Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

28.12.2015

Tanie refundowane leki immunosupresyjne będą nadal dostępne dla pacjentów

---

W związku z zaniepokojeniem pacjentów Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że na wykazie leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r., nadal znajdują się leki immunosupresyjne, za które pacjenci ponoszą tzw. opłatę ryczałtową. Są to: Ceglar (lek zawierający substancję czynną walgancyklowir) oraz Envarsus (lek zawierający substancję czynną takrolimus)

Szanowni Pacjenci!

Na nowym wykazie znajdują się leki zawierające te same substancje czynne (w takiej samej postaci i ilości), którymi byliście dotychczas leczeni. Są to tzw. odpowiedniki (nazywane także lekami generycznymi). Zostały one dopuszczone do obrotu przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo leków i są tak samo skuteczne i bezpieczne jak leki, które stosowaliście dotychczas. We wszystkich państwach europejskich odpowiedniki są dopuszczane do obrotu na podstawie badań klinicznych. Są to tzw. badania biorównoważności – porównawcze badania kliniczne, prowadzone zgodnie z aktualną wiedzą naukową. Podczas tych badań musi zostać udowodnione, że odpowiednik wchłania się w takim samym czasie i osiąga takie samo stężenie we krwi pacjentów, jak zarejestrowany wcześniej lek innowacyjny. Standardy badań nad biorównoważnością są jednakowe w Unii Europejskiej, USA, Japonii i wielu innych krajach. Większość leków, którymi się Państwo leczycie, posiada swoje tańsze odpowiedniki. Te leki różnią się od siebie nazwą, pod którą są sprzedawane (czyli nazwą handlową), mają różne opakowania, czasem inny kształt lub kolor tabletek, ale zawierają dokładnie tę samą substancję czynną.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. zmieni się wysokość dopłat pacjentów do leków umieszczonych w grupach limitowych:

  • 116.0 Leki przeciwwirusowe – walgancyklowir – postacie do stosowania doustnego;
  • 139.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – inhibitory kalcyneuryny – takrolimus.

Zmiany te są związane z wprowadzeniem do refundacji tańszych odpowiedników dwóch leków (Valcyte i Prograf), których cena była dotychczas najkorzystniejsza dla płatnika (czyli NFZ). Oznacza to, że NFZ zapłaci mniej niż dotychczas za najtańsze, bezpieczne i skuteczne leki zawierające wymienione powyżej substancje czynne.

Wprowadzenie nowych, tańszych odpowiedników, powoduje obniżenie limitu finansowania w tzw. grupie limitowej, pociągając za sobą wzrost dopłat do leków, których cena detaliczna przekracza limit finansowania. Jest to stały mechanizm, który pozwala na refundację coraz większej liczby skutecznych i bezpiecznych leków.

Obecnie w grupie limitowej 116.0 Leki przeciwwirusowe – walgancyklowir – postacie do stosowania doustnego za odpłatnością ryczałtową (do wysokości limitu) są finansowane dwa leki:

Nazwa, postać i dawka leku

Zawartość opakowania

Urzędowa cena zbytu

Cena detaliczna

Limit finansowania

Dopłata pacjenta

Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml

1 but. po 12 g

1010,24

1100,29

1100,29

3,20

Valcyte, tabl. powl., 450 mg

60 tabl. (but.)

5562,00

5941,60

5941,60

3,20

Objęcie refundacją leku Ceglar, pierwszego odpowiednika leku Valcyte (w tabletkach powlekanych) spowodowało obniżenie limit finansowania w ww. grupie. Obrazuje to poniższa tabela:

Nazwa, postać i dawka leku

Zawartość opakowania

Urzędowa cena zbytu

Cena detaliczna

Limit finansowania

Dopłata pacjenta

Ceglar, tabl. powl.,

450 mg

60 szt.

4050,00

4334,16

4334,16

3,20

Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml

1 but. po 12 g

1010,24

1092,94

802,63

293,51

Valcyte, tabl. powl.,

450 mg

60 szt. (1 but. po 60 szt.)

5400,00

5751,66

4334,16

1420,70

W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. za ryczałtową dopłatą dostępny będzie lek Ceglar, zawierający tę samą substancję czynną (walgancyklowir).

Natomiast w grupie limitowej 139.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – inhibitory kalcyneuryny – takrolimus obecnie za odpłatnością ryczałtową (do wysokości limitu) jest finansowanych 16 leków:

Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego

Zawartość opakowania

Urzędowa cena zbytu

Cena detaliczna

Wysokość limitu finansowania

Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg

30 kaps.

74,41

90,31

84,85

8,66

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg

30 kaps.

146,2

169,69

169,69

3,2

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg

30 kaps.

743,64

812,51

812,51

3,2

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg

30 kaps.

438,6

484,54

484,54

3,2

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg

30 kaps.

74,41

90,31

84,85

8,66

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg

30 kaps.

729

797,14

797,14

3,2

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg

30 kaps.

140,4

163,6

163,6

3,2

Prograf, kaps. twarde, 1 mg

30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

146,2

169,69

169,69

3,2

Prograf, kaps. twarde, 5 mg

30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

743,64

812,51

812,51

3,2

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg

30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

74,41

90,31

84,85

8,66

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg

30 kaps.

66,96

82,49

82,49

3,2

Tacni, kaps. twarde, 1 mg

30 kaps.

133,92

156,8

156,8

3,2

Tacni, kaps. twarde, 5 mg

30 kaps.

669,6

734,77

734,77

3,2

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg

30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

58,86

73,98

73,98

3,2

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg

30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

111,78

133,55

133,55

3,2

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg

30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

538,92

597,56

597,56

3,2

Objęcie refundacją leku Envarsus, pierwszego odpowiednika dla leku Advagraf (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu) spowodowało obniżenie limitu finansowania w ww. grupie. Obrazuje to poniższa tabela:

Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego

Zawartość opakowania

Urzędowa cena zbytu

Cena detaliczna

Wysokość limitu finansowania

Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg

30 szt..

73,67

87,61

64,4

26,41

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg

30 szt..

144,72

166,22

128,81

40,61

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg

30 szt..

736,2

799,9

644,04

159,06

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg

30 szt..

434,16

477

386,43

93,77

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg

30 szt.

74,41

88,39

64,4

27,19

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg

30 szt.

729

792,34

644,04

151,5

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg

30 szt.

140,4

161,68

128,81

36,07

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg

30 szt.

117,47

138,01

138,01

3,2

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg

30 szt.

156,63

181,07

181,07

3,2

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg

90 szt.

469,92

518,25

518,25

3,2

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg

30 szt.

626,57

686,84

686,84

3,66

Prograf, kaps. twarde, 1 mg

30 szt. (3 blist.po 10 szt.)

144,72

166,22

128,81

40,61

Prograf, kaps. twarde, 5 mg

30 szt. (3 blist.po 10 szt.)

736,2

799,9

644,04

159,06

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg

30 szt. (3 blist.po 10 szt.)

73,67

87,61

64,4

26,41

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg

30 kaps.

66,96

80,57

64,4

19,37

Tacni, kaps. twarde, 1 mg

30 kaps.

133,92

154,88

128,81

29,27

Tacni, kaps. twarde, 5 mg

30 kaps.

669,6

729,97

644,04

89,13

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg

30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

58,86

72,06

64,4

10,86

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg

30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

111,78

131,63

128,81

6,02

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg

30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

538,92

592,76

592,76

3,2

W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. za ryczałtową dopłatą dostępny będzie lek Envarsus, zawierający tę samą substancję czynną (takrolimus).

Przypominamy również, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji wnioskodawca (firma farmaceutyczna) może złożyć wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku objętego refundacją. Podjęcie takich działań skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski złożone w tej sprawie są rozpatrywane w ustawowym terminie 30 dni.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry