Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

31.07.2014

Szkolenie dotyczące zasad udziału w konkursie na projekty w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED II

---

Zapraszamy na szkolenie organizowane przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczące zasad udziału w konkursie na projekty w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED II.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 19 sierpnia 2014 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Ministerstwie Zdrowia (sala kinowa) w Warszawie przy ul. Miodowej 15.

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione:

  • zasady udziału w konkursie,
  • zasady finansowania projektów,
  • zagadnienia prawne związane z ubieganiem się o dofinansowanie.

Ponadto przedstawione zostaną projekty realizowane w ramach programu STRATEGMED.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • kierowników oraz członków zespołów badawczych
  • pracowników administracyjnych uczelni i instytutów odpowiedzialnych za przygotowanie wniosków pod względem formalnym,
  • przedstawicieli przedsiębiorstw komercyjnych zainteresowanych przystąpieniem do konsorcjum w ramach projektów.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 14 sierpnia 2014 r. na adres e-mail a.ryniec@mz.gov.pl lub faxem na nr (22) 63 49 465.

Informacji w sprawie szkolenia udziela Agnieszka Ryniec – koordynator Wydziału Nauki w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel.: (22) 63 49 279.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry