Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

09.11.2016

Wyjaśnienia dotyczące doniesień medialnych w sprawie przetargu na szczepienia przeciwko pneumokokom

---

W związku z artykułem opublikowanym 8 listopada w „Fakcie”, który dotyczył przetargu na szczepionki.

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie wprowadzające obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci. Od 1 stycznia 2017 r. będą szczepione wszystkie nowo narodzone dzieci. Za zakup szczepionek zapłaci ministerstwo.

Pieniądze na szczepionki

Na szczepionki do wykonywania od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom przeznaczono 160 mln zł. W październiku minister finansów zwiększył budżet ministra zdrowia o tę kwotę, aby kupić te szczepionki do końca 2016 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Przetarg

Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom odbywa się zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Prowadzi go Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, a nadzoruje merytorycznie Departament Matki i Dziecka.

Wiceminister Krzysztof Łanda nie jest w żaden sposób związany z tą sprawą.

Etap i tryb

Oferty w przetargu można składać do 14 listopada do godz. 10.00.

Zakład zamówień publicznych prowadzi przetarg w trybie nadzwyczajnym, ponieważ szczepionki muszą zostać zakupione do końca 2016 r. Aby od 1 stycznia 2017 r. nowo narodzone dzieci mogły być szczepione przeciwko pneumokokom, szczepionki muszą znaleźć się na czas w Centralnej Bazie Rezerw w Porębach. Następnie muszą zostać przekazane do wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju, aby placówki, zatrudniające lekarzy wykonujących szczepienia mogły odebrać szczepionki i zaszczepić dzieci w terminie.

W związku z tym zgodziliśmy się na zakup szczepionek w opakowaniach obcojęzycznych, pod warunkiem, że  wykonawca uzupełni każde opakowanie o ulotkę przetłumaczoną na język polski. Wyrażenie zgody w żaden sposób nie rozstrzyga o wyniku przetargu.

Dobre praktyki

Stosujemy taką praktykę, jeśli organizujemy przetargi na szczepionki pod koniec roku lub musimy uzupełnić zapasy w Centralnej Bazie Rezerw. W ostatnich latach było tak m.in. w przypadku przetargów na :

  • szczepionki z acelularnym komponentem krztuśca,
  • szczepionki przeciwko odrze-śwince-różyczce.

Produkt, który nie zawiera ulotki w języku polskim, nie był przygotowany na rynek polski. Mimo to prawo farmaceutyczne – w określonych sytuacjach i na określonych zasadach – pozwala stosować go w Polsce, jeśli ma takie same wskazania do stosowania, taki sam skład i jest produkowany przy zachowaniu takich samych norm jakości.

Szczepionki na pneumokoki w Polsce

Na polskim rynku są dostępne dwie szczepionki przeciwko pneumokokom stosowane u dzieci.  Obie są skuteczne i mają zbliżony profil bezpieczeństwa.

Przetargi na zakup szczepionki przeciwko pneumokokom były już prowadzone. W ostatnim – na ich zakup dla dzieci z grup ryzyka – jeden z producentów zaskarżył zastosowane kryteria jakości do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodne z wyrokiem  z 10 maja 2016 r. minister zdrowia mógł zastosować takie kryteria. Kryteria jakościowe zostały również zastosowane w obecnie ogłoszonym przetargu.

Kryteria wyboru wykonawcy zamówienia są opublikowane na stronie internetowej zakładu.

O tym, ze szczepionki na przeciwko pneumokokom w Polsce są skuteczne i bezpieczne informowaliśmy w komunikacie z 26 sierpnia.

 

Przepisy

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry