraz aktywną listę pacjentów.

W nawiązaniu do komentarza autorstwa redaktor Elżbiety Cichockiej pt. „Wrócą czasy medycyny opresyjnej?”, który został opublikowany dzisiaj w „Gazecie Wyborczej”, przestawiamy poniższe wyjaśnienia. Po raz kolejny zapewniamy, że idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Opieka okołoporodowa będzie nadal na wysokim poziomie.

Minister spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się opieką okołoporodową

4 stycznia minister Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową. Podczas tego spotkania minister wyjaśnił na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej i w jakim celu są wprowadzane (możesz o tym przeczytać w komunikacie „Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały”). W trakcie dyskusji rozwiał wszystkie wątpliwości zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia ich aktywność i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej. Nowe rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej ma powstać we współpracy z przedstawicielami organizacji, które uczestniczyły w spotkaniu.

Minister zdrowia będzie mógł wydawać obwieszczenia z wytycznymi i zaleceniami

Minister zdrowia będzie mógł również ogłaszać w obwieszczeniu wytyczne i zalecenia opracowane przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu. Rekomendacje zawarte w obwieszczeniach będą mogły stanowić jeden z warunków kontraktowania świadczeń medycznych. Aktualne standardy opieki okołoporodowej będą obowiązywały do końca 2018 roku.

Postępowanie przed sądem

Sądy nie będą bezradne, jeśli personel medyczny przyczyni się do krzywdy kobiety rodzącej lub jej dziecka. Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych reguluje ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Stanowi ona, że świadczenia powinny być udzielane:
 • zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • w oparciu o doświadczenie zawodowe lekarza,
 • zgodnie z dostępnymi w danej sytuacji metodami i środkami,
 • z uwzględnieniem sytuacji pacjenta oraz w uzgodnieniu z nim.
W związku z tym lekarz musi opierać się na wiedzy medycznej, którą w postaci wytycznych lub rekomendacji wydają towarzystwa naukowe. W postępowaniu sądowym biegli oraz osoby skarżące mogą skonfrontować zastosowane procedury medyczne z wytycznymi zawartymi w rekomendacjach.

Akty prawne

W związku ze zmianą dopłat do opatrunków stosowanych m.in. w leczeniu Epidermolysis bullosa (EB) informujemy, że wzrost dopłat do 87 produktów finansowanych w tym wskazaniu wynika wprost z mechanizmów określonych w ustawie o refundacji z dnia 12 maja 2011 roku (chodzi o zmianę podstawy limitu finansowania w grupie limitowej). Sposobem na obniżenie dopłaty pacjenta może być obniżenie urzędowej ceny zbytu. Dlatego 10 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy odpowiedzialnej za opatrunki, dla których wzrosła dopłata pacjenta. Będziemy przekonywać firmę, aby złożyła wnioski o obniżenie urzędowych cen zbytu, wówczas spadną dopłaty do tych opatrunków. Ponadto 11 stycznia 2017 r. minister zdrowia spotka się z przedstawicielami Fundacji EB Polska i Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk. W spotkaniu wezmą udział również eksperci z dziedziny dermatologii, którzy zajmują się leczeniem Epidermolysis bullosa.

Bieżące wsparcie dla pacjentów z EB

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów z EB, minister zdrowia nawiązał współpracę z prof. dr hab. n med. Cezarym Kowalewskim z Kliniki Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu zapewnienia opcjonalnego leczenia pacjentom z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka.

Zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu pn.: Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, opublikowaliśmy kolejne mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy przedstawiają analizy dla każdego z województw w następujących zakresach:

 • lecznictwo zamknięte (lecznictwo szpitalne, rehabilitacja, opieka hospicyjno-paliatywna) dla 30 wyróżnionych grup chorób (Moduł A+B),
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) dla 15 grup chorób (Moduł A),
 • podstawowa opieka zdrowotna (POZ) dla 15 grup chorób (Moduł A).
Do końca 2017 r. mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ będą uzupełnione o kolejnych 15 grup chorób (Moduł B). Czytaj więcej o mapach potrzeb zdrowotnych w komunikacie: Nowe mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób.

Minister zdrowia skierował dziś do konsultacji publicznych projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Dlaczego ustawa o POZ jest potrzebna

Główne cele uchwalenia ustawy to:
 • zdefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia,
 • poprawa organizacji i funkcjonowania POZ,
 • zwiększenie efektywności i skoordynowanie działań POZ z innymi elementami systemu,
 • zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
 • stworzenie mechanizmu finansowego motywowania świadczeniodawców do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.
Określenie roli i miejsca POZ w systemie oraz poprawa jej organizacji przyczynią się do polepszenia stanu zdrowia pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – m.in. ograniczą skutki ich chorób. Chcemy skoordynować i zintegrować różne poziomy opieki medycznej, aby objąć pacjentów kompleksową opieką. Będzie to np. zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jego jakością. To właśnie proponujemy w projekcie. Dzięki ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej poprawią się jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.

Co wpłynie na poprawę opieki nad pacjentem

 • Lekarz POZ będzie „strażnikiem systemu" – uzyska rolę przewodnika (koordynatora) pacjenta w systemie.
 • Efektywna praca tzw. zespołu POZ – w jego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Dzięki temu kompetencje członków zespołu będą się uzupełniały.
 • Współpraca zespołu POZ z osobami, które będą udzielały specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (m. in. w ramach AOS i leczenia szpitalnego) oraz specjalistami w obszarze zdrowia publicznego (np. dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem) – będzie ona polegała m.in. na wymianie informacji.

Opieka zintegrowana

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie – od 1 lipca 2019 r. – modelu opieki zintegrowanej. Będzie to szerszy katalog badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych zapewniony w ramach POZ. Ten model opieki będzie skierowany do pacjentów z wybranymi chorobami przewlekłymi.

Projekt ustawy w RCL

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej jest dostępny w serwisie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi można zgłaszać do 1 lutego 2017 roku.

Niebawem wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o refundacji – w zakresie dotyczącym listy leków refundowanych. W związku z tym 1 stycznia 2017 r. zostanie uruchomiony dziedzinowy system teleinformatyczny, który będzie służył do obsługi procesu refundacji.

Do czego służy SOLR

SOLR będzie gromadził i przetwarzał dane, które są niezbędne do wydania decyzji dotyczących objęcia refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Za pośrednictwem SOLR będzie można składać elektroniczne wnioski o:
 • objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
 • podwyższenie albo obniżenie ceny,
 • skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Korzyści

SOLR usprawni proces przyjmowania wniosków. Dzięki temu ocena formalno-prawna dokumentacji będzie szybsza. Prostsza będzie także komunikacja wnioskodawcy z ministrem zdrowia oraz ze stronami opiniodawczo-doradczymi, które biorą udział w rozpatrywaniu wniosków refundacyjnych.

Okres przejściowy

W 2017 r. wnioskodawcy będą mogli składać wnioski zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. procedura refundacyjna będzie prowadzona tylko elektronicznie. Aby skorzystać z systemu SOLR, należy założyć konto w systemie. Szczegółowy opis dotyczący składania wniosków o założenie konta w SOLR znajduje się w komunikacie z 23 grudnia 2016 r.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991)