Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

26.08.2016

Seniorzy mają prawo do bezpłatnych leków, przepisywanych ze względu na stan zdrowia

---

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących zasad przepisywania leków osobom, które ukończyły 75 lat,  wyjaśniamy, że obawy o ograniczanie seniorom dostępu  do bezpłatnych leków są nieuzasadnione.

Wprowadzając bezpłatne leki  dla najstarszych Polaków, minister zdrowia ma na względzie troskę o ich zdrowie. Komunikaty skierowane do pracowników POZ, farmaceutów i lekarzy specjalistów mają wyjaśnić im najważniejsze kwestie dotyczące zasad przepisywania tych leków. Ponieważ w mediach pojawiły się wybiórcze fragmenty tych komunikatów, wyjaśniamy, że jeden z nich przypomina o tym, że zmieniając pacjentowi dotychczas stosowane leki na inne, lekarz ma obowiązek kierować się aktualną wiedzą medyczną – a nie tylko tym, czy dany lek znajduje się na wykazie bezpłatnych leków.

Wyjaśniamy również, że  wykaz leków przysługujących bezpłatnie pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, nie jest „wykazem leków zalecanych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym”. Nie może on być jedyną podstawą (a więc taką podstawą, za którą nie stoi wiedza medyczna) do zmiany sposobu leczenia pacjenta.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry