Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

09.10.2015

Zmiany w pakiecie onkologicznym z korzyścią dla pacjentów

---

Pakiet onkologiczny, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., został wprowadzony z myślą o pacjentach z chorobami nowotworowymi. Przez kilka miesięcy funkcjonowania był na bieżąco monitorowany, aby określić obszary, które wymagają korekt.

W trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej dla tej szczególnej grupy pacjentów minister zdrowia Marian Zembala powołał w lipcu zespół ekspertów ds. oceny pakietu onkologicznego pod przewodnictwem dr n. med. Zbigniewa Pawłowicza. Zespół onkologów opracował propozycje zmian w pakiecie, a Ministerstwo – akty prawne, które je wdrażają.

Zmiany, które wejdą w życie 1 listopada 2015 r.

 • Rozszerzy się lista nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego leczonych w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Pakiet obejmie również pacjentów z nowotworami łagodnymi centralnego układu nerwowego.
 • Lekarz nie będzie musiał wystawiać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w czasie rzeczywistym, czyli w momencie podjęcia decyzji o jej założeniu. Będzie miał na to trzy dni od tego czasu.
 • Zmieni się skład konsylium
  • w przypadku leczenia pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych:
   • zrezygnowano z obligatoryjnego udziału lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej (w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej oraz rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej,
   • jednocześnie zobowiązano świadczeniodawców do zapewnienia co najmniej 2 lekarzy specjalistów w dziedzinach onkologii i hematologii dziecięcej w przypadku leczenia dzieci albo hematologii lub onkologii klinicznej, lub 1 specjalisty hematologii i 1 specjalisty onkologii klinicznej – w przypadku leczenia dorosłych.
  • w przypadku leczenia dzieci wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej (w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej) oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii (w przypadku otorynolaryngologii).
 • Leczenie dzieci będzie się mogło odbywać również na oddziale chirurgii onkologicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej oraz chirurgii dziecięcej, lub chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci, lub otorynolaryngologii dla dzieci.
 • W przypadku gdyby zdiagnozowanie pacjenta było możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego, określono maksymalny 28-dniowy termin (liczony od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia) na przeprowadzenie tego zabiegu oraz ustalenie planu leczenia przez konsylium.
  • Zmieni się wzór karty DiLO: w polu C7 „rozpoznanie histopatologiczne” zastąpiono „wynik badania potwierdzającego rozpoznanie nowotworu złośliwego”. W praktyce umożliwi to wydawanie karty DILO w AOS na podstawie np. tylko badania obrazowego (RTG, RM, TK) lub nawet na podstawie badania klinicznego, gdy lekarz specjalista będzie pewny swojego rozpoznania. W takich przypadkach nie będzie konieczne rozpoznanie patologiczne.

Wprowadzane zmiany ułatwią pacjentom dostęp do szybkiej terapii onkologicznej. Nie oznacza to jednak zakończenia prac nad usprawnianiem pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia nadal będzie analizowało jego funkcjonowanie, aby – jeśli będzie taka konieczność – opracowywać i wprowadzać odpowiednie korekty.

Zmiany, które wejdą w życie 1 listopada, zostały wprowadzone przez:

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych, które niebawem zostanie podpisane przez ministra zdrowia.

Również Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował korekty w pakiecie onkologicznym. Są to m.in.:

 • rozszerzenie pakietu onkologicznego o świadczenia związane z radioterapią paliatywną (będą rozliczane bez limitu);
 • rozszerzenie wykazu procedur medycznych (m.in. o zabiegi lecznicze) rozliczanych bez limitu;
 • wprowadzenie dodatkowych pakietów diagnostycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (m.in. diagnostyka mięsaków);
 • możliwość motywacyjnego zwiększenia wyceny świadczeń – pod warunkiem przeprowadzenia diagnostyki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej szybciej niż zakładają to maksymalne terminy przewidziane w pakiecie.

Dzięki pakietowi onkologicznemu pacjenci są znacznie szybciej diagnozowani. Świadczą o tym dane dotyczące realizacji szybkiej terapii onkologicznej. Do 5 października wykonano 27 442 diagnostyk wstępnych (91,5% w terminie), 49 721 diagnostyk pogłębionych (83,9%) oraz zwołano 82 021 konsyliów (99,5% w terminie).

Czytaj więcej na temat pakietu onkologicznego w serwisie Szybka Terapia Onkologiczna.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry