Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ

---

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizują bezpłatne szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii.

Program szkoleń przewiduje tematy z zakresu profilaktyki, diagnostyki onkologicznej, leczenia i opieki nad pacjentami po leczeniu onkologicznym. Podczas spotkań poruszone zostaną także tematy dotyczące stanów nagłego zagrożenia w onkologii, zasad pomocy psychologicznej oraz zasad przekazywania informacji chorym i ich rodzinom. Szkolenia poprowadzą onkolodzy z wieloletnim stażem.

Szkolenia będą się odbywały w listopadzie i grudniu w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Koszty dojazdu pokrywa Ministerstwo Zdrowia.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce Formularz zgłoszenia na szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Na każdy dzień w pierwszej kolejności
zapisywane są osoby z danego województwa. 

O uczestnictwie decyduje kolejność
zgłoszeń.

Zgłoszenia są przyjmowane także:

Program szkolenia jest dostępny w serwisie Centrum Onkologii.

Na każdy dzień w pierwszej kolejności są zapisywane osoby z danego województwa. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem.

Prosimy o zaznaczenie daty uczestnictwa w szkoleniu, przy czym w nawiasie podano województwo, którego dotyczy dany dzień szkoleniowy.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry