Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

07.04.2016

WHO ogłasza nowe dane o cukrzycy na świecie

---

W Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie odbył się briefing zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Biurem WHO. Wzięli w nim udział podsekretarz stanu Piotr Warczyński, dyrektor Biura WHO Paulina Karwowska oraz docent Marianna Bąk z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Spotkanie dotyczyło raportu WHO na temat cukrzycy.

Nowe dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują, że według szacunków w 2014 r. na świecie żyło 422 mln dorosłych z cukrzycą (dla porównania – w 1980 r. było ich 108 mln). Według informacji zawartych w profilu krajowym Polski, który jest częścią pierwszego Światowego raportu na temat cukrzycy opracowanego przez WHO, cukrzyca powoduje 2% wszystkich zgonów w kraju. Krajowy profil cukrzycy zawiera również dane na temat rozpowszechnienia tej choroby i związanych z nią czynników ryzyka.

Rozpowszechnienie cukrzycy sięga w Polsce 9,5%, natomiast nadwagi (która jest czynnikiem ryzyka choroby) – 64%.

Krajowy profil cukrzycy dokładnie określa jak poważna jest epidemia cukrzycy i podsumowuje działania podejmowane w celu rozwiązania tego problemu – m.in. krajowe badanie czynników ryzyka cukrzycy, w ramach którego prowadzono pomiary poziomu glukozy we krwi. Wskazuje także, jakie leki oraz podstawowe technologie i procedury medyczne stosowane w leczeniu cukrzycy są dostępne w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie nowego Światowego raportu na temat cukrzycy zbiega się z obchodami Światowego Dnia Zdrowia 2016, który w tym roku jest poświęcony walce z cukrzycą. Według prognoz WHO do 2030 r. będzie ona 7. z najczęstszych przyczyn zgonów. Raport przedstawia dane dotyczące obciążenia chorobą i skutków cukrzycy. Wzywa także do wzmocnienia systemów ochrony zdrowia, aby zapewnić skuteczniejsze nadzór, profilaktykę cukrzycy oraz opiekę nad chorymi.

W Europejskim Regionie WHO 64 mln ludzi żyje z cukrzycą i co roku kilkadziesiąt tysięcy z nich umiera z powodu tej choroby.

„Możliwe, że w Europejskim Regionie WHO nie odnotowuje się najwyższych wskaźników zachorowań na świecie, ale w niektórych państwach Regionu rozpowszechnienie cukrzycy sięga 14%” – stwierdziła w dniu obchodów Światowego Dnia Zdrowia dr Zsuzsanna Jakab, dyrektor regionalny WHO na Europę. – „Państwa Regionu są w bardzo dużym stopniu obciążone cukrzycą, a systemy ochrony zdrowia mają trudności z właściwym kontrolowaniem choroby i leczeniem jej powikłań. Dynamiczny wzrost zachorowań będzie nadal się utrzymywał, jeżeli nie podejmiemy, w skali całego społeczeństwa, skoordynowanych działań, aby go zatrzymać”.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia odbywają się pod hasłem „Bądź aktywny – Jedz zdrowo – Stosuj się do wskazówek lekarza – #Pokonaj cukrzycę”.

Tegoroczne hasło wskazuje główne obszary, w których poszczególne państwa mogą prowadzić działania w celu zmniejszenia czynników ryzyka cukrzycy (m.in. promowanie aktywności fizycznej i zdrowego sposobu żywienia).

„Czynniki ryzyka cukrzycy są ściśle związane z czynnikami ryzyka innych chorób niezakaźnych” – wyjaśniła dr Jakab. – „Obchodząc dziś Światowy Dzień Zdrowia skupiamy się konkretnie na tej chorobie, ale powinniśmy pamiętać, że profilaktykę cukrzycy należy prowadzić w oparciu o podejście populacyjne, aby łącznie zapobiegać całej grupie chorób niezakaźnych. Jedynym skutecznym sposobem zwalczenia epidemii cukrzycy jest niedopuszczanie do tego, aby choroba się rozwinęła, a nasze szanse na sukces wzrosną, jeśli zastosujemy podejście zintegrowane. Jednocześnie w ramach systemów ochrony zdrowia można wiele zdziałać na rzecz upodmiotowienia milionów Europejczyków, którzy już dziś żyją z cukrzycą, aby mogli kontrolować przebieg choroby i uniknąć powikłań.”

Światowy raport WHO na temat cukrzycy z profilem krajowym Polski

Czytaj więcej o cukrzycy na stronie WHO

Czytaj więcej o Światowym Dniu Zdrowia na stronie WHO

Co robi Ministerstwo Zdrowia dla chorych na cukrzycę

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje doustne leki przeciwcukrzycowe, leki zawierające insulinę ludzką, insulinę izofanową, szybkodziałające analogi insuliny lub długodziałające analogi insuliny, a także paski diagnostyczne do pomiaru stężenia glukozy oraz ciał ketonowych.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2016 r. poz. 27) obecnie refundowane są następujące leki i wyroby medyczne stosowane w leczeniu cukrzycy:

Wskazanie Nazwa Odpłatność Zapłata pacjenta za DDD (dobową dawkę leku)
min max
Cukrzyca Acarbosum 30% 0,43 zł

(Adeksa 100 mg
a 30 tabl.)

1,61 zł

(Glucobay 50 mg
a 90 tabl.)

Gliclazidum RYCZAŁT 0,15 zł

(Diazidan 80 mg
a 60 tabl.)

0,67 zł

(Diaprel MR: 30 mg
a 60 tabl.
o zmodyfikowanym uwalnianiu lub 60 mg a 30 tabl.
o zmodyfikowanym uwalnianiu
)

Glimepiridum RYCZAŁT 0,11 zł

(Amaryl 4 mg a 30 tabl.; Diaril 4 mg a 30 tabl.; Glimepiride Accord 2/3/4 mg a 30 tabl.; Glipid 2/3 mg a 30 tabl.; Glitoprel 2/3/4 mg a 30 tabl.; Symglic 2/3/4/6 mg a 30 tabl.)

0,35 zł

(Amaryl 1 mg
a 30 tabl.)

Glipizidum RYCZAŁT 0,40 zł

(Glipizide BP 5 mg
a 30 tabl.)

0,40 zł

(Glipizide BP 5 mg
a 30 tabl.)

Glucagonum RYCZAŁT 3,20 zł

(GlucaGen HypoKit
1 mg a 1 fiolka)

3,20 zł

(GlucaGen HypoKit
1 mg a 1 fiolka)

Metforminum RYCZAŁT 0,11 zł

(Etform 850 mg a 90 tabl.; Metformax 1000 mg a 90 tabl.; Siofor 1000 mg a 90/120 tabl.; Siofor 1000 mg a 120 tabl.)

1,19 zł

(Metformax SR 500 mg a 30 tabl. o przedłużonym uwalnianiu)

Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy
za pomocą ściśle przestrzeganej diety
i ćwiczeń fizycznych
nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi
Metforminum 30% 0,20 zł

(Metformax 500 mg
a 60 tabl.)

0,28 zł

(Metformax 500 mg
a 30 tabl.)

Cukrzyca Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum RYCZAŁT 0,11 zł

(Polhumin Mix – 2/3/4/5 100 j.m./ml,
5 wkł. a 3 ml)

0,39 zł

(Mixtard 40/50 Penfill 100 j.m./ml,
5 wkł. a 3 ml)

Insulini iniectio neutralis RYCZAŁT 0,21 zł

(Actrapid Penfill
100 j.m./ml,
5 wkł. a 3 ml)

0,24 zł

(Insuman Rapid

100 j.m./ml,
5 wkł. a 3 ml)

Insulinum aspartum RYCZAŁT 1,14 zł

(NovoMix 30/50 Penfill, NovoRapid Penfill

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

1,14 zł

(NovoMix 30/50 Penfill, NovoRapid Penfill

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

Insulinum glulisinum RYCZAŁT 0,87 zł

(Apidra, Apidra SoloStar

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

0,96 zł

(Apidra

100 j.m./ml,

1 fiolka a 10 ml)

Insulinum humanum RYCZAŁT 0,11 zł

(Gensulin M30/M40/M50, Gensulin N, Gensulin R i inne

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

0,19 zł

(Gensulin M30, Gensulin N, Gensulin R

100 j.m./ml,

1 fiolka a 10 ml)

Insulinum isophanum RYCZAŁT 0,24 zł

(Insuman Basal

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

0,25 zł

(Insulatard Penfill

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

Insulinum lisprum zinci protaminati iniectio + Insulinum lisprum, iniectio neutralis RYCZAŁT 1,07 zł

(Humalog Mix25/Mix50

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

1,07 zł

(Humalog Mix25/Mix50

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

Insulinum lisprum, iniectio neutralis RYCZAŁT 1,07 zł

(Humalog

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

1,07 zł

(Humalog

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

Cukrzyca typu I
u dorosłych, młodzieży
i dzieci od 6 roku życia;Cukrzyca typu 2
u pacjentów leczonychinsuliną NPH od
co najmniej 6 miesięcy
i z HbA1c ≥8%
oraz cukrzyca typu 2
u pacjentów leczonychinsuliną NPH
od co najmniej 6 miesięcy
i z udokumentowanyminawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku
od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)
Insulinum glargine 30% 1,43 zł

(Abasaglar

100 j.m./ml,

10 wkł. a 3 ml)

1,95 zł

(Lantus

100 j.m./ml,

5 wkł. lub 5 wstrzykiwaczy SoloStar a 3 ml)

Insulinum detemirum 30% 2,96 zł

(Levemir

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

2,96 zł

(Levemir

100 j.m./ml,

5 wkł. a 3 ml)

Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę
oraz terapia cukrzycy
za pomocą pompy insulinowej
Paski do oznaczania glukozy we krwi RYCZAŁT 0,11 zł

(BTM SuperCheck 1; Diagnostic Gold Strip; DiagoCheck; Diagomat Strip i inne

50 pasków
w opakowaniu)

0,14 zł

(Ascensia Entrust; CareSens N; Contour Plus; Contour TS;
iXell

50 pasków
w opakowaniu)

Cukrzyca Paski do oznaczania glukozy we krwi 30% 0,36 zł

(Rightest GS100

50 pasków
w opakowaniu)

0,42 zł

(Ascensia Entrust; CareSens N; Contour Plus; Contour TS; iXell

50 pasków
w opakowaniu)

Cukrzyca Paski do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu 30% 0,18 zł

(Keto-Diastix
50 pasków
w opakowaniu)

0,18 zł

(Keto-Diastix
50 pasków
w opakowaniu)

 

 

W leczeniu cukrzycy typu 1 refundowane są:

 1. insulina ludzka, insulina ludzka protaminowa i mieszaniny insuliny ludzkiej z insuliną ludzką protaminową – dostępne dla pacjentów za odpłatnością ryczałtową, wynoszącą od 0,11 zł do 0,39 zł za dobową dawkę leku;
 2. szybkodziałające analogi insuliny ludzkiej (Insulinum glulisinum, aspartum, lisprum) – dostępne dla pacjentów za odpłatnością ryczałtową wynoszącą od 0,87 zł do 1,14 zł za dobową dawkę leku,
 3. długodziałające analogi insuliny ludzkiej (Insulinum detemirum, glarginum) – dostępne dla pacjentów za odpłatnością 30% wynoszącą od 1,43 zł do 2,96 zł za dobową dawkę leku.


NPZ priorytetowo traktuje problem chorób dietozależnych, kwestię sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej Polaków.

Opisane w dokumencie działania i strategie, mają na celu poprawę świadomości społeczeństwa na temat znaczenia prawidłowo zbilansowanej diety oraz korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych. W projekcie zaplanowano wiele działań informacyjno-edukacyjnych zachęcających do zdrowego stylu życia i promujących go w różnych grupach społecznych.

Realizacja celu pn. „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa” przyczyni się do zatrzymania wzrostu liczby osób z nadwagą i otyłością, czego konsekwencją będzie spadek obciążenia populacji przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (w tym cukrzycy).

Podczas profilaktycznych badań lekarskich i testów przesiewowych u dzieci i młodzieży ocenia się ich rozwój fizyczny (pomiary wysokości oraz masy ciała, a także określenie współczynnika BMI). Profilaktyczne badania lekarskie oraz testy przesiewowe wykonywane są w następujących okresach życia:

 • u dzieci młodszych – w 1 roku życia (w 1-2 tygodniu życia, 3 tygodniu życia, w 2-6 miesiącu życia – w terminach obowiązkowych szczepień ochronnych, w 9 miesiącu życia, w 12 miesiącu życia), w wieku 2 lat, 4 lat, 5 lat;
 • u dzieci starszych – w wieku 6 (lub 7 lat), 10 lat, 12 lat, 13 lat, 16 lat, 18 lat.

Zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. Edukacja polega na udzielaniu dzieciom i ich rodzicom wskazówek na temat zdrowego stylu życia: właściwego sposobu żywienia, aktywności fizycznej, kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych.

Czytaj więcej na temat Standardów profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakładce Zdrowie i profilaktyka

W 2008 roku w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadzono do finansowania produkt kontraktowy pn. „Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą (KAOS-cukrzyca)”. Celem jego wdrożenia była poprawa skuteczności leczenia pacjentów chorych na cukrzycę, prowadzonego w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy opieki diabetologicznej, a w następstwie zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu cukrzycy i jej powikłań. Świadczenia w tym zakresie obejmują m.in.:

 • wykonanie niezbędnych badań i konsultacji (z wyłączeniem badań potwierdzających wstępne rozpoznanie), w tym zapewnienie konsultacji okulistycznych, kardiologicznych, neurologicznych,
 • nadzór nad pacjentem (obserwacja) adekwatny do aktualnego stanu zdrowia
  wraz z konieczną diagnostyką i monitorowaniem,
 • wyrównywanie glikemii, parametrów równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej,
 • edukację w zakresie samokontroli cukrzycy i zasad prawidłowego żywienia.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • Żywieniowa promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki nadwagi i otyłości wśród kobiet w ciąży i matek karmiących oraz zbadanie jej wpływu na wybrane parametry stanu odżywienia.
 • Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.
 • Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
 • Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych oraz znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych.

Moduł: Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży adresowany jest do 1600 placówek oświatowych w całym kraju. Placówki te mają możliwość uzyskania certyfikatu Szkoły (Przedszkola) Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Czytaj więcej na temat projektu w serwisie Zachowaj równowagę

W 2016 r. zaplanowano przeprowadzenie ogólnopolskiego szkolenia pt.: Dziecko z cukrzycą w szkole dla nauczycieli szkół podstawowych oraz wychowawców świetlic szkolnych.

Zakres szkolenia obejmie wiedzę na temat cukrzycy oraz zasad pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę pozostającemu pod opieką szkoły. Uwzględnione będą również aspekty psychologiczne i społeczne radzenia sobie z chorobą przez dziecko i jego rodzinę oraz sposoby wsparcia dziecka w placówce oświatowej.
Szkolenie odbędzie się w terminie od września do listopada we wszystkich województwach.

Czytaj więcej na temat cukrzycy dzieci w zakładce Zdrowie matki i dziecka

Celem jest wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, poprzez ograniczenie dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników niezalecanych dla ich rozwoju (tłuszcz, cukier, sól). W jednostkach systemu oświaty zakazano także reklamy oraz promocji polegającej na zachęcaniu do nabywania środków spożywczych nie objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1256).

Obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia – jednak jego zasadniczy cel nie ulegnie zmianie.

Obecnie w resorcie trwają prace nad implementacją Programu. Jego głównym celem jest redukcja amputacji i inwalidztwa, przedwczesnych zgonów oraz poprawa życia pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej (ZSC).

Cele szczegółowe:

 • doposażenie gabinetów stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję referencyjną w miastach wojewódzkich;
 • doposażenie gabinetów mogących pełnić funkcję podstawową przy rejonowych poradniach diabetologicznych;
 • organizacja cyklu szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek edukacyjnych obejmujących zagadnienia prewencji ZSC i opieki nad pacjentami dotkniętymi tym powikłaniem;
 • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do pacjentów z cukrzycą dotyczącej zagadnień związanych z zespołem stopy cukrzycowej.

Głównymi spodziewanymi efektami Programu będzie zmniejszenie nowych przypadków tego powikłania, redukcja liczby amputacji, poprawa jakości i wydłużenie życia pacjentów. Oczekiwanym efektem będzie też ograniczenie bezpośrednich i pośrednich kosztów finansowych związanych z leczeniem zespołu stopy cukrzycowej.

Realizacja Programu powinna przynieść istotne ograniczenie tzw. wysokich amputacji w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej w Polsce, a w konsekwencji, zmniejszenie niepełnosprawności i inwalidztwa wśród osób z cukrzycą. Oczekiwać też należy skrócenia czasu leczenia owrzodzeń w obrębie stopy u osób z cukrzycą. Realizacja Programu ma także podnieść skuteczność profilaktyki powstawania i nawrotów owrzodzeń w obrębie stopy u chorych z cukrzycą.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry