Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Dla mediów

---

Konferencje i briefingi

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce, Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii zapraszają na konferencję prasową dotyczącą depresji. Jest to druga najczęstsza przyczyna niepełnosprawności i utraty zdrowia, a także główna przyczyna ponad 128 tys. samobójstw, do których co roku dochodzi w Europejskim regionie WHO. Liczba mieszkańców tego regionu, którzy cierpią na zaburzenia depresyjne, sięga 40 mln, a wskaźniki rozpowszechnienia choroby w poszczególnych krajach wahają się od 3,8% do 6,3%. Mimo powszechnego występowania depresji w wielu przypadkach jest ona nadal nierozpoznawana i nieleczona. W związku z potrzebą rozpoczęcia dialogu i walki ze stygmatyzacją osób, które na nią cierpią, Światowy Dzień Zdrowia 2017 został poświęcony tej chorobie. Konferencja odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie, na dużej sali konferencyjnej (Budynek A, 1 piętro).

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na konferencję prasową:

Współczesne leki przeciwdepresyjne

związaną ze Światowym Dniem Zdrowia WHO, który przypada 7 kwietnia 2017 r. i jest obchodzony pod hasłem:

Depresja – porozmawiajmy o niej

Konferencja organizowana jest w ramach Ogólnopolskiej Kampanii

Konferencja odbędzie się

 • 30 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie 11.00
 • w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie
 • Centrum Konferencyjne Adgar sala nr 7 na poziomie (+2); wejście: bud. B

Co szósta osoba zachoruje na depresję

Depresja – to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, towarzyszących ludzkości od niepamiętnych czasów - już przed ponad dwoma tysiącami lat określana była mianem „melancholii” (gr. „czarna żółć”). Badania epidemiologiczne prowadzone współcześnie na świecie wskazują, że w ciągu całego życia na depresję choruje 17% ludzi, czyli co szósty obywatel naszego globu. Aż do 25% chorych zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu cierpi z powodu depresji o różnym stopniu nasilenia.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Dlatego też tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia WHO 2017 jest depresja.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL,WM i PB) postanowił włączyć się do tej ogólnoświatowej akcji. Specyfika działalności Urzędu zobowiązuje nas do przedstawienia tematu współczesnych leków przeciwdepresyjnych i możliwości stosowania odtwórczych produktów leczniczych, należących do tej grupy leków.

Fakty dotyczące leków przeciwdepresyjnych

 • 15% przypadków depresji nie jest diagnozowane i leczone;
 • Pacjent, u którego przez powyżej dwa tygodnie występuje obniżenie nastroju, utrata zainteresowań, męczliwość, zaburzenia koncentracji lub zaburzenia snu powinien zgłosić się do lekarza psychiatry;
 • Leki przeciwdepresyjne działają przyczynowo;
 • Leki przeciwdepresyjne powodują poprawę m.in. nastroju, koncentracji, snu;
 • Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne rzadko powodują występowanie działań niepożądanych;
 • Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają;
 • Lek przeciwdepresyjne należy zażywać codziennie, zgodnie z zaleceniami;
 • Działanie terapeutyczne leków przeciwdepresyjnych może być widoczne dopiero po 2-4 tygodniach - nie należy bez konsultacji z lekarzem odstawiać leku pomimo braku zauważalnej poprawy;
 • Nie należy samodzielnie odstawiać leków przeciwdepresyjnych nawet przy dobrym samopoczuciu;
 • Działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych pojawiające się na początku leczenia zazwyczaj mijają, nie należy odstawiać leku, tylko poinformować lekarza;
 • Przerwanie stosowania niektórych leków przeciwdepresyjnych może powodować objawy odstawienia;
 • Istotnym aspektem leczenia depresji jest możliwość stosowania odpowiedników referencyjnych produktów leczniczych,  które charakteryzują się taką samą skutecznością i bezpieczeństwem, jak produkty referencyjne.

Zapraszamy na briefing prasowy, który poprzedzi debatę dotyczącą problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Briefing odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz. 10.30 w Sali 102 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. ks. Trojdena 2A. Wezmą w nim udział:

 • minister zdrowia Konstanty Radziwiłł
 • wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin
 • przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz
 • prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas

Debata

Po briefingu odbędzie się debata, którą organizujemy razem z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Debata odbędzie się w godz. 11.00 – 16.00 w Auli B. Spotkanie jest otwarte dla mediów.

Uczestnicy debaty

W debacie wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji, środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych (m.in. samorządu zawodowego, związku zawodowego pielęgniarek i położnych oraz stowarzyszeń pielęgniarskich), uczelni kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej, pracodawców, pielęgniarskiej kadry kierowniczej w podmiotach leczniczych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa.

Zagadnienia

Podczas debaty zostaną poruszone następujące zagadnienia:
 • problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – diagnoza i propozycje rozwiązań,
 • kształcenie – określenie kierunków działań – stan obecny a model idealny,
 • normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych „rozporządzenia koszykowe” – projektowane zmiany,
 • prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej – mechanizmy motywujące do kształcenia i pracy w zawodach w Polsce,
 • cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia częścią rozwiązań systemowych i wsparciem opieki pielęgniarskiej.

Zapraszamy na briefing dotyczący szczepień przeciw pneumokokom połączony ze szczepieniem dziecka. Odbędzie się on dziś (6 marca 2017 r). o godz. 12.00 w Przychodni Lekarskiej ORLIK w Warszawie (ul. Ostrobramska 101, wjazd od ul. Poligonowej). W briefingu wezmą udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz kierownik przychodni dr Anna Boguradzka.

Dzisiaj (27 lutego 2017 r.) o godz. 12.00 w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing prasowy dotyczący nowej listy leków refundowanych z udziałem wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 11.30.

Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła dotyczącą rozwiązań zawartych w projekcie ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali. Konferencja odbędzie się 23 lutego 2017 r. (w czwartek) o godz. 13.00 na sali kasetonowej w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 12.30.

Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której zostaną przedstawione najistotniejsze ustalenia nowego raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego. Podczas konferencji zostaną także przedstawione zasady działania portalu Serwis Zdrowie realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez Polską Agencję Prasową.

Czas i miejsce

Konferencja odbędzie się 16 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa.

Uczestnicy

 • minister zdrowia Konstanty Radziwiłł
 • dyrektor NIZP–PZH prof. Mirosław Wysocki
 • zastępca dyrektora NIZP–PZH prof. Bogdan Wojtyniak
 • krajowy konsultant w dziedzinie hematologii prof. Wiesław Jędrzejczak
Na pytania dotyczące szczegółowych zagadnień raportu będą odpowiadać jego współautorzy:
 • Magdalena Bielska-Lasota (tematyka wskaźników przeżyć chorych na nowotwory),
 • dr Małgorzata Sadkowska-Todys (tematyka chorób zakaźnych),
 • Rafał Halik (tematyka wypadków),
 • Krzysztof Skotak (tematyka zagrożeń środowiskowych),
 • dr Anna Poznańska (tematyka czynników ryzyka zdrowotnego związanego ze stylem życia).
Konferencję poprowadzi Justyna Wojteczek, redaktor prowadząca portal Serwis Zdrowie. Spotkanie będzie transmitowane na stronie www.zdrowie.pap.pl.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową pn.:  Bezpieczeństwo i działania niepożądane leków przeciwlękowych i nasennych organizowaną w ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek Bezpieczny”.

Konferencja odbędzie się 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (Centrum Konferencyjne Adgar sala nr 7 na poziomie (+2); wejście: bud. B)

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Zapraszamy na briefing prasowy "Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia - System IOWISZ", podczas którego zostaną poruszone następujące kwestie:

 • cele systemu,
 • instrument oceny wniosków a priorytety polityki zdrowotnej,
 • wnioski opiniowane na Mazowszu.
Kiedy: 27 stycznia 2017 r. (piątek) Gdzie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, sala 131 pl. Bankowy 3/5, Warszawa Godzina: 12.40 W spotkaniu wezmą udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceminister Krzysztof Łanda oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Uwaga

Przedstawicieli mediów prosimy o potwierdzenie obecności do piątku 27 stycznia do godz. 11.00. e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl tel.: 22 695 60 63   Czytaj więcej w komunikacie: Rozpoczęły się spotkania dotyczące IOWISZ-a

Zapraszamy na konferencję z okazji II Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, która odbędzie się jutro – 18 listopada 2016 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (aula im. Ludwika Rajchmana). Wezmą w niej udział między innymi przedstawiciele Instytutu, Ministerstwa Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia, Narodowego Instytutu Leków oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.   Plan konferencji znajduje się w plikach do pobrania. Informacje na temat Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach 2016 znajdują się w plikach do pobrania. Informacje na temat antybiotykoodporności znajdują się w plikach do pobrania. Czytaj więcej o Narodowym programie ochrony antybiotyków na lata 2016-2020.  

W związku z głosowaniami w Senacie, na których musi być obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, konferencja prasowa podsumowująca  rok pracy Ministerstwa Zdrowia jest przesunięta na godzinę 10.00. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 9.30.

Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła podsumowującą  rok pracy Ministerstwa Zdrowia.

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2016 r. (w czwartek) o godz. 09.30 na sali kolumnowej w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15.

Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 09.00.

8 listopada 2016 r. o godz. 9.45 w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 (sala kolumnowa) w obecności Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem  Diabetologicznym a Stowarzyszeniem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Środowiska lekarzy rodzinnych i diabetologów postanowiły zawrzeć porozumienie, wyrażające intencję współpracy w zakresie:

 • szerzenia zdobyczy współczesnej nauki wśród lekarzy,
 • współdziałania w organizowaniu społecznej ochrony zdrowia i w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności,
 • współdziałania w doskonaleniu zawodowym lekarzy oraz
 • reprezentowania interesów zdrowotnych i opiekuńczych chorych na cukrzycę typu 1 i 2.
W uroczystym podpisaniu porozumienia wezmą udział m.in:
 • dr hab. n. med.  Maciej Małecki – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
 • dr hab. n. med. Tomasz Tomasik – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • dr hab. n. med. Adam Windak – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii.
Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli mediów. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia z redakcji.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł weźmie udział w jubileuszu 20-lecia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”. W ramach obchodów – w dniach 3-4 listopada 2016 r. – odbędą się spotkanie kierowników ośrodków transplantacyjnych oraz XXXI konferencja koordynatorów transplantacyjnych. Czytaj więcej o jubileuszu na stronie internetowej Poltransplantu. 3 listopada o godz. 18.15 odbędzie się konferencja prasowa, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Adres

Airport Hotel Okęcie 17 stycznia 24 Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub ważnego upoważnienia od redakcji.  

Konferencja prasowa

Szczepienia przeciw grypie

połączona ze szczepieniem

ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

 i komisarza KE Vytenisa Andriukaitisa

 

27 października 2016 (czwartek), godz. 14:45

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW)

Dobra 56/66, 00-920 Warszawa

  27 października 2016 r. o godzinie 14:45 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja prasowa na temat szczepień przeciwko grypie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz komisarza do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa. Podczas konferencji minister wraz z komisarzem zaszczepią się przeciwko grypie. W konferencji wezmą również udział kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego prof. Lidia Brydak oraz dr Paulina Karwowska, Dyrektor Biura WHO w Polsce. Po konferencji, o godz. 16:00, na parterze budynku odbędzie się Dialog Obywatelski „Inwestowanie w zdrowy rozwój – Polska w UE” z udziałem komisarza Vytenisa Andriukaitisa. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji e-mailem na adres: biuro-bp@mz.gov.pl.

24 października 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 (sala kinowa) o godz. 10.30 rozpocznie się inauguracja programu „Bezpieczeństwo Pacjenta” na studiach medycznych w Polsce. Organizatorem spotkania jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Podczas dwudniowej sesji odbędą się także warsztaty na temat bezpieczeństwa pacjenta – przewodnik i wskazówki dla kadry dydaktycznej. W spotkaniach wezmą udział m.in. eksperci WHO, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawiciele MZ, Centrum Monitorowania Jakości, uniwersytetów medycznych, instytutów medycznych, towarzystw naukowych, samorządów lekarskiego, pielęgniarskiego i aptekarskiego. Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli mediów. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub upoważnienia z redakcji.

Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła dotyczącą programu bezpłatnych leków dla seniorów. Spotkanie odbędzie się dzisiaj (2 września 2016 r.) o godz. 10.30 w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 10.00.

Zapraszamy na konferencję prasową inaugurującą współpracę Ministerstwa Zdrowia z Telewizją Polską w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, która przypieczętowana zostanie oficjalnym podpisaniem listu intencyjnego przez obie strony. Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2016 r. o godz. 12.30 w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 (sala kasetonowa). Wezmą w nim udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz prezes zarządu TVP Jacek Kurski. Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej. Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 12.00

Święto Krwiodawstwa już 11 czerwca na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Zapraszamy na imprezę plenerową! „Trasa Czerwonej Nitki” inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną „Twoja krew, moje życie”. Koncerty gwiazd, strefy aktywności dla dzieci i młodzieży, warsztaty i pokazy sportowe oraz mobilne punkty pobierania krwi. Te i wiele innych atrakcji czekają na wszystkich, którzy 11 czerwca odwiedzą błonia PGE Narodowego w Warszawie. Wszystko po to, aby lepiej zrozumieć ideę krwiodawstwa i promować honorowe oddawanie krwi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. KIEDY: 11 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 GDZIE: błonia PGE Narodowego w Warszawie Krew, krwiodawstwo, krwiolecznictwo, pomoc i dobra zabawa – te słowa będą tam odmieniane przez wszystkie przypadki! Na uczestników czeka wiele atrakcji:

 • koncerty De Mono i Loka
 • strefy aktywności i animacji dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty i pokazy sportowe
 • symulatory bezpiecznej jazdy
 • mobilne punkty pobierania krwi
 • strefa gastronomiczna przyjazna dbającym o zdrowie i sylwetkę
 • na koniec dnia: iluminacja świetlna na fasadzie PGE Narodowego.
O oddawaniu krwi trzeba mówić jak najwięcej i jak najczęściej. Czerwcowe wydarzenie, odbywające się na błoniach PGE Narodowego, to doskonała okazja do przybliżenia tematyki krwiodawstwa i skonfrontowania posiadanej wiedzy z rzeczywistością. To także niezwykła możliwość bliższego poznania Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie ofiarowują najcenniejszy dar - swoją krew, ratując ludzkie zdrowie i życie. Jestem im ogromnie wdzięczny za tę szlachetność i nadzieję, jaką dają potrzebującym. Zachęcam wszystkich do oddawania krwi i zasilenia zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi - zostańcie najlepszą inspiracją dla innych! - Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł

Trasa Czerwonej Nitki

To kluczowy element ogólnopolskiej kampanii „Twoja krew, moje życie” promującej honorowe krwiodawstwo i zwiększającej świadomość społeczną w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki. To również dobra okazja do rozpoczęcia obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy, który przypada 14 czerwca. Krew to jeden z najcenniejszych darów, jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi. Liczba krwiodawców w Polsce i społeczna świadomość w tym zakresie stale rosną, jednak wciąż nie do końca zaspokajają potrzeby kraju w tym obszarze. Wydarzeniami takimi jak inauguracja Trasy Czerwonej Nitki chcemy przybliżać tematykę krwiodawstwa i zachęcać do przyłączenia się do Grona Honorowych Dawców Krwi. To szczególnie ważne w kontekście zbliżającego się okresu wakacyjnego, a także ważnych, międzynarodowych wydarzeń odbywających się w Polsce – Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO. - p.o. dyrektora Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek Organizatorzy: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi oraz PGE Narodowy w Warszawie. Serdecznie zapraszamy! *** Ogólnopolska kampania promująca honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie” jest realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowanego przez ministra zdrowia. Realizatorami ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. „Twoja krew, moje życie” jest Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Kontakt dla mediów: Marta Grabowska ECevent tel. +48 728 988 769 e-mail: czerwonanitka@ecevent.pl

Dzisiaj (6 czerwca 2016 r.) o godz. 14.00 na dziedzińcu w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing prasowy w sprawie sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka z udziałem ministra Konstantego Radziwiłła. Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

Dzisiaj (30 maja 2016 r.) o godz. 10.30 na sali kasetonowej w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się konferencja prasowa w sprawie sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka z udziałem ministra Konstantego Radziwiłła. Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję. Wjazd wozów transmisyjnych: od godz. 10.00.

Zapraszamy na konferencję prasową organizowaną z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem, która odbędzie się 19 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w nowo otwartym centrum edukacyjno-konferencyjnym w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, (ul. Roentgena 5 w Warszawie). W spotkaniu weźmie udział m.in. wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala. Kontakt dla dziennikarzy: canepid@coi.pl, 22 57 09 427   Czytaj więcej na temat konferencji prasowej w zaproszeniu, które znajduje się w plikach do pobrania. Czytaj więcej na temat Białej Soboty organizowanej w Centrum Onkologii w programie wydarzenia, który znajduje się w plikach do pobrania.

12 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w sali kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się konferencja prasowa na temat dekomercjalizacji szpitali. Wezmą w niej udział minister Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Piotr Warczyński. Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

5 maja 2016 roku (w czwartek) o godzinie 11.30 w sali kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem:

 • Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła
 • Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
 • Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza
  /-/ Milena Kruszewska rzecznik prasowy Ministra Zdrowia   Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH zaprasza na konferencję w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień 2016 – European Immunization Week 2016 Eliminacja odry i różyczki. 19 kwietnia 2016, godz.11.00 – 13.00, Aula im. Ludwika Rajchmana, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa.  

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH zaprasza na konferencję z okazji Światowego Dnia Zdrowia  - Cukrzyca 2016. 13 kwietnia 2016, godz. 11.00 – 13.00, Aula im. Ludwika Rajchmana, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa.

plakat konf.cukrzyca.2016

Czytaj więcej na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH

Ministerstwo Zdrowia, Biuro WHO w Polsce oraz Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie zapraszają na briefing z okazji  Światowego Dnia Zdrowia, który odbędzie się 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.30 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63A. Wjazd wozów transmisyjnych od godziny 13.00 do 13.15 – wjazd od ul. Księcia Trojdena. Dziennikarzy z ważną legitymacją prasową zapraszamy od 13.20. Akredytacje w Biurze Prasy i Promocji: do 7 kwietnia do godziny 10.00 (prosimy o e-mail na adres biuro-bp@mz.gov.pl lub telefon pod numer: 22 831 30 71).

8 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odbędzie się konferencja prasowa Błędy medyczne w farmakoterapii. Czy umiemy i możemy im zapobiegać?

Czytaj więcej na temat konferencji w serwisie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ministerstwo Zdrowia i Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie zapraszają na briefing prasowy organizowany z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji oraz 50. rocznicy pierwszego udanego przeszczepu nerki. Briefing odbędzie się 26 stycznia 2016 r. o godzinie 10:30 w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie (wjazd od ulicy Nowogrodzkiej 59).

Wjazd wozów transmisyjnych: od 10.00 do 10.15.

Dziennikarzy z ważną legitymacją prasową zapraszamy od 10.15.

Akredytacje w Biurze Prasy i Promocji: do godziny 9.00 26 stycznia (prosimy o e-mail na adres biuro-bp@mz.gov.pl lub telefon pod numer: 22 831 30 71).

29 grudnia 2015 r. o godzinie 15.30 w sali kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing prasowy z udziałem ministra Konstantego Radziwiłła, wiceministra Krzysztofa Łanda i prof. Magdaleny Durlik.

Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

3 grudnia 2015 roku (w czwartek) o godzinie 13.00 w sali kinowej Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz członków kierownictwa resortu.

Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

Milena Kruszewska
rzecznik prasowy
Ministra Zdrowia

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na konferencję prasową w przededniu rozpoczęcia Pierwszego Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO organizowaną w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Lek Bezpieczny" pod tytułem "Stosowanie antybiotyków u dzieci".

Konferencja odbędzie się 3 listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (wejście: bud. B; Centrum Konferencyjne Adgar -Event Room).

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W środę, tj. 7 października br. o godz. 12.00, w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami placówek prowadzących leczenie metodą in vitro z udziałem prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz. Spotkanie poświęcone będzie wdrażaniu przepisów ustawy o leczeniu bezpłodności.

 • po zakończeniu spotkania ok. godz. 14.00 przewidziano briefing prasowy szefowej rządu

Warszawa, ul. Miodowa 15, siedziba Ministerstwa Zdrowia

Foto na początku spotkania

Więcej informacji na stronie premier.gov.pl

Ze strony CIR wydarzeniem zajmują się Piotr Przybysz, tel. 609 038 733 i Urszula Sawińska, tel. 607 490 875.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową pn.: „Zapobieganie i leczenie grypy" organizowaną w ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek Bezpieczny".

Konferencja odbędzie się 22 września 2015 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (sala konferencyjna nr 622; VI piętro; wejście: bud. C)

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dzisiaj o godzinie 12.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala kasetonowa) odbędzie się briefing prasowy z udziałem podsekretarza stanu Cezarego Cieślukowskiego i dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beaty Cholewki – w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej.

Dzisiaj o godzinie 14.30 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala kasetonowa) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową Badania kliniczne, fakty i mity – nowe otwarcie w Unii Europejskiej z okazji X Międzynarodowego Dnia Badań klinicznych (WHO 2015 r.) w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Lek Bezpieczny.

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2015 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (wejście: bud. C, sala nr 622, PIĘTRO VI).

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa wszystkie kraje do współpracy na rzecz Zatrzymania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. Podczas konferencji prasowej, na którą zapraszamy, eksperci zaprezentują m.in. skalę zjawiska w Polsce.


Konferencja jest także inauguracją kolejnego roku realizacji zadania Prewencja pierwotna nowotworów, które promuje wśród Polaków pozytywne zmiany w stylu życia. Palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn zachorowań na nowotwory złośliwe, dlatego też eksperci podpowiedzą m.in. gdzie szukać motywacji do rzucenia palenia i jak zrobić pierwszy krok.

29 maja 2015 r. (piątek), godz. 11.00
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15 w Warszawie (sala kinowa)

W spotkaniu udział wezmą:

 • Dr Marta Mańczuk, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii‐Instytut
 • Dr Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
 • Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny
 • Marcin Bombrych, Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz,
  Główny Inspektorat Sanitarny
 • Jakub Łobaszewski, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii‐Instytut
 • Krzysztof Przewoźniak, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii‐Instytut
 • Irena Przepiórka, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii‐Instytut

Ministerstwo Zdrowia i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce serdecznie zapraszają na konferencję w ramach Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią „Karmienie piersią i praca – zróbmy to", która odbędzie się 29 maja 2015 roku w godz. 10.00 15.00 w auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Warszawa, ul. Trojdena 2a).

Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i położnych, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych realizujących zadania w obszarze ochrony zdrowia, członków towarzystw naukowych i zawodowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych skupiających swoje zadania na promocji karmienia piersią.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji na adres konf.laktacja@mz.gov.pl do 22 maja 2015 r.

W treści proszę podać imię, nazwisko i miejsce zatrudnienia – decyduje kolejność zgłoszeń.

15 maja 2015, o godzinie 10.00, w auli im. dr L. Rajchmana, w gmachu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (ul. Chocimska 24, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 2015 pn.: „Czym ryzykujemy, nie szczepiąc dzieci?".

Konferencja została objęta patronatem honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej.

Czytaj więcej o konferencji w serwisie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na konferencję prasową „Bezpieczeństwo, skuteczność i jakość szczepionek" organizowaną z okazji X Europejskiego Tygodnia Szczepień (20-25.04.2015 r.).

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (Centrum konferencyjne Adgar; wejście: bud. B, sala nr 5, poziom -1)

Czytaj więcej o konferencji w serwisie URPL.

20 kwietnia 2015, o godzinie 11.00, w auli im. dr L. Rajchmana, w gmachu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (ul. Chocimska 24, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 2015 pn.: „Czym ryzykujemy nie szczepiąc dzieci?"

AGENDA

Powitanie uczestników:

 • dr hab. Rafał Gierczyński, prof. nadzw. NIZP-PZH, p.o. Dyrektor NIZP-PZH
 • dr Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura WHO w Polsce
 • Marek Posobkiewicz, p.o. Główny Inspektor Sanitarny

Wystąpienia ekspertów:

 • Co dają nam szczepienia? - dr Iwona Paradowska - Stankiewicz, Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, NIZP-PZH
 • Czy potrzebujemy nowych szczepionek? - prof. dr hab. Ewa Bernatowska, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Czym ryzykujemy nie szczepiąc dzieci? - prof. dr hab. Włodzimierz Gut, NIZP-PZH
 • Prawne aspekty uchylania się od szczepień - Izabela Kucharska, GIS

Dzisiaj (15 kwietnia 2015 r.) o godzinie 15.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala kinowa) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza poświęcona podsumowaniu funkcjonowania pakietu onkologicznego

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce oraz Ministerstwo Zdrowia serdecznie zapraszają na konferencję prasową z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia, która odbędzie się 7 kwietnia 2015 r.

Tematem Światowego Dnia Zdrowia w 2015 roku jest bezpieczeństwo żywności. Europejski oddział Światowej Organizacji Zdrowia szacuje, że choroby przenoszone drogą pokarmową występują znacznie częściej niż to wynika z liczby zgłaszanych przypadków. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla potrzebę lepszej współpracy międzysektorowej na rzecz zmniejszania zagrożeń zdrowotnych związanych ze spożyciem niebezpiecznej żywności.

„Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności występujące w dowolnym ogniwie łańcucha – od środowiska poprzez produkcję podstawową, przetwórstwo, transport, handel do gastronomii lub domu konsumenta – mogą mieć znaczące konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne" – podkreśla dr Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę.

Przykładem takiej sytuacji był wybuch ogniska zakaźnego wywołanego przez szczep pałeczki okrężnicy EHEC (Enterohaemorrhagic Escherichia coli) w Niemczech i we Francji w 2011 r. Importowane skażone kiełki fasoli spowodowały 4000 przypadków zakażenia EHEC w 16 krajach, w tym ponad 900 przypadków zespołu HUS (mocznicy hemolitycznej) i 55 zgonów.

Łańcuch żywnościowy jest obecnie znacznie dłuższy i bardziej złożony niż kiedyś, a zmiany demograficzne, kulturowe, ekonomiczne i środowiskowe zwiększają zagrożenia związane z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na konferencję prasową Nanocząstki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia? organizowaną w ramach Ogólnopolskiej Kampanii.

Konferencja odbędzie się 26 marca 2015 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie (Centrum konferencyjne Adgar; wejście: bud. B, sala nr 5, poziom -1)

Czytaj więcej w serwisie URPL.

10 marca 2015 r. po posiedzeniu Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa premier Ewy Kopacz i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Premier Kopacz poinformowała, że rząd przyjął projekt ustawy o leczeniu niepłodności. Określa on zasady stosowania metod leczenia niepłodności, gwarantuje bezpieczeństwo komórek rozrodczych i zarodków, chroni prawa osób borykających się z niepłodnością i dzieci urodzonych w wyniku zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji.

Ewa Kopacz zaznaczyła, że projekt ustawy nie dotyczy tylko procedury in vitro, lecz wszystkich sposobów walki z bezpłodnością. „W ustawie opisaliśmy sposoby walki z niepłodnością, opisaliśmy, w jaki sposób należy niepłodność diagnozować, w jaki sposób należy niepłodność leczyć – wszystkimi dostępnymi metodami: hormonalnie, chirurgicznie, ale także metodą in vitro" – dodał Bartosz Arłukowicz. Przepisy pozwalają skorzystać z możliwości zapłodnienia pozaustrojowego parom, które udokumentują co najmniej 12-miesięczne nieskuteczne leczenie niepłodności innymi sposobami.

Obecnie w Polsce nie ma prawnych regulacji zasad postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Minister zdrowia wyjaśnił, że projekt ustawy o leczeniu niepłodności zawiera przepisy, „które opierają się na kluczowej zasadzie bezpieczeństwa procedury leczenia niepłodności w każdym wymiarze i każdą dostępną procedurą medyczną".

Arłukowicz przedstawił główne założenia projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Projekt reguluje:

 • zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych;
 • kwestię leczenia niepłodności;
 • działania władz publicznych dotyczące ochrony i promocji zdrowia rozrodczego;
 • warunki dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków w związku z procedurą medycznie wspomaganej prokreacji;
 • zasady funkcjonowania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków.

Zarówno premier Kopacz, jak i minister Arłukowicz podkreślali, że obecnie niepłodność stała się chorobą cywilizacyjną. Projekt ustawy o leczeniu niepłodności daje bezpłodnym parom szansę na stworzenie pełnej rodziny.

We wtorek (10 marca) o godzinie 14.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja prasowa premier Ewy Kopacz oraz ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza po posiedzeniu Rady Ministrów. Konferencja poświęcona będzie rządowemu projektowi ustawy o leczeniu niepłodności.

 • KPRM, sala konferencyjna na IV p.
 • Otwarte dla mediów

Akredytacje można uzyskać przez system akredytacji online do godz. 13.00.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 13.00. Dziennikarzy prosimy o przybycie na wejście A do godz. 13.30.

W środę 4 marca 2015 r. o godz. 11.00 w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH (ul. Chocimska 24, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa pt. „Czy musimy chorować na odrę?". Wezmą w niej udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

Kliknij, aby powiększyć

Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie rezydentur. Konferencja odbędzie się dzisiaj (9 lutego 2015 r.) o godz. 14.30. w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15, sala kasetonowa).

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

3 lutego 2015 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Ministerstwie Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15, sala kasetonowa) odbędzie się briefing z udziałem ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. dr hab. Stanisława Radowickiego w sprawie in vitro w Szczecinie.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

Krzysztof Bąk
Rzecznik prasowy
ministra zdrowia

Dzisiaj (6 stycznia 2015 r.) o godzinie 11.45 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Dzisiaj (5 stycznia 2015 r.) o godzinie 16.30 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

2 stycznia 2015 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz wiceministra Sławomira Neumanna.

1 stycznia 2015 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

31 grudnia 2014 r. (środa) o godzinie 15.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza oraz ministra Sławomira Neumanna.

29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 18.15 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13.15 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13.15 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra Bartosza Arłukowicza.

23 grudnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie rozmów z przedstawicielami organizacji zrzeszających lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Minister zdrowia przedstawił propozycje finansowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) podczas konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia.

Minister zapowiedział znaczne zwiększenie nakładów na podstawową opiekę zdrowotną oraz wprowadzenie motywacyjnego systemu finansowania świadczeń udzielanych przez lekarzy POZ. Minister poinformował, że od 2015 r. nakłady na podstawową opiekę zdrowotną wzrosną o 800 mln zł (czyli do poziomu 6 mld zł). Wyjaśnił, że stawka kapitacyjna, która nie zmieniła się od 2008 r., w przyszłym roku zostanie podwyższona o ok. 40 zł (do kwoty 136,20 zł). Dla lekarzy wykonujących badania diagnostyczne stawka będzie jeszcze wyższa (jej wysokość jest przedmiotem rozmów z przedstawicielami organizacji zrzeszających lekarzy POZ).

Zwiększenie finansowania jest związane z wprowadzeniem pakietu onkologicznego, w ramach którego lekarze rodzinni będą mogli zlecać większą liczbę badań diagnostycznych. „Bardzo zależy nam na tym, żeby lekarze wykonywali badania" – podkreślał minister Arłukowicz.

Minister poinformował również, że od dzisiaj (tj. od 11 grudnia 2014 r.) NFZ umożliwia lekarzom POZ oraz lekarzom specjalistom testowanie wystawiania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przypomniał, że do 11 grudnia trwają konsultacje projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015 i lata następne.

11 grudnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 11.30 w Ministerstwie Zdrowia na sali kasetonowej (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza pt. „Zmiany w finansowaniu lekarzy rodzinnych POZ".

Wejście za okazaniem legitymacji prasowej.

Wjazd wozów transmisyjnych od godz. 11.00.

10 października 2014 roku (piątek) o godzinie 15.30, na dziedzińcu Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza poświęcony sytuacji epidemiologicznej w Polsce.


8 października 2014 roku (środa), o godzinie 13.00 w gmachu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (ul. Chocimska 24) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona „Sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie".

W konferencji udział wezmą:

 • Prof. dr hab. Mirosław Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny
 • Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny
 • Prof. dr hab. Andrzej Horban konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych
 • Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny

Kontakt dla mediów:

Monika Wróbel-Harmas

Rzecznik Prasowy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH)

Chocimska 24/ 00-791 Warszawa

tel. +48 22 542 12 88, tel. kom. +48 696 498 578

mwrobel-harmas@pzh.gov.pl / www.pzh.gov.pl / @nizp_pzh

11 września 2014 r. o godzinie 10:00 w Szkole Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SP ZOZ w Warszawie (ul. Brzeska 12) odbędzie się konferencja prasowa podczas której dyrektor WSPRiTS oficjalne przekarze dwa ambulanse dla iwano-frankowskiego Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof.

W Szkole Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SP ZOZ od 8 września 2014 r. szkoli się 13 lekarzy i felczerów z Ukrainy. Kurs dotyczy zaawansowanych zabiegów ratujących życie u dorosłych, które są oparte na standardach Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to trzecia grupa, która zostanie przeszkolona zgodnie z ubiegłorocznym porozumieniem o współpracy, zawartym między Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ a Wojewódzkim Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

Organizatorami szkolenia są Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Transport Sanitarnego „Meditrans" SP ZOZ w Warszawie oraz SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kurs prowadzą instruktorzy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował, że zakończyły się prace parlamentarne nad pakietami kolejkowym i onkologicznym. Na konferencji zorganizowanej 24 lipca 2014 r. w Sejmie podziękował posłom i senatorom, którzy pracowali nad wprowadzaniem zmian, za ich pomoc i zaangażowanie w to, aby ustawy zostały przyjęte jak najszybciej.

Minister podkreślił, że zakończenie prac w wyznaczonym terminie było bardzo ważne, ponieważ są to duże zmiany ustawowe i wymagają przygotowania – m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia.

Główne założenia nowych przepisów to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych. Bartosz Arłukowicz zaznaczył, że limity finansowe w leczeniu onkologicznym zostaną zniesione, ale szpitale będą musiały dotrzymywać terminów szybkiej diagnozy i szybkiego leczenia. Omówił także krótko inne zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r.

Obecnie ustawy z pakietów kolejkowego i onkologicznego czekają na podpis prezydenta.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podziękował posłom i senatorom zaangażowanym w prace nad pakietami kolejkowym i onkologicznym. Od lewej prelegenci: minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, senator Alicja Chybicka, senator Rafał Muchacki.

Zapraszamy na briefing w Ministerstwie Zdrowia

3 lipca 2014 r. (czwartek) o godzinie 16.30

(ul. Miodowa 15, Warszawa)

wstęp za okazaniem legitymacji prasowej

17 czerwca 2014 r. (w wtorek) o godzinie 10.35 w Hotelu JM przy ul. Grzybowskiej 45 w Warszawie w Sali Kryształowej odbędzie się konferencja prasowa dotycząca projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podczas której Beata Cholewka – dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych przedstawi informacje o celach projektu, efektach jego realizacji i możliwościach, które stwarza polskim pielęgniarkom i położnym.

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy zainteresowanych tematem nieodpłatnego podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i położne.

To już ostatni nabór w ramach projektu!

Wstęp za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub potwierdzenia wystawionego przez redakcję.

12 czerwca 2014 r. w sali kolumnowej Ministerstwa Zdrowia w godzinach 11:00 – 15:00 odbędzie się Dzień Informacyjny Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014 – 2020). Przedstawiciele Komisji Europejskiej (Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności) zaprezentują główne założenia programu i Planu pracy na 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowej procedury składania propozycji oraz zarządzania finansowego.

Program zdrowia jest kontynuacją poprzednich dwóch programów realizowanych od 2003 r. Jest to główny instrument finansowy Komisji Europejskiej, który służy wdrażaniu strategii UE w dziedzinie zdrowia. Program, poprzez współfinansowanie projektów i innych działań, ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli UE. Ma także przyczynić się do zmniejszenia nierówności w tym zakresie między państwami członkowskimi Unii.

Priorytety trzeciego programu zdrowia:

 • promocja zdrowia;
 • profilaktyka chorób z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach";
 • ochrona obywateli UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
 • zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej;
 • ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Spotkanie będzie prowadzone w językach polskim i angielskim (bez tłumaczenia).

Pytania na temat Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014 – 2020), a także zgłoszenia do udziału w Dniu Informacyjnym prosimy wysyłać na adres k.drogon@mz.gov.pl lub dzwonić pod nr: (22) 53 00 187.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań w dziedzinie zdrowia (2014 – 2020) jest dostępne w Dzienniku Urzędowym UE.

Czytaj więcej na temat programów finansowych UE w dziedzinie zdrowia.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień uprzejmie zapraszamy na konferencję pt. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia", która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r., w siedzibie NIZP-PZH.

Pobierz zaproszenie i plan konferencji

Europejski Tydzień Szczepień http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/european-immunization-week w Polsce obchodzony będzie po raz dziewiąty w dniach od 22 do 26 kwietnia. Tak jak w latach ubiegłych jest to inicjatywa kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia a realizowana przez państwa członkowskie na krajowym i lokalnym poziomie oraz inne pokrewne sektory i partnerów. Celem Tygodnia w 2014 r. jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych.

Więcej informacji o akcji na stronie http://szczepienia.gis.gov.pl

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Ministerstwo Zdrowia pragną bardzo serdecznie zaprosić Państwa na konferencję prasową z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2014.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2014 są choroby przenoszone przez wektory. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

Problem ten dotyczy także Polski, zwłaszcza chorób przenoszonych przez kleszcze. Borelioza z Lyme jest najczęściej występującą w Polsce – tak jak na całej półkuli północnej - chorobą przenoszoną przez kleszcze. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyne zakażenie przenoszone przez te pajęczaki. Kleszcze mogą przenosić zarówno wirusy jak i bakterie czy pierwotniaki. Wraz z rozwojem metod diagnostycznych, szczególnie metod biologii molekularnej zidentyfikowano obecność w kleszczach dotychczas nieznanych (również na terenie Polski ) drobnoustrojów chorobotwórczych. W ostatnich latach opisano między innymi pierwsze przypadki riketsjoz z grupy gorączek plamistych, kojarzonych dotychczas z południową Europą, z basenem Morza Śródziemnego.

W załączeniu program konferencji:

Dzisiaj (21 marca) o godz. 17.30 odbędzie się konferencja prasowa prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

 • KPRM, sala konferencyjna na IV p.
 • Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji prasowej.
 • Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych do godz. 16.15.
 • Dziennikarzy prosimy o przybycie do godz. 17.10.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową - BEZPIECZEŃSTWO LEKÓW ROŚLINNYCH organizowaną w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Bezpieczny Lek.

Konferencja odbędzie się:

11 marca 2014 r. (wtorek) o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu, przy ul. Ząbkowskiej 41 w Warszawie

sala konferencyjna (parter)

Od kilkunastu lat zauważamy rosnące zainteresowanie lekiem pochodzenia roślinnego. Jak to się stało? Przecież jeszcze w połowie XX wieku lek roślinny był lekiem zepchniętym na margines medycyny. Jednak postęp naukowy, który pozwolił poznać zawarte w roślinach leczniczych składniki biologicznie aktywne, warunkujące ich właściwości lecznicze, przywrócił lekom roślinnym należne im miejsce. Paradoks: postęp naukowy, który miał wyeliminować leki pochodzenia roślinnego z nowoczesnego lecznictwa, stał się przyczyną ich rosnącego znaczenia.

Mimo, że wiele nowoczesnych leków roślinnych posiada swoje korzenie w medycynie minionych wieków, to jednak dzięki badaniom naukowym, które zweryfikowały ich przydatność we współczesnym lecznictwie, są one ważnymi środkami współczesnej medycyny. Prowadzone w coraz szerszym zakresie badania fitochemiczne i fitofarmakologiczne nowych roślin, pozwoliły też na wprowadzenie do lecznictwa wielu nowych roślinnych produktów leczniczych. Medycyna XXI wieku nie jest wcale medycyną bez „archaicznych ziół", jak wcześniej przewidywano. Jest medycyną, w której nowoczesny lek pochodzenia roślinnego stosowany jest równolegle z lekiem syntetycznym.

Lek roślinny ze względu na swoją specyfikę wynikającą z naturalnej złożoności i zmienności składu surowców roślinnych, z których jest wytwarzany wymaga szczególnego podejścia w procesie dopuszczenia go do obrotu. Jakość, skuteczność i bezpieczeństwo każdego produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego roślinnego musi być udokumentowana przez wytwórcę, a dokumentacja ta podlega ocenie przez nasz Urząd Rejestracji. Jakość leku roślinnego, a w szczególności pochodzenie surowców roślinnych, powtarzalność procesu wytwarzania opartego na zasadach Dobrej Praktyki Uprawy i Zbioru i Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz kontrola każdej serii leku wprowadzanego do obrotu jest podstawą bezpieczeństwa jego stosowania.

Konferencja przybliży Uczestnikom problematykę leku roślinnego, w tym:

 • Zagrożenia związane ze stosowaniem produktów pochodzenia roślinnego
 • Ocena bezpieczeństwa stosowania u dzieci
 • Czy celowe jest stosowanie preparatów złożonych zawierających witaminy i minerały?
 • Działania niepożądane produktów stosowanych w celu redukcji masy ciała
 • Interakcje i zafałszowania produktów roślinnych

Konferencję poprowadzi Wojciech Łuszczyna, rzecznik URPL,WMi PB

Bliższe informacje: Anna Plich, tel. (022) 492-12-40, fax (0 22) 492-12-49, lub anna.plich@urpl.gov.pl

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

26 lutego 2014 r. (środa) o godzinie 14.00 w Sali Kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing Sławomira Neumanna - sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wstęp wyłącznie za okazaniem legitymacji prasowej.

28 stycznia 2014 r. (wtorek) o godzinie 17.00, w Sali Kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, Warszawa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat kontroli szpitala we Włocławku.

17 grudnia 2013 r. (we wtorek) o godzinie 10.00 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Długa 38/40, sala 17) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem sekretarza stanu Sławomira Neumanna podsumowująca projekt systemowy pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W konferencji wezmą udział również:

 • prof. dr hab. Marek Gruszczyński – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą w SGH,
 • prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska – koordynator merytoryczny projektu, SGH,
 • Tomasz Pawlęga – zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia, kierownik projektu,
 • dr Adam Kozierkiewicz – ekspert.

27 stycznia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Gostyninie (Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem:

 • Sławomira Neumanna, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • dr. n. med. Ryszarda Wardeńskiego, dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Wstęp wyłącznie za okazaniem legitymacji prasowej

Dziennikarze zainteresowani transportem Ministerstwa Zdrowia
są proszeni o kontakt z Biurem Prasy i Promocji MZ:
tel. 22-831-30-71 lub 533 449 264
(ilość miejsc ograniczona)

20 stycznia 2014 r. (poniedziałek), o godzinie 13.30 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala Kasetonowa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w związku ze śmiercią bliźniąt we Włocławku.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej

18 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza - „Podsumowanie ustawy refundacyjnej".

10 grudnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 10:10 w Ministerstwie Zdrowia (ul. Miodowa 15, sala Kasetonowa) odbędzie się briefing ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

5 grudnia 2013 roku, godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Czytaj więcej

7 listopada 2013 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przy ul. Ząbkowskiej 41 w Warszawie sala konferencyjna (parter)

Czytaj więcej

Kontakt dla dziennikarzy

Tel: (22) 831 30 71
Fax: (22) 826 27 91
E-mail: biuro-bp@mz.gov.pl

Sekretariat:

Tel: (22) 634 93 03
Fax: (22) 634 92 10

Adres:

ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Informacje prasowe

W związku ze zmianami personalnymi w Kierownictwie Ministerstwa Zdrowia zmienił się także podział kompetencji. 12 kwietnia minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.  Nowe zarządzenie poszerzyło kompetencje:

 • wiceministra Marka Tombarkiewicza – będzie nadzorował wszystkie zadania realizowane przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
 • wiceministra Zbigniewa Króla – o nadzór nad Departamentem Analiz i Strategii oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Zapoznaj się z pełnym zakresem kompetencji ministrów.

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego programu Leki 75+, który został opublikowany w dzienniku „Fakt”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Wykaz bezpłatnych leków

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów powstał w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące ilości zrealizowanych recept na leki w okresie poprzedzającym utworzenie tej listy. Obecnie liczy 1333 pozycje (1333 preparaty). Na liście znajdują się leki stosowane w leczeniu osób starszych (głównie chorób przewlekłych, np. chorób serca i układu krążenia, choroby Parkinsona, osteoporozy). Wykaz jest aktualizowany co dwa miesiące, razem z obwieszczeniem refundacyjnym.

W 2017 r. więcej bezpłatnych leków dla seniorów

Zgodnie z zapowiedziami ministra Konstantego Radziwiłła na wykazie sukcesywnie pojawiają się nowe leki. Od 1 stycznia poszerzyliśmy listę między innymi o:
 • wszystkie preparaty insulin ludzkich i szybkodziałających analogów oraz
 • niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
Od 1 marca seniorzy mają również bezpłatny dostęp do:
 • leków stosowanych w jaskrze,
 • leków z selegiliną i lewodopą stosowanych w chorobie Parkinsona,
 • leku złożonego z dwóch substancji czynnych: ezetinibu i atorwastatyny, który hamuje wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego.
Od 1 maja planujemy rozszerzyć wykaz o kolejne grupy leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca.

Finansowanie

Projekt jest finansowany z budżetu państwa – minister zdrowia pokrywa koszty, które ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia, w części gwarantującej pacjentom bezpłatny dostęp do leków. Od początku trwania programu (czyli od 1 września 2016 r.) do 31 grudnia 2016 r. na jego realizację przekazaliśmy 94 955 314,26 zł (dane sporządzone na podstawie sprawozdań i prognoz). W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – na finansowanie projektu przeznaczyliśmy 564 mln zł. W kolejnych latach ta kwota będzie wzrastać.

Statystyki

Dzięki programowi Leki 75+ od 1 września 2016 r. do końca lutego 2017 r.:
 • 16,6 mln opakowań bezpłatnych leków trafiło do seniorów,
 • 1,85 mln seniorów skorzystało z bezpłatnych leków (dot. niepowtarzających się numerów PESEL);
 • ponad 7 mln 129 tys. recept zrealizowano,
 • ponad 167 mln 988 tys. zł zostało w kieszeni rencistów i emerytów.

Wypisywanie recept

Regulacje, według których recepty na bezpłatne leki dla seniorów mogą wypisywać tylko lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, powstały w trosce o pacjenta, – we współpracy ze środowiskiem geriatrów. W ten sposób chcemy ograniczyć ryzyko polipragmazji, czyli przyjmowania leków w niewłaściwym połączeniu, dawce czy większej ilości niż jest to wskazane. Przyjmowanie kilku leków jednocześnie może wywołać działania niepożądane, często groźne dla zdrowia lub nawet życia. Ryzyko pojawienia się skutków ubocznych zwiększa się wraz z liczbą przyjmowanych leków. Polipragmazja jest niebezpieczna dla każdego, jednak szczególnie dla osób w starszym wieku, ponieważ to właśnie seniorzy są głównymi konsumentami leków. Lekarze POZ najlepiej znają swoich pacjentów i powinni mieć pełną wiedzę o ich terapiach. Jeżeli recepty wypisuje jeden lekarz, ryzyko wielolekowości u pacjentów jest ograniczone. Przypominamy, że duży odsetek hospitalizacji osób starszych to wynik występowania niezamierzonych interakcji lek–lek lub lek–pożywienie.

Możliwe zmiany w przyszłości

Obecnie powstaje system informatyczny, który pozwoli zebrać wszystkie dane na temat pacjenta w jednym miejscu. W przyszłości umożliwi on lekarzom pełną kontrolę nad farmakoterapią pacjentów. Wówczas każdy lekarz, wystawiając receptę, będzie wiedział o lekach, które zlecili pacjentowi lekarze innych specjalności. Ewentualne rozszerzenie uprawnień do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów będzie możliwe po uruchomieniu tego systemu.

W związku z artykułem „Radziwiłł podniesie ceny leków”, który został opublikowany w „Super Expressie”, wyjaśniamy, że nowelizacja prawa farmaceutycznego (tzw. „apteka dla aptekarza”), którą Sejm przyjął 10 kwietnia, to projekt poselski, a nie rządowy. Nie był on przygotowywany w Ministerstwie Zdrowia.

Leki nie podrożeją

Nowelizacja dotyczy tylko nowych aptek. Projekt nie zmienia aktualnej sytuacji rynkowej w tym sektorze. W związku z tym nie przewidujemy istotnego ruchu cenowego leków. Podobne uregulowania dotyczą już 70% aptek w Europie. Tam nie odnotowano znaczących zmian cen leków.

Zmiany korzystne dla pacjentów

Nowelizacja ma wesprzeć niezależne (często rodzinne), małe apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych. Takie działanie jest tylko pozornie korzystne dla pacjentów. Przez jakiś czas mogą kupić leki taniej, jednak w dłuższej perspektywie doprowadzi to do upadku aptek indywidualnych na danym terenie. Wówczas apteki sieciowe, które uzyskały dominującą pozycję, mogą podnieść ceny leków nierefundowanych (również tych bez recepty) znacznie powyżej poprzednich cen i cen w aptekach indywidualnych. Nowe przepisy mają ochronić pacjentów przed niekontrolowanym wzrostem cen leków w przyszłości.

Po raz kolejny zapewniamy, że nie planujemy (i nie planowaliśmy) obniżki wycen świadczeń neonatologicznych ani pediatrycznych. Doniesienia medialne na ten temat były i są nieprawdziwe. Wprowadzają jedynie niepotrzebny niepokój. „Stanowcze protesty”, o których pisze dzisiaj „Super Express”, nie miały wpływu na rzekome „wycofanie się resortu” z takich planów, ponieważ takich planów nie było i nie ma. Głosy sprzeciwu pojawiły się po artykułach, które przedstawiły tę sprawę w nierzetelny sposób.

AOTMiT ustala faktyczne koszty świadczeń

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad ustaleniem faktycznych kosztów świadczeń, które ponoszą świadczeniodawcy w zakresie świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych. Agencja zwróciła się więc do świadczeniodawców z prośbą o udostępnienie pełnych danych medyczno-kosztowych w tym zakresie. Wyjaśniliśmy tę sprawę w komunikacie z 1 marca 2017 r.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju:
 • rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach stacjonarnych oraz
 • rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii realizowana w ośrodku/oddziale dziennym
Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2015) niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych. Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 7 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)
 

3 na 4 osoby cierpiące z powodu najcięższych objawów depresji nie otrzymują odpowiedniego leczenia. Światowy Dzień Zdrowia 2017 poświęcony jest depresji - drugiej najczęściej występującej przyczynie niepełnosprawności i utraty zdrowia oraz głównej przyczynie ponad 128 tys. samobójstw, do których corocznie dochodzi w Europejskim Regionie WHO. Liczba mieszkańców Europejskiego Regionu WHO cierpiących na zaburzenia depresyjne sięga 40 mln., a wskaźniki rozpowszechnienia choroby w poszczególnych krajach wahają się w przedziale od 3.8% do 6.3% ogółu ludności, wynika z najnowszych szacunkowych danych zdrowotnych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za 2015 r. Pomimo powszechnego występowania depresji, która dotyka różne osoby na różnych etapach życia, w bardzo wielu przypadkach jest ona nadal nierozpoznawana i nieleczona. Stąd potrzeba rozpoczęcia dialogu i stawienia czoła stygmatyzacji osób cierpiących na depresję - chorobę tak dotkliwie zaburzającą normalne funkcjonowanie człowieka. „Mimo, iż depresję można leczyć i można jej zapobiegać, co najmniej 75% wszystkich osób dotkniętych ciężką depresją nie otrzymuje odpowiedniego leczenia. Jednak w tym przypadku nie wystarczy zwiększenie ilości świadczeń zdrowotnych - równie ważne jest zwiększenie poziomu wiedzy o chorobie, dążenie do większego zrozumienia jej specyfiki i zmniejszenia stygmatyzacji." - stwierdziła dr. Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę. „Celem przygotowanej przez WHO kampanii informacyjnej ‘Depresja - porozmawiajmy' jest uświadomienie nam wszystkim konsekwencji depresji, wskazanie możliwości leczenia i pokazanie, w jaki sposób możemy zapewnić wsparcie osobom cierpiącym na depresję. Sama rozmowa może nie wyleczy z depresji, ale mówienie o depresji stanowi pierwszy ważny krok." Nawet, jeżeli pomoc jest dostępna, to wiele osób cierpiących na depresję unika lub zwleka z podjęciem leczenia, obawiając się negatywnej reakcji otoczenia i dyskryminacji. To, w połączeniu z niewielkimi nakładami na leczenie doprowadziło do powstania ogromnej luki zarówno w diagnozowaniu, jak i leczeniu depresji, w konsekwencji jedynie niewielki odsetek chorych otrzymuje potrzebną pomoc.

Depresja często współwystępuje z innymi chorobami i może prowadzić do samobójstwa

W najgorszym przypadku depresja prowadzi do samobójstwa, które jest drugą po wypadkach drogowych, najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie wieku 15 - 29 lat. W należących do Europejskiego Regionu WHO państwach o niskich i średnich dochodach odnotowuje się najwyższe wskaźniki samobójstw na świecie. Pomimo że depresja dwukrotnie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn, to samobójstwa częściej występują wśród mężczyzn. W państwach o niskich i średnich dochodach Europejskiego Regionu WHO w 2015 r. na cztery samobójstwa popełnione przez mężczyzn przypadało jedno samobójstwo kobiety. Depresja zwiększa ryzyko występowania zaburzeń lękowych, nadużywania substancji psychoaktywnych, a także innych chorób niezakaźnych, takich jak cukrzyca i choroby serca. Występuje również odwrotna zależność, co oznacza, że osoby cierpiące na inne schorzenia są w większym stopniu narażone na zachorowanie na depresję. Częściowo również dlatego leczenie depresji może i powinno być prowadzone przez niewyspecjalizowane placówki zdrowotne i zintegrowane w ramach istniejących systemów realizacji świadczeń dedykowanych innym chorobom niezakaźnym oraz innych priorytetowych programów zdrowotnych, takich jak opieka nad matką i dzieckiem oraz młodzieżą. „Z badania EHIS wiadomo, że częstość występowania zaburzeń depresyjnych w Polsce na tle danych europejskich jest przeciętna (...). Istotne czynniki ryzyka to wiek, poziom wykształcenia i płeć. Częstość występowania depresji wraz z jej najcięższymi objawami wielokrotnie przekracza średni poziom wśród osób o najniższym poziomie wykształcenia. Dane z badania dowodzą, że kobiety są bardziej narażone na depresję niż mężczyźni. Występowanie poważnych objawów depresji w ciągu ostatnich dwóch tygodni, których częstość oszacowana została przez GUS na podstawie wyników badania stanu zdrowia ludności Polski w 2014 roku[1], w Polsce dotyczy 1 miliona 536 tysięcy osób w wieku 15 lat i więcej (5,3 % populacji), w tym ponad miliona kobiet (6,4%)".[2]

Efektywność kosztowa leczenia

W przeprowadzonym w ostatnim okresie przez WHO badaniu wykazano, że wysokość szacunkowych kosztów ekonomicznych depresji i zaburzeń lękowych w skali całego świata przekracza 1 bilion USD rocznie. „Koszty ekonomiczne depresji i innych powszechnie występujących zaburzeń zdrowia psychicznego są ogromne i związane głównie z utratą produktywności spowodowaną absencją i niższą wydajnością pracy. Ponadto duży odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub renty inwalidzkiej cierpi na zaburzenia zdrowia psychicznego będące w ich przypadku głównym schorzeniem i najczęściej jest to depresja" - zauważył dr. Dan Chisholm, Kierownik Programu Zdrowia Psychicznego w Europejskim Regionalnym Biurze WHO. Leczenie depresji za pomocą terapii lub leków antydepresyjnych lub poprzez połączenie obu rodzajów leczenia jest rozwiązaniem efektywnym kosztowo, a nawet generującym oszczędności - 1 USD wydany na leczenie depresji przynosi zysk w wysokości 4 USD w postaci lepszych wyników zdrowotnych i możliwości podjęcia pracy przez osoby dotknięte chorobą. Pomimo ogromnego obciążenia kosztami chorób psychicznych, wydatki opieki zdrowotnej na świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego są skrajnie niskie. Według przeprowadzonego przez WHO badania nad stanem zdrowia psychicznego „Mental Health Atlas 2011", średnio zaledwie 3% budżetu opieki zdrowotnej przeznacza się na świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego, przy czym wysokość nakładów waha się od 1% w państwach o niskich dochodach do 5% w państwach o wysokich dochodach. W ciągu ostatnich 15 lat nastąpił bardzo duży rozwój wiedzy umożliwiający lepsze identyfikowanie grup docelowych, do których należy kierować pomoc oraz pierwotnych czynników ryzyka wystąpienia choroby, a także dokładniejsze oszacowanie efektów profilaktyki i leczenia depresji. Udowodniono, że podejmowane interwencje mogą nie tylko zmniejszyć rozpowszechnienie depresji, ale również zapobiegać występowaniu nowych przypadków i nawrotom choroby. Większość osób cierpiących na depresję doświadczyła wcześniej, co najmniej jednokrotnie epizodu depresyjnego, więc zmniejszenie liczby nawrotów choroby może przynieść wiele znaczących korzyści. Skuteczniejsza profilaktyka i leczenie depresji w połączeniu z większą świadomością i wiedzą o chorobie będą stanowiły istotną część działań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających w kierunku wprowadzenia systemu powszechnej opieki zdrowotnej i zwiększenia inkluzji społecznej. Działania te pozwolą osiągnąć państwom do 2030 r. Cel 3.4 Zrównoważonego Rozwoju, czyli zmniejszenie o jedną trzecią przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych poprzez profilaktykę, leczenie i promocję zdrowia psychicznego i dobrostanu.  

Więcej informacji

Na stronie WHO poświęconej kampanii: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/world-health-day-2017-depression-lets-talk Link do danych zdrowotnych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/ W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: Dr Paulina Karwowska, Dyrektor Biura WHO w Polsce Tel.: +48 22 635 94 96 e-mail: eurowhopol@who.int
[1] Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2016. [2] Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej został przekazany do konsultacji publicznych. Projekt rozporządzenia wprowadza modyfikację wymagań dotyczących personelu w zakresie świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa. Zmiana ta polega na rozszerzeniu możliwości udzielania obydwu świadczeń zdrowotnych przez magistrów fizjoterapii, a nie jedynie przez osoby, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych opinii i uwag do 10 kwietnia 2017.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w ramach:
 • JGP G31: Kompleksowe zabiegi trzustki
Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych. Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 31 marca 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)
 

27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty był minister zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Konferencja prasowa przed debatą

Debatę poprzedziła konferencja prasowa, podczas której minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wskazał na najważniejsze problemy związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położonej oraz zapewnił, że „musimy pracować nad prestiżem zawodów pielęgniarki i położnej, bo ten prestiż jest tym, co będzie przyciągać nowe kadry”. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wyraził nadzieję, że „debata będzie ważnym krokiem w poszukiwaniu harmonijnej współpracy między Ministerstwem Zdrowia, całym rządem a środowiskiem pielęgniarek”. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz wymieniła podstawowe problemy pielęgniarstwa, takie jak: zbyt mała liczba pielęgniarek i wysoka średnia wieku osób wykonujących ten zawód. Zaznaczyła, że ogromną wagę powinno przywiązywać się do kształcenia pielęgniarek, tłumacząc, że: „kształcenie wyższe jest kształceniem właściwym dla tego zawodu”. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas przytoczyła statystki, z których wynika, że 42 tysiące pielęgniarek ma uprawnienie emerytalne i pracuje, a kolejne 40 tysięcy nabędzie te uprawnienie w przeciągu 2 lat, co stanowi ¼ stanu pracujących pielęgniarek i położnych. Jednocześnie Zofia Małas zauważyła, że zwiększyło się zainteresowania studiami pielęgniarskimi, i podkreśliła, że: „Musimy debatować, jaką dobrą ofertę dać dla młodych pielęgniarek, aby chciały zostać w kraju, w zawodzie.”

Program debaty

Debatę prowadziła Beata Cholewka, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Program uwzględniał następujące zagadnienia:
 1. Problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – diagnoza i propozycje rozwiązań.
 2. Kształcenie – określenie kierunków działań – stan obecny a model idealny.
 3. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych „rozporządzenia koszykowe” –  projektowane zmiany.
 4. Prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej – mechanizmy motywujące do kształcenia i pracy w zawodach w Polsce.
 5. Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia częścią rozwiązań systemowych i wsparciem opieki pielęgniarskiej.

Zapowiedź powstania zespołu ds. pielęgniarstwa

Podczas debaty minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że powstanie zespół ds. pielęgniarstwa, który opracuje rozwiązania, dzięki którym pielęgniarstwo będzie mogło się rozwijać. W skład zespołu wejdą przedstawiciele środowiska i organizacji pielęgniarek i położnych, przedstawiciele rządu, eksperci, prawnicy. Na czele zespołu stanie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Kształcenie pielęgniarek i położnych

Ważną częścią dyskusji były kwestie związane z kształceniem pielęgniarek i położonych. Minister zdrowia zapewnił, że zostanie utrzymane kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie wyższym. Jednocześnie zapowiedział, że jest rozważane wprowadzanie profesji pomocniczych, np. asystentek, które nie miałyby wykształcenia wyższego, a pomagałyby pielęgniarkom w bezpośredniej opiece nad pacjentem. W tej części debaty zostały poruszone następujące zagadnienia:
 • powrót do limitowania miejsc na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w celu zapewnia środków finansowych na kształcenie dla uczelni publicznych,
 • konieczność dostosowania systemu kształcenia pielęgniarek i położnych do  realnych potrzeb ochrony systemu zdrowia w różnych rodzajach świadczeń, w których niezbędne jest posiadanie określonych kwalifikacji.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Kolejna część debaty była poświęcona normom zatrudnienia pielęgniarek i położonych. W zgodnej opinii uczestników dyskusji, pielęgniarka i położna są ważnymi partnerami w zespole terapeutycznym, od których wymaga się samodzielności i odpowiedzialności. Uczestnicy debaty zauważają konieczność wypracowania nowych, bardziej optymalnych, rozwiązań. Obecnie obowiązujące normy wpisane w rozporządzenia koszykowe nakładają na świadczeniodawców wymogi, które mogą być trudne do zrealizowania w sytuacji braku pielęgniarek i położnych.

Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia

Ostatnim punktem debaty były kwestie związane z cyfryzacją w systemie ochrony zdrowia, która wpływa na jakość opieki pielęgniarskiej, poprawia bezpieczeństwo pacjenta oraz zapewnia lepszą organizację pracy całego zespołu. Uczestnicy dyskusji podkreślali zalety elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ministerstwo Zdrowia otwarte na dialog

Debatę zakończyło wystąpienie wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, która zapewniła, że Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na dialog i szukanie rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich stron. Wiceminister podkreśliła, że pielęgniarki i położne współodpowiadają za dobro najwyższe, jakim jest życie i zdrowie człowieka. Sposób zaopiekowania się chorym przez pielęgniarkę lub położną wpływa znacząco na społeczną opinię o jakości opieki medycznej. W debacie uczestniczyło ponad 300 osób, m. in. przedstawiciel ministra edukacji narodowej, przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, w tym samorządu zawodowego, przedstawiciele związku zawodowego pielęgniarek i położnych oraz stowarzyszeń pielęgniarskich, konsultanci krajowi i wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, przedstawiciele uczelni kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej, pracodawcy, przedstawiciele pielęgniarskiej kadry kierowniczej w podmiotach leczniczych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za udział w spotkaniu oraz zainteresowanie problemami współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Wczoraj (23 marca) posłowie przyjęli ustawę, która wprowadza tzw. sieć szpitali. „Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów" - zapewnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Dlaczego tworzymy sieć szpitali

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wielokrotnie podkreślał, że „w ramach sieci szpitali chcemy, żeby pacjent mógł się czuć zaopiekowany w całości, a nie miał oferowane pojedyncze procedury medyczne, które są od siebie oderwane (…) Dzięki sieci wkraczamy na drogę porządkowania całego systemu opieki zdrowotnej. (...) To koniec z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych. Zjawiskiem bardzo wstydliwym dla systemu, ale często spotykanym, było poszukiwanie lepszych pacjentów, bardziej atrakcyjnych, na których można zarobić i unikanie takich, którzy byli mniej atrakcyjni, których choroby, czy procedury niezbędne do wykonania, nie przynosiły zysku. To jest zjawisko, które nie może być kontynuowane. Dzięki tej nowelizacji:
 • poprawią się relacje między płatnikiem a wykonawcami świadczeń szpitalnych,
 • placówki, które są istotne z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, będą miały zagwarantowane stabilność i ciągłość finansowania. Pozostałe jednostki również będą miały możliwość dostępu do środków publicznych,
 • zarządzanie szpitalami będzie bardziej elastyczne, a struktury kosztów leczenia będą bardziej optymalne,
 • świadczenia szpitalne i ambulatoryjne będą skoordynowane.

Korzyści

Pacjenci odczują następujące korzyści z wprowadzenia sieci szpitali:
 • leczenie będzie skoordynowane,
 • szpital zapewni pacjentowi kompleksową opiekę – począwszy od ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poprzez opiekę szpitalną aż po rehabilitację,
 • poprawi się dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
Ustawa niebawem zostanie przekazana do Senatu RP. Czytaj więcej w serwisie internetowym poświęconym sieci szpitali.

22 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie polsko-amerykańskiej wspólnej komisji ds. wykonania umowy o statusie sił zbrojnych USA na terytorium RP. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceminister Marek Tombarkiewicz i przedstawiciel dowództwa sił zbrojnych USA w Europie (EUCOM) gen. dyw. David W. Allvin. Podpisali oni porozumienie wykonawcze dotyczące wsparcia medycznego. Porozumienie doprecyzowuje przepisy:

 • umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, która została podpisana 19 czerwca 1951 r. w Londynie (NATO SOFA),
 • umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która została podpisana 11 grudnia 2009 r. w Warszawie (SOFA Supplemental).
Dokument uszczegóławia te przepisy w zakresie:
 • odpowiedzialności za zapewnienie niezbędnej opieki medycznej członkom sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ich personelowi cywilnemu oraz członkom ich rodzin,
 • postępowania z odpadami medycznymi i materiałami niebezpiecznymi,
 • postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej,
 • korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez polskie podmioty lecznicze oraz pokrywania kosztów tych świadczeń.
Porozumienie przygotowało Ministerstwo Zdrowia. W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wspólna Komisja została powołana na podstawie art. 35 ust. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej 11 grudnia 2009 r. w Warszawie. Autorem zdjęć jest ppor. Robert Suchy z Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przygotowaliśmy wojewódzkie podsumowania analiz dla opublikowanych 31 grudnia 2016 r. map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób, które zostały opracowane w związku z realizacją projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Mapy potrzeb zdrowotnych to narzędzie, które ma wpłynąć na polepszenie opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Mapy pozwalają  monitorować efektywność systemu ochrony zdrowia – wskazują pożądane i niepożądane zjawiska. Analizy zawarte w mapach to obiektywne i porównywalne źródło informacji dla wojewodów. Dzięki nim mogą zapoznać się z sytuacją w regionie i podejmować działania, które poprawią wskaźniki jakościowe placówek leczniczych. Każdy z 16 opublikowanych dokumentów zawiera podsumowanie najważniejszych dla danego województwa informacji zawartych w mapach dla każdej z 30 grup chorób. Zapoznaj się z podsumowaniami dla każdego z województw.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Dłuższe kolejki po zdrowie”, który został dzisiaj opublikowany w „Gazecie Wyborczej”, wyjaśniamy, że zawiera on niepełne informacje, które pragniemy uzupełnić.

Kolejki się zmniejszyły

Analiza list oczekujących z 2015 r. i 2016 r. (porównanie danych za grudzień 2015 i grudzień 2016) dowodzi, że w przypadku 35% poradni i oddziałów zmniejszyła się liczba osób oczekujących na udzielnie świadczenia.  Tak  jest między innymi w przypadku poradni: stomatologicznej (o ponad 15 tys. osób), położniczo-ginekologicznej (o ponad 8 tys. osób) oraz rehabilitacyjnej (ok. 7 tys. oczekujących). Kolejki zmniejszyły się również w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu onkologii oraz świadczeń udzielnych na podstawie karty DILO. Z raportu  Informacja dotycząca list oczekujących – porównanie danych za I półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r., który został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wynika, że liczba osób oczekujących zmniejszyła się w większości rodzajów poradni specjalistycznych.

Sieć szpitali wpłynie na zmniejszenie kolejek

Koordynacja opieki zdrowotnej

Wbrew tezie postawionej w artykule zapewniamy, że jednym z głównych celów ustawy o sieci szpitali jest zmniejszenie kolejek. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu koordynacji opieki zdrowotnej. Znikną listy oczekujących, które wynikają z odrębnego oczekiwania na każde świadczenie wchodzące w proces leczenia – pacjent po leczeniu szpitalnym natychmiast otrzyma rehabilitację lub świadczenia lekarza specjalisty).

Nowy sposób finansowania

Dzięki wprowadzeniu finansowania szpitali i przychodni przyszpitalnych w ramach jednego ryczałtu świadczeniodawcy będą mogli bardziej elastycznie dostosowywać działalność do rzeczywistych potrzeb pacjentów. Sieć szpitali zapobiega także rozdrabnianiu kontraktów. To oznacza, że  wielkość kontraktów pozwoli jednemu świadczeniodawcy udzielać danego rodzaju świadczeń w pełnym wymiarze czasowym (codziennie, a  nie jak obecnie np. tylko dwa razy w tygodniu po dwie – trzy godziny).

Co jeszcze wpłynie na skrócenie kolejek

Mamy świadomość problemów występujących w obecnym systemie ochrony zdrowia. Tuż po objęciu rządów przeprowadziliśmy analizę niewydolności systemu. Minister Konstanty Radziwiłł przedstawiał ją w Sejmie 11 maja 2016 r. Aby poprawić jakość opieki medycznej w Polsce  pracujemy nad  kompleksową reformą systemu. Prace te rozpoczęliśmy pod koniec 2015 r.  Wszystkie nasze działania mają na celu usprawnienie systemu, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Zmiany są wdrażane stopniowo, w sposób gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie. Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które bezpośrednio przełożą się na skrócenie kolejek.

Operacje zaćmy

Na wniosek ministra zdrowia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zwiększył środki przeznaczone na operacje zaćmy w 2017 r. Oddziały wojewódzkie NFZ otrzymały łącznie ponad 57 mln zł. Dodatkowe środki pochodzą z funduszu zapasowego NFZ. Pozwolą one przyjąć ponad 24 tys. pacjentów więcej. Artykuł w „GW” całkowicie przemilczał tę informację, jednocześnie informując, że kolejki w tej dziedzinie się wydłużają. Czytaj więcej w komunikacie: „Krótsze kolejki dla pacjentów oczekujących na operację zaćmy”.

Opieka kompleksowa

Obecnie wprowadzamy świadczenia kompleksowej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego – minister zdrowia podpisał już rozporządzenia w tej sprawie. Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw (AOS poz. 2164, L. Szp.  poz. 2163, Rl poz. 2162). Kompleksową opieką zostaną także otoczeni pacjenci po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia. Nowe rozwiązania poprawią jakość i efektywność leczenia. Dzięki  kompleksowej i skoordynowanej opiece pacjenci będą mieli zapewnione zabiegi, rehabilitację, a w razie potrzeby – wizyty kontrolne. Nowe podejście do leczenia pacjentów będzie dla nich nie tylko wygodniejsze – powinno także skutkować lepszymi efektami zdrowotnymi. Jeśli modele opieki kompleksowej przyniosą oczekiwane rezultaty, rozszerzymy je na inne dziedziny. W przypadku obu tych rodzajów kompleksowej opieki wycena świadczeń powiększyła się o premię dla świadczeniodawców. Dla opieki kompleksowej taryfy będą mogły stanowić 120% - 130% dotychczasowego finansowania tych świadczeń.

Opieka koordynowana

Na skrócenie kolejek ma wpłynąć także wprowadzenie opieki koordynowanej. Głównym założeniem jest tu optymalizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Bankiem Światowym realizuje projekt pn: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski.  Projekt ma na celu opracowanie trzech modeli opieki koordynowanej:
 1. Model POZ tzw. POZ+ - przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy POZ dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.
 2. Model AOS (Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej - KAOZ) – daleko idąca integracja POZ i AOS w oparciu o sprecyzowane standardy medyczne i organizacyjne określające sposób postępowania z pacjentami chorymi przewlekle w różnym stadium zaawansowania choroby.
 3. Model SZP (Kompleksowej Opieki Zdrowotnej - KOZ) – obejmujący zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną oraz domową.
Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad pierwszym z tych modeli – modelem POZ+. Prace nad nim zostaną ostatecznie ukończone w I kwartale 2017 r. Przewidywany termin zakończenia prac nad pozostałymi modelami to lipiec 2017.

Dzisiaj w Sejmie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i wicepremier Jarosław Gowin poinformowali o zmianach w projekcie przepisów wprowadzających sieć szpitali. W wyniku wspólnych prac zaproponowano dwa nowe rozwiązania.

Ryczałt zależny od aktywności szpitala

Aby zachęcić szpitale do aktywnego leczenia pacjentów, zaproponowane zostało dodatkowe kryterium przy ustalaniu ryczałtu. Będzie on uzależniony od rzeczywistej liczby świadczeń wykonanych przez szpital. „Jeśli szpital wykona mniej świadczeń niż zaplanowano, wówczas jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone, a jeśli będzie pracował bardziej intensywnie – będzie powiększone” – zapowiedział minister zdrowia. W związku z tym szpitale będą mogły otrzymać wynagrodzenie za ewentualne nadwykonania.

Więcej świadczeń rozliczanych poza ryczałtem

Minister Radziwiłł przypomniał, że część świadczeń będzie finansowana odrębnie i rozliczana na dotychczasowych zasadach. Będą to m.in.: porody, endoprotezoplastyka kolana i biodra, tzw. świadczenia kompleksowe w kardiologii i ortopedii oraz świadczenia wykonywane w ramach pakietu onkologicznego. W wyniku wspólnych prac do tej – obszernej już – listy zostaną dodane:
 • kosztochłonne świadczenia diagnostyki obrazowej (np. tomografia komputerowa, PET i rezonans magnetyczny),
 • świadczenia z zakresu transplantologii,
 • wszczepianie implantów ślimakowych.

Zmiany z korzyścią dla pacjentów

"Chodzi o to by z jednej strony, zapewniając bezpieczeństwo szpitalom, które wchodzą do sieci, nie zdjąć z nich pewnego rodzaju zachęty (czy wręcz przymuszenia) by nie pozostały bierne, nie redukowały liczby świadczeń" – wyjaśnił minister Radziwiłł. Zaproponowane zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów i szpitali. Minister dodał, że „to wszystko jest obrazem ciężkiej pracy ostatnich dni (…) razem wypracowaliśmy rozwiązanie, które jest najlepsze na tym etapie”. „Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że udzielamy kredytu zaufania tym rozwiązaniom, które proponuje minister Konstanty Radziwiłł. Myślę, że współpraca przy powstawaniu tej ustawy (…) to przykład dobrych standardów w polskiej polityce” – podsumował wicepremier Jarosław Gowin.

W trakcie godzinnego spaceru zaproszeni goście, pan Jacek Gleba i pani Marta Tomczak-Koziupa, wysłuchali historii Pałacu Paca. Minister Radziwiłł osobiście oprowadził zwycięzców po siedzibie ministerstwa. Spacer rozpoczął się od zewnętrznej części budynku, przebudowanej na styl klasycystyczny przez generała Ludwika Michała Paca. Minister zdrowia opowiedział o początkach wybudowanego przez Radziwiłłów w 1681 roku pałacu oraz o jego losach w kolejnych latach. Zwycięzcy licytacji zwiedzili najciekawsze pomieszczenia w barokowym budynku, między innymi Salę Kasetonową, Kolumnową, Mauretańską i Gotycką. Otrzymali też upominki od Ministra Zdrowia. Godzinny spacer z ministrem zdrowia został wylicytowany w ramach 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wziął dziś udział w briefingu dotyczącym szczepień przeciw pneumokokom. Rozszerzenie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) o obowiązkowe szczepienie dzieci przeciwko Streptococcus pneumoniae było jednym z priorytetów ministra. Wprowadzenie tych szczepień dla wszystkich nowo narodzonych dzieci pozwoli zmniejszyć zachorowalność wśród najmłodszych. Poprawi również odporność środowiskową oraz zmniejszy ryzyko występowania antybiotykooporności. Dzieci, które jako pierwsze będą obejmowane powszechnymi bezpłatnymi szczepieniami, kończą obecnie drugi miesiąc życia i mogą już być szczepione.  Z tej okazji minister spotkał się z dziennikarzami w przychodni lekarzy rodzinnych. W spotkaniu brała udział również dr n. med. Anna Boguradzka – pracownik  naukowo-dydaktyczny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik przychodni. „Robimy duży krok naprzód” – podkreślił Konstanty Radziwiłł. Przypomniał, że dotychczas rodzice dużej części dzieci podejmowali indywidualne decyzje dotyczące tych szczepień i ponosili w związku z tym duże wydatki. „Udało się sfinansować te szczepienia z budżetu państwa. I od 2017 będą one finansowane ze środków budżetu państwa. To oznacza, że Polska wydaje na zdrowie, na bardzo ważny element jakim są szczepienia przeciwko pneumokokom, dodatkowe pieniądze. Nie są to środki wygospodarowane z NFZ, tylko środki pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa, ponieważ rząd zdecydował o tym, że od tego roku będziemy finansować szczepienia z budżetu” – zaznaczył minister. „Mogę zapewnić, że szczepionki, które są do naszej dyspozycji, to szczepionki nie tylko skuteczne, ale również o najwyższym wskaźniku bezpieczeństwa, pochodzące – wbrew zgiełkowi, który powstawał – z krajów UE i zarejestrowane w procedurze centralnej w Europejskiej Agencji Leków. To szczepionki, co do których nie trzeba mieć żadnych wątpliwości, że są skuteczne i bezpieczne. Są skuteczne przeciwko wszystkim tym szczepom Streptococcus pneumoniae, które występują w Polsce” – mówił minister zdrowia.  

Pneumokoki są groźne dla zdrowia

O tym, dlaczego zachorowania, które lekarze nazywają ogólnie inwazyjną chorobą pneumokokową, są tak groźne dla zdrowia i życia dzieci, opowiedziała doktor Anna Boguradzka. „Najczęściej są to zapalenia płuc, ale także zapalenia ucha środkowego, albo sepsa. Pneumokoki to bakterie otoczkowe, a to powoduje, że układ odpornościowy dziecka do 2. roku życia nie rozpoznaje tej bakterii” – wyjaśniła. „Jedyną profilaktyką są szczepienia” – podkreśliła dr Boguradzka. Przypomniała także, że seniorzy, dla których choroby wywołane przez pneumokoki są również  bardzo groźne,  często zarażają się nimi od wnuków. Bezpłatne szczepienia dla najmłodszych pozwolą więc także chronić zdrowie osób starszych.  

Epidemiologia

Pneumokoki najczęściej atakują nowo narodzone dzieci. Ponieważ układ odpornościowy małego dziecka nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, jego organizm nie jest w stanie walczyć z chorobami wywoływanymi przez te bakterie (np. z zapaleniem płuc). Szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae skutecznie zapobiegają chorobom pneumokokowym. Dowodzą tego badania prowadzone na całym świecie. Wykazują one nie tylko zwiększenie odporności we wszystkich grupach wiekowych po wprowadzeniu szczepienia populacyjnego, lecz także jego efektywność dla grup niezaszczepionych (w ramach tzw. odporności środowiskowej). Pozytywne skutki szczepień potwierdzają również badania prowadzone w Polsce. W 2006 r. szczepienia populacyjne wprowadzono w Kielcach. Dzięki temu w latach 2005 – 2012 spadła tam liczba zachorowań na zapalenie płuc wywołane przez pneumokoki u dzieci poniżej 2. roku życia. Natomiast efektem wytworzenia odporności środowiskowej był spadek zachorowań na schorzenia pneumokokowe u osób po 50. roku życia.  

Zmiany w kalendarzu szczepień

Na mocy przepisów wprowadzonych w 2016 r. wszystkie dzieci, które urodziły się po 31 grudnia 2016 r. są szczepione przeciw pneumokokom (o ile lekarz nie stwierdzi przeciwskazań do szczepienia).  

Szczepienia dla dzieci z grup ryzyka

Obowiązkowymi szczepieniami przeciwko pneumokokom są nadal objęte dzieci z określonych grup ryzyka, w tym: urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, z chorobami przewlekłymi serca, ośrodkowego układu nerwowego, układu immunologicznego, z zaburzeniami odporności, cukrzycą, zakażone HIV. Dzieci z tych grup, które były już szczepione, dokończą planowany cykl szczepień.  

Koszt szczepionek

Od 2017 r. koszt szczepionek do realizacji obowiązkowych szczepień pokrywa minister zdrowia. Szczepionki, które zostały dostarczone w grudniu do Centralnej Bazy Rezerw w Porębach, umożliwiają płynną realizację szczepień od początku 2017 r.

3 marca 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się nieformalne spotkanie ministrów zdrowia  państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Chorwacji i Litwy. W trakcie rozmów podsumowano 8 miesięcy polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Głównym punktem było podpisanie Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych. Dokument ma charakter deklaracji politycznej i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac. Inicjatywa zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych (tzw. fair pricing), jako jeden z trzech priorytetów polskiego przewodnictwa w V4 w obszarze zdrowia, była już omawiana podczas kilku spotkań eksperckich, które odbyły się w Ministerstwie Zdrowia. Podpisanie Memorandum będzie podstawą rozpoczęcia prac Komitetu Koordynacyjnego – specjalnie powołanego gremium ekspertów z państw, które podpisały dokument. Na spotkaniu poruszono również kwestię migracji kadr medycznych z państw Europy Środkowowschodniej. Będzie to również jeden z tematów nieformalnego spotkania ministrów zdrowia Unii Europejskiej na Malcie w dniach 19 – 20 marca 2017 r.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powtórnie zaprasza do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu:
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu mięśniowo-szkieletowego,
 • położnictwa i opieki nad noworodkami.
Zaproszenie kierowane jest do podmiotów, które nie przystąpiły do postępowania ogłoszonego 16 lutego 2017 r. Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych. Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących obniżki wycen świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych przez Ministerstwo Zdrowia przedstawiamy następujące wyjaśnienia: Komunikat, który pojawił się 27 stycznia 2017 roku na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie jest informacją o dokonanej bądź planowanej obniżce wycen. Jego celem był apel do świadczeniodawców o przystąpienie do współpracy z Agencją i przekazanie rzetelnych i pełnych danych medyczno-kosztowych, gdyż te, które dotąd Agencja zdołała pozyskać, prowadzą do niepokojących wyników. Do tej pory dane kosztowe przekazało tylko 5-8% świadczeniodawców wezwanych do przekazania tych danych. Intencją ministra zdrowia i Agencji nie jest obniżanie wycen świadczeń, ale rzetelne ustalenie faktycznych kosztów ich realizacji. Pozyskana dotychczas próba danych dla tych świadczeń budzi jednak wątpliwości AOTMiT co do reprezentatywności, kompletności oraz prawidłowości w kodowaniu i grupowaniu świadczeń i w związku z tym może nie do końca odzwierciedlać rzeczywiście ponoszone przez świadczeniodawców koszty. Dlatego w ślad za komunikatem ogłoszone zostało postępowanie mające na celu zebranie informacji o kosztach realizacji świadczeń, w którym Agencja dała możliwość wyboru zakresu przekazywanych danych a także umożliwiła przekazanie danych o wylosowanej indywidualnie liczbie pacjentów, jeśli świadczeniodawca nie jest w stanie objąć analizą wszystkich leczonych. Z uwagi na niewielką liczbę podmiotów, które zgłosiły chęć współpracy, Agencja ponowiła zaproszenie do współpracy. Taki sposób postępowania,  polegający na przedstawieniu wyników analiz jeszcze przed fazą konsultacji społecznych czyli przed projektami taryf, był także odpowiedzią Agencji na wielokrotnie zgłaszane przez świadczeniodawców prośby. Same podmioty mówiły o potrzebie konsultacji na wcześniejszym etapie. Komunikat miał być jedynie apelem o wsparcie i zachętą do współpracy. Agencja chce tym samym zwrócić uwagę świadczeniodawców, ekspertów klinicznych, konsultantów, że brak odpowiedniej liczby danych może spowodować poważne konsekwencję czyli pokazać, jak ich bierność może wpłynąć na późniejszą wycenę. Komunikat AOTMiT jest dostępny na stronie internetowej Agencji od ponad miesiąca i mamy nadzieję, że przez ten czas świadczeniodawcy, którzy dotychczas nie przesłali danych niezbędnych Agencji do ustalania nowych propozycji, już to zrobili.

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich

Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy udziale wielu ekspertów podjęło działania, które pozwolą na wypracowanie właściwych skoordynowanych rozwiązań i wpłyną na poprawę sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi. Utworzenie Narodowego planu dla chorób rzadkich jest początkiem tych działań. Narodowy plan dla chorób rzadkich jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów cierpiących na choroby rzadkie. Projekt planu nie jest ograniczony do kilku wybranych chorób. Dotyczy wszystkich chorób, które spełniają kryteria chorób rzadkich. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad finalną wersją dokumentu. Po opracowaniu ostatecznej wersji projektu zostanie on przedstawiony do akceptacji Kierownictwu Ministerstwa Zdrowia i poddany dalszej procedurze, zgodnie z którą zostanie przekazany  Ministrowi Rozwoju i Finansów w celu wydania opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Następnie dokument będzie procedowany w formie dokumentu rządowego, który będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2017 r.

Projektowane zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ponadto prowadzone są obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Jednym z podstawowych założeń projektu jest wprowadzenie podejścia egalitarnego w stosunku do leków stosowanych we wskazaniach ultrarzadkich, a zatem stosowanych w stanie klinicznym występującym nie częściej niż u jednej osoby na 50 000 mieszkańców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Przyjęte rozróżnienie wpisuje się w europejskie trendy, które wskazują na konieczność wprowadzenia innego podejścia do leków stosowanych w małych populacjach chorych. Sposób określenia populacji może być jednak różny w zależności od polityki lekowej przyjętej w danym kraju. Wprowadzenie odmiennego podejścia do leków stosowanych we wskazaniach ultrarzadkich związane jest z faktem, że w stanach chorobowych, które występują tak rzadko, koszt opracowania i wprowadzenia na rynek leku mającego służyć diagnozowaniu, zapobieganiu lub leczeniu takiego stanu chorobowego nie zostałby zwrócony z przewidywanej jego sprzedaży. Z tego też powodu, leki te, z uwagi na specyfikę chorób i stosowane w nich technologie medyczne, nie są w stanie spełnić warunku efektywności kosztowej – m.in. ze względu na małą populację pacjentów. Dlatego w ich przypadku należy wdrożyć inne rozwiązanie niż dla leków stosowanych przez duże populacje pacjentów. W decyzjach o objęciu refundacją leków ze wskazań ultrarzadkich, które nie mają refundowanego odpowiednika w danym wskazaniu, kluczowe będzie uzasadnienie ceny, a nie – jak obecnie – analiza ekonomiczna.

Zmiana art. 39 ustawy o refundacji

Projektowana zmiana w art. 39 ustawy o refundacji przewiduje możliwość wydania przez ministra zdrowia decyzji o refundacji leku niedostępnego w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzanego z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003). Dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczają wydanie takiej decyzji wyłącznie w przypadku leków, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski, co często skutkuje ograniczeniem dostępu do terapii finansowanej ze środków publicznych, w przypadku gdy lek, mimo posiadania dopuszczenia do obrotu na terytorium naszego kraju, nie jest w rzeczywistości dostępny. Taka sytuacja często ma miejsce w przypadku leków rejestrowanych w procedurze centralnej, kiedy podmiot odpowiedzialny nie decyduje się na rozpoczęcie obrotu tym lekiem na terytorium Polski. Rozwiązanie to pozwoli sfinansować terapię pacjentom w sytuacji, gdy lek jest niedostępny w Polsce, mimo posiadania ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych

W praktyce klinicznej często dochodzi do sytuacji, w których do ratowania zdrowia i życia konieczne jest zastosowanie konkretnego leku lub innej technologii medycznej, które nie znajdują się jednak w wykazie świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych. Przepisy takie uniemożliwiają skuteczne leczenie nietypowych rzadkich chorób. Aby to zmienić, wprowadziliśmy procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W ramach tej procedury minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę  na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych – jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta oraz uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w Polsce oraz jest dostępny na rynku. Zastosowanie tej procedury będzie możliwe, gdy zostaną już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w danym przypadku dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a zastosowanie będzie uzasadnione i będzie wynikało ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Wnioski do ministra zdrowia o zastosowanie tej procedury będą mogli składać świadczeniodawcy. Oznacza to, że minister zdrowia będzie prowadzić postępowanie administracyjne dotyczące wydania zgody na pokrycie kosztów leku ze środków NFZ.

Nieprawdą jest, że decyzja o powołaniu Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem została podjęta w ostatnim czasie. Decyzja ta została podjęta na początku tego roku, a nie jak sugeruje RMF FM „po szeregu publikacji artykułów poświęconych opiece okołoporodowej na antenie RMF FM, RMF24 i Interii opublikowanych w ostatnich dniach”. 4 stycznia 2017 r. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową. Podczas tego spotkania minister wyjaśnił na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej i w jakim celu są wprowadzane (można o tym przeczytać w komunikacie „Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały”). W trakcie dyskusji rozwiał wątpliwości zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia ich aktywność i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej. Minister wyjaśnił, że w czasie utrzymania w mocy obowiązujących standardów postępowania medycznego, podjęte zostaną działania mające na celu określenie w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia nowych standardów organizacyjnych. Minister zdrowia zaprosił do aktywnej współpracy w ich opracowywaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką opieki okołoporodowej. Na podstawie decyzji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z 18 stycznia 2017 r., podjęto decyzję o powołaniu w trybie zarządzenia Ministra Zdrowia Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. W dniu 23 lutego zarządzenie zostało podpisane przez Ministra Zdrowia i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia

Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia odbył się briefing prasowy wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza. Wiceminister przekazał informacje o XXXII liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 marca 2017 r. Listy leków refundowanych publikowane są co 2 miesiące. W okresie poprzedzającym publikację Ministerstwo Zdrowia prowadzi rozmowy i  negocjacje z firmami farmaceutycznymi, aby obniżyć ceny leków. „Wszystkie środki zaoszczędzone na obniżkach cen są przeznaczane na włączenie nowych terapii, nowych leków dla pacjentów” – zaznaczył  wiceminister. Marcowa lista leków refundowanych przynosi wiele pozytywnym zmian dla pacjentów. Od 1 marca 2017 r. wykaz został rozszerzony m.in. o 3 preparaty we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc. Są to tzw. preparaty combo –  łączą w sobie dwa leki.  Taka forma podania jest wygodna i bardzo korzystna dla pacjentów.

Zmiany w programach lekowych

Nowa lista leków wprowadziła również zmiany w 4 programach stosowanych w leczeniu chorób reumatologicznych:
 • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym  (ICD-10  M 05, M 06, M 08);
 • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3);
 • Leczenie inhibitorami TNF ALFA świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)  (ICD-10  M 45);
 • Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią  spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M 46.8).
Lista przyniosła również ważne zmiany w leczeniu pierwotnych niedoborów odporności u dzieci. Mając na uwadze stanowisko konsultanta krajowego ds. immunologii klinicznej prof. dr. hab. med. Macieja Siedlara oraz dobro małych pacjentów, wprowadziliśmy zmiany w opisie programu. Ważne zmiany zaszły również w programach lekowych dot. leczenia czerniaka – wprowadziliśmy 2 terapie skojarzone, które są bardziej skuteczne niż monoterapia. Minister zdrowia podjął również decyzję o zmianach w programie Leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych. Kryteria kwalifikacji do programu zostały rozszerzone o wskazanie off-label. Były to zmiany postulowane przez pacjentów i ekspertów.

Więcej bezpłatnych leków dla seniorów

Od 1 marca 2017 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów będzie rozszerzona o 6 preparatów przeciwjaskrowych. Jak zapowiedział wiceminister większe zmiany na tym wykazie w zakresie poszerzenia go o nowe opcje terapeutyczne nastąpią w maju br. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.17)  

Wyjaśnienia w związku z nieprawdziwymi informacjami o braku finansowania geriatrii po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali. Zgodnie z aktualną wersją projektowanych przepisów regulujących funkcjonowanie  systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej  (PSZ) świadczenia z zakresu geriatrii będą mogły być realizowane w ramach PSZ, przez szpitale zakwalifikowane do poziomów:

 • szpitali III stopnia,
 • szpitali ogólnopolskich
które będą mogły udzielać świadczeń w ramach wszystkich posiadanych profili z zakresu leczenia szpitalnego. Ponadto szpitale zakwalifikowane do poziomu szpitali I lub II stopnia, udzielające świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, będą mogły w ramach PSZ udzielać również świadczeń  z zakresu geriatrii. Należy przy tym podkreślić, że nie będzie to uwarunkowane zmianami organizacyjnymi, polegającymi na włączaniu dotychczas samodzielnie funkcjonujących oddziałów geriatrycznych do oddziałów interny. Przy kalkulacji wysokości ryczałtu PSZ dla szpitali realizujących profil choroby wewnętrzne, będą brane pod uwagę również świadczenia należące do profilu geriatria, rozliczone uprzednio w ramach kwoty zobowiązania przeznaczonej na zakres świadczeń - geriatria. Projekt ustawy przewiduje również możliwość zastosowania w niektórych sytuacjach nadzwyczajnego trybu kwalifikacji do PSZ. W przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia, będzie mógł dokonać jego kwalifikacji do PSZ, pomimo niespełniania wszystkich kryteriów. Równolegle do PSZ zachowany będzie także obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie oznacza więc, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania  świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń sporządzony na dany rok. Nie ma zatem żadnego zagrożenia dla finansowania świadczeń geriatrycznych po wprowadzeniu PSZ.

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 20 lutego 2017 roku. W trakcie prac:

 • przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 20 lutego 2017 r.,
 • sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.
Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2017 r., w stosunku do projektu obwieszczenia, mają charakter porządkujący i redakcyjny. Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.17)

Dzisiejsza konferencja w Ministerstwie Zdrowia była poświęcona planom wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali). Minister Konstanty Radziwiłł wyjaśnił wątpliwości, które pojawiają się najczęściej w związku z przygotowywaną reformą, a o szczegółach mówił wiceminister Piotr Gryza – bezpośrednio odpowiedzialny za ten projekt.

Ryczałt w sieci

"Przy ustalaniu wysokości ryczałtu, w pierwszym okresie – prawdopodobnie będą to okresy kwartalne - za podstawę będzie służyć aktywność tego szpitala w poprzednim okresie, czyli takie elementy, jak liczba wykonanych i sprawozdanych świadczeń" – wyjaśnił minister Radziwiłł. Dodał, że będzie on też (w niewielkim stopniu) zależny od aktywności i jakości świadczeń w danym szpitalu (na bonusy mogą liczyć m.in. szpitale, które posiadają certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości i udzielają świadczeń ambulatoryjnych w poradniach przyszpitalnych). Do największych zalet tego rozwiązania minister zaliczył to, że lekarze nie będą musieli skupiać się na rozliczaniu każdej procedury. Dzięki temu będą mieli więcej czasu dla pacjentów. Wyjaśnił także, że część szpitali będzie otrzymywała wynagrodzenie na obecnych zasadach – za wykonane świadczenie (np. w przypadku świadczeń z zakresu opieki kompleksowej, chemioterapii, radioterapii, operacji zaćmy).

Opieka koordynowana

Minister podkreślił, że należy usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, aby pacjent nie miał problemu z dostępem do opieki poszpitalnej (np. rehabilitacji). „W ramach ryczałtu szpital otrzyma pieniądze nie tylko na hospitalizację, ale także na opiekę poszpitalną w poradniach specjalistycznych przyszpitalnych i – jeśli trzeba – także na rehabilitację pacjenta poszpitalnego” – zapewnił. Dzięki temu pacjenci uzyskają realny dostęp do tych świadczeń w odpowiednim czasie.

Kontrakty poza siecią

Procentowe szacunki dotyczące środków, które trafią do szpitali w sieci (91%) oraz poza nią (9% na kontrakty), wynikają z obliczeń dotyczących środków przekazanych do szpitali w 2015 r. "Szpitale, które według zaplanowanych kryteriów znajdą się w sieci, jeśli spojrzeć na ich finansowanie w roku 2015, konsumowały właśnie 91% tych świadczeń, które wypłacał na szpitalnictwo Narodowy Fundusz Zdrowia, a 9% trafiało do pozostałych szpitali, które oczywiście nie będą likwidowane, tylko na zasadach, których nie zmieniamy, będą konkurowały o kontrakt w konkursach" – wyjaśnił minister Radziwiłł.

Własność szpitala a sieć

Minister przypomniał, że zasady dostępu do sieci będą równe dla szpitali publicznych i prywatnych: „Bardzo mocno podkreślam, że nie ma (…) takiego kryterium, jak własność. Wszystkie szpitale mają prawo być zaliczone do sieci na takich samych zasadach, niezależnie od tego, czy są szpitalami publicznymi, dawnymi szpitalami publicznymi, czy prywatnymi.”

Miejsce w kolejce

Dotychczasowe reguły dotyczące tej kwestii się nie zmienią. Już teraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje że jeśli pacjent wypada z kolejki, ponieważ placówka traci kontrakt, jest przenoszony do innej placówki – zgodnie z datą zapisu. „Na wszelki wypadek planujemy, aby zorganizować to w sposób systemowy, aby oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia dokonały takiej zmiany za pacjentów i informowały ich o tym” – zapowiedział minister. Wprowadzenie sieci nie będzie miało negatywnego wpływu na listy oczekujących pacjentów, ponieważ udział środków NFZ przeznaczanych na świadczenia objęte tym systemem się nie zmniejszy.

Finansowanie, kryteria i kontrakty

Minister Piotr Gryza przybliżył m.in. szczegóły dotyczące zasad finasowania w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PSZ) – na przykładzie szpitala II stopnia. Opowiedział o kryteriach, które szpital musi spełnić, aby znaleźć się w sieci. Lista szpitali „sieciowych” będzie ustalana na 4 lata. Placówka będzie mogła z niej wypaść, jeśli nie będzie spełniał kryteriów. Poinformował, że wykaz szpitali, które znajdą się w sieci zostanie opublikowany do 27 czerwca 2017 r. Ustawa, która wprowadza sieć szpitali, będzie obowiązywać od 1 października. W związku z tym wszystkie umowy, które wygasają  30 czerwca, zostaną aneksowane. „Żeby ten proces zmiany systemowej przebiegał łagodnie, zdecydowaliśmy, ze w dwóch zakresach świadczeń – tzn. w zakresie opieki psychiatrycznej i ambulatoryjnej, ale tej która nie wchodzi do PSZ – dotychczasowe umowy zostaną aneksowane do poły przyszłego roku” – powiedział. Konkursy na te świadczenia zostaną przeprowadzone po kilku miesiącach funkcjonowania sieci.

Strona internetowa poświęcona sieci szpitali

Aby przybliżyć ideę zmian związanych z wprowadzeniem tzw. sieci szpitali, uruchomiliśmy oficjalną stronę internetową dotyczącą tego projektu. Znajdują się tam podstawowe informacje o planowanych zmianach. Można się z niej dowiedzieć m.in.:

 • czym będzie sieć szpitali,
 • dlaczego tworzymy sieć szpitali,
 • jakie świadczenia obejmie sieć szpitali,
 • jakie będą zasady finansowania.
W serwisie znajdują się także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planowanej reformy.

Oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule „Ministerstwo Zdrowia wyśle seksedukatorów do szkół”  wyjaśniamy, że realizacja zadania Narodowego Programu Zdrowia pn. „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach” nie służy seksualizacji młodzieży, lecz zwiększeniu ich prozdrowotnej świadomości. Celem zadania jest przekazanie młodzieży informacji jak na wczesnym etapie dbać o przyszłe zdrowie prokreacyjne (unikanie używek, promowanie zdrowego trybu życia), aby w przyszłości zminimalizować ryzyko niepłodności. W treści zajęć znajdzie się zarówno wiedza medyczna (recenzowana przez autorytety z dziedziny ginekologii i położnictwa z co najmniej tytułem doktora habilitowanego) jak i zagadnienia związane z planowaniem rodziny obejmujące:

 • definicję niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia;
 • czynniki ryzyka wpływające na niepłodność (wiek, palenie tytoniu, alkohol, używki, otyłość, zła kondycja psychiczna, choroby lub nieprawidłowości układu rozrodczego);
 • planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne i ekonomiczne);
 • edukacja zdrowotna w kontekście ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową obejmująca:
 • temat chorób i infekcji przenoszonych droga płciową (m.in. HIV, WZW C, chlamydia), sposobów ich przenoszenia, objawów, metod diagnostycznych oraz metod leczenia,
 • temat profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych m.in. w zakresie onkologii),
 • aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).
Ministerstwo Zdrowia szanując prawo rodziców do podejmowania decyzji związanych z wychowywaniem swoich dzieci przewiduje, ze udział w zajęciach będzie możliwy jedynie po uzyskaniu zgody rodziców na uczestnictwo.

Czym jest zdrowie prokreacyjne?

Zdrowie prokreacyjne stanowi ważny element definicji zdrowia jako całości dobrostanu fizycznego, psychicznego oraz społecznego, a nie tylko braku choroby czy zaburzeń w obszarze zagadnień związanych z układem rozrodczym i prokreacją u obu płci we wszystkich fazach życia. Obejmuje ono zagadnienia pokwitania i przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu, nowotworów narządów płciowych i piersi. Wiedza z zakresu zdrowia prokreacyjnego wpłynie na stan zdrowia Polaków i dobre zdrowie następnych pokoleń, a  także przyczyni się do poprawy wskaźników demograficznych.

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wprowadzający rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali (PSZ). „To ważny dzień w drodze reformowania systemu służby zdrowia,  systemu, który dzisiaj nie zadowala w zasadzie nikogo" – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia. Projekt wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w tych postępowaniach

Korzyści dla pacjentów

Celem wprowadzenia sieci szpitali jest poprawa opieki nad pacjentami. Szpital, który znajdzie się w sieci, będzie musiał zapewnić pacjentowi nie tylko leczenie szpitalne, lecz także rehabilitację i wizytę u specjalisty po leczeniu szpitalnym. Dzięki temu pacjenci, którzy najbardziej potrzebują konsultacji specjalisty, będą mieli zapewnioną poradę bezpośrednio po zabiegu lub operacji – bez konieczności zapisywania się do kolejki. Szpital należący do sieci oprócz izby przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w swojej strukturze będzie posiadał także przychodnię nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ten sposób skróci się czas oczekiwania na wielu SOR-ach i izbach przyjęć. "Ludzie chorzy często przeżywają w systemie gehennę i trzeba już z tym skończyć, a żeby skończyć trzeba dokonać zmiany i ta zmiana musi być istotna, dlatego że to co teraz dzieje się z pacjentami jest nie do zaakceptowania" - zaznaczył minister Radziwiłł. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, PSZ będzie funkcjonować od 1 października  2017 r. – termin ten pozwoli na sprawne wdrożenie zapowiadanych zmian. Czytaj więcej na stronie internetowej poświęconej Sieci Szpitali.

W związku ze zmianami personalnymi w Kierownictwie Ministerstwa Zdrowia zmienił się także podział kompetencji. 21 lutego minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wiceminister Zbigniew Król będzie nadzorował prace departamentów: Współpracy Międzynarodowej i Zdrowia Publicznego. Zapoznaj się z pełnym zakresem kompetencji ministrów.

W porównaniu do XXXI obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2017 r., projekt XXXII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. Statystyki projektu XXXII obwieszczenia

 1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 69 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:
  • 59 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 1 wyrób medyczny (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 6 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  • 3 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.
 2. Dla 64 produktów (unikalnych kodów EAN) obniżono urzędowe ceny zbytu
  • w tym dla 64 produktów w ramach listy aptecznej (od 130,68 zł do 0,02 zł).
 3. Dla 5 produktów (unikalnych kodów EAN) podwyższono urzędowe ceny zbytu.
 4. Dla 266 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 76,84 zł do 1 gr).
 5. Dla 341 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 33,90 zł).
 6. Dla 476 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 138,93 zł do 1 gr).
 7. Dla 82 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 364,28 zł).
 8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdzie się 30 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
 

II. Zmiany na liście aptecznej

 
 1. Spiolto Respimat (olodaterolum + tiotropium) we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia.
 2. Ultibro Breezhaler (indakaterol + glikopironium) we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia.
 3. Anoro (umeclidinowy bromek + wilanterol) we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia.
 

III. Zmiany w programach lekowych

 
 1. LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH (ICD-10: G61.8, G62.8,G63.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2) – w opisie programu wprowadzono zmiany, które postulowała konsultant krajowy ds. neurologii prof. dr hab. Danuta Ryglewicz oraz środowisko neurologów: doprecyzowano kryteria kwalifikacji w przypadku dwóch jednostek chorobowych – zapalenia mózgu z przeciwciałami przeciw antygenom neuronalnym oraz choroby Devica, a także w schemacie dawkowania immunoglobulin i badań, które są wykonywane w trakcie kwalifikacji pacjenta do leczenia w programie oraz w celu monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa terapii.
 2. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI (ICD-10 D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM:D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89) – mając na uwadze stanowisko konsultanta krajowego ds. immunologii klinicznej prof. dr. hab. med. Macieja Siedlara oraz dobro małych pacjentów, wprowadzono zmiany w opisie programu. Zgodnie z nowym opisem kryteria kwalifikacji do programu obejmują:
  • rozpoznanie pierwotnych zaburzeń odporności – według definicji WHO (World Health Organization na podstawie klasyfikacji IUIS: Frontiers in Immunology, 2011; 2: 54),
  • wykluczenie innych przyczyn zaburzeń odporności,
  • stężenie IgG poniżej dolnej granicy normy dla wieku (z wyjątkiem D80.3 i D80.6) jest wskazaniem do rozpoczęcia terapii substytucyjnej.
 3. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) – główne zmiany w programie:
 • kwalifikacja pacjentów z RZS do terapii inhibitorem TNF alfa lub tocilizumabem po niepowodzeniu terapii co najmniej dwoma LMPCh/lekami immunosupresyjnymi zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EULAR, z których każdy zastosowany był przez co najmniej 4 miesiące w monoterapii lub terapii łączonej (w tym niepowodzenie terapii metotreksatem),
 • do leczenia (w części dotyczącej MIZS) będą mogli być kwalifikowani pacjenci w wieku 18 lat i powyżej, jeżeli spełnią kryteria włączenia do programu leczenia MIZS w przypadku, w którym obraz choroby nie odpowiada RZS lub ŁZS, lub ZZSK,
 • zmienią się kryteria poprawy po 12 pierwszych miesiącach terapii – na opisane w programie w części dotyczącej MIZS kryteria ACR Pediatric 50
4. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – główne zmiany w programie:
 • wykreślono kryteria rozpoznania ŁZS wg Bennetta i oparto się na kryteriach CASPAR,
 • zmieniły się kryteria aktywnej i ciężkiej postaci choroby – zarówno u pacjentów z postacią obwodową ŁZS (opisanie 4 alternatywnych kryteriów, jakie musi spełnić pacjent przy kwalifikacji), jak i z postacią osiową (dodano wartość ASDAS, która może zostać określona zamiast wartości BASDAI) i co z tym związane – zmieniły się kryteria adekwatnej odpowiedzi na leczenie po 3 i 6 miesiącach terapii,
 • uwzględniono zapalenie przyczepów ścięgnistych przy ocenie stopnia aktywności i ciężkości choroby u pacjentów z postacią obwodową ŁZS,
 • pacjenci z postacią osiową ŁZS muszą stosować co najmniej dwa NLPZ, z których każdy był zastosowany w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce przez co najmniej 4 tygodnie w monoterapii,
 • określono czas leczenia daną substancją czynną w ramach programu przy pierwszym podawaniu leku biologicznego – maksymalnie 18 miesięcy.
5. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M 46.8) – zmieniono treść programu, aby dostosować go względem programów lekowych B.33., B.35., B.36. Zmiany mają charakter porządkujący i organizacyjny. Ponadto we wszystkich reumatologicznych programach lekowych wprowadzono zmiany:
 • pacjenci, którym grozi kalectwo lub zagrożone jest ich życie, mogą być kwalifikowani do leczenia biologicznego w ramach programu, nawet jeśli nie spełniają części kryteriów. Warunek: leczenie musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną (do decyzji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych);
 • zmieniły się przeciwwskazania do udziału w programie. Teraz będą wynikały z przeciwwskazań do stosowania, które są określone w ChPL poszczególnych leków ujętych w programie lekowym, z uwzględnieniem rekomendacji towarzystw reumatologicznych;
 • pacjenci z RZS, ŁZS lub ZZSK będą mogli zastosować jeden inhibitor TNF alfa więcej, jeśli przyczyną odstawienia przynajmniej jednego z nich była nietolerancja lub działania niepożądane;
 • lekarz prowadzący będzie decydował o długości leczenia, dawkowaniu oraz częstości podawania leku biologicznego, jeśli u chorego zaprzestano podawania leku z powodu uzyskania konkretnych kryteriów poprawy (w zależności od jednostki chorobowej) i doszło u niego do nawrotu aktywnej choroby w okresie poniżej 12 tygodni, a następnie ponownie nastąpiła poprawa;
 • leczenie daną substancją czynną będzie kontunuowanie w uzasadnionych sytuacjach klinicznych, jeśli chory nie uzyska konkretnych kryteriów poprawy (w zależności od jednostki chorobowej), szczególnie u pacjentów z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i/lub występowaniem czynników złej prognozy (do decyzji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych);
 • przy dawkowaniu leków biologicznych zostały uwzględnione rekomendacje towarzystw reumatologicznych.
6. LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY (ICD-10 C43) – dostępna do tej pory monoterapia wemurafenibem została zastąpiona terapią skojarzoną z zastosowaniem wemurafenib z kobimetynibem. 7. LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ  DABRAFENIBEM  i TRAMETYNIBEM  (ICD-10 C43)  – dostępna do tej pory monoterapia dabrafenibem została zastąpiona terapią skojarzoną z zastosowaniem dabrafenibu i trametynibu. 8. LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9) – kryteria kwalifikacji do programu zostały rozszerzone o wskazanie off-label: inne wrodzone zespoły autozapalne: (TRAPS, FMF, po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny), poligenowe zespoły autozapalne mediowane przez IL1 (zespól Schnizler) oraz amyloidoza wtórna, zależna od zmian autozapalnych. Zobacz: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione do korzystania poza kolejnością:

 • ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Uprawnienia te wprowadziła ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Oznacza to, że:
 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Bez skierowania realizowane są świadczenia udzielane przez:
 • ginekologa i położnika;
 • dentystę;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatrę.
Skierowanie nie jest również wymagane do świadczeń dla osób chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest:
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.
Pamiętaj, kobiety w okresie ciąży i połogu (okres trwający do 6 tygodni po porodzie) - mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno jako osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone, jeśli mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.   Jeżeli posiadasz szczególne uprawnienia do świadczeń, a nie są one respektowane, powinnaś zwrócić się do kierownictwa placówki lub oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Zbigniew Król został powołany w dniu 16 lutego br. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nowy wiceminister posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych, jest specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego, pediatrii i medycyny rodzinnej.  Posiada szerokie doświadczenie zdobyte zarówno w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia jak i w sektorze prywatnym. Był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Współpracował z samorządami w zakresie oceny jednostek, analizy priorytetów zdrowotnych oraz w budowaniu strategii. Autor i współautor wielu publikacji z dziedziny ochrony zdrowia.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Konstanty Radziwiłł oficjalnie zaprezentował Serwis Zdrowie. Portal powstał w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ). Prowadzą go dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej. "Serwis to duży krok do przodu, jeśli chodzi o zdrowie Polaków – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł – to nie będzie rewolucja z dnia na dzień, ale pozwoli konsekwentnie zmieniać sposób, w jaki żyjemy".

Serwis Zdrowie

Minister Radziwiłł opowiedział o serwisie i celu jego powstania. Podkreślił jego znaczenie jako kompleksowego, rzetelnego i ogólnodostępnego portalu poświęconego tematyce zdrowia publicznego. Zachęcił do systematycznej lektury publikowanych tam artykułów: „zdrowie człowieka zależy w dużej mierze od tego jak żyje, a nie od tego jak się leczy. Diagnozowanie chorób i ich leczenie jest niezmiernie ważne, ale musimy zwracać uwagę przede wszystkim na profilaktykę. Celem służby zdrowia jest nie tylko ratowanie czy wydłużanie życia, ale też poprawa jego jakości”. Minister wyraził nadzieję, że portal pomoże w promocji zdrowego stylu życia, aktywności, dobrego odżywiania się, szczepień. Zaapelował do mediów o promocję serwisu, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o nim i miało dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących zdrowego stylu życia.

Nowa jakość komunikacji

Jest to portal, gdzie internauci znajdą rzetelne i podane w przystępny sposób informacje związane z edukacją zdrowotną i profilaktyką chorób zależnych od stylu życia. Materiały, które są tam publikowane, dotyczą zdrowia w różnych jego aspektach i pochodzą z pewnego źródła. Artykuły są tworzone w oparciu o dowody naukowe. Są także konsultowane z ekspertami. Minister zdrowia podkreślił, że działania edukacyjne i informacyjne są bardzo istotne w drugiej dekadzie XXI wieku. Nowa forma komunikacji poświęcona zdrowemu stylowi życia upowszechni wiedzę o czynnikach sprzyjających zdrowiu oraz tych powodujących ryzyko rozwoju chorób. Portal – oprócz nieocenionej funkcji edukacyjno-informacyjnej – wspiera koordynację działań podejmowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Jako ważny element serwisu minister wskazał obalanie mitów medycznych (np. mówiących o tym, że szczepienia są szkodliwe): „w portalu znajdą się sprawdzone treści, co pozwoli też walczyć z mitami wokół zdrowia i medycyny. Jak nigdy mamy dostęp do solidnej wiedzy, natomiast wielu ludzi wciąż ulega iluzjom, jeśli chodzi o zdrowie”. Doświadczenia europejskie (np. projekt północnokarelski z Finlandii) dowodzą, że docieranie z istotnymi i rzetelnymi informacjami, które są związane z profilaktyką pierwotną i wtórną, do możliwie największej grupy odbiorców wpływa na poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

Co znajdziesz na portalu

Publikowane artykuły dotyczą tematów związanych z wszystkimi sześcioma celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia. Są to m.in.:
 • zasady zdrowego odżywania,
 • zdrowie seniorów,
 • oddziaływanie środowiska na społeczeństwo,
 • uzależnienia,
 • zdrowie psychiczne,
 • zdrowie prokreacyjne.

Do kogo kierujemy nasze działania

Portal jest prowadzony z myślą o wszystkich zainteresowanych zdrowiem – od specjalistów i praktyków służby zdrowia do odbiorców, którzy poszukują informacji o zdrowiu własnym i najbliższych. Informacja prasowa dotycząca Serwisu Zdrowie znajduje się w plikach do pobrania.

Raport „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”

Podczas konferencji przedstawiono także raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, który szczegółowo opisuje sytuację zdrowotną polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowania. Jest to już 17. edycja raportu. Najważniejsze ustalenia dokumentu prezentowali dyrektor NIZP–PZH prof. Mirosław Wysocki, zastępca dyrektora NIZP–PZH i prof. Bogdan Wojtyniak. Dotyczą one:
 • sytuacji demograficzno-społecznej,
 • onkologicznych nierówności w Polsce,
 • umieralności niemowląt,
 • zaburzeń psychicznych,
 • samobójstw,
 • chorób zakaźnych (kiła),
 • zanieczyszczenia powietrza,
 • nadwagi i otyłości.
W konferencji wzięli udział także prof. Wiesław Jędrzejczak krajowy konsultant w dziedzinie hematologii, dr Paulina Karwowska dyrektor Biura WHO w Polsce i Artur Dmochowski prezes PAP. Informacja prasowa dotycząca raportu znajduje się w plikach do pobrania.

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przestawiamy najważniejsze rozwiązania systemowe, które zawiera projekt.

Weryfikacja wykazu świadczeń gwarantowanych

Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie wykazu świadczeń gwarantowanych. Chcemy dobrze określić uprawnienia pacjentów do świadczeń gwarantowanych. Chcemy też zweryfikować skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo świadczeń – przede wszystkim tych, które są najbardziej kosztowne. Cel: optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na świadczenia gwarantowane. Uwolnione środki będą mogły być przeznaczone na nowe świadczenia zdrowotne oraz te, które obecnie są niedofinansowane. Prowadzimy kolejne działania mające na celu zmniejszenie kolejek.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL)

RDTL umożliwi pacjentom dostęp do leków, które nie są refundowane w danym wskazaniu. Minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztów takich leków, jeśli:
 • będą one niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjentów,
 • ich użycie będzie uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz
 • u pacjenta zostały wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania dostępne technologie medyczne.
Te zmiany są konieczne, ponieważ – ze względu na obowiązujące przepisy – obecnie pacjenci nie mogą otrzymać nieodpłatnie leku ratującego życie, jeśli nie jest on refundowany.

Tabletki ellaOne

Projekt wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Dotyczą one doregulowania dostępu do tabletek ellaOne. W ich efekcie tabletki te będą wydawane na receptę. Tabletki ellaOne powrócą do grupy leków, których wydawanie będzie się wiązało ze ściślejszą kontrolą lekarską. Uzasadniają to względy medyczne. Wydawanie leku na receptę to procedura, która ma na celu zapewnienie pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa farmakoterapii. Tymczasem obecnie już bardzo młode osoby (nawet po 15. roku życia) mogą bez kontroli lekarskiej kupić i stosować ten środek.

W nawiązaniu do dzisiejszych doniesień medialnych przypominamy, że projektowane przepisy  wprowadzające tzw. sieć szpitali nie rozróżniają szpitali publicznych i prywatnych. Kryteria kwalifikacji podmiotów leczniczych do jednego z poziomów sieci szpitali są oparte wyłącznie na przesłankach merytorycznych, takich jak zakres działalności prowadzonej przez szpitale i charakter udzielanych świadczeń. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Odnosząc się do stwierdzenia, że „połączenie to jedyna szansa na przetrwanie dla szpitali jednoprofilowych lub jednodniowych” informujemy, że  jest ona nieprawdziwa. Placówki realizujące świadczenia w ramach umów dot. „leczenia jednego dnia” lub „hospitalizacji planowej” nie zyskują niczego przez połączenie, ponieważ udzielanie świadczeń w tych trybach nie będzie objęte finansowaniem w ramach PSZ. Będzie ono tak jak dotychczas kontraktowane na zasadach konkursowych. Szpitale zakwalifikowane do PSZ również powinny udzielać świadczeń w trybie jednodniowym, w sytuacjach uzasadnionych stanem pacjenta (umowa z NFZ obejmująca pełną hospitalizację nie wyklucza wykonywania takich świadczeń, a jedynie określa konieczność spełniania bardziej wymagających warunków, dzięki czemu szpital może udzielać świadczeń również pacjentom przyjmowanym w stanach nagłych lub trudniejszych przypadkach klinicznych). Jednocześnie wprowadzenie PSZ nie oznacza, że podmioty specjalizujące się w procedurach jednodniowych nie będą kontraktowane na ogólnych zasadach (konkursowych). Ponadto informujemy, że doprecyzowanie niektórych warunków kwalifikacji podmiotów leczniczych do sieci nastąpi na poziomie rozporządzenia Ministra Zdrowia - zgodnie z art. 95m ust. 12 projektowanej ustawy. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych zostanie przeznaczone 9% środków Narodowego Funduszu Zdrowia – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które nie spełniają kryteriów włączenia do PSZ. Zapewniamy, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma wystarczające narzędzia do tego, aby monitorować realizację umów przez szpitale objęte ryczałtem. Będzie się to odbywało podobnie jak dotychczas – głównie z wykorzystaniem systemu JGP.

Jeśli dotychczas nie zaszczepiłeś się przeciwko grypie – zrób to niezwłocznie! W ten sposób unikniesz groźnych powikłań, takich jak np. zapalenie płuc lub nawet zapalenie mięśnia sercowego. Nie zarazisz również swoich bliskich, współpracowników i unikniesz długiej przerwy w pracy lub nauce. Przechorowanie grypy nie chroni przed ponownym zachorowaniem wywołanym innym szczepem grypy – jedynie szczepionka chroni równocześnie przed 4 szczepami grypy. Kobiety, które są w ciąży, również powinny się zaszczepić.

Epidemiologia

Grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych wywoływane przez wirusy grypy. Szacuje się, że na całym świecie co roku jest ona przyczyną od 3 do 5 milionów przypadków ciężkich powikłań pogrypowych, a od 250 000 do 500 000 – zgonów. Dostępne są jednak skuteczne szczepienia ochronne przeciw grypie. W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku – przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. W obecnym sezonie grypowym 2016/2017, od 1 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. zanotowano łącznie 2 390 458 zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę. Liczba zachorowań nadal rośnie i nie ma pewności, że osiągnęła już swój szczyt.

Jeśli masz:

 • objawy ogólne – wysoką gorączkę, dreszcze, bóle mięśni, bóle głowy (najczęściej okolicy czołowej i zagałkowy), uczucie rozbicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia,
 • objawy dotyczące układu oddechowego – suchy kaszel, ból gardła i katar (zwykle o niedużym nasileniu),
Uwaga: U małych dzieci obraz kliniczny może być całkowicie niecharakterystyczny! Obejmuje on zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu, wymioty,

Zalecamy:

 • zostań w domu i odpoczywaj,
 • pij dużo płynów,
 • stosuj niesterydowe środki przeciwzapalne.
Jeśli objawy się nasilą – zwłaszcza jeśli wystąpią duszności – niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem! Uwaga: u dzieci poniżej 16. roku życia nie należy stosować salicylanów. U małych dzieci bardzo ważne jest nawadnianie i obniżanie gorączki, która może doprowadzić do wystąpienia drgawek gorączkowych. U osób, które należą do grup ryzyka, lekarz może zdecydować o zastosowaniu leków antywirusowych (oseltamivir, zanamivir) – jako jedynych skutecznych przeciwko wirusowi grypy.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych

 • Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie!
 • Zaszczep się, jeszcze nie jest za późno!
 • Zarówno Ty, jak i Twoi bliscy możecie zaszczepić się w każdym momencie sezonu grypowego!
 • Najskuteczniejszą i najtańszą metodą zapobiegania grypie jest szczepienie. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaszczepić się powinni wszyscy chętni, a zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka bez względu na wiek, członkowie ich rodzin, dzieci od 6. m.ż do 18. r.ż oraz osoby opiekujące się dziećmi poniżej 6. m.ż.
 • Wytworzenie przeciwciał ochronnych przez układ odpornościowy trwa około dwóch tygodni od momentu zaszczepienia. Ponawiaj więc coroczne szczepienia jak najwcześniej – jeszcze przed nadejściem wzmożonych zachorowań. Szczepionka na nowy sezon jest dostępna już od września.
 • Jeżeli nie zaszczepiłeś się jesienią, nadal powinieneś to zrobić! Szczepionka może być przyjęta również w późniejszym okresie – przez cały okres trwania zachorowań. Nawet jeśli już przechorowałeś grypę, uchroni Cię przed kolejnym zachorowaniem wywołanym innymi szczepami grypy niż ten, który spowodował zachorowanie u Ciebie.
 • Szczepienie jest bezpieczne podczas całej ciąży.
 • Po szczepieniu kobieta przekazuje swoją odporność dziecku w trakcie trwania ciąży. Dzięki temu jest ono chronione przez pierwsze pół roku życia po urodzeniu.

Ważne

 • Przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową.
 • Poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk.
 • Jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – Twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem.
 • W środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia.
 • Unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi.
 • Unikaj masowych zgromadzeń.
 • Zadbaj, aby również Twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych!

Odnosząc się do zarzutów zawartych w artykule „Nie płacisz podatku, zapłacisz lekarzowi”, przedstawiamy następujące wyjaśnienia: Teza: „bezpłatne leczenie będzie tylko dla tych, którzy płacą w kraju podatki” nie jest prawdziwa. Zgodnie z projektem ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będzie przysługiwało m.in. osobom posiadającym:

 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Do ustalenia czy dana osoba zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stosowana dyspozycja zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawie o PIT). To oznacza, że co do zasady ww. prawo będzie przysługiwało każdej osobie posiadającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku – o ile nie będzie ono przysługiwało takiej osobie na podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego UE/EFTA zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji koszt świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w Polsce będzie pokrywany przez inne niż RP państwo członkowskie UE/EFTA (na przykład w przypadku polskiego obywatela pobierającego emeryturę wyłącznie z niemieckiego systemu emerytalno-rentowego). Celem projektowanej regulacji jest objęcie jak najszerszej grupy osób prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obecnie projektowana definicja miejsca zamieszkania prowadzi bowiem do objęcia prawem do ww. świadczeń większej ilości osób niż przy regulacji definiującej miejsce zamieszkania na podstawie art. 25 Kodeksu cywilnego. Odnosząc się do kwestii potwierdzania prawa do świadczeń, wyjaśniamy, że zgodnie z projektem w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą dokumentu potwierdzającego tożsamość osoba uprawniona (lub jej opiekun prawny) będzie zobowiązana okazać inny dokument potwierdzający to prawo. Jeżeli nie będzie ona posiadała takiego dokumentu, będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i miejscu zamieszkania . Odnosząc się zarzutu: „osoby nieuprawnione będą musiały płacić także za leczenie ratujące życie”, wyjaśniamy, że:
 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w stanie nagłym przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w warunkach pozaszpitalnych oraz
 • prawo do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
będzie przysługiwało każdej osobie przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia nie zmienia innych, obowiązujących dotychczas zasad dotyczących leczenia ratującego życie.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Lipiec: miesiąc, w którym w szpitalach zapanuje bałagan” opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej” informujemy, że wprowadzenie tzw. sieci szpitali nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w zakresie dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej. Przypominamy, że obok wprowadzanej sieci szpitali nadal będzie funkcjonował obecny model kontraktowania świadczeń na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych zostanie przeznaczone 9% środków Narodowego Funduszu Zdrowia – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które znalazłyby się poza siecią. Oznacza to, że pula środków NFZ przeznaczanych na świadczenia szpitalne dla podmiotów niespełniających warunków wejścia do sieci szpitali nie zmniejszy się. Przypominamy, że w obecnym stanie prawnym żaden świadczeniodawca, którego umowa z NFZ wygasa, nie ma zagwarantowanego podpisania nowego kontraktu, lecz musi przystąpić do konkursu ofert. Zapewnimy, że wprowadzenie sieci szpitali nie wpłynie negatywnie na sytuację podmiotów konkurujących o 9% środków przeznaczonych na leczenie szpitalne. Wprowadzenie sieci szpitali pozwoli natomiast na ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitali, które zakwalifikują się do sieci – jest to niezbędne, aby zapewnić pacjentom  właściwy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Zapewniamy, że wprowadzenie sieci szpitali nie będzie prowadziło do zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń ani nie będzie skutkowało utratą przez pacjentów miejsc na listach oczekujących.

Jeden z pierwszych gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej już otwarty!

Dzisiaj we Wrocławiu oficjalnie otwarto Referencyjny Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej  w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. Jest to jeden z 8 gabinetów leczenia ZSC, które powstały w roku 2016 dzięki dofinansowaniu zakupu sprzętu w ramach ministerialnego programu pn. Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016 – 2018. Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej

Problem

W Polsce przeprowadza się rocznie ponad 4500 pierwszych amputacji powyżej kostki u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej oraz dziesiątki tysięcy mniejszych obszarowo amputacji, które również powodują niepełnosprawność. Tymczasem wczesne rozpoczęcie specjalistycznego leczenia zapobiega aż 75 – 90% przypadkom amputacji i zmniejsza liczbę hospitalizacji.

Rozwiązanie

Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016 – 2018 to pierwszy kompleksowy i skoordynowany plan działań na rzecz pacjentów chorych na cukrzycę. Ma on rozwiązać problem z dostępem do specjalistycznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) i wynikającej z tego nadmiernej liczby amputacji. Program zakłada realizację następujących zadań:
 • wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej, które będą pełniły funkcje: - referencyjną (działając przy klinice bądź oddziale diabetologicznym w roli koordynatora na terenie województwa), - podstawową,
 • szkolenia dla ponad 150 lekarzy i pielęgniarek dotyczące prewencji, diagnostyki i terapii ZSC, które podniosą kwalifikacje zespołów medycznych pracujących z pacjentami z ZSC,
 • platforma e-learningowa do kształcenia ok. 1000 lekarzy i pielęgniarek POZ w celu zaznajomienia z problematyką ZSC (m.in. diagnostyka i multidyscyplinarne leczenie), aby problem związany z ZSC był dostrzegany już u lekarza pierwszego kontaktu, co pozwoli zminimalizować powikłania cukrzycy
 • ogólnokrajowa kampania edukacyjna skierowana do pacjentów z cukrzycą, która będzie ukierunkowana na profilaktykę i leczenie ZSC.

Co zrobiliśmy

Program obowiązuje od 5 września 2016 r. Do końca ubiegłego roku sfinansowaliśmy wyposażenie/doposażenie 8 referencyjnych gabinetów leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej (ZSC) w 8 województwach. Gabinety te znajdują się przy dużych ośrodkach diabetologicznych, które prowadzą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i mają zaplecze w postaci oddziałów szpitalnych (kliniki/oddziały diabetologii). Taka lokalizacja zwiększa możliwość kompleksowego podejścia do problemów zdrowotnych chorego z cukrzycą i ZSC. Oddziały stacjonarne będą zapleczem dla potrzeb hospitalizacji chorych, którzy będą tego potrzebować. To zwiększy gwarancję ciągłości specjalistycznego leczenia. Wybraliśmy także realizatorów, którzy przeprowadzą kompleksowe szkolenia dla lekarzy.

Co planujemy

 • W 2017 r. powstaną kolejne gabinety – tak aby docelowo w każdym województwie znajdował się jeden gabinet referencyjny.
 • Wyposażymy/doposażymy ponad 50 gabinetów leczenia ZSC. Będą one służyły diagnostyce, leczeniu i profilaktyce owrzodzeń, infekcji w przebiegu ZSC. Pacjenci  z cięższym przebiegiem klinicznym będą konsultowani i ewentualnie przekazywani pod opiekę gabinetów pełniących funkcję referencyjną.
 • W przygotowaniu jest kampania edukacyjnej dla pacjentów chorych na cukrzycę:
  • edukacyjne spoty reklamowe oraz materiały informacyjne na temat profilaktyki i postępowania przy ZSC zostaną rozesłane do przychodni na terenie całego kraju,
  • w czasie trwania kampanii w 16 miastach w Polsce odbędą się m.in. bezpłatne konsultacje z diabetologiem.

Korzyści

Realizacja programu umożliwi powstanie sieci współpracujących ze sobą gabinetów na terenie całego kraju. Dzięki temu pacjenci będą mieli nie tylko łatwiejszy dostęp do fachowej opieki medycznej – często już na poziomie swojej macierzystej poradni diabetologicznej, lecz także do nowoczesnych metod terapii w ośrodku referencyjnym – jeśli będzie to wskazane. W gabinetach będzie można skorzystać z wysokospecjalistycznych metod terapeutycznych. W uzasadnionych przypadkach pacjenci z ciężkimi przypadkami ZSC będą kierowani do szpitala. Oczekiwane efekty programu to:
 • ograniczenie liczby amputacji w przebiegu ZSC – to zmniejszy niepełnosprawność i inwalidztwo wśród osób z cukrzycą,
 • ograniczenie liczby pacjentów z tym powikłaniem,
 • poprawa jakości i wydłużenie życia pacjentów z cukrzycą,
 • skrócenie czasu leczenia owrzodzeń w obrębie stopy u osób z cukrzycą,
 • ograniczenie kosztów związanych z leczeniem ZSC.
Jeśli program przyniesie oczekiwane efekty, będzie kontynuowany.

Finansowanie

Na rozwój leczenia zespołu stopy cukrzycowej w czasie 3 lat obowiązywania programu planujemy rozdysponować ponad 3 mln zł.

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem (który przypada 4 lutego) chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, jak ważna w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest profilaktyka. Wykonywanie badań profilaktycznych to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie raka. Dzięki temu pacjenci mają szanse na wyleczenie. Skuteczne leczenie zależy przede wszystkim od tego, jak wcześnie uda się wykryć nowotwór złośliwy i rozpocząć leczenie. Dzisiaj głównym powodem dużej liczby chorych, którzy umierają na raka, jest zbyt późne wykrycie. Dlatego apelujemy do Państwa o wykonywanie badań profilaktycznych. Nie lekceważmy nawet najbardziej subiektywnych objawów pogorszenia stanu zdrowia i konsultujmy to z lekarzem! Szczególnie zachęcamy Panie, aby zapoznawały się z informacjami na temat profilaktyki nowotworów i możliwości skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) zapraszają do specjalnych stanowisk w wybranych ośrodkach onkologicznych w całym kraju oraz w siedzibach OW.

W związku ze zmianami personalnymi w Kierownictwie Ministerstwa Zdrowia zmienił się także podział kompetencji. Dzisiaj (2 lutego) minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko będzie nadzorowała prace departamentów: Dialogu Społecznego, Matki i Dziecka, Nadzoru, Kontroli i Skarg oraz Pielęgniarek i Położnych. Nowe zarządzenie poszerzyło kompetencje:

 • wiceministra Krzysztofa Łandy – o nadzór nad departamentami Zdrowia Publicznego oraz Współpracy Międzynarodowej,
 • wiceministra Marka Tombarkiewicza – o nadzór nas departamentami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Organizacji Ochrony Zdrowia.
Zapoznaj się z pełnym zakresem kompetencji ministrów.

W nawiązaniu do doniesień medialnych przekazujemy poniższe informacje. Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje między innymi:

 • tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych,
 • utworzenie Agencji do spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, która powstanie na bazie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Rejestry medyczne będą tworzone według zasad prowadzenia dobrej praktyki, w celu monitorowania jakości realizowanych świadczeń oraz stymulowania do jej poprawy. Umożliwią one wyliczanie klinicznych wskaźników jakości w odniesieniu do podmiotów sprawujących opiekę zdrowotną. Przewidujemy, że rocznie będzie powstawało około pięciu takich rejestrów (w pierwszych latach: 2 – 4). Docelowo ma ich być ok. 60 – 80.

Po co powstaną nowe rejestry

Rejestry umożliwią:
 • ocenę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty w warunkach rzeczywistych lub
 • ocenę sposobów postępowania / technologii medycznych / produktów leczniczych / wyrobów medycznych w warunkach rzeczywistych,
 • poprawę bezpieczeństwa i skuteczności opieki sprawowanej nad pacjentami.

Kogo obejmą

Rejestry medyczne będą obejmowały pacjentów:
 • z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym,
 • poddawanych określonej terapii, określonemu postępowaniu – np. rejestr zabiegów lub operacji,
 • u których zastosowano określony produkt leczniczy (badania kliniczne IV fazy),
 • u których zastosowano określony wyrób medyczny – np. rejestr wszczepionych endoprotez stawu biodrowego.

Finansowanie

Zakładamy, że rejestry medyczne do celów oceny jakości będą finansowane lub współfinansowane przez ministra zdrowia. Nie  wykluczamy też finansowania ich z innych źródeł.

Etap prac legislacyjnych

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta został przekazany do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 19 lutego 2017 r.

Akty prawne

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Alternatywny pomysł na sieć szpitali”, który został opublikowany w „Rzeczpospolitej”, przekazujemy poniższe wyjaśnienia. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy wykaz szpitali zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) zostanie ogłoszony dla każdego województwa do 27 marca 2017 r. PSZ będzie funkcjonować od 1 lipca 2017 r. Podstawą stworzenia wykazów będą przepisy procedowanej obecnie ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego, określającego szczegółowe kryteria kwalifikacji do PSZ. Projekt tego rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych po przyjęciu ustawy przez Sejm. Na obecnym etapie prac nie jest możliwe wskazanie, ani ile podmiotów leczniczych będzie miało zagwarantowane finansowanie w ramach sieci szpitali, ani które szpitale nie wejdą do tzw. sieci szpitali.

W sieci PSZ znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych

Po raz kolejny podkreślamy, że projekt przewiduje szczególny tryb włączania do sieci podmiotów, które powinny być nią objęte ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze, które nie spełnią kryteriów określonych w rozporządzeniu będą mogły zostać zakwalifikowane do sieci szpitali na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia. Takie placówki jak Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich czy Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach zostaną włączone do sieci szpitali. W sieci znajdą się również inne szpitale, które są szczególnie istotne dla zapewnienia leczenia pacjentom. Funkcjonowanie i stabilność finansowania takich placówek muszą być zapewnione właśnie ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Odnosząc się do stwierdzenia, że w sieci powinny znaleźć się „szpitale wysokospecjalistyczne, które leczą pacjentów z rzadkimi i skomplikowanymi schorzeniami” wyjaśniamy, że taki rodzaj leczenia zapewniany jest przede wszystkim przez instytuty oraz szpitale kliniczne. Zostaną one wszystkie zakwalifikowane do PSZ (do poziomu szóstego).

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe

Przypominamy także, że  świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość kontraktu będzie zależała od świadczeń wykonanych w danym roku

Ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą przyjmować mniej chorych czy wykonywać mniej procedur, ponieważ wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie ściśle powiązana z liczbą i strukturą świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez placówkę w okresie poprzedzającym.  Umowa pomiędzy szpitalem a płatnikiem będzie zawierała zapisy, które uzależnią wypłatę środków finansowych od realizacji umowy w danym roku.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Krzysztof Łanda wzięli dzisiaj udział w briefingu „Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia – System IOWISZ”, zorganizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Podczas spotkania wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera przekazał informacje dotyczące oceny wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji w służbie zdrowia, złożonych po uruchomieniu systemu IOWISZ. O opinię wojewody może wnioskować podmiot leczniczy lub podmiot, który zamierza prowadzić działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej. Czytaj więcej na www.mazowieckie.pl: System IOWISZ - Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia

Dlaczego IOWISZ jest potrzebny

Przypominając, czym jest i jakim celom służy IOWISZ, minister Radziwiłł zaznaczył, że jest on jednym z fundamentów dalszych zmian w służbie zdrowia: „IOWISZ to pozytywna rewolucja, chcemy efektywnie zarządzać służbą zdrowia”. Jest to narzędzie do opiniowania celowości inwestycji przez wojewodów oraz ministra. Zostało wprowadzone, by nowe inwestycje były realizowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne i gdzie przyniosą największe korzyści pacjentom. „IOWISZ pozwoli wskazać inwestycje, które nie są racjonalne i niosą ze sobą duże ryzyko” – zapewnił minister. Podkreślił, że „w tej perspektywie otrzymamy ogromne środki z Unii Europejskiej. Mogą one podnieść jakość służby zdrowia w Polsce, ale trzeba je wydać sensownie”.

Do czego służy

IOWISZ służy racjonalizacji inwestycji w służbie zdrowia poprzez dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych. Gwarantuje racjonalne i przejrzyste wydatkowanie środków publicznych na inwestycje (budowlane lub zakupowe) związane z:
 • utworzeniem nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 • utworzeniem nowych jednostek zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
 • utworzeniem nowych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Wnioski i opinie

Warunkiem ubiegania się o środki europejskie na infrastrukturę w ochronie zdrowia jest uzyskanie pozytywnej opinii wojewody lub – w szczególnych przypadkach – ministra zdrowia. Wiceminister Krzysztof Łanda zachęcał osoby, które mają pomysły na inwestycje, aby zmierzyły się z IOWISZEM: „niech sprawdzą, jaką punktację uzyskają ich wnioski. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje 15-20 minut”. Podpowiedział również, że największą szansę na realizacje mają te inwestycje, które spełniają priorytety Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju: „to podstawowe kryteria oceny w IOWISZU”. Do tej pory do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 69 wniosków. Wydaliśmy 39 opinii, z czego 31 – pozytywnych.

Opublikowaliśmy już większość ogłoszeń konkursowych na realizację zadań z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ), które powinniśmy ogłosić w 2017 roku. Poszukujemy realizatorów wielu inicjatyw prozdrowotnych, które polegają m.in. na:

 • edukacji zdrowotnej,
 • działaniach profilaktycznych,
 • wsparciu osób w kryzysie psychicznym,
 • podnoszeniu świadomości zdrowotnej zanieczyszczeń powietrza i promieniowania ultrafioletowego,
 • promocji zdrowia osób starszych.
Zachęcamy podmioty zaangażowane w działalność na rzecz zdrowia publicznego do zapoznawania się z treścią ogłoszeń konkursowych: W najbliższym czasie pojawią się pozostałe ogłoszenia, dotyczące przede wszystkim promocji karmienia piersią oraz poprawy zdrowia prokreacyjnego. Po ogłoszeniu tych konkursów NPZ będzie realizowany w pełni – we wszystkich celach operacyjnych, z wykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków finansowych. Na stronie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii znajduje się informacja o ogłoszonych konkursach dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi ujętych w Narodowym Programie Zdrowia. Na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wkrótce pojawią się ogłoszenia na konkursy wynikające z NPZ, związanie z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

W nawiązaniu do artykułu pt. „Konsylia rzadziej, wskaźniki w dół, bez rejestrów. Czy o taki pakiet chodzi?”, który został opublikowany 25 stycznia 2017 r. na portalu Rynek Zdrowia, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Konsylia lekarskie

Projekt, który był rozpatrywany 25 stycznia 2017 r. przez Komisję Zdrowia, nie wprowadza żadnych przepisów dotyczących konsyliów, ani nie modyfikuje dotychczas obowiązujących. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie reguluje, ani w żadnym miejscu nie odnosi się do przepisów dotyczących konsyliów. Tę kwestię reguluje tzw. rozporządzenie koszykowe z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt nowelizacji tego rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji publicznych w ramach odrębnego procesu legislacyjnego, po uchwaleniu ustawy Uwagi zgłoszone na Komisji Zdrowia nie odnosiły się więc do rozpatrywanego projektu ustawy. Dotyczyły one materiałów roboczych zawierających jedynie zarys zmian, które mogłyby ewentualnie zostać zaproponowane w projektach rozporządzeń. Obok utrzymania zasady organizacji konsyliów zaproponowano w nich wprowadzenie możliwości odstąpienia od ich zwoływania w  uzasadnionych medycznie przypadkach, co powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Wstępne propozycje zasygnalizowane w tych materiałach nie są jednak przedmiotem jakichkolwiek prowadzonych obecnie  prac legislacyjnych.

Przekazywanie informacji  do Krajowego Rejestru Nowotworów

Nowelizowana ustawa nie znosi obowiązku przekazywania do Krajowego Rejestru Nowotworów informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe. Zaproponowane zmiany uchylają przepis, który nakłada obowiązki:
 • bezpośredniego przekazywania informacji do KRN przez lekarza stwierdzającego nowotwór,
 • umieszczania informacji o numerze Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego na karcie DiLO.
Proponujemy zniesienie tych obowiązków, ponieważ nie poprawiły one zgłaszalności i jakości danych, które są przekazywane do Krajowego Rejestru Nowotworów. Niezmiennie podstawę do przekazywania informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe stanowi wydawane co roku rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zgłoszeń do Krajowego Rejestru Nowotworów dokonuje się według karty MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego.

Wskaźniki jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach znosi wskaźniki jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej, jednak projakościowe podejście do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jest przedmiotem prac legislacyjnych w ramach dwóch innych projektów ustaw. Zmiany dotyczące klinicznych wskaźników jakości to element szerszych prac, które są prowadzone w odniesieniu do jakości w ochronie zdrowia. W ostatnim czasie do konsultacji publicznych przekazano: Pierwszy z tych projektów zobowiązuje świadczeniodawców do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Drugi z tych projektów wprowadza wewnętrzny system monitorowania jakości i bezpieczeństwa pacjenta oraz system monitorowania klinicznych wskaźników jakości w oparciu o rejestry medyczne. Będą one ukierunkowane na monitorowanie i ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

27 stycznia 2017 r. w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie odbyła się konferencja „Wygraj z rakiem szyjki macicy! Cytologia bez kolejki”. Głównym celem spotkania było zachęcenie kobiet do przeprowadzania profilaktycznych badań cytologicznych. W konferencji wzięli udział Katarzyna Głowala podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, dr Monika Kalinowska, dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz oraz dr hab. n. med. Paweł Derlatka. Rak szyjki macicy jest jedną z najważniejszych przyczyn zgonów kobiet w naszym kraju, a przecież tak nie musi być – zaznaczyła wiceminister Głowala. Zgłaszalność na badania cytologiczne wzrosła z 12,7% w 2006 r. do 42,11% w 2015 r.  Jest lepiej, ale nie jest to wynik, który powinien nas uspokoić. W 2016 r. ruszła kolejna edycja programu profilaktyki raka szyjki macicy. Dążymy do tego, aby przełamać opór kobiet, żeby każda z nas zgłaszała się regularnie na badania do ginekologa – dodała minister Głowala.

Badanie cytologiczne jest bezbolesne

Eksperci podkreślali, że rozwój raka szyjki macicy związany jest z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV. Obecnie znanych jest ponad 200 typów wirusa HPV, a 14 z nich to typy wysokoonkogenne. Badanie cytologiczne pozwala nie tylko na wykrycie istniejących ognisk raka szyjki macicy, lecz także na wstępne wydzielenie grupy kobiet, u których zmiany nie są jeszcze nowotworem złośliwym, ale jeśli zostaną zaniedbane, mogą nimi być. Badanie cytologiczne jest bezbolesne i szybkie. Polega na pobraniu specjalną szczoteczką wymazu z tarczy szyki macicy i przeniesieniu materiału na szkiełko. Po zabezpieczeniu badany materiał jest wysyłany do odpowiedniej pracowni.  Jeżeli zostaną wykryte niepokojące zmiany, pacjentka jest zapraszana na badanie kolposkopowe.

Badania cytologiczne bez kolejki

Od 30 stycznia do 3 lutego 2017 r.  w Specjalistycznej Poliklinice Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej będzie można wykonać badania cytologiczne bez czekania w kolejce. Akcja, w której mogą wziąć udział wszystkie kobiety, łączy się z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia programem profilaktyki raka szyjki macicy.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) nakłada na użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do dnia 1 lutego 2017 r. Karty SIM typu prepaid, inaczej zwane jako „karty przedpłacone”, to karty, które użytkownicy samodzielnie doładowują wybraną przez siebie kwotą. Oprócz zastosowania w telekomunikacji (rozmowy telefoniczne, smsy, mmsy, internet), kart tych używa się również w urządzeniach medycznych, a w szczególności telemedycznych - zainstalowana w nich karta SIM pozwala na transmisję danych drogą telefonii komórkowej. Przykład: w zakresie teleopieki nad pacjentami kardiologicznymi, przy zastosowaniu urządzeń telemedycznych przekazanych do użytkowania pacjentom w warunkach domowych, rejestrowany jest zapis EKG, a jego odczyt przez specjalistę na podstawie danych przekazanych za pośrednictwem kart SIM - bez konieczności wizyty pacjenta w poradni - pozwala na bieżąco monitorować stan jego zdrowia. Analogiczne rozwiązania stosowane są również w innych obszarach medycyny, na przykład w rehabilitacji medycznej, opiece nad kobietą w ciąży, etc. Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, karty SIM typu prepaid nie wymagały rejestracji. Ta sytuacja ulegnie zmianie, bowiem ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych wprowadziła dla użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do 1 lutego 2017 r. Na podstawie przepisów tej ustawy, w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.) wprowadzono regulacje zobowiązujące abonentów do podania dostawcy usług telekomunikacyjnych danych umożliwiających ich identyfikację (co najmniej imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwę firmy oraz REGON). W związku z wejściem w życie ww. przepisów zwracamy się do Państwa – użytkowników, dostawców oraz producentów urządzeń telemedycznych – o upewnienie się, że wykorzystywane przez Państwa karty SIM zostały poprawnie zarejestrowane w systemie dostawcy danej usługi telekomunikacyjnej.

Akty prawne

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

W związku z informacją, która pojawiła się dzisiaj na łamach „Rzeczpospolitej”, wyjaśniamy, że podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala nie złożyła dymisji. O aktualnych zmianach personalnych w Ministerstwie Zdrowia poinformowaliśmy wczoraj: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zmiany-personalne-w-ministerstwie-zdrowia/ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika rządu Rafała Bochenka wiceministrowi Jarosławowi Pinkasowi zostaną przydzielone inne zadania. Wiceminister Piotr Warczyński zrezygnował z pełnionej funkcji z powodów osobistych.

Premier Beata Szydło przyjęła dymisje wiceministrów zdrowia: Sekretarza Stanu Jarosława Pinkasa i Podsekretarza Stanu Piotra Warczyńskiego. Z dniem 1 lutego 2017 r. na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia zostanie powołana Józefa Szczurek-Żelazko.

W związku z listą zarzutów „Faktu”, odnoszących się do działań resortu zdrowia, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia:

Opatrunki stosowane w Epidermolysis bullosa

Zmiany wysokości dopłat do opatrunków stosowanych w Epidermolysis bullosa (EB) wynikają z mechanizmów ustawy refundacyjnej, uchwalonej za rządów koalicji PO-PSL. Wzrost dopłat spowodowany zmianą podstawy limitu finansowania miał miejsce już w 2015 r. Przypisywanie ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi odpowiedzialności za skutki wprowadzenia mechanizmów utrudniających pacjentom dotkniętym EB dostęp do środków łagodzących objawy choroby, jest oczywistym nieporozumieniem. Wyjaśnialiśmy to już w komunikacie 5 stycznia. Czytaj „Komunikat w sprawie zwiększenia dopłaty pacjentów do opatrunków stosowanych w Epidermolysis bullosa” Aby jak najszybciej udzielić pomocy pacjentom, w drugim tygodniu stycznia minister zdrowia zorganizował spotkania z przedstawicielami firmy Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. (która odpowiada za opatrunki Mepilex), a także z przedstawicielami Fundacji EB Polska, Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk, Biura Rzecznika Praw Dziecka, prof. Cezarym Kowalewskim oraz dr. Marcinem Malką. W efekcie prowadzonych rozmów firma zadeklarowała złożenie wniosku o obniżenie urzędowej ceny zbytu dla jednego z opatrunków oraz nieodpłatne przekazanie pacjentom 2000 sztuk opatrunków Mepilex Transfer 15x20cm. Jest to rozwiązanie doraźne, ale pomocne pacjentom. Obecnie Ministerstwo analizuje możliwość wprowadzenia długofalowych rozwiązań, które pozwolą rozwiązać problem zmiany wysokości dopłat do opatrunków stosowanych przez pacjentów z EB. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji reprezentujących pacjentów oraz ekspertami z dziedziny dermatologii.  

Przywrócenie publicznego charakteru ratownictwu medycznemu

Niezrozumiały jest także zarzut, że przywrócenie publicznego charakteru ratownictwu medycznemu utrudni udzielanie pomocy pacjentom w stanach nagłych. Podczas wczorajszej konferencji prasowej związanej z przeglądem resortów, minister Konstanty Radziwiłł jasno wyjaśnił cel wprowadzanych zmian. „Chcemy przywrócić państwowemu ratownictwu medycznemu, zgodnie z jego nazwą, charakter publiczny, tak aby karetki nie tylko były przygotowane każdego dnia, na bieżąco, do wyjazdu do każdego, kto tego potrzebuje, ale także, żeby ten system był gotowy do tego, aby szybko i w sposób absolutnie skoordynowany odpowiadać na zagrożenia, które mogą się pojawić” – powiedział minister. Upublicznienie ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów zmian w ochronie zdrowia. Zostało zapowiedziane w expose premier Beaty Szydło, a wcześniej – w programie Prawa i Sprawiedliwości. Przywrócenie ratownictwu medycznemu jego publicznego charakteru wyeliminuje ryzyko związane z mechanizmami kontraktowania w warunkach wolnej konkurencji  i zmiennością realizatorów świadczeń. Pozwoli uniknąć sytuacji, w której jakikolwiek podmiot realizujący świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego odmówi zawarcia umowy. Rejony, w których obecnie funkcjonują podmioty niepubliczne, zostaną w przyszłości zabezpieczone przez zespoły ratownictwa medycznego publicznych podmiotów. Obecnie – poza umową z NFZ – podmioty niepubliczne nie są związane żadnym zobowiązaniem do realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych. To oznacza, że w każdej chwili mogą zrezygnować z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody. Założenia i cele przygotowywanych zmian wyjaśnialiśmy na stronie internetowej resortu 9 stycznia. Czytaj więcej w  „Informacji na temat zmian w ratownictwie medycznym”  

Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe nie zostaną wycofane z ogólnodostępnych sklepów

Kwestie związane ze zmianami w obrocie pozaaptecznym również były już wyjaśniane na stronie internetowej resortu. W związku z tym przypominamy, że leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe nie zostaną wycofane z ogólnodostępnych sklepów. Nadal będzie można tam kupić leki, które zawierają kwas acetylosalicylowy, paracetamol i ibuprofen. Proponowane zmiany dotyczą ich dawek i wielkości opakowań, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych. Zakładają także, że do obrotu w sklepach ogólnodostępnych nie mogą być dopuszczone produkty lecznicze, których niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania. Projekt jest obecnie konsultowany, a uwagi, które są do niego zgłaszane, będą uważnie analizowane. Zostanie także wprowadzony okres przejściowy, który umożliwi dostosowanie się firm do nowych przepisów. Czytaj więcej w komunikacie: Planowane zmiany w obrocie pozaaptecznym  

Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

Nie jest też prawdą, że szpitale „zostaną same z problemem” sfinansowania podwyżek dla najmniej zarabiających pracowników. Płace pracowników są uwzględniane w kosztach świadczeń, a reforma przygotowana przez ministra Konstantego Radziwiłła zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na zdrowie. Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zawiera systemowe rozwiązania, gwarantujące minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia. Przepisy dotyczące zwiększenia finansowania zostaną zawarte w ustawie o Narodowej Służbie Zdrowia, której projekt minister Radziwiłł przedstawił wczoraj premier Beacie Szydło. Projekt zakłada, że środki na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018 – 2024 nie mogą być niższe niż:
 • 4,74% PKB z roku poprzedniego w 2018 r.;
 • 4,92% PKB z roku poprzedniego w 2019 r.;
 • 5,10% PKB z roku poprzedniego w 2020 r.;
 • 5,28% PKB z roku poprzedniego w 2021 r.;
 • 5,46% PKB z roku poprzedniego w 2022 r.;
 • 5,64% PKB z roku poprzedniego w 2023 r.;
 • 5,82% PKB z roku poprzedniego w 2024 r.
Budżet polskiej ochrony zdrowia rośnie już teraz - w  2016 r. nakłady na zdrowie w budżecie państwa były większe o 0,4 mld zł niż w 2015 r. (3,5%), natomiast w 2017 r. zagwarantowano 0,6 mld zł więcej niż w 2016 r. (4,8%). Reforma ministra Radziwiłła zakłada dalszy, sukcesywny wzrost finansowania służby zdrowia. Do 2025 roku nakłady na ochronę zdrowia w Polsce mają osiągnąć poziom 6% PKB.  

Ministerstwo Zdrowia nie zamierza pozbawić dzieci opieki lekarzy pediatrów

Odnosząc się do publikacji „Faktu”, chcemy ponownie zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia nie zamierza pozbawić dzieci opieki lekarzy pediatrów. Jak wyjaśnialiśmy w komunikacie z 5 stycznia, projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zakłada, że będzie ona oparta na medycynie rodzinnej. Proponujemy w nim, aby za lekarza POZ uznać również lekarza ze specjalizacją I stopnia albo specjalizacją inną niż medycyna rodzinna albo II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej – w tym lekarza pediatrę – jeżeli:
 • udzielał on świadczeń zdrowotnych w POZ przez co najmniej 3 lata i
 • ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ oraz
 • listę aktywną pacjentów.
Projekt zakłada, że do 31 grudnia 2025 roku za lekarzy POZ byliby uznawani również lekarze, którzy – choć nie spełniają kryterium stażu – udzielają świadczeń w POZ i posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ oraz aktywną listę pacjentów. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej jest obecnie szeroko konsultowany. Przeanalizujemy zaproponowane w nim przepisy pod kątem zgłoszonych uwag, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania. Czytaj komunikat „Dzieci nie zostaną pozbawione opieki lekarzy pediatrów”  

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

O tym, jak ważną kwestią jest dla ministra Radziwiłła zdrowie dzieci, świadczy wprowadzenie – po wielu latach apeli kierowanych w tej sprawie do kolejnych ministrów – bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Przetarg na szczepionki został przeprowadzony zgodnie z prawem, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza oddalając odwołanie jednego z oferentów. Aby zapewnić możliwość szczepienia dzieci od początku 2017 r., minister wydał zgodę na dostarczenie szczepionek w opakowaniach obcojęzycznych, zawierających ulotki w języku polskim. Zakupiona szczepionka jest skuteczna, bezpieczna i wbrew informacjom „Faktu” nie jest sprowadzana z Azji – szczepionki pochodzą z Francji i Belgii. Wprowadzenie powszechnych i bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci pozwoli zmniejszyć liczbę groźnych zachorowań wywoływanych przez pneumokoki. Niczym nieuzasadnione podważanie zaufania czytelników do jakości szczepionki, która będzie chroniła zdrowie dzieci, jest działaniem na szkodę najmłodszych. Jak już wyjaśnialiśmy, wiceminister Krzysztof Łanda nie jest w żaden sposób związany ze sprawą wyboru szczepionki. Medialne insynuacje na temat rzekomych powiązań wiceministra, które rozpowszechnia tzw. prasa brukowa, nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach.

W ramach trwającego przeglądu resortów Prezes Rady Ministrów spotkała się dziś z ministrami rodziny, pracy i  polityki społecznej oraz zdrowia. Wspólnie omówili oni najważniejsze zamierzenia, które będą realizowane w tym roku i podsumowali ubiegłoroczne dokonania.

Reforma służby zdrowia największym wyzwaniem roku

Podczas konferencji premier Beata Szydło oceniła, że reforma służby zdrowia przygotowana przez ministra Konstantego Radziwiłła będzie największym wyzwaniem tego roku. Podkreśliła, że reforma, choć niełatwa, jest niezbędna i została przez ministra kompleksowo i dobrze przygotowana. „Zdaję sobie sprawę z tego, że oczekują na nią wszyscy, ale podchodzimy do tej reformy racjonalnie i pragmatycznie. Naszym celem jest zmiana systemu tak, aby przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby pacjentów.” – zaznaczyła premier. Przypomniała, że zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia mają na celu zagwarantowanie Polakom dostępności lekarza i opieki medycznej, a także skrócenie kolejek. Zapewniła także, że ważnym celem rządu jest stworzenie godnych warunków pracy i płacy pracownikom służby zdrowia, a konsekwentne wprowadzanie reformy spowoduje, że system opieki zdrowotnej w Polsce będzie lepszy.

Plany Ministerstwa Zdrowia na 2017 rok

Odnosząc się do planów na bieżący rok, premier Beata Szydło  poinformowała m.in., że minister Radziwiłł przedstawił jej projekt dotyczący likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. „Projekt jest, można powiedzieć, w pierwszym czytaniu. Musimy przyjąć go na prezydium rządu, porozmawiać z panem ministrem Radziwiłłem. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, to w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji i do prac rządowych i parlamentarnych" – oświadczyła Prezes Rady Ministrów. Przypomniała, że jeszcze dziś Komitet Stały Rady Ministrów będzie zajmował się projektem dotyczącym wprowadzenia tzw. sieci szpitali. „Jeżeli komitet stały przyjmie ten projekt, to najbliższym posiedzeniu rządu we wtorek będzie omówiony przez rząd" – zapowiedziała.

Sukcesy: bezpłatne leki dla seniorów i więcej leków refundowanych

Przedstawiając dokonania Ministerstwa Zdrowia, Konstanty Radziwiłł wskazał w pierwszej kolejności na wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów i poszerzenie listy leków refundowanych. Podkreślił, jak istotne znaczenie będzie miało dla zdrowia publicznego  wprowadzenie od tego roku bezpłatnych, obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci. Szczepienia będą chroniły nie tylko najmłodszych, lecz także – poprzez zmniejszenie ryzyka zarażenia – osoby starsze. Przypomniał, że zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku, pacjenci nie mieli przed 1 stycznia powodu do obaw o dalsze leczenie u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ani w szpitalach.

Zwiększenie dostępności i jakości opieki medycznej

Minister Radziwiłł mówił także o działaniach, których celem jest rozwiązanie jednego z najpoważniejszych, wieloletnich problemów służby zdrowia – zbyt długiego czasu oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną. „Kolejki do lekarza to jeden z podstawowych problemów polskiej służby zdrowia” – przyznał minister. Tłumaczył, że poprawa sytuacji wymaga czasu, a rozwiązaniu problemu sprzyjają mechanizmy będące elementem wprowadzanych zmian: zwiększanie naboru na studia medyczne, lepsze warunki kształcenia podyplomowego, wprowadzenie sieci szpitali i związana z tym zmiana modelu opieki nad pacjentem po hospitalizacji, a także zmiany w POZ. Minister omówił zmiany, które wprowadził, by zwiększyć dostępność opieki medycznej, podnieść jej jakość i zaradzić negatywnym procesom zachodzącym w systemie opieki zdrowotnej. Wśród najważniejszych wymienił zatrzymanie procesu komercjalizacji szpitali, zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich i przywrócenie stażu podyplomowego.

Zmiany w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zapowiedział także zwiększanie nakładów na zdrowie, wprowadzenie w połowie roku tzw. sieci szpitali oraz zmiany w ratownictwie medycznym. „Chcemy przywrócić państwowemu ratownictwu medycznemu, zgodnie z jego nazwą, charakter publiczny, tak aby karetki nie tylko były przygotowane każdego dnia, na bieżąco, do wyjazdu do każdego, kto tego potrzebuje, ale także, żeby ten system był gotowy do tego, aby szybko i w sposób absolutnie skoordynowany odpowiadać na zagrożenia, które mogą się pojawić" – powiedział minister. Odnosząc się do planowanych zmian systemowych, których elementami są likwidacja NFZ i utworzenie państwowego funduszu celowego, minister wyjaśnił, że mechanizmy tych zmian będą w zasadzie niedostrzegalne dla obywateli. Zaznaczył, że regulujący te kwestie projekt, który przedstawił dzisiaj premier Beacie Szydło, ma roboczy charakter i jednocześnie zapowiedział, że zostanie on niedługo zaprezentowany. Czytaj więcej o dokonaniach i planach ministra zdrowia w komunikacie  „Reforma systemowa w służbie zdrowia – stan prac i nowe zadania”

Budowa sprawnie działającego systemu zarządzania służbą zdrowia oraz zagwarantowanie obywatelom powszechnego dostępu do pomocy medycznej to jedne z najważniejszych założeń programu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Obejmując resort zdrowia, minister Konstanty Radziwiłł zapowiadał, że planowane zmiany będą szeroko konsultowane i wprowadzane w ewolucyjny, bezpieczny dla pacjentów sposób. Ta obietnica jest realizowana - reformy systemowe są starannie przygotowywane i będą wdrażane tak, by uniknąć chaosu w służbie zdrowia i dezorientacji pacjentów.

Dobre zmiany w 2016 r.

Wiele rozwiązań zapowiadanych przez ministra zostało już opracowanych i wdrożonych.

Dekomercjalizacja

Reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r. Zatrzymała ona komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych. Dzięki dekomercjalizacji służba zdrowia zachowa publiczny charakter. Zmiana, którą Konstanty Radziwiłł zapowiedział, obejmując stanowisko ministra, przywróciła najważniejszą zasadę w służbie zdrowia – gwarancję i odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo i zdrowie obywatela. Czytaj więcej w komunikacie „Dekomercjalizacja szpitali”

IOWISZ

Jednym z istotnych warunków efektywnego rozwoju ochrony zdrowia w Polsce jest podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących inwestycji. Umożliwia to  IOWISZ  – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. To nowe rozwiązanie wprowadziła ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ocena celowości inwestycji pozwoli dobrze je dostosować do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Jest to szczególnie ważne, gdyż w aktualnej perspektywie finansowej (czyli na lata 2014 – 2020) na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości około 12 mld zł. Pozytywna opinia wojewody (lub  – w szczególnych przypadkach –  ministra zdrowia) jest warunkiem ubiegania się o środki, które umożliwią podniesienie jakości opieki medycznej w poszczególnych regionach kraju.

Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Do opiniowania celowości inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz rozdziału środków unijnych wykorzystywane będą też mapy potrzeb zdrowotnych. Zawierają one  najważniejsze dane i analizy dotyczące obecnego systemu opieki zdrowotnej. Mapy umożliwiają tworzenie prognoz dotyczących zjawisk epidemiologicznych oraz zapotrzebowania na dane świadczenia. Takie dane ułatwią racjonalne kreowanie lokalnych polityk zdrowotnych. Wnioski z map potrzeb zdrowotnych będą również miały duże znaczenie dla kontraktowania świadczeń. Pod koniec 2016 r. zostały opublikowane mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób (dla wszystkich 30 w zakresie  lecznictwa zamkniętego, a dla 15 z nich również POZ i AOS – łącznie 481 dokumentów dla wszystkich województw). Uzupełniają one wcześniej opublikowane dokumenty dla leczenia szpitalnego (w kwietniu 2016 r.) oraz kardiologii i onkologii (w grudniu 2015 r.). Czytaj więcej w komunikacie „Opublikowaliśmy kolejne mapy potrzeb zdrowotnych”

Więcej miejsc na studiach lekarskich

Aby rozwiązać problem niewystarczającej dostępności opieki medycznej i zaradzić negatywnym efektom zmniejszania się liczby pracowników służby zdrowia, minister Radziwiłł zwiększył limit miejsc na kierunku lekarskim. Jest to rozwiązanie długofalowe, z którego efektów Polacy będą mogli korzystać w przyszłości, gdy wysoko wykwalifikowani absolwenci studiów medycznych zapewnią lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Kierując się troską o jakość leczenia, minister Konstanty Radziwiłł przywrócił także staż podyplomowy. Czytaj więcej w komunikacie „Dobry Rok w Ministerstwie Zdrowia”

Bezpłatne leki dla seniorów

Zgodnie z zapowiedzią złożoną przez premier Beatę Szydło, minister zdrowia przygotował i wprowadził tzw. projekt 75+. Od 1 września 2016 r. seniorzy powyżej 75. roku życia mogą korzystać z bezpłatnych leków, których wykaz jest co dwa miesiące aktualizowany i systematycznie poszerzany. Czytaj więcej w komunikacie „Finansujemy leki dla seniorów”

Lista leków refundowanych

W 2016 roku minister Konstanty Radziwiłł podjął wiele decyzji, których efektem jest rozszerzenie pacjentom dostępu do bezpiecznej, skutecznej i refundowanej farmakoterapii. Uruchomione zostały 4 nowe programy lekowe, a na liście refundacyjnej znalazły się 23 nowe substancje czynne. Ten pozytywny trend został utrzymany również w najnowszym obwieszczeniu. Od 1  stycznia 2017 r. pacjenci mają dostęp do 6 kolejnych nowych substancji czynnych. Zmiany na liście refundacyjnej w znaczący sposób poszerzyły wachlarz możliwości terapeutycznych między innymi w leczeniu chorób nowotworowych, psychicznych, endokrynologicznych, gastrologicznych, w stwardnieniu rozsianym i chorobie Parkinsona. Minister zdecydował także o rozpoczęciu refundacji kannabinoidów w ramach importu docelowego w padaczce lekoopornej dzieci i dorosłych. Czytaj więcej w komunikacie „Lista leków refundowanych w 2016 – podsumowanie”

Szczepienia przeciwko pneumokokom

Minister Radziwiłł podjął także działania, które w najbliższym czasie będą miały istotne znaczenie dla zdrowia publicznego. Wprowadził bezpłatne, powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Czytaj więcej w komunikacie  „Zdrowie najmłodszych jest kluczowe dla zdrowia społeczeństwa” Istotną zmianę dotyczącą szczepień wprowadziła ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy jej przepisów przywrócono finansowanie przez ministra zdrowia szczepionek do obowiązkowych szczepień ochronnych. Dzięki temu za  prowadzenie działań profilaktycznych, które są ważną częścią polityki zdrowotnej, znów odpowiada państwo.

Program Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego

1 września 2016 r. ruszył Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce. Dzięki temu powstaje sieć publicznych, referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności. Już od połowy bieżącego roku niepłodne pary będą mogły w nich uzyskać specjalistyczną i kompleksową diagnostykę oraz pomoc medyczną. Czytaj więcej w komunikacie  „Wspieramy rodziny: Program Zdrowia Prokreacyjnego” 

Dyrektywa antytytoniowa

Poprawę zdrowia Polaków mają na celu rozwiązania wprowadzone tzw. ustawą antytytoniową. Uregulowała ona kwestie związane z e-papierosami. Aby przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z popularyzacji elektronicznych papierosów, wprowadzono zakaz ich sprzedaży dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. Ograniczono także miejsca, w których palenie jest dopuszczalne. Minister Konstanty Radziwiłł wielokrotnie w wystąpieniach publicznych zwracał uwagę rodaków na to, jak groźne następstwa dla ich zdrowia ma palenie papierosów. Co roku kilkadziesiąt tysięcy osób traci życie w wyniku chorób spowodowanych paleniem. Aby temu przeciwdziałać, minister dąży do zmniejszenia dostępności papierosów i lepszej kontroli obrotu – zarówno zwykłymi papierosami, jak i e-papierosami. Czytaj więcej w komunikacie „Dobry Rok w Ministerstwie Zdrowia”

Narodowy Program Zdrowia

Wydłużenie życia Polaków, poprawa zdrowia i jakości życia oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu to cele Narodowego Programu Zdrowia.  Został on ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. NPZ łączy różne programy profilaktyczne (m.in. z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub alkoholizmowi), które dotychczas były realizowane na podstawie kilku ustaw  i w związku z tym miały różne terminy realizacji oraz różne źródła i poziomy finansowania. Działania ministerstw realizujących NPZ koordynuje Komitet Sterujący. W jego skład wchodzą wiceministrowie z zaangażowanych instytucji. Działania w ramach NPZ są również wstępem do budowy nowej instytucji odpowiedzialnej za zdrowie publiczne – Urzędu Zdrowia Publicznego.

Uporządkowanie wyceny świadczeń

W Ministerstwie Zdrowia trwa również porządkowanie wycen świadczeń w koszyku świadczeń gwarantowanych (obecnie prowadzone są prace dotyczące ortopedii, położnictwa i neonatologii). Nowe taryfy zostały już wyliczone w kardiologii. Aby umożliwić prawidłową alokację środków wyliczono je na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. W efekcie część finansowania zostanie przeniesiona z generującej ogromne zyski kardiologii inwazyjnej (często prowadzonej przez prywatnych przedsiębiorców) do zaniedbanej dotychczas i niedoszacowanej kardiologii zachowawczej. Wprowadzenie nowych taryf nie wpłynie na obniżenie łącznej kwoty na leczenie chorób serca – pacjenci będą mieli łatwy i szybki dostęp do niezbędnych, lecz trudno dostępnych obecnie świadczeń, w tym badań kontrolnych i rehabilitacji kardiologicznej. Równolegle z projektami nowych wycen został przygotowany projekt programu kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego.

Opieka kompleksowa

Kompleksowym modelem opieki zostaną objęci nie tylko chorzy po zawale mięśnia sercowego, lecz także poddani endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy jakości i efektywności leczenia. Dzięki  kompleksowej i skoordynowanej opiece pacjenci będą mieli zapewnione zabiegi, rehabilitację, a w razie potrzeby – wizyty kontrolne. Nowe podejście do leczenia pacjentów będzie nie tylko dla nich wygodniejsze, ale przede wszystkim powinno skutkować lepszymi efektami zdrowotnymi. Jeśli modele opieki kompleksowej przyniosą oczekiwane rezultaty, minister zdrowia rozszerzy je na inne dziedziny.

Łatwiejszy dostęp do POZ

Minister wprowadził również zmiany w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dzięki ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw pacjenci mogą łatwiej korzystać z POZ. Ci, którzy mają – choćby potencjalnie  – prawo do świadczeń, nie muszą już się obawiać, że poniosą ich koszty, jeśli eWUŚ nie potwierdzi ich uprawnień. Jest to rozwiązanie przejściowe. Planowane zmiany systemowe spowodują odejście od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu od 2018 roku wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymają ją na równych zasadach. Czytaj więcej w komunikacie: Od 12 stycznia zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej Czytaj więcej o innych działaniach ważnych dla zdrowia Polaków w komunikacie „Dobry Rok w Ministerstwie Zdrowia”  

#RokNowychZadań

2017 rok to czas na realizację najtrudniejszego zadania, jakim jest wprowadzenie dobrze przygotowanej reformy systemowej. Priorytety reformy ministra Konstantego Radziwiłła to:

Sprawne zarządzanie w służbie zdrowia

Zbudowanie sprawnego systemu zarządzania służbą zdrowia oraz zagwarantowanie jej powszechności to cele, które wymagają dużych zmian organizacyjnych. W miejsce Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie utworzony państwowy fundusz celowy – wyodrębniony rachunek bankowy w ramach budżetu, którym będzie dysponował minister zdrowia. Środki w funduszu będą gwarantowane ustawą i nie będą mogły być przesuwane na inne cele budżetu państwa. Wprowadzanym zmianom będzie towarzyszył wzrost nakładów finansowych na służbę zdrowia. Począwszy od  2018 r. publiczne wydatki na służbę zdrowia będą stopniowo zwiększane do poziomu 6% PKB. Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektami ustaw wprowadzających te rozwiązania –planuje się, że wejdą one w życie 1 stycznia 2018 roku.

Urząd Zdrowia Publicznego

Nowo powołany Urząd Zdrowia Publicznego będzie odpowiedzialny za cały obszar promocji i profilaktyki zdrowia, w tym za zadania realizowane obecnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Głównym zadaniem Urzędu będzie realizacja przepisów ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916). Nowy urząd rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2018. Urząd zostanie utworzony i wkomponowany w system administracji publicznej na mocy ustawy o Urzędzie Zdrowia Publicznego. Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad regulacjami przejściowymi i dostosowującymi, które pozwolą wprowadzić w życie te nowe rozwiązania.

Finansowanie służby zdrowia

Z roku na rok budżet polskiej ochrony zdrowia rośnie. W  2016 r. nakłady na zdrowie w budżecie państwa były większe o 0,4 mld zł niż w 2015 r. (3,5%). Natomiast w 2017 r. zagwarantowano 0,6 mld zł więcej niż w 2016 r. (4,8%). Wraz z kosztami, które poniósł Narodowy Fundusz Zdrowia, te statystyki kształtują się następująco:
 • w 2016 r. nakłady były większe o 2,4 mld zł niż w 2015 r. (3,1%)
 • w 2017 r. nakłady będą większe o 3,4 mld zł niż w 2016 r. (4,2%).
Reforma ministra Radziwiłła zakłada sukcesywny wzrost środków publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB. Ta propozycja znajduje się w projekcie ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, która zakłada także, że środki na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018 – 2024 nie mogą być niższe niż:
 • 4,74% PKB z roku poprzedniego w 2018 r.;
 • 4,92% PKB z roku poprzedniego w 2019 r.;
 • 5,10% PKB z roku poprzedniego w 2020 r.;
 • 5,28% PKB z roku poprzedniego w 2021 r.;
 • 5,46% PKB z roku poprzedniego w 2022 r.;
 • 5,64% PKB z roku poprzedniego w 2023 r.;
 • 5,82% PKB z roku poprzedniego w 2024 r.
 

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali)

Reforma systemowa zakłada utworzenie tzw. sieci szpitali (PSZ). W ramach tego priorytetu realizowane będą trzy kluczowe cele:
 • nowy system kontraktowania szpitali,
 • połącznie działalności szpitala z ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS) oraz
 • budowa stopniowej struktury działalności szpitali.
Obecnie projektem ustawy o  zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zajmuje się Rada Ministrów.

Podstawowa opieka zdrowotna

Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) obejmą: budowę zespołu POZ, koordynację opieki nad pacjentem i nowy system finansowania (m.in. wprowadzenie budżetu powierzonego). Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do konsultacji publicznych, które będą trwały do 1 lutego 2017 r. Planuje się, by część przewidzianych w nim rozwiązań weszła w życie 1 lipca 2017 r.

Państwowe Ratownictwo Medyczne

W Ministerstwie Zdrowia toczą się prace nad dwiema nowelizacjami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pierwszy projekt (tzw. mała nowelizacja) obejmuje przeniesienie utrzymania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego z ministra spraw wewnętrznych i administracji na ministra zdrowia oraz uporządkowanie obszaru funkcjonowania dyspozytorni medycznych oraz dyspozytorów medycznych. Drugi projekt (tzw. duża nowelizacja) za główny cel stawia upublicznienie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dzięki temu rynek podmiotów udzielających świadczeń ratowniczych ustabilizuje się i uniezależni od prywatnych firm, których działalność wynika z aktualnej sytuacji na rynku usług zdrowotnych. Minister Radziwiłł chce również poprawić warunki pracy  personelu medycznego – m.in. poprzez wprowadzenie umów o pracę w ratownictwie pozaszpitalnym. Ustawa jest po konsultacjach. Trwa analiza zgłoszonych uwag.

Regulacja wynagrodzeń w służbie zdrowia

Propozycje systemowych rozwiązań, gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia, zawiera projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na zbyt niskim poziomie, a w perspektywie długofalowej – zapewnienie pacjentom właściwej opieki medycznej. Zakładany w projekcie poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego ma zostać osiągnięty do 31 grudnia 2021 r. (wcześniej co roku wynagrodzenia mają rosnąć na podstawie  algorytmu określonego w ustawie). Łączna kwota wydatków publicznych, które zostaną  przeznaczone na ten cel w latach 2017-2021, wyniesie około 5,6 mld zł. Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia znajduje się na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji publicznych. Celem proponowanych zmian jest zawieszenie (do 30 czerwca 2017 r.) obowiązków  polegających na przekazywaniu danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi przez podmioty odpowiedzialne, hurtownie farmaceutyczne, apteki, punkty apteczne oraz działy farmacji szpitalnej, przy równoległym odstąpieniu od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w przypadku braku możliwości przekazywania ww. danych i informacji. Dzięki proponowanym zmianom podmioty uczestniczące w obrocie lekami będą miały więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do obowiązku sprawozdawania danych. Wprowadzane zmiany pozwolą także na odstąpienie od kar pieniężnych nakładanych na podmioty w przypadku braku możliwości przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych opinii i uwag do 31 stycznia 2017 r.

W nawiązaniu do niezgodnych z prawdą doniesień medialnych na temat ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Celem projektowanej ustawy, która wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), nie jest likwidacja szpitali ani oddziałów szpitalnych. Po raz kolejny podkreślamy, że obok kontraktowania świadczeń w ramach tworzonego PSZ zachowany zostanie również dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na zasadzie konkursów ofert lub rokowań). W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nieobjętym PSZ. Liczba podmiotów, które podpiszą kontrakty z NFZ – tak jak dotychczas – będzie zależała od zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zabezpieczenia dostępności świadczeń w danym województwie (uwzględniając wysokość środków finansowych, które znajdują się w dyspozycji danego OW NFZ).

Nie tylko szpitale kliniczne i instytuty będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego

To nieprawda, że tylko szpitale kliniczne i instytuty będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego. Zgodnie z projektem rozporządzenia, które określa szczegółowe zasady kwalifikacji do PSZ, jak również dodatkowe profile i rodzaje świadczeń realizowane w ramach PSZ i objęte kwotą ryczałtu, nie tylko szpitale poziomu ogólnopolskiego, lecz także szpitale zakwalifikowane do poziomu 3. (wieloprofilowe szpitale specjalistyczne) będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego. Jednocześnie szpitale zakwalifikowane do poziomu onkologicznego lub pulmonologicznego będą mogły udzielać świadczeń należących do poziomów 1-3, czyli w zdecydowanej większości zakresów szpitalnych. Świadczenia z zakresu ortopedii, kardiologii i neurologii zostaną zaliczone do poziomu 2. Oznacza to, że szpitale funkcjonujące na wszystkich poziomach PSZ (poza szpitalami poziomu 1. i poziomu pediatrycznego – z wyjątkiem odpowiadających profili dziecięcych) będą mogły je realizować bez żadnych dodatkowych warunków. Szpitale zaliczone do poziomu 1. będą mogły realizować te zakresy pod pewnymi warunkami (tj.: w przypadku kardiologii - jeżeli spełniają wymagania formalne leczenia inwazyjnych ostrych zespołów wieńcowych; w przypadku neurologii - jeżeli spełniają wymagania formalne leczenia udaru mózgu; w przypadku ortopedii i traumatologii - z wyłączeniem świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego) Udzielanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii jest warunkiem kwalifikacji do poziomów 2. i 3. Jednak zakres ten może być realizowany w ramach ryczałtu również przez szpitale wszystkich pozostałych poziomów.

PSZ obejmie wszystkie szpitale o podstawowym znaczeniu dla zabezpieczenia dostępu do  świadczeń opieki zdrowotnej

Ponadto zapewniamy, że PSZ obejmie wszystkie szpitale o podstawowym znaczeniu dla zabezpieczenia dostępu do  świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności udzielanych w trybie ostrym. Projekt ustawy przewiduje, że w przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu lub podmiotów o znaczeniu ogólnokrajowym dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia, będzie mógł zakwalifikować taki szpital do PSZ, mimo że nie będzie on spełniał ogólnych kryteriów kwalifikacji. Możliwość  udzielania  i rozliczania przez świadczeniodawcę (w przypadku umowy z NFZ, która obejmuje zakres chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych) również niektórych świadczeń należących do innych profili, nie jest rozwiązaniem nowym. Takie świadczenia są szczegółowo określone w odpowiednim zarządzeniu prezesa NFZ dotyczącym zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.

Akty prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów  

W nawiązaniu do artykułu „Na wsi nie kupisz aspiryny”, który został opublikowany w „Super Expressie”, zapewniamy, że leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe nie zostaną wycofane z ogólnodostępnych sklepów. Nadal będzie można tam kupić leki, które zawierają kwas acetylosalicylowy, paracetamol i ibuprofen.

Proponowane zmiany

Chcemy zmienić jedynie kryteria  kwalifikacji leków, które będzie można sprzedawać w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego oraz w sklepach ogólnodostępnych. To oznacza, że pacjenci kupią tam leki, które spełnią warunki wymienione w rozporządzeniu. Są one następujące:
 • lek ma szeroki indeks terapeutyczny i nie powoduje uzależnień,
 • lek – w mocy, postaci farmaceutycznej i wskazaniach proponowanych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych – był dostępny bez recepty w aptekach przez co najmniej 5 lat, a jego dopuszczenie do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych nie zwiększy zagrożenia związanego z jego stosowaniem,
 • działania niepożądane leku i sposób postępowania w razie ich wystąpienia wymagają nadzoru lekarza w wyjątkowych przypadkach,
 • działania niepożądane, które mogą towarzyszyć stosowaniu leku, nie są ciężkie, a częstość ich występowania nie wzrosła wyraźnie w okresie, gdy lek był dostępny na receptę,
 • potencjalne interakcje leku ze składnikami żywności, alkoholem i innymi produktami leczniczymi tylko w wyjątkowych przypadkach prowadzą do wystąpienia istotnego zagrożenia dla pacjenta.
Bez zmian pozostają kryteria kwalifikacji leków, które mogą być sprzedawane w punktach aptecznych i sklepach zielarsko-medycznych.

Jakie leki kupisz w sklepie ogólnodostępnym

W wyniku planowanych zmian w sklepach pozostaną:
 • jednoskładnikowe leki przeciwbólowe,
 • jednoskładnikowe niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • leki z nikotyną,
 • środki antyseptyczne i dezynfekujące oraz stosowane w przypadku stłuczeń.
Nadal będzie można tam kupić leki, które zawierają kwas acetylosalicylowy, paracetamol i ibuprofen. Dodatkowo w sklepach będzie można kupić produkty lecznicze, które dotychczas nie były tam dostępne. Będą to leki:
 • stosowane w przypadku biegunek,
 • stosowane do leczenia objawów alergii,
 • stosowane do niwelowania objawów z przewodu pokarmowego takich jak zgaga,
 • obecne w najnowszych rekomendacjach dotyczących leczenia ran płynem do dezynfekcji, który zawiera octenidynę.

Etap prac

Projekt rozporządzenia w sprawie obrotu pozaaptecznego został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 24 stycznia. Wszystkie uwagi, które wpłyną, zostaną przeanalizowane. Weźmiemy je pod uwagę podczas przygotowywania ostatecznego kształtu rozporządzenia.

Akty prawne

 

Reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r. Zatrzymała ona komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych. Dzięki temu służba zdrowia zachowa publiczny charakter, a za zdrowie obywateli znów jest odpowiedzialne państwo. „To jest ustawa, która ma coś zmienić; coś, co w ostatnich kilku latach działało źle. Powszechność dostępu to jedna z najbardziej istotnych cech współczesnego systemu ochrony zdrowia. Najważniejszy jest interes i prawo obywateli, a w tym przypadku przede wszystkim pacjentów. To oni są celem tej nowelizacji i ich prawo do dostępu do bezpiecznej i przyzwoitej opieki zdrowotnej”  – minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Co zmieniła nowelizacja

 • Podmioty publiczne mogą zbywać część udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa lub w spółkach jednostek samorządu terytorialnego – pod warunkiem, że zachowają pakiet większościowy (czyli zachowają kontrolę nad placówką).
 • SPZOZ (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) nie mogą być przekształcane w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty netto.
 • W istniejących spółkach kapitałowych, w których podmioty publiczne mają ponad 50% udziałów, nie będą wypłacane dywidendy.
 • Szpitale nie mają już obowiązku posiadania kosztownego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
 • Jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować dodatkowe świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w SPZOZ.
 • Podmiot tworzący może przekazać swój SPZOZ innemu podmiotowi tworzącemu, m.in. jednostce samorządu terytorialnego lub publicznej uczelni medycznej (np. władze powiatu mogą przekazać szpital marszałkowi województwa).
 • Podmiot tworzący ma większy nadzór nad SPZOZ (kierownik podmiotu leczniczego ma obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który będzie przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku).

Zdrowie najmłodszych jest bardzo ważne dla zdrowia społeczeństwa. Dlatego od 1 stycznia 2017 r. wprowadziliśmy powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom. Obejmą one wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r.

Szczepienia przeciwko pneumokokom w kalendarzu szczepień ochronnych

Szczepienia przeciwko pneumokokom znalazły się w kalendarzu szczepień ochronnych na 2017 r. To oznacza, że:
 • są one obowiązkowe,
 • rodzice dzieci nie będą za nie płacić.
Wprowadzenie tego szczepienia do Programu Szczepień Ochronnych (PSO) było od lat postulowane przez ekspertów i rekomendowane przez Radę Sanitarno-Epidemiologiczną przy Głównym Inspektorze Sanitarnym oraz Pediatryczny Zespół Ekspertów do spraw Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia.

Korzyści

Dzięki tym szczepieniom mali pacjenci będą rzadziej chorować, a to wpłynie na odporność środowiskową – zmniejszy się liczba zakażeń dzieci starszych i dorosłych a w szczególności – seniorów. Szczepionka na pneumokoki będzie także silną bronią w walce z antybiotykoopornością.

Realizacja

Szczepionki przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae znajdują się już w Centralnej Bazie Rezerw Przeciwepidemicznych i są gotowe do wykorzystania przez placówki, w których odbywają się szczepienia ochronne. Pierwszą dawkę szczepionki podaje się dzieciom w 8. tygodniu życia.

Akty prawne

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami zapewniamy, że stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardów okołoporodowych się nie zmieniło. Zmiany, które wprowadziliśmy, uporządkują kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej. Dotyczą wszystkich standardów medycznych, nie tylko standardów opieki okołoporodowej.

Co się zmieni

Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone. Ich idea zostanie zachowana. Czytaj więcej w komunikacie: Standardy opieki medycznej będą nadal obowiązywały.

Nowe rozporządzenie w sprawie standardów

Do końca 2018 r. powstanie nowe rozporządzenie, które określi standardy organizacyjne opieki zdrowotnej. 4 stycznia minister Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową i zaprosił je do współpracy przy opracowaniu tych standardów. Czytaj więcej w komunikacie: Minister zaprosił organizacje pozarządowe do współpracy przy opracowaniu standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w opiece okołoporodowej.

Zalecenia postępowania medycznego

Planujemy także, aby minister zdrowia ogłaszał w formie obwieszczenia zalecenia dotyczące postępowania medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia w poszczególnych dziedzinach medycyny przygotowane przez towarzystwa naukowe. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu (druk nr 1098). Stosowanie się do rekomendacji zawartych w obwieszczeniach będzie mogło stanowić jeden z warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

Na czym polegają zmiany w przepisach dotyczących POZ

Wprowadzane zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):
 • pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz
 • pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni.
W obu sytuacjach pacjenci (lub ich opiekunowie prawni) będę mogli złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską (w tym podstawowe badania laboratoryjne związane z realizacją świadczeń z zakresu POZ). Koszty tych świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz będzie mógł tym pacjentom wystawić recepty, jakie otrzymują osoby posiadające prawo do świadczeń. Jednak jeśli osoba, której wystawiono receptę, pomimo złożenia przez nią oświadczenia okaże się nieubezpieczona, będzie musiała ponieść koszty refundacji. Nowe przepisy wprowadzają również możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Komu pomogą wprowadzane zmiany

Nowe przepisy w istotny sposób poprawią sytuację obu wymienionych grup pacjentów. Wyeliminują sytuacje, gdy pacjenci, którzy mieli prawo do świadczeń, nie korzystali ze świadczeń POZ z obawy przed poniesieniem kosztów. Na tych zmianach skorzystają przede wszystkim osoby, które potencjalnie miały w chwili uzyskiwania świadczenia status członka rodziny  lub mogły być objęte ubezpieczeniem z tytułu pobierania nauki (uczniowie i studenci). Dotychczasowe problemy dotyczyły m.in. dzieci niezgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, które po przekroczeniu 18. roku życia traciły prawo do świadczeń, jeżeli rodzice nie dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Problemy mieli także studenci, którzy podejmując pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy konieczne jest ponowne zgłoszenie ich do ubezpieczenia jako członków rodziny. Z powodu niedopełnienia tego obowiązku byli traktowani jako osoby, które nie mają prawa do świadczeń – mimo że spełniali przesłanki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Gdy osoba w tej sytuacji potrzebowała pomocy lekarskiej, dowiadywała się, że system eWUŚ nie potwierdza jej prawa do świadczeń. Aby otrzymać nieodpłatnie pomoc, musiała podpisać oświadczenie, że jest ubezpieczona. Jednak jeśli NFZ ustalił, że taka osoba nie była zgłoszona do ubezpieczenia, musiała potem zapłacić za leczenie. Nowelizacja ustawy powoduje, że w takich przypadkach osoba nieubezpieczona (np. uczeń powyżej 18. roku, student) może zgłosić się do ubezpieczenia wstecz, jeśli wcześniej spełniała przesłanki do objęcia ubezpieczeniem jako członek rodziny. Dzięki temu tacy pacjenci będą mogli otrzymać pomoc lekarską, której kosztami nie będą już obarczani.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie

Przepisy, które zapewnią obu grupom pacjentów dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, zawiera ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2173). W zakresie zasad dochodzenia roszczeń świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 12 stycznia 2017 r. Jest to rozwiązanie przejściowe. Od stycznia 2018 roku zamierzamy odejść od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany systemowe spowodują, że wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymają ją na równych zasadach.

Kto będzie płacił za wizyty lekarskie

Narodowy Fundusz Zdrowia poniesie koszty wizyty u lekarza POZ osoby, która nie ma prawa do świadczeń, jeżeli złożyła ona oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (lub system eWUŚ potwierdził jej prawo do świadczeń). Wprowadzone zmiany nie zmieniają sposobu rozliczania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje te wizyty na dotychczasowych zasadach.

Czy pacjenci nadal będą potwierdzali prawo do świadczeń

Wprowadzane zmiany nie znoszą obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń i nie przewidują żadnych zmian dotyczących sposobów jego potwierdzania. Od 1 stycznia 2013 r. pacjenci potwierdzają prawo do świadczeń przez:
 • elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ,
 • złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.
Zgodnie z dotychczasowymi zasadami pacjenci przed uzyskaniem świadczenia muszą potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w jeden z wymienionych  sposobów, przewidzianych przez ustawę o świadczeniach. Dotychczas, gdy system eWUŚ nie potwierdził prawa do świadczeń, pacjent także mógł złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Uzyskanie oświadczenia od pacjenta gwarantowało lekarzowi POZ rozliczenie udzielonego świadczenia (w tym zakresie nie nastąpiły zmiany).

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia

Znacząca większość pacjentów, którym system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, to osoby, które mają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia, lecz nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to przede wszystkim osób posiadających status członka rodziny oraz studentów, którzy podejmując pracę, uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a po rozwiązaniu umowy o pracę nie byli świadomi, że konieczne jest ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia. Dlatego ustawa wprowadza rozwiązanie, które będzie stosowane w przypadku korzystania ze wszystkich rodzajów świadczeń (nie tylko z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej) – czyli możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby nieubezpieczone bez ubezpieczenia (albo bez prawa do świadczeń opieki zdrowotnej)

Osoby, które zadeklarują, że nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych, gdyż wprowadzane obecnie rozwiązania nie zmieniają tytułów, jakie uprawniają do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzane regulacje dotyczą jedynie niedochodzenia przez Fundusz kosztów udzielonego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od osoby, której prawo do świadczeń nie zostało potwierdzone. W efekcie przyjętych rozwiązań może się natomiast zdarzyć, że pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uzyska także osoba, która świadomie potwierdzi nieprawdę, składając oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem są wydatki poniesione w związku z świadczeniami z zakresu POZ udzielonymi osobie nieuprawnionej niż koszty dochodzenia tych roszczeń oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dochodzenie kosztów świadczeń innych niż POZ od osób nieposiadających prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Jeżeli weryfikacja wykaże, że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo że nie posiadał takiego prawa (i nie dokonał wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego) będzie musiał zwrócić Funduszowi koszty świadczeń, które nie wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Wprowadzone regulacje skutkują niedochodzeniem od takich osób wyłącznie kosztów świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wizyty i badań finansowanych przez lekarza POZ). Kosztów świadczeń innych niż POZ, czyli m.in. kosztów:
 • leków,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także kosztów
 • świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w tym wizyt u lekarzy specjalistów i specjalistycznych badań) oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w pozostałych zakresach
Fundusz będzie dochodził na dotychczasowych zasadach. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich udzielania świadczenia był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, a pacjent dokona wstecznego zgłoszenia. Wsteczne ubezpieczenie gwarantuje, że Fundusz nie będzie dochodził należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – niezależnie od ich rodzaju.

Lekarze POZ nie będą obarczani kosztami zrealizowanych recept

Lekarze POZ nie poniosą żadnych konsekwencji finansowych związanych z wypisywaniem recept pacjentom, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia.

Dalsze przewidywane zmiany w zakresie POZ

Dalsze zmiany dotyczące zasad dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej będą wynikały z dwóch przygotowanych projektów:
 • projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (projekt skierowany do uzgodnień zewnętrznych oraz konsultacji publicznych w dniu 30 grudnia 2016r.);
 • projektu wprowadzającego zasadę powszechnego zabezpieczenia prawa do świadczeń dla wszystkich po­trzebujących rezydentów (polskich obywateli  stale zamieszkałych w Polsce i innych mających legalne prawo poby­tu w Polsce). Zgodnie z przyjętym harmonogramem zmiany te mają wejść w życie w styczniu 2018 r.
Jednym z celów reform wprowadzanych przez ministra zdrowia jest zagwarantowanie wszystkim polskim obywatelom mieszkającym legalnie w kraju dostępu do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z expose Pani Premier Beaty Szydło jednym z działań zapowiedzianych do realizacji w obecnej kadencji Rządu jest upublicznienie ratownictwa medycznego. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły w systemie ochrony zdrowia od roku 1999 na obecnym etapie nie ma możliwości przeprowadzenia zgodnego  z prawem przejęcia przez jakąkolwiek instytucję państwową infrastruktury należącej do podmiotów leczniczych – niezależnie od ich statusu prawnego. W związku  z powyższym, dla osiągnięcia celu, jakim jest realizacja zadań z zakresu ratownictwa medycznego wyłącznie przez podmioty publiczne, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw zawarto rozwiązanie polegające na powierzeniu realizacji umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne wyłącznie:

 • samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
 • spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkom cywilnym z większościowym udziałem kapitału skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Kompleks rozwiązań mających na celu upublicznienie ratownictwa medycznego przewiduje następujące działania:
 1. Dysponentem zespołów ratownictwa medycznego będzie wyłącznie podmiot leczniczy o statusie:
 • publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub
 • spółki, w której co najmniej 51% własności należy do jednostek samorządu terytorialnego tj. marszałków województw, starostów lub prezydentów miast.
 1. W celu wyeliminowania zjawiska podwykonawstwa planuje się odejście od modelu zawierania umów na rejony operacyjne na rzecz zawierania umów bezpośrednio z każdym dysponentem ZRM, z możliwością tworzenia konsorcjów podmiotów leczniczych.
 2. Umowy będą zawierane przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) bez postępowania konkursowego z podmiotami, o których mowa wyżej, ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu (WPDS).
 3. WPDS będzie podlegał zaopiniowaniu przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi lub udziałowcami podmiotów tworzących dla poszczególnych dysponentów, a następnie akceptacji przez Ministra Zdrowia.
 4. Dotychczasowe rejony operacyjne działania zespołów ratownictwa medycznego będą zamienione na rejony operacyjne dyspozytorni medycznej. W WPDS określone będą granice rejonów operacyjnych DM. Dysponent ZRM posiadający dyspozytornię medyczną będzie zobowiązany w umowie z OW NFZ do zapewnienia obsługi rejonu operacyjnego DM zgodnie z WPDS. Z kolei dysponent ZRM nieposiadający dyspozytorni medycznej będzie zobligowany do zawarcia porozumienia w tym zakresie z innym dysponentem, zgodnie z WPDS.
 5. Finansowanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego będzie się odbywało w formie dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowi na realizacją zadania zleconego w postaci zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego.
 6. Zadania NFZ co do zawierania umów i kontroli ich realizacji pozostaną bez zmian, z zastrzeżeniem zniesienia procedury konkursowej i rokowań.
 7. W rozporządzeniach wykonawczych określone zostaną:
 • Kryteria, jakie muszą spełniać dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, w tym kryteria w zakresie dyspozytorni medycznej;
 • Ogólne warunki umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego.
Celem zmian jest realizacja zadania państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Realizacja tego zadania nie może być związana z ryzykiem braku zabezpieczenia świadczeń, jakie niesie ze sobą mechanizm ich kontraktowania w warunkach wolnej konkurencji. Niekorzystnym zjawiskiem jest też zmienność realizatorów tych świadczeń, co w sytuacji zapewnienia dostępu do infrastruktury związanej z powiadamianiem ratunkowym nie może mieć miejsca. Odnosząc się do ew. roszczeń podmiotów niepublicznych, z którymi nie będą zawierane umowy na ratownictwo medyczne finansowane ze środków publicznych, należy wskazać, że w obecnie stosowanej procedurze postępowania w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, żaden z podmiotów leczniczych (bez względu na jego status) nie ma gwarancji co do zawarcia umowy z NFZ na kolejny okres. Nie skutkuje to jednak żadnymi odszkodowaniami w stosunku do Funduszu. Zaskarżeniu może podlegać jedynie sam sposób przeprowadzenia konkursu ofert. Powierzenie realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego podmiotom z większościowym udziałem kapitału publicznego sprawia, że można uniknąć sytuacji, w której jakikolwiek podmiot leczniczy realizujący te świadczenia odmówi zawarcia umowy z płatnikiem. Gwarantem tego stanu rzeczy jest fakt, że samorządy terytorialne będące w większości organami założycielskimi dla publicznych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego są jednocześnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne osób zamieszkujących podległy im teren. Rezygnacja podmiotu leczniczego z udzielania jakichkolwiek świadczeń wymaga zgody jego organu założycielskiego. Natomiast podmioty niepubliczne nie są związane żadnym zobowiązaniem do realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych - oczywiście poza umową z NFZ – i w każdej chwili mogą zrezygnować z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody. Obecnie większość spośród 245 dysponentów działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W przypadku wejścia w życie projektowanej zmiany (po upływie okresu przejściowego) 20 podmiotów utraciłoby status dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. Podmioty te posiadają obecnie w swoich strukturach 85 ZRM podstawowych i 53 ZRM specjalistyczne – razem 138 ZRM (9,2 % ogółu ZRM w kraju). Udział firmy Falck w rynku prywatnych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego obejmuje około 54 % zakontraktowanych zespołów. Przewiduje się, że osoby zatrudnione obecnie w podmiotach niepublicznych, po wejściu w życie proponowanych zmian znajdą zatrudnienie w podmiotach z większościowym udziałem kapitału publicznego. Utrzyma się bowiem zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny, który mógłby zasilić nowo powstałe zespoły ratownictwa medycznego. Nie przewiduje się natomiast wypłaty z budżetu państwa jakichkolwiek rekompensat z tytułu utraty zatrudnienia w podmiocie niepublicznym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych.

W związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami, które dotyczą projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zapewniamy, że dzieci nie zostaną pozbawione opieki lekarzy pediatrów. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania – z terminem zgłaszania uwag do 1 lutego 2017 roku. Przeanalizujemy zaproponowane w nim przepisy pod kątem zgłoszonych uwag, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania. Projekt przekazany do konsultacji zakłada, że podstawowa opieka zdrowotna będzie oparta na medycynie rodzinnej. Proponujemy w nim, aby za lekarza POZ uznać również lekarza ze specjalizacją I stopnia albo specjalizacją inną niż medycyna rodzinna albo II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej – w tym lekarza pediatrę – jeżeli:

 • udzielał on świadczeń zdrowotnych w POZ przez co najmniej 3 lata i
 • ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ oraz
 • listę aktywną pacjentów.
Proponujemy także, aby do 31 grudnia 2025 roku za lekarzy POZ uznawać również lekarzy, którzy – choć nie spełniają kryterium stażu – udzielają świadczeń w POZ i posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ oraz aktywną listę pacjentów.

W nawiązaniu do komentarza autorstwa redaktor Elżbiety Cichockiej pt. „Wrócą czasy medycyny opresyjnej?”, który został opublikowany dzisiaj w „Gazecie Wyborczej”, przestawiamy poniższe wyjaśnienia. Po raz kolejny zapewniamy, że idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Opieka okołoporodowa będzie nadal na wysokim poziomie.

Minister spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się opieką okołoporodową

4 stycznia minister Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową. Podczas tego spotkania minister wyjaśnił na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej i w jakim celu są wprowadzane (możesz o tym przeczytać w komunikacie „Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały”). W trakcie dyskusji rozwiał wszystkie wątpliwości zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia ich aktywność i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej. Nowe rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej ma powstać we współpracy z przedstawicielami organizacji, które uczestniczyły w spotkaniu.

Minister zdrowia będzie mógł wydawać obwieszczenia z wytycznymi i zaleceniami

Minister zdrowia będzie mógł również ogłaszać w obwieszczeniu wytyczne i zalecenia opracowane przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu. Rekomendacje zawarte w obwieszczeniach będą mogły stanowić jeden z warunków kontraktowania świadczeń medycznych. Aktualne standardy opieki okołoporodowej będą obowiązywały do końca 2018 roku.

Postępowanie przed sądem

Sądy nie będą bezradne, jeśli personel medyczny przyczyni się do krzywdy kobiety rodzącej lub jej dziecka. Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych reguluje ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Stanowi ona, że świadczenia powinny być udzielane:
 • zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • w oparciu o doświadczenie zawodowe lekarza,
 • zgodnie z dostępnymi w danej sytuacji metodami i środkami,
 • z uwzględnieniem sytuacji pacjenta oraz w uzgodnieniu z nim.
W związku z tym lekarz musi opierać się na wiedzy medycznej, którą w postaci wytycznych lub rekomendacji wydają towarzystwa naukowe. W postępowaniu sądowym biegli oraz osoby skarżące mogą skonfrontować zastosowane procedury medyczne z wytycznymi zawartymi w rekomendacjach.

Akty prawne

W związku ze zmianą dopłat do opatrunków stosowanych m.in. w leczeniu Epidermolysis bullosa (EB) informujemy, że wzrost dopłat do 87 produktów finansowanych w tym wskazaniu wynika wprost z mechanizmów określonych w ustawie o refundacji z dnia 12 maja 2011 roku (chodzi o zmianę podstawy limitu finansowania w grupie limitowej). Sposobem na obniżenie dopłaty pacjenta może być obniżenie urzędowej ceny zbytu. Dlatego 10 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy odpowiedzialnej za opatrunki, dla których wzrosła dopłata pacjenta. Będziemy przekonywać firmę, aby złożyła wnioski o obniżenie urzędowych cen zbytu, wówczas spadną dopłaty do tych opatrunków. Ponadto 11 stycznia 2017 r. minister zdrowia spotka się z przedstawicielami Fundacji EB Polska i Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk. W spotkaniu wezmą udział również eksperci z dziedziny dermatologii, którzy zajmują się leczeniem Epidermolysis bullosa.

Bieżące wsparcie dla pacjentów z EB

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów z EB, minister zdrowia nawiązał współpracę z prof. dr hab. n med. Cezarym Kowalewskim z Kliniki Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu zapewnienia opcjonalnego leczenia pacjentom z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka.

Zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu pn.: Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, opublikowaliśmy kolejne mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy przedstawiają analizy dla każdego z województw w następujących zakresach:

 • lecznictwo zamknięte (lecznictwo szpitalne, rehabilitacja, opieka hospicyjno-paliatywna) dla 30 wyróżnionych grup chorób (Moduł A+B),
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) dla 15 grup chorób (Moduł A),
 • podstawowa opieka zdrowotna (POZ) dla 15 grup chorób (Moduł A).
Do końca 2017 r. mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ będą uzupełnione o kolejnych 15 grup chorób (Moduł B). Czytaj więcej o mapach potrzeb zdrowotnych w komunikacie: Nowe mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób.

Minister zdrowia skierował dziś do konsultacji publicznych projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Dlaczego ustawa o POZ jest potrzebna

Główne cele uchwalenia ustawy to:
 • zdefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia,
 • poprawa organizacji i funkcjonowania POZ,
 • zwiększenie efektywności i skoordynowanie działań POZ z innymi elementami systemu,
 • zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
 • stworzenie mechanizmu finansowego motywowania świadczeniodawców do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.
Określenie roli i miejsca POZ w systemie oraz poprawa jej organizacji przyczynią się do polepszenia stanu zdrowia pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – m.in. ograniczą skutki ich chorób. Chcemy skoordynować i zintegrować różne poziomy opieki medycznej, aby objąć pacjentów kompleksową opieką. Będzie to np. zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jego jakością. To właśnie proponujemy w projekcie. Dzięki ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej poprawią się jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.

Co wpłynie na poprawę opieki nad pacjentem

 • Lekarz POZ będzie „strażnikiem systemu" – uzyska rolę przewodnika (koordynatora) pacjenta w systemie.
 • Efektywna praca tzw. zespołu POZ – w jego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Dzięki temu kompetencje członków zespołu będą się uzupełniały.
 • Współpraca zespołu POZ z osobami, które będą udzielały specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (m. in. w ramach AOS i leczenia szpitalnego) oraz specjalistami w obszarze zdrowia publicznego (np. dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem) – będzie ona polegała m.in. na wymianie informacji.

Opieka zintegrowana

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie – od 1 lipca 2019 r. – modelu opieki zintegrowanej. Będzie to szerszy katalog badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych zapewniony w ramach POZ. Ten model opieki będzie skierowany do pacjentów z wybranymi chorobami przewlekłymi.

Projekt ustawy w RCL

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej jest dostępny w serwisie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi można zgłaszać do 1 lutego 2017 roku.

Niebawem wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o refundacji – w zakresie dotyczącym listy leków refundowanych. W związku z tym 1 stycznia 2017 r. zostanie uruchomiony dziedzinowy system teleinformatyczny, który będzie służył do obsługi procesu refundacji.

Do czego służy SOLR

SOLR będzie gromadził i przetwarzał dane, które są niezbędne do wydania decyzji dotyczących objęcia refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Za pośrednictwem SOLR będzie można składać elektroniczne wnioski o:
 • objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
 • podwyższenie albo obniżenie ceny,
 • skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Korzyści

SOLR usprawni proces przyjmowania wniosków. Dzięki temu ocena formalno-prawna dokumentacji będzie szybsza. Prostsza będzie także komunikacja wnioskodawcy z ministrem zdrowia oraz ze stronami opiniodawczo-doradczymi, które biorą udział w rozpatrywaniu wniosków refundacyjnych.

Okres przejściowy

W 2017 r. wnioskodawcy będą mogli składać wnioski zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. procedura refundacyjna będzie prowadzona tylko elektronicznie. Aby skorzystać z systemu SOLR, należy założyć konto w systemie. Szczegółowy opis dotyczący składania wniosków o założenie konta w SOLR znajduje się w komunikacie z 23 grudnia 2016 r.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991)

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 22 grudnia 2016 roku. W trakcie prac: - przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 22 grudnia 2016 r., - sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych. Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r., w stosunku do projektu obwieszczenia, mają charakter porządkujący i redakcyjny. Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze. Czytaj więcej na temat projektu obwieszczenia w komunikacie z 22 grudnia 2016 r. Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z projektem listy bezpłatnych leków dla seniorów od 1 stycznia 2017 r. zostaną objęte refundacją preparaty insulin ludzkich i analogów szybkodziałających z grupy limitowej 14.1, Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich. Ponadto do wykazu dodano leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”). Na liście znalazł się również lek zawierający umeclidinii bromidum do stosowania u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w ramach leczenia podtrzymującego. W projekcie listy bezpłatnych leków dla seniorów nie znajdują się niesterydowe leki przeciwbólowe zawierające naproksen. Spośród wielu leków obecnych na tej liście stosowanych u pacjentów z chorobą i zespołem Parkinsona usunięto leki  zawierające  substancję czynną biperidenum. Lista zwiększyła się o 8 nowych pozycji kodów EAN leków będących odpowiednikami leków już wcześniej obecnych w tym wykazie.

Od 1 stycznia 2017 r. rozpocznie się wdrażanie systemu teleinformatycznego, zapewniającego pełną obsługę procesu refundacyjnego. Celem Systemu Obsługi List Refundacyjnych jest przetwarzanie danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego. To właśnie za pomocą SOLR wnioskodawca (w rozumieniu ustawy refundacyjnej), po uprzednim założeniu konta, będzie mógł złożyć w związku z art. 24 ust.1 ustawy refundacyjnej:

 • wnioski objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
 • wnioski o podwyższenie i obniżenie ceny,
 • wnioski o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.
Dzięki wprowadzeniu SOLR cały proces zostanie zinformatyzowany, a wnioskodawca będzie miał wgląd w dokumentację na poszczególnych etapach rozpatrywania wniosku. Uszczegółowione zostały także przepisy w zakresie funkcjonowania Komisji Ekonomicznej i obowiązków AOTMiT w kontekście wprowadzonego systemu SOLR.

Zasady składania wniosków

Przed złożeniem wniosku o założenie konta w SOLR (wzór wniosku), uprzejmie prosimy o wcześniejsze założenie konta w Systemie Administracji P2. Jest ono niezbędne do poprawnego uwierzytelnienia użytkowników w SOLR. Dzięki niemu będą mieli Państwo możliwość m.in. dostępu do swoich danych, resetowania albo zmieniania hasła. System Administracji pozwala na wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących tożsamości i podpisywania dokumentów z jednego miejsca. Funkcjonalności Systemu Administracji w zakresie uwierzytelniania użytkowników i podpisu elektronicznego będą wykorzystywane na potrzeby systemów wchodzących w skład projektów P1 i P2. Dzięki temu zmniejszymy liczbę posiadanych przez Państwa kont umożliwiających korzystanie z systemu Administracji Publicznej oraz zminimalizujemy konieczność podawania przez Państwa danych, niezbędnych do pełnego korzystania z funkcjonalności udostępnionych w różnych systemach na platformach P1 oraz P2, m. in. w Systemie Obsługi List Refundacyjnych.   Opłatę za złożenie wniosku o założenie konta w Systemie Obsługi List Refundacyjnych należy wnieść na numer konta bankowego Ministerstwa Zdrowia: 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000 W tytule przelewu prosimy podać nazwę wnioskodawcy oraz dopisek: opłata za założenie konta SOLR.   Po dopełnieniu wszystkich formalności zostanie założone tzw. konto administratora lokalnego wnioskodawcy. Osoba wskazana we wniosku będzie miała możliwość zakładania kont oraz nadawania odpowiednich uprawnień pozostałym pracownikom danego wnioskodawcy. Do wniosku składanego w wersji papierowej prosimy o dołączenie na nośniku elektronicznym wypełnionego formularza wniosku o założenie konta w SOLR (w wersji edytowalnej).

Od 1 maja 2015 r. pacjenci z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem mają dostęp do refundowanej terapii lekami Eylea (aflibercept) i Lucentis (ranibizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie wysiękowej (neowaskularnej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)”. Celem wprowadzenia nowego programu lekowego było zapewnienie pacjentom z wysiękową postacią AMD większej dostępności do skutecznego leczenia za pomocą iniekcji doszklistkowych leków anty-VEGF (z zachowaniem odpowiedniej częstości podań leku i monitorowania stanu pacjenta leczonego w programie). Nadzór nad bezpieczeństwem i skutecznością terapii sprawuje Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Po ponad roku funkcjonowania programu lekowego dokonano analizy danych z tego programu. Zespół Koordynacyjny zgłosił ministrowi zdrowia potrzebę zmian zapisów programu, polegających przede wszystkim na:

 • modyfikacji kryterium włączenia do programu w zakresie ostrości wzroku - od 1 stycznia 2017 r. do programu będą mogli być włączeni pacjenci z najlepszą skorygowaną ostrością wzroku (BCVA) w leczonym oku od 0,2 do 0,8 określoną według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS),
 • wprowadzeniu kryterium kwalifikacji zakładającym, że przed rozpoczęciem leczenia pacjent nie ma istotnego, trwałego uszkodzenia struktury dołka (istotne uszkodzenie struktury jest zdefiniowane jako obecne zwłóknienie lub atrofia w dołku albo istotna przewlekła tarczowata blizna),
 • zmianie w kryteriach wyłączenia z programu definicji progresji choroby – od 1 stycznia 2017 r. będzie to pogorszenie najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) do wartości < 0,2 określonej według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS) utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące lub obecność trwałego uszkodzenia struktury dołka, która uniemożliwia uzyskanie u pacjenta stabilizacji lub poprawy czynnościowej (istotne uszkodzenie struktury jest zdefiniowane jako obecne zwłóknienie lub atrofia w dołku albo istotna przewlekła tarczowata blizna),
 •  dodaniu kryterium wyłączenia z programu pacjentów, którzy z nieuzasadnionych powodów nie zgłaszają się na określone przez program minimum 2 kolejne punkty kontrolne,
 •  zmodyfikowaniu warunków zmiany leku w programie lekowym - w przypadku braku skuteczności dotychczasowej terapii lekarz prowadzący (bez wymogu uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego) będzie mógł zmienić dotychczas podawany lek (pod warunkiem niespełnienia kryteriów wyłączenia z programu) na lek z inną substancją czynną finansowaną w ramach programu, jednak nie wcześniej niż po 7 iniekcjach tego samego leku.
Wszystkie zmiany w programie zostały zaaprobowane przez prof. Marka Rękasa, Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki. Ich wprowadzenie sugerował również Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa NFZ. Obecnie program realizuje 134 świadczeniodawców. Dane dotyczące liczby wniosków zakwalifikowanych do programu (pacjenci oczekujący na leczenie), liczby pacjentów leczonych (programy w toku), wyłączonych z programu (programy zakończone) i pacjentów, którzy nie spełniali kryteriów włączenia do programu (wnioski odrzucone) przedstawia poniższa tabela (na podstawie danych z SMPT z dnia 16 grudnia 2016 r.):
Liczba wniosków zakwalifikowanych Liczba programów w toku Liczba programów zakończonych Liczba wniosków odrzuconych
2 442 10 759 612 1 930
  Zapewniamy, że wszyscy pacjenci zakwalifikowani do programu lekowego przed 1 stycznia 2017 r. utrzymują prawo do leczenia w programie lekowym. Obecnie w ramach grupy JGP - B84 Małe zabiegi witreoretinalne istnieje możliwość finansowania iniekcji doszklistkowych innego leku anty-VEGF – bewacyzumabu (Avastin) – m.in. pacjentom, którzy nie kwalifikują się do ww. programu lekowego. Leczenie szpitalne w zakresie okulistyki świadczone jest nieodpłatnie w placówkach, które posiadają kontrakt z NFZ w powyższym zakresie. Obecnie trwają rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zmierzające do umożliwienia pacjentom z AMD większego dostępu do leczenia innego niż w programie lekowym – w ramach nowej grupy z wyodrębnionymi środkami finansowymi na leczenie AMD.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W załączeniu publikujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali). Jest to projekt po procesie uzgodnień, konsultacji i opiniowania – w wersji skierowanej na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dodatkowo, jako materiały o charakterze pomocniczym, które będą podlegały dalszemu procesowi uzgodnień, konsultacji i opiniowania - po uchwaleniu wspomnianego projektu ustawy - publikujemy:

 • projekty rozporządzeń wykonawczych Ministra Zdrowia do projektu ustawy,
 • projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wraz z projektem umowy.

Pliki do pobrania:

W porównaniu do XXX obwieszczenia, obowiązującego od 1 listopada 2016 r., projekt XXXI obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. Statystyki projektu XXXI obwieszczenia

 1. Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 84 produkty lecznicze (unikalne kody EAN), w tym:
  1. 60 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  2. 11 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  3. 13 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.
 2. Dla 173 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.
 3. Dla 110 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu,
  1. w tym dla 79 produktów w ramach listy aptecznej  (od 340,20 zł do 0,01 zł).
 4. Dla 9 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu.
 5. Dla 506 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 106,15 zł do 1 gr).
 6. Dla 375 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta  (od 1 gr do 172,88 zł).
 7. Dla 475 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 364,28 zł do 1 gr)
 8. Dla 310 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 7,59 gr).
 9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdzie się 18 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

II. Nowe substancje czynne:

1. W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją:       Nowe substancje czynne:
 • Atozet (ezetimibum + atorvastatinum) we wskazaniu hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej;
 1. W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:
  • Akynzeo (netupitantum + palonosetronum) we wskazaniu do stosowania u dorosłych pacjentów wymagających profilaktyki nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową o wysokim potencjale emetogennym zawierającą cisplatynę w dawce równej lub wyższej niż 50 mg/m2.
 2. W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją:
       Nowe programy lekowe:
 1. Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej, ICD-10 D47.1 - substancja czynna: ruksolitynib;
 2. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zzsk (ICD-10 M 46.8) - substancja czynna: certolizumab pegol;
 3. Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a (ICD-10  I61, I63, I69) - substancja czynna: toksyna botulinowa;
 4. Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (D46) - substancja czynna: lenalidomid;
 5. Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (ICD-10 C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9) substancja czynna: nanocząsteczkowy kompleks paklitakselu z albuminą;
 6. Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych - substancja czynna: anakinra;
 7. Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) – substancja czynna: wismodegib;
 8. Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1) - substancja czynna: pirfenidon.
       Zmiany w programach lekowych
 1. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10  K51) – program został całkowicie zmieniony udostępniając pełną terapię infliksymabem w leczeniu WZJG obejmującą 6-tygodniową terapię indukcyjną oraz 12-miesięczne leczenie podtrzymujące dla populacji osób dorosłych i dzieci zastępując dostępne do tej pory jedynie ratunkowe leczenie (indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego) trwające 6 tygodni dla osób dorosłych.
 2. Leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna (chLC) (ICD-10 K 50) – czas leczenia podtrzymującego infliksymabem (Inflectra, Remsima) został aż dwukrotnie wydłużony z 12 do 24 miesięcy. Ponadto lek Humira (adalimumab) został udostępniony dla populacji pediatrycznej.
 3. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci  stwardnienia  rozsianego (ICD-10  G 35) – dla leku Tysabri (natalizumab) zostało przyznane wskazanie off-label dla populacji 12-18 lat.
 4. Leczenie wysiękowej (neowaskularnej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3) - od 1 stycznia 2017 r. modyfikacji ulegnie kryterium włączenia do programu w zakresie ostrości wzroku - od 1 stycznia 2017 r. do programu będą mogli być włączeni pacjenci z najlepszą skorygowaną ostrością wzroku (BCVA) w leczonym oku od 0,2 do 0,8 określoną według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS); dodane zostało kryterium włączenia polegające na tym, że pacjent przed rozpoczęciem leczenia pacjent nie ma istotnego, trwałego uszkodzenia struktury dołka.
Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Prosimy o zgłaszanie ew. uwag do projektu obwieszczenia do 27 grudnia 2016 r. do godz. 12:00.

W uzupełnieniu do komunikatu Leki na przeziębienie nadal będą dostępne bez recepty informujemy, że na mocy rozporządzenia ministra zdrowia od 1 stycznia 2017 r. pacjenci jednorazowo będą mogli kupić bez recepty lek, który będzie zawierał określoną ilość pseudoefedryny, kodeiny lub dekstrometorfanu. Rozporządzenie określa następującą maksymalną zawartość tych substancji w lekach wydawanych w ramach jednorazowej transakcji:

 • pseudoefedryna – 720 mg,
 • kodeina – 240 mg,
 • dekstrometorfan – 360 mg.
Zmiana ta nie przysporzy żadnych problemów pacjentom, którzy zaopatrują się w te leki, aby leczyć infekcje górnych dróg oddechowych. Wskazane zawartości są wystarczające do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby.

Dlaczego wprowadzamy zmiany

Na rynku występuje zjawisko zaopatrywania się w leki, które zawierają pseudoefedrynę, w ilościach hurtowych. Następnie są one pozamedycznie wykorzystywane jako prekursory lub substancje psychoaktywne. Nowelizacja ustawy ma przeciwdziałać temu procederowi. Takie same limity zastosowano m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach i ostatnio w Niemczech. Raporty z Wielkiej Brytanii dotyczące stosowania pseudoefedryny, które miały na celu monitorowanie wprowadzonych ograniczeń, wykazały ich wysoką skuteczność.

Akty prawne

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach informujemy, że celem zmian jest uproszczenie i doprecyzowanie procedury tworzenia programów polityki zdrowotnej a nie – jak sugerują media – likwidacja miejskich programów in vitro.

Opiniowane przez AOTMiT będą tylko te projekty, dla których nie zostaną opublikowane rekomendacje

Obecnie każdy projekt programu polityki zdrowotnej, który sporządza minister zdrowia lub jednostka samorządu terytorialnego, musi być oparty na mapach potrzeb zdrowotnych. Każdy projekt musi także zostać zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wydłuża to znacznie czas tworzenia i wdrożenia takiego programu. Dlatego proponujemy, aby każdy projekt programu polityki zdrowotnej był oparty nie tylko na danych wynikających z map potrzeb zdrowotnych, lecz także na dostępnych danych epidemiologicznych i na rekomendacji prezesa Agencji. Byłaby ona wydana dla konkretnego problemu zdrowotnego i przygotowana w oparciu o dowody naukowe. Nowelizacja przewiduje, że AOTMiT będzie wydawać opinie dla projektów programów polityki zdrowotnej, dla których nie zostaną opublikowane odpowiednie rekomendacje prezesa Agencji w sprawie:
 • zalecanych technologii medycznych lub interwencji,
 • warunków realizacji programów polityki zdrowotnej dotyczących danego problemu zdrowotnego.

Aktualnie realizowane  programy polityki zdrowotnej nie zostaną zawieszone

Zapewniamy, że w projekcie ustawy nie ma przepisów likwidujących programy polityki zdrowotnej,  które są już realizowane. Nie ma tam również nic na temat obowiązku ponownej oceny programów, które zostały już zaopiniowane przez AOTMiT. To prawda, że nowelizacja ustawy daje ministrowi zdrowia możliwość ewentualnego zawieszenia programów (np. jeśli konieczne są przesunięcia finansowe). Jednak dotyczy to tylko tych programów, które są opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez ministra zdrowia (art. 48ab ust. 1). Nie dotyczy to programów polityki zdrowotnej opracowywanych, wdrażanych, realizowanych  i finansowanych przez samorządy (48 ust. 1).

Konsultacje publiczne

Projekt nowelizacji ustawy znajdował się w konsultacjach publicznych do 19 grudnia 2016 r.  Zapewniamy, że przeanalizujemy wszystkie zgłoszone uwagi. W związku z tym obecny kształt zaproponowanych przepisów może ulec zmianie.

Akty prawne:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Do końca roku opublikujemy mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób. Zostały one wyodrębnione na podstawie międzynarodowej klasyfikacji rozpoznań ICD-10. Aby móc szczegółowo przeanalizować te choroby, podzieliliśmy je na dwa moduły (Moduł A i Moduł B) – po 15 grup chorób. Do końca 2016 roku dla każdego województwa powstaną mapy w zakresie:

 • lecznictwa zamkniętego (lecznictwo szpitalne, rehabilitacja, opieka hospicyjno-paliatywna) – dla 30 wyróżnionych grup chorób (Moduł A+B),
 • ambulatoryjnej opieki specjalistyczne (AOS) – dla 15 grup chorób (Moduł A),
 • podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – dla 15 grup chorób (Moduł A).
Do końca 2017 roku uzupełnimy mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ o kolejnych 15 grup chorób (Moduł B). Docelowo powstanie 16 map potrzeb zdrowotnych – po jednej dla każdego województwa. Obejmą one 30 grup chorób we wszystkich trzech zakresach: lecznictwa zamkniętego, AOS i POZ. Mapy te będą kontynuacją i uzupełnieniem:
 • map onkologicznych (z zakresu guzów litych) i tzw. map kardiologicznych (z zakresu chorób serca) – opublikowanych w grudniu 2015 r.,
 • map szpitalnych – opublikowanych w kwietniu 2016 r.

W związku z artykułem red. Karoliny Kowalskiej „Sieć wątpliwości i absurdów” opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 15 grudnia 2016 r. wyjaśniamy, że przygotowywane zmiany służą temu, by pacjent był otoczony kompleksową opieką zdrowotną. Centralnym elementem obowiązującego systemu stało się rozliczanie poszczególnych procedur, a pacjenci ponoszą negatywne efekty – zdrowotne i społeczne – braku koordynacji i rozproszenia odpowiedzialności za leczenie. Odnosząc się do przywołanej przez autorkę koncepcji ministra Zbigniewa Religi zapewniamy, że projekt wprowadzający PSZ służy tym samym celom: zapewnieniu pacjentom kompleksowej opieki zdrowotnej oraz ustabilizowaniu struktury szpitali. Ze względu na zmiany, jakie nastąpiły w systemie ochrony zdrowia obecny projekt sieci szpitali został dostosowany do zmian, jakie zaszły w systemie od 2007 roku. Projekt tzw. ustawy o tzw. sieci wskazuje zasadnicze kryteria kwalifikacji (są  nimi np. posiadanie przez okres 2 lat  umowy w zakresie SOR lub IP czy umowy realizowanej w trybie hospitalizacji). Pozostałe będą regulowane na mocy rozporządzenia, gdyż ze względów legislacyjnych nie jest możliwe zapisanie w ustawie rozwiązań o takim stopniu szczegółowości. Obawy o to, że „większość placówek, które dziś spełniają kryteria powiatowych, zostanie decyzją ministra przypisana do poziomu szpitali wojewódzkich i wielospecjalistycznych” są nieuzasadnione. Kwalifikacja do sieci zostanie oparta na realizacji świadczeń w ramach wskazanych profili, a nie na kryterium organu tworzącego. Do I stopnia PSZ będą należały przede wszystkim szpitale o zasięgu powiatowym, realizujące świadczenia szpitalne o podstawowym charakterze, które powinny być zapewniane pacjentom jak najbliżej miejsca ich zamieszkania. System, zaproponowany w projekcie ustawy, dotyczy „podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych”. Dlatego wejdą do niego te podmioty, które działają w trybie ostrym (tzn. posiadają SOR lub IP) i jednocześnie gwarantują pacjentom kompleksową opiekę zdrowotną. Przypominamy, że proponowane zmiany nie wyłączają dotychczasowego, konkursowego modelu kontraktowania świadczeń. Odnosząc się do przytoczonej przez autorkę opinii dotyczącej „odwrócenia systemu o 180%” podkreślamy, że od 2013 r., na mocy wprowadzonych wówczas zmian ustawowych, nie są przeprowadzane konkursy ofert. Umowy są aneksowane, a NFZ kładzie coraz większy nacisk na ustawowe kryteria ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń. Zarzuty o rzekomym „powrocie socjalizmu” i wprowadzeniu prostego budżetowania bazy szpitalnej (bez względu na świadczone usługi) nie mają żadnego merytorycznego związku ze zmianami,  które zostały zaproponowane w projekcie. System rozliczeń oparty na finansowaniu ryczałtowym nie ma nic wspólnego z prostym budżetowaniem bazy szpitalnej.  Jest to jeden z powszechnie stosowanych systemów rozliczeniowych – obecnie np. w rozliczaniu świadczeń SOR.  Zakładamy zarówno utrzymanie dotychczasowego systemu sprawozdawczego (opartego na JGP), jak i uwzględnianie przy określaniu ryczałtu odpowiednich wskaźników dotyczących struktury i jakości udzielanych świadczeń. Ponadto planowane jest wyłączenie niektórych świadczeń z ryczałtu i rozliczanie ich w dotychczasowy sposób (zależnie od liczby przyjętych pacjentów). Tak skonstruowany ryczałt ułatwi zarządzanie szpitalami i będzie promował podmioty oferujące pacjentom kompleksową opiekę wysokiej jakości.

Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła dziś orzeczenie w sprawie odwołania wniesionego przez PGF URTICA sp. z o.o. w postępowaniu na zakup i dostawę szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci (znak: ZZP-277/16).

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że odwołanie zostaje oddalone.

Ogłoszenie orzeczenia pozwala na zakończenie postępowania przetargowego. To oznacza, że – zgodnie z decyzją ministra zdrowia - dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko pneumokokom będą szczepione SYNFLORIX-em PCV10 . Umowa dotycząca  zakupu szczepionek zostanie podpisana jeszcze dzisiaj.

Producent jest zobowiązany do 20 grudnia dostarczyć wszystkie zakupione szczepionki do Centralnej Bazy Rezerw Przeciwepidemicznych. Będą one z niej dystrybuowane do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, tak by podmioty lecznicze mogły bez przeszkód szczepić przeciwko pneumokokom wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r.

W nawiązaniu do kolejnych doniesień medialnych na temat zmiany przepisów dotyczących standardów opieki okołoporodowej ponownie zapewniamy, że idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Opieka okołoporodowa będzie nadal na wysokim poziomie. Zmiany, które wprowadziliśmy, mają uporządkować kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej. Dotyczą wszystkich standardów medycznych. Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone.

Minister zdrowia: standardy organizacyjne

W rozporządzeniu minister zdrowia będzie określał organizację opieki zdrowotnej. W tym przypadku: nad kobietami w czasie fizjologicznej ciąży, porodu i połogu oraz organizację opieki nad noworodkiem. Dotychczasowe standardy, które będą obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia, maksymalnie do końca 2018 r., również określają kwestie organizacyjne. Przeanalizujemy obecne przepisy i wykorzystamy je przy tworzeniu nowego standardu. Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych.

Towarzystwa naukowe: standardy postępowania medycznego

Standardy medyczne są to m.in. opisy poszczególnych procedur medycznych. Towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny opracowują je na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych. Jako schematy postępowania, które są oparte na aktualnej wiedzy medycznej, stanowią bardzo ważne wskazówki w codziennej praktyce lekarskiej. Jednak nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji przeciętnych, najczęściej występujących w medycynie. Zdążają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować. W takim przypadku pojawia się problem – wszelkie odstępstwa lekarza od tych standardów mogą skutkować np. odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego lub personelu udzielającego świadczeń.

Minister zdrowia będzie mógł wydawać obwieszczenia z wytycznymi i zaleceniami

Dobro pacjentów jest dla nas najważniejsze. Zapewniamy, że standardy opieki okołoporodowej – zarówno organizacyjne, jak i  postępowania medycznego – będą nadal obowiązywały w szpitalach. Minister zdrowia będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu standardy postępowania medycznego opracowane przez towarzystwa naukowe. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu (druk nr 1098). Przypominamy, że wymogi i zalecenia określone przez ministra zdrowia mogą stanowić jeden z warunków udzielania świadczeń gwarantowanych.

Przepisy dotyczące wszystkich standardów zostały zmienione w wyniku konsultacji publicznych

Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej był procedowany tak, jak każdy inny. Informacje na jego temat były opublikowane na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Zmiany dotyczące standardów opieki medycznej zostały wprowadzone w wyniku uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską. Czytaj więcej w komunikacie „Standardy opieki okołoporodowej nie są zagrożone”.

W związku z artykułem pt.: „Chcesz być lepiej leczony? Płać”, który został opublikowany przez „Super Express” w wydaniu z 10-11 grudnia 2016 r., wyjaśniamy, że zawarta w nim informacja jakoby projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw „przyjął już Komitet Stały Rady Ministrów” jest nieprawdziwa. Projekt będzie ponownie przedmiotem obrad Komitetu.

Dlaczego wprowadzamy zmiany

Zmiany proponowane w projekcie ustawy mają na celu przemodelowanie systemu refundacji wyrobów medycznych w Polsce, tak aby w możliwie najlepszy sposób odpowiadał on potrzebom społecznym. Od wielu lat pacjenci zgłaszają, że sytuacja, w której NFZ finansuje tylko określone wyroby medyczne (np. określony rodzaj soczewek dla pacjentów poddawanych operacjom zaćmy), jest dla nich źródłem problemów i obciążeń – także finansowych. W obecnym systemie pacjent, który chciałby skorzystać z innego wyrobu medycznego niż ten, który proponuje mu świadczeniodawca (czyli np. szpital), musi zapłacić nie tylko pełną cenę za ten wyrób, lecz także ponieść koszt całej procedury medycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjenci nie mogą dopłacić jedynie za inny, lepiej dostosowany do ich potrzeb, rodzaj wyrobu medycznego (np. za soczewki, endoprotezy czy stenty). Chcemy to zmienić i dać pacjentom możliwość wyboru. Chorzy sygnalizują Ministerstwu (listownie i telefonicznie), że oczekują zmian przepisów w tym zakresie i chcieliby móc korzystać z nowego prawa.

Co proponujemy

Nowe przepisy zawierają znane już pacjentom rozwiązania, analogiczne do tych, na których opiera się system refundacji leków. To oznacza, że jeśli pacjent chciałby zdecydować się na wyrób medyczny:
 • mieszczący się (zgodnie z obwieszczeniem) w limicie finansowania – koszt pokrywałby w całości publiczny płatnik;
 • którego cena urzędowa byłaby wyższa niż limit finansowania - dopłacałby różnicę pomiędzy limitem finansowania a ceną wyrobu;
 • nie wymieniony w obwieszczeniu – pokrywałby w całości koszt jego zakupu.
Projekt nowelizacji przewiduje, że w ramach świadczeń gwarantowanych pacjenci będą mieli zawsze nieodpłatnie zapewnione wyroby medyczne, których cena nie będzie wyższa niż limit finansowania. Aby zapewnić, że pacjenci będą mieli dostęp do potrzebnych im rodzajów wyrobów medycznych, oraz że będą to wyroby dobrej jakości, nowe przepisy uprawnią ministra zdrowia do określenia:
 • grup wyrobów medycznych, które zostaną objęte obowiązkiem złożenia wniosków refundacyjnych oraz
 • minimalnych standardów jakościowych dla poszczególnych grup wyrobów.
Spełnienie minimalnych standardów jakościowych określonych przez ministra będzie podstawowym warunkiem złożenia wniosku. Te rozwiązania oraz cały proces tworzenia grup limitowych zagwarantują pacjentom możliwość wyboru z szerokiej gamy wyrobów – w tym także wykorzystujących nowoczesne technologie – mieszczących się w limicie.

Jak nowy system mógłby wyglądać w praktyce

Przykładowo, w przypadku operacji zaćmy (o którą często pytają pacjenci) mogłoby to wyglądać tak: wycena procedury (operacji zaćmy) zostałaby pomniejszona o koszt soczewki. Publiczny płatnik płaciłby świadczeniodawcom za zabiegi niezależnie od tego, jaka soczewka zostanie wszczepiona pacjentowi (i wycena zabiegu byłaby taka sama). Powstałyby co najmniej dwie odrębne grupy soczewek: soczewki podstawowe i soczewki multifokalne (które dzisiaj są całkowicie niedostępne dla pacjentów, leczących się „na NFZ”). W każdej z tych grup  – zarówno wśród soczewek podstawowych, jak i multifokalnych – byłby jeden typ lub kilka typów soczewek całkowicie bezpłatnych dla pacjentów. Jeżeli pacjent zdecydowałby się na soczewkę, której cena byłaby wyższa od limitu określonego w obwieszczeniu ministra zdrowia, to do takiej soczewki by dopłacał.

Projekt ustawy nie wskazuje konkretnych wyrobów ani limitów

Na tym etapie prac jest jeszcze za wcześnie, żeby określić, jakie grupy wyrobów medycznych zostaną objęte proponowanym systemem. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia określającego grupy wyrobów medycznych, dla których będą wydawane decyzje administracyjne (czyli decyzje o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu wyrobu medycznego albo decyzje o ustaleniu urzędowej ceny zbytu) będzie musiał przejść pełną procedurę legislacyjną. W ramach tej procedury prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji sporządzi rekomendację o zasadności objęcia refundacją danej grupy wyrobów medycznych. Minister zdrowia będzie mógł wystąpić do konsultantów krajowych, towarzystw naukowych, a także stowarzyszeń lub fundacji, których celem statutowym jest ochrona praw pacjenta, o opinię w tej sprawie oraz przekazanie informacji niezbędnych do określenia minimalnych standardów jakościowych. Tym bardziej nie można wskazać, które wyroby medyczne będą refundowane w 100%, a które w części, ani podać – choćby w przybliżeniu – wysokości jakichkolwiek dopłat. Tak jak w przypadku leków, ewentualne dopłaty będą zależały od warunków (w tym cenowych) proponowanych przez wnioskodawców i efektów negocjacji prowadzonych przez Komisję Ekonomiczną.

Takie same prawidłowości jak w przypadku leków

Obawy, że proponowane rozwiązanie narazi lekarzy na naciski producentów wyrobów medycznych, są niezrozumiałe. Przecież już teraz lekarze wypisują recepty na leki czy wyroby medyczne wytwarzane przez konkretnych producentów, a farmaceuci informują pacjenta o tańszym odpowiedniku – który również ma konkretnego producenta. Projektowane przepisy nie dają też możliwości zarabiania na wyrobach medycznych świadczeniodawcom, którzy nie będą mieli dodatkowych korzyści finansowych z tytułu zastosowania droższego wyrobu.

W związku z zaniepokojeniem partnerów społecznych oraz mediów, związanym ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej,wyjaśniamy, że zmiana upoważnienia ustawowego nie stanowi zagrożenia dla standardów w zakresie opieki okołoporodowej. Nowe brzmienie delegacji wprowadziła (w art. 22 ust. 5) ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960).

Co się zmieniło w ustawie o działalności leczniczej

Zgodnie z aktualną treścią art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) minister zdrowia może wydać w drodze rozporządzenia „standardy organizacyjne opieki zdrowotnej”. Kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, minister zdrowia może określić takie standardy w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Zgodnie z przepisami ustawy minister zdrowia może więc w trybie rozporządzenia określić m.in. organizację opieki nad kobietami w czasie fizjologicznej ciąży, porodu i połogu oraz organizację opieki nad noworodkiem. Natomiast określenie wytycznych  (rekomendacji) dotyczących opisu szczegółowych procedur medycznych pozostawia we właściwości: Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

Dotychczasowe standardy regulują kwestie organizacyjne

Obowiązujące w tej chwili standardy, wydane w formie rozporządzeń na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej – w tym standardy dotyczące opieki okołoporodowej – regulują także kwestie organizacyjne.

Minister wyda nowe rozporządzenie dotyczące standardów opieki okołoporodowej

Minister zdrowia na podstawie nowej delegacji określi w drodze rozporządzenia standardy organizacyjne w zakresie opieki okołoporodowej. Zostaną one poddane ponownym konsultacjom.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Informacje na temat wszystkich prowadzonych prac legislacyjnych są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Daje to możliwość zgłaszania uwag i propozycji. Zmiana art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz.1638) została wprowadzona w wyniku propozycji zgłoszonej w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Propozycję zgłosiła Naczelna Rada Lekarska, która postulowała wykreślenie upoważnienia ustawowego do określania jakichkolwiek standardów, podnosząc że stanowi ono ”jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy”. Uwaga ta co do zasady została uwzględniona – wybrano jednak rozwiązanie kompromisowe. W ustawie pozostawiono fakultatywne upoważnienie dla ministra zdrowia do wydania standardów organizacyjnych.

Standardy medyczne nie powinny mieć charakteru prawnego

Zmiana ta ma charakter porządkujący. Została wprowadzona z uwagi na to, że standardy medyczne – jako zbiory rekomendacji (zaleceń), które odnoszą się do określonych działań w obszarze medycyny – nie powinny mieć charakteru prawnego, a co za tym idzie nie powinny stanowić  bezwzględnie obowiązującego prawa. Standardy postępowania medycznego to zbiory rekomendacji, które odnoszą się w szczególności do działań diagnostyczno-terapeutycznych, zapobiegawczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Najczęściej opracowywane są w formie zaleceń, wytycznych lub rekomendacji przez towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny. Jako schematy postępowania oparte na aktualnej wiedzy medycznej i tworzone zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (ang. Evidence Based Medicine) stanowią ważne wskazówki w codziennej praktyce medycznej, ale nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Minister zdrowia będzie miał uprawnienie do wydawania obwieszczeń  zawierających wytyczne i zalecenia

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który został przekazany do Sejmu (druk nr 1098), przewiduje przyznanie ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania – ale w drodze obwieszczenia - wytycznych lub zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w poszczególnych dziedzinach medycyny, opracowanych przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów  w danej dziedzinie medycyny.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy dot. opieki okołoporodowej

Dotychczasowe rozporządzenie będzie obowiązywało do czasu wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r. Do tego czasu resort przeanalizuje obecne przepisy i wykorzysta je przy tworzeniu nowego standardu organizacyjnego. Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych. Tworzenie szczegółowego opisu procedur medycznych powinno pozostać w gestii towarzystw naukowych.

Podsumowanie

Działania, które podejmujemy, zmierzają do uporządkowania kwestii dotyczących wydawania i stosowania wytycznych lub zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki.

Potencjani beneficjenci konkursu na projekty profilaktyki nowotworów głowy i szyi wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w Warszawie. Już niebawem będzie można składać wnioski.  Szkolnie przeprowadzili pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia. W programie spotkania znalazły się zagadania dotyczące m.in. założeń konkursu, zasad finansowania wydatków oraz systemu SOWA. Czytaj więcej w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia

W nawiązaniu do artykułu pt. „Leki na katar od stycznia na receptę”, który został opublikowany dzisiaj w dzienniku „Rzeczpospolita”, wyjaśniamy, że  zawiera on nieprawdziwe informacje i wprowadza pacjentów w błąd. Leki na przeziębienie, które zawierają pseudoefedrynę, kodeinę i dekstrometorfan, nadal będą dostępne bez recepty. Ponadto:

 • projekt rozporządzenia nie zakłada, że duże opakowania leków z pseudoefedryną znikną z aptek. Wielkość opakowania zależy od decyzji podmiotu odpowiedzialnego;
 • wprowadzenie nowych przepisów w ustawie – Prawo farmaceutyczne nie wydłuży kolejek do lekarzy.

Co się zmieni

Od 1 stycznia 2017 r. pacjenci jednorazowo będą mogli kupić lek, który będzie zawierał określoną ilość pseudoefedryny, kodeiny lub dekstrometorfanu. Projekt rozporządzenia przewiduje następujący maksymalny poziom tych substancji w lekach:
 • pseudoefedryna – 720 mg,
 • kodeina – 150 mg,
 • dekstrometorfan – 360 mg.
Wskazane dawki są wystarczające, aby terapia była skuteczna i bezpieczna. Proponowana zmiana nie przysporzy żadnych problemów pacjentom, którzy zaopatrują się w te leki, aby leczyć infekcje górnych dróg oddechowych.

Dlaczego wprowadzamy zmiany

Na rynku występuje zjawisko zaopatrywania się w leki, które zawierają pseudoefedrynę, w ilościach hurtowych. Następnie są one pozamedycznie wykorzystywane jako prekursory lub substancje psychoaktywne. Nowelizacja ustawy ma przeciwdziałać temu procederowi. Takie same limity zastosowano m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach i ostatnio w Niemczech. Raporty z Wielkiej Brytanii, które miały na celu monitorowanie wprowadzonych ograniczeń, wykazały ich wysoką skuteczność.

Co robimy, aby skrócić kolejki

Aby poprawić jakość opieki medycznej w Polsce - między innymi skrócić kolejki - pracujemy nad kompleksową reformą systemu. Prace te rozpoczęliśmy pod koniec 2015 r. Z roku na rok budżet polskiej ochrony zdrowia rośnie. Reforma zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB. Jednak aby nie zmarnować środków przeznaczanych na ochronę zdrowia, trzeba usprawnić system. Czytaj więcej o reformie zdrowia Celem przygotowywanej reformy jest usprawnienie systemu, a tym samym skrócenie kolejek. Zmiany są wdrażane stopniowo, tak aby zagwarantować pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom - niezakłócone funkcjonowanie. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, co już zrobiliśmy, żeby poprawić sytuację w ochotnie zdrowia w Polsce.
 • Zwiększyliśmy liczbę miejsc na studiach lekarskich o 912 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim o 602).
 • Rozpoczęliśmy działania związane z wzmocnieniem systemu wynagradzania pracowników medycznych (podwyżki dla pielęgniarek 4x400 oraz projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach).
 • Poprawiliśmy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (pacjenci nie będą ponosić kosztów świadczeń POZ nawet, jeśli będzie problem z potwierdzeniem ich prawa do tych świadczeń).
 • Porządkujemy wyceny w koszyku świadczeń gwarantowanych (np. kardiologia) - nowe taryfy w kardiologii powstały na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. Część środków przenieśliśmy z przeszacowanej kardiologii inwazyjnej do zaniedbanej kardiologii zachowawczej i pediatrii. Dzięki temu wyrównają się duże dysproporcje w tych obszarach.
 • Przygotowaliśmy program kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale serca.
 • Przygotowujemy analogiczny program opieki kompleksowej nad pacjentami poddawanymi endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
 • Opieka koordynowana (NFZ na podstawie umowy z MZ i razem z Bankiem Światowym realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) - Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski". Cel: wprowadzenie standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu finansowania świadczeń, które doprowadzą do koordynacji poszczególnych etapów diagnostyki, terapii i rehabilitacji (opracowanie trzech modeli opieki koordynowanej).
 • Opublikowaliśmy mapy potrzeb zdrowotnych - mapy wskazują, gdzie powinien być skierowany strumień inwestycji i jak powinna wyglądać struktura szpitalnictwa w Polsce. Wskażą priorytety w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. Świadczenia zdrowotne będą zabezpieczone zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
 • Usprawniamy pakiet onkologiczny (chcemy uprościć kartę DILO, zmniejszyć sprawozdawczość, umożliwić wystawianie karty DILO lekarzom AOS w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego).
 • Minister powołał zespół roboczy ds. przeanalizowania, rozpoznania oraz zaproponowania odpowiednich rozwiązań w zakresie wyceny lub zmiany zasad realizacji rozliczeń i finansowania świadczeń.

Na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób. To prawie tyle, ile mieszka w Polsce. Światowy Dzień AIDS ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 r. Chodziło o to, aby zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS oraz ich bliskimi jest czerwona kokardka – nieodłączny element obchodów tego dnia. Tegoroczne hasło UNAIDS, ONZ-owskiego programu na rzecz walki z epidemią, brzmi: „Ręce w górę za profilaktyką HIV” („Hands up for #HIVprevention”).

Statystyki

Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z HIV, a blisko co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od rozpoczęcia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2016 r. zakażenie HIV stwierdzono u 20 756 osób, odnotowano 3 408 zachorowań na AIDS, a 1 348 chorych zmarło.

Czerwona kokardka

Obecność kokardki w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, mają prawo do pracy w swoim środowisku oraz obowiązek ochrony innych przed zakażeniem. Epidemia HIV to wciąż aktualny problem. Warto działać na rzecz jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku. Aby włączyć się w te działania:
 • poznaj i upowszechniaj informacje na temat HIV/AIDS oraz sposobów ograniczania ryzyka zakażenia,
 • badaj się w kierunku HIV,
 • działaj bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym,
 • solidaryzuj się z osobami, które cierpią z powodu HIV/AIDS.
Zachęcamy do włączenia się do obchodów Światowego Dnia AIDS 1 grudnia. Możesz przypiąć czerwoną kokardkę do ubrania albo zamieścić ją na profilu społecznościowym lub stronie internetowej. Prasa może włączyć się w obchody, zamieszczając kokardkę na stronach tytułowych dzienników i tygodników (pliki graficzne poniżej). Akcja jest częścią kampanii „Coś was łączy? Zrób test na HIV”. Prowadzi ją Krajowe Centrum ds. AIDS podległe ministrowi zdrowia.

30 listopada 2016 r. udostępniliśmy w sieci System Monitorowania Zagrożeń (SMZ). Powstał on w ramach projektu pn. "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia" (P4).

Główni odbiorcy systemu

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Główny Inspektorat Sanitarny,
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,
 • pacjenci,
 • przedstawiciele medyczni.

Elektroniczne zgłoszenia

System umożliwia elektroniczne zgłoszenia w przypadkach:
 • podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK),
 • dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB),
 • niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
 • niepożądanych działań produktów leczniczych (NDPL),
 • niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych (NDPLW),
 • niepożądanych działań badanych produktów leczniczych (NDBPL),
 • meldunku o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55).

Funkcjonalność

SMZ służy do:
 • rejestracji/wprowadzenia danych zgłoszenia o zagrożeniu,
 • przetwarzania/edycji danych zgłoszenia,
 • eksportu danych zgłoszenia oraz eksportu danych o zgłoszeniach,
 • dodatkowo moduł Resortowego Systemu Wczesnego Ostrzegania zapewni rejestrację/wprowadzenie informacji o niepożądanych zdarzeniach wraz z ewentualnymi załącznikami.
Wdrożenie SMZ przyczyni się do:
 • optymalizacji procesu zgłoszenia zagrożenia przez podmioty lecznicze, lekarzy oraz innych pracowników medycznych;
 • obniżenia kosztów przekazywania zgłoszeń (możliwość przekazywania/rejestracji zgłoszeń o zagrożeniach drogą elektroniczną w odniesieniu do dotychczas stosowanej – papierowej formy).
 

Dostęp do SMZ (zakładanie konta)

Aby utworzyć aktywne konto użytkownika w SMZ w trybie wnioskowym, należy:
 1. założyć konto na platformie P2,
 2. zalogować się do SMZ,
 3. złożyć wniosek o nadanie uprawnień (określić organizację użytkownika oraz rolę, o jaką się wnioskuje),
 4. otrzymać zatwierdzenie wniosku.
Role i uprawnienia nadawane są w systemie SMZ. Pomoc techniczną w zakresie SMZ można uzyskać telefonicznie: (22) 597-09-26 oraz mejlowo: smz-serwis@csioz.gov.pl  

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, z późn. zm.).  

W nawiązaniu do artykułu pt. "To dorośli kupują tabletki ellaOne", który został opublikowany dzisiaj w "Rzeczpospolitej", zapewniamy, że nie planujemy wprowadzenia zakazu sprzedaży pigułek ellaOne. Przygotowaliśmy projekt, który ma na celu jedynie doregulowanie dostępu do leków z grupy ATC G03A – hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego. Zmiany zostaną wprowadzone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). W ich efekcie tabletki ellaOne będą wydawane na receptę.

W nawiązaniu do artykułu pt. "Informatyzacja w służbie zdrowia może przyspieszyć", który został opublikowany dzisiaj (25 listopada 2016 r.) w dzienniku „Rzeczpospolita”, wyjaśniamy, że zawiera on nieprawdziwe informacje, wprowadzające czytelników w błąd. W listopadzie 2015 r. Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ) odstąpiło od większości umów z wykonawcami projektu pn. "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (projekt P1) – w związku z brakiem możliwości dokończenia go w ówczesnej formule i terminie. Jednocześnie CSIOZ – w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia – opracowało nowe założenia kontynuacji projektu P1. Polska wystąpiła również do Komisji Europejskiej o zgodę na dalszą realizację projektu P1 w ramach procedury tzw. fazowania.

Finansowanie projektu P1

W ostatnich dniach Komisja Europejska wyraziła zgodę na ww. fazowanie projektu P1. To oznacza, że dotychczas poniesione wydatki na projekt P1 pozostaną kwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarska (1 faza projektu P1). Możliwe będzie również wystąpienie o sfinansowanie pozostałych prac w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (faza 2 projektu P1). Tym samym głównym źródłem finansowania całego przedsięwzięcia pozostaną środki UE.

Audyty

Uwzględniając decyzję Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), wydaną na wspólny wniosek Ministerstw Zdrowia i Cyfryzacji, szereg aspektów związanych z projektem P1 zostało poddanych następującym audytom:
 • audyt formalno-prawny dokumentacji przetargowej na dokończenie projektu P1,
 • audyt technologiczny dokumentacji przetargowej na dokończenie projektu P1,
 • audyt produktów ugód w ramach strumieni S2 i S3,
 • audyt prawny zasadności zawierania ugód w ramach strumienia S1.
Aktualnie CSIOZ pracuje nad uwzględnieniem rekomendacji wynikających z tych audytów. Po ich zakończeniu i przeprowadzeniu finalnych uzgodnień na forum KRMC z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Finansów, będzie można przejść do implementacji fazy 2 projektu P1.

Współpracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji

Projekt realizuje CSIOZ, czyli jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia. Współpracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. Wyrazem tego jest zarówno przyjęty sposób nadzoru nad CSIOZ (m.in. uwzględnienie w składzie Rady Rewizyjnej CSIOZ przedstawiciela MC oraz zatrudnianie jednego z zastępców dyrektora CSIOZ po uzyskaniu akceptacji MC), jak i bieżąca współpraca w zakresie realizacji projektu P1.

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi! Z okazji święta Wszystkich Honorowych Dawców Krwi, uroczyście obchodzonego w dniach 22-26 listopada, z największą przyjemnością składam serdeczne podziękowania za ofiarowanie własnej krwi w celu ratowania pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami. Z uznaniem i ogromnym szacunkiem dziękuję za Wasze zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywną działalność na rzecz wspierania szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa. To dzięki wrażliwości i ofiarności Krwiodawców każdego dnia ratujemy zdrowie i życie osób, które wymagają leczenia krwią i jej składnikami. Z całego serca dziękuję także Wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom za propagowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa. Składam wyrazy wdzięczności Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, szpitalom, centrom krwiodawstwa, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i klubom Honorowych Dawców Krwi za krzewienie i rozwijanie idei krwiodawstwa. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł

W związku doniesieniami medialnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Rozszerzenie uprawnień ratowników medycznych jest konieczne

Obecnie około 2/3 zespołów ratownictwa medycznego w Polsce stanowią zespoły bez lekarza w składzie, dlatego konieczne jest rozszerzenie zakresu uprawnień ratowników medycznych, tak aby umożliwić tym osobom skuteczne udzielanie pomocy, a poszkodowanym zapewnić kompleksowe świadczenia ratownicze na miejscu zdarzenia. Zarówno ratownicy medyczni, jak i pielęgniarki systemu będą w stanie zapewnić odpowiedni poziom udzielanych świadczeń osobom w stanie nagłym w warunkach pozaszpitalnych. Tytuł ratownika medycznego obecnie mogą uzyskać wyłącznie te osoby, które ukończyły kształcenie w trybie studiów I-go stopnia tj. na poziomie licencjatu. Projekt nowelizacji wprowadza dwie nowe formy kształcenia podyplomowego:
 • kursu specjalistycznego, mającego na celu poszerzenie przez ratownika medycznego i pielęgniarkę systemu specjalistycznej wiedzy i umiejętności przydatnych podczas podejmowania medycznych czynności ratunkowych;
 • kursu kwalifikacyjnego, mającego na celu uzyskanie przez ratownika medycznego dodatkowych kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
  Przypominamy, że rozszerzenie uprawnień ratowników medycznych zostało przewidziane w już obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587). Możliwość przeprowadzania intubacji dotchawiczej przez ratownika medycznego z podaniem leków zwiotczających została przewidziana nie w projekcie ustawy o PRM, lecz właśnie ww. rozporządzeniu. Umożliwienie ratownikowi medycznemu wykonywania intubacji dotchawiczej z podaniem środków zwiotczających pozwala na uniknięcie sytuacji, w której musiałby on zwlekać z wykonaniem tej procedury do chwili utraty przytomności przez pacjenta, w połączeniu np. z nagłym zatrzymaniem krążenia, a więc do chwili, kiedy stan pacjenta pogorszy się, być może nieodwracalnie. Rozporządzenie z 20 kwietnia 2016 r. było poddawane wielu uzgodnieniom, z prekonsultacjami włącznie, w tym z organizacjami zrzeszającymi ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarki systemu. Zawarte w nim czynności i leki, do podawania których jest uprawniony ratownik medyczny, są zgodne z programami kształcenia przed- i podyplomowego w tym zawodzie.  

Stwierdzanie zgonu przez ratownika medycznego

Już obecnie ratownikowi medycznemu (i pielęgniarce systemu) przysługuje prawo do odstąpienia od wykonywania medycznych czynności ratunkowych w razie np.:
 • nieskutecznej reanimacji,
 • w przypadku stwierdzenia, że zgon miał miejsce na długo przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego i nie ma wskazań do rozpoczęcia akcji reanimacyjnej;
 • w razie stwierdzenia obrażeń niedających szans na przeżycie.
W opisanych sytuacjach konsekwencją decyzji o odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych powinno być wystawienie karty zgonu przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu, pełniących funkcję kierownika zespołu ratownictwa medycznego – bez konieczności wzywania lekarza na miejsce zdarzenia, czy odsyłania rodziny zmarłego do lekarza POZ w celu uzyskania potrzebnego dokumentu Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw znajduje się na dość wczesnym etapie procedury legislacyjnej i zawarte w nim rozwiązania nie powinny być traktowane jako ostateczne.

Pojawiające się w mediach opinie, że preparat, który wygrał przetarg na refundowane szczepienia przeciw pneumokokom, nie ochroni polskich dzieci przed najgroźniejszymi szczepami bakterii, są nieprawdziwe. Wybrana szczepionka uodparnia przeciwko 10 groźnym serotypom bakterii streptoccocus pneumoniae. Nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, jakoby u polskich dzieci występowały najczęściej szczepy 3, 6a i 19, przed którymi ta szczepionka nie chroni. Dwa spośród trzech serotypów, na które dodatkowo uodparnia niewybrana szczepionka,  powodują zachorowania na inwazyjną postać choroby pneumokokowej. Tymczasem  w Polsce inwazyjny przebieg choroby pneumokokowej najczęściej wywołują serotypy 14 oraz 6b, które zawiera wybrany preparat. Serotyp 3 nie został dotychczas wyizolowany w przypadku badań przeprowadzanych u dzieci młodszych niż dwa lata – czyli w grupie wiekowej, która będzie szczepiona wybranym preparatem. Natomiast trzeci serotyp (6a), który  występuje najczęściej w Ameryce Północnej, w Polsce prawie nie występuje. Preparat do obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom został wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Ponieważ na rynku dostępne są dwa preparaty o różnej cenie, zbliżonej jakości i jednakowym profilu bezpieczeństwa, minister zdrowia – aby dokonać najwłaściwszego i zgodnego z prawem zakupu - zastosował w procedurze przetargowej zarówno kryterium ceny, jak i kryteria jakościowe. O wyniku przetargu rozstrzygało w 60% kryterium ceny,  natomiast w 40% - jakość. Zastosowanie kryterium jakości w postępowaniu służy równoważeniu szans i motywuje oferentów do podjęcia rywalizacji cenowej. Dbałość o finanse publiczne w postępowaniu przetargowym wymaga, by to cena była najistotniejszym i rozstrzygającym kryterium - nie była ona jednak kryterium jedynym. Wybrana szczepionka jest w pełni bezpieczna, skuteczna i będzie dobrze chroniła zdrowie dzieci podlegających obowiązkowym szczepieniom. Wyjaśnienia w sprawie insynuacji rozpowszechnianych przez dziennik "Fakt" w sprawie przeprowadzonego przetargu były już publikowane w serwisie Ministerstwa Zdrowia i są aktualne. Przeczytaj: Wyjaśnienia dotyczące doniesień medialnych w sprawie przetargu na szczepienia przeciwko pneumokokom Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferent, który nie wygrał przetargu, może złożyć odwołanie.

18 listopada 2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się oficjalne otwarcie nowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W uroczystości uczestniczył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz władze lokalne. „Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj, aby zainicjować działanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest to spotkanie z wielu względów szczególne, bowiem stanowi ono znak nowych czasów – przyspieszonego rozwoju, w którym ratownictwo medyczne jest traktowane jako integralny, ważny element służby zdrowia” – powiedział minister. Realizacja projektu unijnego pn. „Zakup śmigłowców dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" pozwoliła na uruchomienie nowych baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Baza w Ostrowie Wielkopolskim jest jedną z czterech baz, które w listopadzie tego roku powstaną w nowych lokalizacjach w Polsce (pozostałe to Gorzów Wielkopolski, Opole i Sokołów Podlaski). Tym samym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie posiadało 21 stałych baz HEMS. Realizacja projektu zwiększy dostępność śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w  tych rejonach Polski, które aktualnie nie są pokryte 60-kilometrowym zasięgiem operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Minister zapowiedział, że nowo otwarta baza to dopiero początek przemian, trwają bowiem obecnie prace nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. „Chcemy, by ratownictwo medyczne, jedna z najważniejszych służb w kraju, koncentrowała się na służbie pacjentom, dla których jedyną szansą jest pomoc ratowników medycznych”- podkreślił Konstanty Radziwiłł. Jak zauważył minister, nowo otwarta baza to kolejny milowy krok dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ma ona obecnie charakter tymczasowy i została uruchomiona po to, by jak najszybciej nieść pomoc potrzebującym. Budowa bazy docelowej zostanie sfinansowana ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach umowy zawartej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Przewiduje się, że baza docelowa rozpocznie działalność w połowie 2018 roku. Podczas wizyty w województwie wielkopolskim minister zdrowia odwiedził także Szpital w Ostrowie Wielkopolskim, spotkał się z jego dyrekcją i personelem medycznym.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podsumował dziś pierwszy rok pracy oraz przedstawił plany na kolejne miesiące. Podkreślił, że Ministerstwo pracuje nad tym, aby naprawić zaniedbania w polskiej służbie zdrowia. „Ten proces trwa i wymaga wielkiego zaangażowania całego środowiska, któremu leży na sercu dobro polskich pacjentów”.

Co już zrobiliśmy

Finansujemy leki dla seniorów

Od września tego roku działa program Leki 75+. Dzięki niemu  seniorzy po 75. roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków, które znajdują się na liście refundacyjnej.  Obecnie zawiera ona 1149 preparatów (68 substancji czynnych). Są to leki stosowane w większości chorób wieku podeszłego (np. chorób serca i układu krążenia, choroby Parkinsona, osteoporozy). Przez półtora miesiąca z programu skorzystało 1,1 mln osób. Wydano im ponad 4 mln opakowań bezpłatnych leków i wystawiono ponad 1,7 mln recept na bezpłatne leki. Docelowo wydatki na leki refundowane w grupie 75+ zmniejszą się w 2017 roku o ponad 60% (w 2015 roku wyniosły około 860 mln zł). Planujemy poszerzyć listę, tak aby jak najpełniej odpowiadała potrzebom osób starszych. W 2017 r. na finansowanie projektu przeznaczymy 564 mln zł.  Ta kwota w kolejnych latach będzie wzrastać.

Przywracamy służbę zdrowia pacjentom

Reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała ustawa o dekomercjalizacji szpitali (nowelizacja ustawy o działalności leczniczej). Ustawa weszła w życie w lipcu tego roku. Przywróciła najważniejszą zasadę w służbie zdrowia – gwarancję i odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo i zdrowie obywatela. Nowelizacja gwarantuje zachowanie publicznego charakteru szpitali w Polsce. Odchodzimy od działania dla zysku kosztem pacjentów. Dziś samorząd, uczelnia medyczna czy inny podmiot publiczny nie może zbyć udziałów w szpitalu, jeżeli powodowałoby to utratę pakietu kontrolnego. Przekształcone już szpitalne spółki swoje ewentualne zyski będą musiały przeznaczać na działalność leczniczą – dla pacjentów. Ustawa obejmuje także szereg innych regulacji – znosi obowiązkowe, kosztowne ubezpieczenia dla szpitali; umożliwia finansowanie przez samorządy dodatkowych świadczeń, umożliwia tworzenie nowych SPZOZ-ów.

Rozszerzamy dostępność leków

Leki mają być tańsze nie tylko dla seniorów. Dlatego na listy leków refundowanych wprowadziliśmy 23 nowe substancje czynne, przydatne szczególnie w leczeniu chorób nowotworowych, psychicznych, endokrynologicznych, gastrologicznych, w stwardnieniu rozsianym i chorobie Parkinsona. Rozpoczęliśmy także refundację kannabinoidów dla dzieci i dorosłych w padaczce lekoopornej.

Zapewniamy powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

Zapewniliśmy dostęp do podstawowych świadczeń każdemu pacjentowi – również tym formalnie nieuprawnionym. W ten sposób znieśliśmy barierę w dostępie do podstawowej pomocy. Dzięki temu Polacy będą diagnozowani szybciej, a ich leczenie będzie skuteczniejsze i tańsze. Już od stycznia pacjenci będą mogli bez obaw o negatywną weryfikację w eWUŚ udać się do swojego lekarza rodzinnego.

Kształcimy nowe pokolenia lekarzy

Spadająca liczba pracowników służby zdrowia to od lat ogromny problem. Aby temu zaradzić zwiększyliśmy limit miejsc na kierunku lekarskim o 912 miejsc (ponad 600 na studiach stacjonarnych w języku polskim). To blisko o 1/5 więcej studentów kierunku lekarskiego niż do tej pory. Wysoko wykwalifikowani lekarze – którzy pracują w kraju, a nie za granicą – zapewnią (w dłuższej perspektywie) łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej. Przygotujemy także strategię dla innych zawodów medycznych.

Kierujemy strumień inwestycji tam, gdzie rzeczywiście jest  potrzebny

Dzięki wprowadzeniu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) zapewniliśmy przejrzysty i racjonalny proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Blisko 12 miliardów złotych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 chcemy spożytkować we właściwy sposób. Przejrzysty proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia, o który mogą wystąpić podmioty lecznicze, będzie podstawą dla podpisywania kontraktów z NFZ i wniosków o dofinansowanie infrastruktury. „To nie wielkie projekty decydują o skuteczności służby zdrowia, ale setki jednostek w każdym regionie kraju zapewniające każdego dnia najwyższej jakości usługi lecznicze. Mapy potrzeb i IOWISZ racjonalizują proces inwestycyjny w służbie zdrowia i uniezależniają go od czynników politycznych” – podkreślił minister.

Przywracamy dobre praktyki w zakresie konsultacji społecznych

Działamy na rzecz obywateli i dla dobra pacjentów. Chcemy, aby uczestniczyli w kształtowaniu polityki zdrowotnej w Polsce. Dlatego w swoich działaniach prowadzimy szerokie konsultacje społeczne wśród ekspertów i zwykłych obywateli. Minister podkreślił, że ich głos jest bardzo ważny. „Konsultujemy nie tylko bieżące problemy i już przygotowane projekty. Przede wszystkim stale prowadzimy rozmowy o kształcie przyszłych reform i programów, tak aby od samego początku ich powstawania uczestniczyli w naszych pracach Ci, których te ustawy i programy będą dotyczyły”.

Nowa ustawa antytytoniowa

Nowelizacja reguluje kwestie e-papierosów i realizuje europejską dyrektywę tytoniową. Palenie jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego i co roku kilkadziesiąt tysięcy osób traci życie w wyniku chorób spowodowanych paleniem papierosów. Aby przeciwdziałać popularyzacji papierosów elektronicznych ograniczyliśmy ich sprzedaż młodzieży poniżej 18. roku życia i zobowiązaliśmy sprzedawców do umieszczania ostrzeżeń tekstowych. Ograniczyliśmy także miejsca, w których dopuszczalne jest ich palenie. Dążymy do zmniejszenia dostępności tych wyrobów dla dzieci i młodzieży i staramy się lepiej kontrolować obrót – zarówno zwykłych papierosów, jak i e-papierosów.

Porządkujemy wyceny w koszyku świadczeń gwarantowanych

Skoncentrowaliśmy się na kardiologii i pediatrii. Nowe taryfy w kardiologii powstały na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. Część środków  przenieśliśmy z przeszacowanej kardiologii inwazyjnej do zaniedbanej kardiologii zachowawczej i pediatrii. Dzięki temu wyrównają się duże dysproporcje w tych obszarach. Przygotowaliśmy także  program kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale serca, tak aby po pobycie w szpitalu nie musieli martwić się o dostęp do lekarzy i rehabilitacji. „Służba zdrowia, aby mogła w pełni realizować misję społeczną, musi być przejrzysta i zrozumiała dla zwykłych ludzi. Nie może też powalać na bogacenie się jednych i ubożenie drugich, ani podział na pacjentów którzy się opłacają i którzy są odsyłani od Annasza do Kajfasza, bo ich leczenie przynosi straty” – podsumował minister zdrowia.

Opublikowaliśmy mapy potrzeb zdrowotnych

Mapy wskazują, gdzie powinien być skierowany strumień inwestycji i jak powinna wyglądać struktura szpitalnictwa w Polsce. Jest to drogowskaz, na podstawie którego IOWISZ może precyzyjnie oceniać inwestycje. Mapy tworzą także ramy regionalnej polityki zdrowotnej. Wskażą priorytety w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. Dzięki temu świadczenia zdrowotne będą zabezpieczone zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. „Podstawą dla dalszego działania jest precyzyjna wiedza – kto i w jakim zakresie potrzebuje pomocy medycznej – dopiero posiadając taką wiedzę, można projektować dalsze zmiany” – zaznaczył minister.

Stworzyliśmy nowy system dla służby krwi

Po wielu latach opóźnień zakończyliśmy z sukcesem prace nad ustawą i dostosowaliśmy polskie prawo do norm unijnych. Dzięki temu zapewniliśmy bezpieczeństwo zarówno biorcom, jak i dawcom krwi. Ustandaryzowaliśmy procesy krwiodawstwa i krwiolecznictwa. System jakości, który zostanie wdrożony we wszystkich centrach krwiodawstwa, zapewni najwyższy poziom działania od momentu pobrania krwi przez badania, przechowywanie, transport, wydawanie i przetoczenie biorcy krwi. Rozpoczęliśmy także prace nad system e-Krew.

Przywróciliśmy staż podyplomowy

Odpowiedzieliśmy na apele środowiska lekarskiego i absolwentów studiów medycznych. Pełne prawo wykonywania zawodu na czas stażu to naturalny etap rozwoju. Młody adept wdraża się pod opieką doświadczonego patrona. Kształcenie kolejnego pokolenia lekarzy to jeden z naszych priorytetów. Musimy dbać o jakość tego kształcenia, dlatego przywróciliśmy staż dyplomowy.

Wydaliśmy rozporządzenie kryterialne

Zależy nam na tym, aby w konkursach była ważna zarówno jakość usług, jak i cena. Rozporządzenie wspiera tych świadczeniodawców, którzy zapewniają kompleksowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nasza wizja skoordynowanej opieki zdrowotnej zakłada, że jeden podmiot będzie prowadził leczenie w jak największym zakresie. Taki model opieki lepiej zabezpieczy potrzeby pacjentów. Dlatego rozporządzenie kryterialne premiuje jak najszersze pakiety świadczeń –  niezależnie od rozmiarów placówki i tego czy jest to jednostka prywatna czy publiczna.

Opracowaliśmy Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia prowadzi do wydłużenia życia Polaków, poprawy zdrowia i jakości ich życia oraz ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu. Wyznacza 6 celów operacyjnych na rzecz dłuższego i zdrowszego życia. To wstęp do budowy instytucji odpowiedzialnej za zdrowie publiczne – Urzędu Zdrowia Publicznego, który rozpocznie działanie 1 stycznia 2018 r.

Przyjęliśmy program zdrowia prokreacyjnego

Program zwiększa dostęp do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności, poprzez utworzenie co najmniej 16 ośrodków wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt niezbędny do diagnozowania niepłodności. Zakłada także wsparcie dla kobiet i mężczyzn, którzy borykają się z zaburzeniami płodności.

Wdrażamy program leczenia stopy cukrzycowej

Program ma na celu wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie specjalistycznego leczenia ZSC. Jest to pierwszy kompleksowy, skoordynowany plan działań na rzecz tej grupy chorych. Wczesne rozpoczęcie specjalistycznego leczenia zapobiega aż 90% przypadków amputacji kończyn i zmniejsza liczbę hospitalizacji (do tej pory nasz kraj charakteryzował się  wstydliwą, bardzo wysoką statystyką amputacji kończyn). Doposażenie gabinetów, zaawansowane szkolenia i kampania skierowana do pacjentów doprowadzą do skutecznego ograniczenia tego problemu.

Zmieniliśmy tzw. rozporządzenie sklepikowe

Chcemy, aby dzieci i młodzież w szkołach mogły jeść zdrowo i smacznie. Chcemy podnosić ich  świadomość zdrowego żywienia, a nie zabraniać im czegokolwiek. Dlatego katalog produktów dostępnych w szkolnych sklepikach poszerzyliśmy o tak podstawowe produkty, jak kanapki czy bułki. Jest jeden warunek – muszą spełniać kryteria jakości i zdrowego stylu życia.

Wprowadzamy powszechne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom

To nasz duży sukces. Od początku 2017 r. nowo narodzone dzieci będą obowiązkowo szczepione przeciwko pneumokokom. Eksperci wskazują, że wprowadzenie tych szczepień zmniejszy liczbę zachorowań i zwiększy odporność. Przyczyni się także do zmniejszenia zjawiska antybiotykoodporności.

Projekt „Za życiem”

Odegraliśmy kluczową rolę w przygotowaniu tego rządowego projektu. Umożliwi on wsparcie rodzin, w których pojawiają się tzw. trudne ciąże. Trzon tego programu to świadczenia medyczne i pomoc psychologiczna.  

Nad czym pracujemy

Zmiany w pakiecie onkologicznym

Aby zmniejszyć biurokrację, która utrudnia realizację założeń pakietu, upraszczamy procedury. Chcemy, aby karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) faktycznie spełniała swoje zadanie. Częściowo znosimy złożony system sprawozdawczości. Jednocześnie wprowadzamy obowiązkowe krótkie terminy dla osób, które można diagnozować tylko w procesie leczenia. Co najważniejsze – rozszerzamy listę nowotworów objętych pakietem. „Pakiet onkologiczny musi działać w maksymalnie szerokim zakresie, tak aby każdy potrzebujący go pacjent miał dostęp do łatwego i efektywnego systemu opieki” – zaakcentował minister.

Realizujemy nasze plany

Wśród ważnych projektów, nad którymi pracujemy, minister wymienił dużą ustawę refundacyjną i wynagrodzenia w służbie zdrowia.  Zapowiedział, że w drugim roku skupi się na reformie systemowej. Zmiany te wprowadzą ustawy o sieci szpitali, podstawowej opiece zdrowotnej oraz ratownictwie medycznym. Po raz kolejny zapowiedział także, że w 2018 r. nie będzie już Narodowego Funduszu Zdrowia.

10 listopada 2016 r. minister zdrowia skierował do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu:

Wprowadzają one do tzw. koszyka nowe świadczenie - opiekę kompleksową po zawale mięśnia sercowego. W jej skład wejdą cztery moduły świadczeń:
 • zabiegi kardiologii interwencyjnej,
 • kompleksowa rehabilitacja i edukacja,
 • elektroterapia,
 • specjalistyczna opieka kardiologiczna (obejmująca konsultacje z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii).
To nowe rozwiązanie przyczyni się do poprawy jakości i efektywności leczenia. Zapewnienie pacjentom po zawale dostępu do dalszej terapii, która jest niezbędna ze względu na stan ich zdrowia, jest w pełni uzasadnione zarówno z klinicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Obecnie świadczenia te nie są zapewnione na właściwym poziomie – czas oczekiwania na nie jest zbyt długi i nie wszyscy chorzy są nimi objęci. Tymczasem, jeżeli po wykonaniu kosztownych zabiegów kardiologii interwencyjnej pacjent nie ma zapewnionej kontynuacji leczenia, efekty zdrowotne nie mogą być zadowalające. W sytuacji, gdy wskaźnik śmiertelności jednorocznej w tej grupie pacjentów wynosi około 10 procent, wprowadzenie kompleksowej i skoordynowanej opieki jest koniecznością. Dzięki temu pacjenci będą mieli zapewnione nie tylko zabiegi ratujące życie, lecz także niezbędną rehabilitację kardiologiczną, a w razie potrzeby – kolejne wizyty kontrolne. Termin zgłaszania uwag do projektów upływa 1 grudnia 2016 r.  

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w okresie od 15 listopada do 15 grudnia br. Departament Analiz i Strategii będzie prowadzić spotkania z udziałem krajowych i wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia oraz z przedstawicielami wojewódzkich rad ds. potrzeb zdrowotnych, w celu skonsultowania wyników analiz, które stanowią podstawę tworzonych map potrzeb zdrowotnych.

Cel spotkań

Konsultacje dotyczą trzydziestu grup chorób, które zostały zdefiniowane w projekcie. To dla nich powstają mapy. Uczestnicy spotkań ugruntują i usystematyzują wiedzę na temat sposobu rozumienia danych zawartych w mapach i zjawisk, które te dane przedstawiają. Dzięki temu unikniemy ewentualnych różnic interpretacyjnych. Spotkania ze środowiskiem umożliwią wspólną weryfikację wniosków wynikających z analiz. Do tego niezbędna jest wiedza i doświadczenie ekspertów medycznych, które wynikają z ich codziennej praktyki klinicznej. Zgłaszane przez nich uwagi i wysuwane postulaty, są najbardziej aktualnym i ważnym z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia źródłem informacji.

Kto weźmie udział w konsultacjach

Zaproszenie do konsultacji zostało przekazane do urzędów wojewódzkich oraz do konsultantów krajowych z prośbą o poinformowanie oraz zachęcenie do udziału konsultantów wojewódzkich z dziedzin zainteresowanych poszczególnymi grupami chorób.

Kiedy zostaną opublikowane nowe mapy

Zakładamy, że mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób zostaną opublikowane do 31 grudnia 2016 r. Czytaj więcej o projekcie w serwisie poświęconym mapom potrzeb zdrowotnych.

W związku z artykułem opublikowanym 8 listopada w „Fakcie”, który dotyczył przetargu na szczepionki. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie wprowadzające obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci. Od 1 stycznia 2017 r. będą szczepione wszystkie nowo narodzone dzieci. Za zakup szczepionek zapłaci ministerstwo.

Pieniądze na szczepionki

Na szczepionki do wykonywania od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom przeznaczono 160 mln zł. W październiku minister finansów zwiększył budżet ministra zdrowia o tę kwotę, aby kupić te szczepionki do końca 2016 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Przetarg

Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom odbywa się zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Prowadzi go Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, a nadzoruje merytorycznie Departament Matki i Dziecka. Wiceminister Krzysztof Łanda nie jest w żaden sposób związany z tą sprawą.

Etap i tryb

Oferty w przetargu można składać do 14 listopada do godz. 10.00. Zakład zamówień publicznych prowadzi przetarg w trybie nadzwyczajnym, ponieważ szczepionki muszą zostać zakupione do końca 2016 r. Aby od 1 stycznia 2017 r. nowo narodzone dzieci mogły być szczepione przeciwko pneumokokom, szczepionki muszą znaleźć się na czas w Centralnej Bazie Rezerw w Porębach. Następnie muszą zostać przekazane do wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju, aby placówki, zatrudniające lekarzy wykonujących szczepienia mogły odebrać szczepionki i zaszczepić dzieci w terminie. W związku z tym zgodziliśmy się na zakup szczepionek w opakowaniach obcojęzycznych, pod warunkiem, że  wykonawca uzupełni każde opakowanie o ulotkę przetłumaczoną na język polski. Wyrażenie zgody w żaden sposób nie rozstrzyga o wyniku przetargu.

Dobre praktyki

Stosujemy taką praktykę, jeśli organizujemy przetargi na szczepionki pod koniec roku lub musimy uzupełnić zapasy w Centralnej Bazie Rezerw. W ostatnich latach było tak m.in. w przypadku przetargów na :
 • szczepionki z acelularnym komponentem krztuśca,
 • szczepionki przeciwko odrze-śwince-różyczce.
Produkt, który nie zawiera ulotki w języku polskim, nie był przygotowany na rynek polski. Mimo to prawo farmaceutyczne – w określonych sytuacjach i na określonych zasadach – pozwala stosować go w Polsce, jeśli ma takie same wskazania do stosowania, taki sam skład i jest produkowany przy zachowaniu takich samych norm jakości.

Szczepionki na pneumokoki w Polsce

Na polskim rynku są dostępne dwie szczepionki przeciwko pneumokokom stosowane u dzieci.  Obie są skuteczne i mają zbliżony profil bezpieczeństwa. Przetargi na zakup szczepionki przeciwko pneumokokom były już prowadzone. W ostatnim – na ich zakup dla dzieci z grup ryzyka – jeden z producentów zaskarżył zastosowane kryteria jakości do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodne z wyrokiem  z 10 maja 2016 r. minister zdrowia mógł zastosować takie kryteria. Kryteria jakościowe zostały również zastosowane w obecnie ogłoszonym przetargu. Kryteria wyboru wykonawcy zamówienia są opublikowane na stronie internetowej zakładu. O tym, ze szczepionki na przeciwko pneumokokom w Polsce są skuteczne i bezpieczne informowaliśmy w komunikacie z 26 sierpnia.  

Przepisy

Ustawa – Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” odbyły się w centrum konferencyjnym Airport Hotel Okęcie. W ramach obchodów rozpoczęły się tam dzisiaj dwudniowe spotkanie kierowników ośrodków transplantacyjnych oraz XXXI konferencja koordynatorów transplantacyjnych. Prowadzą je prof. Roman Danielewicz, dyrektor Poltransplantu i dr hab. Jarosław Czerwiński.

List od ministra zdrowia

Podczas uroczystości wiceminister Katarzyna Głowala złożyła na ręce prof. Romana Danielewicza list od ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Mimo że nie mógł pojawić się osobiście, podziękował w nim dyrektorom (byłemu i obecnemu) prof. Januszowi Wałaszewskiemu i prof. Romanowi Danielewiczowi  oraz wszystkim pracownikom Centrum za ogromny wkład w budowę i rozwój transplantologii w Polsce. „Dziękuję Państwu za trud codziennie podejmowanych działań, których odzwierciedleniem są liczne sukcesy, jak wiadomo: sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do tego, co się robi” – czytamy. Minister podkreślił, że transplantologia w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie i ciągle się rozwija. Jednak liczba przeszczepów wykonywanych w naszym kraju jest wciąż niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniem problemów dotyczących polskiej transplantologii. Zapowiedział nowelizację ustawy o pobraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia"

Podczas spotkania wiceminister Katarzyna Głowala w imieniu ministra zdrowia wręczyła 13 pracownikom Poltransplantu odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” to najwyższe odznaczenie resortowe przyznawane przez ministra zdrowia za wybitne osiągnięcia na rzecz systemu opieki zdrowotnej. Czytaj więcej o jubileuszu na stronie internetowej Poltransplantu.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi planowanej daty likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia zapewniamy, że zmiana systemowa w tym zakresie nastąpi z dniem 1 stycznia 2018 roku. Aktualnie przygotowujemy projekt ustawy likwidującej NFZ. Zostanie on przekazany do konsultacji publicznych w ciągu kilku tygodni.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia

Zakładaną zmianę w systemie ochrony zdrowia w Polsce realizujemy w kilku etapach.

Dekomercjalizacja

W pierwszej kolejności rząd Prawa i Sprawiedliwości odszedł od złej praktyki ukierunkowania na komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych oraz utworzył możliwość powoływania nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przepisy zmieniające ustawę o działalności leczniczej weszły w życie w lipcu tego roku.

Sieć szpitali

Kolejną ze zmian – wprowadzenie sieci szpitali – zaplanowaliśmy na 1 lipca 2017 roku. Projekt ustawy jest po konsultacjach publicznych i trafi niebawem pod obrady Rady Ministrów.

NFZ nie będzie dochodził kosztów udzielonych świadczeń, jeśli wystąpią problemy z potwierdzeniem prawa do świadczeń

W Sejmie toczą się obecnie prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach, która gwarantuje  każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia – nawet jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń. Dzięki temu poprawi się dostępność świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zmiana ta wyeliminuje sytuacje, gdy pacjent nie skorzystał ze świadczeń z obawy przed poniesieniem kosztów.

Likwidacja NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany 1 stycznia 2018 roku, czyli już po wprowadzeniu zakazu komercjalizacji publicznych szpitali, utworzeniu sieci szpitali i wprowadzeniu nowych zasad ich finansowania. Minister zdrowia, planując harmonogram zmian w systemie opieki zdrowotnej, celowo rozdziela poszczególne etapy reformy. Pozwoli to na sprawne przejście z jednego systemu do drugiego, bez zbędnych obciążeń dla pacjentów i innych uczestników systemu. Minister zdrowia jest w stałym kontakcie z pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejne spotkanie, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia związane z likwidacją Narodowego Funduszu, Zdrowia odbędzie się w tym tygodniu.

W ustawie budżetowej na 2016 r. na Program Szczepień Ochronnych zabezpieczono:

 • 86 062 000 zł – w części budżetowej, którą dysponuje minister zdrowia;
 • 53 958 000 zł – w rezerwie celowej poz. 44 (o tę kwotę zwiększono plan finansowy ministra zdrowia).
Łącznie jest to 140 020 000 zł. Ponadto w październiku br. zwiększono środki, którymi dysponuje minister zdrowia o:
 • 38 755 000 zł – przeznaczone na zakup preparatów do wykonania szczepień do końca 2016 r. (m.in. w związku z wzrostem cen szczepionek);
 • 42 285 000 zł – przeznaczone na odbudowanie zapasów  magazynowych, tzw. Bezpiecznych  Stanów Magazynowych (BSM). Poprzednie rządy wykorzystywały  je do zapewnienia szczepień zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Minister zdrowia – mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci – zdecydował, że BSM zostaną odbudowane.
Również w październiku zwiększono plan finansowy ministra zdrowia na bieżący rok o 160 000 000 zł. Ta kwota jest przeznaczona na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom w celu zapewnienia po 1 stycznia 2017 r. płynności szczepień u nowonarodzonych dzieci, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2017 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które wprowadza do kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom. Dzięki temu od 1 stycznia 2017 r. wszystkie nowonarodzone dzieci będą obowiązkowo szczepione przeciwko pneumokokom, a koszty zakupu szczepionek pokryje minister zdrowia.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas konferencji prasowej zachęcił do szczepień przeciwko grypie. Gośćmi konferencji zorganizowanej 27 października br. w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego byli: Vytenis Andriukaitis, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności UE, prof. Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego oraz dr Paulina Karwowska, Dyrektor Biura WHO w Polsce. Minister w swoim wystąpieniu o roli szczepień i stanie szczepień w Polsce podkreślił, że rolą Ministerstwa Zdrowia jest intensyfikowanie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych zarówno do obywateli, jak i personelu medycznego. Ponadto wskazał, że szczepienia ochronne są efektywne ekonomicznie, zmniejszają całkowite koszty wydatkowane na leczenie chorób zakaźnych i ich powikłań. „Szczepienie, w tym także szczepienie przeciw grypie, to najbardziej efektywny ekonomicznie sposób uniknięcia choroby, każdej choroby zakaźnej (w tym przypadku grypy). Koszty szczepienia są znikome w porównaniu z kosztami, które może generować sama choroba” – powiedział. Minister Radziwiłł przypomniał także, że resort przygotowuje rozwiązania, które pozwolą na objęcie refundacją niektórych szczepionek znajdujących się obecnie w wykazie szczepień zalecanych.

Szczepienia to najlepsze narzędzie walki z grypą

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, minister wielokrotnie podkreślał, że szczepienie to najlepsze narzędzie walki z chorobami zakaźnymi, a dostęp do szczepień jest jednym z najważniejszych elementów działań zmierzających do osiągnięcia efektywnej profilaktyki w ochronie zdrowia społeczeństwa w Polsce. „Jeśli chodzi o choroby wirusowe, a grypa jest chorobą wirusową, to szczepienie jest nie tylko najlepszym, a w zasadzie jedynym narzędziem walki z tą chorobą” - dodał. Podczas konferencji minister i komisarz Vytenis Andriukaitis, po uprzednim badaniu lekarskim, zaszczepili się przeciw grypie. Minister zapewnił, że szczepienia są dziedziną rozwojową, zwiększającą możliwości medycyny w stosowanej profilaktyce, co skutkuje zarówno podnoszeniem standardu funkcjonowania państwa (stabilna sytuacja epidemiologiczna, eliminacja kolejnych chorób zakaźnych, redukcja wydatków na leczenie pacjentów), jak i poprawieniem zdrowia oraz komfortu życia społeczeństwa.

27 października 2016 r. w Ministerstwa Zdrowia odbyła się konferencja "Centra urazowe dla dzieci – wyzwania związane z ich tworzeniem". Konferencję zainaugurował wiceminister Marek Tombarkiewicz. Gośćmi specjalnymi byli eksperci z USA w dziedzinie chirurgii dziecięcej – przedstawiciele Szpitala Dziecięcego w Cincinnati: prof. Richard A. Falcone, dyrektor oddziału chirurgii urazowej oraz  prof. Margot Daugherty, specjalista do spraw edukacji. Za pośrednictwem połączenia wideokonferencyjnego w spotkaniu uczestniczyły również osoby z zespołu zarządzającego Szpitalem Dziecięcym w Cincinnati. W spotkaniu brali udział również polscy eksperci w dziedzinie chirurgii dziecięcej: prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, prof. dr hab. med. Janusz Bohosiewicz - konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej, prof. dr hab. med. Robert Jerzy Ładny - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, a także przedstawiciele 13 szpitali, w których zostały już utworzone lub planowane jest utworzenie centrów urazowych dla dzieci. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie amerykańskiego programu medycyny urazowej i korzyści płynących z wprowadzenia wyodrębnionego systemu centrów urazowych dla dzieci w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenia specjalistów ze szpitala Cincinnati Children’s mogą stanowić cenne wsparcie w procesie organizacji centrów urazowych i zasad ich funkcjonowania w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 20 października 2016  roku. W trakcie prac:

 • przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 20 października 2016 r.,
 • sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.
Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r., w stosunku do projektu obwieszczenia, mają charakter porządkujący i redakcyjny. Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze. Czytaj więcej na temat projektu obwieszczenia w komunikacie z 20 października 2016 r. Obwieszczenie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r.

W Ministerstwie Zdrowia podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie  w Programie Infrastruktura i Środowisko. Projekt zrealizuje Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość inwestycji to ponad 4 mln zł. Umowy podpisali Anna Goławska, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Marek Durlik, dyrektor szpitala. Fundusze unijne pomogą doposażyć szpitalny oddział ratunkowy w nowoczesny sprzęt oraz poprawić standard pomieszczeń. Szpital zakupi m.in. aparaty RTG, USG i EKG, pompy infuzyjne i system ogrzewania pacjenta. Dzięki temu będzie można przyjmować więcej pacjentów i w lepszych warunkach. Obecna powierzchnia szpitalnego oddziału ratunkowego jest niewystarczająca na potrzeby osób korzystających z ze świadczeń ratownictwa medycznego.  Tylko w 2015 r. z usług szpitalnego oddziału ratunkowego CSK MSWiA skorzystało ok. 48 tys. pacjentów. W najbliższym czasie zostaną podpisane kolejne umowy na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wartość projektów wyniesie ponad 168 mln zł.

14 października 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość "Specjalista 2015". Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył listy gratulacyjne tym lekarzom, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym i osobom wykonującym inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, którzy w 2015 r. uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu specjalizacyjnego. Listy gratulacyjne otrzymali również kierownicy specjalizacji. W uroczystości uczestniczyli także wiceminister Jarosław Pinkas, wieloletni dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dr hab. Joanna Jędrzejczak, obecny dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych dr hab. Mariusz Klencki, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz w zastępstwie prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – prof. dr hab. Ewa Balcerczak. Najwięcej wyróżnień otrzymali lekarze. W tej grupie najwyższe wyniki z egzaminu otrzymały 34 osoby, w grupie osób reprezentujących inne zawody medyczne – 18 osób, wśród farmaceutów – 11, a wśród diagnostów laboratoryjnych – 6. Minister Konstanty Radziwiłł pogratulował wyróżnionym specjalistom. Życzył im, aby wiedza zdobyta w toku kształcenia służyła pacjentom i całemu społeczeństwu. Podziękował również kierownikom specjalizacji. Podkreślił, że rola mistrza – mentora w kształceniu podyplomowym kadr medycznych jest nie do przecenienia. Podczas tegorocznej uroczystości, która odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej, minister zdrowia zwrócił szczególną uwagę na zasługi instytucji, które zajmują się w Polsce kształceniem podyplomowym kadr medycznych – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Centrum Egzaminów Medycznych. Minister wręczył listy z podziękowaniami ich dyrektorom. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Straussowskiej "Obligato" pod dyrekcją Jerzego Sobeńki oraz innych artystów.

Rak piersi jest najczęściej występującym u kobiet rodzajem choroby nowotworowej. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera z powodu nowotworu, jest zbyt późne wykrycie choroby. Wyniki badań dowodzą, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię, dużo rzadziej umierają z powodu raka piersi. Postęp medycyny, umiejętności polskich lekarzy i nakłady ministra zdrowia na specjalistyczną aparaturę stosowaną w diagnostyce i leczeniu onkologicznym sprawiają, że w zdecydowanej większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne (mammografię, USG i samobadanie piersi). Mammografia to badanie, które za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć raka piersi we wczesnym stadium rozwoju – gdy leczenie jest dużo bardziej skuteczne. Ważnym elementem profilaktyki jest też samobadanie piersi. Już od dwudziestego roku życia każda z Pań powinna regularnie badać piersi, a raz w roku takie badanie powinno być wykonane przez ginekologa, chirurga lub onkologa. Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Panie będące w tej grupie wiekowej powinny poddawać się mammografii co dwa lata. Badanie trwa zaledwie kilka minut, a pacjentki, do których skierowany jest program profilaktyczny (czyli Panie w wieku 50 – 69 lat) nie muszą mieć na nią skierowania ani specjalnego zaproszenia. Aby wykonać mammografię w ramach programu, wystarczy zgłosić się do jednej z placówek, które realizują program. Badanie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Informacje o placówkach realizujących program dostępne są w oddziałach wojewódzkich NFZ. Badanie można również wykonać w mobilnych mammobusach. Harmonogram postoju mammobusów jest dostępny w serwisie Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie, które ze względu na wiek nie uczestniczą w programie profilaktycznym, mogą wykonać bezpłatne badanie piersi (mammografię lub USG) na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekologa, onkologa) przyjmującego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. O tym, czy pacjentka powinna mieć wykonane USG czy mammografię, decyduje lekarz. Infografika - profilaktyka raka piersi

Grypa to poważna choroba zakaźna układu oddechowego. W ciągu roku zapada na nią około 330-390 mln ludzi na całym świecie, czyli 5-15 proc. populacji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca szczególną uwagę na konieczność szczepienia przeciwko grypie, jako najskuteczniejszej formie przeciwdziałania chorobie. Od ponad czterech lat, to jest od 2013 roku, WHO promuje szczepienia przeciwko grypie, ogłaszając kampanie "Flu Awareness". Głównym celem kampanii jest zwracanie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi:

 • osoby starsze,
 • kobiety w ciąży,
 • dzieci,
 • osoby z chorobami współistniejącymi, gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby,
 • pracowników służby zdrowia.
Zachorowalność na grypę w Polsce rośnie. W 2014 roku szacowano ją na 8151,6/100,000, a w 2015 już 9994,7/100,000 przypadków. Sezonowa śmiertelność na grypę wynosi średnio 0,1-0,5 proc. (umiera 1-5/1,000) z 90 proc. śmiertelnością u osób powyżej 60 roku życia. Od 3 lat w Polsce procent osób, które szczepią się przeciw grypie, utrzymuje się na bardzo niskim stałym poziomie wynoszącym 3,7 proc. W tym roku czwarta ogólnoświatowa edycja kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania odbędzie się w dniach 17-21 października 2016. Głównym celem tegorocznej kampanii jest zwiększenie liczby szczepień przeciwko grypie wśród Pracowników Służby Zdrowia.

Główne założenia kampanii:

 • Zwiększenie szczepień wśród Pracowników Służby Zdrowia, aby zapobiec wystąpieniu choroby.
 • Zwiększenie szczepień wśród Pracowników Służby Zdrowia w celu ochrony pacjentów przed chorobą.
 • Zachęcenie do szczepień osoby z grup ryzyka przez Pracowników Służby Zdrowia.

Dlaczego kampania przeciw grypie?

Grypa przebiega zwykle łagodnie i większość ludzi szybko powraca do zdrowia. Jednak ta zakaźna choroba układu oddechowego, wywołana przez wirusy grypy, może czasami powodować poważne powikłania, a nawet śmierć. Strona Biura Regionalnego WHO dla Europy dotycząca kampanii.

20 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W rozmowach uczestniczyła premier Beata Szydło. Podczas spotkania szefowa rządu wyznaczyła harmonogram działań związanych z postulatami strony związkowej. Zobowiązała wówczas ministra zdrowia, aby do 15 października przekazał do konsultacji publicznych trzy projekty przepisów dotyczących: sieci szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego. Minister dotrzymał tego terminu. Wszystkie trzy dokumenty zostały przekazane do konsultacji publicznych. Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej – został przekazany do konsultacji 23 września:

 • definiuje rolę i miejsce podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia (POZ);
 • określa zasady organizacji, poprawia funkcjonowanie i gwarantuje wysoka jakość podstawowej opieki zdrowotnej;
 • wzmacnia podstawową opiekę zdrowotną, umożliwia zwiększenie efektywności opieki;
 • na podstawie założeń będzie opracowany projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali – został przekazany do konsultacji 27 września:
 • wprowadza nowy model kontraktowania i rozliczania świadczeń wykonywanych w szpitalach;
 • ma na celu:
  • zapewnienie ciągłości i stabilności finansowania placówek, które są najbardziej istotne dla zabezpieczenia dostępu do świadczeń szpitalnych,
  • optymalizację liczby oddziałów specjalistycznych,
  • poprawę koordynacji świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.
 • wprowadza 6 poziomów zabezpieczenia świadczeń specjalistycznych. Zostaną do nich zakwalifikowane szpitale, które spełnią kryteria określone w przepisach. Zakwalifikowane szpitale będą mogły podpisać kontrakt z NFZ bez przystępowania do konkursu – w zakresie oddziałów objętych kwalifikacją.
Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym– projekt został przekazany 14 października do konsultacji zewnętrznych.
 • zwiększa wpływ ministra i wojewodów na funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • wprowadza wymóg zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie stosunku pracy;
 • zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i pracowników PRM, gdyż  umowa o pracę nie pozwala na przekraczanie ustawowego maksymalnego czasu pracy;
 • zabezpiecza finansowanie systemu PRM – środki na realizację zadań powierzonych (na podstawie umowy) przez wojewodę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Przypominamy także, że ratownicy medyczni, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę, zostaną objęci rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

Mapy potrzeb zdrowotnych są opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz. U. 2015 poz. 458). Opierają się one na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego, charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej szpitala. W opracowaniu wykazano wszystkie oddziały, które według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) funkcjonowały w 2014 roku. Mapy odzwierciedlają zapisy znajdujące się w rejestrze, do którego dane (w tym o ilości łóżek na oddziale) zgłaszają same podmioty.  Oddziały szpitalne zostały przyporządkowane do specjalności zgodnie z danymi zgłoszonymi do RPWDL. W mapach potrzeb zdrowotnych prezentowanych jest szereg wskaźników, które opisują stan zdrowia ludności (aspekty demograficzne i epidemiologiczne, w tym chorobowość szpitalna i śmiertelność) oraz funkcjonowanie podmiotów leczniczych. Oddziałów szpitalnych dotyczy ponad 50 różnego typu wskaźników, z czego liczby łóżek i jej pochodnych dotyczy w sumie 5. Stwierdzenie, że mapy mówią tylko o bazie łóżkowej jest więc bezpodstawne i wydaje się wynikać z niezrozumienia treści  dokumentu. Odnosząc się do poruszonej przez red. Judytę Watołę kwestii liczby łóżek na oddziałach diabetologicznych na Śląsku wyjaśniamy, że mapa  prezentuje nie liczbę pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, ale liczbę hospitalizacji pacjentów z województwa śląskiego  (sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia) na oddziałach diabetologicznych (zgodnie z VIII częścią kodu resortowego) – na co wskazują tytuły poszczególnych rozdziałów mapy. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że pacjenci z cukrzycą leczeni są w Polsce przede wszystkim na oddziałach chorób wewnętrznych.  Znajduje to potwierdzenie w rozdziale dotyczącym oddziałów chorób wewnętrznych w części dotyczącej struktury rozpoznań na tych oddziałach. Łóżka diabetologiczne znajdują się w pododdziałach diabetologicznych, funkcjonujących w ramach oddziałów chorób wewnętrznych i zostały uwzględnione w analizie dotyczącej tych właśnie oddziałów. Odnosząc się do przedstawionych w tekście zarzutów dotyczących oddziału chorób metabolicznych wyjaśniamy, że w Mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa śląskiego nie występuje cytowane przez red.  Judytę Watołę stwierdzenie, że „najmniejszy oddział ma 0 łóżek”. Bezpodstawne są także zarzuty  dotyczące łóżek w zakresie opieki paliatywnej.  Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej stanowią odrębną grupę świadczeń i w związku z tym w ogóle nie są analizowane w ramach map potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego. Wskazane powyżej błędy mogą wynikać z oparcia się przez autorkę na niewłaściwych dokumentach. Mapy powstają w sposób cykliczny. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw kolejna edycja map potrzeb zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego – na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. – zostanie opublikowana do 31 maja 2018 r. Ministerstwo analizuje  uwagi zgłaszane do map, które zostały już opublikowane. Zostaną one wzięte pod uwagę i wykorzystane w pracach nad kolejną edycją map. Zapoznaj się z obowiązującymi mapami potrzeb zdrowotnych, opublikowanymi na stronie http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/

7 października  w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość wręczenia odznak i legitymacji "Zasłużony Dawca Przeszczepu" przyznanych przez ministra Konstantego Radziwiłła osobom, które więcej niż raz oddały szpik albo inne regenerujące się komórki lub tkanki, lub były dawcami narządu. W bieżącym roku na wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” przyznano odznaki 198 dawcom przeszczepów. Podczas dzisiejszej uroczystości wiceminister Katarzyna Głowala wręczyła odznaki i legitymacje 118 dawcom, składając w imieniu ministra zdrowia gorące podziękowania. Osoby, którym mam dziś zaszczyt wręczyć w imieniu ministra zdrowia odznaki "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" ofiarowały cząstkę siebie innemu człowiekowi zmagającemu się z chorobą i tym samym dołączyły do znamienitego grona dawców komórek, tkanek i narządów – powiedziała wiceminister Głowala. Wyrażam głęboką nadzieję, że również dzięki Państwa świadectwu właśnie ta metoda ratowania życia – poprzez dawstwo, będzie spotykać się z coraz szerszą akceptacją społeczeństwa”– zaznaczyła. Dawcom złożyli również podziękowania prof. Lech Cierpka – konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, dr Paweł Chudoba – przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej oraz dr hab. med. Jarosław Czerwiński zastępca dyrektora „Poltransplantu” ds. medycznych.

Odznaki odebrało już łącznie ponad 900 osób

Uroczystości wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu” odbywają się od 2010 roku. Odznaki przyznawane są dawcom zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. W latach 2009-2015 odznakę odebrało 900 osób. Ponieważ nie wszyscy dawcy mogą przyjechać na uroczystość do Warszawy, w ubiegłym roku zmieniono treść rozporządzenia – jeśli dawca dwukrotnie nie przybędzie na uroczystość, odznaka i legitymacja zostaną wysłane pocztą. Dawcą może zostać każdy, komu pozwala na to stan zdrowia, niezależnie od wieku. Najmłodsza z odznaczonych dziś osób ma dwadzieścia lat, a najstarsza – 71.

Przeszczepy narządów w Polsce w 2015 roku

W 2015 roku w Polsce przeszczep otrzymało 1508 biorców narządów. Przeszczepiono 1017 nerek (w tym 60 narządów od dawców żywych), 41 trzustek (w tym 29 jednoczasowo z nerką), 332 wątroby (w tym 22 fragmenty wątroby od dawców żywych dla dzieci), 99 serc, 24 płuca, a w jednym przypadku przeszczepiono krtań. Razem wykonano 1556 przeszczepień narządów u 1508 biorców. W zakresie przeszczepień komórek krwiotwórczych wykonano 960 przeszczepień autologicznych i 605 przeszczepień alogenicznych (411 od dawców niespokrewnionych, 169 od dawców rodzinnych i 25 od dawców haploidentycznych). Ministerstwo Zdrowia serdecznie dziękuje wszystkim dawcom, a także osobom, które zdecydowały się zostać potencjalnymi dawcami! Dowiedz się więcej o przeszczepianiu – wejdź na stronę kampanii „Zgoda na życie” www.zgodanazycie.pl

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne jest obecnie na etapie analizowania rozwiązań możliwych do wprowadzenia. W pracach tych staramy się uwzględniać postulaty wszystkich środowisk, które były zgłaszane do nas w ostatnich miesiącach. Współpracujemy też z Naczelną Radą Aptekarską. Nie została jeszcze podjęta decyzja, jakie rozwiązania zostaną przyjęte. Wprowadzenie opłaty dyspensyjnej jest tylko jednym z omawianych wariantów. Każda zmiana wymaga dogłębnej analizy - zarówno pod katem zasadności przyjęcia danego rozwiązania z punktu widzenia możliwości osiągnięcia pożądanego przez resort celu, jak i pod kątem skutków takiej regulacji. W żadnym wypadku nie zostaną zaakceptowane rozwiązania, których wdrożenie wiązałoby się ze zwiększeniem cen leków dla pacjentów. Obecnie w resorcie cały czas trwają prace analityczne, dlatego też trudno mówić o szczegółach możliwych rozwiązań. Po zaakceptowaniu przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia projektu nowelizacji, zostanie przekazany do konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych. Wówczas będzie możliwa dyskusja o planowanych zmianach.

W nawiązaniu do dzisiejszych doniesień medialnych informujemy, że nie jest prawdą, że sieć szpitali ma być stworzona tylko dla dużych placówek, które mają kontrakt na izbę przyjęć lub oddział ratunkowy. Do pierwszego poziomu sieci, na ogólnych zasadach, będą mogły zostać zakwalifikowane nawet placówki z dwoma oddziałami szpitalnymi.

Kwalifikacja do sieci

Ponadto – zgodnie z projektem ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali – dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ (po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia) będzie mógł zakwalifikować do sieci również podmiot, który nie spełni ogólnych kryteriów kwalifikacji – jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie danego województwa. W uzasadnionych przypadkach będzie można także odstąpić od wymogu posiadania izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Szpital należący do sieci będzie mógł udzielać w przychodniach przyszpitalnych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które będą odpowiadały posiadanym profilom. Szpitale nie będą więc zmuszone do tworzenia nowych przychodni przyszpitalnych tylko po to, by znaleźć się w sieci. Nowe przepisy pozwolą zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. To samo dotyczy nocnej i świątecznej opieki medycznej – projekt jedynie ułatwia szpitalom, które wejdą do sieci, uzyskanie umowy na ten rodzaj świadczeń, gdyż nie będą one musiały przystępować do konkursów.

Finansowanie

Proponujemy odstąpienie od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu całości opieki realizowanej przez szpital w danym okresie. To nieprawda, że szpitale należące do sieci będą leczyły tylko tylu pacjentów, ilu leczyły w roku poprzednim. Chcemy wprowadzić mechanizm, który zagwarantuje powiązanie kwoty ryczałtu na dany rok z poziomem realizacji świadczeń w roku poprzednim. Kwoty ryczałtów mają być jedynie powiązane z wartością świadczeń wykonanych w okresie poprzedzającym kwalifikację podmiotu do sieci.

Placówki publiczne i prywatne w sieci szpitali

Celem projektowanych zmian nie jest pozbawienie prywatnych placówek możliwości leczenia pacjentów w ramach środków publicznych. Kryteria kwalifikacji podmiotów leczniczych do jednego z poziomów sieci szpitali są oparte wyłącznie na przesłankach merytorycznych, takich jak zakres działalności prowadzonej przez szpitale i charakter udzielanych świadczeń. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Należy również pamiętać, że w związku z  koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń szpitalnych, nadal pozostaje taka forma zabezpieczenia świadczeń jak konkurs ofert. Do konkursu będą mogły przystąpić np. szpitale, które nie zostaną zakwalifikowane do sieci, jak i szpitale zakwalifikowane do sieci w zakresie świadczeń, których nie będą mogły wykonywać w jej ramach.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020(NPZ). NPZ to strategiczny dokument dla zdrowia publicznego. Jest podstawą działań, które mają na celu:

 • wydłużenie życia Polaków,
 • poprawę jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
 • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
Zdrowie naszego społeczeństwa zależy od wielu czynników, ale najważniejsze z nich to postawy i zachowania składające się na styl życia. Nasze niewłaściwe wybory dotyczące sposobu odżywiania, nadużywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków oraz niewielka aktywność fizyczna (lub jej brak) wpływają na to, jak często chorujemy i na co. W efekcie zbyt często prowadzą do chorób cywilizacyjnych i przedwczesnej śmierci.

Cele operacyjne NPZ

NPZ wyznacza sześć celów operacyjnych wybranych ze względu na ich wpływ na nasze życie i zdrowie:
 1. poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;
 2. profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi;
 3. profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa;
 4. ograniczenie ryzyka zdrowotnego, które wynika z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki;
 5. promocja zdrowego i aktywnego starzenia się;
 6. poprawa zdrowia prokreacyjnego.
Narodowy Program Zdrowia łączy różne programy profilaktyczne (m.in. z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub alkoholizmowi), które dotychczas były realizowane na podstawie kilku ustaw  i w związku z tym miały różne terminy realizacji oraz różne źródła i poziomy finansowania. Określa także najważniejsze zadania do wykonania.

Komitet Sterujący

Działania ministerstw, które realizują zadania wyznaczone w Narodowym Programie Zdrowia, będzie koordynował Komitet Sterujący. Jest on obecnie powoływany. W jego skład wejdą wiceministrowie z zaangażowanych resortów.

Konkursy

Zapoznaj się z ogłoszonymi konkursami na realizację zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia, które zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Zasady finansowania zadań oraz wymogi wobec realizatorów znajdują się w rozdziale 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego minister zdrowia przedstawił partnerom społecznym zmiany wprowadzone w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.   Zmiany uwzględniają trzy bardzo istotne postulaty partnerów społecznych. Dotyczą one:

 • szybszego otrzymania pierwszych podwyżek przez pracowników, którzy zarabiają najmniej;
 • uwzględnienia w projekcie przepisów sytuacji pracowników niemedycznych;
 • uwzględnienie w procesie podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych wzrostów wynagrodzeń realizowanych na mocy rozporządzenia o OWU.

Wynagrodzenia

Ustawa  wprowadza gwarantowany (chroniony przez prawo) poziom najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych grup zawodowych pracowników medycznych, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych. Regulacje te dotyczą:
 • wszystkich pracowników medycznych, którzy są  zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w podmiocie leczniczym;
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowej Inspekcji  Sanitarnej, które biorą bezpośredni udział w wykonywaniu zadań Inspekcji.
Projekt, który przedstawił dzisiaj minister Konstanty Radziwiłł, przyspiesza termin otrzymania pierwszych podwyżek do 1 lipca 2017 r. Ta zmiana uwzględnia stanowisko strony społecznej – nie zgadzała się ona na wcześniejszą propozycję tego terminu. Minimalny, pierwszy wzrost wynagrodzeń został określony na 10% kwoty, która stanowi różnicę między najniższym wynagrodzeniem określonym w ustawie, a zasadniczym wynagrodzeniem danego pracownika. Dzięki temu, że obowiązek stopniowego podwyższania wynagrodzeń, które są niższe od najniższego wynagrodzenia określanego w ustawie, zostanie uregulowany – pracownicy, którzy zarabiają najgorzej, dostaną podwyżki już w pierwszym półroczu obowiązywania ustawy.  

Pracownicy niemedyczni

W projekcie znalazły się także przepisy, które wprowadzają obowiązek zawierania porozumień lub wydawania zarządzeń dotyczących sposobu regulowania wynagrodzeń w okresie przejściowym (tj. do 31 grudnia 2021 r.). Będą one regulowały m.in. zasady podwyższania wynagrodzeń pracowników niemedycznych, tak aby ich wysokość odpowiadała rodzajowi wykonywanych obowiązków i wymaganym kwalifikacjom, a także uwzględniała ilość i jakość świadczonej pracy. Zmiany te są odpowiedzią na postulat dotyczący uwzględnienia w projektowanej ustawie pracowników niemedycznych. Dzięki temu w podmiotach leczniczych w miarę podwyższania wynagrodzeń pracowników medycznych (których wynagrodzenia okażą się niższe od określonych w ustawie) będą również rosły wynagrodzenia pracowników niemedycznych. Pracodawca, który będzie podwyższał wynagrodzenia pracownikom medycznym, będzie miał obowiązek zawrzeć w porozumieniu lub zarządzeniu regulującym te kwestie zapisy odnoszące się do grupy pracowników niemedycznych. Zaproponowane rozwiązanie nie zmieni zakresu podmiotowego ustawy ani nie ustanowi stawek najniższego wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników, którzy nie wykonują zawodów medycznych – takie rozwiązanie mogłoby skutkować zarzutami o  niekonstytucyjności całej regulacji.  

Pielęgniarki i położne

Zmieniając projekt ustawy, minister zdrowia uwzględnił również oczekiwania środowiska pielęgniarek i położnych. Postulowały one, aby podwyżki z 23 września 2015 r. znalazły odzwierciedlenie w akcie prawnym rangi ustawy. W projekcie zapisano więc obowiązek ujęcia w ww. porozumieniu lub zarządzeniu kwestii podwyższania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

27 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych wchodzących w skład Porozumienia Zawodów Medycznych. Minister zdrowia przedstawił program reformy systemowej Narodowa Służba Zdrowia (Czytaj więcej na temat założeń reformy). Konstanty Radziwiłł przyznał, że dużym problemem są niskie wynagrodzenia części pracowników oraz znaczne dysproporcje płacowe występujące w systemie ochrony zdrowia. Dlatego też równolegle do rozwiązań organizujących system, w resorcie zdrowia przygotowana została regulacja określająca zasady ustalania najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych. Docelowe najniższe dopuszczalne wynagrodzenia zasadnicze dla poszczególnych grup zawodowych w ciągu kilku lat osiągną poziom zbliżony do faktycznych średnich wynagrodzeń zasadniczych wypłacanych obecnie w podmiotach leczniczych. Dla pracowników najmniej zarabiających oznacza to stopniowe podwyższanie pensji podstawowych do gwarantowanego ustawą poziomu. Wysokości najniższych wynagrodzeń będą podlegały automatycznemu zwiększaniu wraz ze wzrostem średniej płacy krajowej. Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że wszelkie kwestie związane z systemem służby zdrowia w Polsce powinny być analizowane w drodze racjonalnego dialogu, dlatego też poprosił związki zawodowe o czynny udział w konsultacjach projektów ustaw przygotowywanych w ministerstwie zdrowia i nadsyłanie swoich propozycji i uwag.

Zgodnie z deklaracją ministra Konstantego Radziwiłła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wprowadzający rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali – został skierowany do konsultacji publicznych. Wprowadza on nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 85% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim  umowę  – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. System PSZ będzie główną formą zabezpieczenia dostępu pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Obejmie także:

 • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych oraz
 • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych  poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostaną szczegółowo określone w rozporządzeniu wykonawczym, którego projekt został dołączony do projektu ustawy). Świadczenia opieki zdrowotnej nie należące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych. Projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji Uwagi do projektu można zgłaszać do 27 października br.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), we wtorek 27 września uruchomiony został system IOWISZ. System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez ministra zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio prezesa albo dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji. Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych ułatwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych. Dostęp do System IOWISZ możliwy jest poprzez adres: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl  

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących prac nad projektem założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zapewniamy, że wyodrębnienie budżetu powierzonego na dwa realizowane przez POZ zadania: badania diagnostyczne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nie spowoduje likwidacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Projekt nie zmienia zasad kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów, a do lekarzy ginekologów nie są wymagane skierowania. Nie będzie także skutkował koniecznością zawierania umów przez lekarzy POZ z lekarzami specjalistami. Przypominamy także, że decyzje o sposobie  leczenia danego pacjenta (zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób) podejmuje wyłącznie lekarz.

W jakim celu powstaje ustawa o POZ

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej zmieni organizację POZ. Nowe regulacje określą rolę i miejsce podstawowej opieki w systemie ochrony zdrowia. Proponowane zmiany usprawnią funkcjonowanie POZ – tak aby opieka nad pacjentem była bardziej efektywna i na jak najwyższym poziomie. Pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do lekarza i pielęgniarki. Zgodnie z projektem założeń każdy pacjent będzie objęty podstawową opieką zdrowotną zapewnianą przez lekarza POZ współpracującego z pielęgniarkami POZ i położnymi POZ w ramach zespołu. Zespół POZ (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) będzie pracował, opierając się na zasadach niezależności zawodowej swoich członków, określony będzie także podział środków na ich działania i wynagrodzenia. Zespół będzie mógł współdziałać z innymi specjalistami w obszarze zdrowia publicznego (np. dietetykiem, psychologiem). Dzięki zaproponowanym w projekcie rozwiązaniom poprawią się jakość i bezpieczeństwo świadczeń.

W dniach 3 – 4 października br. w Bratysławie odbędzie się nieformalne spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej, które organizuje prezydencja słowacka. Polskiej delegacji będzie przewodniczył minister Konstanty Radziwiłł. Porządek obrad przewiduje dyskusje na następujące tematy:

 • wzmocnienie dobrych praktyk w zakresie ulepszania składu żywności,
 • braki leków w Unii Europejskiej,
 • leczenie gruźlicy,
 • wyzwania w zakresie szczepień.

Podczas manifestacji Porozumienia Związków Medycznych minister zdrowia Konstanty Radziwiłł po raz kolejny zaprosił przedstawicieli PZM na spotkanie w najbliższy wtorek. Będzie ono poświęcone sprawom pracowników medycznych i postulatom zgłaszanym przez PZM. Minister zdrowia przyznał, że służba zdrowia w Polsce jest w złej kondycji. Podkreślił jednak, że nie stało się to teraz, lecz problem narasta od bardzo wielu lat: „mamy do czynienia z permanentnym niedoszacowaniem systemu służby zdrowia i widzimy wszyscy bardzo złą organizację. W ciągu ostatnich 8 lat państwo postanowiło wycofać się z odpowiedzialności za służbę zdrowia. Jedyny pomysł na to, aby cokolwiek naprawić, widziano w wolnym rynku – komercjalizacji i prywatyzacji. To uderza nie tylko w pacjentów, którzy są najważniejsi, ale także w Państwa – w pracowników”. Minister zdrowia zapewnił, że rząd przystępuje z wielką energią i z wielką wolą do zmian: „przygotowujemy przepisy, które już od przyszłego roku doprowadzą do podwyższania nakładów na ochronę zdrowia. Gwarantuję, że nakłady na ochronę zdrowia będą coraz większe z każdym rokiem”. Minister zdrowia wyraził nadzieję, że przedstawiciele Porozumienia Związków Medycznych skorzystają z zaproszenia.

Ministerstwo Zdrowia nie pracuje nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zakazywałaby produkcji i sprzedaży alkoholu w małych butelkach albo wprowadzałaby minimalną cenę za jego gram. Doniesienia medialne na ten temat nie są prawdziwe. Propozycja nowelizacji, która znajduje się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje – poza zmianami technicznymi – dostosowanie przepisów do zmienionych uwarunkowań prawnych, które wynikają z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Najważniejsze zmiany

 • Osoby, które mają poddać się leczeniu odwykowemu, będą mogły wnioskować do sądu o zmianę rodzaju zakładu leczenia odwykowego.
 • Ustawa będzie regulowała kwestie dotyczące monitorowania pomieszczeń w izbach wytrzeźwień oraz w placówkach utworzonych lub wskazanych przez samorząd terytorialny do pełnienia ich funkcji.
 • Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Działalność tych komisji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych szczególnie chronionych (tzw. wrażliwych). Zostały one wskazane w ustawie o ochronie danych osobowych. Chcemy umożliwić komisjom przetwarzanie – w celu realizacji niektórych zadań – tych wrażliwych danych osobowych. Nowelizacja zobowiąże członków gminnych komisji do zachowania tajemnicy dotyczącej wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z wykonywanymi zadaniami. Rozwiązanie to jest zgodne z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
 • Zmieni się przepis karny związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. Akt SK 59/13), który odnosi się do art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.).
Sąd będzie mógł orzec przepadek przedmiotów i narzędzi, które nie są własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona na skutek niezachowania ostrożności wymaganej  w danych okolicznościach przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one zostać wykorzystane do popełnienia przestępstwa.

Etap prac

W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych.

W najbliższą sobotę (17 września) Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje Dzień Otwarty pod hasłem „NFZ bliżej Pacjenta - Leki 75+”we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ. Tego dnia w siedzibach oddziałów, delegatur oraz przy specjalnych stanowiskach NFZ (np. w centrach handlowych) będzie można bliżej poznać założenia rządowego programu bezpłatnych leków dla seniorów.

Czego dowiesz się podczas Dnia Otwartego

Kto jest uprawniony do otrzymania darmowych leków,  które leki są bezpłatne i kto może wystawić na nie receptę – m.in. na takie pytania odpowiedzą eksperci z Funduszu lub przedstawiciele izb aptekarskich w specjalnych punktach informacyjnych.

Co będziesz mógł załatwić tego dnia

Wszyscy, którzy tego dnia odwiedzą siedziby oddziałów, delegatur lub specjalne punkty NFZ, będą mogli m.in. założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, sprawdzić swój status ubezpieczenia, odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zainteresowani będą mogli również uzyskać informacje o miejscach i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz programach profilaktycznych finansowanych przez Fundusz, zaopatrzeniu w wyroby medyczne lub zasadach wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe. Dzień Otwarty ma umożliwić osobom pracującym załatwienie w NFZ spraw, na które w zwykłe dni brakuje im czasu. Wiele oddziałów przygotowało także dodatkowe atrakcje, m.in. pokazy udzielania pierwszej pomocy, gadżety, bezpłatne publikacje i informatory.

Dolnośląski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ w ramach Dnia Otwartego organizuje mobilne stoisko edukacyjno- informacyjnego w Galerii „Aleja Bielany” we Wrocławiu. W najbliższą sobotę będzie można tam  porozmawiać na temat bezpłatnych leków dla seniorów, leczenia w ramach NFZ, leczenia uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby medyczne, itd.  Z kolei ratownicy medyczni będą uczyć jak postępować w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, np. w sytuacji gdy ktoś z domowników się zadławi lub dojdzie do zatrzymania krążenia.

Mazowiecki OW NFZ

Także w Mazowieckim OW w Warszawie oraz delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące darmowych leków dla osób starszych. A dzięki współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego MEDITRANS, w siedzibie NFZ Mazowsze przy ul. Chałubińskiego w Warszawie, zostaną przeprowadzone krótkie kursy instruktażowe połączone z ćwiczeniami udzielania pierwszej pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Podobne kursy zostaną przeprowadzone także w delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce i Siedlcach.

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ będzie tego dnia partnerem Oddziału Telewizji Polskiej w Bydgoszczy podczas eventu Babie Lato Ekstra w galerii Zielone Arkady w Bydgoszczy. W sobotnie popołudnie stanie tam specjalne stanowisko NFZ, przy którym wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o zasadach otrzymywania leków 75+ oraz ulotki na ten temat.

Zachodniopomorski OW NFZ

Specjalne stanowisko Zachodniopomorskiego oddziału Funduszu stanie w siedzibie TVP w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego. Dyżurować tam będą m.in. pracownicy Wydziału Gospodarki Lekami NFZ, którzy  odpowiedzą na pytania dotyczące bezpłatnych leków dla seniorów po 75. roku życia. Rozdawane będą również najnowsze informatory OW NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2016”.

Lubelski OW NFZ

Lubelski Oddział zaprasza w sobotę do siedziby oddziału w Lublinie oraz do delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Seniorzy i ich rodziny będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarza i farmaceuty na temat programu Leki 75+. Będzie można również wykonać bezpłatny pomiar poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego.

Lubuski OW NFZ

Także w Lubuskim OW NFZ będą dyżurować lekarze i farmaceuci, w tym przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze.

Opolski OW NFZ

Opolski Oddział zaplanował „Dzień Otwarty„ w Centrum Handlowym Karolinka. Będzie można tam m.in. uzyskać informacje o bezpłatnych lekach dla seniorów, leczeniu uzdrowiskowym, prawach pacjenta oraz skorzystać z konsultacji lekarza diabetologa oraz dietetyka czy obejrzeć pokazy ratownictwa medycznego.

Łódzki OW NFZ

Z kolei Łódzki OW NFZ zaprasza seniorów na swoje stoisko informacyjne podczas Pikniku Żyj Zdrowo i Kolorowo w Przychodni Lecznicza w Łodzi. Na specjalnym stoisku ŁOW NFZ będzie można dowiedzieć się wszystkiego o lekach 75+, otrzymać materiały informacyjne, porozmawiać z farmaceutą, założyć konto w ZIP, potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, złożyć wniosek o EKUZ. Szczegółowe informacje na temat Dnia Otwartego w poszczególnych oddziałach NFZ znajdują się na stronach internetowych OW NFZ.

Kluby piłkarskie grające w LOTTO Ekstraklasie włączyły się oficjalnie w kampanię Ministerstwa Zdrowia „Zgoda na życie”, która promuje w Polsce ideę transplantologii. Na wszystkich meczach 9. kolejki LOTTO Ekstraklasy kibice zobaczą powstały w ramach tej współpracy spot oraz będą mogli otrzymać oświadczenie woli w barwach swojego klubu.

„Kibice, zawodnicy… wszyscy gramy w jednej drużynie. Jesteśmy jak jeden organizm. Kiedy jeden z nas opuszcza boisko, ktoś inny wchodzi do gry” – ta właśnie myśl przewodnia towarzyszyła twórcom spotu promującego akcję. W nagraniu zobaczyć można przedstawicieli najmłodszego pokolenia kibiców – występujące w spocie dzieci żyją i mogą chodzić na mecze ulubionej drużyny właśnie dzięki czyjejś decyzji o oddaniu po śmierci narządów do przeszczepu. Obecnie w Polsce na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie znajduje się 1681 osób[1]. Do końca sierpnia br. przeszczepiono jedynie 948 narządów – to mniej niż w analogicznym okresie w latach ubiegłych[2]. „Jako Ekstraklasa staramy się angażować w różnorodne projekty społeczne – włączenie się w kampanię <<Zgoda na życie>> wszystkich 16 klubów pokazuje, jak uniwersalnym i istotnym tematem jest dawstwo narządów” – mówi Maksymilian Michalczak, Manager ds. komunikacji Ekstraklasy – „W ramach promowania idei transplantologii kluby zachęcają kibiców na swoich profilach na Facebooku do wypełnienia internetowego oświadczenia woli (deklaracja.zgodanazycie.pl) oraz obejrzenia spotu akcji. Oprócz tego na wszystkich meczach tej kolejki obecni będą wolontariusze kampanii, rozdający sprofilowane pod kątem każdego klubu oświadczenia woli” – dodaje. W ramach piłkarskiej odsłony kampanii, dzieci po przeszczepie, będące pod opieką Fundacji For Life, Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Fundacji AD-RENalina, będą również eskortować piłkarzy na boisko w trakcie niedzielnego meczu Legii Warszawa z KGHM Zagłębiem Lubin. Promocja idei transplantologii przez kluby będzie kontynuowana również po zakończeniu 9. kolejki LOTTO Ekstraklasy – w kasach biletowych kibice będą mogli otrzymać oświadczenia woli. Powstały w ramach akcji spot można obejrzeć pod adresem https://youtu.be/uXUYZmgyo9w.

Kampania „Zgoda na życie”

Kampania „Zgoda na życie” potrwa do końca 2016 r. Jej celem jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej, zachęcenie Polaków do publicznego deklarowania swojej woli w kwestii dawstwa narządów oraz zostawania potencjalnymi dawcami szpiku kostnego. Kampania finansowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.zgodanazycie.pl.  

Więcej informacji udzielają:

 Maksymilian Michalczak Manager ds. Komunikacji Ekstraklasa S.A. (22) 531 67 40   Maria Zakrzewska Fabryka Komunikacji Społecznej m.zakrzewska@marketingspoleczny.pl (22) 616 12 17

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wywiązuje się z zapowiedzi wprowadzenia powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej – elementu zapowiadanej reformy systemowej służby zdrowia.

Przedstawiony przez Ministra Zdrowia i przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zakłada rezygnację z dochodzenie przez NFZ roszczeń od nieubezpieczonych pacjentów za świadczenia udzielone im w ramach POZ.

Odstąpienie od roszczeń

Celem zmiany jest odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku skorzystania np. przez członka rodziny osoby ubezpieczonej ze świadczeń POZ w sytuacji, gdy osoba ta:

 • nie została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, choć spełniała przesłanki do tego zgłoszenia lub

 • została wyrejestrowana (np. podjęła czasowe zatrudnienie, a następnie po zakończeniu okresu tego ubezpieczenia nie został dopełniony obowiązek jej ponownego zgłoszenia).

W takich sytuacjach pacjent, który skorzysta z podstawowej opieki zdrowotnej, nie będzie obciążany kosztami – choć wg. przepisów ustawy jest nieubezpieczony.

Koszt odstąpienia od dochodzenia roszczeń dla Narodowego Funduszu Zdrowia

Z danych NFZ wynika, że w latach 2013-2015 w ramach postępowań administracyjnych (prowadzonych przy windykacji kosztów) wydano prawie 13 tys. decyzji administracyjnych na kwotę ponad 22 mln zł. W przypadku świadczeń POZ wartość ww. decyzji wyniosła 1 210 zł. Fundusz jest w trakcie rozpatrywania spraw dotyczących udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ o wartości 258 560 zł. Szacuje się, że tylko w przypadku maksymalnie 30% tej kwoty mogłyby zostać wydane decyzje administracyjne o obowiązku poniesienia kosztów, co daje szacunkową kwotę 77 568 zł. W sumie na przestrzeni dwóch lat wartość windykowanych przez Fundusz świadczeń z zakresu POZ wyniesie ok. 78 778 zł, co stanowi 0,3% w stosunku do ogólnej kwoty windykacji wynikającej z wydanych decyzji we wszystkich rodzajach świadczeń. Z tych analiz wynika, że koszt świadczeń opieki zdrowotnej w POZ zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych jest nieistotny z punktu widzenia gospodarki finansowej Funduszu. Odstąpienie od dochodzenia roszeń przez NFZ obejmuje też świadczenia udzielone w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdyż są to świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez NFZ nie dotyczy leków przypisanych w trakcie udzielonego świadczenia

Zaproponowana zmiana nie obejmuje poniesionych przez Fundusz kosztów z zakresu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. NFZ będzie dochodził ich kosztów na dotychczasowych zasadach.

Co stanie się z postępowaniami prowadzonymi przez NFZ w zakresie dochodzenia roszczeń za udzielone świadczenia w ramach POZ?

Projekt zawiera przepisy, zgodnie z którymi:

 • umarza się postępowania mające na celu wydanie decyzji administracyjnych ustalających obowiązek ponoszenia tych kosztów oraz

 • następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących tych należności.

Możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli chodzi o świadczenia udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, NFZ nie będzie dochodził tych kosztów bez względu na dopełnienie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Natomiast w przypadku świadczeń udzielonych w ramach pozostałych zakresów świadczeń, projekt ustawy przewiduje, że odstąpienie od windykacji nastąpi, gdy pacjent – we wskazanych w ustawie terminach, (tj. w terminie 30 dni od udzielenia świadczenia lub 30 dni od dnia poinformowania przez NFZ o wszczęciu postępowania mającego na celu dochodzenie tych roszczeń) – zostanie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Niedopełnienie tego obowiązku przez pacjenta będzie skutkować poniesieniem kosztów leczenia.

Postępowania prowadzone przez NFZ w zakresie dochodzenia roszczeń za udzielone świadczenia inne niż w podstawowej opiece zdrowotnej

Wprowadzana „abolicja” ma na celu także umożliwienie Funduszowi odstąpienie od prowadzenia postępowań (wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy) w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych pacjentom, którzy de facto byli uprawnieni do świadczeń, a zobowiązane do zwrotu kosztów powstało tylko w wyniku niedopełnienia obowiązków zgłoszeniowych. Odstąpienie od tych postępowań nastąpi w przypadku dopełnienia tego obowiązku w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie tych przepisów.

Przywrócenie finansowania szczepień ochronnych z budżetu państwa

Koszt powrotu do finansowania obowiązkowych szczepień ochronnych w 2017 r. wyniesie ok. 142 mln zł. W latach 2017-2026 na ten cel trzeba będzie wyasygnować ok. 1 573 mln zł.

W związku z tym zrezygnowano z rozwiązań, zgodnie z którymi od 2017 r. to NFZ miał finansować zakup obowiązkowych szczepionek.

Nabywanie i sprzedaż szczepionek przez podmioty prowadzące działalność leczniczą

W obecnym stanie prawnym pacjent musi kupić szczepionkę w aptece, a następnie przynosi ją do lekarza w celu wykonania szczepienia. Szczepionki są specyficznymi produktami leczniczymi, których przechowywanie wymaga zachowania łańcucha chłodniczego zapewniającego ich bezpieczne stosowanie. Dlatego proponuje się umożliwienie nabywania i sprzedaży szczepionek przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, co zwiększy bezpieczeństwo obrotu tymi produktami i pozwoli na lepsze zabezpieczenie ich jakości przez wprowadzenie obowiązku zachowania łańcucha chłodniczego na każdym etapie obrotu.

Aby umożliwić pacjentowi wybór gdzie chce nabyć szczepionkę proponuje się, aby była również możliwość nabywania ich u lekarza. Zmiana taka nie wpłynie jednak na cenę szczepionek. Zawsze będzie bowiem możliwość zakupu szczepionki w aptece.

W związku z informacją prasową Polsko-Amerykańskich Klinik Serca o zawieszeniu działalności przez należący do grupy oddział kardiologii w Myszkowie wyjaśniamy, że oddział ten nie miał podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci z województwa śląskiego mają w pełni zabezpieczony dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej. Świadczeń w zakresie kardiologia hospitalizacja udziela na terenie województwa śląskiego 20 świadczeniodawców w 33 miejscach wykonywania świadczeń, natomiast świadczeń w zakresie kardiologia hospitalizacja (kod E10,E11,E12,E13,E14) 10 świadczeniodawców w 20 komórkach organizacyjnych. W miastach graniczących z powiatem myszkowskim (tj. w Sosnowcu, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej) działa łącznie 5 ośrodków kardiologii inwazyjnej. Pacjenci z tego terenu mają więc zapewniony dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej. Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Myszkowie nie miał i nie ma umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na świadczenie usług w żadnym z powyższych zakresów. W Polsce jest dwa razy więcej laboratoriów kardiologii zabiegowej, niż wynosi średnia dla krajów wysokorozwiniętych. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 89/2013/DSOZ z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późniejszymi zmianami) kontraktowanie świadczeń w zakresie kardiologii odbywa się w sposób zapewniający dostęp do świadczeń radiologii zabiegowej na naczyniach wieńcowych wykonywanych w pracowni hemodynamiki lub pracowni radiologii zabiegowej w proporcji jedna pracownia na co najmniej 300 tys. mieszkańców województwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku w powiecie myszkowskim wraz z ościennymi powiatami (lublinieckim, zawierciańskim, będzińskim, częstochowskim oraz tarnogórskim) łączna liczba mieszkańców wynosiła 694 968 osób. Zatem pacjenci z tego terenu mają zapewniony dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej. W swojej informacji prasowej Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca stwierdzają, że „zamknięcie oddziału jest konsekwencją drastycznych obniżek wycen świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej. Już przed cięciami wyceny te były jednymi z najniższych w Europie”. Tymczasem decyzja o obniżce taryfy dla kardiologii interwencyjnej została poprzedzona wnikliwą analizą przeprowadzoną przez analityków Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). W analizie wzięto pod uwagę kilkadziesiąt parametrów i wskaźników dotyczących kosztów przeprowadzenia konkretnej procedury. Jej wynik wskazał, że procedura ta była do tej pory przeszacowana przy jednoczesnym niedoszacowaniu innych procedur kardiologicznych. Finansowanie ze środków publicznych technologii, które są przeszacowane, jest działaniem nieetyczne. Wydając pieniądze w wysokości przekraczającej koszt wykonania świadczeń, przyczyniamy się do sytuacji, w której środki finansowe, które powinny służyć leczeniu innych pacjentów, są marnotrawione na finansowanie przeszacowanych procedur. Opublikowane 29 czerwca taryfy wprowadzają obniżki wyceny świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej. Jednocześnie świadczenia z zakresu tzw. kardiologii zachowawczej zostały wycenione wyżej niż do tej pory. Takie ustalenie taryf pozwoli na wyrównanie wcześniejszych dysproporcji. Wprowadzone zmiany przyczynią się do właściwej alokacji środków w obszarze kardiologii, a nie do obniżenia łącznej kwoty środków przeznaczanych na leczenie chorób serca. Określenie taryf świadczeń jest za każdym razem konsultowane ze środowiskiem zainteresowanym realizacją danego świadczenia. AOTMiT rozsyła ankiety dotyczące kosztów funkcjonowania świadczeniodawców i uwzględnia odpowiedzi w trakcie kalkulacji taryfy. Dlatego nieprawdziwe jest stwierdzenie, które znalazło się w informacji prasowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, że obniżki wprowadzono (…)„nagle, bez uwzględnienia uwag środowiska”. Zarówno konsultanci krajowi, jak i szerokie grono świadczeniodawców ma zawsze możliwość wypowiedzenia się na temat zaproponowanych taryf. Główną metodą ustalania wysokości taryf przez Agencję jest analiza danych kosztowych przekazanych przez świadczeniodawców. Są to przede wszystkim mikrokoszty, tj. szczegółowe ścieżki pacjentów z przypisanymi wszelkimi zużytymi zasobami (leki, wyroby, procedury, inne) lub dane dotyczące średniego kosztu świadczenia/procedury, a także dane finansowo-księgowe (dotyczące infrastruktury, wynagrodzeń etc.). Uzupełniająco analizowane są także cenniki (zawierające koszty tych świadczeń realizowanych przez podmioty) komercyjne oraz zagraniczne. Wprowadzone taryfy nie wpłyną na pogorszenie jakości leczenia, ani na stan zdrowia pacjentów. Działania podejmowane przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, które ma na celu wywarcie presji na Ministra Zdrowia poprzez wzbudzanie nieuzasadnionych obaw w społeczeństwie, niepokoją i budzą wątpliwości natury etycznej. Wydaje się, że mają one przede wszystkim zapobiec zmniejszeniu zysków osiąganych przez niepubliczne podmioty, które wybiórczo realizując najbardziej korzystnie wycenione świadczenia zabiegowe. Jednoczesny wzrost wycen w obszarze kardiologii nieinwazyjnej nie powinien spowodować utraty płynności finansowej w dobrze zarządzanych szpitalach publicznych.  

W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji dziennika „Fakt” na temat refundacji leku Incruse informujemy, że objęcie tego leku refundacją nie ma żadnego związku z pracą zawodową członków rodziny wiceministra Krzysztofa Łandy, ani z jego poprzednim stanowiskiem w fundacji Watch Health Care.

Proces refundacyjny

Proces refundacyjny to skomplikowana procedura, którą minister zdrowia – w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów – przeprowadza z największą starannością. Wniosek o objęcie leku refundacją – od jego złożenia przez producenta do wydania decyzji przez ministra – przechodzi długą drogę. Minister decyduje o tym, czy dany lek będzie refundowany, na podstawie 13 kryteriów określonych w ustawie. Rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) jest jednym z tych kryteriów – w związku z tym nie tylko ona wpływa na decyzję ministra dotyczącą refundacji.

Refundacja leku Incruse

Minister zdrowia objął refundacją lek Incruse, ponieważ warunki finansowe zaproponowane przez producenta obniżyły koszty refundacji leków w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP). To prawda, że rekomendacja prezesa AOTMiT z 15 marca 2016 roku odnosząca się między innymi do profilu bezpieczeństwa leku była negatywna. Jednak w toku postępowania refundacyjnego pojawiły się nowe dowody naukowe, które zweryfikowały profil bezpieczeństwa tego leku. Informacja na ten temat została opublikowana miesiąc po przygotowaniu rekomendacji prezesa AOTMiT. W trakcie stosowania danej terapii w warunkach praktyki klinicznej, po kolejnych badaniach, które potwierdzają skuteczność terapii i weryfikują profil bezpieczeństwa, ocena danej technologii medycznej może ulec zmianie. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku leku Incruse. Wyniki badań opublikowane w International Journal of COPD (2016:11 719–730) wskazały, że nowa terapia ma istotnie wyższą skuteczność niż dotychczas opisywana oraz profil bezpieczeństwa porównywalny z terapią, która była wówczas i jest nadal refundowana. Komisja Ekonomiczna, która także bierze pod uwagę rekomendację prezesa AOTMIT, wydała pozytywną opinię dla tego produktu. W związku z tym, że lek Incruse jest tak samo skuteczny i bezpieczny jak dotychczas refundowana terapia, a jednocześnie jest tańszy i przynosi oszczędności w leczeniu astmy i POChP – nie było podstaw do wydania decyzji  o odmowie objęcia go refundacją.

Wyniki najnowszych badań dotyczących leku Incruse

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników badania, które bezpośrednio porównuje umeklidynium z tiotropium (aktualnie refundowana substancja czynna). Porównanie to zostało opublikowane po rekomendacji prezesa AOTMIT (7 kwietnia 2016 r.), ukazało się w pełnym tekście w International Journal of COPD (2016:11 719–730): „A randomized, blinded study to evaluate the efficacy and safety of umeclidinium 62.5 µg compared with tiotropium 18 µg In patients with COPD”. Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, podwójnie pozorowane badanie kliniczne prowadzone w grupach równoległych z udziałem 1017 pacjentów (ITT; UMEC - n=509, TIO – n=508) wykazało:
 1. Istotną wyższość Incruse Elipta (superior efficacy) we wpływie na funkcję płuc (trough FEV1 – wartość FEV1 przy najniższym stężeniu leku)  vs. tiotropium (pierwszorzędowy punkt końcowy); różnica 59 ml, 95% CI: 29-88; p < 0,001;
 2. Istotnie wyższą poprawę w średniej ważonej FEV1 w okresie w okresie 12-24 godzin w grupie leczonej umeklidynium vs tiotropium; różnica 70 ml, 95% CI: 14-127; p=0,015;
 3. Profile bezpieczeństwa w obu grupach były podobne;
 4. Pacjenci leczeniu umeklidynium mieli o 35% większą szansę na uzyskanie poprawy trough FEV1 ≥100 ml w stosunku do wartości wyjściowej w porównaniu z tiotropium (OR=1,35, 95%CI: 1,06-1,74 ;p=0,017).
 

W nawiązaniu dzisiejszej publikacji „Super Expressu” na temat dostępu do leków ma bazie ziela konopi indyjskich przedstawiamy informacje dotyczące refundacji tych produktów leczniczych. Aby leki mogły być stosowane w Polsce (również te na bazie ziela konopi indyjskich), muszą uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Jest ono wydawane na podstawie wyników badań chemiczno-farmaceutycznych, przedklinicznych i klinicznych, których celem jest wykazanie jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w proponowanych wskazaniach.  Pozwolenie wydaje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Leki na bazie konopi indyjskich w Polsce

W Polsce jest dopuszczony do obrotu jeden produkt leczniczy zawierający w swoim składzie kannabinoidy – jest to lek o nazwie Sativex, stosowany w łagodzeniu objawów spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Inne produkty lecznicze na bazie ziela konopi indyjskich, które są niedostępne w Polsce, mogą być sprowadzone z zagranicy w ramach tzw. importu docelowego – z kraju, w którym posiadają dopuszczenie do obrotu. Sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, określają:
 • ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Import docelowy

Aby sprowadzić lek z zagranicy konieczne jest odpowiednie zapotrzebowanie. Wystawia je lekarz prowadzący leczenie, a potwierdza – krajowy lub wojewódzki konsultant z danej dziedziny medycyny. Zapotrzebowanie jest ważne przez 60 dni od terminu jego wystawienia (co znaczy, że w tym czasie musi wpłynąć do Ministerstwa). Złożone do ministra zdrowia zapotrzebowanie, które nie ma braków formalnych, jest potwierdzane maksymalnie w ciągu 21 dni i odsyłane zainteresowanemu. Pacjent z potwierdzonym zapotrzebowaniem może udać się do apteki, która sprowadzi lek z zagranicy (za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznej).

O terapii zastosowanej u pacjenta decyduje lekarz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty to lekarz wystawia recepty dla indywidualnego pacjenta i zgodnie z wiedzą medyczną orzeka o stanie zdrowia pacjenta po uprzednim, osobistym jego zbadaniu.

Minister zdrowia wydaje zgody na refundację

Od 4 marca 2016 r., działając na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, minister zdrowia wydaje zgody na refundację produktów zawierających kannabinoidy, sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego. Minister wydaje zgodę, jeśli lekarz prowadzący leczenie uzna, że są to leki najlepsze z możliwych, przynoszą wyraźną poprawę stanu zdrowia, a jednocześnie nie mają równie dobrej alternatywy w postaci innych produktów leczniczych. Do tej pory minister wydał zgody na refundację leków na bazie ziela konopi indyjskich stosowanych w leczeniu padaczki lekoopornej u pacjentów, u których dostępne w Polsce alternatywne metody leczenia (czyli farmakologiczne i dietetyczne) nie wpływają na poprawę stanu klinicznego. Każda zgoda wydana w tym trybie jest zindywidualizowana, a kontynuacja terapii zależy od przedstawienia (za każdym razem) szczegółowych informacji dotyczących skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacje te są na bieżąco monitorowane przez ministra zdrowia. W tym celu Ministerstwo prowadzi ewidencję składanych wniosków, wydawanych zgód na refundację i pacjentów objętych leczeniem. Leki objęte zgodą na refundację w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji są dostępne w aptekach na ryczałt. To oznacza, że za opakowanie leku pacjent płaci 3,20 zł.

Minister zdrowia podziela opinię onkologów

Minister zdrowia podziela opinię wybitnych specjalistów w dziedzinach onkologicznych na temat leków na bazie ziela konopi indyjskich. Ich przeciwnowotworowe działanie nie zostało potwierdzone – obecnie nie ma wyników badań klinicznych, które potwierdzałyby lecznicze działanie tych produktów w terapii pacjentów chorych na nowotwory.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Prezes NFZ demaskuje wiceministra zdrowia. Zamiast pacjentom sprzyja koncernom”, który został opublikowany dzisiaj (5 września 2016 r.) w dzienniku „Fakt”, wyjaśniamy, że zawiera on nieścisłe informacje, wprowadzające czytelników  w błąd. Zaznaczamy również, że autor artykułu przesłał pytania związane z opublikowanym dzisiaj tekstem w piątek 2 września o godz. 16.16., wobec czego tekst powstał bez uwzględnienia stanowiska Ministerstwa Zdrowia.

Nadzór nad polityką lekową

Wiceminister Krzysztof Łanda – wbrew doniesieniom medialnym – nie został odsunięty od polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia. Cały czas nadzoruje prace Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji – informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Aby odciążyć wiceministra Krzysztofa Łandę, część obowiązków z zakresu refundacji leków została w czerwcu br. przekazana wiceministrowi Markowi Tombarkiewiczowi. Dzięki temu wiceminister Łanda może się skupić na przygotowywanych projektach zmian ustawowych Jednym z zadań powierzonych ministrowi Krzysztofowi Łandzie było przygotowanie projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt ten był omawiany przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, więc wszyscy ministrowie mogli odnieść się do proponowanych założeń. Był również skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu wpisania go do prac Rady Ministrów i został pozytywnie zaopiniowany. Projekt jest obecnie w konsultacjach wewnętrznych – proponowane rozwiązania są omawiane i dopracowywane. Jeszcze we wrześniu powinien trafić do konsultacji publicznych. Wówczas podmioty zewnętrzne będą mogły się z nim zapoznać i zgłosić swoje uwagi.

Uwagi NFZ do projektu nowelizacji ustawy

To prawda, że Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zgłosił uwagi do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej w ramach konsultacji wewnętrznych. Procedura uzgodnień służy temu, by stanowione prawo było jak najlepsze i nie ma nic wspólnego z rzekomą „demaskacją”. Po to, by wyjaśnić wszystkie zgłoszone przez Fundusz wątpliwości, w Ministerstwie Zdrowia odbywały się spotkania z prezesem Andrzejem Jacyną. W wyniku tych rozmów Ministerstwo uwzględniło część uwag NFZ, a z większości Fundusz się wycofał.

Projekt ustawy – refundacyjny tryb rozwojowy

Projekt nie mówi o tym, że elementem instrumentu dzielenia ryzyka byłyby zobowiązania inwestycyjne firm. Chodzi o aktywność biznesową producenta na terytorium Polski. Razem z Ministerstwem Rozwoju przygotowaliśmy procedurę, która pozwoli – przejrzyście i rzetelnie – ocenić istotne dla  polskiej gospodarki aspekty działalności firmy. Będą to m.in.:
 • aktywność inwestycyjna,
 • prowadzona działalność badawczo-rozwojowa,
 • poziom innowacyjności,
 • podatki,
 • zatrudnienie pracowników.
Jeśli polityka refundacyjna ma służyć społeczeństwu także poprzez wspomaganie realizacji celów rozwojowych państwa, to państwo polskie powinno  zwiększyć nakłady na refundację leków – i takie właśnie przepisy zostały zawarte w projekcie ustawy. W szerokiej perspektywie pacjenci mogą tylko zyskać na wprowadzeniu rozwiązań nazywanych refundacyjnym trybem rozwojowym.

Podatnicy nie będą ponosili kosztów „wpadek firm”

Nieprawdziwa jest także teza, że to podatnicy będą finansować „wpadki firm”. Ani obecna procedura refundacyjna, ani planowane zmiany nie wprowadzają rozwiązań, które mogłyby prowadzić to takich wniosków. Główny cel stworzenia budżetu na innowacje to zwiększenie dostępu pacjentów do leków oraz rozwój badań i działalności firm farmaceutycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie w jakim minister zdrowia będzie uwzględniał taką działalność przy obejmowaniu produktu refundacją, będą wykorzystywane środki finansowe pochodzące z jego dotacji. Dzięki temu nie będą naruszane środki ze składek zdrowotnych.  Natomiast zobowiązania związane z działalnością wnioskodawcy będą zapisane w decyzji administracyjnej (w części dotyczącej  uzgodnionego instrumentu dzielenia ryzyka). Elementem tego instrumentu, służącym zabezpieczeniu budżetu na innowacje, będzie określenie kwoty wydatków, po przekroczeniu której wnioskodawca zwróci kwotę przekroczenia. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby instrument dzielenia ryzyka składał się z innych elementów związanych z produktem, takich jak ma to miejsce obecnie, np. obowiązek sprzedawania do szpitali leków po niższej niż urzędowa cena. Budżetem na innowacje będzie dysponował NFZ. Z tych środków będą mogły być współfinansowane produkty lecznicze:
 • które nie mają refundowanego odpowiednika w danym wskazaniu w danej grupie limitowej,
 • stosowane we wskazaniach ultrarzadkich.
Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym w projekcie ustawy pacjenci zyskają dostęp do leków, które obecnie nie są refundowane. Wprowadzenie refundacyjnego trybu rozwojowego umożliwi wspieranie działalności gospodarczej firm nakierowanych na rozwój ochrony zdrowia  w naszym kraju, motywując je do zwiększenia wysokości podatków odprowadzonych w Polsce i rozwijania działalności podnoszącej know-how w naszym kraju  – co wpłynie na zatrudnienie, rozwój prowadzonych badań oraz eksport polskich towarów za granicę.

Zmiany dotyczące kar dla firm farmaceutycznych

Jak jest obecnie

Przepisy umożliwiają nałożenie kary na wnioskodawcę (firmę farmaceutyczną), jeśli nie dotrzyma on postanowienia w zakresie instrumentu dzielenia ryzyka, które zawiera decyzja o objęciu refundacją. Wysokość tej kary to dwukrotność kosztów refundacji poniesionych przez NFZ na skutek niedotrzymania postanowień decyzji przez producenta.

Jakie zmiany proponuje MZ

Proponowana zmiana dotyczy określenia wysokości kary – do dwukrotności wartości wynikającej z instrumentu dzielenia ryzyka. A jeśli tych kwot nie można by było wyliczyć – do wysokości wartości rocznego obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi tego wnioskodawcy.

Dlaczego zmieniamy przepisy

Obowiązujące przepisy uniemożliwiają nałożenie jakiejkolwiek kary na wnioskodawcę, jeśli nie można wyliczyć wysokości szkody poniesionej przez NFZ. Ponieważ nie wszystkie instrumenty dzielenia ryzyka są oparte na kwotach pieniężnych, wyliczenie wartości szkody nie zawsze jest możliwe.  Dzieje się tak np. w przypadku niewpłacenia w terminie przez wnioskodawcę na konto NFZ kwoty określonej w instrumencie dzielenia ryzyka i uiszczenia jej z opóźnieniem wraz z należnymi odsetkami. Dotychczas w takich sytuacjach kary nie mogły być nałożone – mimo że wnioskodawca złamał postanowienie zawarte w decyzji refundacyjnej. Aby naprawić tę sytuację, chcemy zmienić system naliczania kar. Proponujemy, by wysokość kary nie była już związana z wysokością szkody, ale z wartością całego instrumentu dzielenia ryzyka. A gdyby nie można było określić tej wartości, wysokość kary zależałaby od rocznego obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi wnioskodawcy. Ponieważ przepisy pozwalają na nakładanie bardzo wysokich kar, powinny umożliwiać ich miarkowanie – zależnie od okoliczności danej sprawy i od tego, jaką funkcję (np. prewencyjną czy  restrykcyjną) miałaby spełniać kara.

Refundacja

Projekt ustawy refundacyjnej sam w sobie nie generuje dodatkowych kosztów dla publicznego płatnika. Ustawa refundacyjna daje jedynie narzędzia ministrowi zdrowia do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie obejmowania leków refundacją. Minister, podejmując decyzję o objęciu refundacją konkretnego leku, waży interesy pacjentów i publicznego płatnika na podstawie kryteriów zawartych w ustawie. Komisja Ekonomiczna natomiast negocjuje ceny tych produktów oraz inne elementy decyzji takie jak instrumenty dzielenia ryzyka. Możemy zaobserwować zmiany w wykazach leków refundowanych co dwa miesiące, które generują dodatkowe koszty lub je obniżają dla publicznego płatnika, mimo że ustawa się nie zmienia.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił najważniejsze informacje dotyczące wprowadzenia bezpłatnych leków dla seniorów, czyli tzw. leków 75+. Minister przypomniał, że wejście w życie projektu 75+  jest realizacją zapowiedzi wygłoszonej w exposé  przez premier Beatę Szydło oraz programu Prawa i Sprawiedliwości. „Po raz kolejny chcę powiedzieć: Dotrzymujemy słowa!” – podkreślił Konstanty Radziwiłł.

Serwis informacyjny projektu 75+

Minister zapewnił, że projekt został przygotowany bardzo dokładnie, a zasady działania są maksymalnie uproszczone i zrozumiałe. Najważniejsze informacje o lekach 75+ są stale dostępne dla pacjentów w specjalnym portalu  informacyjnym pod adresem 75plus.mz.gov.pl. W przychodniach są już także plakaty i ulotki dla pacjentów.

Co daje projekt 75+

Wprowadzenie bezpłatnych leków pozwoli rozwiązać problem seniorów, którzy – choć zmagają się często z kilkoma chorobami przewlekłymi – nie wykupowali dotąd recept, gdyż nie było ich na to stać. „Ten problem zniknie. Raz na zawsze z tym kończymy” – podkreślił minister.

Dla kogo bezpłatne leki

Minister przypomniał, że prawo do bezpłatnych leków ze specjalnej listy mają wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat – od dnia 75. urodzin. Recepty na te leki wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (nazywani też lekarzami pierwszego kontaktu), a także uprawnione pielęgniarki POZ.

Jakie leki znalazły się na liście

Na liście bezpłatnych leków umieszczono po kilka różnych leków zawierających te same substancje. „Chcieliśmy wyjść naprzeciw przyzwyczajeniom pacjentów po to, żeby starsze osoby nie były postawione wobec konieczności zmiany dotychczasowego leczenia” – wyjaśnił minister.

Finansowanie projektu 75+

W pierwszym pełnym roku realizacji projektu (czyli w 2017 r.) na sfinansowanie leków 75+ przeznaczonych zostanie  564,3 mln zł. „W ciągu kilku lat obowiązywania projektu dojdziemy do miliarda dwustu milionów złotych” – zapowiedział Konstanty Radziwiłł.  Środki przeznaczane na realizację rządowego projektu pochodzą z budżetu państwa i – jak zaznaczył  minister – nie uszczupla to funduszy, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Trwają prace nad rozszerzeniem listy

Obecnie na wykazie bezpłatnych leków dla seniorów (załącznik D. do obwieszczenia refundacyjnego) znajduje się 1129 leków, które zawierają 68 substancji czynnych. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzać ten wykaz i udostępniać seniorom kolejne leki bez dopłat. W tej sprawie są już prowadzone rozmowy z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego. „Jako Ministerstwo Zdrowia będziemy wkładać maksimum wysiłku, żeby negocjować odpowiednie możliwości umieszczenia tam większej liczby leków, ale także mam nadzieję, że przemysł farmaceutyczny wyjdzie nam na przeciw i wykaże zrozumienie wagi tego projektu" – powiedział minister.

Seniorzy zyskali lepszy dostęp do leków

Mówiąc o lekach dla seniorów, minister zaznaczył również, że obecnie „cały szereg innych leków, które są stosowane w chorobach przewlekłych u tych osób, jest dostępnych za symboliczną opłatą 3 zł 20 gr. Praktycznie rzecz biorąc (…) większość pacjentów będzie mogła być leczona bezpłatnie lub prawie bezpłatnie". Czytaj więcej o bezpłatnych lekach na oficjalnej stronie rządowego projektu, który zapewnił bezpłatny dostęp do leków osobom powyżej 75. roku życia.

W nawiązaniu do pojawiających się wątpliwości dotyczących finansowania programu bezpłatnych leków dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat, zapewniamy, że przyszłoroczny budżet na ten cel jest zagwarantowany – zgodnie z zapowiedziami. W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – na finansowanie projektu zostaną przeznaczone 564,3 mln zł. Ta kwota jest zagwarantowana w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. 200 mln zł ujęto w części 46 budżetu państwa – zdrowie, a  364,3 mln zł – w rezerwie celowej. Pacjenci, którzy są uprawnieni do bezpłatnych leków wskazanych w wykazie, nie mają powodów do obaw. W 2017 r. projekt 75+ będzie realizowany zgodnie z planem.

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących zasad przepisywania leków osobom, które ukończyły 75 lat,  wyjaśniamy, że obawy o ograniczanie seniorom dostępu  do bezpłatnych leków są nieuzasadnione. Wprowadzając bezpłatne leki  dla najstarszych Polaków, minister zdrowia ma na względzie troskę o ich zdrowie. Komunikaty skierowane do pracowników POZ, farmaceutów i lekarzy specjalistów mają wyjaśnić im najważniejsze kwestie dotyczące zasad przepisywania tych leków. Ponieważ w mediach pojawiły się wybiórcze fragmenty tych komunikatów, wyjaśniamy, że jeden z nich przypomina o tym, że zmieniając pacjentowi dotychczas stosowane leki na inne, lekarz ma obowiązek kierować się aktualną wiedzą medyczną – a nie tylko tym, czy dany lek znajduje się na wykazie bezpłatnych leków. Wyjaśniamy również, że  wykaz leków przysługujących bezpłatnie pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, nie jest „wykazem leków zalecanych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym”. Nie może on być jedyną podstawą (a więc taką podstawą, za którą nie stoi wiedza medyczna) do zmiany sposobu leczenia pacjenta.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że szczepionka przeciwko pneumokokom, którą będą szczepione dzieci w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych, jest jak najbardziej skuteczna i bezpieczna. Rodzice dzieci, które są i będą nią szczepione, mogą być spokojni o zdrowie swoich pociech. Szczepionki, które stosuje się w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych, kupuje minister zdrowia. Jeśli na rynku są dostępne różne szczepionki dostarczane przez różnych producentów, minister – organizując przetarg – musi przestrzegać zasad uczciwej konkurencji. W tym celu określa się kryteria, na podstawie których oceniane są wszystkie dostępne preparaty. Kryteria dotyczą zarówno jakości dostarczanej szczepionki jak i ceny. Na podstawie kryteriów jakościowych więcej punktów otrzymują szczepionki, które uodparniają na najczęściej występujące odmiany choroby pneumokokowej. Przetargi są organizowane na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych i muszą być prowadzone w sposób zgodny z prawem. Minister nie może np. określić w kryteriach oceny ofert warunków, które spełnia tylko jeden oferent, gdyż spotkałby się z zarzutami o stosowanie nieuczciwej konkurencji.  Gdyby producent drugiej szczepionki nieznacznie obniżył jej cenę, wygrałby przetarg na podstawie kryteriów, które zostały w nim zastosowane. Zarzuty dotyczące przetargu, są nieuzasadnione – kwestia kryteriów oceny ofert była rozpatrywana przez Krajowa Izbę Odwoławczą. Pozew firmy, która go wniosła, został oddalony. W przetargu na szczepionki przeciwko pneumokokom wybrano ofertę, która miała najlepszą relację jakości do ceny. Tę sama szczepionkę minister zdrowia kupił już w 2015 r. Dzieci są więc już nią szczepione i nie ma podstaw do obaw dotyczących jej skuteczności.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski podpisali w czwartek 11 sierpnia 2016 r. list intencyjny dotyczący poszerzenia współpracy obu instytucji. Ministerstwo Zdrowia i TVP zobowiązały się do współpracy przy tworzeniu audycji związanych z profilaktyką zdrowia i kształtowaniem postaw prozdrowotnych oraz audycji promujących zdrowie. Dzięki tej zintensyfikowanej współpracy w scenariuszach filmów i seriali realizowanych przez TVP znacznie częściej niż dotychczas obecne będą wątki związane z profilaktyką chorób cywilizacyjnych oraz zachęcające do  pozytywnych społecznie zachowań, takich jak honorowe krwiodawstwo czy dawstwo organów i tkanek do przeszczepów. Poprzez położenie nacisku na systematyczny udział ministra zdrowia oraz innych przedstawicieli resortu w programach informacyjnych i publicystycznych TVP, możliwe stanie się wyczerpujące i rzetelne przekazywanie na antenach TVP niezbędnych informacji o wydarzeniach i przedsięwzięciach mających szczególny wpływ na zdrowie publiczne. Rozpoczęcie tej współpracy jest szczególnie istotne ze względu na przygotowywany przez ministra zdrowia Narodowy program zdrowia na lata 2016 - 2020. Jest to jedno z największych przedsięwzięć promocyjnych, które dotyczy profilaktyki zdrowotnej i promocji postaw prozdrowotnych. Podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu listu intencyjnego minister Konstanty Radziwiłł przedstawił propozycje działań medialnych w zakresie promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Dotyczyły przede wszystkim: racjonalnego żywienia, aktywności fizycznej, promocji zdrowia w miejscu pracy, szkodliwości tytoniu i zanieczyszczeń powietrza. Szef resortu podkreślił, że współczesna komunikacja zdrowotna – zgodnie z panującymi trendami – musi być w coraz większym stopniu oparta na różnorakich mediach i dostępie do jak największej grupy odbiorców. „Jestem ogromnie wdzięczny prezesowi Jackowi Kurskiemu za rozpoczęcie – jestem pewny, że owocnej – współpracy. Z wielką nadzieją patrzę również w przyszłość. Mając na uwadze, jak duże emocje są związane z tematyką zdrowia, należy wykorzystywać potencjał medialny Telewizji Polskiej, który będzie służył bezpieczeństwu pacjentów i zwiększaniu ich świadomości”. Prezes Jacek Kurski zadeklarował, że telewizja publiczna zamierza aktywnie wspierać prozdrowotne działania resortu. „Będzie to dla TVP zarówno wypełnienie obligacji misyjnych wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji, jak i odpowiedź na liczne wnioski i prośby środowisk eksperckich i społecznych” – powiedział prezes Kurski. – „Problematyka prozdrowotna pojawi się nie tylko w programach publicystycznych i informacyjnych, lecz także w audycjach reprezentujących inne gatunki, takie jak serial fabularny, dokument czy atrakcyjne formaty rozrywkowe.”

W związku z opatrzeniem dzisiejszej publikacji „Super Expressu” dotyczącej funduszu wynagrodzeń w NFZ zdjęciem ministra zdrowia  po raz kolejny stanowczo podkreślamy, że minister Konstanty Radziwiłł nie decyduje o przyznawaniu ewentualnych podwyżek pracownikom Funduszu. Odnosząc się do treści samego artykułu, wyjaśniamy, że plan finansowy NFZ na 2017 r. przewiduje o ok. 3 mln zł więcej na wynagrodzenia, co stanowi wzrost o 1%., tj. poniżej przewidywanej inflacji. Koszty administracyjne Funduszu w przyszłym roku będą stanowiły 0,99% całego budżetu NFZ, z czego wynagrodzenia – 0,45% (informowaliśmy o tym już w lipcu na naszej stronie internetowej). Jednoczenie plan zakłada przeznaczenie ponad 75 miliardów złotych na leczenie pacjentów, refundację leków oraz pokrycie kosztów wykonywania zadań przez zespoły ratownictwa medycznego. Zilustrowanie przez dziennik „Super Express” zdjęciem ministra tekstu dotyczącego wynagrodzeń pracowników NFZ jest nadużyciem i wprowadza Czytelników w błąd. W grudniu 2015 r. w analogicznej sytuacji wyjaśnialiśmy już, że: Nadzór ministra zdrowia nad Narodowym Funduszem Zdrowia nie obejmuje spraw pracowniczych. Decyzje dotyczące spraw wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) podejmują prezes NFZ (w zakresie pracowników Centrali Funduszu ), a także dyrektorzy oddziałów wojewódzkich (w zakresie pracowników kierowanych oddziałów). Wyjaśnienia te są stale dostępne w serwisie internetowym MZ.

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego świadczeń z zakresu kardiologii, który ukazał się dzisiaj w dzienniku „Fakt”, zapewniamy, że nie ma zagrożenia dla zachowania dostępności do leczenia na skutek zamykania jednostkowych klinik kardiologii interwencyjnej. Polska posiada jeden z największych na świecie wskaźników, jeśli chodzi o zaopatrzenie w laboratoria kardiologii zabiegowej – dwukrotnie wyższe niż średnia dla krajów wysokorozwiniętych. Pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Ostry zawał serca i dusznica bolesna to wskazania kardiologii interwencyjnej rozliczane z NFZ bez limitów, ponieważ są to stany nagłe, które bezpośrednio zagrażają życiu.

Kardiologia interwencyjna w województwach opolskim i mazowieckim

Zapewniamy również, że pacjenci z województw mazowieckiego i opolskiego mają w pełni zabezpieczony dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej. Wszystkie przypadki pilne przyjmowane są na bieżąco – tę informację potwierdził wczoraj (4 sierpnia 2016 r.) Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio u świadczeniodawców z obu województw. W województwie opolskim świadczenia te realizuje Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w  Opolu, a w województwie mazowieckim – 15 innych placówek. W całym kraju świadczenia w zakresie chirurgii naczyniowej – w ramach umowy z NFZ – realizują 103 placówki.

Placówki w Nysie i Józefowie

Nakłady na chirurgię naczyniową na Mazowszu wynoszą łącznie 112 299 211,92 zł, a kontrakt Centrum Kardiologii sp. z o.o. w Józefowie to 1 424 136,00 zł (co stanowi dokładnie 1/78 całego kontraktu na Mazowszu). Placówka miała więc bardzo mały kontrakt z NFZ. Oba ośrodki wypowiedziały umowę z własnej woli. Na jej mocy placówki te są zobowiązane do realizacji świadczeń do końca października 2016 r. Komunikat Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Komunikat Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowe wyceny świadczeń kardiologicznych

Jak już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, obniżyliśmy taryfy dla kardiologii interwencyjnej, ponieważ do tej pory były one znacznie przeszacowane. Dowiodły tego analizy sporządzone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia na inne, również niezbędne, a niedoszacowane procedury – czyli wrócą do pacjentów. Dodatkowo z analizy potrzeb zdrowotnych wynikło, że mimo doskonałego zabezpieczenia kardiologii interwencyjnej w Polsce tzw. śmiertelność  roczna nadal jest bardzo wysoka (wynika to z braku np. rehabilitacji kardiologicznej), natomiast śmiertelność okołozawałowa nie odbiega od standardów krajów wysokorozwiniętych. Postanowiono więc przesunąć środki na profilaktykę i opiekę pacjentów po zawale, aby właściwie zabezpieczyć pacjentów.

Prace nad taryfami w kardiologii zostały zaplanowane w 2015 r.

Chcemy również podkreślić, że prace nad zmianą taryf są prowadzone zgodnie z Planem Taryfikacji. Powstaje on co roku do 1 czerwca – na rok następny. Zatem świadczenia, które miały zostać wycenione w 2016 r. (również kardiologiczne), zostały wybrane już w 2015 r.

Nakłady na kardiologię w skali roku

Nakłady NFZ na kardiologię co roku wynoszą ok 3,2 mld zł. Ponad połowa z tych środków (około 1,8 mld) jest przeznaczana na finansowanie zabiegów kardiologii inwazyjnej: ok. 1,2 mld – na leczenie ostrych zespołów wieńcowych, a  ok 0,6 mld – na zabiegi planowe. Inne świadczenia kardiologiczne pochłaniają rocznie ok. 1,4 mld zł. Od wielu lat placówki prowadzące leczenie inwazyjne zyskiwały coraz więcej środków (w 2015 r. aż 32% trafiło do podmiotów prywatnych). Z drugiej strony niezabiegowe leczenie pacjentów z niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu czy innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, często pacjentów w podeszłym wieku i z chorobami współistniejącymi, było zaniedbane i niedoszacowane.

Zmiana taryf w kadiologii

29 czerwca 2016 r. AOTMiT opublikował nowe taryfy, które obniżyły wyceny świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej (od 7% do 61%, średnio 21%), a jednocześnie podniesiono taryfy w zakresie tzw. kardiologii zachowawczej pory (od 4% do nawet 106%, średnio 43%). Dzięki temu wyrównają się dotychczasowe dysproporcje. Wprowadzone zmiany przyczynią się do właściwej alokacji środków na kardiologię. Łączna kwota przeznaczana na leczenie chorób serca nie zmniejszy się. Prace nad wyceną pozostałych świadczeń kardiologicznych w ramach leczenia szpitalnego potrwają do końca tego roku.

W nawiązaniu do informacji opublikowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” w wydaniu z 1 sierpnia 2016 r. poniżej przedstawiamy pełną informację, przekazaną 29 lipca 2016 r. w odpowiedzi na pytania redaktora Jakuba Styczyńskiego. Szanowny Panie Redaktorze, w odpowiedzi na Pana pytania informuję, że ustalanie cen leków należy do kompetencji państw członkowskich, a nie do kompetencji unijnych. Obecnie w Parlamencie Europejskim nie toczą się żadne prace nad projektem unijnego aktu prawnego w tej kwestii. Nie mamy również informacji, by w Parlamencie Europejskim toczyła się dyskusja nad ujednolicaniem cen leków. Aspekt cen leków pojawił się jedynie w trakcie zwyczajowego wysłuchania ministra zdrowia Słowacji w Parlamencie Europejskim 12 lipca br., w związku z przejęciem przez Słowację prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nie dyskutowano tam jednak o ujednoliceniu cen leków – wskazywano jedynie na problemy z importem równoległym, prowadzącym do wywozu leków (takie kwestie podnoszą przede wszystkim przedstawiciele nowej UE). Ponadto w debacie podniesiono sprawę tzw. licencji przymusowej – tj. zmuszenia drogą prawną koncernu farmaceutycznego do rezygnacji z ochrony przewidzianej patentem za odszkodowaniem, aby możliwe było produkowanie leków do tej pory niedostępnych w wystarczających ilościach, a przez to zbyt drogich. Z przebiegiem debaty w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE można zapoznać się pod tym linkiem: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20160712-0900-COMMITTEE-ENVI Powyższa debata nie rodzi skutków prawnych, ani nie przekształca się w inicjatywę ustawodawczą. Zwyczajowo każdy Minister na początku prezydencji w Radzie UE przedstawia swoje priorytety, a następnie odpowiada na pytania.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z projektowaną reformą systemu służby zdrowia:

Nakłady na zdrowie

Nakłady na zdrowie w roku 2017 i 2018 wzrosną. Będą one w tym czasie zwiększane co najmniej równo ze wzrostem wpływów ze składki zdrowotnej – nie będzie jednak dodatkowego zasilania budżetowego. Różnice w danych zestawianych w materiałach graficznych, zawartych w opracowaniu Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce,  wiążą się z różnicami w metodologii przyjętej przez OECD. Grafika przedstawiająca planowany wzrost nakładów odnosi się do wydatków rządowych realizowanych obecnie w ramach NFZ i budżetu państwa. Natomiast najbardziej aktualne dostępne porównywalne dane dla krajów OECD dotyczą 2011 roku i uwzględniają wszystkie wydatki publiczne, łącznie z wydatkami samorządów.

Sieć szpitali

Jednym z priorytetów planowanej reformy jest utworzenie sieci szpitali, w ramach której wyodrębnione zostaną trzy podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego (stopnie od I do III) oraz trzy poziomy specjalistyczne (specjalistyczny-pediatria, specjalistyczny-onkologia i instytuty). Sieć zostanie utworzona na bazie istniejących podmiotów i będzie weryfikowana co cztery lata.

Możliwość wyboru szpitala

Utworzenie sieci szpitali nie spowoduje rejonizacji opieki szpitalnej. Pacjenci zachowają możliwość wyboru szpitala niezależnie od miejsca zamieszkania.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Zgodnie z założeniami przygotowywanej reformy podstawowa opieka zdrowotna ma skutecznie koordynować leczenie pacjenta. Wprowadzony zostanie taki system finansowania, by środki otrzymywane przez POZ w ramach tzw. budżetu powierzonego (przeznaczonego na diagnostykę i świadczenia specjalistyczne) mogły być wykorzystane wyłącznie na te zadania. Jeśli pieniądze z budżetu powierzonego nie zostaną wykorzystane na wizyty u specjalistów czy badania diagnostyczne, nie będą mogły zasilić budżetu POZ.

Urząd Zdrowia Publicznego

Urząd Zdrowia Publicznego zostanie powołany po to, by zintegrować cały rozproszony obecnie system zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce i usprawnić działania, prowadzone obecnie na rzecz zdrowia obywateli przez kilka różnych instytucji. Dlatego w jego skład wejdą  m.in. część inspekcji sanitarnej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS i Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. UZP będzie również odpowiadał za realizację Narodowego Programu Zdrowia i przejmie od NFZ-u zadania związane z profilaktyką. Twierdzenia, jakoby UZP miał zastąpić NFZ są nieprawdziwe i wynikają z niezrozumienia celów, dla jakich zostanie powołany ten  urząd.

Systemy Informatyczne

Plan kontynuacji Projektu P1 zakłada m.in. ograniczenie jego zakresu do najbardziej powszechnych i oczekiwanych przez pacjentów i profesjonalistów medycznych usług, tj. e-recepty, wsparcia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, e-skierowania oraz dostępu do tych usług dla pacjenta poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Konieczne zmiany nazw w słownikach (np. słownik płatników czy podmiotów leczniczych) są zmianami powszechnie występującymi w systemach teleinformatycznych i dzięki odpowiedniej konstrukcji systemów są zmianami bezkosztowymi, których dokonuje się z poziomu administratora bez konieczności ingerencji w kod źródłowy systemów teleinformatycznych. Ewentualne wyłączenie sprawdzania w ramach e-recepty czy e-skierowania prawa pacjenta do świadczeń (w związku z powszechnością dostępu do służby zdrowia) też są zmianami prostymi do zaimplementowania. Jednocześnie należy podkreślić, że funkcjonalności, które aktualnie są planowane do realizacji w ramach P1 bardzo istotnie wpisują się w plan reformy zwłaszcza w obszarze wzmocnienia roli POZ i opieki koordynowanej poprzez zapewnienie dostępu zespołom POZ do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innych placówkach i do informacji o receptach, a co za tym idzie o lekach przyjmowanych przez pacjentów. Czytaj więcej na temat planowanej reformy w opracowaniu Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce (plik do pobrania ze strony internetowej MZ)  

Podczas konferencji prasowej z premier Beatą Szydło, która odbyła się po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów, minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy systemu opieki zdrowotnej i nakreślił perspektywę czasową ich wdrożenia. Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – w tym także wykluczonych przez obecny system, którzy nie mają teraz prawa korzystania z pomocy medycznej opłacanej ze środków publicznych. Reforma zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB. Podczas konferencji szef resortu zdrowia zaprezentował założenia zmian w 5 głównych obszarach, którymi są:

 • system zarządzania i finansowania opieki zdrowotnej,
 • organizacja leczenia szpitalnego,
 • zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia,
 • podstawowa opieka zdrowotna oraz
 • zdrowie publiczne.
„Tak jak zapowiadaliśmy, zależy nam na kompleksowej zmianie, obejmującej wiele dziedzin polityki zdrowotnej. W związku z tym reformy muszą być przemyślane i odpowiednio przeanalizowane. Zajęło nam to czas w pierwszych miesiącach pracy w Ministerstwie Zdrowia. Dzięki temu możemy pokazać dziś kształt polskiej służby zdrowia, jaki Polacy poznają 1 stycznia 2018 roku” – powiedział podczas konferencji Konstanty Radziwiłł. Wprowadzone zostaną zapowiedziane wcześniej zmiany systemowe: likwidacja NFZ-u (jego zadania przejmie Ministerstwo Zdrowia) i zmiana sposobu finansowania służby zdrowia. Środki na jej funkcjonowanie zostaną zabezpieczone na rachunku Państwowego Funduszu Celowego „Zdrowie”. Będzie on częścią budżetu państwa, a jego środkami będzie dysponował minister zdrowia. Zapowiedziane zostało systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na służbę zdrowia – do 6% PKB w 2025 roku. Obecnie pod tym względem nasz kraj znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, a wysokość nakładów na zdrowie znacząco odbiega np. od Czech czy Słowacji. Projektowane założenia reformy zawierają mapę sukcesywnego zwiększania środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. Nowy sposób finansowania będzie dotyczył także szpitali, które częściowo zostaną „zabudżetowane” – zamiast dotychczasowego finansowania pojedynczych hospitalizacji i procedur otrzymają one ryczałt na leczenie pacjentów w określonych zakresach. Aby zagwarantować efektywność działania lecznic zostanie utrzymany system sprawozdawczy, pokazujący wyniki ich działalności. Pozostanie także możliwość konkursowego kupowania świadczeń, umożliwiająca działanie w publicznym systemie m.in. jednoprofilowym szpitalom. Same szpitale zostaną podzielone na trzy stopnie działalności, tworząc sieć placówek o różnych poziomach wykonywanych zakresów świadczeń. Szpital pierwszego stopnia będzie odpowiadał kilkuoddziałowemu szpitalowi powiatowemu, natomiast  trzeci stopień będą tworzyły szpitale kliniczne i specjalistyczne. Reforma lecznictwa szpitalnego zakłada zapewnienie skoordynowanego i skutecznego leczenia pacjentów po pobycie w szpitalu poprzez zagwarantowanie im kontynuacji leczenia i rehabilitacji w przyszpitalnej przychodni specjalistycznej. Po likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia zdecydowana część jego kompetencji zostanie przekazana ministrowi zdrowia. Zadania regionalne związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych będą realizowane przez nowo utworzone Wojewódzkie Urzędy Zdrowia, podległe pionowo ministrowi, a poziomo – wojewodzie. Jednym z elementów reformy będzie utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego, mającego integrować cały rozproszony obecnie system zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce. W jego skład weszłyby instytucje, które dziś działają na rzecz zdrowia Polaków, takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Urząd Zdrowia Publicznego odpowiadałby także za realizację Narodowego Programu Zdrowia. Zmiany nastąpią  również w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjentów będą leczyły zespoły POZ, w ramach których (z utrzymaniem samodzielności zawodowej i finansowej) będą współpracować ze sobą lekarz, pielęgniarka, położna, pielęgniarka szkolna i dietetyk. Zespoły POZ mają także koordynować poruszanie się pacjentów po systemie opieki zdrowotnej i zbierać informacje na temat historii leczenia pacjentów, którzy uzyskali pomoc w szpitalach czy w gabinetach opieki specjalistycznej. Zmiany, które zostały zapowiedziane podczas konferencji prasowej, będą wdrażane stopniowo, w sposób gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie. Pierwsza część reformy, dotycząca finansowania szpitali i podstawowej opieki zdrowotnej, zostanie wprowadzona w lipcu 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku nie będzie już NFZ, służba zdrowia będzie finansowana z budżetu państwa. Powstanie także Urząd Zdrowia Publicznego (UZP), który zintegruje podmioty odpowiedzialne za promocję i profilaktykę zdrowotną. UZP będzie realizował zadania związane z Narodowym Programem Zdrowia. Prezentacja do pobrania NARODOWA STRATEGIA ZDROWIA  

W związku z obawami wyrażonymi  w dzisiejszych publikacjach „Rzeczpospolitej” oraz portali Termedia i Medexpress wyjaśniamy, że środki na realizację Narodowego Programu Zdrowia  (NPZ) będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Mechanizm finansowania, zapisany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, przewiduje, że połowa kwoty przeznaczonej na realizację NPZ (tj. 70 mln) będzie pochodziła ze środków państwowych funduszy celowych (Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów). Środki te nie przepadają z końcem roku. Pozostałe 70 mln zł jest zaplanowane w specjalnej rezerwie celowej na 2016 r. Takie rozwiązanie przyjęto, gdyż w czasie prac nad projektem ustawy budżetowej w 2015 r. ustawa o zdrowiu publicznym nie była jeszcze uchwalona przez Sejm i – ze względu na przepisy ustawy o finansach publicznych – nie było możliwe wpisanie tych środków do części budżetowej ministra zdrowia. 11 lipca 2016  r. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 został skierowany do Rządowego Centrum Legislacji. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą, uwzględnieniu jej ewentualnych uwag i  uzyskaniu ostatecznej akceptacji RCL projekt rozporządzenia zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów. Po przyjęciu NPZ przez Radę Ministrów zostaną uruchomione procedury zmierzające do wyłonienia  realizatorów Programu. W przypadku wielu zadań finansowanych z budżetu państwa stosuje się tryb wnioskowy, w którym nie ma konieczności przeprowadzania procedury konkursowej i umowy mogą być zawierane w krótkim czasie.

 1. Publikacja w sposób wybiórczy i pod z góry założoną tezę odnosi się do faktów. A fakty są takie, że już w postępowaniu przygotowawczym świadkowie składali sprzeczne zeznania. Przed sądem w większości tamte zeznania odwołali, twierdząc, że powtarzali tylko sugestie prowadzącego sprawę prokuratora. To zdecydowało, że sąd pierwszej instancji nie dał wiary sprzecznym i odwoływanym zeznaniom, uniewinniając mnie.
 2. Sąd pierwszej instancji obszernie uzasadnił podstawy uniewinnienia, co publikacja kompletnie pomija. Podkreślono m.in. bezsens zarzutu dotyczącego remontu gabinetu prof. Zbigniewa Religi oraz wyjątkową niespójność zeznań świadków w kwestii domniemanej korupcji.
 3. Wybieranie pasujących do tezy wątków z postępowania przygotowawczego, a zdyskwalifikowanych przez sąd, jest sprzeczne z zasadami dziennikarskiej rzetelności i staranności. Takie postępowanie muszę uznać za przeprowadzoną z rozmysłem, bezpodstawną próbę oczernienia mnie jako człowieka oraz za próbę odebrania mi wiarygodności jako osobie pełniącej ważną funkcję publiczną.

W związku z publikacją pt. „Szokujące plany rządu wobec szpitali. Może zniknąć 17 tys. łóżek!”, która ukazała się dzisiaj w dzienniku „Fakt”, wyjaśniamy, że celem Ministerstwa Zdrowia nie jest zamykanie oddziałów szpitalnych, ale dostarczenie właścicielom szpitali rzetelnych informacji, jakich świadczeń i w jakiej ilości będą potrzebowali pacjenci w całej Polsce. Zapewniamy także, że ewentualne zmniejszenie liczby niektórych łóżek szpitalnych ze względu na obserwowane już trendy i prognozy epidemiologiczne nie będzie skutkowało zwiększeniem kolejek. Prognozy zawarte w mapach uwzględniają już liczbę pacjentów oczekujących na dane świadczenia (czyli kolejki). Minister zdrowia nie podejmuje decyzji w sprawie liczby łóżek na poszczególnych oddziałach – decydują o tym podmioty tworzące poszczególne szpitale (czyli ich właściciele). Mapy zawierają prognozy potrzeb zdrowotnych na poziomie województw, a nie gotowe wytyczne dla poszczególnych szpitali. Nie są one elementem centralnego sterowania, a jedynie narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji. Mapy nie wskazują również, które szpitale powinny otrzymać kontrakty, ponieważ w Polsce istnieje system konkursowy, w którym podmioty na równych zasadach starają się o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mapy mają pomóc w określeniu, ile umów należy zawrzeć, by były one dopasowane do prognozowanych potrzeb zdrowotnych obywateli i umożliwiały ich zaspokojenie. Nie określają natomiast ani nie sugerują, z jakimi podmiotami (szpitalami) te umowy miałyby być zawierane. Istotą map potrzeb zdrowotnych jest stworzenie rzetelnego narzędzia statystycznego. Są ważnym i potrzebnym narzędziem, które pozwoli racjonalnie zaplanować zakup świadczeń dla pacjentów, a także nowe inwestycje w poszczególnych regionach kraju. Dane z map potrzeb zdrowotnych powinny być stosowane z namysłem i rozwagą – tak, aby środki na służbę zdrowia jak najlepiej zabezpieczały potrzeby pacjentów i były efektywnie wydatkowane. Aktualna wersja map potrzeb zdrowotnych jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz serwisie Mapy Potrzeb Zdrowotnych. Czytaj więcej w komunikacie „Aktualizacja map potrzeb zdrowotnych”.

Wyjaśnienia w związku z artykułem „564 zł podwyżki dla pielęgniarek ale dopiero za 6 lat!”, który ukazał się  w dzienniku  „Fakt”. Zaproponowane przez resort zdrowia rozwiązania dotyczą sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników medycznych, którzy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę w podmiotach leczniczych. Opracowywana obecnie ustawa nie określa wysokości podwyżek wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych – zapisy wskazują jedynie najniższą dopuszczalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego, poniżej której podmiot leczniczy zatrudniający pracowników medycznych nie będzie mógł ustalić wysokości wynagrodzenia. To oznacza, że w umowie o pracę osoba wykonująca zawód medyczny nie będzie mogła mieć określonej niższej płacy zasadniczej niż ta, która zostanie wskazana w ustawie. Opracowywana regulacja określa minimalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, czyli podstawowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o pracę, bez dodatków do wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Proponowany sposób ustalenia najniższego wynagrodzenia będzie zdecydowanie bardziej korzystny dla pracowników medycznych  niż ten, który jest obecnie stosowany przy ustalaniu powszechnie obowiązującej płacy minimalnej (gdy na minimalne wynagrodzenie brutto pracownika składa się zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i wszelkie dodatki). Rozwiązanie, nad którym pracuje resort zdrowia, zagwarantuje, że pracownicy medyczni, których wynagrodzenie zostanie ustalone na najniższym dopuszczonym w projekcie poziomie, w praktyce otrzymają nie tylko to minimalne wynagrodzenie, lecz także wszelkie dodatki doliczane do podstawowego wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatki stażowe, z tytułu pracy zmianowej, w nocy, w dni wolne, z tytułu pełnienia dyżurów medycznych). Zaproponowane przez resort zdrowia rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na zbyt niskim poziomie. Wymienione w projekcie ustawy kwoty wynagrodzeń zasadniczych wynikają z wielkości środków finansowych dostępnych w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem obecnego udziału nakładów na służbę zdrowia w PKB. Przywołana w artykule kwota 564 zł stanowi przykładowe wyliczenie wysokości podwyżki dla pielęgniarki rozpoczynającej dopiero pracę zawodową i otrzymującej z tego powodu niższe dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, której obecne wynagrodzenie wynosi 2077 zł. Jednocześnie podkreślamy, że wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zostały już podniesione i będą dalej wzrastały na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628), które zapewniło odpowiednie środki na ten cel. Kolejne etapy ubiegłorocznego porozumienia o podwyżce 4 x 400 są i będą realizowane zgodnie z planem. Od 1 września 2015 r. wzrosły wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i bezpośrednio realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy podpisali umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) – bez względu na formę zatrudnienia. Od 1 stycznia 2016 r. wzrosły też wynagrodzenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dla których jednostką rozliczeniową jest roczna stawka kapitacyjna. Natomiast od 1 września 2016 r. wzrosną wynagrodzenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, finansowane na podstawie stawek ryczałtowych – stosownie do wielkości obszaru zabezpieczenia. W okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. pielęgniarki i położne otrzymują dodatkowe środki finansowe w wysokości 400 zł (w tę kwotę wliczone są: dodatek za pracę w porze nocnej oraz dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Proces wdrażania przez podmioty lecznicze podwyżek zagwarantowanych przez ministra zdrowia pielęgniarkom i położnym jest monitorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozporządzenie ministra zdrowia zapewnia dalszy średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wraz z pochodnymi o: 1)     800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., w tym kwotę 400 zł wskazaną powyżej; 2)     1200 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., w tym kwotę, o której mowa w pkt 1; 3)     1600 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w tym kwotę, o której mowa w pkt 2. Przypominamy także, że rozporządzenie nie tylko zapewnia do 2019 r. coroczny wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w wysokości 400 zł rocznie (tzw. 4 x 400), lecz także gwarantuje utrzymanie uzyskanych podwyżek.

W nawiązaniu do artykułu „Biedasoczewki i pacjenci”, który ukazał się 13 lipca w „Gazecie Wyborczej”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza – od dawna oczekiwaną i postulowaną przez pacjentów – możliwość uzyskania za dopłatą także wyrobów medycznych wyższej jakości. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu listy refundowanych wyrobów medycznych. Odnosząc się do obaw wyrażonych w artykule, informujemy, że Ministerstwo analizuje kwestie związane z dostosowaniem wyrobów medycznych do potrzeb pacjentów i wymagań wynikających ze stanu ich zdrowia. Rozważane jest m.in. uszczegółowienie przepisów. Resort dołoży także starań, by wypracować rozwiązania, które zagwarantują pacjentom ze stomią realizację ich prawa do prowadzenia aktywnego życia. W tym też celu zostały wydłużone konsultacje projektu do 25 lipca, aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się z projektem i zgłosić swoje uwagi.

Cele projektowanych zmian

Proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie rozwiązań, które m.in.:
 • zwiększą dostępność do wyrobów medycznych,
 • maksymalnie zmniejszą dopłaty pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
 • zapewnią pacjentom dostęp do wyrobów o najwyższej potwierdzonej jakości.

Założenia projektowanych zmian

Nową procedurą zostanie objęta część grup wyrobów medycznych, wskazanych przez ministra zdrowia w rozporządzeniu. Przed jego wydaniem minister  zasięgnie opinii prezesa AOTMiT. Rozporządzenie to będzie poddane szerokim konsultacjom społecznym. Nowelizacja nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla podmiotów, z których wyrobów medycznych korzystają obecnie pacjenci w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ (także w ramach hospitalizacji). Projekt zakłada, że minister zaprosi te podmioty do składania wniosków. Nie będą one ponosiły opłat, które przewiduje projektowana nowelizacja ustawy – czyli m.in. za ocenę prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz złożenie wniosku. Nie będą również zobowiązane do składania analiz (HTA) przewidzianych w ustawie.

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego listu wiceministra Marka Tombarkiewicza skierowanego m.in. do dyrektorów szpitali psychiatrycznych, który ukazał się dzisiaj w „Super Expressie”, wyjaśniamy, że nie jest prawdą, że Ministerstwo Zdrowia chce, by pacjenci szpitali psychiatrycznych nie otrzymywali przepustek w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży. O wydawaniu przepustki decyduje lekarz. W piśmie rozesłanym zgodnie z sugestią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które, tak jak i Ministerstwo Zdrowia, prowadzi szereg działań związanych z organizacją ŚDM, nie ma mowy o jakimkolwiek zakazie wydawania przepustek. Stosowne pismo nie sugeruje, że osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą zagrażać uczestnikom ŚDM. Tak duże imprezy bardzo często wywołują silne emocje zarówno u osób bezpośrednio, jak i biernie w nich uczestniczących. Ideą przyświecającą wystosowaniu pisma było dobro osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno im, jak i innym uczestnikom. Każdy chory – także ten zmagający się z problemami natury psychicznej – zasługuje na szacunek i opiekę zapewniającą poczucie bezpieczeństwa. Zarzucanie Ministerstwu Zdrowia złej woli jest daleko idącym nadużyciem, a co najmniej niewłaściwą nadinterpretacją wystosowanego pisma. Pismo podpisane przez wiceministra Marka Tombarkiewicza.

W związku z opatrzeniem dzisiejszej publikacji „Faktu” dotyczącej funduszu wynagrodzeń w NFZ zdjęciem ministra zdrowia stanowczo podkreślamy, że minister Konstanty Radziwiłł nie decyduje o przyznawaniu ewentualnych podwyżek pracownikom Funduszu. Odnosząc się do treści samego artykułu, wyjaśniamy, że według planu finansowego NFZ na 2017 r. koszty administracyjne Funduszu w przyszłym roku będą stanowiły 0,99% całego budżetu NFZ, z czego wynagrodzenia - 0,45%. Jednoczenie plan zakłada przeznaczenie ponad 75 miliardów złotych na leczenie pacjentów, refundację leków oraz pokrycie kosztów wykonywania zadań przez zespoły ratownictwa medycznego. Zilustrowanie przez dziennik „Fakt” zdjęciem ministra kolejnego tekstu dotyczącego wynagrodzeń pracowników NFZ jest nadużyciem i powtórnie wprowadza Czytelników w błąd. W grudniu 2015 r. w analogicznej sytuacji wyjaśnialiśmy już, że: Nadzór ministra zdrowia nad Narodowym Funduszem Zdrowia nie obejmuje spraw pracowniczych. Decyzje dotyczące spraw wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) podejmują prezes NFZ (w zakresie pracowników Centrali Funduszu ), a także dyrektorzy oddziałów wojewódzkich (w zakresie pracowników kierowanych oddziałów). Wyjaśnienia te są stale dostępne w serwisie internetowym MZ.

W tekście, który nawiązuje do zmian dla pacjentów w związku z publikacją nowej listy leków refundowanych obowiązującej od 1 lipca 2016 r., znalazło się szereg nieścisłości. W związku z powyższym wyjaśniam: Nie podrożały Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę (grupa limitowa 129.0) oraz Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów (G-CSF) z grupy limitowej 133.0, a wręcz ich urzędowa cena zbytu spadła. Tylko dla 7 produktów w całym wykazie nastąpiły podwyżki ceny urzędowej, w tym dla 3 produktów w ramach listy aptecznej (od 81 gr do 2,81 zł). W grupie limitowej 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę znajduje się 14 leków zawierających 3 różne substancje czynne: goserelinę, leuprorelinę i triptorelinę. (więcej…)

W nawiązaniu do artykułów, które zostały opublikowane w dzienniku Fakt w dniu 25 czerwca 2016 r. „Wiceminister zdrowia wspomagał kolesiów?” oraz w dniu 27 czerwca 2016 r. „Napisał ustawę pod kolesi?”, jak również kolejnymi materiałami prasowymi, odnoszącymi się do treści zawartych w ww. artykułach, kategorycznie oświadczam, iż opublikowane w nim treści są bezpodstawnymi insynuacjami.

 • Przedstawione doniesienia prasowe, które sugerują, jakobym ja lub ktokolwiek inny na moje polecenie przygotował lub przygotowuje korzystną decyzję dla firmy farmaceutycznej w zamian za zamówienie jakiejkolwiek analizy w firmach doradczych, w tym w jakiejkolwiek firmie, z którą współpracowałem przed objęciem funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, są zarzutami bezpodstawnymi i nieprawdziwymi.
 • Nieprawdziwy jest również zarzut, jakobym ja lub jakakolwiek inna osoba na moje polecenie miała sugerować jakiejkolwiek firmie nabywanie analiz w firmach doradczych.
W sposób definitywny i jednoznaczny pragnę poinformować, iż w okresie pełnienia funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, jak i podczas całej swojej pracy zawodowej, żadnym swoim zachowaniem lub decyzjami nie złamałem prawa ani nie naruszyłem standardów etyki i pragmatyki, wymaganych od osób piastujących funkcje publiczne. Przez cały czas uczciwie, rzetelnie i z pełną świadomością wyznaczonych mi celów dążyłem i będę dążył do wdrożenia zmian, których efekty przynoszą i będą przynosić wymierne korzyści obywatelom Polski. Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż seria oczerniających mnie artykułów jest zbieżna w czasie z intensywnymi pracami w Ministerstwie Zdrowia w zakresie zasad i zakresu finansowania świadczeń gwarantowanych, których jestem koordynatorem. Na podstawie tego pozwalam sobie wyciągnąć wnioski, iż wszelkie ataki i spekulacje dotyczące mojej osoby, są reakcją i protestem niezadowolonych ze zmian grup interesów i nacisków. W związku z powyższym pragnę oświadczyć, iż żadne oszczerstwa i szantaże nie zmuszą mnie do tego, bym odstąpił od prac naprawczych w zakresie wycen i koszyka świadczeń gwarantowanych, mających na celu zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia. Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, zmuszony zostałem do podjęcia stanowczych kroków prawnych, których celem jest zarówno ochrona mojego dobrego imienia oraz powagi sprawowanego przeze mnie urzędu, jak i pełne wyjaśnienie obecnej sytuacji oraz zapobieżenie podobnym ordynarnym próbom podważania wiarygodności i wywierania nacisku na funkcjonariuszy publicznych, realizujących ważne zadania w interesie Państwa Polskiego i jego obywateli. Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  

Minister Zdrowia jest w stałym kontakcie z dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka, która na bieżąco informuje o sytuacji w placówce. Dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka natychmiast po uzyskaniu informacji o możliwości odejścia pielęgniarek od łóżek pacjentów podjęła następujące działania: - zaprzestanie przyjmowania nowych pacjentów; - niezwłoczne wypisanie do domów pacjentów, których leczenie zostało zakończone; - przetransportowanie do innych placówek pacjentów, nad którymi opieka medyczna mogłaby zostać zagrożona z powodu strajku pielęgniarek. Obecnie w Instytucie w niezakłóconym trybie funkcjonują jedynie oddziały anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddział neonatologii, patologii i intensywnej terapii noworodka (63 pacjentów). Na pozostałych oddziałach, gdzie z powodu strajku ograniczona jest obsada pielęgniarska, przebywa jedynie 141 pacjentów. Dzięki wspólnym działaniom Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, zabezpieczenie dostępu do świadczeń dla pacjentów, którzy w związku ze strajkiem pielęgniarek nie mogą uzyskać pomocy w Centrum Zdrowia Dziecka zapewniają inne położone na terenie Warszawy i Mazowsza szpitale o tym samym poziomie referencyjności. Minister Zdrowia poprosił o zaangażowanie w proces rozwiązywania konfliktu niezależnego mediatora, który w środę odbył rozmowy z delegacją protestujących pielęgniarek. Mediator nadal jest obecny na terenie Centrum Zdrowia Dziecka i w każdej chwili może udzielić profesjonalnego wsparcia negocjującym stronom. Minister Zdrowia potwierdza, że dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka w pełni realizuje zobowiązania podjęte wobec środowiska pielęgniarskiego zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej we wrześniu ubiegłego roku. Ponadto w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace trójstronnego zespołu branżowego Rady Dialogu Społecznego nad całościowym rozwiązaniem problemu wynagrodzeń wszystkich pracowników służby zdrowia. W pracach tych uczestniczy również Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Minister Zdrowia pozostaje w gotowości do dalszego wspólnego rozwiązywania problemów polskiego systemu służby zdrowia i liczy na konstruktywny dialog z wszystkimi jego uczestnikami podkreślając, że rozmowy nie mogą odbywać się w atmosferze strajku, którego zakładnikami stają się pacjenci. Szczególny sprzeciw Ministra Zdrowia budzi wykorzystywanie ciężko chorych dzieci do wywierania nacisku, i to w finansowym kontekście.  

19 maja 2016 r odbyła się w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie konferencja prasowa z okazji rozpoczynającego się w dniu 25 maja Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem. Tegoroczne obchody w Polsce rozpoczynają się Białą Sobotą w Centrum Onkologii-Instytucie, podczas której będzie można zasięgnąć porady lekarza onkologa oraz wykonać bezpłatne badania mammograficzne, cytologiczne, USG piersi, badanie dermatoskopem oraz dowiedzieć się jak rzucić palenie i zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór. Konferencję otworzył i przywitał zaproszonych gości prof. dr hab. n.med. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu. Zwrócił uwagę, że głównym celem Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem jest promowanie tzw. Kodeksu Walki z Rakiem. „Jego najnowsza, czwarta wersja zawiera wskazówki na temat 12 prostych czynności, które każdy człowiek może podjąć, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową” – powiedział. Następnie głos zabrała Katarzyna Głowala podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, która opowiedziała o planach Ministerstwa Zdrowia dotyczących zwiększenia liczby kobiet wykonujących cytologie i mammografię oraz zaprosiła i zachęcała kobiety, aby wzięły udział w Białej Sobocie 21 maja 2016r. Kolejnym prelegentem była dr n.med. Joanna Didkowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut, która wyjaśniła słuchaczom czym jest Kodeks Walki z Rakiem i dlaczego tak ważne jest przestrzeganie jego zaleceń. Podkreśliła, że połowie zgonów z powodów nowotworów można byłoby zapobiec gdyby Polacy wprowadzili do swojego stylu życia zmiany opisane w Kodeksie. Przedstawiła również nowe zapisy w wydanej w ubiegłym roku IV edycji Kodeksu. Dotyczą one: utrzymywania abstynencji alkoholowej, ograniczenia czasu spędzanego na siedząco, unikania solariów, a także stosowania szczepionek przeciwko HPV. Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej zwrócił uwagę na problem nowotworów w Polsce, a szczególnie tych którym można zapobiec – najlepszym przykładem jest rak płuca, który występuje prawie wyłącznie u palaczy tytoniu. Rzucenie palenia jest podstawowym zaleceniem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Podkreślił tez wagę utrzymywania prawidłowej masy ciała w zapobieganiu nowotworom.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi intensywne prace nad spełnieniem kryteriów warunkowości ex ante dotyczących obszaru zdrowia oraz oczekiwań Komisji Europejskiej wyrażonych m.in. w trakcie procesu negocjacji perspektywy finansowej 2014-2020. W ramach tych prac opracowano m.in. rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych obszarów tematycznych (tzw. Priorytetów Inwestycyjnych - PI), które umożliwią właściwe ukierunkowanie strumienia funduszy unijnych. Rekomendacje te zostały przyjęte na forum Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia na posiedzeniach w dniu 29 kwietnia oraz 19 maja 2016 r. Na kwietniowym posiedzeniu Komitetu Sterującego przyjęta została uchwała zawierająca rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c – Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji,  e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Przyjęcie uchwały przez Komitet pozwoliło na rozpoczęcie procedury uzgadniania przedsięwzięć z obszaru e-zdrowia. Do dnia dzisiejszego z przedmiotowej możliwości skorzystało jedynie 6 województw. Na ww. posiedzeniu przyjęto również rekomendacje w obszarze profilaktyki (PI 8vi) oraz działań projakościowych (PI 9iv). 19 maja 2016 r. Komitet Sterujący uzgodnił ostatni pakiet rekomendacji, tj. rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów z obszaru infrastruktury podmiotów leczniczych (PI 9a). Rekomendacje te zostały skonstruowane w oparciu o opracowane przez Ministerstwo Zdrowia mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i kardiologii. Wraz z udostępnianiem kolejnych map przedmiotowy dokument będzie aktualizowany.

W związku z artykułem pt. „Kierowcy zapłacą wyższe OC”, który został dziś opublikowany w „Super Expressie”, wyjaśniamy, że Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie finansowania kosztów leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych. Opracowanie konkretnych rozwiązań w tym zakresie wymaga przeprowadzenia szeregu analiz dotyczących m.in. sposobu dochodzenia roszczeń, kompensacji szkody oraz oszacowania skutków regulacji. Dotychczas w Ministerstwie Zdrowia nie powstał żaden projekt, który miałby charakter oficjalnego dokumentu rządowego. Nie został również określony mechanizm, jaki miałby ewentualnie obowiązywać w zakresie pokrywania kosztów leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych. Dlatego przywoływanie rozwiązań, które obowiązywały kilka lat temu, jest nieuzasadnione.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zmian, które mogą zostać wprowadzone w pakiecie onkologicznym, wyjaśniamy, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzenia limitów w przypadku świadczeń onkologicznych udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Uchylenie ust. 2 w art. 136 w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu wyłącznie ujednolicenie przepisów – tak aby możliwość tzw. bezlimitowego rozliczania we wszystkich zakresach udzielanych świadczeń (w tym w onkologii) była wprowadzana na tym samym poziomie aktów prawnych, tj. poprzez zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia dotyczące diagnostyki i leczenia onkologicznego udzielane na podstawie karty DiLO, a rozliczane do tej pory na podstawie  art. 136 ust. 2, mogą być rozliczane bezlimitowo w sposób jaki jest stosowany np. w przypadku porodów czy świadczeń z zakresu opieki neonatologicznej. Świadczenia te są rozliczane na zasadach określonych w art. 16 zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Ministerstwo proponuje także odejście od obligatoryjnego wymogu zwoływania konsyliów lekarskich w przypadku każdego chorego. Proponowana zmiana uwzględnia uwagi zgłaszane przez ekspertów i świadczeniodawców, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na zbyt małą elastyczność regulacji dotyczących wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. Z doświadczeń zebranych w trakcie ponad rocznego funkcjonowania pakietu onkologicznego wynika również, że wprowadzenie wskaźnika rozpoznawania nowotworów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej było przejawem nadregulacji. Obawy dotyczące zbyt pochopnego wystawiania pacjentom kart DiLO okazały się nieuzasadnione. W skali całego kraju jedynie trzech lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wydało więcej niż 30 kart DiLO pacjentom, u których wykonano diagnostykę onkologiczną. Z tego powodu – a także ze względu na obawy lekarzy POZ związane z ewentualnymi konsekwencjami obliczania wskaźnika rozpoznawania nowotworów – Ministerstwo Zdrowia chce z niego zrezygnować.

Dzisiaj (5 maja) w Ministerstwie Zdrowia odbył się briefing z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza. Minister Zdrowia podkreślił, że dzisiejszy dzień jest niezwykle ważny, ponieważ nie tylko myślimy w nim o osobach niepełnosprawnych, ale również o godności tych osób. Minister zaznaczył, że rząd bardzo wyraźnie widzi konieczność wsparcia osób niepełnosprawnych. Dostrzega również problemy ich opiekunów. „Elementarny nakaz solidarności międzyludzkiej, który na nas wszystkich spoczywa, zobowiązuje nas do tego, żeby nie tylko myśleć o samych osobach niepełnosprawnych, ale także dostrzegać ogromny wysiłek i poświęcenie tych, którzy się nimi opiekują” – podkreślił minister Konstanty Radziwiłł poinformował również, że dziś w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie z udziałem dzieci z zespołem Downa oraz ich opiekunów. Minister zapowiedział, że podczas rozmów zostaną poruszone zagadnienia dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych - od życia prenatalnego aż do starości. Minister Konstanty Radziwiłł zapowiedział również, że premier Beata Szydło powoła międzyresortowy zespół, który będzie pracował nad problemami osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W skład zespołu wejdą przedstawiciele kilku resortów m.in.: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszym zadaniem zespołu będzie wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią kompleksową i skoordynowaną opiekę osobom niepełnosprawnym. Do rozmów zostaną zaproszeni także ich opiekunowie. Następnie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podkreśliła, że rząd chce w szczególny sposób, międzyresortowo rozwiązywać problemy dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera szkolnictwo specjalne oraz włączającą edukację i terapię wspierającą dzieci niepełnosprawnych. Kilka tygodni temu w Ministerstwie Edukacji Narodowej został powołany specjalny zespół, który zajmuje się dzieckiem w systemie edukacji. W skład zespołu wchodzą akademicy, samorządowcy, eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rodzice. „Jesteśmy gotowi do tego, żeby być partnerem i znaleźć takie rozwiązania, które będą satysfakcjonować rodziców, a przede wszystkim będą służyć dzieciom” – zapowiedziała minister Zalewska. Briefing zakończyła wypowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych się zmienia. Dużą rolę odgrywają w tym procesie osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, ale  nie do przecenienia jest również rola administracji samorządowej i rządowej. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że rząd dostrzega potrzeby osób niepełnosprawnych. Przypomniał, że program "Rodzina 500 plus" także uwzględnia specjalne potrzeby rodzin z osobami niepełnosprawnymi. "Cieszę się ogromnie, że we wszystkich ministerstwach, w całym rządzie sytuacja osób niepełnosprawnych znalazła zrozumienie” – podkreślił. Czytaj więcej na temat działań Ministerstwa Zdrowia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w komunikacie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł odwołał dziś Tadeusza Jędrzejczyka z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zbigniewa Tetera – z funkcji zastępcy prezesa NFZ ds. służb mundurowych.

Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła podsumowującą 100 dni pracy Ministerstwa Zdrowia. Konferencja odbędzie się 26 lutego 2016 roku (w piątek) o godzinie 10.00 na sali kasetonowej Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Miodowa 15).

Wstęp za okazaniem ważnej legitymacji dziennikarskiej lub upoważnienia wystawionego przez redakcję.

Milena Kruszewska
rzecznik prasowy
Ministra Zdrowia

W związku z wczorajszą publikacją radia RMF FM sugerującą wystąpienie „krytycznej sytuacji" z zaopatrzeniem w krew w województwie małopolskim wyjaśniamy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dysponuje krwią wszystkich grup.

Zaopatrzenie w krew jest stale monitorowane przez Narodowe Centrum Krwi, które ma wgląd w stany magazynowe krwi w poszczególnych regionach Polski.

Czytaj więcej o Narodowym Centrum Krwi – jednostce nadzorowanej przez ministra zdrowia

15 lutego br. stan magazynowy koncentratów krwinek czerwonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie wynosił 1.242 jednostki i była to krew wszystkich grup.

W związku z pojawiającymi się informacjami o braku dostępności leku Taliximun uspokajamy – lek ten można nabyć w aptekach w dawce 0,5 mg. Pacjenci mają także zapewniony dostęp do innych leków immunosupresyjnych z tą samą substancją czynną (takrolimus). Jest to m.in. lek Tacni, do którego pacjent dopłaca – w zależności od dawki – 19,37 zł (0,5 mg) i 29,27 zł (1,0 mg).

W nawiązaniu do materiału opublikowanego na portalu RMF24: „Lekarze alarmują: Na liście leków jest niesprawdzony preparat" informujemy, że objęcie refundacją kolejnego produktu zawierającego substancję czynną takrolimus zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wskazuje ona, że odpowiednikiem leku jest inny lek, który zawiera tę samą substancję czynną, ma te same wskazania do zastosowania i tę samą drogę podania oraz nie występują między nimi różnice w postaci farmaceutycznej. Te zasady były podstawą do objęcia refundacją kolejnego leku zawierającego substancję czynną takrolimus.

Każdy lek przed dopuszczeniem go do obrotu musi przejść badania kliniczne, które potwierdzą jego skuteczność i bezpieczeństwo dla pacjentów. Lek Envarsus przeszedł badania kliniczne, które wykazały taką samą skuteczność leku Envarsus z lekiem Prograf. Na ich podstawie produkt leczniczy Envarsus został dopuszczony do obrotu w procedurze centralnej przez Komisję Europejską w 2014 r. Europejska Agencja Leków, która przyznała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku oryginalnego zawierającego takrolimus oraz dla jego odpowiednika, nie kwestionuje biorównoważności obu leków. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków uznał, że zatwierdzone dawki produktu Envarsus są porównywalne z produktami Advagraf i Prograf pod względem jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że prowadzi rozmowy z producentami leków zawierających substancję czynną takrolimus.

W mediach pojawiły się doniesienia dotyczące prac nad rozporządzeniem regulującym zakres świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, według których z karetek pogotowia mają odejść lekarze (m.in. artykuł pt. „Ratownicy medyczni podejrzewają, że w karetkach ma nie być lekarzy" z „Rynku Zdrowia"). Zapewniamy, że są to nieprawdziwe informacje. Minister zdrowia nie planuje usuwać lekarzy z zespołów ratownictwa medycznego. Rozporządzenie nie wprowadzi żadnych „rewolucyjnych" zmian.

Obecnie w Ministerstwie trwają prace nad projektem rozporządzenia. Zostanie on przekazany do uzgodnień i konsultacji zewnętrznych pod koniec przyszłego tygodnia – wówczas zostaną przedstawione szczegóły dotyczące nowych przepisów. Rozporządzenie ma wejść w życie na przełomie marca i kwietnia 2016 r.

W okresie przejściowym zespoły ratownictwa medycznego – z uwagi na ich rolę w zabezpieczeniu zdrowia i życia obywateli RP – realizują swoje zadania tak jak dotychczas. Natomiast zakres zadań ratowników medycznych zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych niż jednostki systemu określają kierownicy jednostek, którzy ich zatrudnią.

W związku z artykułem pt. „Leki tylko w aptekach!?", który został opublikowany w „Super Expressie", wyjaśniamy, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje zakazywać sprzedaży leków w sklepach, kioskach i na stacjach benzynowych. Niektóre leki, stosowane doraźnie, powinny być dostępne w innych miejscach niż tylko apteki. Planowane jest natomiast ograniczenie listy medykamentów dostępnych w obrocie pozaapteczym – ze względu na ryzyko nadmiernego spożywania ich przez chorych bez konsultacji z lekarzem. Ograniczenie to dotyczyłoby przede wszystkim leków, których nie wolno sprzedawać w warunkach niezgodnych ze standardami (m.in. zbyt intensywne nasłonecznienie czy zbyt wysoka temperatura), rozważana jest także możliwość zmniejszenia opakowań leków (np. przeciwbólowych i przeciwbiegunkowych).

Zapewniamy Państwa, że leki dla osób po przeszczepach są nadal dostępne i tanie. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą czuć się bezpiecznie.

Od 1 stycznia refundowane są leki immunosupresyjne, które zawierają te same substancje czynne: takrolimus i walgancyklowir (w takiej samej postaci i ilości), co dotąd refundowane medykamenty.

Dla dzieci przeznaczone są leki z taką samą substancją czynną, jak dotychczas (zarejestrowane we wskazaniach pediatrycznych). Ceny nieznacznie wzrosły (od kilku do kilkunastu złotych za opakowanie), ale będziemy pracować nad ich obniżeniem przy kolejnym wykazie leków refundowanych.

Należy zauważyć, że lek Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, który zawiera substancję czynną walgancyklowir, był refundowany dopiero od 1 września 2015 r. Wcześniej dzieci otrzymywały lek w postaci proszku jedynie w szpitalu, a w domu przyjmowały walgancyklowir w postaci tabletek.

Leki zawierające substancję czynną walgancyklowir występują w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego i tabletek. Obie postaci leku są dostarczane przez jednego producenta. Lek w postaci proszku nie może znaleźć się w odrębnej grupie limitowej, ponieważ droga podania medykamentu jest taka sama (inna droga to np. podanie dożylne), nie ma także różnic między postaciami leku. Gdyby takie różnice istniały, byłyby zidentyfikowane podczas gruntownej oceny, która jest przeprowadzana w czasie postępowania refundacyjnego. Wówczas postać proszku do sporządzania roztworu doustnego automatycznie trafiłaby do odrębnej grupy limitowej. Jednak różnic nie wykazano.

Zaistniała sytuacja jest spowodowana automatycznym mechanizmem ustawy refundacyjnej. Wzrost cen dotychczas refundowanych leków dla osób po przeszczepach wiąże się z wejściem na rynek tych samych substancji czynnych pod innymi nazwami handlowymi (tzw. odpowiedników).

Bierzemy pod uwagę, że takie dopłaty mogą być problemem dla niektórych rodzin. Dlatego podjęliśmy negocjacje z producentami tych leków, żeby obniżyć dopłaty. Mamy nadzieję, że rozmowy w tej sprawie zakończą się pomyślnie. Obydwaj producenci znajdują się w Polsce, w związku z tym mamy dużą nadzieję, że uda się znacznie obniżyć dopłaty pacjentów.

Odpowiedniki leków są bezpieczne!

Zmiana leków na odpowiedniki jest bezpieczna dla pacjentów – także w przypadku leków immunosupresyjnych. W czasie leczenia po przeszczepie lekarze co pewien czas wykonują badania dotyczące poziomu substancji leczniczej we krwi i dostosowują dawki leków dla konkretnych pacjentów. Przy zmianie leku należy udać się na taką wizytę do poradni –minister zdrowia mówił o tym podczas konferencji 29 grudnia.

Nie ma żadnych podstaw naukowych, żeby twierdzić, że zamiana leków będzie miała negatywne skutki. We wszystkich państwach europejskich odpowiedniki są dopuszczane do obrotu na podstawie badań klinicznych. Są to tzw. badania biorównoważności – porównawcze badania kliniczne, prowadzone zgodnie z aktualną wiedzą naukową. Podczas tych badań musi zostać udowodnione, że odpowiednik wchłania się w takim samym czasie i osiąga takie samo stężenie we krwi pacjentów, jak zarejestrowany wcześniej lek innowacyjny. Standardy tych badań są takie same w Unii Europejskiej, USA, Japonii i wielu innych krajach.

Mechanizmy ustawy refundacyjnej

Wejście na listę refundacyjną leku z tą samą substancją czynną, ale pod inną nazwą handlową spowodowało, że wzrosła dopłata pacjentów do leków, które widniały w wykazie. W związku z przepisami ustawy refundacyjnej przyjętej przez koalicję PO-PSL cena leków może spaść tylko wtedy, gdy obniży ją producent.

Nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami prawnymi (ratunkowym dostępem do technologii medycznych), które zabezpieczą pacjentów przed sytuacjami groźnymi dla ich zdrowia.

Aktualny wykaz leków immunosupresyjnych wraz z cenami znajduje się w komunikacie z 28 grudnia 2015 r.

W nawiązaniu do informacji opublikowanych przez dziennik „Fakt" w wydaniu z 2-3 stycznia 2016 r. poniżej przedstawiamy pełną informację, przekazaną 30 grudnia ubiegłego roku w odpowiedzi na pytania redaktora Jakuba Szczepańskiego. Szanowny Panie Redaktorze, w nawiązaniu do Pana pytań uprzejmie informuję, że rodzice dzieci po przeszczepach nie będą musieli płacić za opakowanie leków immunosupresyjnych 40,61 zł. Na nowym wykazie leków refundowanych znajdują się dwa leki z tą samą substancją czynną (takrolimus), którą pacjenci byli dotychczas leczeni. Są to: Tacni oraz Taliximun. Dopłata pacjenta za te leki wyniesie od 1 stycznia 19,37 zł (za Tacni) i 10,86 zł (za Taliximun). Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę fakt, że taka dopłata może być problemem dla niektórych rodzin. Dlatego najszybciej jak to możliwe podejmiemy negocjacje z producentami tych dwóch leków, żeby obniżyć dopłaty do nich. Takich rozmów nie można prowadzić z wyprzedzeniem, podstawy do ich rozpoczęcia dają zmiany na liście leków liście refundacyjnej. Od 1 stycznia otworzymy negocjacje i mamy nadzieję, że rozmowy w tej sprawie zakończą się pomyślnie. Obydwaj producenci znajdują się w Polsce, w związku z tym mamy dużą nadzieję, że uda się znacznie obniżyć dopłaty pacjentów. Stwierdzenie, że „zmiana Prografu na zamiennik może być katastrofalna w skutkach dla maluchów" nie ma pokrycia w dowodach naukowych i niepotrzebnie budzi u rodziców chorych dzieci dodatkowy niepokój. W czasie leczenia po przeszczepie lekarze co pewien czas wykonują badania dotyczące poziomu substancji leczniczej we krwi i dostosowują dawki leków dla konkretnych pacjentów. Nie ma żadnych podstaw naukowych, żeby twierdzić, że zamiana leków będzie dla dzieci skutkowała negatywnie. We wszystkich państwach europejskich odpowiedniki są dopuszczane do obrotu na podstawie badań klinicznych. Są to tzw. badania biorównoważności – porównawcze badania kliniczne, prowadzone zgodnie z aktualną wiedzą naukową. Podczas tych badań musi zostać udowodnione, że odpowiednik wchłania się w takim samym czasie i osiąga takie samo stężenie we krwi pacjentów, jak zarejestrowany wcześniej lek innowacyjny. Standardy tych badań są takie same w Unii Europejskiej, USA, Japonii i wielu innych krajach. Z poważaniem Krzysztof Łanda podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Konstanty Radziwiłł zapewnił pacjentów, że nadal będą mieli dostęp do refundowanych leków immunosupresyjnych. Uspokoił, że pacjenci po przeszczepach „nie tylko mogą czuć się bezpieczni, bo leki będą, ale również mogą się czuć bezpieczni, bo będą to leki tanie". Powtarzał, że w tej kwestii nic się nie zmieni. W odniesieniu do dzisiejszej wypowiedzi posła Bartosza Arłukowicza przytoczył słowa byłego ministra zdrowia z grudnia 2011 r. Arłukowicz zapewniał wówczas o skuteczności i bezpieczeństwie zamienników leków immunosupresyjnych, które miały wejść na listę refundacyjną od stycznia 2012 r.

Bezpieczne odpowiedniki leków immunosupresyjnych

O szczegółach dotyczących bezpieczeństwa stosowania odpowiedników leków immunosupresyjnych (potwierdzonego badaniami naukowymi) mówił wiceminister Krzysztof Łanda. W wykazie leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r., znalazły się dwa generyki: jeden zawierający substancję czynną walgancyklowir, drugi – takrolimus. Wiceminister zapewnił, że pacjenci będą mogli kupić te leki w aptekach od 1 stycznia. Czytaj więcej o dostępności dostępności tanich leków immunosupresyjnych w komunikacie z 28 grudnia. Wiceminister poruszył także kwestie dostępności tanich leków immunosupresyjnych dla dzieci. Wyjaśnił, że na liście leków refundowanych znajdują się dwa leki z tą samą substancją czynną, które są zarejestrowane we wskazaniach pediatrycznych. Poinformował, że ich cena nieznacznie wzrośnie. Zapewnił jednak, że Ministerstwo będzie pracowało nad obniżeniem tych cen podczas pracy przy kolejnym wykazie leków refundowanych.

Lekarze rodzinni przedłużyli umowy z NFZ

Minister Konstanty Radziwiłł potwierdził informacje o sukcesie negocjacji z lekarzami rodzinnymi. Lekarze przedłużyli umowy z NFZ przed końcem roku, dzięki czemu pacjenci mogą czuć się bezpieczni. W tym roku rozmowy przebiegły spokojnie. Strony wypracowały wspólne warunki dalszej współpracy – m.in.liczba badań dodatkowych, jakie zleca lekarz rodzinny, nie może być do końca miernikiem jakości jego pracy. Minister zaznaczył: „to nie jest tak, że lekarz, który zleca więcej badań, jest lepszym lekarzem". Zapowiedział także dalsze prace nad ulepszaniem systemu, m.in. redukcję obciążeń biurokratycznych. Minister podkreślił również, że w resorcie rozpoczynają się prace nad ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej, która ureguluje funkcjonowanie POZ. Nowe rozwiązania zostaną przedstawione w ciągu kilku miesięcy. Wiceminister Łanda, minister Radziwił i profesor na konferencji prasowej.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Papierosy bezdymne dla dzieci", opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej" 28 grudnia 2015 r., informujemy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie dopuszcza sprzedaży takich wyrobów dzieciom.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy zawiera przepisy, które zabraniają udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18.

Definicja wyrobu tytoniowego obejmuje zarówno wyrób tytoniowy, z którym nie wiąże się proces spalania (zwany wyrobem tytoniowym bezdymnym) jak i wyrób tytoniowy do palenia. Zatem gdy projektowane przepisy stanowią o wyrobie tytoniowym należy rozumieć, że dotyczą one każdego z wyżej wymienionych wyrobów.

W nawiązaniu do artykułu opublikowanego w dzienniku Super Express 23 grudnia 2015 r. pt. „Ministerstwo zdrowia nie zdążyło do tej pory przygotować odpowiednich szkoleń!" informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia bezpłatne szkolenia z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych prowadzi obecnie kilka uniwersytetów medycznych m.in. Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Do końca roku 100 pielęgniarek ukończy kurs.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło kwotę 52 mln zł ze środków europejskich na organizację kursów w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym m.in. kursu dotyczącego ordynowania leków i wypisywania recept. Pierwsze szkolenia dofinansowane ze środków europejskich rozpoczną się w 2016 r.

W nawiązaniu do artykułu „In vitro – będą zmiany w ustawie? Są obawy i sprzeczne dane z ministerstwa" autorstwa red. Anny Gmiterek-Zabłockiej i red. Joanny Mąkosy zamieszczonego na stronie internetowej radia TOK FM w dniu 21 grudnia br. informujemy, iż zgodnie z odpowiedzią przesłaną do redakcji w dniu 9 grudnia br. Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzania zmian w ustawie o leczeniu niepłodności.

Przypominamy także, że program zdrowotny pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016" zgodnie z jego treścią został przewidziany do realizacji na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. Oznacza to, że zakończy się on zgodnie z przyjętymi w nim założeniami we wskazanym terminie. Minister Zdrowia podjął natomiast decyzję o unieważnieniu kolejnej edycji programu, tj. programu polityki zdrowotnej pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2016-2019".

24 grudnia (czwartek), Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy w Ministerstwie Zdrowia.

Na podstawie art. 130 §2 Kodeksu pracy oraz decyzji kierownictwa urzędu pracownicy tego dnia odbierają dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę 26 grudnia.

Za wszelkie związane z tym niedogodności przepraszamy.

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dzienniku „Fakt" w dniu 16.12.2015 r. pt. „Darmowe leki dla seniorów? To kampania" informujemy, że zapewnienie bezpłatnego dostępu do leków dla wszystkich osób starszych powyżej 75 r.ż. to jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia, będący realizacją zapowiedzi wyborczych. Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami do darmowych leków będzie uprawniał PESEL na recepcie.

W związku z opatrzeniem dzisiejszej publikacji „Faktu" o premiach w NFZ zdjęciem ministra zdrowia stanowczo podkreślamy, że minister Konstanty Radziwiłł nie decyduje ani o przyznawaniu tych premii, ani o ich wysokości.

Nadzór ministra zdrowia nad Narodowym Funduszem Zdrowia nie obejmuje spraw pracowniczych. Decyzje dotyczące spraw wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) podejmują prezes NFZ (w zakresie pracowników Centrali Funduszu ), a także dyrektorzy oddziałów wojewódzkich (w zakresie pracowników kierowanych oddziałów).

Odnosząc się do kwestii wysokości wynagrodzeń pielęgniarek – ponownie informujemy, że porozumienie w sprawie wynagrodzeń, zawarte przez poprzedni rząd z reprezentacją środowiska pielęgniarek i położnych, jest realizowane od września br.

W nawiązaniu do artykułu opublikowanego w dzienniku „Fakt" 15 grudnia 2015 r. pt. „Pielęgniarki: Rządzie! Nie zabieraj nam podwyżek" zapewniamy, że minister zdrowia zrealizuje postanowienia poprzedniego rządu dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych (porozumienie z 23 września), o czym niejednokrotnie już informował. Minister zdrowia podejmie także prace nad kompleksowym uregulowaniem wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia.

Szanowni Państwo,

W mediach pojawiły się informacje o planowanych podwyżkach cen urzędowych leków. Zapewniam, że w wyniku tej zmiany pacjenci nie będą płacili więcej za leki. Nie zwiększą się też wydatki NFZ na te leki.

Wyższe ceny urzędowe leków nie oznaczają wzrostu ich cen dla pacjenta w aptece. Ceny te pozostaną na tym samym poziomie lub nawet, w zależności od wyników negocjacji Ministerstwa Zdrowia z producentami, będą niższe.

Wyższe ceny będą wpływały jedynie na te podmioty, które wywożą leki z Polski.

Ceny urzędowe leków w Polsce zbliżone do cen w sąsiednich państwach przyczynią się do zahamowania wypływu leków refundowanych z kraju.

Powyższe efekty Ministerstwo Zdrowia uzyska dzięki zastosowaniu instrumentów dzielenia ryzyka wymienionych w ustawie refundacyjnej.

Wiceminister Zdrowia,
Krzysztof Łanda

W związku z artykułem pt. „Tyle zapłacisz za leczenie u ministra", który został opublikowany w „Super Expressie", wyjaśniamy, że 16 listopada 2015 r. minister Konstanty Radziwiłł zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Informację na ten temat można znaleźć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. Nie może także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem (w tym prokurentem) w jej prowadzeniu.

Pan Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia, 21 listopada br. wziął udział w odbywającej się w Watykanie XXX Międzynarodowej Konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Konferencja przeprowadzona została pod hasłem „The Culture of Salus and Welcome at the Service of Man and the Planet". W trakcie spotkania Pan Minister zabrał głos w panelu dotyczącym kreowania polityki ochrony zdrowia.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że z dniem 2 listopada tego roku przestaję pełnić obowiązki rzecznika prasowego ministra zdrowia. Wszystkie pytania proszę kierować do Biura Prasy i Promocji na adres biuro-bp@mz.gov.pl oraz pod numer telefonu 22 831 30 71.

Z wyrazami szacunku
rzecznik prasowy Krzysztof Bąk

W związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) wyjaśniamy, że – zgodnie z zapisami porozumienia – wynagrodzenia w tych grupach zawodowych wzrosną od stycznia 2016.

W porozumieniu podpisanym 23 września 2015 r. przez ministra zdrowia, prezesa NFZ oraz środowisko pielęgniarek i położnych – reprezentowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – ustalono m.in., że od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie stawka kapitacyjna dla:

 • pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

w sposób zapewniający ww. grupom zawodowym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w przeliczeniu na etat (równoważnik etatu).

16 października br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to uzupełnia rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • zwiększenia kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 400 zł;
 • zapewnienia corocznego (do 2019 r.) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (tzw. 4 x 400);
 • wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r.;
 • uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej, w sposób zapewniający średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej, wraz z pochodnymi w skali kraju o 400 zł.

Ustalenie odrębnego terminu wprowadzenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w POZ wynikało z tego, że w 2015 roku – w związku z wcześniejszymi protestami lekarzy związanych z Federacją Porozumienie Zielonogórskie – NFZ przeznaczył środki finansowe właśnie na wzrost stawek kapitacyjnych w POZ, wyczerpując swoje możliwości finansowe w tym zakresie.

W tym kontekście zarzuty Federacji, jakoby minister zdrowia pominął tę grupę pielęgniarek i położnych, należy uznać za bezpodstawne i niezrozumiałe.

W związku z opublikowanym w tygodniku „Wprost" artykułem pt. „Chora onkologia" dotyczącym pakietu onkologicznego wyjaśniam, że zawiera on informacje wprowadzające pacjentów w błąd.

Wydawanie karty DiLO w przypadku kontynuacji leczenia

Zmiany w leczeniu onkologicznym wprowadzone pakietem onkologicznym zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę. Stwierdzenie, że karty diagnostyki i leczenia onkologicznego były wydawane tylko pacjentom, u których nowotwór złośliwy został wykryty po 1 stycznia 2015 r., nie jest zgodne z prawdą. Wzór karty wyraźnie dopuszcza możliwość wystawienia jej osobom, u których leczenie onkologiczne rozpoczęło się przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Od stycznia 2015 r. do 19 października 2015 r. na kontynuację leczenia wydano 42 822 kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015, a nie otrzymali w szpitalu karty DiLO (po 1 stycznia), powinni niezwłocznie zgłosić to właściwemu oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent może otrzymać kartę w szpitalu także wówczas, gdy w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. Do 19 października 2015 r. w tym trybie kartę otrzymało 43 481 pacjentów.

Szybka diagnostyka

Od początku funkcjonowania nowych przepisów sukcesywnie wzrasta liczba wydanych kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (do 19 października 2015 r. wydano ich 194 246). Rośnie także liczba świadczeń z zakresu chemioterapii realizowanych w trybie jednodniowym.

Pakiet uporządkował proces diagnostyki i leczenia. Dzięki temu pacjenci są szybciej diagnozowani – od momentu wpisania pacjenta na listę oczekujących na konsultację do specjalisty do postawienia diagnozy nie powinno minąć 9 tygodni. To rozwiązanie przynosi efekty. Do 19 października wykonano 28 892 diagnostyk wstępnych (91,4% w terminie) oraz 52 691 diagnostyk pogłębionych (83,9% w terminie). To dowodzi, że prawie wszyscy pacjenci leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej zostali zdiagnozowani w ustalonym terminie (lub krótszym). Terminowo odbyło się również 99,5% z 82 923 konsyliów – już na etapie leczenia szpitalnego.

Finansowanie świadczeń i standardy leczenia

Pakiet onkologiczny poprawił dostęp pacjentów do leczenia onkologicznego m.in. dzięki zniesieniu limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów. To znaczy, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za wszystkie wykonane i prawidłowo sprawozdane świadczenia.

NFZ finansuje wykonanie pakietu diagnostyki wstępnej (postawienie diagnozy), a przy potwierdzeniu nowotworu złośliwego – diagnostyki pogłębionej. Badania są wykonywane na podstawie decyzji lekarza prowadzącego. NFZ nie ingeruje w zakres badań wykonywanych w poszczególnych przypadkach. Przy wycenie pakietu uwzględniono pełną diagnostykę, która (zgodnie z rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego) powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi standardami leczenia i w takiej wysokości finansuje ją NFZ. Jeśli zachodzi podejrzenie, że pacjent jest leczony niezgodnie z tymi standardami, należy niezwłocznie powiadomić właściwy oddział NFZ.

Badanie histopatologiczne

Nieprawdziwe jest również stwierdzenie, że patomorfologia została pominięta w czasie tworzenia pakietu onkologicznego. Badanie histopatologiczne to nieodłączny element procesu diagnostycznego w przypadku większości nowotworów. Koszt badania jest uwzględniony w wycenie onkologicznych pakietów diagnostycznych, jeśli jego wykonanie jest zgodne ze standardami postępowania medycznego.

Uelastycznienie wymogów dotyczących konsylium

Na wniosek środowiska medycznego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zrezygnowano z obligatoryjnego udziału radioterapeuty w posiedzeniach konsylium w przypadku nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego.

Czytaj więcej o zmianach w pakiecie, które wejdą w życie 1 listopada 2015 r.

Krótsza hospitalizacja

Dążymy do ograniczenia czasu hospitalizacji pacjentów leczonych w ramach szybkiej terapii onkologicznej – jeśli nie jest ona uzasadniona ze względów medycznych. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono możliwości zakwaterowania pacjentów w hostelach (do 31 lipca 2015 r. wykonano 9 858 zakwaterowań do teleradioterapii).

Innowacyjne leki na raka

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w 2012 r. na mocy ustawy refundacyjnej do 1 września 2015 roku objęto refundacją 13 nowych cząsteczek dotychczas nierefundowanych w katalogu chemioterapii, 40 – w programach lekowych (w tym 16 stosowanych w leczeniu onkologicznym), a na liście leków refundowanych w ramach listy aptecznej znalazły się 43 nowe cząsteczki lub nowe postaci farmaceutyczne substancji dotychczas refundowanych (w tym 7 stosowanych we wskazaniach związanych z onkologią).

Na 33 nowoutworzone programy lekowe (do 1 września 2015 r.) 14 dotyczy leczenia onkologicznego.

W wielu przypadkach rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych, co pozwoliło skorzystać z refundowanych terapii większej liczbie pacjentów.

Chcemy utrzymać ten trend, więc dokładamy starań, by zapewnić pacjentom jak najszerszy dostęp do farmakoterapii.

W mediach toczy się negatywna kampania prowadzona przez NSZZ „Solidarność", związana z porozumieniem z 23 września 2015 r. zawartym przez Ministra Zdrowia z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, a także z jego realizacją.

Porozumienie jest sukcesem

To porozumienie jest nie tylko sukcesem resortu i środowiska pielęgniarek i położnych, lecz także kolejnym krokiem w celu polepszenia opieki zdrowotnej. Kompromis, który został wypracowany w wyniku wielomiesięcznych, trudnych negocjacji, zawarto z myślą o bezpieczeństwie pacjentów i jakości opieki zdrowotnej, którą są otaczani.

Przypominam, że stroną porozumienia (o czym krytycy zapominają) jest także Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych – samorząd tego środowiska zawodowego.

Istotą podpisanego porozumienia jest troska o pacjentów i dobro pracowników, a nie walka polityczna.

Zawody pielęgniarki i położnej cieszą się szczególnym zaufaniem publicznym i wiążą się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Wybór tych profesji wynika z powołania i misji ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Wiadomo, że pielęgniarek i położnych jest coraz mniej. Wynika to z tego, że mechanizmy rynkowe systemu gospodarczego nie uregulowały właściwie sposobu wynagrodzenia tych zawodów. Zawarte porozumienie koryguje te mechanizmy tak, aby gwarantowały wzrost wynagrodzeń dla tych grup zawodowych oraz – co jest bardzo ważne – utrzymanie go po 2019 r.

Zajmiemy się także innymi zawodami medycznymi

Zapewniamy, że szanujemy wszystkich pracowników wykonujących inne zawody medyczne. Będziemy kontynuować prace nad zawarciem porozumienia z ich przedstawicielami – przy czym kształty tych porozumień będą zależne od możliwości finansowych. Jednocześnie prowadzimy szereg działań, które mają na celu umocnienie pozycji zawodowej poszczególnych profesji (w tym ratowników medycznych i fizjoterapeutów).

Nam również zależy na tym, aby w Polsce zarobki były zdecydowanie wyższe.

Postulaty NSZZ „Solidarność" a rzeczywistość

NSZZ „Solidarność" postuluje, że wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych powinni dostać duże podwyżki. A przecież powszechnie wiadomo, że obecnie jest to nierealne.

Argumenty, że pielęgniarki i położne są faworyzowane kosztem innych zawodów (co jest nieprawdą), można by rozciągnąć na wszystkie inne profesje.

Twierdzenia o dyskryminacji innych zawodów są niezgodne z prawdą. Zarzuty te dotyczą rzekomego:

Przykłady negatywnej kampanii prowadzonej przez NSZZ „Solidarność" można znaleźć w publikacjach związku, m.in. w „Tygodniku Solidarność":

Zawarcie porozumienia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych nie powinno być odczytywane w ten sposób. Ten kompromis przynosi realne korzyści pielęgniarkom i położnym, a co za tym idzie – pacjentom. Rozgoryczenie i frustracja, które NSZZ „Solidarność" okazuje w tej sytuacji, stoi w sprzeczności z celem działania związków zawodowych.

Kierowanie wniosków do prokuratury czy do Trybunału Konstytucyjnego jest niczym innym, jak elementem walki politycznej.

Negocjacje

Negocjacje resortu zdrowia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych nie były tajemnicą. Prace nad porozumieniem oraz terminy i miejsca rozmów były jawne. Po podpisaniu porozumienia z OZZPiP i NRPiP rozpoczął się zgiełk medialny, o czym świadczy m.in. poniższa publikacja:

http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/a/12907/mowil-dziad-do-obrazu--s-czyli-ciag-dalszy-protestow-w-sluzbie-zdrowia.html

Przykro nam, że również środowiska związane z Kościołem katolickim zostały wciągnięte przez związek zawodowy NSZZ „Solidarność" w tę niepotrzebną i krzywdzącą dyskusję. Przykładem może być obszerna publikacja w „Naszym Dzienniku" z 13 października:

http://wp.naszdziennik.pl/2015-10-13/224989,zembala-nie-znalazl-czasu.html

Przykro nam, że środowiska te dały się przekonać, że porozumienia, które mają na celu dobro pracowników i pacjentów, są złe.

Podsumowanie

Rozporządzenie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – umożliwiające realizację porozumienia – nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z ustawy o związkach zawodowych.

NSZZ „Solidarność" i inne związki zawodowe mogą bez przeszkód wykonywać działalność związkową prowadzoną zgodnie z przepisami ustawy.

Art. 21 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych wskazuje, że na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami związkom zawodowym przysługuje prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy. Natomiast w gałęziach pracy nieobjętych układami zbiorowymi regulacja warunków pracy i płacy wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Przepisy rozporządzeń Ministra Zdrowia nie naruszają uregulowań zawartych w ustawie o związkach zawodowych, ponieważ uprawnienia związków nie zostają w żaden sposób ograniczone i mogą być realizowane na jej podstawie.

Przykro nam, że zawarcie porozumienia przyznającego podwyżki pielęgniarkom i położnym wzbudziło w NSZZ „Solidarność" tak wiele niekonstruktywnej frustracji.

Odnosząc się do stwierdzenia, że „Ministerstwo Zdrowia mogłoby wydać jakieś zarządzenia" – które pojawiło się w ww. artykule w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października br. – wyjaśniamy, że minister zdrowia nie może wydać „jakiegoś" zarządzenia lub rozporządzenia w sprawie klauzuli sumienia, gdyż nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej do wydania zarządzenia lub rozporządzenia niezbędne jest upoważnienie ustawowe (w przypadku zarządzeń ogólne, a w przypadku rozporządzeń – szczegółowe). Konstytucja stanowi również, że prawa i obowiązki mogą wynikać tylko z ustaw. Zatem zmiany w zakresie klauzuli sumienia wymagają nowych regulacji ustawowych.

Odnosząc się do kwestii wydania rozporządzeń do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności – również poruszonej w artykule – informujemy, że są one na ostatnim etapie procedury legislacyjnej. Zgodnie z zamierzeniem ministra zdrowia wszystkie ww. rozporządzenia mają zostać wydane przed 1 listopada 2015 r. i wejść w życie z tą datą.

W związku z doniesieniami o braku szczepionek przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi, które pojawiają się mediach, wyjaśniam, że są to nieścisłe informacje, wprowadzające pacjentów w błąd.

Ministerstwo Zdrowia zakupiło szczepionki przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi dla wszystkich dzieci. Jednak – w związku z czasowym problemem z ich produkcją i dystrybucją w 2014 r., który występował w całej Europie – dostęp do szczepionek był ograniczony w I półroczu 2015 r.

Problemy z dostawami szczepionek zdarzają się sporadycznie. Ministerstwo Zdrowia zawsze otrzymuje takie informacje wcześniej i podejmuje działania zapewniające ciągłość szczepień. W tym celu w VI kwartale 2014 r. resort przekazał do wszystkich placówek ochrony zdrowia w Polsce zalecenia dotyczące wykonywania szczepienia ochronnego przeciwko krztuścowi. Dzięki temu, mimo problemów producenta z wywiązaniem się z obowiązku zapewniania ciągłości dostaw, dzieci były szczepione w terminach, które pozwalają zachować odporność na choroby zakaźne.

Obecnie wszystkie dostawy szczepionek są realizowane zgodnie z harmonogramem:

 • I dostawa do 15 sierpnia 2015 (128 000 dawek – zrealizowana);
 • II dostawa do 30 września 2015 (100 000 dawek – zrealizowana);
 • III dostawa do 31 października 2015 (100 000 dawek);
 • IV dostawa do 30 listopada 2015 (104 490 dawek);

W odniesieniu do szczepionki MMR (przeciwko odrze, śwince i różyczce) informuję, że preparaty zostały zakupione w 2015 r. Kolejna dostawa będzie w listopadzie.

Proszę przedstawicieli mediów o to, aby nie straszyli pacjentów i nie wprowadzali ich w błąd. Apeluję, aby podczas przygotowywania materiałów o tematyce zdrowotnej zachowywali Państwo rzetelność dziennikarską, mając na względzie dobro pacjenta.

Nie ma niebezpieczeństwa, że w Polsce zabraknie szczepionek, o czym informowaliśmy „Dziennik Gazetę Prawną", w której został opublikowany artykuł pt. „Brakuje szczepionek, krztusiec atakuje dzieci".

Krzysztof Bąk

rzecznik prasowy Ministra Zdrowia

Teza postawiona w artykule „Dramatyczna sytuacja polskiej psychiatrii. Przypomina to film grozy" mówiąca o tym, że wciąż brakuje długofalowej polityki oraz środków, by poprawić los placówek i pacjentów, jest nieprawdziwa.

Doceniając rolę psychiatrii w systemie ochrony zdrowia i wsłuchując się w opinię środowiska psychiatrycznego oraz organizacji reprezentujących pacjentów, minister zdrowia prowadzi proces reformowania tego zakresu świadczeń.

O