Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

29.12.2017

Wyjaśnienia do artykułu opublikowanego w „Rzeczpospolitej”

---

W związku z artykułem „Ustawa jak piwo bezalkoholowe”, który został opublikowany 28 grudnia 2017 r. w „Rzeczpospolitej”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Jednym z warunków wykonywania działalności leczniczej jest posiadanie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą pomieszczeń i urządzeń, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przepisy Unii Europejskiej nie regulują tych zagadnień.

 

Okres dostosowawczy był wielokrotnie wydłużany

Podmioty niespełniające wymagań, zgodnie z art. 207 ustawy o działalności leczniczej, powinny do końca bieżącego roku dostosować swoje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań. Okres dostosowawczy był wielokrotnie wydłużany (trwał 26 lat). Zagadnienia dotyczące kwestii budowlanych, np. wind czy szerokości korytarzy uregulowane są w ogólnych przepisach prawa budowlanego.

Niespełnianie tych wymagań jest naruszeniem jednego z warunków wykonywania działalności leczniczej. W takich okolicznościach istnieje ryzyko, że narusza to prawo pacjentów do dobrej jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa, a przez to uniemożliwia funkcjonowanie podmiotu oraz przekreśla szanse na kontrakt z NFZ.

 

Zmiana ustawy o działalności leczniczej

30 listopada br. weszła w życie zmiana ustawy o działalności leczniczej. Dotyczy ona podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które posiadają program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań wynikających z ww. rozporządzenia.

Jeśli do końca roku podmioty nie zrealizują programu (który wygaśnie z dniem 31 grudnia br.), choćby częściowo, powinny wystąpić do właściwych inspektorów sanitarnych z wnioskiem o wydanie opinii stwierdzającej, że niespełnianie tych wymagań nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów. Tylko wówczas możliwe będzie kontynuowanie ich działalności.

Już kilkaset podmiotów złożyło takie wnioski. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozpatrują je na bieżąco. Ministerstwo Zdrowia stale monitoruje proces uzyskiwania tych opinii.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry