Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

05.12.2016

Szkolimy beneficjentów dziennych domów opieki medycznej

---

Zasady prowadzenia dziennego domu opieki medycznej oraz gromadzenia i przekazywania danych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – to główne tematy poruszone podczas szkolenia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami oraz otrzymali wyjaśnienia, dotyczące m.in. kwalifikacji pacjentów, możliwych form wsparcia medycznego i zajęć dodatkowych. Szkolenie poprowadzili pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Czytaj więcej w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia.

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry