Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

07.10.2016

Zasłużeni dawcy przeszczepów odznaczeni przez ministra zdrowia

---

7 października  w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość wręczenia odznak i legitymacji „Zasłużony Dawca Przeszczepu” przyznanych przez ministra Konstantego Radziwiłła osobom, które więcej niż raz oddały szpik albo inne regenerujące się komórki lub tkanki, lub były dawcami narządu.

W bieżącym roku na wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” przyznano odznaki 198 dawcom przeszczepów. Podczas dzisiejszej uroczystości wiceminister Katarzyna Głowala wręczyła odznaki i legitymacje 118 dawcom, składając w imieniu ministra zdrowia gorące podziękowania.

Osoby, którym mam dziś zaszczyt wręczyć w imieniu ministra zdrowia odznaki „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” ofiarowały cząstkę siebie innemu człowiekowi zmagającemu się z chorobą i tym samym dołączyły do znamienitego grona dawców komórek, tkanek i narządów – powiedziała wiceminister Głowala. Wyrażam głęboką nadzieję, że również dzięki Państwa świadectwu właśnie ta metoda ratowania życia – poprzez dawstwo, będzie spotykać się z coraz szerszą akceptacją społeczeństwa”– zaznaczyła.

Dawcom złożyli również podziękowania prof. Lech Cierpka – konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, dr Paweł Chudoba – przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej oraz dr hab. med. Jarosław Czerwiński zastępca dyrektora „Poltransplantu” ds. medycznych.

Odznaki odebrało już łącznie ponad 900 osób

Uroczystości wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu” odbywają się od 2010 roku. Odznaki przyznawane są dawcom zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. W latach 2009-2015 odznakę odebrało 900 osób. Ponieważ nie wszyscy dawcy mogą przyjechać na uroczystość do Warszawy, w ubiegłym roku zmieniono treść rozporządzenia – jeśli dawca dwukrotnie nie przybędzie na uroczystość, odznaka i legitymacja zostaną wysłane pocztą.

Dawcą może zostać każdy, komu pozwala na to stan zdrowia, niezależnie od wieku. Najmłodsza z odznaczonych dziś osób ma dwadzieścia lat, a najstarsza – 71.

Przeszczepy narządów w Polsce w 2015 roku

W 2015 roku w Polsce przeszczep otrzymało 1508 biorców narządów. Przeszczepiono 1017 nerek (w tym 60 narządów od dawców żywych), 41 trzustek (w tym 29 jednoczasowo z nerką), 332 wątroby (w tym 22 fragmenty wątroby od dawców żywych dla dzieci), 99 serc, 24 płuca, a w jednym przypadku przeszczepiono krtań. Razem wykonano 1556 przeszczepień narządów u 1508 biorców. W zakresie przeszczepień komórek krwiotwórczych wykonano 960 przeszczepień autologicznych i 605 przeszczepień alogenicznych (411 od dawców niespokrewnionych, 169 od dawców rodzinnych i 25 od dawców haploidentycznych).

Ministerstwo Zdrowia serdecznie dziękuje wszystkim dawcom, a także osobom, które zdecydowały się zostać potencjalnymi dawcami!

Dowiedz się więcej o przeszczepianiu – wejdź na stronę kampanii „Zgoda na życie” www.zgodanazycie.pl

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry