Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

21.02.2017

Zmiana podziału kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

---

W związku ze zmianami personalnymi w Kierownictwie Ministerstwa Zdrowia zmienił się także podział kompetencji. 21 lutego minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wiceminister Zbigniew Król będzie nadzorował prace departamentów: Współpracy Międzynarodowej i Zdrowia Publicznego.

Zapoznaj się z pełnym zakresem kompetencji ministrów.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry