Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

11.04.2014

Wiceminister zdrowia spotkał się z rodzicami dzieci chorych na neuroblastomę

---

W środę 9 kwietnia 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki spotkał się z rodzicami dzieci chorujących na nerwiaka zarodkowego współczulnego (neuroblastomę), którzy zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia o interwencję w sprawie prowadzenia w Polsce niekomercyjnego badania klinicznego przeciwciał anty-GD2.

Rodzice zostali zapewnieni o zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia w działania, których celem jest zapewnienie chorym dzieciom możliwości przyjmowania tych przeciwciał w kraju. Ponieważ dotychczas żaden polski ośrodek nie złożył wniosku o rejestrację badań przeciwciał anty-GD2, resort zaprosił w ubiegłym tygodniu na rozmowy w tej sprawie podmioty i instytucje, których współdziałanie daje gwarancję rozwiązania problemu.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyjaśniono kwestie formalne i finansowe związane z zarejestrowaniem i prowadzeniem badania. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Piotr Laidler zapewnił, że uczelnia dołoży starań, by jak najszybciej złożyć wniosek o rejestrację niekomercyjnego badania klinicznego przeciwciał anty-GD2.

Wiceminister Radziewicz-Winnicki zapewnił rodziców, że resort będzie wspierał uczelnię w procesie rejestracji badania. Na tym etapie – gdy przeciwciała są podawane dzieciom wyłącznie w ramach terapii eksperymentalnych – nie ma możliwości prawnej, by NFZ je refundował. Dlatego Ministerstwo Zdrowia dąży do stworzenia warunków, w których dzieci chorujące na neuroblastomę będą mogły otrzymywać przeciwciała w Polsce w ramach niekomercyjnego badania klinicznego. Minister zdrowia nie ma możliwości prowadzenia ani finansowania takich badań. Mają ją natomiast ośrodki medyczne – takie jak Szpital Uniwersytecki w Krakowie, pełniący obecnie funkcję krajowego ośrodka koordynującego leczenie neuroblastomy. Ośrodki te mogą się starać o sfinansowanie niekomercyjnych badań z grantów naukowych, które przyznaje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach różnego typu programów.

Rozmowy dotyczyły również zakresu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenia dzieci chorych na nerwiaka zarodkowego współczulnego. Wiceminister podkreślił, że NFZ finansuje wszystkie świadczenia gwarantowane, służące leczeniu tego ciężkiego schorzenia. Przepisy prawa nie pozwalają natomiast, by Fundusz finansował leczenie eksperymentalne w ramach badania klinicznego – w tym podanie dziecku przeciwciał anty-GD2, które nie zostały jeszcze zarejestrowane jako produkt leczniczy.

Podczas spotkania rodzice dzieci chorych na neuroblastomę podkreślali potrzebę jak najszybszego rozpoczęcia badań, które dadzą ich dzieciom szansę przyjmowania przeciwciał anty-GD2 w kraju. Zostali zapewnieni, że Ministerstwo ustaliło z uczelnią terminy dotyczące realizacji poszczególnych etapów procesu rejestracji badań. Resort zobowiązał się również do przekazywania rodzicom na bieżąco informacji o działaniach podejmowanych w tej sprawie przez Uniwersytet Jagielloński.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry