Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

18.04.2017

Tydzień dla Twojego Serca

---

W dniach 17 – 24 kwietnia obchodzimy Tydzień dla Serca. W tym czasie chcemy zwrócić szczególną uwagę  na choroby układu krążenia. To one (obok nowotworów) są główną przyczyną śmierci Polaków.

Leczenie chorób serca

Jednym z naszych priorytetów zdrowotnych jest zmniejszenie liczby zachorowań i przedwczesnych zgonów z powodu chorób naczyniowo-sercowych (np. zawałów serca i udarów mózgu). W związku z tym prowadzimy szereg następujących działań.

NPZ zakłada m.in. poprawę sposobu żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej Polaków. Chcemy zmniejszyć liczbę osób z nadwagą i otyłością. Dzięki temu zmniejszy się także liczba pacjentów, którzy cierpią na przewlekłe choroby niezakaźne oraz liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych tymi schorzeniami.

5 kwietnia 2017 r. ponownie ogłosiliśmy konkurs na wybór realizatorów zadania 3.2.1. Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu.

Będą oni edukowali pacjentów w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych (m.in. diabetologicznej, chorób metabolicznych, endokrynologicznej, kardiologicznej) w zakresie prawidłowego odżywiania.

Ogłoszenie konkursowe znajdziesz tutaj.


W 2016 r. w ramach programu przekazaliśmy realizatorom łącznie 18 902 749,40 zł:

 • 18 057 845,22 zł – na zakup 391 sztuk sprzętu medycznego;
 • 844 904,18 zł – na programy profilaktyczne (Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni) oraz prowadzenie rejestrów (Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych, Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych).

Zgodnie z obwieszczeniem, które obowiązuje od 1 marca 2017 r., w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego refundowane są leki zawierające następujące substancje czynne:

 • lista apteczna
grupa ATC

(do 3 poziomu)

substancja czynna wydatki NFZ

w 2016 r.

antagoniści wapnia Verapamilum 1 202 598 zł
Diltiazemum 5 052 614 zł
Amlodipinum 83 306 246 zł
Felodipinum 233 682 zł
Lacidipinum 9 454 124 zł
Nitrendipinum 3 496 540 zł
Indapamidum + Amlodipinum 2 307 589 zł
leki β-adrenolityczne Carvedilolum 12 145 883 zł
Propranololum 1 654 296 zł
Sotalolum 11 299 275 zł
Acebutololum 567 051 zł
Atenololum 2 172 756 zł
Bisoprololum 12 977 689 zł
Metoprololum 3 571 389 zł
Nebivololum 53 423 386 zł
leki działające na układ renina-angiotensyna Candesartanum cilexetilum 18 856 669 zł
Eprosartanum 72 784 zł
Irbesartanum 618 271 zł
Losartanum 32 506 324 zł
Telmisartanum 61 633 594 zł
Valsartanum 75 141 182 zł
Losartanum + Amlodipinum 1 263 505 zł
Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum 11 759 259 zł
Losartanum + Hydrochlorothiazidum 21 853 991 zł
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum 27 162 282 zł
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum 78 294 789 zł
Benazeprilum 435 749 zł
Cilazaprilum 1 454 711 zł
Enalaprilum 9 415 169 zł
Imidaprilum 149 965 zł
Lisinoprilum 4 718 609 zł
Perindoprilum 16 589 702 zł
Quinaprilum 2 912 734 zł
Ramiprilum 116 678 543 zł
Lisinoprilum + Amlodipinum 1 683 098 zł
Perindoprilum + Amlodipinum 8 397 189 zł
Ramiprilum + Amlodipinum 7 381 969 zł
Ramiprilum + Felodipinum 545 771 zł
Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum 17 120 zł
Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum 2 234 244 zł
Perindoprilum + Indapamidum 7 345 205 zł
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum 1 113 193 zł
leki moczopędne Spironolactonum 28 462 757 zł
Furosemidum 2 842 586 zł
Clopamidum 315 256 zł
Indapamidum 79 885 127 zł
Amiloridum + Hydrochlorothiazidum 4 712 643 zł
leki przeciwzakrzepowe Acenocoumarolum 6 542 192 zł
Warfarinum 4 757 572 zł
Apixabanum 414 524 zł
Rivaroxabanum 85 338 453 zł
Dalteparinum natricum 27 179 130 zł
Enoxaparinum natricum 287 656 956 zł
Nadroparinum calcicum 69 486 960 zł
Clopidogrelum 16 023 001 zł
Ticlopidinum 3 612 181 zł
Dabigatranum etexilatum 12 649 265 zł
leki stosowane w chorobach serca Digoxinum 41 641 zł
Metildigoxinum 14 315 zł
Ivabradinum 22 326 776 zł
Propafenonum 11 397 296 zł
Amiodaronum 4 476 933 zł
Glyceroli trinitras 4 340 648 zł
Isosorbidi mononitras 18 828 350 zł
leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej Doxazosinum 28 557 869 zł
Terazosinum 243 970 zł
Clonidinum 3 913 468 zł
środki modyfikujące stężenie lipidów Ciprofibratum 461 048 zł
Fenofibratum 53 766 164 zł
Atorvastatinum 126 988 627 zł
Lovastatinum 326 620 zł
Rosuvastatinum 77 375 476 zł
Simvastatinum 39 561 766 zł
Ezetimibum 10 294 322 zł
Ezetimibum + Atorvastatinum (refundowany od 01.2017 r.)

Wydatki NFZ na refundację wymienionych leków obejmują również pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami.

NFZ ponosi największe wydatki na refundację leków z grup:

 • przeciwzakrzepowych,
 • działających na układ renina-angiotensyna,
 • modyfikujących stężenie lipidów.
grupa ATC wydatki NFZ

w 2016 r.

dopłata pacjenta w 2016 r. % dopłaty pacjenta
antagoniści wapnia 105 053 393 zł 91 839 388 zł 46,64%
leki β-adrenolityczne 97 811 725 zł 132 850 335 zł 57,60%
leki działające na układ renina-angiotensyna 510 235 617 zł 612 823 823 zł 54,57%
leki moczopędne 116 218 368 zł 107 378 257 zł 48,02%
leki przeciwzakrzepowe 513 660 236 zł 103 132 119 zł 16,72%
leki stosowane w chorobach serca 61 425 957 zł 26 223 861 zł 29,92%
leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej 32 715 307 zł 17 372 492 zł 34,68%
środki modyfikujące stężenie lipidów 308 827 449 zł 309 528 760 zł 50,06%
łącznie: 1 745 948 052 zł 1 401 149 034 zł 44,52%
 • programy lekowe
nazwa programu lekowego substancja czynna wydatki NFZ w 2016 r.
Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)  (ICD-10  I27, I27.0) Ambrisentanum 1 379 480 zł
Bosentanum 8 503 931 zł
Iloprostum 6 040 896 zł
Tadalafilum 169 925 zł
Treprostynilum 48 915 264 zł
Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Epoprostenol 4 754 472 zł
Macytentan 12 663 523 zł
Sildenafilum 8 832 487 zł
Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0, I26) Riociguatum 6 896 976 zł
łącznie: 98 156 955 zł

Pacjenci w programie lekowym otrzymują leki bezpłatnie.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Współpraca dotyczy przede wszystkim przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego ze środków funduszy norweskich 2009-2014

W zakresie profilaktyki chorób układu krążenia wsparliśmy 12 powiatowych projektów.

Cel

Mają one zmniejszyć liczbę zachorowań i zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia. Zwiększają również świadomość społeczną o tym, co wywołuje choroby układu krążenia.

Dla kogo

Programy profilaktyczne są skierowane do osób z grupy ryzyka, czyli szczególnie narażonych na te schorzenia.

Realizacja

Działania w ramach projektów obejmują:

 • badania profilaktyczne,
 • szkolenia i warsztaty,
 • działania informacyjne skierowane do społeczeństwa oraz kadry medycznej poświęcone profilaktyce chorób układu krążenia.

Niektóre projekty zawierają kampanie na rzecz zdrowego stylu życia.

Beneficjanci i ich projekty

Beneficjentami programu były wyłącznie powiaty.

Dofinansowanie działań związanych z profilaktyką chorób układu krążenia otrzymały następujące projekty:

 • Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie (powiat kutnowski);
 • Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia
  w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim
  (powiat janowski);
 • Edukacja, promocja i profilaktyka – skuteczne działania w walce
  z chorobami sercowo-naczyniowymi na terenie Powiatu Strzelińskiego
  (powiat strzeliński);
 • Promocja i profilaktyka chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu lwóweckiego (powiat lwówecki);
 • Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego (powiat wieruszowski);
 • Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego (powiat przasnyski);
 • Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób (powiat żyrardowski);
 • Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla Serca” (powiat bialski);
 • Wiem, dlatego działam – program profilaktyki chorób układu krążenia
  dla Powiatu Gryfickiego
  (powiat gryficki);
 • Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia
  w powiecie słubickim
  (powiat słubicki);
 • Serce i rozum – program profilaktyczny i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie włodawskim (powiat włodawski);
 • Twoje serce Twoim życiem – program zmniejszenia nierówności w zdrowiu mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia (powiat piotrkowski).

Łączna wartość projektów wynosi 29 808 116,00 zł. Programem badań profilaktycznych dotyczącym chorób układu krążenia w ramach tych projektów zostały objęte 13 944 osoby.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

W ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w 2016 roku ogłosiliśmy konkursy dotyczące:

 • wsparcia oddziałów przeznaczonych dla pacjentów z chorobami układu krążenia oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, które udzielają świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych;
 • wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami przeznaczonymi dla pacjentów z chorobami układu krążenia oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, które udzielają świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dla dorosłych.

Wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na łączną kwotę ok. 215,45 mln zł. Obecnie trwa ich ocena formalna.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Rozpoczęła się realizacja projektów wyłonionych w następujących konkursach.

Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach  istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

Są to kursy doskonalące dla lekarzy m.in. w zakresie chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, echokardiografia stanów nagłych, ostre zespoły wieńcowe, powikłania zawału, elektrokardiologia).

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

Są to m.in. bezpłatne kursy pn. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. Do końca 2016 r. roku wzięły w nich udział 763 pielęgniarki.

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej.

Chcemy przygotować 15 programów profilaktycznych. Cztery z nich będą dotyczyły chorób układu krążenia (m.in. chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób naczyń mózgowych, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy naczyń).

Realizatorów (beneficjentów programów) wybierzemy w konkursach.

Na realizację zadań dotyczących chorób układu krążenia planujemy przeznaczyć 50 mln złotych.

Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych

3 kwietnia 2017 r. ogłosiliśmy konkurs. Na działania w ramach programu przeznaczymy 15 mln zł.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry