Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

19.09.2014

Weszły w życie kolejne regulacje w ramach pakietów kolejkowego i onkologicznego

---

18 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Zmiany dotyczą zasad przepisywania leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Główne rozwiązania zawarte w rozporządzeniu:

 • Pacjenci nie będą musieli co miesiąc zgłaszać się do lekarza po receptę. Wydłużono czas na jaki lekarz będzie mógł wystawić receptę na preparaty zawierając środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P – z 30 dni do 90. Lekarz będzie mógł wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania (nie dłużej jednak niż na 90 dni).
 • Wydłużono termin realizacji recepty na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe z 14 dni do 30.
 • Usunięto obowiązek „szczegółowego” zapisania przez lekarza na recepcie sposobu dawkowania leku. Tę zmianę postulowały zarówno środowisko lekarskie, jak i i aptekarskie. W przypadku niektórych leków trudno jest napisać na recepcie szczegółowy sposób dawkowania, gdyż leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe często są zażywane przez pacjenta doraźnie. W związku z tym sformułowanie „szczegółowy” mogło wprowadzać problemy interpretacyjne.
 • Jeżeli farmaceuta nie będzie mógł odczytać sposobu dawkowania zapisanego na recepcie (ponieważ zapis będzie niewyraźny, nieczytelny itp.), co uniemożliwi mu obliczenie sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, a w konsekwencji uniemożliwi wydanie leku – pacjent będzie mógł otrzymać:
  • w przypadku leku refundowanego – dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie znajdującym się w obwieszczeniu ministra zdrowia,
  • w przypadku leku pełnopłatnego – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Usunięto obowiązek stawiania wykrzyknika przy przepisaniu jednorazowej lub dobowej dawki leku zawierającego w składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, które przekraczają dawkę maksymalną określoną w:
  • Farmakopei Europejskiej,
  • Farmakopei Polskiej;
  • odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • Charakterystyce Produktu Leczniczego,
  • lub jeśli ich maksymalna dawka nie jest określona w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry