Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

23.12.2016

Składanie wniosków o założenie konta w Systemie Obsługi List Refundacyjnych

---

Od 1 stycznia 2017 r. rozpocznie się wdrażanie systemu teleinformatycznego, zapewniającego pełną obsługę procesu refundacyjnego. Celem Systemu Obsługi List Refundacyjnych jest przetwarzanie danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

To właśnie za pomocą SOLR wnioskodawca (w rozumieniu ustawy refundacyjnej), po uprzednim założeniu konta, będzie mógł złożyć w związku z art. 24 ust.1 ustawy refundacyjnej:

  • wnioski objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • wnioski o podwyższenie i obniżenie ceny,
  • wnioski o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Dzięki wprowadzeniu SOLR cały proces zostanie zinformatyzowany, a wnioskodawca będzie miał wgląd w dokumentację na poszczególnych etapach rozpatrywania wniosku.

Uszczegółowione zostały także przepisy w zakresie funkcjonowania Komisji Ekonomicznej i obowiązków AOTMiT w kontekście wprowadzonego systemu SOLR.

Zasady składania wniosków

Przed złożeniem wniosku o założenie konta w SOLR (wzór wniosku), uprzejmie prosimy o wcześniejsze założenie konta w Systemie Administracji P2. Jest ono niezbędne do poprawnego uwierzytelnienia użytkowników w SOLR. Dzięki niemu będą mieli Państwo możliwość m.in. dostępu do swoich danych, resetowania albo zmieniania hasła.

System Administracji pozwala na wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących tożsamości i podpisywania dokumentów z jednego miejsca. Funkcjonalności Systemu Administracji w zakresie uwierzytelniania użytkowników i podpisu elektronicznego będą wykorzystywane na potrzeby systemów wchodzących w skład projektów P1 i P2. Dzięki temu zmniejszymy liczbę posiadanych przez Państwa kont umożliwiających korzystanie z systemu Administracji Publicznej oraz zminimalizujemy konieczność podawania przez Państwa danych, niezbędnych do pełnego korzystania z funkcjonalności udostępnionych w różnych systemach na platformach P1 oraz P2, m. in. w Systemie Obsługi List Refundacyjnych.

 

Opłatę za złożenie wniosku o założenie konta w Systemie Obsługi List Refundacyjnych należy wnieść na numer konta bankowego Ministerstwa Zdrowia:

69 1010 1010 0013 1322 3100 0000

W tytule przelewu prosimy podać nazwę wnioskodawcy oraz dopisek: opłata za założenie konta SOLR.

 

Po dopełnieniu wszystkich formalności zostanie założone tzw. konto administratora lokalnego wnioskodawcy. Osoba wskazana we wniosku będzie miała możliwość zakładania kont oraz nadawania odpowiednich uprawnień pozostałym pracownikom danego wnioskodawcy.

Do wniosku składanego w wersji papierowej prosimy o dołączenie na nośniku elektronicznym wypełnionego formularza wniosku o założenie konta w SOLR (w wersji edytowalnej).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry